Μεταφορά και αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας και ήχου (video) πραγµατικού χρόνου για κινητές συσκευές πάνω από δίκτυα Bluetooth. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορά και αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας και ήχου (video) πραγµατικού χρόνου για κινητές συσκευές πάνω από δίκτυα Bluetooth. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταφορά και αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας και ήχου (video) πραγµατικού χρόνου για κινητές συσκευές πάνω από δίκτυα Bluetooth ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Αλέξιος. Σουραβλής Χαράλαµπος Γ. Χαραλαµπίδης Επιβλέπων : Ε. Ν. Πρωτονοτάριος Καθηγητής Ε.Μ.Π Συνεπιβλέπων: ρ. Χ. Ζ. Πατρικάκης Αθήνα, Ιούλιος 2004

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταφορά και αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας και ήχου (video) πραγµατικού χρόνου για κινητές συσκευές πάνω από δίκτυα Bluetooth ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλέξιος. Σουραβλής Χαράλαµπος Γ. Χαραλαµπίδης Επιβλέπων : Ε.Ν. Πρωτονοτάριος Καθηγητής Ε.Μ.Π Συνεπιβλέπων: ρ. Χ. Ζ. Πατρικάκης Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 22 η Ιουλίου Ον/µο Μέλος.Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους.Ε.Π... Ον/µο Μέλος.Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους.Ε.Π... Ον/µο Μέλος.Ε.Π Ιδίοτητα Μέλους.Ε.Π Αθήνα, Ιούλιος 2004

4 .. Αλέξιος. Σουραβλής ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.... Χαράλαµπος Γ. Χαραλαµπίδης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Αλέξιος Σουραβλής,2004 Copyright Χαράλαµπος Χαραλαµπίδης,2004 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 4

5 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει θέµα την «Μεταφορά και αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας και ήχου (video) πραγµατικού χρόνου για κινητές συσκευές πάνω από δίκτυα Bluetooth». Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε τον κ. Ε.Ν. Πρωτονοτάριο, Καθηγητή ΕΜΠ, ο οποίος µας εµπιστεύθηκε την εκπόνηση της, τον κ. Χαράλαµπο Πατρικάκη για την πολύτιµη βοήθειά του, την καθοδήγηση και τις χρήσιµες υποδείξεις του σε όλα τα στάδια της παρούσας διπλωµατικής, όλα τα µέλη του εργαστηρίου των τηλεπικοινωνιών για την υποµονή και προθυµότητα που επέδειξαν καθώς και όλους όσους µας βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειές µας για τη συνεχή συµπαράστασή τους κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. 5

6 Περίληψη Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών Bluetooth, Linux και Affix και η ανάπτυξη ενός σεναρίου χρήσης τους. Το Bluetooth πρόκειται για µια χαµηλό-τροφοδοτoύµενη και φτηνή ράδιο ζεύξη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία αποµακρυσµένων συσκευών. Το Affix είναι µία ολοκληρωµένη και προσεκτικά υλοποιηµένη εφαρµογή που έχει ως στόχο την πολύπλευρη επικοινωνία µε Bluetooth συσκευές. Στα πλαίσια του παραπάνω σεναρίου χρήσης, αναπτύξαµε µια πλατφόρµα στην οποία γίνεται εφικτή η περιήγηση στο διαδίκτυο µέσω κινητού τηλεφώνου, χωρίς τη χρήση GPRS υπηρεσιών, πετυχαίνοντας µεγάλες ταχύτητες και χωρίς χρέωση περιήγηση. Επίσης µε τη χρήση κατάλληλων εφαρµογών, γίνεται ικανή η προβολή Streaming Video από κινητό τηλέφωνο. H εφαρµογή στο Linux είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία µε τις αποµακρυσµένες συσκευές και παράλληλα διαχειρίζεται τα αρχεία video που πρόκειται να µεταφερθούν µέσω Bluetooth σε αυτές, µε την βοήθεια του Affix. Η εφαρµογές που χρησιµοποιήθηκαν στην πλευρά της έξυπνης συσκευής κινητής τηλεφωνίας, µπορούν να αναπαράγουν τα αρχεία video. Η υλοποίηση έγινε χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Gnubox, που βασίζεται στην πλατφόρµα Series60, που παρέχεται από την εταιρία Νοkia και ενός Video Player, στην περίπτωση µας τον Real One Player. Λέξεις Κλειδιά: Affix, Linux, Gnubox, Bluetooth, Ασύρµατη επικοινωνία, Nokia, HCI, L2CAP, LMP, SDP, OBEX, btctl, btsrv, echo, pppd, streaming video, κινούµενη εικόνα πραγµατικού χρόνου, audio, video. 6

7 Abstract The objective of our diploma thesis is the presentation of Bluetooth, LINUX and Affix and the implementation of a possible scenario that uses them. Bluetooth is a low-power and cheap radio link that can be used for the communication of remote devices. Affix is a Bluetooth Protocol Stack for Linux developed by Nokia Research Center in Helsinki and supports core Bluetooth protocols like HCI, L2CAP 1.1, L2CAP 1.2, RFCOMM, SDP and various Bluetooth profiles. While trying to implement a scenario of use, we developed an applicationserver (in Linux environment), where a client can surf the network via Bluetooth without using GPRS services and succeeded great speeds and without charging his mobile device. Also, in this scenario the user can watch streaming video through a Smart phone. The Linux application is in charge for the communication with the remote devices and at the same time manages the video files that are to be transported via Bluetooth, based on Affix. The application that was developed in the smart phone can accept and play the video files. The development was made using Gnubox, which is an application, which is based on the Series60 platform, that is provided by the company Nokia and constitutes an extension of operating system Symbian OS with certain moreover possibilities with regard to the user interface and the real one player for watching streaming video. Key Words: Affix, Linux, Gnubox, Bluetooth, Wireless Communication, HCI, L2CAP, LMP, SDP, OBEX, btctl, btsrv, echo, pppd, streaming video, audio. 7

8 Πρόλογος... 5 Περίληψη... 6 Λέξεις Κλειδιά:... 6 Abstract... 7 Key Words: BLUETOOTH Ιστορική Αναφορά Τι είναι το Bluetooth; Σχετικές τεχνολογίες Ζώνη συχνοτήτων Καταναλισκόµενη Ισχύς Εµβέλεια Bluetooth και ασφάλεια Ακτινοβολία Συσκευές Bluetooth Πιθανές Μελλοντικές Χρήσεις του Bluetooth Πλεονεκτήµατα Bluetooth Μειονεκτήµατα Bluetooth ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ BLUETOOTH Εισαγωγή Bluetooth radio Χαρακτηριστικά ποµπού Χαρακτηριστικά διαµόρφωσης Baseband Piconets και Scatternets Φυσικά κανάλια και συνδέσεις Κωδικός πρόσβασης πακέτων Επιγραφή πακέτων Packet payload format Πρωτόκολλο-link manager ( LMP ) Ασφάλεια Τρόποι Modes Σύγχρονες συνδέσεις Connection - Oriented Στάδια του Bluetooth - Καθιέρωση της σύνδεσης Άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα Συµπέρασµα HOST CONTROLLER INTERFACE Χαµηλότερα επίπεδα και υλικό Εντολές HCI Επίπεδο µεταφορών ( transport layer ) HCI USB Στρώµα µεταφορών HCI RS Στρώµα µεταφορών HCI UART Συµπέρασµα Λογικό πρωτόκολλο ελέγχου και προσαρµογής συνδέσεων (L2CAP) Λειτουργική περιγραφή Κύρια χαρακτηριστικά Γεγονότα και ενέργειες RFCOMM Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

9 2.7.2 Υψηλότερα στρώµατα Συµπέρασµα Πρωτόκολλο ανακάλυψης υπηρεσιών ( Service Discovery Protocol) Client server Εγγραφές υπηρεσιών και ιδιότητες υπηρεσιών Κατηγορίες υπηρεσιών (Service Classes) Ψάχνοντας και κάνοντας browsing για τις υπηρεσίες Συµπέρασµα Εγκατάσταση Συνδέσεων BLUETOOTH PROFILES Γενικά προφίλ Προφίλ µεταφορών ( Transport Profiles ) Προφιλ ώθησης αντικειµένου Προφίλ Μεταφοράς Αρχείων Προφίλ Συγχρονισµού Προφίλ τηλεφωνίας ( Telephony Profiles ) Προφίλ δικτύωσης Συµπέρασµα Τι είναι τα LINUX; Εισαγωγή Ιστορία του Linux UNIX Linus and Linux Τι είναι τα LINUX; Τι εννοούµε λέγοντας Open Source λειτουργικό σύστηµα; Τα πλεονεκτήµατα του LINUX; Τα µειονεκτήµατα του LINUX; Software και εντολές που υποστηρίζουν τα LINUX Software Εντολές (Commands) Bluetooth stacks για LINUX OpenBT BlueZ BlueDrekar Affix Εισαγωγή Εισαγωγή στο Affix Αρχιτεκτονική του πυρήνα των Linux Αffix αρχιτεκτονική Bluetooth and Affix µοντέλα ασφαλείας Εφαρµογές Προγραµµατισµού διεπαφών Affix API συστατικά Υποδοχή διεπαφής (Socket interface) οµές δεδοµένων Οµάδα συναρτήσεων είγµα κώδικα Επίπεδο ασφαλείας στις υποδοχές HCI API Οµάδα συναρτήσεων οµές δεδοµένων

10 Παράδειγµα SDP API Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των υπηρεσιών SDP δοµές δεδοµένων και γενικό API UUID Καταγραφή υπηρεσιών ηµιουργώντας χαρακτηριστικά γνωρίσµατα Υπηρεσία πελάτη SDP API SDP client initialization Σύνδεση και αποσύνδεση µε τον SDP server Service class identifier(s) based search Αίτηση υπηρεσίας χαρακτηριστικών από ένα συγκεκριµένο αρχείο καταγραφής Υπηρεσία class identifier(s) και υπηρεσία service attribute(s) based search SDP client συναρτήσείς χρησιµότητας Προµηθευτής υπηρεσιών SDP API Αρχικοποίηση της SDP υποδοµής Σύνδεση και αποσύνδεση µε τον SDP server ηµιουργία και τροποποίηση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων υπηρεσιών ιαγραφή του service record από τον SDP server Εκτελεστική ιαδικασία Σκοπός Εισαγωγή Προϋποθέσεις και οργάνωση πυρήνων Εγκατάσταση και Μεταγλώττιση Εγκατάσταση απαραίτητων πακέτων Εγκατάσταση του Affix Kernel Εγκατάσταση του Affix Σύνδεση USB Bluetooth συσκευής Εντολές Αναζήτηση γειτονικών συσκευών Bluetooth Εντοπισµός διαθέσιµων υπηρεσιών σε µια εντοπισµένη Bluetooth συσκευή Σύνδεση µε µια Bluetooth συσκευή Θέτοντας µία PPP Connection Χρησιµοποιώντας το OBEX για µεταφορά αρχείων από και προς το κινητό Ρυθµίσεις κινητού(τελικό Στάδιο) GNUBOX Ρυθµίσεις από την πλευρά του υπολογιστή Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία

11 1 BLUETOOTH 1.1 Ιστορική Αναφορά Για εκείνους που ξέρουν λίγα για την τεχνολογία, και ακόµη και για εκείνους που εξοικειώνονται ακόµα περισσότερο µε αυτήν, το όνοµα Bluetooth ίσως φαίνεται λίγο περίεργο. Το όνοµα είναι µια ροµαντική χειρονοµία που υπό κάποια έννοια δείχνει τον ενθουσιασµό που η τεχνολογία παράγει τόσο καλά όσο την αξία της ως επαναστατική έννοια. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένη το όνοµα το πήρε από τον Harald I Bluetooth που ήταν ο βασιλιάς της ανίας από το 940 έως 985 µ.χ. Ο Harald I Bluetooth ένωσε τη ανία και τη Νορβηγία. Το Bluetooth σήµερα προσδοκεί στο να ενώσει τους κόσµους των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών (ενδεχοµένως περισσότερο από το λίγο που το βασίλειο Harald's Viking άκµασε.) Το 1994 η κινητή επικοινωνία Ericsson άρχισε µια µελέτη για να ερευνηθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης µιας χαµηλής ισχύος και χαµηλού κόστους ράδιο-ζεύξης µεταξύ των κινητών τηλεφώνων και των εξαρτηµάτων τους. Τον Φεβρουάριο του 1998, πέντε επιχειρήσεις, η Ericsson, η ΙΒΜ (ΗΠΑ), η Intel (ΗΠΑ), η Nokia (Φιλανδία) και η Toshiba (Ιαπωνία) διαµόρφωσαν µια ειδική οµάδα ενδιαφέροντος (SIG). Η οµάδα περιείχε τα απαραίτητα µέλη επιχειρησιακού τοµέα - δύο πρωτοπόρους στην αγορά της κινητή τηλεφωνίας, δύο πρωτοπόρους στην αγορά των υπολογιστών (φορητών και µη) και έναν πρωτοπόρο στην αγορά της επεξεργασίας ψηφιακού σήµατος. Σκοπός ήταν η ενσωµάτωση του Bluetooth σε µεγάλο αριθµό διαφορετικών συσκευών και η συµβατότητα µεταξύ αυτών. 1.2 Τι είναι το Bluetooth; Το Bluetooth είναι µια ανοικτή τυποποιηµένη προδιαγραφή µιας ραδιοσυχνότητας (RF) περιορισµένου φάσµατος. Υπόσχεται να αλλάξει το πρόσωπο της ασύρµατης επικοινωνίας και των υπολογιστών. Είναι ένα ανέξοδο, ασύρµατο σύστηµα δικτύωσης για όλες τις κατηγορίες φορητών συσκευών, όπως τα Lap-Tops,τα PDAs (προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί), και τα κινητά τηλέφωνα που βοηθάει στη σύνδεση και στη µετάδοση στοιχείων µεταξύ αυτών των συσκευών. Έχει ως σκοπό την επίτευξη ασύρµατων συνδέσεων για τους 11

12 υπολογιστές γραφείου, κάνοντας τις συνδέσεις µεταξύ των οργάνων ελέγχου, τους εκτυπωτές, τα πληκτρολόγια, και την ΚΜΕ χωρίς τη χρήση καλωδίων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή η ιδέα της ασύρµατης τεχνολογίας συλλήφθηκε αρχικά από την Ericsson το 1994, όταν άρχισε η ίδια η επιχείρηση µια µελέτη για να ερευνήσει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µιας χαµηλής ισχύος και χαµηλού κόστους ράδιοεπαφής µεταξύ των κινητών τηλεφώνων και των εξαρτηµάτων τους. Ο στόχος της εταιρίας ήταν να εξαλειφτεί η ανάγκη για τα καλώδια. Το προβαλλόµενο κόστος του τσιπ ήταν περίπου $5, και επρόκειτο να απαιτήσει τη χαµηλότερη δυνατή δύναµη έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις συσκευές που στηρίζονται στη ζωή µπαταριών. 1.3 Σχετικές τεχνολογίες IrDA Τα αρχικά IrDA προέρχονται από το Infrared Data Association. Το IrDA επιτρέπει την αµφίδροµη υπέρυθρη επικοινωνία µεταξύ των συσκευών. Η ταχύτητες που επιτυγχάνουµε µε τις υπέρυθρες ακτίνες κυµαίνονται από: 9600 bps έως 4 Mbps.Όπως και το Bluetooth έτσι κι αυτό έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην αγορά, από τα κινητά τηλέφωνα µέχρι και τους υπολογιστές, όµως όλα δείχνουν πως δεν υπάρχει µέλλον σε αυτό τον τρόπο σύνδεσης. Το βασικό µειονέκτηµα των υπερύθρων είναι η µικρή εµβέλεια, η οποία κυµαίνεται στα ένα µε δύο µέτρα και στο ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση στην οποία να µην παρεµβάλλονται εµπόδια, σε αντίθεση µε το Bluetooth το οποίο έχει εµβέλεια από 10 µέχρι 250 µέτρα και µπορεί να γίνει σύνδεση µεταξύ συσκευών και ας παρεµβάλλονται εµπόδια. Το κύριο πλεονέκτηµα που έχει και ίσως το µόνο που το κρατάει ακόµα «ζωντανό» είναι η υψηλή ταχύτητα που επιτυγχάνει και φτάνει να είναι και τέσσερις φορές µεγαλύτερη από αυτή που έχουν αντίστοιχες τεχνολογίες. 12

13 HomeRF Το HomeRF Shared Wireless Access Protocol (SWAP) σύστηµα σχεδιάστηκε για να µεταφέρει και φωνή και δεδοµένα και να µπορεί να επικοινωνήσει µε το δηµόσιο δίκτυο τηλεφώνου Public Switched Telephone Network (PSTN) και κατ επέκταση µε το Internet. Όπως και το Bluetooth έτσι κι αυτό λειτουργεί στη ζώνη των 2,4 GHz. Η τεχνολογία SWAP απορρέει από την επέκταση του υπάρχοντος ασύρµατου τηλεφώνου (Digital Enhanced Cordless Telephone or DECT) και από την ασύρµατη τεχνολογία δικτύου (Wireless LAN) για να καθιστά ικανή µια νέα κατηγορία εγχώριων ασύρµατων υπηρεσιών. Το SWAP υποστηρίζει και TDMA (Time Division Multiple Access) υπηρεσίες για τη µετάδοση φωνής και άλλων παρεµφερή υπηρεσιών και CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) υπηρεσίες για τη γρήγορη µετάδοση δεδοµένων. Η κατανάλωση ισχύος αυτής της συσκευή είναι γύρο στα 100mW και οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων κυµαίνονται από 1Mbps έως 2 Mbps ανάλογα µε τις τεχνικές διαµόρφωσης που χρησιµοποιούνται. Η χαρακτηριστική χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι µέσα στο σπίτι, και το δίκτυο µπορεί να υποστηρίξει µέχρι 127 συσκευές. Το δίκτυο HomeRF µπορεί να υποστηρίξει µέχρι 6 πλήρως διπλά κανάλια φωνής. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών αυτών φαίνονται στο πίνακα Ι. Specification IrDA Bluetooth HomeRF Data Rate (Kbps) Distance (m) Approximate Costs of transceiver controller (US$) and

14 Number of Devices Isochronous traffic Yes Yes Yes Voice Channels Through Walls Νο Yes Yes Spectrum Optical 850 nm RF 2.4 GHz RF 2.4 GHz Topology Point-to-Point Point-to-multipoint Network ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Στο µέλλον, το Bluetooth είναι πιθανό να είναι το πρότυπο στις δεκάδες των εκατοµµυρίων των κινητών τηλεφώνων, τα PCs, τα Lap-Tops και µιας σειράς άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Η τεχνολογία Bluetooth είναι πιθανό να συνυπάρξει µε άλλες ασύρµατες τεχνολογίες, όπως IrDA και HomeRF. Η IrDA, η οποία είναι και αυτή εγκατεστηµένη σε εκατοµµύρια συσκευές όπως το Bluetooth, έχει τον περιορισµό της επικοινωνίας οπτικής επαφής, ο οποίος δεν είναι έτσι στην περίπτωση των Bluetooth και HomeRF. Αφ' ετέρου, λόγω στην ιδιαίτερα κατευθυντική φύση της µετάδοσης (της ακτίνας IR), IrDA είναι λιγότερη επιρρεπής σε παρέµβαση από τις παρόµοιες συσκευές στις γειτονικές περιοχές και πετυχαίνει και µεγάλες ταχύτητες. Σε συνδυασµό µε άλλες τεχνολογίες, όπως WAP (ασύρµατο πρωτόκολλο εφαρµογής) και Symbian, το Bluetooth θα έχει τεράστια αποτελέσµατα στην καθηµερινή ζωή. Το Bluetooth είναι µια από τις βασικές τεχνολογίες που µπορούν να καταστήσουν την κινητή κοινωνία των πληροφοριών πιθανή, θολώνοντας τα όρια µεταξύ του σπιτιού, του γραφείου, και του εξωτερικού κόσµου. 14

15 1.4 Ζώνη συχνοτήτων Οι συσκευές που χρησιµοποιούν Bluetooth εκπέµπουν και λαµβάνουν σήµατα στη περιοχή των 2.4 GHz η οποία αποτελεί µια ελεύθερη Industrial Scientific and Medical (ISM) ζώνη συχνοτήτων. Στη ζώνη αυτή έχουµε κάποιους κανόνες όσον αφορά τη ισχύ και το εύρος του φάσµατος του µεταδιδόµενου σήµατος για να αποφεύγονται οι παρεµβολές. 1.5 Καταναλισκόµενη Ισχύς Εµβέλεια Το βασικό χαρακτηριστικό του Bluetooth είναι ότι καταναλώνει χαµηλή ενέργεια, αφού χρησιµοποιείται σε συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα PDA s και άλλες παρόµοιες συσκευές που η κατανάλωση ενέργειας είναι σηµαντικός παράγοντας. Για να γίνει αυτό δυνατό, οι προδιαγραφές καθορίζουν 3 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας όσον αφορά τη κατανάλωση ενέργειας : 1mW (0 dbm) που είναι η βασική στάθµη 2.5mW (+4 dbm) 100mW (+20 dbm) Οι παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας παρέχουν στις συσκευές ακτίνα λειτουργίας που ξεκινάει από τα 10 µε 20 µέτρα και φτάνει τα 250 µέτρα. 1.6 Bluetooth και ασφάλεια Στη σηµερινή κοινωνία ο όρος ηλεκτρονικό εµπόριο χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο. Στο µέλλον δεν είναι απίθανο να χρησιµοποιούµε προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές για να πληρώνουµε λογαριασµούς, αντί για χρήµατα, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π. Σήµερα πολλοί χρησιµοποιούν το Internet για να πληρώσουν τους λογαριασµούς αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να έχουµε εµπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συσκευές. Έτσι, η ασφάλεια ή ζητήµατα ασφάλειας στα δίκτυα ( ιαδίκτυο, κινητά δίκτυα κ.λ.π.) έχει γίνει πολύ σηµαντική. Πολλές επιχειρήσεις 15

16 που αναπτύσσουν εφαρµογές Bluetooth θα πρέπει να εξετάσουν λεπτοµερώς όλες τις πτυχές ασφάλειας. Είναι φανερό ότι η ασφάλεια που παρέχεται από τα σταθερά καλώδια στα συνδεµένα µε καλώδιο δίκτυα πρέπει να αντικατασταθεί µε άλλα µέσα ασφάλειας στο ασύρµατο περιβάλλον. Ένα ράδιο σήµα µπορεί εύκολα να παρεµποδιστεί ή να κλαπεί, εποµένως είναι µεγάλης σπουδαιότητας οι Bluetooth συσκευές να έχουν µεθόδους για να αποτρέψουν την υποκλοπή, την τροποποίηση των στοιχείων ή τη χρήση ψεύτικης ταυτότητας. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν µηχανισµοί ασφάλειας για να παρέχουν πιστοποίηση του χρήστη και κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να υποστηρίζουν τους µηχανισµούς ασφάλειας Bluetooth. Η ασφάλεια στις συσκευές Bluetooth υπάρχει σε διάφορα επίπεδα, αλλά η ασφάλεια Bluetooth δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ασφάλειας δικτύων. Επιπρόσθετη ασφάλεια επιπέδου εφαρµογής µπορεί να εφαρµοστεί για πρόσθετη υψηλότερη ασφάλεια, όπως π.χ για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι κυριότερες µέθοδοι για παροχή ασφάλειας σε συσκευές Bluetooth είναι: Κάθε µονάδα έχει µια µοναδική διεύθυνση Bluetooth (BD_ADDR). Κώδικες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (προσωπικός αριθµός ταυτότητας - PIN) για setup διαδικασίες. Κλειδιά για την επικύρωση και την κρυπτογράφηση. Προκαθορισµένοι αλγόριθµοι για την επικύρωση και την κρυπτογράφηση. Εφαρµογή πρόσθετης ασφάλειας επιπέδου εφαρµογής. Εναλλαγή συχνότητας (frequency hopping). Περιορισµοί της εµβέλειας µετάδοσης. εδοµένου ότι οι διάφορες εφαρµογές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις στην ασφάλεια, απαιτείται ευελιξία στη ασφάλεια του link επιπέδου. 16

17 Με βάση αυτή την λογική καθορίζονται τρία επίπεδα ασφάλειας, που αναφέρονται ως Bluetooth Security Modes: 1) Χωρίς ασφάλεια: Μια συσκευή που έχει αυτό το mode ασφάλειας δεν θα κινήσει οποιαδήποτε διαδικασία ασφάλειας. Αυτός ο τρόπος ασφάλειας χρησιµοποιείται συνήθως κατά την εξέταση των µη ευαίσθητων πληροφοριών. Παρακάµπτει τις λειτουργίες ασφάλειας του link-επιπέδου έτσι ώστε καµία διαδικασία ασφάλειας να µην αρχικοποιείται. Ο τρόπος ασφάλειας 1 µπορεί να θεωρηθεί ως ειδική περίπτωση του τρόπου ασφάλειας 2 όπου καµία υπηρεσία δεν απαιτεί οποιαδήποτε ασφάλεια. 2) Ασφάλεια που επιβάλλεται από το service-level: Μια συσκευή αυτού του mode ασφάλειας δεν αρχίζει διαδικασίες ασφάλειας πριν από την καθιέρωση καναλιών σε επίπεδο L2CAP. Εάν µια διαδικασία ασφάλειας εκκινείται ή όχι εξαρτάται από τις απαιτήσεις ασφαλείας του καναλιού ή της υπηρεσίας. Αυτός ο τρόπος ασφάλειας χρησιµοποιείται κυρίως όταν εφαρµογές µε διαφορετικές απαιτήσεις ασφάλειας τρέχουν παράλληλα 3) Ασφάλεια που επιβάλλεται από το link-level: Μια συσκευή αυτού του mode ασφάλειας κινεί τις διαδικασίες ασφάλειας πριν ολοκληρωθεί η οργάνωση συνδέσεων σε επίπεδο LMP. Mε αυτόν τον τρόπο ο link manager επιβάλλει την ασφάλεια σε κοινό επίπεδο για όλες τις εφαρµογές στην αρχή της σύνδεσης. Ο τρόπος αυτός είναι λιγότερο εύκαµπτος από τον τρόπο 2 αλλά ευκολότερος να εφαρµοστεί και καταλληλότερος για ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας. Ένα σύστηµα που αναπτύσσει δραστηριότητες χρησιµοποιώντας αυτόν τον τρόπο ασφάλειας, µπορεί είτε να ζητήσει µόνο πιστοποίηση, είτε και πιστοποίηση και κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Ανεξάρτητα από το mode ασφάλειας που χρησιµοποιείται, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χρήστης µιας συσκευής Bluetooth να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά της. Το δυσάρεστο µάλιστα είναι ότι η αποφυγή αυτού του γεγονότος 17

18 είναι σχεδόν αδύνατη. Όπως σε όλες άλλωστε τις υπηρεσίες που χρειάζεται ασφάλεια. Παραδείγµατος χάριν µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια, εάν ο χρήστης µιας συσκευής νοµίζει ότι χρησιµοποιεί µια ασφαλή υπηρεσία, αλλά στην πραγµατικότητα δεν είναι ασφαλής, εξαιτίας κάποιου λάθους που έχει κάνει. Επίσης υπάρχει πάντα το πρόβληµα να υποκλαπεί ο κωδικός PIN. Ανεξάρτητα από το εάν η κακή χρήση ήταν µια πράξη άγνοιας ή όχι, αυτά είναι εµπόδια που οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη πρέπει να λάβουν υπόψιν τους. Υπάρχουν πάντα τρόποι για να γίνει το λάθος αλλά το ζητούµενο είναι να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ζηµία που προκαλείται από αυτό. 1.7 Ακτινοβολία Τον τελευταίο καιρό, µε την ραγδαία ανάπτυξη της ασύρµατης επικοινωνίας και της κινητής τηλεφωνίας, δηµιουργείται πολύ θόρυβος για το πόσο η ακτινοβολία βλάπτει την ανθρώπινη υγεία. Έχουν ακουστεί πολλά, άλλα υπερβολικά και άλλα τροµακτικά που έχουν όµως µια βάση. Η ασύρµατη επικοινωνία, έχει µπει στη ζωή µας τόσο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες µε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Οπότε είναι δύσκολο έως αδύνατο να αποφανθούµε αν κάνουν κακό στην υγεία του ανθρώπου, αν ναι πόσο και πιο είναι το όριο που µπορούµε να πούµε πως νοιώθουµε ασφαλείς. Σήµερα υπάρχουν κάποια όρια, αλλά χωρίς να ξέρουµε µε βεβαιότητα αν και τηρώντας αυτά τα όρια, µπορούµε να αισθανόµαστε ασφαλείς. Η περισσότερη κριτική έχει σαν στόχο τα κινητά τηλέφωνα, πολλά όµως άρθρα ειδήσεων και πολλές έρευνες ασχολούνται ήδη µε τα ζητήµατα προσωπικής ασφάλειας που προκύπτουν από την χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Η βασική ερώτηση που προκύπτει από αυτές τις κριτικές είναι αν το Bluetooth προκαλεί οποιουδήποτε είδους επιπτώσεις στην υγεία. Πολλές συσκευές Bluetooth χρησιµοποιούνται και φοριούνται κοντά στο σώµα. Παραδείγµατος χάριν στο Ericsson Bluetooth headset, το τσιπ Bluetooth βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί. Το Bluetooth χρησιµοποιεί τις ίδιες συχνότητες µε τους φούρνους µικροκυµάτων και οι φούρνοι µικροκυµάτων χρησιµοποιούνται στη θέρµανση των τροφίµων σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες. 18

19 Μπορεί αυτό να είναι πραγµατικά καλό; Η εκλυόµενη ισχύς ενός φούρνου µικροκυµάτων είναι περίπου 1000 W, τη στιγµή µια συσκευή Bluetooth για κανονικές εφαρµογές χρησιµοποιεί µόνο 1 mw (0 dbm). Η διαφορά είναι τεράστια και έτσι δεν πρέπει να ανησυχήσουµε τουλάχιστον ότι υπάρχει περίπτωση να ψηθούµε. Η σύγκριση των συµβατικών κινητών τηλεφώνων µε τα προϊόντα Bluetooth είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Η µέγιστη ισχύς παραγωγής για ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιµοποιεί τις συχνότητες από 450 έως 2200 MHz είναι µεταξύ 10 mw και 2 W. Η εκλυόµενη ισχύς για µια συσκευή Bluetooth είναι κανονικά 1 mw (0 dbm) και για την εκτεταµένη σειρά (εµβέλεια 100m) µόνο 100 mw (20 dbm). Και σε αυτήν την περίπτωση µπορούµε να δούµε ότι η διαφορά µεταξύ 100 mw και 2 W είναι αρκετά µεγάλη. Μια άλλη σηµαντική ερώτηση είναι εάν η εκποµπή ραδιοσυχνότητας (RF) θερµαίνει το ανθρώπινο σώµα. Γνωρίζουµε όµως ότι το σώµα απορροφά µόνο ένα µέρος της εκλυόµενης ισχύος. Για ένα φορητό κινητό τηλέφωνο η θερµοκρασία του σώµατος αυξάνεται κατά 0.1 βαθµούς Κελσίου και για το Bluetooth δεν υπάρχει καµία ανιχνεύσιµη αύξηση θερµοκρασίας. Αυτό δεν δηλώνεται µόνο από τους κατασκευαστές προϊόντων Bluetooth, όπως την Ericsson, αλλά και από τα διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις έκθεσης RF που έχουν αναπτυχθεί από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το IEEE. Για να µετρηθεί η απορρόφηση RF χρησιµοποιείται ο όρος Specific Absorption Rate (SAR). Το SAR εκφράζει µε σύντοµους όρους το ποσοστό στο οποίο εµφανίζεται η αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος. Είναι αδύνατο για τις ραδιο συσκευές µε ισχύ µικρότερη από 1.6 mw να υπερβούν τα όρια SAR. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα εκείνες οι συσκευές µε εκλυόµενη ισχύ κάτω από 1.6 mw (όπως µια κανονική εφαρµογή Bluetooth, 1 mw) να µην χρειάζονται οποιαδήποτε δοκιµή! Οι συσκευές Bluetooth της εκτεταµένης σειράς (εκλυόµενης ισχύος 100 mw) πρέπει να υποβληθούν στα πρότυπα και τις οδηγίες έκθεσης. Για µερικές από αυτές τις συσκευές η συµβατότητα πρέπει να επιτευχθεί µε τον κατάλληλο σχεδιασµό και δοκιµή. Οι δοκιµές που εκτελούνται π.χ από την Ericsson στο Ultimate Headset µε εκλυόµενη ισχύ 1 mw, δείχνουν ότι η τιµή SAR είναι 1/100th, µικρότερη δηλαδή από το αποδεκτό όριο. 19

20 Η έκθεση RF από τις συσκευές Bluetooth φαίνεται να µην δηµιουργεί κανένα πρόβληµα. Από την άλλη όµως υπάρχουν ορισµένοι τοµείς οι οποίοι χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία, όπως παραδείγµατος χάριν η παρεµβολή στους βηµατοδότες και στους ενισχυτές ακρόασης ή η παρεµβολή στις συσκευές νοσοκοµείων. Σε αυτούς τους τοµείς απαιτείται περισσότερη έρευνα, καλή χρήση της εφαρµοσµένης µηχανικής και σωστός συντονισµός της βιοµηχανίας. Σε γενικές πάντως γραµµές οι ακόλουθοι τρεις παράγοντες αποδεικνύουν ότι το Bluetooth είναι ασφαλές: 1) Τα επίπεδα έκθεσης σε ακτινοβολία, εξαιτίας των συσκευών Bluetooth είναι κατά πολύ κάτω από τα υπάρχοντα όρια ασφάλειας. 2) Καµία δοκιµή δεν απαιτείται στο επίπεδο παραγωγής για τις τυποποιηµένες συσκευές Bluetooth. 3) ιάφορες οργανώσεις υγείας υποστηρίζουν τα πρότυπα και τις συστάσεις συσκευών RF Bluetooth αν και ενάντια τους έχουν καταφερθεί πολλοί φορείς. Πολλοί διαφορετικοί φορείς, ο καθένας από την δική του οπτική γωνία (υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, κατασκευαστές και διαφορετικές οργανώσεις υγείας) έχουν καταλήξει στο ίδιο συµπέρασµα: Το Bluetooth δεν είναι στην παρούσα µορφή του ένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Το επόµενο βήµα που οφείλουν να κάνουν είναι να εκπαιδεύσουν και να πείσουν τους καταναλωτές γι αυτό. 20

21 1.8 Συσκευές Bluetooth Κινητά τηλέφωνα Bluetooth Πολλά κινητά τηλέφωνα έχουν ενσωµατωµένο Bluetooth. Αρχικά, αρκούσε η προσθήκη ενός Bluetooth adapter στο κινητό, που του έδινε την δυνατότητα της Bluetooth επικοινωνίας. Η Cambridge Silicon Radio όµως, είχε την ιδέα το Bluetooth hardware να ενσωµατώνεται στην µπαταρία του τηλεφώνου, ώστε το τελευταίο να έχει build-in Bluetooth υποστήριξη. Personal Digital Assistants (PDAs) Μια όλο και περισσότερο δηµοφιλής φορητή συσκευή είναι το PDA. Στην σηµερινή αγορά υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές PDAs που ανταγωνίζονται. Για να προελκύσουν τους καταναλωτές πρέπει να υποστηρίξουν την τεχνολογία Bluetooth. Ένα PDA χρησιµοποιείται ως ηµερολόγιο, σηµειωµατάριο, ως συσκευή για να γράψει κανείς τα mail του κ.λπ. Με την ενσωµάτωση του Bluetooth µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε πολλούς άλλους τρόπους, παραδείγµατος χάριν για να συγχρονιστεί µε άλλες συσκευές ή για να στείλει τα mail αµέσως. Το PDA µπορεί να έχει Bluetooth υποστήριξη είτε µε ένα plug-on module, είτε έχοντας ενσωµατωµένο το bluetooth module. Η εταιρία Palm Inc. είναι ένας κατασκευαστής που αναπτύσσει ένα Bluetooth PDA. 21

22 PC-card Μια PC-κάρτα Bluetooth, αποκαλούµενη επίσης PCMCIA-κάρτα, χρησιµοποιείται στα laptop ή τα notebook PCs για διαφορετικές ασύρµατες υπηρεσίες. Η PC-κάρτα είναι ένας απλός τρόπος που επιτρέπει σε ένα notebook να έχει Bluetooth που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δίαφορα πεδία εφαρµογών. Μερικές από αυτές είναι η πρόσβαση στο Internet, µέσω Network Access Points ή ενός κινητού τηλεφώνου (WAP), η πρόσβαση στους εκτυπωτές, ο συγχρονισµός µεταξύ συσκευών και η λήψη του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πολλές εταιρίες κατασκευάζουν PC-κάρτες µε παρόµοια λειτουργικότητα. Φορητή συσκευή αποθήκευσης Η σουηδική επιχείρηση Tactel έχει αναπτύξει µια φορητή συσκευή αποθήκευσης για την Ericsson, µε σκοπό να αναδείξει την τεχνολογία Bluetooth. Η συσκευή έχει αποθηκευτικό χώρο 192 ΜΒ και ονοµάζεται NetDrive. Το NetDrive έχει επίσης ενσωµατωµένο έναν WEB Server και υποστηρίζει υπηρεσίες, FTP και Telnet. 22

23 Dongle USB Για να εξασφαλιστεί η Bluetooth υποστήριξη σε ένα notebook ή Desktop PC, ώστε να είναι δυνατή η ασύρµατη επικοινωνία του µε διάφορα είδη συσκευών (αποµακρυσµένες συσκευές, modems, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), απαιτείται ένας προσαρµοστής Bluetooth που συνδέεται στο PC. Ένας προσαρµοστής κατάλληλος για αυτόν τον σκοπό είναι το dongle USB. ιάφοροι κατασκευαστές παράγουν dongles USB, µεταξύ των οποίων είναι: Motorola, DigiAnswer, Psion Dacom, WIDCOMM, INC, κ.τ.λ. RS232 dongle Πρόκειται για µια συσκευή σειριακής επικοινωνίας, η οποία λειτουργεί σχεδόν παρόµοια µε το USB dongle. Το dongle RS232 είναι µια συσκευή που συνδέεται απλά µε τη σειριακή θύρα π.χ ενός PC. Κυρίως χρησιµοποιείται σε εφαρµογές που προσοµοιώνουν ένα καλώδιο, όπως π.χ αυτό ενός Bluetooth modem. 23

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΤΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοσυχνότητες και Εφαρμογές της Τεχνολογίας BLUETOOTH

Ραδιοσυχνότητες και Εφαρμογές της Τεχνολογίας BLUETOOTH ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία ΑΜ0702 (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΟΠΡΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wireless Networks Professional (CWNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασύρµατης Μετάδοσης Ψηφιακού Συµπιεσµένου Ήχου

Μελέτη Ασύρµατης Μετάδοσης Ψηφιακού Συµπιεσµένου Ήχου Ακουστική 2002 AcP029 Μελέτη Ασύρµατης Μετάδοσης Ψηφιακού Συµπιεσµένου Ήχου Φλώρος Ανδρέας Τάτλας Νικ.-Αλέξ. Κουτρούµπας Μάριος ρ. Ηλ. Μηχανικός ιπλ. Ηλ. Μηχανικός ιπλ. Ηλ. Μηχανικός floros@wcl.ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικ εσ δικτ υων προσωπικ ησ περιοχ ησ βασισµ ενων στην τεχνολογ ια Bluetooth Μαν ολησ Σταµατογιανν ακησ

Αρχιτεκτονικ εσ δικτ υων προσωπικ ησ περιοχ ησ βασισµ ενων στην τεχνολογ ια Bluetooth Μαν ολησ Σταµατογιανν ακησ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Αρχιτεκτονικές δικτύων προσωπικής περιοχής βασισµένων στην τεχνολογία Bluetooth Μανόλης Σταµατογιαννάκης Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α)

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε τα τρία επίπεδα που περιλαµβάνει το πρωτόκολλο Χ.25, δηλαδή το φυσικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε.

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Σταθερά Δίκτυα «Ευάλωτα» σημεία Μέθοδοι/συσκευές παραβίασης απορρήτου Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Περίληψη Ασύρματα συστήματα Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συχνοτήτων Ζώνες λειτουργίας των ασυρμάτων δικτύων Επίδραση του ασύρματου περιβάλλοντος στα δίκτυα επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα