Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE"

Transcript

1 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), δημιούργησε την δικτυακή πύλη My COSMOTE μέσω της οποίας παρέχει στους εγγεγραμμένους επισκέπτες αυτής, υπηρεσίες ενημέρωσης για ενέργειες, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας (ηλεκτρονικό newsletter). 1.1 Μέσω του My COSMOTE παρέχεται στους συνδρομητές COSMOTE (Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και Καρτοκινητής τηλεφωνίας) πρόσβαση σε ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική διαχείριση και επεξεργασία των υπηρεσιών που τους παρέχονται από την COSMOTE (εφεξής «Συνδρομητές»). Τα στοιχεία των Συνδρομητών θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην COSMOTE είτε πριν είτε μετά την ισχύ του Ν. 3783/2009 (εφεξής «Συνδρομητές») ή όποιο τυχόν νόμο αντικαταστήσει αυτόν. Είναι αυτονόητο ότι για τους Συνδρομητές ισχύουν οι Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών της COSMOTE καθώς και οι τυχόν ειδικοί όροι των υπηρεσιών που έχουν επιλέξει. Επίσης μέσω του Μy COSMOTE παρέχεται η δυνατότητα αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της COSMOTE (εφεξής e- shop). Στο My COSMOTE είναι δυνατή η εγγραφή και προσώπων που δεν είναι Συνδρομητές της COSMOTE (εφεξής «Χρήστες»). 1.2 Το My COSMOTE παρέχεται μέσω διαδικτύου (internet), wireless application protocol (wap) και μέσω της εφαρμογής COSMOTE My Account για κατόχους συσκευών με λειτουργικό Android (έκδοση 2.1 και πάνω), συσκευών iphone με λειτουργικό σύστημα από έκδοση ios 4 και πάνω, συσκευών ipad και Android tablets με ενεργοποιημένη την υπηρεσία internet. Η χρήση του My COSMOTE διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους τα εγγεγραμμένα πρόσωπα (Συνδρομητές ή Χρήστες) καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η COSMOTE θεωρεί ότι οι Συνδρομητές/Χρήστες πριν από την επίσκεψη τους στο My COSMOTE έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του My COSMOTE συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν κάποιος Συνδρομητής/Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί στην ενεργοποίηση και χρήση του My COSMOTE. 1.3 Η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. 1.4 Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή ηλεκτρονικής εφαρμογής στο My COSMOTE ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας ή ηλεκτρονικής εφαρμογής. 1.5 Η χρήση του My COSMOTE επιτρέπεται μόνο σε ενήλικους. Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών του My COSMOTE, η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται να μην παρέχει τις υπηρεσίες της. 1.6 Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την COSMOTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

2 2. ΕΓΓΡΑΦΗ 2.1 Οι Χρήστες του Μy COSMOTE που δεν είναι Συνδρομητές COSMOTE για την εγγραφή τους στο My COSMOTE, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και να κάνουν αγορές μέσω του e- Shop, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που τους ζητείται κατά την είσοδό τους. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στο My COSMOTE o χρήστης ορίζει τους προσωπικούς του κωδικούς για το My COSMOTE, δηλαδή το προσωπικό του όνομα πρόσβασης (user name), και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) βάσει των οδηγιών που παρέχονται από το My COSMOTE προκειμένου να είναι οι κωδικοί έγκυροι. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Μy COSMOTE ο χρήστης αποκτά αυτόματα δυνατότητα για ηλεκτρονικές αγορές από το e-shop. 2.2 Οι Συνδρομητές της COSMOTE για την εγγραφή τους στο My COSMOTE θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής που αφορά τους Συνδρομητές. Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην Αίτηση Ενεργοποίησης στοιχεία του Συνδρομητή δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η COSMOTE, ο Συνδρομητής θα ενημερώνεται από την COSMOTE με , στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην φόρμα ενεργοποίησης του My COSMOTE. Η COSMOTE θεωρεί ότι, για τις συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας για τις οποίες τα στοιχεία του Συνδρομητή έχουν δηλωθεί πριν την ισχύ του Ν. 3783/2009, ο Συνδρομητής είναι ο ίδιος ταυτόχρονα και χρήστης της σύνδεσης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της COSMOTE και κάθε άλλου τρίτου για την εγγραφή και διαχείριση της σύνδεσης, η δε COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη εκ του λόγου αυτού. Η COSMOTE θα αποστέλλει, μέσω σύντομου μηνύματος (SMS), στη σύνδεση που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής, τον προσωπικό, μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (Password). Σημειώνεται ότι, για λόγους ασφάλειας, ο Συνδρομητής υποχρεούται να αλλάξει άμεσα το Password που θα του στείλει η COSMOTE, με άλλο της επιλογής του. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της συσκευής του. H COSMOTE δεν ευθύνεται για τυχόν πρόσβαση τρίτων στη συσκευή του. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) που δηλώνει, για την οποία δηλώνει ότι είναι η προσωπική του, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της COSMOTE μη ευθυνόμενης για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), που δήλωσε αρχικά ο Συνδρομητής, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει την COSMOTE, είτε ηλεκτρονικά στο My COSMOTE δηλώνοντας τη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), είτε καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE στο Η COSMOTE δεν φέρει έναντι του Συνδρομητή καμία ευθύνη σε περίπτωση παράλειψης ή αμέλειας του Συνδρομητή να την ενημερώσει για τη διακοπή, αλλαγή ή άλλη τροποποίηση αναφορικά με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Συνδρομητή περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή η COSMOTE διαπιστώσει ότι ο Συνδρομητής δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τον διαγράψει από το My COSMOTE. 2.3 Από τις όποιος εγγράφεται για πρώτη φορά είτε στο Portal μέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΕ ΑΕ είτε στην ιστοσελίδα της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, με τους παρόντες όρους αποδέχεται ότι τα στοιχεία που χορήγησε για την πρώτη εγγραφή του σε μία από τις δύο ιστοσελίδες θα χορηγούνται και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΤΕ ή της COSMOTE και θα θεωρείται

3 Εγγεγραμμένος Χρήστης και γι αυτήν με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης (username/password). Εάν κάποιος χρήστης είναι είτε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης σε μία από τις άνω ιστοσελίδες είτε και στις δύο πριν την άνω ημερομηνία, εάν θέλει, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία Ενοποίησης Στοιχείων πρόσβασης της παρ. Γ του παρόντος άρθρου. Ωστόσο για να θεωρηθεί Ταυτοποιημένος Χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία ταυτοποίησης της κάθε ιστοσελίδας αντίστοιχα. 2.4 Η διαγραφή από το My COSMOTE γίνεται με υποβολή έγγραφου αιτήματος του χρήστη στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE. 3. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης Για τη χρήση και την πρόσβαση στο My COSMOTE και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό, απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης (username & password) που αποκτούνται με την ενεργοποίηση στο My COSMOTE. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε Συνδρομητή/Χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι Προσωπικοί Κωδικοί Πρόσβασης είναι ίδιοι τόσο για την πρόσβαση μέσω internet όσο και μέσω wap και ισχύουν και για την πρόσβαση του Συνδρομητή/Χρήστη στο My COSMOTE & το e-shop & το My COSMOTE Application. Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια και γνωστοποίηση των κωδικών από το Χρήστη ή/και το Συνδρομητή σε τρίτους. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της ενοποίησης ο Εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το σύνδεσμο (link) Ενοποίηση Στοιχείων Πρόσβασης και να συμπληρώσει το username και password που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο portal. Στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία ο χρήστης μεταφέρεται σε μια σελίδα όπου ερωτάται: Α.) Αν έχει στοιχεία πρόσβασης στο (username, password) και επιθυμεί να τα ενοποιήσει με τα στοιχεία πρόσβασης του Σε θετική απάντηση, θα πρέπει να εισάγει στην αντίστοιχη φόρμα τα στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιεί στο Σε περίπτωση που εισαχθούν μέχρι 3 φορές λανθασμένα στοιχεία πρόσβασης θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία Ενοποίησης Στοιχείων Πρόσβασης από την αρχή. Β.) Αν δεν έχει στοιχεία πρόσβασης για το εάν επιθυμεί να συνδέεται και στο με τα στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιεί για το Αφού ο χρήστης επιλέξει μια εκ των άνω επιλογών και ολοκληρώσει τις όποιες απαιτούμενες ενέργειες μεταφέρεται στο επόμενο βήμα όπου του ζητείται να επιλέξει ποια στοιχεία πρόσβασης θέλει να χρησιμοποιεί για να συνδέεται και στις δύο ιστοσελίδες. Οι επιλογές είναι οι εξής: 1. Όνομα πρόσβασης (username) του (με βάση τα στοιχεία που εισήγαγε στο 1 ο βήμα) 2. Όνομα πρόσβασης (username) του ((με βάση τα στοιχεία που εισήγαγε στο 2 ο βήμα) 3. ή Δημιουργία νέου ονόματος πρόσβασης (username) Μετά την ανωτέρω επιλογή ο χρήστης πατώντας το σύνδεσμο (link) «Ολοκλήρωση διαδικασίας» μεταφέρεται σε επιβεβαιωτική σελίδα όπου αναφέρεται το όνομα πρόσβασης του και οι ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση. Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας στέλνονται και με στον χρήστη.

4 4. Ο Λογαριασμός μου 4.1 Οι Συνδρομητές με την ενεργοποίηση τους στο My COSMOTE αποκτούν πρόσβαση και στην ενότητα Ο Λογαριασμός μου, που προσφέρει πληροφόρηση και στατιστικά στοιχεία εν γένει σχετικά με τους αναλυτικούς λογαριασμούς των συνδέσεων που διατηρούν στην COSMOTE, τόσο των ήδη υφισταμένων, όσο και τυχόν μελλοντικών, καθώς και τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών. Η πρόσβαση στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» παρέχεται από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού του Συνδρομητή που θα εκδοθεί μετά την εγγραφή του στο My COSMOTE. Οι Συνδρομητές Καρτοκινητής τηλεφωνίας αποκτούν πρόσβαση στην ενότητα Ο Λογαριασμός μου, για την ανάλυση των κλήσεών τους από την ημερομηνία εγγραφής τους και εντεύθεν. Κάθε φορά για την πρόσβαση στην ενότητα αυτή, ο Συνδρομητής θα λαμβάνει ένα πενταψήφιο κωδικό στον αριθμό σύνδεσης που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, τον οποίο και θα πρέπει να καταχωρήσει στο ειδικό πεδίο. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει πάνω από μία συνδέσεις, τις οποίες διαχειρίζεται μέσα από το My COSMOTE, μπορεί να επιλέξει να λαμβάνει τον πενταψήφιο κωδικό και σε άλλη σύνδεσή του. Οι εγγεγραμμένοι στο My COSMOTE Συνδρομητές δεν θα λαμβάνουν αναλυτική κατάσταση κλήσεων σε έντυπη μορφή ακόμα και αν απενεργοποιήσουν την υπηρεσία e-λογαριασμός. Οι Συνδρομητές που επιθυμούν να λαμβάνουν αναλυτική κατάσταση λογαριασμού και σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE ή αντιπροσώπου της επιλογής τους, ή στέλνοντας fax στο στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE. Σημειώνεται ότι ο Συνδρομητής που πριν από την αρχική ενεργοποίηση της Υπηρεσίας My COSMOTE, είχε ζητήσει να μη λαμβάνει αναλυτικό λογαριασμό των κλήσεών του, σε περίπτωση απενεργοποίησης του My COSMOTE, δεν θα λαμβάνει αναλυτικό λογαριασμό κλήσεων εκτός εάν άλλως αιτηθεί. 4.2 Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της ενότητας ο Λογαριασμός μου, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση του Συνδρομητή. 4.3 Δικαίωμα πρόσβασης στην ενότητα Ο Λογαριασμός μου, έχει μόνο ο ίδιος ο Συνδρομητής. Σε περίπτωση περισσότερων συνδέσεων στο όνομα του Συνδρομητή, η ενότητα ο Λογαριασμός μου παρέχεται για όλες τις συνδέσεις του Συνδρομητή. 4.4 Σε περίπτωση που ο χρήστης κάποιας σύνδεσης, για την οποία παρέχονται πληροφορίες μέσω της ενότητας ο Λογαριασμός μου, είναι διαφορετικό πρόσωπο, ο Συνδρομητής με την αποδοχή των παρόντων όρων δηλώνει υπεύθυνα και αποδέχεται ότι ο χρήστης της σύνδεσης έχει ενημερωθεί για την λήψη από αυτόν αναλυτικού λογαριασμού με πλήρη αναγραφή των ψηφίων των καλουμένων αριθμών. 4.5 O Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ενότητας ο Λογαριασμός μου, ούτε να διαβιβάσει, κοινοποιήσει ή γνωστοποιήσει τα στοιχεία στα οποία θα έχει πρόσβαση μέσω της ενότητας αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση δεδομένων που αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. 4.6 Λόγω της δυνατότητας επεξεργασίας της πλήρους ανάλυσης των κλήσεων του Συνδρομητή, σε καμία περίπτωση η παρουσίαση της ανάλυσης κλήσεων του Συνδρομητή μέσω της ενότητας «Ο Λογαριασμός μου» δεν αποτελεί επίσημο αποδεικτικό τιμολόγησης, δεν δεσμεύει την COSMOTE και το περιεχόμενο της παρουσίασης δεν θα γίνεται αποδεκτό σε καμία συναλλαγή μεταξύ της COSMOTE και του Συνδρομητή και δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής. Οι δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων της παρουσίασης των αναλυτικών κλήσεων του Συνδρομητή στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και τα πεδία όπου περιέχεται επεξεργασμένη πληροφορία για κλήσεις και χρεώσεις του Συνδρομητή, έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και μόνο του Συνδρομητή. Για κάθε περαιτέρω επεξεργασία στην οποία προβαίνει ο Συνδρομητής προς

5 τον σκοπό περαιτέρω αξιοποίησης των στοιχείων αυτών, είναι πέρα από τους σκοπούς της παρούσας Υπηρεσίας και ο Συνδρομητής αποδέχεται ρητά ότι η COSMOTE δεν θα ευθύνεται για οιουδήποτε είδους τυχόν ζημία αυτός υποστεί. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή θελήσει να ζητήσει να λάβει αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του σε έντυπη μορφή υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE, το περιεχόμενο του οποίου δεσμεύει τη COSMOTE. 5. O e-λογαριασμός μέσω του My COSMOTE 5.1 Οι Συνδρομητές Συμβολαίου και ΚαρτοΣυμβολαίου με την εγγραφή τους στο My COSMOTE αποκτούν πρόσβαση και στην υπηρεσία e-λογαριασμός, μέσω της οποίας θα λαμβάνουν το Λογαριασμό Τελών Κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE (εφεξής ο «Λογαριασμός Τελών») μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Με την εγγραφή στο My COSMOTE οι Συνδρομητές αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα λαμβάνουν έντυπο λογαριασμό. Ο Λογαριασμός Τελών του Συνδρομητή θα εκδίδεται μηνιαία και θα αποστέλλεται σε μορφή pdf στο που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής στο My COSMOTE, καθώς και με sms στον αριθμό σύνδεσής τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Επίσης αποδέχεται ότι θα λαμβάνει και κάθε σχετική με το Λογαριασμό Τελών ενημέρωση/ κοινοποίηση, όπως προβλέπεται και στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της COSMOTE καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο Λογαριασμός Τελών που θα αποστέλλεται από την COSMOTE με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή/και μέσω sms αποτελεί επίσημο αποδεικτικό τιμολόγησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεσμεύει την COSMOTE έναντι του Συνδρομητή. 5.2 Η αναλυτική κατάσταση κλήσεων παρέχεται μέσω της ενότητας Ο Λογαριασμός μου από το My COSMOTE. Ο Συνδρομητής θα ειδοποιείται για την έκδοση του Λογαριασμού Τελών μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ( ) ή/και με μήνυμα στον αριθμό σύνδεσής του (sms), το οποίο θα περιλαμβάνει σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου δύναται να κάνει λήψη και αποθήκευση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που ο Λογαριασμός περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνδέσεις του Συνδρομητή, το SMS με τον σύνδεσμο για την προβολή του λογαριασμού του, αποστέλλεται σε όλες τις συνδέσεις για τις οποίες εκδίδεται ένας ενιαίος λογαριασμός. Για τις περιπτώσεις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ COSMOTE και COSMOTE SMART PLAY το SMS με τον σύνδεσμο για την προβολή του λογαριασμού αποστέλλεται στη σύνδεση που έχει δηλώσει ο Υπεύθυνος Πληρωμής. 5.3 Για την υπηρεσία e-λογαριασμός θα γίνεται επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ( ), ενώ η απενεργοποίηση της μπορεί να γίνει άμεσα από την ενότητα Ο λογαριασμός μου» του My COSMOTE. Με την απενεργοποίηση της υπηρεσίας e-λογαριασμός, ο χρήστης θα λαμβάνει έντυπο λογαριασμό στη διεύθυνση που θα δηλώσει. Ο συνδρομητής θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού του (συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση κλήσεων) ηλεκτρονικά μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου» του My COSMOTE εκτός και αν δηλώσει διαφορετικά. 5.4 Μετά την εγγραφή στην υπηρεσία My COSMOTE και για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της υπηρεσίας e-λογαριασμός ο Συνδρομητής θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το οποίο θα περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο (link) και ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στο αριθμό σύνδεσης που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο My COSMOTE που θα περιέχει έναν πενταψήφιο κωδικό. Ο Συνδρομητής οφείλει να μεταβεί μέσω του συνδέσμου στο αντίστοιχο πεδίο στο οποίο θα πρέπει να εισάγει τον πενταψήφιο κωδικό.

6 5.5 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής λαμβάνει ένα Λογαριασμό Τελών που αφορά περισσότερες συνδέσεις, η υπηρεσία e-λογαριασμός θα αφορά όλες τις συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό Τελών του Συνδρομητή. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής διατηρεί περισσότερες συνδέσεις για τις οποίες λαμβάνει ξεχωριστό Λογαριασμό Τελών θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για κάθε Λογαριασμό Τελών ανεξάρτητα πόσες συνδέσεις συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. Από την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της υπηρεσίας e-λογαριασμός, ο Συνδρομητής θα λαμβάνει το Λογαριασμό Τελών μόνο μέσω /sms σε ηλεκτρονική μορφή και όχι έντυπα. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής ενεργοποιήσει την υπηρεσία αλλά δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης του του, δεν θα λαμβάνει συνημμένο τον Λογαριασμό Τελών σε μορφή pdf, αλλά θα λαμβάνει μόνο ειδοποίηση για την έκδοση του Λογαριασμού Τελών. 5.6 Με την έκδοση κάθε νέου Λογαριασμού Τελών, θα αποστέλλεται στον Συνδρομητή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση στο οποίο θα επισυνάπτεται ο Λογαριασμός Τελών και θα του δίνεται πρόσβαση μέσω συνδέσμου (link) στην Υπηρεσία My COSMOTE. Με τη λήψη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), ο Συνδρομητής υποχρεούται να ανοίξει το επισυναπτόμενο αρχείο προκειμένου να λάβει γνώση του Λογαριασμού Τελών ή/και να συνδεθεί στον ως άνω σύνδεσμο προκειμένου να λάβει γνώση της ανάλυσης των κλήσεών του. Μέσω του η COSMOTE θα ενημερώνει το Συνδρομητή για τις τυχόν τροποποιήσεις χρεώσεων, προγραμμάτων ή άλλων θεμάτων σχετικών με τη σύνδεσή του. Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι ενημερώσεις προς το Συνδρομητή για την περίπτωση που δεν έχει εξοφλήσει το Λογαριασμό Τελών του. Ο Συνδρομητής δύναται να δει τους Λογαριασμούς Τελών που εκδόθηκαν ΜΕΤΑ την ημερομηνία εγγραφής του στο My COSMOTE. Επίσης, δύναται να έχει πρόσβαση και στους Λογαριασμούς Τελών των τελευταίων 12 μηνών υπό την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω χρονικό διάστημα ήταν εγγεγραμμένος στο MY COSMOTE και η σύνδεση ανήκε στα στοιχεία του. Επίσης, με την έκδοση του Λογαριασμού, θα αποστέλλεται στον Συνδρομητή γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό που έχει δηλώσει στην αίτηση σύμβασης για επικοινωνία ή σε περίπτωση πολλαπλών συνδέσεων, σε όλους τους αριθμούς που ανήκουν στον Συνδρομητή. Το sms θα περιλαμβάνει σύνδεσμο (link), μέσω του οποίου ο Συνδρομητής θα δύναται να δει τον λογαριασμό του. Η πλοήγηση στο ίντερνετ για την λήψη του λογαριασμού παρέχεται δωρεάν. Για τις περιπτώσεις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ COSMOTE και COSMOTE SMART PLAY το SMS με τον σύνδεσμο για την προβολή του λογαριασμού αποστέλλεται στη σύνδεση που έχει δηλώσει ο Υπεύθυνος Πληρωμής. Η COSMOTE αποστέλλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Λογαριασμού Τελών και ο Συνδρομητής θεωρείται ότι έλαβε γνώση του Λογαριασμού Τελών από την ημερομηνία αποστολής του άνω μηνύματος sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή και τα sms του προκειμένου να λάβει γνώση για την έκδοση του Λογαριασμού Τελών καθώς και για κάθε άλλη ενημέρωση που συμπεριλαμβάνεται είτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στο συνημμένο σε αυτό Λογαριασμό Τελών (πχ μεταβολές χρεώσεων, ενημερώσεις για την πληρωμή του Λογαριασμού Τελών και ειδοποιήσεις για προσωρινή ή οριστική φραγή του κλπ).

7 5.6 Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της COSMOTE σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή αδυναμίας λήψης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν δύναται να επικαλεστεί κανέναν εκ των ως άνω λόγων ως αιτιολογία υπερημερίας εξόφλησης των λογαριασμών του. Ο Συνδρομητής δύναται να εξοφλήσει το Λογαριασμό Τελών με οποιονδήποτε τρόπο αναφέρεται στην ιστοσελίδα εκτός των ΕΛΤΑ. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στη COSMOTE, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως, κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχει δηλώσει στο My COSMOTE, όπως ενδεικτικά της ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής του διεύθυνσης, του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή του Χρήστη της Σύνδεσης. Επίσης δηλώνει ότι σε περίπτωση που ο/οι Χρήστης/ες των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ συνδέσεων, είναι διαφορετικό/ά πρόσωπο/α, τον/ τους έχει ενημερώσει προσηκόντως και με κάθε πρόσφορο τρόπο για την εν λόγω Υπηρεσία καθώς για όλες τις υποχρεώσεις εκατέρωθεν των μερών που απορρέουν από την παρούσα. 5.7 Ο Συνδρομητής δύναται να απενεργοποιήσει οποτεδήποτε την Υπηρεσία e-λογαριασμός, να αλλάξει την δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τον αριθμό σύνδεσης κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της ενότητας «Ο Λογαριασμός μου». 5.8 Η υπηρεσία e-λογαριασμός απενεργοποιείται αυτόματα και εκδίδεται έντυπος λογαριασμός: Σε περίπτωση διάλυσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ COSMOTE ή πακέτου COSMOTE SMART PLAY, εκδίδεται έντυπος λογαριασμός για κάθε σύνδεση. Σε περίπτωση που κάποια σύνδεση απενταχθεί από το ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ COSMOTE ή COSMOTE SMART PLAY, για τη σύνδεση αυτή θα εκδίδεται έντυπος λογαριασμός μετά την απένταξή της. Στην περίπτωση που απενταχθεί για οποιοδήποτε λόγο η σύνδεση που έχει δηλώσει ο Υπεύθυνος Πληρωμής, τότε αυτόματα το ενημερωτικό SMS για την έκδοση του λογαριασμού θα αποστέλλεται σε μία οποιαδήποτε σύνδεση από αυτές που παραμένουν στο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ COSMOTE ή COSMOTE SMART PLAY. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να ορίσει τη σύνδεση στην οποία επιθυμεί να αποστέλλεται το ανωτέρω SMS Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνδεσης σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο Σε περίπτωση αλλαγής οικονομικού προγράμματος από Επαγγελματικό Οικονομικό Πρόγραμμα σε Οικιακό οικονομικό Πρόγραμμα και το αντίστροφο Σε περίπτωση που εκδίδεται ένας λογαριασμός για περισσότερες συνδέσεις και ο συνδρομητής ζητήσει να εκδίδεται ξεχωριστός λογαριασμός για κάποιες από αυτές, για τις συνδέσεις αυτές, θα εκδίδεται έντυπος λογαριασμός. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο συνδρομητής της σύνδεσης έχει δικαίωμα να ενεργοποιήσει εκ νέου την υπηρεσία e-λογαριασμός αν το επιθυμεί. 6. Περιορισμός ευθύνης 6.1 Η COSMOTE δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών/Συνδρομητών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή όχι της αίτησής τους. Η COSΜOTΕ επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

8 6.2 Το My COSMOTE παρέχει το Περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου ή του wap "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του My COSMOTE ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 6.3 Σε περίπτωση που το My COSMOTE παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων (είτε μέσω internet είτε μέσω wap), αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της COSMOTE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι Συνδρομητές υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι Συνδρομητές αποδέχονται ότι η COSMOTE ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι. 7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 7.1 Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του My COSMOTE, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της COSMOTE και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 7.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του My COSMOTE. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της COSMOTE ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στο My COSMOTE, είναι αποκλειστικά σήματα της COSMOTE ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο My COSMOTE δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 8. Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη/Συνδρομητή 8.1 Οι Χρήστες /Συνδρομητές αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του My COSMOTE. 8.2 Ως εκ τούτου οι Χρήστες/ Συνδρομητές ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι: Θα χρησιμοποιούν εξοπλισμό που δε δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της COSMOTE. Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

9 8.3 Ειδικότερα οι Χρήστες/Συνδρομητές απαγορεύεται να κάνουν χρήση του My COSMOTE για να: α) προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη σε ανήλικο μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο. παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων Χρηστών/Συνδρομητών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων Χρηστών/Συνδρομητών). β) αποστείλουν, δημοσιεύσουν ή αποστείλουν με ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, αποστείλουν με ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). γ) αποστείλουν, δημοσιεύσουν, αποστείλουν με ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του My COSMOTE ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της COSMOTE ή και τρίτων. δ) θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της COSMOTE και να εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του. ε) εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου). στ) προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της COSMOTE. ζ) αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων Χρηστών ή Εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες. η) διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της Εταιρίας. θ) αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. ι) προβούν σε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων. 8.4 Σε περίπτωση που ο Χρήστης/ Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών της COSMOTE, θα πρέπει να γίνεται σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτών, και να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας του διαδικτύου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet). 8.5 Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την COSMOTE σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του: α) οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων συνδρομητών ή τρίτων προσώπων.

10 β) μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της. 8.6 Ο Συνδρομητής θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από την COSMOTE. 8.7 Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι Δημοσίως Ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. 8.8 Σε περίπτωση που οι Συνδρομητές δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς η COSMOTE δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. 8.9 Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης, η COSMOTE επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. 9. Διαθεσιμότητα Δικτύου Η COSMOTE καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του My COSMOTE. Οι Χρήστες/ Συνδρομητές παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες/ Συνδρομητές, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του My COSMOTE ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από τη την αδυναμία πρόσβασης των Συνδρομητών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του My COSMOTE για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Αν και η COSMOTE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του My COSMOTE από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε Χρήστης/ Συνδρομητής πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του My COSMOTE ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του. 10. Ασφάλεια Η COSMOTE αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL της Verisign. 11. Αναγνώριση Χρήστη ή/και Συνδρομητή Κωδικοί Οι Χρήστες ή/και Συνδρομητές κατά την ενεργοποίηση στο My COSMOTE παρέχουν στην COSMOTE προσωπικά δεδομένα τα οποία η COSMOTE εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω του My COSMOTE. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Μετά την διάθεση των προσωπικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης στο My COSMOTE (μέσω web ή wap) ο Χρήστης/Συνδρομητής κατέχει δύο προσωπικούς κωδικούς (Προσωπικοί Κωδικοί Πρόσβασης) για την αναγνώρισή του: το Όνομα Πρόσβασης (Username) και τον

11 Κωδικό Πρόσβασης (Password), οι οποίοι, κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Οι Συνδρομητές μετά την λήψη από την COSMOTE του Κωδικού Πρόσβασης για την ενεργοποίηση τους στο My COSMOTE ( password ενεργοποίησης) είναι υποχρεωμένοι να μεταβάλλουν τον Κωδικό Πρόσβασης τους (password) προκειμένου να μην τον γνωρίζει κανείς άλλος, ενώ έχουν στη συνέχεια την δυνατότητα να τον μεταβάλλουν, όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο Χρήστης ή/και Συνδρομητής μέσω των δικών του Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι Χρήστες ή/και οι Συνδρομητές είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την COSMOTE για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την COSMOTE σε τρίτους. Η COSMOTE για την παροχή των υπηρεσιών της μέσω του My COSMOTE App. και με σκοπό την υποστήριξη, εκτέλεση και διασφάλιση της συναλλακτικής σχέσης με το χρήστη δύναται να προβαίνει σε αναγνώριση του αριθμού σύνδεσης του χρήστη. Ο χρήστης, εφόσον επιλέξει τη σχετική δυνατότητα, που του προσφέρει το My COSMOTE App. αποδέχεται το συγχρονισμό των πληροφοριών/ δεδομένων της Εφαρμογής με τις πληροφορίες/ δεδομένα, που έχει αποθηκεύσει στην συσκευή του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί ή να απενεργοποιήσει οποτεδήποτε το συγχρονισμό της Εφαρμογής με τα αποθηκευμένα στοιχεία/ δεδομένα της συσκευής του. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους Χρήστες ή/και τους Συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο Συνδρομητή και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του My COSMOTE, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης. 12. Αυτόματη Αποσύνδεση Στην περίπτωση σύνδεσης μέσω internet, εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 30 λεπτά πραγματοποιείται αυτόματη αποσύνδεση από το web portal My COSMOTE. 13. COOKIES Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης/επισκέπτης ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξει την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες έχοντας περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται.

12 14. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώνει ο Χρήστης/Συνδρομητής στην COSMOTE (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) προκειμένου να εγγραφεί στο My COSMOTE είτε μέσω internet είτε μέσω wap, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την COSMOTE για την παροχή των υπηρεσιών του My COSMOTE. Ο Χρήστης/ Συνδρομητής έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού). Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο Χρήστης/ Συνδρομητής δηλώνει κατά την εγγραφή του, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με το My COSMOTE, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του Χρήστη/ Συνδρομητή για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης/ Συνδρομητής δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. 15. Επικοινωνία Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το My COSMOTE οι Συνδρομητές μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (τηλέφωνα επικοινωνίας για Συμβόλαια, Καρτοσυμβόλαια και Καρτοκινητή) ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα από το πεδίο «Η γνώμη σου μετράει» του My COSMOTE. Επίσης οι Συνδρομητές μπορούν να επικοινωνούν με την COSMOTE στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι Αθήνα.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα