Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)"

Transcript

1 Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων, αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα και τεχνολογίες λογισμικού, επιτρέποντας στο φοιτητή να εντριβεί σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος, οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να αναλύουν σύνθετα προβλήματα, να αξιοποιούν θεωρητικές και πρακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη λύσεων υψηλής ποιότητας. Στο τέλος του προγράμματος, ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα παραγωγική και πολλά υποσχόμενη καριέρα στη βιομηχανία ή/και να συνεχίσει τις σπουδές του για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Προοπτικές Εργοδότησης: Το πρόγραμμα ανοίγει τις πόρτες για καριέρα σε θέματα υπολογιστών σε όλα τα είδη επιχειρήσεων στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε σχεδόν όλους τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Ειδικότερα, μερικά από αυτά περιλαμβάνουν ειδικότητες όπως Διαχειριστής Έργου, Σχεδιαστής Συστημάτων για Κινητά/Ασύρματα Δίκτυα, Σχεδιαστής και Αναλυτής Αλγορίθμων, Τεχνολόγος Λογισμικού, Αναλυτής με χρήση μεθόδων εξόρυξης Δεδομένων, Αναλυτής με χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων στο Web, Δημιουργός Γραφικών, Αναλυτής Συστημάτων και αναλυτής δεδομένων. Οι κάτοχοι του προγράμματος MSc μπορούν επίσης να προσληφθούν σε ερευνητικούς οργανισμούς θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Στόχοι Προγράμματος: Γενικοί Στόχοι: 1. Παροχή εκπαίδευσης που οδηγεί σε ένα ακαδημαϊκό πτυχίο, δηλαδή σε πτυχίο Master of Science στην Επιστήμη των Υπολογιστών. 2. Να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να σκέπτεται, να γράφει και να μιλά αποτελεσματικά και δημιουργικά. 3. Να αναπτύξει αναλυτικά, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία ικανοτήτων του φοιτητή μαζί με τις ιδιότητες της αυτοδυναμίας, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και την αυτογνωσία που θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και συμβολή σε οργανισμούς. 4. Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα στην Επιστήμη των Υπολογιστών μέσα από τα βασικά θέματα και να πετύχει την εξειδίκευση αυτή, μέσα από τα μαθήματα επιλογής. 5. Παροχή στους φοιτητές προηγμένων γνώσεων, απαραίτητες για την περαιτέρω πρόοδο σε μια ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική σταδιοδρομία.

2 Συγκεκριμένοι Στόχοι: Να εντείνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν στο πρόγραμμα Bachelors στην Επιστήμη των Υπολογιστών. 1. Προετοιμάζει τους φοιτητές για μια καριέρα στη βιομηχανία, την κυβέρνηση και τα διάφορα ιδρύματα στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών, με τη δημιουργία ενός ιδρύματος για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη. 2. Εξασφαλίζει μια εμπειρία μάθησης η οποία θα παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη ακαδημαϊκή και επαγγελματική τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορούν να εισέρχονται σε κάθε τομέα της βιομηχανίας, ως βασικό προσωπικό. 3. Εξοικειώνει τους φοιτητές με τις επιστημονικές έρευνες και ανεξάρτητες μελέτες και αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τη πρωτοτυπία της ερευνητικής εργασίας με την ολοκλήρωση του MSc. σε ένα εξειδικευμένο θέμα στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών. 4. Η ανάλυση κάποιου προβλήματος γίνεται προσδιορίζοντας και καθορίζοντας τις αναγκαίες και απαιτούμενες σχετικά με τη λύση του υπολογιστικού προβλήματος μέσα από μια συστηματική μελέτη και έρευνα. 5. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος και η διαδικασία, ή το πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών που επιθυμείται. 6. Εφαρμογή μαθηματικών βάσεων, αλγοριθμικών αρχών, μεθόδων έρευνας και θεωριών της επιστήμης των υπολογιστών στο σχεδιασμό μοντέλων και την αξιολόγηση των συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές με έναν τρόπο που επιδεικνύουν κατανόηση στον συμβιβασμό που εμπλέκεται στις επιλογές του σχεδιασμού. Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 1. Εξηγούν και συζητούν τις αρχές των εκτιμήσεων του μηχανικού λογισμικού και για την αποτελεσματική ανάπτυξη των διαφόρων ηλεκτρονικών υπολογιστών που βασίζονται σε πολύπλοκα συστήματα, όπως τα κρίσιμα συστήματα, ή τα συστήματα πραγματικού χρόνου. 2. Καταγράφουν, περιγράφουν και συγκρίνουν την υψηλή απόδοση τις εφαρμογές του σχεδίου της CPU και μέτρηση την απόδοσης της. 3. Εντοπίζουν και συγκρίνουν τα διάφορα είδη των τοπολογιών δικτύου και των ειδών, ανάλογα με την επίδοσή τους και τα χαρακτηριστικά τους. 4. Περιγράφουν και συγκρίνουν τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας στα δίκτυα υπολογιστών, όπως το πρωτόκολλο δρομολόγησης, έλεγχο συμφόρησης, των μεθόδων μετάδοσης και πρωτόκολλο πρόσβασης. 5. Ταξινομούν τα προβλήματα ανάλογα με τη δυσκολία τους, αποδεικνύουν μαθηματικά τη σχέση τους με τα θεμελιώδη προβλήματα της Επιστήμης των Υπολογιστών του γνωστού πολυπλοκότητα. 6. Περιγράφουν και συγκρίνουν την πολλαπλή πρόσβαση, ροή και έλεγχο σφαλμάτων κα τις τεχνικές βελτιστοποίησης και καθώς και τις μετρήσεις απόδοσης του συστήματος στα δίκτυα.

3 7. Προσδιορίσουν τις απαραίτητες απαιτήσεις, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μοντέλα και εξερευνούν διάφορες τεχνολογίες και τα εργαλεία για την ανάπτυξη WebApps. 8. Διευκολύνουν τη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπινων, μηχανικών και επιστημόνων της πληροφορικής σε έργα ανάπτυξης διεπαφής χρήστη. 9. Αναλύουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν βάσεις δεδομένων για λύσεις μεταφράζοντας βάσεις δεδομένων με μοντέλο σε βάσεις δεδομένων ήχου και υλοποίησης 10. Περιγράφουν και συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής, βασικές τεχνικές για το σχεδιασμό αλγορίθμων στα μοντέλα και γράφουν παράλληλα προγράμματα που τα χρησιμοποιούν. 11. Περιγράφουν και αναλύουν, συστήματα ανοχής σφαλμάτων, κατανεμημένους αλγόριθμους, και πολυεπεξεργασία. 12. Χρησιμοποιούν προχωρημένες αλγοριθμικές τεχνικές, όπως η προσέγγιση και η τυχαιοποίηση με σκοπό την παροχή αλγοριθμικών λύσεων των αποδεδειγμένων επιδόσεων εγγύηση για τα προβλήματα που είναι δύσκολο να επιλυθούν. 13. Εφαρμόζουν βασικές αρχές της διακριτούς θεωρίας των πιθανοτήτων, στη θεωρία των αλυσίδων Markov, στις τυχαιοποιημένες δομές δεδομένων, την πιθανολογική μέθοδο και μετρώντας τις τεχνικές και θεωρία γραφημάτων για μοντελοποίηση, σχεδιασμό και την ανάλυση των προβλημάτων αλγορίθμου και λύσεις. 14. Περιγράφουν και να συζητούν διάφορα θέματα και μεθόδους στο πλαίσιο επίγνωση των υπολογιστών, 3D απεικονίσεων της επιφάνειας και τις χρήσεις της επιφάνειας τεχνικών με εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα. 15. Προσδιορίζουν σύνθετα προβλήματα και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία, σχεδιασμούς, εφαρμογές και αξιολόγηση αλγοριθμικής λύσεως για αυτά. 16. Επιδεικνύουν ικανότητα, διεξάγουν σε βάθος έρευνα τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες, στην συγκεκριμένη σπουδή της Επιστήμης Υπολογιστών.

4 Συστήματα Πληροφορικής (18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συστήματα Πληροφορικής προσφέρει στους φοιτητές μια σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση του ρόλου των συστημάτων πληροφορικής στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων. Το πρόγραμμα βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη χρήση των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSSs) για επιχειρηματική ευφυΐα (Βusiness Ιntelligence), διαχείριση πληροφορίας και την ενσωμάτωση και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την διεπαφή χρήστη και τη χρηστικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Το πρόγραμμα δίνει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές να αναλάβουν την αρχική έρευνα για τον εντοπισμό και την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, χρησιμοποιώντας συστήματα πληροφορικής για την υποστήριξη οργανωτικών στόχων. Προοπτικές Εργοδότησης Διαχείριση Συστημάτων, Μηχανική Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού, Ανάλυση Συστημάτων/ Επιχειρήσεων, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Σύμβουλοι Πληροφορικής, Ανάπτυξη Ιστοσελίδων. Στόχοι Προγράμματος Γενικοί Στόχοι: 1. Να αναπτύξουν αναλυτικά, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία ικανότητας του φοιτητή μαζί με τις ιδιότητες της αυτοδυναμίας, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και την αυτογνωσία που προωθούν την προσωπική επιτυχία και συμβάλει στην οργανώσεις. 2. Να προχωρούν σε ουσιαστική ερευνητική και πρακτική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 3. Να αναπτύσσουν την ικανότητα των φοιτητών να σκέφτεται, να γράφουν και να μιλούν αποτελεσματικά και δημιουργικά. 4. Να οικοδομούν και να διευρύνουν τον τομέα με ειδικές γνώσεις του φοιτητή με την ελάχιστη καθοδήγηση. 5. Να σημειώνουν πρόοδο σε ερευνητικές εργασίες ή εργασίες σε προχωρημένο επίπεδο μέσα από ένα άτομο ή εμπορική ρύθμιση. 6. Να παρέχουν στους φοιτητές τις βασικές προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή ή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 7. Να βοηθούν τον φοιτητή στην ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταλήξουν σε λύσεις για το σχεδιασμό IS, και να

5 προετοιμάσει το φοιτητή για μια καριέρα ζωής στο IS από την δημιουργία ενός ιδρύματος για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη. Συγκεκριμένοι Στόχοι 1. Οι φοιτητές να κατανοούν πλήρως την επιχειρηματική διάσταση της IS στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 2. Οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, προκειμένου να εκτιμήσουν πλήρως το νέο αναδυόμενο ρόλο που παίζει το e-dimension και θα συνεχίσει να διαδραματίζει. 3. Να προετοιμάσει τους φοιτητές για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση IS, και να είναι σε θέση να γίνουν διευθυντικά στελέχη. 4. Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στο εμπόριο, την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, και τα διάφορα ιδρύματα. 5. Να εξασφαλίσει μια εμπειρία μάθησης η οποία θα παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη ακαδημαϊκή και επαγγελματική τεχνογνωσία για να συμβάλουν στην επιχειρηματική κοινότητα. 6. Να εξοικειώνει τους φοιτητές με οτιδήποτε έχει σχέση με τις επιστημονικές έρευνες και ανεξάρτητες μελέτες. 7. Να αξιολογούν και να κάνουν χρήση της σημασίας της λογοτεχνίας στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. 8. Να αξιοποιούν τις γνώσεις του φοιτητή σε πρακτικές εφαρμογές. 9. Να προγραμματίζουν τα σχέδια έρευνας στο IS για να μπορούν να αναλάβουν σε λογικά πλαίσια την ολοκλήρωση του. 10. Να εκτιμούν και να διαχειρίζονται της συμβίωση της δραστηριότητάς του IS και των πολιτισμών. Μαθησιακά Αποτελέσματα 1. Να καθοριστεί πού είναι δυνατό να αναπτυχθεί και να αποκτηθεί στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα. 2. Να καθορίσει πώς η επιχειρηματική στρατηγική μπορεί να ενισχυθεί με την πληροφορική. 3. Να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων και αποτυχημένων e- Businesses ιδεών. 4. Ο προσδιορισμός των προβλημάτων του «πραγματικού κόσμου», στο οποίο η ακαδημαϊκές έννοιες και μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν ρεαλιστικά, ενσωματώνοντας την αρχική έρευνα για τη βελτίωση ή την επίλυση ενός προβλήματος. 5. Επίδειξη της χρήσης των κατάλληλων νομικών, κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο ενός έργου. 6. Επίδειξη της έννοιας του Enterprise Resource Planning (ERP) και πως υποστηρίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 7. Συζήτηση κοινωνικών και επαγγελματικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του έργου πληροφοριακών συστημάτων. 8. Βελτίωση των γραπτών και προφορικών τεχνικών δεξιοτήτων της έρευνας σας.

6 9. Αξιολόγηση του αντίκτυπου των εφαρμογών e-business και IT για την οργανωτική απόδοση και την κατασκευή ενός e-business plan για να έχουν την ευκαιρία οι φοιτητές διερεύνησης. 10. Εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ στο e-business 11. Αξιολόγηση των βασικών τεχνολογιών και των τάσεων της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης των CRM, SCM και ERP, που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και την λειτουργία ενός συστήματος e-business. 12. Προσδιορισμός, πρόβλεψη και κατανόηση των κοινών προβλημάτων ευχρηστίας που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο IS. 13. Πραγματοποιείται λεπτομερής αξιολόγηση διασύνδεσης, εντοπίζοντας τις ελλείψεις χρηστικότητας και όσο αφορά τα σχέδια για τεχνικές απαιτήσεις. 14. Παρουσίαση των διαφόρων ειδών των DSS και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια επιχείρηση. 15. Σχεδιασμός και αξιολόγηση της διασύνδεσης DSS. 16. Ανάλυση και καθορισμός των απαιτήσεων δικτύωσης για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών και την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών. 17. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων, προσθέτοντας μετρήσιμη αξία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 18. Εφαρμογή κριτικής σχετικά με τις έννοιες της διαχείρισης της γνώσης και των πρακτικών στο πλαίσιο των διαφόρων οργανωτικών πλαισίων και τομών δραστηριοτήτων. 19. Να αξιολογούν τα οφέλη των δεδομένων και εφαρμογών διαχείρισης της γνώσης. 20. Ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών τεχνικών απεικόνισης. 21. Συζήτηση για τα διάφορα θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ευφυΐα και την απεικόνιση πληροφοριών. 22. Επιλογή και απαίτηση εργαζομένων στις μηχανικές μεθόδους εξαγωγής που βασίζονται στη φύση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 23. Να διαχειριστούν τα έργα αποτελεσματικά και αποδοτικά με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης του έργου, προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία στην ώρα τους και εντός του προϋπολογισμού.

7 Πληροφορική(Διδακτορικό) Περιγραφή Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Πληροφορική παρέχει στους μελλοντικούς διδάκτορες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες και τους καθιστά επαρκείς ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής προκειμένου να ενισχύσουν επάξια την τοπική και διεθνή ερευνητική κοινότητα στο αντικείμενο. Μέσα από μια ελάχιστη διάρκεια 3 ετών, οι υποψήφιοι διαμορφώνουν κριτική σκέψη και άποψη, αποκτούν ερευνητική κουλτούρα, και καθίστανται ερευνητικά αυτόνομοι και ικανοί να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να συντονίζουν ερευνητικές μελέτες και να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν τα ευρήματα τους ενώπιων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Προοπτικές Εργοδότησης Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διδάκτορες θα είναι σε θέση να εργαστούν ως ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μελετητές, εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι σε πληθώρα τομέων στη Πληροφορική. Στο πλαίσιο των παραπάνω μπορούν να στελεχώσουν θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα στη Πληροφορική. Θα μπορούσαν επίσης να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Πληροφορικής και να αξιοποιήσουν επιτυχώς τις μεγάλες ευκαιρίες ερευνητικής χρηματοδότησης οι οποίες παρέχονται. Στόχοι Προγράμματος Γενικοί Στόχοι Παρέχει στους αποφοίτους την ευκαιρία για τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στον τομέα του Computer Science. Να καλλιεργούν ηθικά υπεύθυνες ερευνητικές μελέτες στον τομέα του Computer Science. Ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας στην Κύπρο στον τομέα του Computer Science. Ενίσχυση της εφαρμογής του Computer Science - που σχετίζονται με καινοτόμες δραστηριότητες (έρευνα και ανάπτυξη), στο βιομηχανικό τομέα της Κύπρου. Συμβολή στην ενίσχυση της συνολικής κουλτούρας της έρευνας στην Κύπρο. Συγκεκριμένοι Στόχοι Παρέχει ευκαιρίες στους υποψήφιους να ειδικεύονται σε θέματα έρευνας που σχετίζονται με τους τομείς του Computer Science. Παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διατυπώσουν και να αξιολογήσουν τον κλάδο του Computer Science με ερευνητικά ερωτήματα ακολουθώντας τις κατάλληλες μεθόδους έρευνας.

8 Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων γραφής των υποψηφίων που θα τους επιτρέψει να παράγουν υψηλής ποιότητας έγγραφα (επιστημονικά άρθρα, διατριβή). Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υποψηφίων στην παρουσίαση που θα τους επιτρέψει να επιδείξουν αποτελεσματικά τα ευρήματα της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια. Να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων που θα τους επιτρέψουν να παράγουν νέα γνώση στον τομέα του Computer Science. Μαθησιακά Αποτελέσματα Ανάπτυξη γραπτών, προφορικών και τεχνικών δεξιοτήτων μιας έρευνας. Επιλογή ενός θέματος της έρευνας στον τομέα του Computer Science. Επεξήγηση της ανάγκης να τοποθετηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Computer Science στο ευρύτερο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό πλαίσιο. Σχεδιασμός, εκτέλεση, ερμηνεία και έκθεση αποτελεσμάτων εμπειρικών ερευνών στον τομέα του Computer Science. Να αναλύουν μια παρουσίαση του Computer Science και να εξάγουν συμπεράσματα που έχουν σχέση με την έρευνα τους. Να παράγουν μια ερευνητική εργασία στον τομέα του Computer Science. Να αναπτύσσουν μια παρουσίαση του Computer Science για έρευνα. Παρουσίαση ενός θέματος έρευνας του Computer Science σε ένα ευρύ κοινό. Δημιουργία διατριβής η οποία θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού προγράμματος στον τομέα του Computer Science.

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45-

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα