Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010

2 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών Σηµαντικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου Επιλογή τρόπου σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου Χρήση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου παράµετροι σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω GSM Χρήση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου παράµετροι σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω GPRS... 8 Σελ. HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 2 από 10

3 Οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου του HEPOS (Real-Time services) Ιστορικό εκδόσεων Έκδοση 1.0 (02/2008): Αρχική έκδοση Έκδοση 1.1 (09/2008): Αλλαγή της διεύθυνσης IP (παράγραφος 6.2) Έκδοση 1.2 (02/2010): Αλλαγή της διεύθυνσης IP (παράγραφος 6.2) ιόρθωση τυπογραφικού σφάλµατος στον πίνακα της παραγράφου (στοιχείο µε Α/Α 4). 1. Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αποτελεί έναν οδηγό χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου του HEPOS. Στο κεφάλαιο 3 δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αυτών, τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο χρήστης. Το κεφάλαιο 4 περιγράφει συνοπτικά τους τρόπους σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS για τη λήψη δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Στα κεφάλαια 5 και 6 δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για σύνδεση στο HEPOS µέσω GSM και GPRS αντίστοιχα. Επισηµαίνεται ότι ο παρών οδηγός χρήσης δεν αποτελεί εγχειρίδιο χρήσης της τεχνολογίας GPS. Ο χρήστης, για να µπορέσει να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου του HEPOS πρέπει να είναι γνώστης των τεχνικών γεωδαιτικού εντοπισµού µε GPS και να µπορεί να διεξάγει γεωδαιτικό εντοπισµό µε GPS χωρίς τη χρήση του HEPOS. Επισηµαίνεται επίσης ότι η διαδικασία προετοιµασίας και χειρισµού του εξοπλισµού για χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου εξαρτάται από την κατασκευάστρια εταιρία, το µοντέλο και το firmware όλων των µερών του εξοπλισµού, δηλαδή του δέκτη GPS, του χειριστηρίου και του modem. Ο παρών οδηγός παραθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν οι χρήστες, χωρίς να είναι προσανατολισµένος σε κάποια διαδικασία συγκεκριµένου εξοπλισµού. Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του οδηγού χρησιµοποιούνται τα εξής σύµβολα: Το σύµβολο αυτό χρησιµοποιείται για να επισηµάνει διευκρινιστικές λεπτοµέρειες επί των οδηγιών. Το σύµβολο αυτό χρησιµοποιείται για να επισηµάνει σηµεία που απαιτούν την προσοχή του χρήστη. Στα σηµεία αυτά πρέπει ο αναγνώστης να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών Για τη χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου του HEPOS ο χρήστης χρειάζεται ένα γεωδαιτικό δέκτη κατάλληλο για RTK ή ένα δέκτη µε δυνατότητα DGPS µέσω δικτύου σταθµών αναφοράς. Επίσης χρειάζεται και ένα GPRS ή GSΜ modem για να συνδεθεί µε το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS και να λαµβάνει τα απαραίτητα δεδοµένα. 3. Σηµαντικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου Για τον προσδιορισµό θέσης σε πραγµατικό χρόνο µε το GPS (τεχνικές RTK και DGPS) απαιτούνται δεδοµένα σταθµoύ αναφοράς. Τα δεδοµένα, τα οποία πρέπει να είναι σε κάποια συγκεκριµένη µορφή, έχει επικρατήσει να αποκαλούνται διορθώσεις και κατά κανόνα εκπέµπονται σε format RTCM. Για εφαρµογές RTK το HEPOS µπορεί να παρέχει διορθώσεις RTCM: HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 3 από 10

4 ιορθώσεις Single-Base RTK, δηλαδή δεδοµένα που υπολογίζονται από τις παρατηρήσεις ενός από τους 98 σταθµούς αναφοράς του HEPOS. ιορθώσεις Network-RTK (δικτυακή λύση), δηλαδή δεδοµένα που προκύπτουν από συνδυασµένη επεξεργασία δεδοµένων πολλών «πραγµατικών» σταθµών. Συγκεκριµένα υποστηρίζονται οι ακόλουθες 3 δικτυακές τεχνικές: Εικονικού σταθµού αναφοράς (VRS: Virtual Reference Stations) FKP (Flächenkorrekturparameter) MAC (Master Auxiliary Concept) ιευκρινίζεται ότι οι περιοχές για τις οποίες µπορεί να παρέχεται δικτυακή λύση είναι αυτές που βρίσκονται εντός των δύο δικτύων της εικόνας 1: του δικτύου της Κρήτης και του δικτύου ηπειρωτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Εύβοιας - Ιόνιων νησιών - Κυκλάδων. Για εφαρµογές DGPS το HEPOS µπορεί να παρέχει δύο ειδών διορθώσεις RTCM: ιορθώσεις Single-Base DGPS, δηλαδή δεδοµένα που υπολογίζονται από έναν από τους 98 σταθµούς αναφοράς του HEPOS. Λόγω της ακρίβειας που µπορεί να προσφέρει το DGPS δεν θα είχε νόηµα να παρέχονται διορθώσεις από όλους του σταθµούς του συστήµατος. Για το σκοπό αυτό επαρκεί η εκποµπή διορθώσεων από 7 σταθµούς κατανεµηµένους σε όλη τη χώρα. Οι επτά σταθµοί που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αυτών των διορθώσεων φαίνονται στην εικόνα 2. ιορθώσεις Network-DGPS (δικτυακής λύσης), δηλαδή δεδοµένα που προκύπτουν από συνδυασµένη επεξεργασία δεδοµένων πολλών «πραγµατικών» σταθµών. Οι διορθώσεις DGPS δικτυακής λύσης προσφέρουν υψηλότερη ακρίβεια σε σχέση µε τις διορθώσεις από έναν πραγµατικό σταθµό (Single-Base DGPS), ιδίως όσο αυξάνει η απόσταση του χρήστη από τον πραγµατικό σταθµό. Εκτός από το format RTCM, το HEPOS µπορεί να αποστέλλει διορθώσεις και στο format CMR+ (Compact Measurement Record). Το πλεονέκτηµα του format CMR+ είναι ότι µειώνει τον όγκο των εκπεµπόµενων δεδοµένων στα 1/3 αυτών του format RTCM 2.3. Έτσι το απαιτούµενο εύρος ζώνης (bandwidth) φτάνει στα επίπεδα του format RTCM 3.0. Η επιλογή της δικτυακής τεχνικής και του format των διορθώσεων εναπόκειται στο χρήστη. Στην περίπτωση σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω GPRS, τα format µε χαµηλή απαίτηση σε bandwidth πλεονεκτούν από οικονοµικής άποψης, λόγω του τρόπου τιµολόγησης των υπηρεσιών GPRS (ογκοχρέωση) από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Εικόνα 1: Οι 98 σταθµοί αναφοράς του HEPOS. HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 4 από 10

5 Εικόνα 2: Οι 7 σταθµοί αναφοράς του HEPOS που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή DGPS διορθώσεων «πραγµατικών» σταθµών. HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 5 από 10

6 4. Επιλογή τρόπου σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου Για τη χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου υπάρχουν δύο δυνατότητες σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS: Μέσω GSM modem Μέσω GPRS Παγκοσµίως, η σύγχρονη τάση για τη σύνδεση χρηστών στα δίκτυα RTK είναι η χρήση GPRS. Μάλιστα, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν δίκτυα σταθµών αναφοράς στα οποία η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά µέσω GPRS. Το HEPOS, προκειµένου να διευκολύνει τους χρήστες σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη GPRS, προσφέρει και τη δυνατότητα σύνδεσης µέσω GSM. Η χρήση πάντως GPRS έχει για το χρήστη τα εξής πλεονεκτήµατα: Προσφέρει στο χρήστη περισσότερες επιλογές δικτυακών τεχνικών και format µετάδοσης δεδοµένων, σε σχέση µε τη χρήση GSM. Είναι οικονοµικότερη σε σχέση µε συνδέσεις GSM γιατί η χρέωση από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας γίνεται µε βάση τα δεδοµένα που µεταφέρονται και όχι µε το χρόνο σύνδεσης. Ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται format δεδοµένων µε µικρές απαιτήσεις σε bandwidth (βλ. κεφάλαιο 5), τότε η χρήση GPRS είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα, κοστίζοντας το 5-10% της χρέωσης του GSM-modem (ή ακόµα λιγότερο) αναλόγως του προγράµµατος σύνδεσης. HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 6 από 10

7 5. Χρήση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου παράµετροι σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω GSM Για τη χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου µε σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS µέσω GSM, ο χρήστης πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις στον εξοπλισµό του (δέκτης GPS, χειριστήριο και GSM modem) ορίζοντας - µεταξύ άλλων - την τεχνική που θέλει να εφαρµόσει, το format των δεδοµένων και τον αριθµό κλήσης του HEPOS τον οποίο το GSM modem θα πρέπει να καλέσει για να λάβει τις αντίστοιχες διορθώσεις από το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι αριθµοί κλήσης που αντιστοιχούν σε κάθε διαφορετική τεχνική (VRS, SB ή FKP) και κάθε διαφορετικό τύπο (format) µηνυµάτων διορθώσεων πραγµατικού χρόνου που µπορεί να λάβει ένας χρήστης υπηρεσιών του HEPOS µέσω GSM. Τεχνικές εντοπισµού σε πραγµατικό χρόνο για συνδέσεις µε το HEPOS µέσω GSM A/A Τεχνική Format δεδοµένων Αριθµός κλήσης 1 RTK (Network RTK µε τεχνική VRS) RTCM RTK (Network RTK µε τεχνική VRS) RTCM DGPS (Network-DGPS) RTCM RTK (Single Base RTK) RTCM RTK (Network RTK µε τεχνική FKP) RTCM SAPOS Για να είναι εφικτή η χρήση GSM modem πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η σχετική δυνατότητα στην κάρτα SIM που θα χρησιµοποιηθεί. (Η δυνατότητα αυτή συνήθως αναφέρεται από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ως «Υπηρεσία data&fax»). Ο χρήστης δεν πρέπει να έχει ενεργοποιηµένη τη λειτουργία απόκρυψης αριθµού κλήσης, γιατί η αναγνώριση των χρηστών που συνδέονται µέσω GSM γίνεται βάσει του αριθµού κλήσης της κινητής τηλεφωνίας. Το Κέντρο Ελέγχου πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθµό από τον οποίο δέχεται την κλήση και αφού ελέγξει ότι αντιστοιχεί σε εγγεγραµµένο χρήστη, να του επιτρέψει την πρόσβαση στο σύστηµα. HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 7 από 10

8 6. Χρήση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου παράµετροι σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω GPRS 6.1 Βασικές έννοιες NTRIP: Πρόκειται για τα αρχικά των λέξεων «Networked Transport of RTCM via Internet Protocol» και αποτελεί ένα πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων σε format RTCM (αλλά όχι µόνο) µέσω του internet. Αποτελεί την καθιερωµένη λύση για σύνδεση µε δίκτυα σταθµών αναφοράς µέσω GPRS για χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου. Για τη χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου του HEPOS µέσω GPRS είναι απαραίτητη η χρήση του NTRIP, το οποίο και υποστηρίζουν όλοι οι σύγχρονοι δέκτες. Source-table: Ο χρήστης µπορεί να αντιλαµβάνεται ως source-table το κεντρικό menu που θα δει στο χειριστήριο του µόλις συνδεθεί µε χρήση NTRIP στη διεύθυνση (IP-address) ενός δικτύου σταθµών αναφοράς, µέσω της οποίας στέλνονται διορθώσεις (π.χ. RTCM). Mountpoint: Ο χρήστης µπορεί να αντιλαµβάνεται ως mountpoints τις επιµέρους επιλογές του source-table. Κάθε µία από αυτές αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη τεχνική µέτρησης µε χρήση ενός συγκεκριµένου format διορθώσεων. 6.2 Παράµετροι σύνδεσης µε το Κέντρο Ελέγχου µέσω GPRS Source-table του HEPOS Για τη χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου µε σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS µέσω GPRS, ο χρήστης πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις στον εξοπλισµό του (δέκτης GPS, χειριστήριο και GPRS modem) ρυθµίζοντας - µεταξύ άλλων - την τεχνική που θέλει να εφαρµόσει, το format των δεδοµένων και τη διεύθυνση (ΙΡ address) του HEPOS στην οποία το GPRS modem θα πρέπει να συνδεθεί για να λάβει τα αντίστοιχα στοιχεία από το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS. ιεύθυνση ΙP για συνδέσεις GPRS µε το HEPOS H διαδικτυακή διεύθυνση που πρέπει να ορίσει ο χρήστης για σύνδεση στο HEPOS είναι: ΙP address: (Από 10 η Φεβρουαρίου 2010 αντικαταστάθηκε το IP: , το οποίο δεν χρησιµοποιείται πλέον. Το IP αυτό ίσχυε από 1 η Σεπτεµβρίου 2008, όταν είχε αντικατασταθεί το πρωταρχικό IP: ) Port: 2101 Source-table και Mountpoints του HEPOS Μόλις ο χρήστης συνδεθεί στην παραπάνω διεύθυνση θα δει το Source-table του HEPOS, το οποίο περιλαµβάνει τα mountpoints που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Επισηµαίνεται ότι πολλοί σύγχρονοι δέκτες GPS, φιλτράρουν το περιεχόµενο του source-table µε βάση την τεχνική που έχει ορίσει ο χρήστης. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο χρήστης ρυθµίσει π.χ. το δέκτη για µετρήσεις RTK, τότε ο δέκτης δε θα εµφανίσει τα mountpoints 1-8, που αντιστοιχούν σε τεχνικές DGPS. Μερικά συστήµατα GPS χρησιµοποιούν αντί του όρο source-table τον όρο «source-list». Πλήρης κατάλογος των Mountpoints του Source-Table του HEPOS (συνδέσεις µε το HEPOS µέσω GPRS) A/A Mountpoint Τεχνική Format δεδοµένων 1 019A Single-Base DGPS 1 RTCM A >> >> 3 038A >> >> 4 076A >> >> HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 8 από 10

9 5 079A >> >> 6 095A >> >> 7 098A >> >> 8 DGPS Network DGPS >> 9 Single_Base_RTK Single-Base RTK 2 >> 10 CMRp Network RTK - VRS CMR+ 11 FKP Network RTK - FKP RTCM SAPOS 12 RTCM23 Network RTK - VRS RTCM RTCM30 >> RTCM RTCM31 Network RTK - MAC RTCM Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα αποστέλλει στο χρήστη διορθώσεις που υπολογίζονται µόνο από το σταθµό εκείνο, τον κωδικό του οποίου φέρει ως όνοµα το mountpoint. 2 Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα βρίσκει αυτόµατα τον πλησιέστερο στο χρήστη σταθµό αναφοράς και του αποστέλλει διορθώσεις που υπολογίζονται µόνο από αυτόν τον σταθµό. Εισαγωγή ονόµατος χρήστη και κωδικού χρήστη Μετά την επιλογή του επιθυµητού mountpoint, για να επιτραπεί στο χρήστη η πρόσβαση στο συγκεκριµένο mountpoint, θα ζητηθεί από το χρήστη να εισάγει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό χρήστη, τα οποία του χορηγήθηκαν κατά την εγγραφή του στο HEPOS. Ο χρήστης που είναι εγγεγραµµένος στην Υπηρεσία DGPS έχει πρόσβαση στα mountpoints 1-8. Ο χρήστης που είναι εγγεγραµµένος στην Υπηρεσία RTK έχει πρόσβαση στα mountpoints Ο χρήστης που είναι εγγεγραµµένος στην Υπηρεσία DGPS+RTK έχει πρόσβαση σε όλα τα mountpoints. Πολλοί δέκτες έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης του username και password για την πρόσβαση σε ένα δίκτυο, έτσι ώστε να µη χρειάζεται ο χρήστης να τα πληκτρολογεί κάθε φορά. Συνιστάται στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση αυτής της δυνατότητας, ιδιαίτερα όταν στο δέκτη έχουν πρόσβαση πολλοί χρήστες. 6.3 Βοηθητικά στοιχεία για συνδέσεις µέσω GPRS Για να είναι εφικτή η χρήση GPRS πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη η σχετική δυνατότητα στην κάρτα SIM που θα χρησιµοποιηθεί. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται κάποια στοιχεία που χρειάζονται για τη σύνδεση στο Internet µέσω GPRS. Απαραίτητες παράµετροι για συνδέσεις GPRS (ενδεικτικά για κάποιες εταιρίες και για κάποια συνήθη συνδροµητικά προγράµµατα) A/A Εταιρία APN Αριθµός User name Password Domain (αλφαβητικά) κλήσης 1 COSMOTE internet *99# ή (κενό) (κενό) (κενό) *99***1# 2 VODAFONE internet.vodafone.gr *99# ή (κενό) (κενό) (κενό) *99***1# 3 WIND gint.b-online.gr *99# ή (κενό) (κενό) (κενό) *99***1# Εκ παραδροµής πολλοί χρήστες εισάγουν στα παραπάνω πεδία το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που τους χορηγήθηκε κατά την εγγραφή τους στο HEPOS. Εφόσον ο χρήστης ρύθµισε το σύστηµα GPS του έτσι ώστε να ζητάει κάθε φορά κατά τη σύνδεση το username και HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 9 από 10

10 password για το HEPOS (δηλαδή ο χρήστης δεν αποθήκευσε τα στοιχεία αυτά στο σύστηµα), τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εισαχθούν αφού ο δέκτης συνδεθεί µε το Κέντρο Ελέγχου του HEPOS. Ο χρήστης µπορεί να είναι βέβαιος ότι συνδέθηκε µε το Κέντρο Ελέγχου από τη στιγµή που εµφανιστεί στο χειριστήριό του το source-table του HEPOS. Όλα τα στοιχεία της παραγράφου 6.3 δίνονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών και χωρίς παροχή εγγύησης για την ορθότητά τους. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται επίσης να διαφοροποιήσουν τα στοιχεία αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση PIN στη SIM κάρτα ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στη σύνδεση του δέκτη µε το GPRS-modem. Εάν ο χρήστης είναι βέβαιος για την ορθότητα των ρυθµίσεων και των παραµέτρων που χρησιµοποιεί και εξακολουθεί να αντιµετωπίζει προβλήµατα σύνδεσης, ενδέχεται µε απενεργοποίηση του κωδικού PIN της κάρτας SIM να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. HEPOS_RT_instr_v1_2_gr Φεβρουάριος 2010 Σελίδα 10 από 10

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets Android Guide Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το νο1 λειτουργικό για smartphones και tablets Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για smartphones και tablets Ρυθμίστε σωστά την Android συσκευή σας Έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα