Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)"

Transcript

1 Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια καλή προετοιμασία για το ρόλο τους στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως την παραγωγή και διανομή ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το σχεδιασμό και τη συντήρηση των συστημάτων επικοινωνιών, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τους πίνακες ελέγχου. Προοπτικές Εργοδότησης Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Συστημάτων, Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μηχανικοί Ελέγχου, Υποστήριξη Τεχνικού Εξοπλισμού, Μηχανικοί Συντήρησης, Μηχανικοί Δικτύων, Μηχανικοί Επικοινωνιών, Διδασκαλία. Στόχοι Προγράμματος Γενικοί Στόχοι Ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να σκεφτεί, να γράφει και να μιλά αποτελεσματικά και δημιουργικά. Ανάπτυξη εκτίμησης και σεβασμού στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα. Ανάπτυξη αναλυτικών, και επικοινωνιακών ικανοτήτων μαζί με τις ιδιότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσία του φοιτητή που θα προωθούν την προσωπική επιτυχία και την ουσιαστική συμβολή σε οργανισμούς Παροχή επαρκής εξειδίκευσης για κάλυψη των βασικών επαγγελματικών απαιτήσεων με γνώμονα την ανάπτυξης του εύρους της επαγγελματικής αποκατάστασης και προοπτικής ανέλιξης. Συγκεκριμένοι Στόχοι Προετοιμασία των μαθητών για καριέρα στο κλάδο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών προσφέροντας τους τις βάσεις για την δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη τους. Παροχή ισχυρών βάσεων στον κλάδο της Μηχανικής και συγκεκριμένα στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Προετοιμασία των φοιτητών για καριέρα στην βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα και διάφορους οργανισμούς. Ανάπτυξη της δυνατότητας στόχευσης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων για να προσδιορίσει τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη λύση τους. Ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων για την επίλυση προβλημάτων και την ουσιαστική ερμηνεία των ληφθέντων πειραματικών δεδομένων Δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών προσεγγίσεων και διαδικασιών σε σχέση με προβλήματα της μηχανικής. Δυνατότητα να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα ή διαδικασία για να καλύψουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δυνατότητα να ηγούνται και να εργάζονται σε ομάδες με αποτελεσματική επικοινωνία και κατανόηση των διαφόρων ρόλων σε μια ομάδα και στη συμβολή τους για την επίτευξη μιας εργασίας. Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, τόσο γραπτές όσο και προφορικές να τεκμηρίωση της εργασία μέσω εκθέσεων και παρουσίασης αποτελεσμάτων. Κατανόηση της παγκόσμιας ανάγκης να συμμετάσχουν στη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη.

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα μπορούν να: Αναγνωρίσουν βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική. Επιλύσουν σημαντικά προβλήματα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και να αναπτύξουν την κατάλληλη επιλογή των εργαλείων και τεχνικών, καθώς και μια πειθαρχημένη προσέγγιση, για να καταλήξουν στη λύση του προβλήματος. Αναπτύξουν τις δεξιότητες της ομιλίας και γραφής τόσο εντός όσο και εκτός των μαθημάτων του κλάδου των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Εκτιμήσουν τη σημασία της επαγγελματικής άσκησης και να κατανοήσουν το εύρος και το βάθος της γνώσης που αναμένεται να έχουν ως μηχανικοί. Αναγνωρίσουν τη σημαντική σχέση μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής μέσω της έκθεσής τους στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Εκτιμήσουν τα σχετικά επαγγελματικά, ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Εκτιμήσουν τη σημασία της ομαδικής δραστηριότητας και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από αυτή. Δεξιότητες Ομαδικότητα Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Πρακτική σκέψη Τεχνικές ικανότητες Αποδοτικότητα κάτω από πίεση - Παραγωγικότητα Υπομονή Δεξιοτεχνία Τομείς Εργοδότησης Ηλεκτρολογικός Ηλεκτρονικός Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Συντήρησης Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογίας Παραγωγής Εκπαιδευτικός Επιλογές Σταδιοδρομίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Συστημάτων Μηχανικός Ενέργειας Μηχανικός Ελέγχου Υποστήριξη Υλικού Μηχανικός Συντήρησης Υλικού Μηχανικός Δικτύων Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Καθηγητής στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

3 Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Το πρόγραμμα Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής (engineering) λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υπολογιστών. Το πρόγραμμα αναπτύσσει πρακτικές δεξιότητες μέσα από εκτεταμένες εργασίες που καλύπτουν τα θέματα των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών, και των ενσωματωμένων συστημάτων. Προσφέρει επίσης μια γερή βάση στις αρχές και τη θεωρία της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τηλεπικοινωνίες Η Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα μηχανικού στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς σε τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά γνώση σε ανώτερα θέματα τηλεπικοινωνιών, όπως είναι τα ασύρματα και τα κινητά δίκτυα, οι τεχνικές οπτικής μετάδοσης, και τα μαγνητικά πεδία. Αυτή η γνώση θα τους επιτρέψει να εργασθούν στον τομέα ανάπτυξης και συντήρησης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών όπως είναι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι εφαρμογές δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές έρευνας και διάσωσης, οι εφαρμογές τηλεπισκόπησης και πολλές άλλες. Δίκτυα Υπολογιστών Η κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών έχει ως σκοπό να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις βασικές και τις προηγμένες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση μίας επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των ενσύρματων και ασύρματων ψηφιακών επικοινωνιών Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά γνώση σε θεωρητικά θέματα δικτύων ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας, πρωτοκόλλων δρομολόγησης, και κλιμάκωσης δικτύων. Η γνώση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία όλων των μοντέρνων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών στην Κύπρο και σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της τεράστιας αύξησης της ποσότητα των ψηφιακών επικοινωνιών που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου. Στόχοι Προγράμματος Γενικοί Στόχοι Για να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να σκεφτεί, να γράψει και να μιλήσει αποτελεσματικά και δημιουργικά. Να αναπτύξουν εκτίμηση και σεβασμό στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα. Να αναπτύξουν τις ικανότητες του φοιτητή ως προς την ανάλυση, την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία του. Μαζί με τις ιδιότητες αυτές, θα αναπτυχθούν και οι ικανότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσίας η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και ενεργή συμμετοχή στο εργασιακό περιβάλλον. Να διευρύνει την αντίληψη μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύπτουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις για μια καλή σταδιοδρομία. Να παρέχει στο φοιτητή τα απαραίτητα εφόδια για την ακαδημαϊκή και / ή την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Συγκεκριμένοι Στόχοι Για να προετοιμάσει τους μαθητές για μια καριέρα ζωής στην Πληροφορική, προσφέροντας τους τις βάσεις για την δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη τους. Να παρέχει στους φοιτητές γενικές γνώσεις σε υπολογιστές και ειδικές στην Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

4 Για να προετοιμάσει τους μαθητές για σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Για να μπορέσουν οι μαθητές να ανταποκριθούν θετικά και αποτελεσματικά στο ρόλο που ο Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Πληροφορικής Για να επικεντρωθεί η προσοχή στις ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται από το επάγγελμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και για να βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με συστηματικό τρόπο. Για να βοηθήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη λύσεων σε προβλήματα στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα: 1. Έχουν λεπτομερή γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών που αφορούν την Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικού και των εφαρμογών του υλικού. 2. Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, εφαρμογή και συντήρηση του λογισμικού και του υλικού, συστατικά των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, με πειθαρχημένη προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων και με την σωστή επιλογή εργαλείων και τεχνικών. 3. Έχουν κατανόηση της σημασίας της εργασίας ως επαγγελματίες με τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται όπως το βάθος της γνώσης και η μεθοδικότητα που περιμένει κανείς από έναν μηχανικό. 4. Είναι σε θέση χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου σε διάφορα πλαίσια - τόσο εντός όσο και εκτός των μαθημάτων μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 5. Έχουν καλή κατανόηση της σχέσης μεταξύ θεωρίας και πράξης μέσα από την εμπειρία τους στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων. 6. Μπορούν να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τη σημασία της επαγγελματικής, ηθικής, και νομικής πτυχής της εργασίας τους ως μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών. 7. Μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και δραστηριότητας και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή. 8. Είναι σε θέση να επιλύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και να επιδείξουν την ικανότητα να αναπτύξουν μια πειθαρχημένη προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων με την σωστή επιλογή των εργαλείων και τεχνικών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των εργασιών του έργου του μαθήματος. Καριέρα & Εργοδότηση Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει υψηλή τεχνική κατάρτιση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών Το σύστημα υπολογιστών και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα είναι πλέον πιο πολύπλοκα από το παρελθόν και η κατασκευή και επισκευή τους χρειάζεται να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών κατασκευάζει και συντηρεί τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και τα συστήματα υπολογιστών, ενημερώνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και στήνει, συναρμολογεί και συντηρεί δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών οφείλει να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας στο χώρο του, να την παρακολουθεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του. Δεξιότητες Ομαδικότητα Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

5 Πρακτική σκέψη Τεχνικές ικανότητες Αποδοτικότητα κάτω από πίεση - Παραγωγικότητα Υπομονή Τομείς Εργοδότησης Πληροφορική Μηχανογράφηση Τηλεπικοινωνίες Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα Μη κερδοσκοπικό τομέα Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια) Επιλογές Σταδιοδρομίας Σχεδιαστής Δικτύων Μηχανικός υπολογιστών Τεχνικός τηλεπικοινωνιών Συντηρητής ηλεκτρονικών υπολογιστών Πληροφορική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Το πρόγραμμα Πληροφορική καλύπτει τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού, τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστή, και την κοινωνική και οικονομική σημασία της τεχνολογίας των πληροφοριών (Information Technology). Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ευελιξία γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο, έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά το σχεδιασμό, τη διατήρηση και την αναβάθμιση συστημάτων. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών: Η κατεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών επιτρέπει στους φοιτητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών οποιασδήποτε μορφής. Οι φοιτητές αποκτούν μία διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς και μία βαθιά γνώση των αλγόριθμων, των διεργασιών, και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της. Μηχανική Λογισμικού Η κατεύθυνση Μηχανικής Λογισμικού προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τον κύκλο ανάπτυξης, τα εργαλεία, τις τεχνικές, και τις μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη όλων των τύπων συστημάτων λογισμικού. Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά γνώση σε μια σειρά από ανώτερα θέματα μηχανικής λογισμικού, όπως η είναι η εξόρυξη δεδομένων (data mining), o προγραμματισμός κινητών συσκευών (smartphone programming), καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο (web engineering). Αναγνώριση από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) Το πρόγραμμα Πληροφορική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Προοπτικές Εργοδότησης Τεχνολογία Λογισμικού, Προγραμματισμός Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων Διοίκηση, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Διδασκαλία, επεξεργασία εικόνας.

6 Στόχοι Προγράμματος Γενικοί Στόχοι Να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να σκεφτεί, να γράψει και να μιλήσει αποτελεσματικά και δημιουργικά. Να αναπτύξουν εκτίμηση και σεβασμό στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα. Να αναπτύξουν τις ικανότητες του φοιτητή ως προς την ανάλυση, την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία του. Μαζί με τις ιδιότητες αυτές, θα αναπτυχθούν και οι ικανότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσίας η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και συμμετοχή σε οργανώσεις. Να διευρύνει την αντίληψη μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις για μια καλή σταδιοδρομίας. Να παρέχει στο φοιτητή τα απαραίτητα εφόδια για την ακαδημαϊκή και / ή την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Συγκεκριμένοι Στόχοι Για να προετοιμάσει τους μαθητές για μια καριέρα ζωής στην Πληροφορική με τη δημιουργία ενός ιδρύματος για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη. Να παρέχει στους φοιτητές τις βάσεις στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Για να προετοιμάσει τους μαθητές για σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και του δημόσιου τομέα. Να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν θετικά και αποτελεσματικά στο ρόλο που αντιπροσωπεύει ο επιστήμονας πληροφορικής σε σχέση με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής. Να επικεντρωθεί η προσοχή στις ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται στο επάγγελμα της Πληροφορικής και να βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με συστηματικό τρόπο. Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη λύσεων σε προβλήματα στην επιστήμη των υπολογιστών. Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα: Μπορούν να αναγνωρίζουν, εκφράζουν και να εξηγούν τα πραγματικά γεγονότα, έννοιες, αρχές και θεωρίες που αφορούν στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των εφαρμογών λογισμικού. Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις και την κατανόηση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στον υπολογιστή με βάση τα συστήματα με τρόπο που αποδεικνύει την κατανόηση των trade-off που εμπλέκονται στην σχεδιαστικές επιλογές. Μπορούν να εντοπίζουν τα κριτήρια και να αναλύουν τις προδιαγραφές που περιέχονται σε συγκεκριμένα προβλήματα όπως και να καταστρώνουν στρατηγικές σχεδίου για την επίλυσή τους. Μπορούν να εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ένα υπολογιστικό σύστημα πληροί τα κριτήρια που καθορίστηκαν για την τρέχουσα χρήση και ανάπτυξη στο μέλλον. Να μπορούν να περιγράψουν και να εκφράσουν τα στοιχεία της υπολογιστικής σκέψης. Να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τη θεωρία, τις πρακτικές και εργαλεία για τις προδιαγραφές, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση καθώς και την αξιολόγηση των υπολογιστικών συστημάτων.

7 Να αναγνωρίζουν και να καθοδηγούνται από τα κοινωνικά, επαγγελματικά, νομικά και ηθικά, καθώς και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών. Να αναγνωρίζουν τις αρχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διεπαφών συμβατών με HCI σχεδιασμό. Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης των πληροφοριών και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για την αποτελεσματική οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Να δημιουργούν γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις σχετικά με τεχνικά θέματα που σχετίζονται με συστήματα βασισμένα σε υπολογιστή και να τις παρουσιάζουν σε μια σειρά από ακροατήρια. Να εφαρμόζουν και εξασκούν την διαχείριση του έργου και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση του υπολογιστικού συστήματος με ατομική ή ομαδικής εργασία. Καριέρα & Εργοδότηση Ο πτυχιούχος προγραμματιστής αποκτά σχετική κατάρτιση η οποία του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να δοκιμάζει και να εγκαθιστά προγράμματα χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού. Μπορεί επίσης να αναλύει ένα πρόβλημα, να σχεδιάζει την κατάλληλη μηχανογραφική λύση, μετά από συζήτηση με τον τελικό χρήστη, εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά. Το επάγγελμα του προγραμματιστή συμπεριλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό, κωδικοποίηση και έλεγχο συγκεκριμένων τμημάτων λειτουργικών συστημάτων, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α. Τέλος ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορεί να αναλύει, σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής, που αφορούν κυρίως το λογισμικό, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών. Δεξιότητες Ομαδικότητα Αναλυτικότητα Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Αριθμητικές ικανότητες Δημιουργικότητα Προσοχή στη λεπτομέρεια Πρακτική σκέψη Τεχνικές ικανότητες Αποδοτικότητα κάτω από πίεση Υπομονή Τομείς Εργοδότησης Πληροφορική Μηχανογράφηση Τηλεπικοινωνίες Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα Μη κερδοσκοπικό τομέα Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια) Επιλογές Σταδιοδρομίας Προγραμματιστής εφαρμογών Αναλυτής εφαρμογών Προγραμματιστής συστημάτων Αναλυτής συστημάτων Προγραμματιστής ιστοσελίδων

8 Διαχειριστής βάσης δεδομένων Σύμβουλος εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εκπαιδευτής χρηστών λογισμικών συστημάτων Συντηρητής εφαρμογών και συστημάτων Σχεδιαστής δικτύων Συστήματα Πληροφορικής (Τεχνολογίες Διαδικτύου)(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Το πρόγραμμα των Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στην Τεχνολογία Διαδικτύου (Focus on Web Technologies) προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής, εφαρμογών διαδικτύου και με συστήματα πληροφοριών. Το πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ασφάλειας. Τους προσφέρει επίσης πρακτική εμπειρία - τη δημιουργία ειδικών εφαρμογών γραφικής διεπαφής χρήστη (graphical user interface) χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία-πρότυπα, την ενσωμάτωση της διαχείρισης της λειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων, την αξιολόγηση της στρατηγικής και τις ανάγκες των εφαρμογών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτι που εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας. Προοπτικές Εργοδότησης Τεχνολογία Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Εξόρυξη, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου και Κινητών Συσκευών, Διδασκαλία. Στόχοι Προγράμματος Γενικοί Στόχοι Να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να σκεφτεί, να γράψει και να μιλήσει αποτελεσματικά και δημιουργικά. Να αναπτύξουν εκτίμηση και σεβασμό στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα. Να αναπτύξουν τις ικανότητες του φοιτητή ως προς την ανάλυση, την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία του. Μαζί με τις ιδιότητες αυτές, θα αναπτυχθούν και οι ικανότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσίας η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και συμμετοχή σε οργανώσεις. Να διευρύνει την αντίληψη μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις για μια καλή σταδιοδρομίας. Να παρέχει στο φοιτητή τα απαραίτητα εφόδια για την ακαδημαϊκή και / ή την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Συγκεκριμένοι Στόχοι Να παρέχει στους φοιτητές τα θεμέλια για την διοίκηση και γενικά στα πληροφοριακά συστήματα. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες των φοιτητών στα πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν ακριβή, έγκαιρη, συνεπή και ολοκληρωμένα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων αποτελεσματικής διαχείρισης. Για να επικεντρωθεί η προσοχή των φοιτητών άμεσα στις δεξιότητες και στις γνώσεις που απαιτούνται από το επάγγελμα και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με συστηματικό τρόπο

9 Να παρέχει στους φοιτητές με τις εξειδικευμένες γνώσεις των δικτυακών συστημάτων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Να παρέχει στους φοιτητές με δεξιότητες τα στοιχεία και τη διαχείριση πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την απόφαση. Μαθησιακά Αποτελέσματα 1. Να μπορούν να εξηγούν τις αρχές των συστημάτων πληροφοριών. 2. Να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων στο διαδίκτυο. 3. Σχεδιασμός και γραφικά τα οποία διασυνδέονται με εφαρμογές χρησιμοποιώντας βιομηχανικά εργαλεία και ενσωμάτωση διαχείρισης βάσεων δεδομένων της λειτουργίας 4. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις θεωρητικές έννοιες για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων στην πραγματική ζωή που σχετίζονται με τα web / mobile και πληροφοριακά συστήματα. 5. Να επιδεικνύουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να χειρίζονται τις βάσεις δεδομένων των standalone / web συστημάτων πληροφοριών. 6. Να επιδεικνύουν την ικανότητα να αναλύουν τα δεδομένα που συλλέγονται από διάφορες πηγές, να χρησιμοποιούν ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία και μεθοδολογίες για την αναγνώριση προτύπων ή τάσεις που έχουν άμεση σχέση με τα προβλήματα των επιχειρήσεων και να σχεδιάζουν και γραφικά τα οποία διασυνδέονται με εφαρμογές χρησιμοποιώντας βιομηχανικά εργαλεία και ενσωμάτωση διαχείρισης βάσεων δεδομένων της λειτουργίας 7. Να αναλύουν σύγχρονες στρατηγικές για τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών. 8. Να μπορούν να περιγράφουν σύγχρονες αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων. 9. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις για το σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων στο διαδίκτυο. 10. Να μπορούν να περιγράφουν και να προσεγγίζουν το e-commerce/e-business strategy. 11. Να μπορούν να περιγράφουν τα οφέλη των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στον τομέα των επιχειρήσεων. 12. Να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τις έννοιες, τις τεχνικές, τις στρατηγικές και τις θεωρίες από οποιαδήποτε κατάλληλη πειθαρχία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 13. Να περιγράφουν και να κατηγοριοποιούν τα δίκτυα υπολογιστών, τα μοντέλα, τα πρότυπα, τις έννοιες της διαχείρισης του δικτύου και των κινδύνων ασφαλείας. Καριέρα & Εργοδότηση Ο υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής-Τεχνολογίες Διαδικτύου ασχολείται με θέματα που καλύπτουν την επιστήμη της πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών διαδικτύου. Ασχολείται με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, το σχεδιασμό, ανάλυση και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Γενικά ο υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής εφαρμόζει συστήματα πληροφορικής και διαδικτύου που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο παραγωγικοί. Δεξιότητες Ομαδικότητα Αναλυτικότητα Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Αριθμητικές ικανότητες Δημιουργικότητα Προσοχή στη λεπτομέρεια Πρακτική σκέψη Τεχνικές ικανότητες Αποδοτικότητα κάτω από πίεση

10 Υπομονή Τομείς Εργοδότησης Πληροφορική Μηχανογράφηση Τηλεπικοινωνίες Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα Μη κερδοσκοπικό τομέα Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια) Επιλογές Σταδιοδρομίας Διαχείριση δικτύων Προγραμματιστής και διαχειριστής διαδικτύου & ηλεκτρονικού εμπορίου Διαχειριστής βάσης δεδομένων Σύμβουλος χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εκπαιδευτής χρηστών λογισμικών συστημάτων Διαχειριστής Λογισμικού Συντηρητής λογισμικού Καθηγητής Προφορικής/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα