Κέρδη Προ Φόρων 125 εκατ. το 2o Τρίμηνο 2020 και Συνεχής Πρόοδος στα Θεμελιώδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρδη Προ Φόρων 125 εκατ. το 2o Τρίμηνο 2020 και Συνεχής Πρόοδος στα Θεμελιώδη"

Transcript

1 Κέρδη Προ Φόρων 125 εκατ. το 2o Τρίμηνο και Συνεχής Πρόοδος στα Θεμελιώδη Άμεση Ανταπόκριση για τη Στήριξη Πελατών και Εργαζομένων έναντι των Επιπτώσεων του Covid-19 Χορήγηση νέων δανείων ύψους 3,5δισ. από την αρχή του έτους ως τα τέλη Ιουλίου, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων Ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση μέσω της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19» με 1,0δισ. και με επιπλέον 0,4δισ. χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» Αναστολή καταβολής οφειλών ύψους 4δισ. σε ενήμερους πελάτες, στηρίζοντάς τους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα ρευστότητας εξαιτίας του Covid-19 Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τομέα κατά 0,8δισ. το πρώτο εξάμηνο του έτους Επιτάχυνση της ψηφιακής διείσδυσης, με τετραπλασιασμό των εβδομαδιαίων εγγραφών στη winbank από τις αρχές Μαρτίου έναντι του προηγούμενου έτους, και με το 94% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνονται μέσω winbank σε σχέση με 89% το προηγούμενο έτος Αναγνώριση της αποφασιστικότητας της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του Covid-19 από πελάτες και εργαζόμενους: o o η Τράπεζα Πειραιώς κατατάχθηκε στο υψηλότερο 10% του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού σε πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης πελατών (ΤRI*M) το 81% των εργαζομένων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση πανδημίας του Covid-19 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου 6μήνου Επιδεικνύουν Ισχυρές Λειτουργικές Επιδόσεις Καθαρά έσοδα από τόκους 727 εκατ., +1% σε ετήσια βάση Καθαρά έσοδα από προμήθειες 151 εκατ., +3% σε ετήσια βάση Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 428εκατ. Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα 470 εκατ., +17% σε ετήσια βάση Αυξημένες προβλέψεις στα 670 εκατ., με 341 εκατ. σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα 126 εκατ. το 6μηνο έναντι 57 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14,0% Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83% Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση 1,1δισ. από την αρχή του έτους Δεσμευτική προσφορά για 0,6δισ. χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris)

2 Δήλωση Διοίκησης «Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας. Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 3,5δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 1,0δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους 0,4δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους 4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης. H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά 0,8δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix ( 2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vega ύψους 5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους 0,6δισ. Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του. Στα τέλη Ιουνίου, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,0% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο. H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα 470 εκατ., κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα 670 εκατ., με 341 εκατ. από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά 215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων 126 εκατ. Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν». Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος 2 4 Αυγούστου

3 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Σταθερές τάσεις σε όλες τις γραμμές Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους λόγω μειωμένου κόστους χρηματοδότησης Τα έσοδα προμηθειών & τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ενισχύθηκαν Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω Αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων Απομειώσεις δανείων σύμφωνα με την εκτίμηση για το Βελτιωμένο αποτέλεσμα μεταξύ των τριμήνων Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 367εκατ. το 2 ο 3μηνο, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση. Το αντίστοιχο κόστος των έντοκων εξόδων ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό, σημειώνοντας 17% μείωση ετησίως και 7% σε τριμηνιαία βάση. Ακολούθως, η σημαντική συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η αξιοποίηση του μηχανισμού LTRO/TLTRO της ΕΚΤ απορρόφησε το κόστος των δύο εκδόσεων Tier 2. Επιπλέον, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε σε 20μ.β. το 2 ο 3μηνο από 26μ.β. το 1 ο 3μηνο. Επιπρόσθετα, οι νέες εκταμιεύσεις, καθώς και η αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων συνετέλεσαν στην ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) κατά το 2 ο 3μηνο διαμορφώθηκε σε 2,3%. από 2,4%. το 1 ο 3μηνο, κίνηση που αντανακλά την αύξηση του ενεργητικού της Τράπεζας. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα 80εκατ. το 2 ο 3μηνο, +3% σε ετήσια και +12% σε τριμηνιαία βάση. Κύριοι συντελεστές της αύξησης των προμηθειών ήταν η εκταμίευση νέων δανείων, η διαχείριση περιουσίας, καθώς και η επενδυτική τραπεζική. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,5% το 2 ο 3μηνο, αυξημένα κατά 3μ.β. συγκρινόμενα με το 1 ο 3μηνο. Η Τράπεζα κατάφερε να ανακτήσει τις απώλειες του 1 ου 3μήνου λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς στο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο. Τα λειτουργικά έξοδα το 2 ο 3μηνο ανήλθαν σε 225εκατ. (-14% ετησίως και -1% τριμηνιαίως), περιλαμβάνοντας την προμήθεια που καταβλήθηκε προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, καθώς και το κόστος εθελούσιας εξόδου το 2 ο 3μηνο 2019, τα λειτουργικά έξοδα το 2 ο 3μηνο είναι μειωμένα κατά 13% σε ετήσια και 1% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 44% το 2 ο 3μηνο έναντι 55% το 1 ο 3μηνο. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 24% ετησίως, καθώς η Τράπεζα επωμίσθηκε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΑ και το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου το Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει εντός στόχου για μείωση των λειτουργικών εξόδων της με μέσο μονοψήφιο ρυθμό κατά το, μετά από τη μείωσή τους σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά 6% το Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 285εκατ. το 2 ο 3μηνο από 187εκατ. το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος, με αύξηση κατά 52% ετησίως. Επιπλέον, τα βασικά τραπεζικά έσοδα μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε 222εκατ. το 2 ο 3μηνο, 17% υψηλότερα σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία, αναδεικνύοντας τις προοπτικές των βασικών λειτουργιών της Τράπεζας. Το σύνολο απομειώσεων κατά το 2 ο 3μηνο διαμορφώθηκε σε 160εκατ. από 153εκατ. κατά την ίδια περσινή περίοδο. Το έξοδο προβλέψεων δανείων διαμορφώθηκε σε 142εκατ. σε σύγκριση με 146εκατ. το 2 ο 3μηνο Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 137μ.β. σε σύγκριση με 153μ.β. το 2 ο 3μηνο Οι προβλέψεις για τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 18εκατ. σε σύγκριση με 7εκατ. το 2 ο 3μηνο Συνολικά για το 1 ο 6μηνο οι προβλέψεις ανέρχονται σε 670εκατ., από τις οποίες 580εκατ. αφορούν στα δάνεια και 90εκατ. σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού, ενώ σχετιζόμενες με Covid-19 είναι 274εκατ. και 67εκατ. αντίστοιχα. Το προ φόρων αποτέλεσμα κατά το 2 ο 3μηνο διαμορφώθηκε σε κέρδος 125εκατ. έναντι ζημίας 340εκατ. το 1 ο 3μηνο (περιλαμβάνοντας προβλέψεις 324εκατ. που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις του Covid-19). Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 82εκατ. το 2 ο 3μηνο σε σύγκριση με 19εκατ. το 2 ο 3μηνο 2019 και ζημία 232εκατ. το 1 ο 3μηνο. Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες της Τράπεζας Πειραιώς, πρβλ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 1 ου 6μήνου και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (η δεύτερη θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας στις 7 Αυγούστου ). 3 4 Αυγούστου

4 Βασικά Σημεία Ισολογισμού: Πιστωτική Επέκταση κι Ισχυρή Ρευστότητα Καταθέσεις +2% ετησίως με χαμηλότερο κόστος Ενισχυμένο προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης με δείκτη LCR στο 169% Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε από την αρχή της χρονιάς Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας βελτιώθηκαν Συνεχίζεται η εξυγίανση των ΜΕΑ Μη οργανική μείωση ΜΕΑ Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 45,7δισ. στο τέλος του Ιουνίου, με αύξηση κατά 2% ετησίως. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 0,8δισ. από την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες ακολουθώντας την τάση που παρατηρείται και στις λοιπές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει την Τράπεζα περισσότερο εστιασμένη σε θέματα κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά της να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των εξόδων τόκων. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε 7,0δισ. στις 30 Ιουνίου από 0,4δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μέσω της αξιοποίησης της χρηματοδότησης των πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO). Αυτό ακολούθησε την απόφαση της Τράπεζας να επωφεληθεί από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και να μεταφέρει τις θέσεις από διατραπεζικά repoς σε χρηματοδότηση ΤLTRO από την ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε σε 0,1δισ. στις 30 Ιουνίου. Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 169% στις 30 Ιουνίου από 117% στις 31 Δεκεμβρίου Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών ανήλθαν σε 48,3δισ. στα τέλη Ιουνίου και μετά από προβλέψεις στα 37,8δισ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,4δισ. κατά το 2 ο 3μηνο και 0,8 δισ. ετησίως, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την άνοδο (+ 0,9δισ. ετησίως). Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 2,6δισ. στο τέλος Ιουνίου, σε πορεία επίτευξης στόχου νέων εκταμιεύσεων ύψους 5δισ. το. Ο λόγος δανείων μετά από προβλέψεις ως τις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε στο 83% σε σχέση με 85% ένα χρόνο πριν. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 30 Ιουνίου ήταν στο 14,0%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%. Σε pro-forma βάση για την αναμενόμενη μεταβολή της αποτίμησης λογισμικού και την αντίστοιχη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τα διακρατούμενα προς πώληση χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 16,1%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 σε 14,1%. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε 11,5% and 13,5% αντίστοιχα. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν για 18 ο συνεχόμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 23,3δισ. στο τέλος Ιουνίου από 24,5δισ. στις 31 Δεκεμβρίου Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 45%. Οι συνολικές εισροές ΜΕΑ ήταν χαμηλότερες σε τριμηνιαία βάση στο 2 ο 3μηνο, ενώ o ρυθμός των εξυγιασμένων και αναδιαρθρωμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αμετάβλητος. Η Τράπεζα έλαβε δεσμευτική προσφορά για την πώληση 0,6δισ. χαρτοφυλακίου ΜΕΑ (Iris) στο τέλος Ιουλίου. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix ( 2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ αντίστοιχα για τη συναλλαγή Vega των 5δισ., το επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο προκαταρκτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. 4 4 Αυγούστου

5 Αμεση Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Covid-19 για την Προστασία Όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας υπεύθυνα σύμφωνα με το ESG πρόγραμμά της, συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19, καθώς και στον μετριασμό τυχόν σχετικών επιπτώσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και της διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας. Μορατόρια (αναστολές πληρωμών δανείων) Προγράμματα χρηματοδότησης Ελληνικού Δημοσίου Τεχνολογία & ψηφιακή τραπεζική Ενέργειες για τη στήριξη της κοινωνίας Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε τη στήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που πλήττονται από το Covid-19. Για την κατηγορία των φυσικών προσώπων, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους για διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι το τέλος του έτους. Για τις πληγείσες επιχειρήσεις αντίστοιχα, οι τράπεζες προσφέρουν αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου ενήμερων δανείων. H εφαρμογή της αναστολής της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 4δισ., εκ των οποίων σχεδόν τα μισά σχετίζονταν με πελάτες λιανικής και τα υπόλοιπα με επιχειρηματικούς πελάτες. Προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο μέσω της παροχής εγγύησης, όσο και επιδοτήσεων επιτοκίου. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του υποπρογράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid- 19» με σκοπό τη διευκόλυνση των ΜΜΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 1,0δισ. από σύνολο 3,6δισ. της αγοράς. Επίσης, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για 2ετή επιδότηση επιτοκίου σε νέες χρηματοδοτήσεις προς πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η Τράπεζα συμμετέχει με 3,2 χιλιάδες εγκεκριμένα αιτήματα συνολικού ύψους δανείων 0,4δισ. επί συνόλου 1,4δισ. για την ελληνική αγορά. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επιπλέον το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα» περί επιδότησης δανείων με προσημείωση κύριας κατοικίας που θα καλύπτει τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν πληγεί από την κρίση λόγω Covid-19. Το συνολικό ύψους του προϋπολογισμού του προγράμματος θα ανέλθει σε περίπου 1δισ. Όλοι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα από τις αρχές Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Για την Τράπεζα Πειραιώς, το επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο εκτιμάται σε 1,2-1,4δισ. από 1,6 δισ. σε αναστολή πληρωμών δόσεων. Οι πελάτες στηρίζουν και επωφελούνται από λύσεις που παρέχονται από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Τράπεζας. Συνεχίζεται η καταγραφή ιστορικά υψηλού αριθμού νέων εγγραφών πελατών, ενώ οι συνολικές ψηφιακές συναλλαγές αυξήθηκαν επίσης. Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού (20 αναπνευστήρες), οι οποίοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η Τράπεζα Πειραιώς προέτρεψε επίσης τους πελάτες της για να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια, χρησιμοποιώντας την online υπηρεσία «Pay & Save». Οι πελάτες εξοικονόμησαν συνολικά 0,4εκατ. και η Τράπεζα προσέφερε το αντίστοιχο ποσό για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας. Προκειμένου να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη διάθεση 26 εξοπλισμένων και λειτουργικών κατοικιών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για τη φιλοξενία καρκινοπαθών, καθώς και των συγγενών και συνοδών τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. 5 4 Αυγούστου

6 Εργαζόμενοι Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υιοθετεί καθορισμένα πρωτόκολλα, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία προτείνονται για την πρόληψη και την προστασία των εργαζόμενων της, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την υγεία και την ασφάλειά του. Το πρόγραμμα για τη σταδιακή επιστροφή στο χώρο εργασίας είναι ευθυγραμμισμένο με επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες αποστάσεις ασφαλείας έχουν υιοθετηθεί, ενώ δράσεις και μέτρα έχουν καθοριστεί με σκοπό την διαχείριση της επισκεψιμότητας των πελατών στο δίκτυο καταστημάτων. Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας εξ αποστάσεως, οι οποίες συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας εν μέσω της κρίσης. Αποτελεσματικές πρακτικές αναπτύσσονται για εργασία από το σπίτι, τις οποίες κάνει χρήση περίπου το 15% του συνολικού εργατικού δυναμικού, στοχεύοντας στην επίτευξη της υψηλής απόδοσης και της υπευθυνότητας των εργαζομένων. Καινοτόμα κανάλια επικοινωνίας έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση όλες τις ώρες (πύλη «Connected»). Η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους. Το νέο περιβάλλον εκμάθησης της Τράπεζας ονομάζεται «Upgreat Digital Platform. Προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό σχετιζόμενο με επιχειρηματικά θέματα, εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε e-learning μαθήματα και σε εικονικές τάξεις για θέματα ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στο σπίτι. 6 4 Αυγούστου

7 Νέος Εταιρικός Μετασχηματισμός Κατάρτιση νέου σχεδίου μετασχηματισμού και έναρξη εφαρμογής του Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου , ολοκλήρωσε τον Ιούλιο τη φάση κατάρτισης του νέου σχεδίου μετασχηματισμού της, ξεκινώντας την εφαρμογή του για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι: η αναβάθμιση της εμπορικής πλατφόρμας της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλής δυναμικής και προοπτικής η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου εντός της Τράπεζας μέσω αποτελεσματικού προφίλ στελέχωσης για το ανθρώπινο δυναμικό η προώθηση απλοποίησης και αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων, ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες. Οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες της Τράπεζας Πειραιώς στοχεύουν σε μια τράπεζα: με αποτελεσματική δομή και με μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 20% μεσοπρόθεσμα ψηφιακή, με τριπλασιασμό των ψηφιακών πωλήσεων, σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα διαφοροποιημένη, με μεταβολή της αναλογίας συνεισφοράς των καθαρών εσόδων από προμήθειες και καθαρών εσόδων από τόκους από ~20%-80%, σε ~30%-70% καινοτόμο, με ενίσχυση του χρόνου εργασιών πληροφορικής που επενδύεται σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης κατά 35% εστιασμένη στον στόχο, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνεται σε δραστηριότητες παραγωγής εσόδων στο δίκτυο καταστημάτων κατά >50% με υγιή στοιχεία ενεργητικού, επιτυγχάνοντας μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ παραγωγική, αυξάνοντας τα μεγέθη και τα βασικά έσοδα ανά εργαζόμενο. 7 4 Αυγούστου

8 Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε εκατ.) Δ% τριμηνιαίως Δ% ετησίως Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού Ενεργητικό % % Καταθέσεις % % Δάνεια προ Απομειώσεων και Προσαρμογών % % Σωρευμένες Προβλέψεις % % Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων % % Επιλεγμένα Αποτελέσματα 2 ο 3μ 1 ο 3μ Δ % τριμηνιαίως 1 o 6μ 1 ο 6μ 2019 Δ% ετησίως Καθαρά Έσοδα Τόκων % % Καθαρά Έσοδα Προμηθειών % % Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου 52 (33) Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα % % Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων % % Δαπάνες Προσωπικού (105) (107) -2% (212) (259) -18% - εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 (105) (107) -2% (212) (243) -13% Γενικά Διοικητικά Έξοδα (91) (91) 0% (182) (172) 6% Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα (29) (29) -1% (58) (61) -4% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (225) (227) -1% (452) (492) -8% - εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 (225) (227) -1% (452) (476) -5% Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων % % - εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και εξόδων % % Έξοδο Προβλέψεων (160) (510) 2 - (670) 2 (334) - -εκ των οποίων σχετιζόμενες με Covid-19 (17) (324) - (341) - - Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς 0 (16) - (16) (11) 46% Αποτελέσματα Προ Φόρων 125 (340) 2 - (215) εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και εξόδων 142 (16) Φόρος Εισοδήματος (41) (25) - Καθαρά Αποτελέσματα 82 (232) 2 - (150) Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες 85 (230) 2 - (144) Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες (1) 0 - (1) (2) - Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων (2) (2) - (5) 7 - (1) Τα έκτακτα αποτελέσματα αφορούν έξοδα του προγράμματος αποχώρησης το 2019 (2) Περιλαμβάνεται η επίδραση του Covid-19 στις απομειώσεις αξίας δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού 8 4 Αυγούστου

9 Νέες Εκταμιεύσεις Δανείων ( δισ.) Καταθέσεις Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα ( δισ.) 3,1 3,9 2,6 5,0 42,7 44,6 45, ο 6μ. Στόχος Δεκ Δεκ ο 6μ. Εξυπηρετούμενα Δάνεια Ελλάδα ( δισ.) Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Ελλάδα ( δισ.) 24,5 24,4 23,6 23,7 24,1 24,5 26,0 25,2 24,8 23,7 23,4 22,6 Μαρ.19 Ιουν.19 Σεπτ.19 Δεκ.19 Μαρ.20 Ιουν.20 Μαρ.19 Ιουν.19 Σεπτ.19 Δεκ.19 Μαρ.20 Ιουν.20 Βασικά Τραπεζικά Έσοδα ( εκατ.) Επαναλαμβανόμενο Κόστος ( εκατ.) (σε συγκρίσιμη βάση) Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20 Q2.20 Q1.19 Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20 Q Αυγούστου

10 ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ # Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης Επεξήγηση 1 2 Μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 2ο 3μηνο 2019 περιλαμβάνουν στοιχεία αποτελεσμάτων 16εκατ. δαπάνες προγράμματος εθελούσιας εξόδου VES Συνολικό Προσαρμοσμένο Ενεργητικό 3 Επίπτωση του COVID-19 Σύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων 0,1δισ. διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στις 30 Ιουνίου 2019, στις 31 Μαρτίου και στις 30 Ιουνίου. Η επίπτωση του COVID-19 περιλαμβάνει 324εκατ. από επιπλέον αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιδεινούμενες οικονομικές προοπτικές ως αποτέλεσμα του COVID-19 το 1 ο 3μηνο και 17εκατ. το 2 ο 3μηνο 4 Απομειώσεις ή Προβλέψεις Αναμενο μενες ζημιές απομειώσης δανειών και απαιτη σεων κατα πελατω ν στο αποσβε σιμο κο στος συν (+) Ζημίες απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού συν (+) Ζημίες απομειώσεων χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων συν (+) Απομείωση αξίας θυγατρικών και συγγενών εταιρειών συν (+) Απομείωση αξίας ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων ενεργητικού συν (+) Λοιπές ζημίες απομειώσεων 5 Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) Αναμενο μενες ζημιές απομειώσης δανειών και απαιτη σεων κατα πελατω ν Δανείων στο αποσβε σιμο κο στος 6 Αναμενο μενες ζημιές απομειώσης δανειών και απαιτη σεων κατα πελατω ν Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) στο αποσβε σιμο κο στος που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο σε Δανείων προς Δάνεια μετά από ετησιοποιημένη βάση - εξαιρουμένης της επίπτωσης του Covid-19 που δεν Προβλέψεις ετησιοποιείται - προς (/) Δάνεια μετά από προβλέψεις 7 Αποτέλεσμα προ (φόρων και) προβλέψεων Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος 8 9 Αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 Βασικά τραπεζικά έσοδα μείον Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα 10 Δάνεια προ Προβλέψεων 11 Δάνεια μετά από Προβλέψεις Κέρδη / ζημία προ φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης της επίπτωσης από τον COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #3 Καθαρά έσοδα τόκων συν (+) καθαρά έσοδα προμηθειών μείον (-) λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #1 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών Δάνεια μετά από προβλέψεις στο αποσβέσιμο κόστος 12 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις Δάνεια μετά από προβλέψεις προς (/) Καταθέσεις Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ από αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) Δείκτης κόστους προς έσοδα (Επαναλαμβανόμενος) Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς (/) ΜΕΑ Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας ώστε μια τράπεζα να επιβιώσει από ένα σημαντικό σενάριο ακραίων καταστάσεων που διαρκεί έναν μήνα Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς (/) Συνολικά καθαρά έσοδα, εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1 15 Δείκτης ΜΕΑ Μη εξυπηρετου μενα ανοι γματα προς (/) Δα νεια προ προβλε ψεων 16 Εξυπηρετούμενα Δάνεια Δάνεια προ προβλέψεων μείον (-) ΜΕΑ Έσοδα προ προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάση Έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) 18 Καθαρά έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1 Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #3 και της προμήθειας διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ σύμφωνα με το στοιχείο #23 Καθαρά έσοδα τόκων σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό σύμφωνα με το στοιχείο # Αυγούστου

11 19 Καθαρό κέρδος 20 Καταθέσεις ή Καταθέσεις Πελατών Υποχρεω σεις προς πελα τες 21 Καταθέσεις Ιδιωτικού Τομέα Κέρδη/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Καταθέσεις πελατών εξαιρουμένων των καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς 22 Λειτουργικά Έξοδα (κόστος) Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις Λειτουργικά Έξοδα (κόστος) σε συγκρίσιμη βάση Λειτουργικά Έξοδα (Επαναλαμβανόμενα) LCR (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας) Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA - NPE) Pro-forma Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Pro-forma Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET-1 29 Σωρευμένες Προβλέψεις Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις, εξαιρουμένης της προμήθειας διαχείρισης στον διαχειριστή ΜΕΑ το 1ο και 2ο 3μηνο του ύψους 12 εκατ. και 11 εκατ. αντίστοιχα που καταγράφηκε στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #1 Δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας για μια τράπεζα να επιβιώσει ένα σημαντικό σενάριο ακραίων καταστάσεων διάρκειας ενός μηνός Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP. Συνολικά εποπτικά κεφάλαια, όπως ορίζονται από την Οδηγία (EU) No 575/2013, προσθέτοντας (+) στον αριθμητή την αναμενόμενη μεταβολή της προληπτικής αποτίμησης του λογισμικού (περίπου 30 εκατ.) και αφαιρώντας (-) 0,2δις από τον παρονομαστή για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων ΜΕΑ Κεφάλαια CET1, όπως ορίζονται από την Οδηγία (EU) No 575/2013, προσθέτοντας (+) στον αριθμητή την αναμενόμενη μεταβολή της προληπτικής αποτίμησης του λογισμικού (περίπου 30 εκατ.) και αφαιρώντας (-) 0,2δις από τον παρονομαστή για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων ΜΕΑ 11 4 Αυγούστου

12 Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και πεποιθήσεις, σε συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή διαμεσολάβηση προσφοράς για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Κανένα μέρος αυτού του δελτίου τύπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου και κανένας ισχυρισμός δεν γίνεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά για συναλλαγή οποιωνδήποτε χρεογράφων θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που πιθανόν να περιλαμβάνονται στο παρόν. Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να προσδιορίσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου. Corporate Development & Investor Relations Αμερικής 4, Αθήνα Τηλ. : (+30 ) Bloomberg: TPEIR GA Reuters: BOPr.AT ISIN: GRS Αυγούστου

73εκατ. κέρδη προ φόρων το 1 ο 6μηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων

73εκατ. κέρδη προ φόρων το 1 ο 6μηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων 73εκατ. κέρδη προ φόρων το 1 ο 6μηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων Κερδοφορία το 1 ο 6μηνο 2019, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2018 Καθαρά Κέρδη 1 55εκ. το Β τρίμηνο και 113εκ. το Α εξάμηνο 2018 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β τρίμηνο και 1,3% το Α εξάμηνο 2018 Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

3ο 3μηνο 2018: Κέρδη προ Φόρων & Προβλέψεων στα 253 εκατ., Καθαρά Κέρδη Μετόχων στα 94 εκατ., Σημαντικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας

3ο 3μηνο 2018: Κέρδη προ Φόρων & Προβλέψεων στα 253 εκατ., Καθαρά Κέρδη Μετόχων στα 94 εκατ., Σημαντικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας 3ο 3μηνο 2018: Κέρδη προ Φόρων & Προβλέψεων στα 253 εκατ., Καθαρά Κέρδη Μετόχων στα 94 εκατ., Σημαντικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας Σημαντική Εξυγίανση Ισολογισμού, Αμείωτο Ενδιαφέρον για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2019

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2019 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2019 Καθαρά Κέρδη 1 27εκ. το Α τρίμηνο 2019 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 191εκ. Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά 115εκ. σε τριμηνιαία βάση Μείωση των συνολικών NPEs

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2018 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου Καθαρά Κέρδη 1 αυξημένα κατά 6,1% το Γ τρίμηνο ( 59εκ.) και 29,6% το εννεάμηνο ( 172εκ.) Κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4,4% το Γ τρίμηνο και 1,5% το εννεάμηνο Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου Αποτελέσματα έτους 205 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 205 αυξήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2018 1 Καθαρά Κέρδη 2 57εκ. το Α τρίμηνο 2018 έναντι 34εκ. το Α τρίμηνο Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σταθερά σε ετήσια βάση σε 200εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών 39% ( 225εκ.) υναµική Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2018

Οικονομικά Στοιχεία 2018 Οικονομικά Στοιχεία 2018 Καθαρά Κέρδη 1 200εκ., αυξημένα κατά 8,0% έναντι του 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 848εκ., υψηλότερα κατά 1,4% σε ετήσια βάση Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 3,5% στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 186εκ. το 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού. Ενίσχυση του Προφίλ Ρευστότητας και των Πηγών Χρηματοδότησης

Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού. Ενίσχυση του Προφίλ Ρευστότητας και των Πηγών Χρηματοδότησης Απομόχλευση Κινδύνου - Οδηγός για Επιχειρηματική Αναδιάταξη 32 εκατ Καθαρά Επαναλαμβανόμενα Κέρδη στην Ελλάδα το 1 ο 3μ 2018 Κύρια Σημεία Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού Μείωση NPE κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 1 Καθαρά κέρδη 74εκ. και δημιουργία ειδικού αποθεματικού ύψους 10εκ. για την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων Ενίσχυση κεφαλαίων 1 ης διαβάθμισης (Tier I) σε 11,9% ή κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών 54% ( 385εκ.) υναµική Ενίσχυση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας

Ουσιαστικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας Ουσιαστικό Βήμα για την Αποκατάσταση της Κερδοφορίας Βελτιωμένη Λειτουργική Απόδοση, λόγω Λειτουργικού Κόστους και Προβλέψεων Κέρδη Προ Φόρων στα 80 εκατ. το 2018, επιστρέφοντας σε κερδοφορία μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2019

Οικονομικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2019 Οικονομικά Στοιχεία Α Εξαμήνου 2019 Καθαρά Κέρδη 1 90εκ. το Α εξάμηνο 2019 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 399εκ. Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά 321εκ. το A εξάμηνο 2019 Μείωση των συνολικών NPEs κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 6ΜΗΝΟΥ Περαιτέρω Εξυγίανση Ισολογισμού και Ενδυνάμωση της Ποιότητας Ισολογισμού του Ομίλου

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 6ΜΗΝΟΥ Περαιτέρω Εξυγίανση Ισολογισμού και Ενδυνάμωση της Ποιότητας Ισολογισμού του Ομίλου 2 ο 3μηνο 2018: Επαναλαμβανόμενα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων στα 224 εκατ., +8% σε τριμηνιαία βάση 24 εκατ. Καθαρά Κέρδη από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Περαιτέρω Εξυγίανση Ισολογισμού και Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. ιεύρυνση Χορηγήσεων Οµίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασµός ανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

19εκατ. Καθαρά Κέρδη το 1o 3μ 2019 Βελτιωμένα Όλα τα Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων

19εκατ. Καθαρά Κέρδη το 1o 3μ 2019 Βελτιωμένα Όλα τα Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2019 19εκατ. Καθαρά Κέρδη το 1o 3μ 2019 Βελτιωμένα Όλα τα Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Κερδοφορία, Λόγω Μείωσης των Εξόδων και Αύξησης των Καθαρών Εσόδων Τόκων

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 8,9% σε ετήσια βάση. Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio): 32,8%

Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 8,9% σε ετήσια βάση. Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio): 32,8% Αθήνα, 26/09/2019 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2019 Αύξηση καταθέσεων 16% σε ετήσια βάση Ο Δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 64,9%, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Η Τράπεζα Πειραιώς ισχυροποιείται και με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο Agenda 2020 δεσμεύεται να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας Δηλώσεις Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Καθαρά Κέρδη 230εκ. το 2016 έναντι ζημιών 1,2δισ. το 2015 Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το 2016 και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2018

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2018 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο Εκπλήρωση του στόχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε στις αρχές Ιουλίου την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 η Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2009

Αποτελέσματα Έτους 2009 Αποτελέσματα Έτους 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου 362εκ. 1 το 2009 (-45% έναντι του 2008) Κέρδη Δ τριμήνου 82εκ. ή 25εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά των 57εκ. Σταθερά κέρδη προ προβλέψεων 1,6δισ. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2009 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του Α Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και το

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 61εκ. το Γ τρίμηνο και 132εκ. το εννεάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 2,4% έναντι του Β τριμήνου 2017 και κατά 7,9% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα