ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

2 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ

3 Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης πολιτικής για τα προϊόντα (ΟΠΠ) στηρίζεται στις τρεις φάσεις της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων που επηρεάζουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του κύκλου ζωής των προϊόντων, δηλαδή: στην εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" κατά τον καθορισμό της τιμής των προϊόντων, Η αγορά είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, εάν όλες οι τιμές απηχούν το πραγματικό περιβαλλοντικό κόστος των εν λόγω προϊόντων. Κατά κανόνα αυτό δεν ισχύει ακόμη. H εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" θα επέβαλλε την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στην τιμή. στην εν επιγνώσει επιλογή των καταναλωτών, Η εκπαίδευση των καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) και των επιχειρήσεων, αποτελεί σημαντικό μέσο για την αύξηση της ζήτησης των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, για την οικολογική στροφή της κατανάλωσης. Ένα άλλο μέσο ενημέρωσης των καταναλωτών συνίσταται στον εφοδιασμό τους με κατανοητές, έγκυρες και αξιόπιστες τεχνικές πληροφορίες, μέσω της σήμανσης των προϊόντων ή μέσω άλλων πηγών πληροφοριών με εύκολη πρόσβαση. και στην ανάλυση κύκλου ζωής και στον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων Η Πράσινη Βίβλος της ΕΕ (Ιούνιος 2001) για την ΟΠΠ τονίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τον οικολογικό σχεδιασμό, καθώς και μία γενική στρατηγική ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στη διαδικασία σχεδιασμού, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα υιοθέτησης της αντίληψης του κύκλου ζωής στις επιχειρήσεις.

4 Η Μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η ΑΚΖ είναι μία συστηματική αναλυτική μέθοδος η οποία βοηθάει στην καταγραφή και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μίας διεργασίας.

5 H ιστοσελίδα... Το Ecosmes.net παρέχει πληροφορίες, εργαλεία και υπηρεσίες για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εμπορευτούν πράσινα προϊόντα, και σκοπεύει να προωθήσει συνοδευτικά μέτρα, μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας και συμφωνιών με τις δημόσιες αρχές και άλλους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται διάφοροι σχετικοί σύνδεσμοι και εργαλεία που στοχεύουν στις ΜΜΕ που προέρχονται από διάφορες χώρες. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και on-line λύσεις και προσβάσεις σε υπηρεσίες έμπειρων συμβούλων.

6 Παγκόσμια Χρήση Λιπασμάτων ( )

7 Χρήση Λιπασμάτων σε Κίνα, Ινδία & ΗΠΑ ( )

8 Παγκόσμια Παραγωγή Σιτηρών ανα τόνο Χρησιμοπ. Λιπάσματος ( )

9 Παραγωγή Σιτηρών ανα τόνο Χρησιμοπ. Λιπάσματος στην Κίνα ( )

10 Παραγωγή Σιτηρών ανα τόνο Χρησιμοπ. Λιπάσματος στις ΗΠΑ ( )

11 Παραγωγή Σιτηρών ανα τόνο Χρησιμοπ. Λιπάσματος στην Ινδία ( )

12 Παγκόσμια Παραγωγή Σιτηρών & Χρήση Λιπασμάτων ( ) Εκατομμύρια Τόνοι Τόνοι Παραγωγή Σιτηρών Κατανάλωση Λιπασμάτων Παραγωγή σιτηρών ανα τόνο χρησιμοπ. λιπάσματος 0 Έτη

13 Χρήση Ενέργειας στην Παραγωγή Τροφίμων Οικιακός τομέας (ψύξη & χρήση) 31% Εστιατόρια 7% Μεταπώληση τροφών 4% Συσκευασία 7% Γεωργική παραγωγή 21% Μεταφορά τροφών 14% Επεξεργασία 16%

14 Ενεργειακή Κατανάλωση Τα επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν τα ¾ των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεων τροφίμων. Ένα κιλό παγωμένων φρούτων ή λαχανικών απαιτεί 1822 kcal ενέργειας για επεξεργασία και 1234 kcal για συσκευασία, συν την ενέργεια για την ψύξη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στα καταστήματα και στα σπίτια. Η επεξεργασία μιας κονσέρβας φρούτων ή λαχανικών μισού kg καταναλώνει περίπου 261 kcal,, ενώ η συσκευασία απαιτεί άλλα kcal,, εξαιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας κατά την εξαγωγή και την κατασκευή του χάλυβα. Η επεξεργασία των προγευμάτων με δημητριακά απαιτεί kcal ανά κιλό προφανώς πέντε φορές την ενέργεια που περιλαμβάνεται στα ίδια τα δημητριακά!

15

16 Κατανάλωση Λιπασμάτων στην Ελλάδα Tons / 1000 tons 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 Total N Total P2O5 Total K2O Total N + P2O5 + K2O 100, Έτη

17 Γεωργία & τρόφιμα W Μέση παραγωγή σιτηρών % Διαφ. ( ) 000 Μετρικοί Τόνοι ( ) Αρδεύσι Μέση Μέση ημερήσια Μέση μη κατά Μέση ετήσια κατά κεφαλήν απόδοση έκταση κεφαλήν χρήση παροχή σιτοπαραγω ως παραγωγή λιπασμάτων ενέργειας γής ποσοστό κρέατος της (Kcals, 1999) Kg ανά Kg/εκτά συνολικ % εκτάριο ριο Kg/εκτάριο % Διαφ. % Διαφ. Διαφ. ής Από καλλιεργ. καλλιεργ καλλιεργ. από Από καλλιερ Συνολ. ζωϊκά έκτασης. έκτασης έκτασης από γήσιμης προϊόντα (1999- ( ) 2001) γης (3) EU GR 4430 (19) 3527 (5) 47 (10) (23)

18 Εισερχόμενες ροές - Γεωργία Οργώσιμη & μόνιμως καλιεργήσιμη έκταση (000 εκτάρια) (2000) Αγροτικό δυναμικό Εργάτες % Συνολ ανά εργατικού εκτάριο δυναμικού καλλιεργ. (2001) έκτασης (2000) Χρήση τρακτέρ Αρ. τρακτέρ (2000) Τρακτέρ ανά 1000 εκτάρια καλλιεργ έκτασης (2000) Αρδεύσιμη έκταση ως ποσοστό της συνολικής καλλιεργή σιμης γης 2000 Μέση χρήση λιπασμάτων (Kg/εκτάριο καλλιεργ. έκτασης ) (2000) Καλλιεργήσιμη έκταση υπό οργανική διαχείριση Συνολ. % (εκτάρια) Συνολ (2003) W ,3 0, ,6 18,1 91, EU ,4 0, ,9 8,1 72, GR ,2 0, ,1 37,6 118, ,6

19 Γεωργική παραγωγή Δημητριακά Αγροτική παραγωγή ( ) Κατά Συνολ. κεφαλή (2002) (2002) Παραγωγή Συνολ. (000 μετρικοί τόνοι) (2002) % Διαφ. από 1992 Σοδειές Kg ανά % Διαφ. εκτάριο από 1992 (2002) Παραγωγή σπόρων Συνολ. % (000 Διαφ. μετρικοί Since τόνοι) Παραγωγή ριζών & βολβών Παραγωγή κρέατος Συνολ. (μετρικοί (000 % Διαφ. τόνοι) 2001 μετρικοί από 1992 τόνοι) 2002 W , , , , EU (34.3 ) (15.2) GR (8.8) 3543 (1.7) 41 (17.6) 877 (16.9)

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

21 Για την συλλογή ενός τόνου καρπού ελιάς (8 ώρες) η αντίστοιχη κατανάλωση βενζίνης είναι 15,45 kg ή 21,16lt Τα καύσιμα που καταναλώνονται στον ελαιώνα είναι: 20 kg / δέντρο ετησίως κλαδιά και φύλλα ελιάς με 32% υγρασία (καύση βιομάζας) 1,7069lt πετρελαίου diesel / δέντρο ετησίως 0,18673 lt απλής βενζίνης / δέντρο ετησίως 21,16986 lt απλής βενζίνης / ανά τόνο συλλεγόμενου ελαιοκάρπου 100 KWh ηλεκτρικής ενέργειας / στρέμμα (15 δέντρα) ετησίως

22 Για την βενζίνη η συνολική ποσότητα είναι 30,5 lt / τόνο καρπού ή 22,27 kg για την εντατική καλλιέργεια και 33,6164 lt ή 24,54 kg για την παραδοσιακή. Πολλαπλασιάζοντας τους δείκτες εκπομπών με την κατανάλωση βενζίνης που αντιστοιχεί σε 1kg1 ελαιοκάρπου και 1kg1 ελαιολάδου προκύπτουν οι εκπομπές ρύπων για την παραγωγή αυτών των ποσοτήτων. Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις είναι για την εντατική καλλιέργεια

23 Εκπεμπόμενοι ρύποι CO 2 CO NMVOC NO X CH 4 SO 2 N 2 O Εκπομπές ρύπων από τους βενζινοκινητήρες Συντελεστές εκπομπών (gr ρύπου /kg καυσίμου) 2598, ,809 39,69 22,869 2,4676 0,4518 0,06951 Ρύποι σε gr ανά kg ελαιοκάρπου (gr/kg) 63,771(56,5359) 7,6027 (6,8994) 0,974 (0,8839) 0,5612 (0,5093) 0,0605 (0,0549) 0,011 (0,01) 0,0017 (0,0015) Ρύποι σε gr ανά kg ελαιολάδου (gr/kg) 318,86 (282,68) 38,014 (34,497) 4,87 (4,4195) 2,806 (2,5465) 0,3028 (0,2747) 0,055 (0,05) 0,0085 (0,0078)

24 Για το πετρέλαιο diesel που καταναλώνουν οι ελκυστήρες, η κατανάλωση ανά kg καρπού είναι 0,1138 kg καυσίμου και 0,07445 kg για την εντατική ελαιοκαλλιέργεια. Έτσι πολλαπλασιάζοντας τους δείκτες εκπομπών με την κατανάλωση πετρελαίου diesel,, μπορούμε να ανάγουμε τις εκπομπές ρύπων σε kg καρπού και ελαίου, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Οι τιμές εντός παρενθέσεως αφορούν την εντατική καλλιέργεια.

25 Εκπομπές ρύπων από τους κινητήρες diesel Εκπεμπόμενος ρύπος Συντελεστές εκπομπών (gr ρύπου/kg καυσίμου) Ρύποι σε gr ανά kg ελαιοκάρπου (gr/kg) Ρύποι σε gr ανά kg ελαιολάδου (gr/kg) CO , ,3544 (227,8997) 1741,772 (1139,498) CO 15,5203 1,7662 (1,1555) 8,831 (5,7774) NMVOC 4, ,4628 (0,30277) 2,314 (1,5139) NO X 25, ,883 (1,8862) 14,4154 (9,4308) CH 4 0, ,03542 (0,02317) 0,1771 (0,11585) SO 2 5,4155 0,6163 (0,4032) 3,0814 (2,016) N 2 O 0, , (0,009268) 0,07083 (0,004634)

26 Η τελευταία πηγή αερίων ρύπων είναι η ηλεκτροπαραγωγή, σε ένα μικρό μέρος της οποίας αντιστοιχεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την άρδευση του ελαιώνα. Η συνολική ετήσια κατανάλωση είναι 100 KWh / στρέμμα ή 6,6 KWh / ελαιόδεντρο. Με ποσότητα καρπού στο ελαιόδεντρο 30 και 40 kg κάθε δύο χρόνια για τους δύο τύπους καλλιέργειας (χρειάζονται αντιστοίχως 66,666 και 50 δέντρα για την παραγωγή ενός τόνου καρπού), προκύπτουν οι εκπομπές ανά kg καρπού και ελαίου που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

27 Εκπομπές ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή Εκπεμπόμενος ρύπος Δείκτης εκπομπής (gr/kwh) Εκπομπές ανά kg καρπού (gr/kg) Εκπομπές ανά kg ελαιολάδου (gr/kg) CO ,35 568,5938 (426,4457) 2842,969 (2132,228) CO 0,1924 0,0855 (0,0641) 0,4275 (0,32) NO X 3,1549 1,402 (1,0516) 7,0102 (5,2581) SO 2 10,984 4,8813 (3,661) 24,4064 (18,3048) CH 4 11,6896 5,1953 (3,8965) 25,9764 (19,4824) NMVOC 0,0385 0,0171 (0,0128) 0,0855 (0,06416) N 2 O 0,0128 0,0057 (0,00436) 0,02844 (0,0213) σωματίδια 2,6668 1,1851 (0,8888) 5,9256 (4,444)

28 Το σύνολο των αερίων ρύπων που παράγονται στον ελαιώνα σε ποσότητες ρύπου ανά kg καρπού και ανά kg ελαιολάδου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η αναγωγή έγινε με την παραδοχή ότι το δέντρο αποδίδει 40 kg ελαιοκάρπου κατά μέσο όρο (εντατική καλλιέργεια) Εκπεμπόμενος ρύπος NMVOC N 2 O Σωματίδια Σύνολο εκπεμπόμενων ρύπων Ποσότητα (gr/kg καρπού) CO , ,4065 CO 8,119 40,595 NO X 3, ,2355 SO 2 4, ,371 CH 4 3, ,8731 1, , ,8888 Ποσότητα (gr/kg ελαίου) 5, , ,444

29 Στο Γράφημα σχηματοποιείται η συμμετοχή των τεσσάρων πηγών αέριας ρύπανσης που εμφανίζονται στον ελαιώνα, στο σύνολο των εκπομπών κάθε ρύπου ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CO2 CO NOX SO2 CH4 NMVOC N2O Καύση απόκλαδων Βενζινοκινητήρες Ελκυστήρες Ηλεκτρική ενέργεια

30 Στο Γράφημα φαίνονται και οι αντίστοιχες τιμές των εκπομπών (εκτός του CO 2 ) για 1 kg ελαιολάδου, από κάθε πηγή εκπομπής ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤ ΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (gr/kg 35 ελαιολάδου) CO NOX SO2 CH4 NMVOC N2O σωματίδια Βενζινοκινητήρες Ελκυστήρες Ηλεκτρική ενέργεια

31 Οι ρύποι SO 2, CH 4, N 2 O και σωματίδια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ στην εκπομπή του CO 2 συνεισφέρει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον ίδιο βαθμό με όλες τις άλλες πηγές μαζί. Το CO και οι NMVOC προέρχονται κυρίως από τους βενζινοκινητήρες, ενώ τα NOx από τους κινητήρες diesel των ελκυστήρων. Το CO που εκπέμπεται κυρίως από τους βενζινοκινητήρες είναι ο ρύπος με το μεγαλύτερο ρυθμό εκπομπής, ενώ ακολουθούν το CH 4 και το SO 2 από την ηλεκτροπαραγωγή και σε μικρότερο βαθμό τα NO x από τους κινητήρες diesel Για την αναγωγή των συστατικών σε ποσότητες ανά τόνο ελαιοκάρπου, θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες παραγωγής αποβλήτων Α1 = 0,7 m³ ³ / tn καρπού για τα πιεστήρια, και Α2 = 1,3 m³ ³ / tn καρπού για τα decanter.. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

32 Σύσταση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων Παράμετρος BOD5 (gr/) COD (gr/) Οργανικό και αμμωνιακό άζωτο (grn/) Ολικά στερεά(g/) Αιωρούμενα στερεά (g/) Ζάχαρα (g/) Φωσφόρος (g/) Έλαιο (g/) PH Ειδικό βάρος Ξηρή ουσία (g/) Πιεστήρια (/l αποβλήτων) ,8-3, , Ίχνη-1,4 0,3-8,9 4,2-7 1, Decanter (/l αποβλήτων) ,27-0, ,4-22 0,5-2 0,02-0, ,7-5,3 1,02 60 (/kg καρπού) ,35-2,24 18,2-84 0,42-28,6 0,65-4,9 Ίχνη-0,98 0,21-29,9 4,2-7 1,02-1, (/l ελαιολάδου) ,75-11, , ,25-24,5 <4,9 1,05-129, ,1-5,

33 Η παραγωγή αερίων ρύπων όπως προαναφέρθηκε προκαλείται από δύο παράγοντες : την καύση του πυρηνόξυλου στον λέβητα και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξαντλημένη ελαιοπυρήνη όπως αυτή παραλαμβάνεται από τα πυρηνελαιουργεία έχει θερμογόνο δύναμη 4600 Kcal / kg ή 19260,2 KJ / kg ή 5,35 KWh / kg.. Με κατανάλωση 50 kg / τόνο ελαιοκάρπου οι εκπομπές ρύπων μπορούν να αναχθούν σε kg καρπού και ελαιολάδου

34 Εκπομπές ρύπων στους λέβητες Εκπεμπόμενος ρύπος Ποσότητα (gr) ανά KWh gr ρύπων ανά kg ελαιοκάρπου gr ρύπων ανά kg ελαιολάδου CO 2 109, ,159 68, , , ,713 CO 0,4-4 0,107-1,070 0,535-5,350 NO x 0,14-0,5 0, , , ,66875 SO 2 0,4-0,6 0,107-0,1605 0,535-0,8025 HCl 0,05-0,3 0, , , ,40125 Πολυαρωματικοί HC 0,4-1 0,107-0,2675 0,535-1,3375 Διοξίνες 0,1-1*10-8 0,2675-2,675*10-9 1, ,375*10-9 Σωματίδια 0,01-0,3 0, , , ,40125

35 Εκπομπές ρύπων κατά την ηλεκτροπαραγωγή Εκπεμπόμενος ρύπος Δείκτης εκπομπής (gr/kwh) Εκπομπές ανά kg καρπού (gr/kg) Εκπομπές ανά kg ελαιολάδου (gr/kg) CO ,35 40, ,696 CO 0,1924 0, ,03078 NO X 3,1549 0, ,50478 SO 2 10,984 0, ,7574 CH 4 11,6896 0, , NMVOC 0,0385 0, ,0062 N 2 O 0,0128 0, , Σωματίδια 2,6668 0, ,426688

36 Συνολικές εκπομπές ρύπων από τα ελαιουργεία Εκπεμπόμενος ρύπος Σύνολο εκπομπών σε gr ρύπων / kg ελαίου στο ελαιουργείο Ποσότητα ετήσιων εκπομπών για το σύνολο των ελαιουργείων (tn) CO 2 CO 0, , , ,7354 NO X 0, , , ,6179 SO 2 2,2924-2, , ,757 CH 4 1, ,24448 HC γενικά HCl N 2 O Διοξίνες Σωματίδια 536, ,409 0,5412-1,3437 0, , , , ,375*10-9 0,44-0, , ,87 232, ,791 28, ,5375 0, , , ,2-355,997

37 η συμμετοχή των δύο πηγών αερίων ρύπων στο σύνολο φαίνεται πιο κάτω. Οι ποσότητες εκπομπών αντιστοιχούν στην παραγωγή ενός κιλού ελαιολάδου ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜ ΠΕΣ 100% 80% 60% 40% 20% 0% CO2 CO NOX SO2 HCl HC Διοξίνες Σωματίδια CH4 N2O Καύση πυρηνόξυλου Ηλεκτρική ενέργεια

38 η ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων (πλην CO 2 ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός κιλού ελαιολάδου, καθώς και η προέλευση των ρύπων. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤ Ο ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ (gr/kg ελαιολάδου) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 CO NOX SO2 HCl HC Διοξίνες Σωματίδια CH4 N2O Καύση πυρηνόξυλου Ηλεκτρική ενέργεια

39 ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 φαινόμενο θερμοκηπίου όξινη βροχή ευτροφισμός αιθαλομίχλη Ελαιώνας Ελαιουργείο Σύνολο

40 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 φαινόμενο θερμοκηπίου όξινη βροχή ευτροφισμός αιθαλομίχλη Ελαιώνας Ελαιουργείο Σύνολο

41 Είναι προφανής η επίπτωση των διαδικασιών παραγωγής ελαιοκάρπου που συντελούνται στον ελαιώνα στην δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής, ενώ αντίθετα το ελαιουργείο συμμετέχει με τα υγρά απόβλητα στην δημιουργία του φαινομένου του ευτροφισμού. Οι ρύποι που εκπέμπονται στον ελαιώνα οδηγούν στην δημιουργία αιθαλομίχλης περισσότερο από αυτούς του ελαιουργείου. Μετά την αξιολόγηση είναι δυνατή η σύγκριση των επιπτώσεων της διαδικασίας επί των φαινομένων που εξετάζονται.

42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 1,8 2 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 ελαιώνας ελαιουργείο σύνολο φαινόμενο θερμοκηπίου όξινη βροχή ευτροφισμός αιθαλομίχλη

43 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) ελαιώνας ελαιουργείο σύνολο φαινόμενο θερμοκηπίου ευτροφισμός όξινη βροχή αιθαλομίχλη

44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΑ ΠΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο : Το Σύμφωνο των Δημάρχων...5 1.1. Το Σύμφωνο με μια ματιά...5 1.2. Δεσμεύσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη... 5 Μέρος 1 ο... Συνολική Στρατηγική... 1.1. Στόχοι για το 2020... 8 1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση... 10 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Σήματα

Περιβαλλοντικά Σήματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιβαλλοντικά Σήματα Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας ΕΛΛΑΔΑ 2003 Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Δανάη Διακουλάκη, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Περίληψη... 4 2 Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά Κλάδου... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ. Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα