HOCUS & LOTUS: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HOCUS & LOTUS: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ"

Transcript

1 HOCUS & LOTUS: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Δρ. Ακριώτου Δέσποινα, Φιλόλογος - Δρ. Παντοπούλου Δομνίκη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας Δ/ντρια θεσίου Μονοθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε Π.Α Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά του Μονοθεσίου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α. να ζωγραφίσουν ένα σχολείο, τα περισσότερα ανταποκρίθηκαν ζωγραφίζοντας ένα μικρό, τυπικό σχολείο σε σχήμα ορθογωνίου με επικλινή στέγη, πολύ κοντά στο πρότυπο του σπιτιού. Η δασκάλα περιτριγυρισμένη από λίγα γελαστά παιδιά, μητρική φιγούρα ανάμεσά τους, επικοινωνεί με αμεσότητα και εγκαρδιότητα μαζί τους! Πόσο κοντά βρίσκεται αυτό το ιδεατό σχολείο της παιδικής ζωγραφιάς στην πραγματική μορφή του μονοθεσίου, ενός σχολείου που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση. Όμως, το σχολείο της φαντασίας των παιδιών και της νοσταλγίας των μεγάλων, έγινε σχολείο ανάγκης που λειτουργεί σήμερα στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ολιγοθέσια σχολεία, όπου λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών και του περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών, διδάσκονται συγχρόνως μέσα στην ίδια αίθουσα περισσότερες από μία τάξεις, επιτελούν έργο εθνικής σημασίας, καθώς προσφέρουν στα παιδιά των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας την πρόσβαση στην εκπαίδευση που δικαιούνται όλα τα Ελληνόπουλα. Λαμβάνοντας υπόψη, τον αριθμό των σχολικών μονάδων αυτού του τύπου, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που θα πρέπει να δοθεί σ αυτά προκειμένου να παρέχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τα υπόλοιπα σχολεία. Στον πίνακα που παραθέτουμε φαίνεται καθαρά ότι στην κατανομή των Δημοτικών Σχολείων το 984, τα μονοθέσια έχουν την πρώτη θέση. -2 Πίνακας Κατανομή Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων ανά Οργανική Θέση Συγκριτικά στοιχεία 984/2005 Οργανική /θ 2/θ 3/θ 4/θ 5/θ 6/θ Σύνολα Θέση και άνω Έτος Πλήθος Σχολικών Μονάδων % 37,88% 3,88% 22,5% 6,5% 9,0% 7,77% 4,06% 3,94% 2,28%,03% 24,26% 57,22% 00% 00% Πίνακας 2 Μαθητοκεντρική διδασκαλία, Αθανάσιος Ε. Παπάς, Multigrade School Education in Europe, Tsolakidis C., 2005 ISSN:

2 Συγκριτικά στοιχεία Ολιγοθέσιων προς το Σύνολο των Σχολικών Μονάδων Ολιγοθέσια 6/Θ και άνω Έτος Πλήθος % Πλήθος % Σύνολα ,74% ,26% ,78% ,22% Από τον πίνακα 2 συνάγεται ότι σήμερα τα ολιγοθέσια σχολεία αντιπροσωπεύουν το 42,7% του συνόλου των σχολείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 263 ακόμα σχολεία, τα οποία δε λειτουργούν εξαιτίας της έλλειψης μαθητών αλλά υφίστανται ακόμα ως ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν εφόσον εμφανιστούν μαθητές στην περιοχή. Η πολυμορφία της σχολικής τάξης επιτρέπει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και ταυτόχρονα αποτελεί μοναδικό περιβάλλον για πληθώρα μαθησιακών ευκαιριών. Οι ευκαιρίες αυτές αξιοποιούνται καθώς συνδυάζονται και εφαρμόζονται διδακτικές πρακτικές για την προώθηση μιας συνεργατικής, αυτορρυθμιζόμενης με εσωτερικά κίνητρα και βαθιά οργανωμένης μαθησιακής μεθόδου, ανάλογη της ιδιαίτερης πολυμορφίας του ολιγοθεσίου σχολείου. Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα Ολιγοθέσια σχολεία Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο Δημοτικό από τη Γ τάξη σε όλα τα σχολεία εκτός από τα θέσια, 2θέσια και 3θέσια, τα οποία είναι, κατά κανόνα, σχολεία απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών. Στα σχολεία αυτά ο διορισμός εκπαιδευτικού Αγγλικής δεν είναι εφικτός, επειδή είναι αδύνατον αυτός ο εκπαιδευτικός να συμπληρώσει πλήρες ωράριο. 2 Συνεπώς, στα ολιγοθέσια σχολεία που αποτελούν σήμερα το 42,7% επί του συνόλου των σχολείων δεν διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα! Για τη λύση του προβλήματος των ολιγοθεσίων δημοτικών σχολείων το ΥΠΕΠΘ προωθεί την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η Αφηγηματική Προσέγγιση: Το θεωρητικό υπόβαθρο Καθώς η ιδιαιτερότητα αυτών των σχολείων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συνηγορεί για μία εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας θεωρούμε ότι το μοντέλο της Αφηγηματική Προσέγγισης που προτείνεται, στη διδακτική μεθοδολογία της ξένης γλώσσας, θα μπορούσε να καλύψει δυναμικά αυτό το κενό. Η καταλληλότητα της για ανομοιογενείς ομάδες και η δυνατότητα εφαρμογής της εξ αποστάσεως, όπως αναλύεται στη συνέχεια, την καθιστούν ιδανική για τα ολιγοθέσια σχολεία. Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Ματσαγγούρας Ηλίας, 997 Θεωρία της Διδασκαλίας: Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο Στοχαστικό-Κριτικής Ανάλυσης, Ματσαγγούρας Ηλίας, 999β 2 Τα Αγγλικά στο Δημοτικό Σχολείο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (http:// ISSN:

3 Αποτέλεσμα μακροχρόνιας συνεργασίας οχτώ Ευρωπαϊκών χωρών, μέσα από το πρόγραμμα Socrates- Lingua, βασίζεται στα πρόσφατα πορίσματα της έρευνας στους γνωστικούς τομείς της Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας. Πρόκειται για μια καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση η αποτελεσματικότητα της οποίας έχει αποδειχθεί μετά από μακροχρόνια έρευνα 2 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η γλωσσολογική έρευνα στον τομέα της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας έχει αποδείξει ότι η άμεση συναισθηματική φόρτιση που τη συνοδεύει, διευκολύνει με φυσικό τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, η μίμηση χειρονομιών και φράσεων καθώς και η συμμετοχή σε επαναλαμβανόμενες αφηγήσεις, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κατ επέκταση, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στο σχολείο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα δημιουργώντας ένα γνωστικό περιβάλλον το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τα ίδια στοιχεία με αυτά της πρώτης γλώσσας. Η θετική επικοινωνία του δασκάλου με ένα παιδί μέσα από αφήγηση ιστοριών, η οποία συνοδεύεται από δραματοποίηση με μίμηση και χειρονομίες, ενεργοποιεί την διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας. Επιπροσθέτως, η χρήση τραγουδιών, η ανάγνωση εικονογραφημένων βιβλίων και η παρακολούθηση των δραματοποιημένων ιστοριών σε μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων οδηγούν στην εδραίωση της γνώσης και στην δυνατότητα αβίαστης χρήσης της γλώσσας από το ίδιο το παιδί. Ο HOCUS ΚΑΙ Η LOTUS 3 O Hocus, ένας δεινόσαυρο-κροκόδειλος βγαίνει από ένα αυγό. Όταν συναντά ένα πουλί, αναρωτιέται αν είναι πουλί. Όταν συναντά μία πάπια, αναρωτιέται αν είναι πάπια. Όταν συναντά ένα βάτραχο, αναρωτιέται αν είναι βάτραχος. Αλλά δεν είναι τίποτα απ όλα αυτά. Τότε βλέπει τον εαυτό του σε έναν καθρέφτη κι αποφασίζει ότι είναι ο Hocus ο... δεινόσαυρο-κροκόδειλος... Την επόμενη μέρα, βλέπει ένα άλλο πλασματάκι σαν κι αυτόν, και χαμογελά. Είναι η καινούρια του φίλη, η Lotus! Το θεματικό περιεχόμενο των ιστοριών δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικά θέματα της ψυχικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού και στα συναισθήματα που άπτονται αυτών των θεμάτων: Στην πρώτη ιστορία, ο ήρωας μας ο Hocus, αμέσως μετά τη γέννησή του, αναζητά με αγωνία την ταυτότητά του. Η αναζήτηση της ταυτότητας του ατόμου, απασχολεί τον άνθρωπο από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και συνεχίζεται σ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα παιδιά ταυτίζονται με τον ήρωα σ αυτή την αναζήτηση (ποιος είμαι, πού ανήκω, είναι η οικογένειά μου και το σχολείο μου ισότιμα με τους άλλους και κατ επέκταση αποδεκτά από την κοινωνία; ) Το συναίσθημα της αγωνίας και της λύπης, διαδέχεται η χαρά από τη διαπίστωση ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και μοναδικός κι ότι έχει δικαίωμα στην ευτυχία μέσα από τη φιλία και την αγάπη. Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης σε συνεργασία με συνεργάτες στην Γερμανία, Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία και Γαλλία. 2 Ευρωπαϊκή Φάση (99-995) Ευρωπαϊκή Φάση 2 ( )Τaeschner 2002 Το διδακτικό υλικό είναι προϊόν λεπτομερειακής και επισταμένης έρευνας στις προαναφερθείσες χώρες. 3 Στο πλαίσιο επιμόρφωσης, Socrates Comenius Δράση 2 Υπήρχε προσωπική συμμετοχή στο πρόγραμμα Hocus and Lotus, επιδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα από το Ι.Κ.Υ (2006)στο University of Cambridge, Αγγλίας ISSN:

4 Η μοναδικότητα και η διαφορετικότητα των δύο μικρών ηρώων, μισοί δεινόσαυροι και μισοί κροκόδειλοι διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία δημιουργώντας ένα καινούριο κόσμο για μια καινούρια γλώσσα, όπου κανένα παιδί δεν εξαιρείται: Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των ηρώων, παρόμοιος με εκείνους του Walt Disney, δημιουργεί πολύ θετικά συναισθήματα στα παιδιά όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων. Οι δύο μικροί ήρωες μοιάζουν με νεογέννητα παιδιά: πολύ μεγάλα μάτια σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλι, ενώ το σώμα τους και τα άκρα τους είναι πολύ μικρά. Αυτά τα στοιχεία προκαλούν αισθήματα τρυφερότητας, προστασίας και ταύτισης ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο. Οι δύο ήρωες βγαίνουν από ένα αυγό, δεν έχουν γονείς, και μ αυτό τον τρόπο δεν επιφέρουν μέσα στην τάξη τα προβλήματα που προκύπτουν από τον κόσμο των ενηλίκων, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, ή πιθανή απουσία του ενός ή και των δύο γονέων. Τα παιδιά ελεύθερα από το συναισθηματικό βάρος των ενηλίκων καλούνται να συμμετάσχουν στο μάθημα μέσα από τη βιωματική μάθηση. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται οι ιστορίες είναι ένα πάρκο, ένα μέρος ευχάριστο σε όλους, όπου τα παιδιά παίζουν, οι μεγάλοι κάνουν περίπατο. Ακόμα, ένα μέρος ουδέτερο, έξω από ταξικές διαφορές, σε αντίθεση με τα περισσότερα βιβλία διδασκαλίας Αγγλικών που παρουσιάζουν παιδιά αστικών οικογενειών τα οποία κατοικούν σε διώροφες μονοκατοικίες με κήπο, εικόνα που μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε δυσμενή σύγκριση με το δικό του σπίτι, ενδεχομένως σε κάποιο χωριό χωρίς τις αντίστοιχες ανέσεις. Η Αφηγηματική προσέγγιση διδασκαλίας είναι ένα πρόγραμμα κατάλληλο για όλα τα παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς απέδειξε η σχετική έρευνα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στο μονοθέσιο σχολείο όπου όλοι οι μαθητές συγχρόνως λαμβάνουν μέρος σε μια θεατρική δραστηριότητα που τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν διαφορετικούς ρόλους, να τους ερμηνεύσουν ανάλογα με την συναισθηματική τους κατάσταση και τους επιτρέπει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνούν μέσα σ ένα περιβάλλον χωρίς κοινωνικό-οικονομικές διακρίσεις. Η χρήση ενός πρωτότυπου διδακτικού εργαλείου, μιας «μαγικής μπλούζας» την οποία φοράει ο δάσκαλος και οι μαθητές πριν ξεκινήσει το μάθημα σηματοδοτεί στα παιδιά ότι πρόκειται να μπουν σε ένα «μαγικό κόσμο» όπου όλοι οι μαθητές έχουν ένα κοινό ρόλο που βασίζεται στο Χορό του Αρχαίου Ελληνικού θεάτρου δίνοντας σ όλους τους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν την ξένη γλώσσα μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Γλώσσα επικοινωνίας θα είναι μόνο η γλώσσα που διδάσκεται, καθώς όταν τα παιδιά γνωρίζουν ότι ο δάσκαλος καταλαβαίνει την μητρική τους γλώσσα δεν έχουν ισχυρό κίνητρο να μιλήσουν στη δεύτερη γλώσσα (Ακριώτου 994). Τα παιδιά μετρούν σε δεκάδες μέχρι το εκατό, κλείνουν τα μάτια και ξεκινούν το φανταστικό τους ταξίδι... Η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται περιλαμβάνει κατ αρχήν προφορική διδασκαλία της κάθε ενότητας μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τα τραγούδια και το video στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων, και στη συνέχεια εμπέδωση του λεξιλογίου και των γραμματικών δομών από τους μεγαλύτερους μαθητές μέσα από αναγνωστικές και γραφικές ασκήσεις που περιέχονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια. ISSN:

5 Ποιος μπορεί να διδάξει το πρόγραμμα ; Σ ένα μονοθέσιο σχολείο όπου δεν διδάσκει καθηγητής Αγγλικών μπορεί ο δάσκαλος που ενδεχομένως δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα να τη διδάξει; Η πολύχρονη Ευρωπαϊκή εμπειρία μας αποδεικνύει πως με την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αυτό είναι όχι μόνο δυνατόν να γίνει αλλά έχει ιδιαιτέρως επιτυχή αποτελέσματα (Taeschner 2005). Σε αντίστοιχο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην προσχολική εκπαίδεύση, αντί να επιστρατευτούν καθηγητές Αγγλικών οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στο νηπιαγωγείο κι οι οποίοι θα δίδασκαν το πρόγραμμα αποσπασματικά, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, θεωρήθηκε ότι θα ήταν καλύτερα εάν οι ίδιες οι νηπιαγωγοί έκαναν το πρόγραμμα για είκοσι λεπτά κάθε μέρα ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο στη γλώσσα. Το σκεπτικό αυτής της επιλογής βρίσκεται στην μεγάλη σημασία που έχει η συναισθηματική σχέση των μικρών παιδιών με το δάσκαλό τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος( Τaeschner 983). Επιτυχής πρόοδος στην εκμάθηση μιας γλώσσας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει μια καλή επικοινωνιακή/συναισθηματική σχέση ανάμεσα σ έναν ενήλικα και σ ένα παιδί (Schiffler 980).. Aναφορικά με την εκπαίδευση των δασκάλων, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα Socrates-Lingua,30 από τους 20 δασκάλους που πήραν μέρος, δεν ήξεραν καθόλου Αγγλικά κι όμως κατάφεραν μετά από ειδική επιμόρφωση να διδάξουν το πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία! (Τaeschner 2005). Το σχέδιο επιμόρφωσης του Ιταλικού Υπουργείου παιδείας είχε ως εξής: Οι δάσκαλοι που εθελοντικά θα συμμετείχαν έπρεπε α) να μάθουν την ξένη γλώσσα σε ένα βασικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν να τη διδάξουν β) να επιμορφωθούν σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας της ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές, γ) να διδαχθούν τις βασικές θεωρίες στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη μέθοδος, δ) να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες προκειμένου να συνεχίσουν την βελτίωση της γλώσσας αυτόνομα. Ατομική μελέτη έπρεπε να ακολουθεί κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο. Ο πιο αποτελεσματικός όμως τρόπος εκμάθησης της γλώσσας δεν ήταν άλλος από την καθημερινή ημίωρη χρήση της στο σχολείο μέσα στα πλαίσια της αφηγηματικής προσέγγισης. Δάσκαλοι και μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα μαζί! Στο ολιγοθέσιο σχολείο όπου από την ιδιάιτερη φύση του διαμορφώνεται μια θετική σχέση ανάμεσα στους λίγους μαθητές και το δάσκαλο, ευνοείται μια τέτοια προοπτική. H παροχή όμως κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί δύσκολο έργο. Η μετάβασή τους σε χώρους κατάρτισης σε αστικά κέντρα έχει οικονομικό κόστος, αλλά και καθίσταται ουσιαστικά ανέφικτη λόγω της εγγενούς αδυναμίας του μονοθεσίου σχολείου να αναπληρώσει το κενό που δημιουργεί η μετακίνηση του μοναδικού εκπαιδευτικού εκτός έδρας. Η χρήση των Ευρυζωνικών επικοινωνιών στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να δώσει η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω δορυφορικών ευρυζωνικών δικτύων. «...Να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν όλες οι υφιστάμενες ευρυζωνικές τεχνολογίες (περιλαμβανομένων των δορυφορικών) για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.» ISSN:

6 Στην Ελληνική πραγματικότητα, όμως η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας αποτελεί ακόμη, ζητούμενο για τα ολιγοθέσια σχολεία των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών που βρίσκονται σε ψηφιακή απομόνωση λόγω ελλιπούς τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Απάντηση στην πρόκληση μπορούν να δώσουν πρόσφατες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην οικοδόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης χωρίς διακρίσεις: α) To ΝΕΜΕD (Network in Multigrade Education), ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και σκοπό έχει την προώθηση και υποστήριξη των ολιγοθεσίων σχολείων με τη χρήση νέων τεχνολογιών. β) Το πρόγραμμα Δίας (Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων) ( ) πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών ολιγοθεσίων σχολείων μέσω δορυφορικού περιβάλλοντος μάθησης. Στην χώρα μας έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία δίνοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς από δέκα απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας 2 να αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο έργο τους και να εφαρμόσουν ειδικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις, κατάλληλες για το ολιγοθέσιο σχολείο. γ) Ένα άλλο φιλόδοξο, μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών είναι Τα Φτερά της Γνώσης ( ) 3 το οποίο παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από τριάντα σχολεία στις «εσχατιές» της Ελλάδας. Όπως έχει ήδη επισημανθεί το ολιγοθέσιο σχολείο υποφέρει από εγκατάλειψη και έλλειψη υποστήριξης. Η εικόνα αυτή μπορεί να ανατραπεί μέσα από ένα πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ παιδαγωγών και ειδικών στη πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες οι οποίοι θα εργαστούν για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός προηγμένου μαθησιακού περιβάλλοντος με βάση τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Όπως έδειξε και η εμπειρία από το έργο Δίας για να γίνει το όραμα πραγματικότητα χρειάζονται δύο συνιστώσες : έμπνευση και έρευνα. Η έμπνευση βοηθά στη σύλληψη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων όπως η Αφηγηματική Προσέγγιση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και η έρευνα βοηθά στο να αποδειχθεί ότι οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες είναι ρεαλιστικές και αποτελεσματικές στα ολιγοθέσια σχολεία. Τα μονοθέσια και κατ επέκταση τα ολιγοθέσια (Multigrade schools) σχολεία διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο καθώς παρέχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές της επικράτειας. Η ύπαρξη και λειτουργία των σχολείων αυτών αυξάνει τις ευκαιρίες μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας να πετύχει το φιλόδοξο στόχο «εκπαίδευση για όλους». Το Μονοθέσιο Μαρασλείου θα μπορούσε να περάσει στο στάδιο του σχολείου-πιλότου. Με την ιδιότητά του ως Πειραματικό σχολείο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να γίνει το ερευνητικό σχολείοπρόσφορο για την εφαρμογή και μελέτη της σύγχρονης αυτής εκπαιδευτικής μεθόδου την οποία μέσα από της δυνατότητες των υφισταμένων ευρυζωνικών τεχνολογιών θα μπορούσε να την μεταλαμπαδεύσει σε ακριτικά ολιγοθέσια σχολεία συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης χωρίς διακρίσεις. Πρόγραμμα Socrates Comenius 3, Θράκη, Πίνδο, Αιγαίο, Κρήτη, Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο Πέλαγος. 3 Το ολοκληρωμένο έργο Φτερά της Γνώσης χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας Αεροναυτική και ISSN: Διάστημα του 6 ου Προγράμματος Πλαισίου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Acriotou Despina, (994) Bilingualism and Education of children of Greek origin in Britain. PhD. Thesis. University of Manchester U.K Bates E., (976) Language and context New York : Academic Press Bruner, J. S. (992) From communication to language. A psychological prospective. In Cognition. Ματσαγγούρας Ηλίας, (997) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία Ματσαγγούρας Ηλίας, (999) Θεωρία της Διδασκαλίας: Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο Στοχαστικό-Κριτικής Ανάλυσης Μπρούζος Ανδρέας, (2002) Μικρά Σχολεία Μεγάλες Προσδοκίες Εκδόσεις Τυπωθήτω Παπάς Αθανάσιος, (987) Μαθητοκεντρική Διδασκαλία, Αθήνα Εκδόσεις «Βιβλία για όλους» Schiffler,L. (980) Interaktiver Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: Ernst Klett Verlag Tsolakidis, C. (2005) Multigrade School Education in Europe Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων Traute Taeschner (99) A developmental psycholinguistic approach to second language teaching. New Jersey: Ablex Publishing Corporation Traute Taeschner, (2005) The magic teacher, Cilt publications ISSN:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων Οδηγός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Συμβολή: Κώστας Τσολακίδης, Αλίνα Κωνσταντινίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

To Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)

To Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) To Μεικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) Παπαδοπούλου Σμαράγδα Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα