ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Αλεξανδροπούλου Ευγενία 1.Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Περιεχόμενο: Γενικά για τα προσωπικά δεδομένα-ειδικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα υγείας οδηγίες και αποφάσεις για τη νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων υγείας από την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και από άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού 2. Τίτλος: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Περιεχόμενο: Οι νομικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως η Οδηγία 40/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία από τις επιθέσεις στα πληροφοριακά συστήματα, οι σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997, 3471/2006, οι Κανονισμοί της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ.ά 3. Τίτλος: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Περιεχόμενο: Γενικά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στη σύγχρονη εποχή, την προστασία του απορρήτου τους, τις νόμιμες προϋποθέσεις για άρση του απορρήτου, μέσα από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 4. Τίτλος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενο: Μελέτη περιπτώσεων κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter κλπ) σε ο,τι αφορά τους όρους χρήσης τους, τη μεταξύ τους σύγκριση, την κριτική και τη διατύπωση προτάσεων για την εναρμόνιση τους με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 5. Τίτλος: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Περιεχόμενο: Εννοια ηλεκτρονικού εγκλήματος, διακρίσεις ηλεκτρονικών εγκλημάτων, περιπτωσιολογία. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Βαζακίδης Αθανάσιος 1. Τίτλος: Ε.Λ.Π. (Ν.4308/14) ΠΕΔΙΟ 1 ης ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΛΣ 2. Τίτλος: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την αναλογιστική και πραγματική μελέτη συντάξεων δημοσίου, Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. 3. Τίτλος: Παρακολούθηση και ανάλυση των διαδικασιών τήρησης αναλυτικής λογιστικής του κόστους εξωλογιστικά και εσωλογιστικά, ανώνυμης εταιρείας παραγωγής και εμπορίας θαλασσινών ειδών 4. Τίτλος: Παρακολούθηση και ανάλυση διαδικασιών αναλυτικής λογιστικής κόστους εξωλογιστικά μιας εταιρίας παραγωγής νήματος 5. Τίτλος: Κοστολόγηση μιας δημόσιας υπηρεσίας 6. Τίτλος: Εναρμόνιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Βεργίδης Κωνσταντίνος 1. Τίτλος: Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Περιεχόμενο: Η εργασία θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση των επιχειρησιακών διαδικασιών ως πρόβλημα που χρήζει βελτιστοποίησης με πολυκριτήριες μεθόδους (multi-objective optimisation). Θα γίνει ανασκόπηση σε τεχνικές μοντελοποίησης που επιτρέπουν την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, και θα πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη ευριστικών μεθόδων βελτιστοποίησης (tabu search, genetic algorithms, ant colony optimisation, κτλ). Η υλοποίηση των αλγορίθμων θα γίνει σε Java. 1

2 Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Βλαχοπούλου Μάρω 1. Τίτλος: Mobile Marketing Applications Περιεχόμενο: Εφαρμογές κινητού μάρκετινγκ σε διάφορα πεδία (όπως υγεία, δήμοι και κοινότητες, τουρισμός, διαφήμιση, κ.ά.) και ανάλυση βάσει κριτηρίων, benchmarking & mapping εφαρμογών Πιθανή πρωτογενής έρευνα. 2. Τίτλος: Social Media Marketing Περιεχόμενο: Η χρήση τους σε διάφορα επιχειρηματικά πεδία (επιλογή πεδίου, κοινωνικού μέσου και εφαρμογών), εξέταση brand awareness, engagement, behavioral targeting. 3. Τίτλος: social media metrics / analytics Περιεχόμενο: Τεχνολογία, εργαλεία, μέθοδοι, λογισμικό, KPI s. Επιλογή ανάλυσης και πεδίου. 4. Τίτλος: Διαφήμιση μέσα από το διαδίκτυο. Google Ads, AdWords (PPC, ),AdSense Περιεχόμενο: Διαδικασία, Εργαλεία, Βήματα εφαρμογής, ανάλυση εφαρμογών 5. Τίτλος: CRM (social, mobile, cloud) Περιεχόμενο: Benchmarking λογισμικού, διαδικασίες, εφαρμογές, case studies Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Γεωργιάδης Χρήστος 1. Τίτλος: Συναλλαγές με Έξυπνες Συσκευές: Κακόβουλο Λογισμικό και Ανίχνευση Εισβολών Περιεχόμενο: Η διπλωματική αφορά την καταγραφή βάσει της σύγχρονης βιβλιογραφίας και την εις βάθος μελέτη των απειλών ασφαλείας στις συναλλαγές μέσω έξυπνων συσκευών (mobile/smartphone security), με εστίαση και συγκριτική επισκόπηση στις πηγές τις σχετικές με επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού (mobile malware) και με την αντιμετώπισή τους μέσω κατάλληλων συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (intrusion detection systems). Η διπλωματική αυτή μπορεί να συμπεριλάβει και την ανάπτυξη ενδεικτικής περίπτωσης μελέτης για δημιουργία επιθέσεων και ανιχνεύσεων των εισβολών. Η περίπτωση μελέτης μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχεδίασης ενός Ιστότοπου για κινητές συσκευές (mobile Web), είτε μέσω σχεδίασης κινητής εφαρμογής (Android app). 2. Τίτλος: Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού και Υποστήριξη Επιχειρηματικών Συναλλαγών Περιεχόμενο: Η διπλωματική αυτή στοχεύει στη μελέτη και κατανόηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με τους τρόπους σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού (Web Services Composition), με εστίαση στις συνθέσεις που υποστηρίζουν την υλοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών (business transactions and activities). Η διπλωματική αυτή μπορεί να συμπεριλάβει και την ανάπτυξη ενδεικτικής περίπτωσης μελέτης για δημιουργία σεναρίων επιχειρηματικών συναλλαγών, όπου ενδεικτικά μπορεί να αξιοποιηθούν τεχνολογίες σημασιολογικού Ιστού (semantic Web) και οντολογίες, η τεχνολογία REST κλπ. 3. Τίτλος: Ανάλυση Δεδομένων Ιστού: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη σχετικής Εκπαιδευτικής Εφαρμογής για Tablet Περιεχόμενο: Η διπλωματική αυτή έχει δύο στόχους: από την μια μεριά την μελέτη και κατανόηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με τους τρόπους ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται από τον Ιστό (Web Analytics) και τη σύνδεσή τους με τα business analytics. Aπό την άλλη μεριά, την ενασχόληση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σχεδίασης διεπαφών για tablets. Για τους λόγους αυτούς, το ζητούμενο της εργασίας είναι η δημιουργία μιας εύχρηστης εφαρμογής για ταμπλέτα, η οποία θα προσπαθήσει ακριβώς να αξιοποιήσει όλες τις προηγμένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης που μπορεί να προσφέρει αυτό, με σκοπό την υποστήριξη μιας παρουσίασης- μαθήματος μιας διδακτικής ώρας με αντικείμενο τις βασικές έννοιες/μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων Ιστού. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Δριτσάκης Νικόλαος 1. Τίτλος: Φορολογικοί δείκτες και Οικονομική Ανάπτυξη Περιεχόμενο: Θα πρέπει να εξεταστούν οι χρονολογικές σειρές που θα βρεθούν από διεθνείς πηγές δεδομένων ως προς τη στασιμότητα, τη συνολοκλήρωση, το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, την αιτιότητα, και τις προβλέψεις. 2. Τίτλος: Χρηματο-οικονομική και Οικονομική Μεγένθυση Περιεχόμενο: Θα πρέπει να εξεταστούν οι χρονολογικές σειρές που θα βρεθούν από διεθνείς πηγές δεδομένων ως 2

3 προς τη στασιμότητα, τη συνολοκλήρωση, το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, την αιτιότητα, και τις προβλέψεις. 3. Τίτλος: Εισαγωγές, Εξαγωγές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα Περιεχόμενο: Θα πρέπει να εξεταστούν οι χρονολογικές σειρές που θα βρεθούν από διεθνείς πηγές δεδομένων ως προς τη στασιμότητα, τη συνολοκλήρωση, το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, την αιτιότητα, και τις προβλέψεις. 4. Τίτλος: Πως επηρεάζουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες την ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα Περιεχόμενο: Θα πρέπει να εξεταστούν οι χρονολογικές σειρές που θα βρεθούν από διεθνείς πηγές δεδομένων ως προς τη στασιμότητα, τη συνολοκλήρωση, το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, την αιτιότητα, και τις προβλέψεις. 5. Τίτλος: Η Σύγκλιση του Πληθωρισμού Πριν και Μετά από την Εισαγωγή του Ευρώ στις Χώρες της Ευρωζώνης Περιεχόμενο: Θα πρέπει να εξεταστούν οι χρονολογικές σειρές που θα βρεθούν από διεθνείς πηγές δεδομένων ως προς τη στασιμότητα, τη συνολοκλήρωση, το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, την αιτιότητα, και τις προβλέψεις. Oνοματεπώνυμο επιβλέποντα: Ευαγγελίδης Γεώργιος 1. Τίτλος: Υλοποίηση αλγορίθμων data reduction και editing στο WEKA Περιεχόμενο: Επέκταση του ανοιχτού λογισμικού WEKA (http://sourceforge.net/projects/weka/). Το WEKA είναι ένα δημοφιλές λογισμικό για data mining που ξεκίνησε από το University of Waikato, New Zealand (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). Είναι υλοποιημένο σε java και έχει GNU General Public License. Προτείνεται η υλοποίηση και προσθήκη νέων αλγορίθμων προ-επεξεργασίας δεδομένων τύπου απομείωσης των δεδομένων (data instance reduction) και απομάκρυνσης του θορύβου (editing or noise removal). Οι νέοι αλγόριθμοι δεν υπάρχουν υλοποιημένοι σε κανένα άλλο λογισμικό data mining (εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ) και έχουν προταθεί στη διδακτορική διατριβή του Στέφανου Ουγιάρογλου (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/34608?locale=en και https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16240) καθώς και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια. Πρόκειται για αλγόριθμους οι οποίοι υπάρχουν ήδη υλοποιημένοι σε C. 2. Τίτλος: Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα ροής Περιεχόμενο: Τα δεδομένα ροής (data streams) έχουν την ιδιαιτερότητα ότι διαβάζονται μόνο μια φορά (ή λίγες φορές) χρησιμοποιώντας περιορισμένους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Η εξόρυξη γνώσης από τέτοια δεδομένα (π.χ. αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης) έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον ζητήματα όπως η αλλαγή της κατανομής που ακολουθούν και των κλάσεων στις οποίες ανήκουν τα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου (concept drift). Θα μελετηθεί η τρέχουσα βιβλιογραφία και θα προταθούν τροποποιήσεις/βελτιώσεις υπαρχόντων αλγορίθμων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω σε δεδομένα ροής. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Κασκάλης Θεόδωρος 1. Τίτλος: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων με τη χρήση Web Workers Περιεχόμενο: Ανάλυση Web Workers. Benchmarking σε επίπεδο hardware και software (browser engines). Εντοπισμός απαιτητικών εφαρμογών που θα επωφελούνταν από τη χρήση Web Workers. Αντιμετώπιση προβλημάτων συντρεχουσών διαδικασιών. Διαμόρφωση υπαρχουσών υπολογιστικών συναρτήσεων βιβλιοθηκών για εκτέλεση μέσω Web Workers. 2. Τίτλος: Σύστημα πολυμεσικών ερωταποκρίσεων βασισμένου στις τεχνολογίες WebRTC και Node.js Περιεχόμενο: Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για mobile συσκευές. Δημιουργία server βασισμένου σε Node.js για την άμεση (WebRTC) και έμμεση επικοινωνία διδασκόντωνδιδασκομένων μέσω της απάντησης ερωτήσεων σε μορφή video. 3. Τίτλος: Κατανεμημένη επεξεργασία μέσω Node.js και Web Workers Περιεχόμενο: Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος πολλαπλών Node.js servers που εκτελούν κατανεμημένα υπολογιστικά απαιτητικές διεργασίες. Σύγκριση με άλλες υπάρχουσες τεχνολογίες. Ανάλυση θεμάτων clustering και load balancing. 4. Τίτλος: Σύστημα διδασκαλίας τεχνολογιών ιστού και διαδικτύου Περιεχόμενο: Σύγκριση code playgrounds. Ανάπτυξη web-based περιβάλλοντος εκτέλεσης απλών τμημάτων κώδικα με έμφαση στη διάκριση server-side και client-side τεχνολογιών. Υποστήριξη βηματικής διδακτικής ακολουθίας και προσεκτικός σχεδιασμός της επιφάνειας διεπαφής χρήστη για την πλήρη διασαφήνιση όλων των υποκείμενων τεχνολογιών. 3

4 Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Κίτσιος Φώτης 1. Τίτλος: Digital Business Strategy: rethinking the role of IT strategy Περιεχόμενο: Διερευνάται η σχέση της εταιρικής στρατηγικής και της τεχνολογικής στρατηγικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι επιχειρησιακές δομές είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφιακές με άμεση σύνδεση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις ικανότητες αλλά και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με δίκτυα αξίας αυξάνοντας τις προσδοκίες των πελατών/πολιτών. Αξιολογείται η ψηφιακή επιχειρησιακή ετοιμότητα και προσδιορίζεται ο οδικός χάρτης για την επιτυχή διαμόρφωση της. 2. Τίτλος:Innovation Management in new e-service development Περιεχόμενο: Σκοπός είναι η διαχείριση καινοτομίας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (tourism, health, energy, logistics, government, ict). Αναφέρεται σε έρευνα των χαρακτηριστικών που είναι ικανά να διακρίνουν μεταξύ της επιτυχημένης και της αποτυχημένης νέας υπηρεσίας που προσφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμοί, συνεισφέροντας στο στόχο για καλύτερους ρυθμούς επιτυχημένων υπηρεσιών δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη των οργανισμών να βελτιώσουν τη διαδικασία που ακολουθούν προκειμένου να αναπτύξουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Δίνεται έμφαση στη διαδικασία. Η εργασία θα βασιστεί σε μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης ή μεθόδους πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων. 3. Τίτλος: Development of an Integrated Evaluation and Selection Framework for the Strategic Outsourcing of ICT Services Περιεχόμενο: Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αξιολόγηση και στρατηγική επιλογή εξωτερικού συνεργάτη (3rd party) για την παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η εργασία θα βασιστεί στη χρήση μεθόδων πολυκριτήριας αξιολόγησης (π.χ. AHP, ANP, DEA) και την ανάπτυξη κατάλληλων διαστάσεων ανάλυσης, κριτηρίων (KPIs) και μετρικών (metrics) επίδοσης με κατάλληλη προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ. 4. Τίτλος:Open Data Strategy: Get Value from Data Περιεχόμενο: Η εργασία θα κινηθεί γύρω από ερωτήματα που τίθενται όσο αφορά στο ρόλο που διαδραματίζουν η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και στη μετά κρίση εποχή και, ιδιαίτερα, στο ελληνικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα στόχος είναι η ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που εμφανίζονται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δράσης της δημόσιας διοίκησης αλλά και την επιχειρηματικότητα που δυνητικά θα αναδυθεί από αυτή (κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας επιχειρήσεων/ νεοφυών επιχειρήσεων, υπηρεσιών, στρατηγικές δημοσίων οργανισμών κλπ). Εξετάζεται η ανοικτότητα ως βασικό στοιχείο ανάπτυξης. 5. Τίτλος: Innovation and Social Entrepreneurship based on ICT Services Περιεχόμενο: Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, παρέχει προστιθέμενη αξία τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Θέμα της εργασίας είναι οι τάσεις, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων και πως η σύγχρονη τεχνολογία και τα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Κολωνιάρη Γεωργία 1. Τίτλος: Χρονικά-ενήμερη κοινωνική αναζήτηση Περιεχόμενο: Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων για τον εμπλουτισμό της αναζήτησης στον ιστό με δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα. Εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων, σημαντική είναι και η χρονική διάσταση της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτά και θα πρέπει να επηρεάζει τις αναζητήσεις. 2. Τίτλος: Διαμέριση σε βάσεις δεδομένων για γράφους Περιεχόμενο: Εφαρμογή και σύγκριση κλασσικών αλγόριθμων διαμέρισης γράφων (graph partitioning) σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων για γράφους (π.χ. Titan). 3. Τίτλος: Προσωρινή αποθήκευση για την αποτίμηση ιστορικών ερωτημάτων σε κοινωνικά δίκτυα Περιεχόμενο: Ιστορικά ερωτήματα αφορούν στην κατάσταση ενός δικτύου στο παρελθόν. Θα μελετηθούν και θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι για την δημιουργία όψεων (views) κατάλληλων για τη αποτίμηση ιστορικών ερωτημάτων και αντίστοιχες πολιτικές προσωρινής αποθήκευσης (caching). 4. Τίτλος: Ανάλυση ιστορικών δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα Περιεχόμενο: Μελέτη, εφαρμογή και σχεδίαση αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων πάνω σε ιστορικά δεδομένα κοινωνικών δικτύων (π.χ., για την αναγνώριση ενδιαφερόντων προτύπων, πρόβλεψη δημιουργίας συνδέσμων και εξέλιξης του δικτύου, κ.α.). 4

5 5. Τίτλος: Δεικτοδότηση σε παράλληλα συστήματα επεξεργασίας γράφων Περιεχόμενο: Μελέτη κατάλληλων ευρετηρίων για τη δεικτοδότηση σε παράλληλα συστήματα επεξεργασίας γράφων (όπως το Apache Giraph) για τη βελτίωση της απόδοσης σε απλά ερωτήματα. 6. Τίτλος: Διευθέτηση οντοτήτων με διατήρηση της ιδιωτικότητας Περιεχόμενο: Το πρόβλημα της διευθέτησης οντοτήτων (entity resolution) είναι ο προσδιορισμός δεδομένων από διάφορες ετερογενείς πηγές που αναφέρονται στην ίδια οντότητα του πραγματικού κόσμου. Όταν αυτά τα δεδομένα είναι ευαίσθητα (π.χ. ιατρικά δεδομένα), τότε η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα (privacy) τους. Το θέμα θα αφορά σε υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων που αποτελούν βασικά συστατικά της διαδικασίας διευθέτησης ή και σχεδιασμό νέων μεθόδων. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Μαμάτας Ελευθέριος 1. Τίτλος: Αξιολόγηση της απόδοσης δικτύων που ορίζονται μέσω λογισμικού Περιεχόμενο: Τα δίκτυα που ορίζονται μέσω λογισμικού (Software-Defined Networks) αλλάζουν ριζικά την αρχιτεκτονική των δικτύων υπολογιστών, διαχωρίζοντας το επίπεδο ελέγχου (control plane) από το επίπεδο δεδομένων (data plane). Με άλλα λόγια οι δικτυακές συσκευές μεταφέρουν απλώς τα δεδομένα και ελέγχονται από κάποιο κεντρικό σημείο που ονομάζεται δικτυακός ελεγκτής (network controller). Πρακτικά προσφέρουν κεντρικό έλεγχο του δικτύου, κρίνοντας από τη γενική εικόνα και επιτρέποντας προσαρμογές της επικοινωνίας σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Το βασικό δικτυακό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το OpenFlow. Η εργασία περιλαμβάνει αξιολόγηση της απόδοσης δικτύων που ορίζονται μέσω λογισμικού χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή Mininet. Παραδείγματα πειραμάτων είναι η αντιπαράθεση της κεντρικής με την κατανεμημένη διαχείριση και η σύγκριση της απόδοσης διαφορετικών γνωστών ελεγκτών σε ρεαλιστικές τοπολογίες. 2. Τίτλος: Διαχείριση πληροφορίας στα δίκτυα που ορίζονται μέσω λογισμικού Περιεχόμενο: Τα δίκτυα που ορίζονται μέσω λογισμικού (Software-Defined Networks) αλλάζουν ριζικά την αρχιτεκτονική των δικτύων υπολογιστών, διαχωρίζοντας το επίπεδο ελέγχου (control plane) από το επίπεδο δεδομένων (data plane). Με άλλα λόγια οι δικτυακές συσκευές μεταφέρουν απλώς τα δεδομένα και ελέγχονται από κάποιο κεντρικό σημείο που ονομάζεται δικτυακός ελεγκτής (network controller). Πρακτικά προσφέρουν κεντρικό έλεγχο του δικτύου, κρίνοντας από τη γενική εικόνα και επιτρέποντας προσαρμογές της επικοινωνίας σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη τρόπων δημιουργίας αυτής της γενικής εικόνας σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον με εικονικούς δρομολογητές (virtual routers). Περιλαμβάνει πειράματα σύγκρισης διαφορετικών τεχνικών ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ των εφαρμογών διαχείρισης του δικτύου. 3. Τίτλος: Μοντελοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των κέντρων δεδομένων Περιεχόμενο: Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν εγκαταστάσεις που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό διακομιστών. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές μελετούν μεθόδους βελτίωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα κέντρα διακομιστών. Η εργασία επικεντρώνεται στη μοντελοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον. Θα χρησιμοποιηθεί ανοιχτό λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει σημαντικό αριθμό εικονικών μηχανών - διακομιστών (Virtual Machines). 4. Τίτλος: Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς κινητών χρηστών με φορητές συσκευές Περιεχόμενο: Η εργασία μελετάει την κίνηση και την επικοινωνία κινούμενων χρηστών με φορητές συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους ή / και με το Διαδίκτυο. Η κάθε κινούμενη συσκευή μπορεί να αποτελέσει δυναμικό κόμβο, μεταφέροντας πληροφορία από άλλες συσκευές στην περιοχή. Έτσι μπορούμε να έχουμε επικοινωνία όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένη δικτυακή υποδομή. Τα συγκεκριμένα δίκτυα ονομάζονται Δίκτυα που είναι ανεκτικά στην Καθυστέρηση (Delay-Tolerant Networks). Η εργασία αξιολογεί μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των χρηστών και των συσκευών χρησιμοποιώντας μετρήσεις από πραγματικά πειράματα. Οι τελευταίες είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων CRAWDAD. Θα χρησιμοποιηθεί ο προσομοιωτής δικτύων theone. 5. Τίτλος: Προσομοίωση δικτύου κινητών χρηστών με φορητές συσκευές μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη Περιεχόμενο: Η εργασία μελετάει την κίνηση και την επικοινωνία κινούμενων χρηστών με φορητές συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους ή / και με το Διαδίκτυο. Η κάθε κινούμενη συσκευή μπορεί να αποτελέσει δυναμικό κόμβο, μεταφέροντας πληροφορία από άλλες συσκευές στην περιοχή. Έτσι μπορούμε να έχουμε επικοινωνία όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένη δικτυακή υποδομή. Τα συγκεκριμένα δίκτυα ονομάζονται Δίκτυα που είναι ανεκτικά στην Καθυστέρηση (Delay-Tolerant Networks). Θα χρησιμοποιηθεί πειραματικό σενάριο που σχετίζεται με περιοχή της Θεσσαλονίκης που έχει ποδοσφαιρικό γήπεδο, θεωρώντας μεγάλη συγκέντρωση χρηστών κατά την αποχώρηση τους από κάποιον αγώνα. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του σεναρίου. Θα χρησιμοποιηθεί ο προσομοιωτής δικτύων theone και πραγματικοί χάρτες από την ιστοσελίδα OpenStreetMap. 6. Τίτλος: Προσομοίωση διαστημικού δικτύου Περιεχόμενο: Η εργασία μελετάει την κίνηση και την επικοινωνία διαστημικού εξοπλισμού στις ιδιαίτερες συνθήκες στου διαστήματος. Οι κόμβοι επικοινωνούν δυναμικά μεταξύ τους, ανάλογα με τη θέση τους τη δεδομένη στιγμή. Έτσι μπορούμε να έχουμε επικοινωνία σε αντίστοιχα πειραματικά σενάρια, χωρίς να υπάρχει εγκατεστημένη δικτυακή 5

6 υποδομή. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στις διαστημικές επικοινωνίες τα Δίκτυα που είναι ανεκτικά στην Καθυστέρηση (Delay-Tolerant Networks) - π.χ. στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Θα μελετηθεί πειραματικά σχετική ρεαλιστική τοπολογία και χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή διαστημικών δικτύων της NASA ION-DTN. 7. Τίτλος: Μια πρώτη προσέγγιση στην οικονομική ιστορία των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα Περιεχόμενο: Η εργασία καταγράφει τη βασική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα, προσπαθώντας να συνδέσει τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. X.25, Frame Relay, ATM, ISDN, ADSL, VDSL, SDH) με το οικονομικό περιβάλλον που επέδρασε στις αντίστοιχες αποφάσεις / επιλογές των συγκεκριμένων τεχνολογιών. 8. Τίτλος: Μελέτη των συνθηκών της τεχνολογικής εξέλιξης του Διαδικτύου Περιεχόμενο: Η εργασία καταγράφει τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις του Διαδικτύου στο επίπεδο των δικτυακών πρωτοκόλλων και εφαρμογών. Βασικός στόχος είναι η σύνδεση τους με τις συνθήκες που επέβαλαν τις εξελίξεις αυτές, όπως οικονομικά αίτια ή περιπτώσεις σημαντικών προβλημάτων στη λειτουργία του Διαδικτύου. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Μάνθου Βασιλική 1. Τίτλος: Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα Περιεχόμενο: Θα μελετηθεί ο ρόλος και ο τρόπος ενσωμάτωσης των πληροφοριακών συστημάτων σε δραστηριότητες logistics ώστε να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Μελέτη ή μελέτες περίπτωσης 2. Τίτλος: Επιχειρησιακές εφαρμογές και cloud τεχνολογία Περιεχόμενο: Θα μελετηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τεχνολογίας cloud σε επιχειρησιακές εφαρμογές. Ερευνα σχετικά με την ενημέρωση των επιχειρήσεων στην τεχνολογία αυτή. 3. Τίτλος: Πληροφοριακά Συστήματα στο χώρο της δημόσιας υγείας Περιεχόμενο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των συστημάτων και τεχνολογιών στην υγεία. Μελέτη χρήσης ΠΣ στα δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Ολοκλήρωση των συστημάτων (ανασταλτικοί παράγοντες 4. Τίτλος: Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς Περιεχόμενο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση συστημάτων και τεχνολογίας. Η χρήση τους σε χώρες του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ανασταλτικοί παράγοντες 5. Τίτλος: Πληροφοριακά Συστήματα Logistics και ταχυμεταφορές Περιεχόμενο: Διαδικασίες logistics στις ταχυμεταφορές, σημασία τους για το ηλεκτρονικό εμπόριο/ηλεκτρονικό επιχειρείν, χρήση ΠΣ/ΠΤ, καλύτερες πρακτικές, έρευνα για τις ταχυμεταφορές στην Ελλάδα (διαδικασίες, ΠΣ/ΠΤ, ηλεκτρονικό εμπόριο/ηλεκτρονικό επιχειρείν) Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: K.Γ. Μαργαρίτης 1. Τίτλος: GPU Computing/Acceleration Περιεχόμενο: Προγραμματισμός GPUs με χρήση διαφόρων εξειδικευμένων βιβλιοθηκών/γλωσσών. Ανάπτυξη εφαρμογών: string matching, pattern recognition, intrusion detection, conetnt filtering, bioinformatics, scientific computation, heterogeneous computing. 2. Τίτλος: Map-Reduce/Hadoop Περιεχόμενο: Προγραμματισμός σε πλατφόρμα Hadoop με πιθανή χρήση βιβλιοθηκών υψηλοτέρου επιπέδου (Pig, Hive, Spark, Mahout..) για εφαρμογές data / web mining, text searching and mining, plagiarism detection, information retrieval, big data analytics.. 3. Τίτλος: Διάχυτος/Αφανής Υπολογισμός, Ιnternet of Things Περιεχόμενο: Μελέτη ανοικτών πλατφορμών, σχεδίαση, προγραμματισμός και πιθανή υλοποίηση εφαρμογών κατανεμημένων συσκευών (αισθητήρων, μικροελεγκτών) με χρήση Arduino, Raspberry Pi κλπ για εφαρμογές σχετικές με smart buildings, smart cities, smart grids Τίτλος: Cloud Computing Περιεχόμενο: Προγραμματισμός συστήματος και διαχείριση υποδομής. Ανάπτυξη εφαρμογών Cloud (Web apps): συνεργατικά περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης δεδομένων, διαχείρισης ροής εργασιών, εκπαιδευτικής/ ερευνητικης συνεργασίας Τίτλος: Parallel and Distributed Recommender Systems Περιεχόμενο: Προγραμματισμός αλγορίθμων και εφαρμογών για Συστήματα Συστάσεων (Memory και Model based) με πιθανή χρήση ειδικών βιβλιοθηκών και έμφαση στην διαχείριση μεγάλου όγκου κατανεμημένων δεδομένων και στην επιτάχυνση των υπολογισμών. 6. Tίτλος: Parallel and Distributed Computational Intelligence/Machnine Learning Περιεχόμενο: Μελέτη μεθόδων και ανάπυξη λογισμικού με στόχο την επιτάχυνση θεμελιωδών αλγορίθμων και 6

7 μοντέλων Computational Intelligence και Machnine Learning (πχ ANNs, SVMs, GΑs..) 7. Τίτλος: Energy efficient Parallel and Distributed Computing Περιεχόμενο: Μελέτη μεθόδων, επιλογή λογισμικού και συσκευών, ανάπτυξη εφαρμογών για τη παρακολούθηση, αποτίμηση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογισμών. 8. Τίτλος: Parallel and Distributed Functional Programming Περιεχόμενο: Μελέτη Functional Programming ως εναλλακτικό μοντέλο Παράλληλου Υπολογισμού, είτε με χρήση ειδικών γλωσσών (Erlang. Haskell, Scala..) είτε επεκτάσεων/βιβλιοθηκών (Ηadoop, Project Lambda της Java, ακόμη και Parallel JavaScript). 9. Τίτλος: Mobile Computing/Systems on Chip Programming Περιεχόμενο: Τα Systems on Chip (SoCs) αποτελούν επεξεργαστές κινητών (κυρίως) συσκευών που συνδυάζουν Multi- Core CPUs και GPUs σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Mελέτη βιβλιοθηκών και ανάπτυξη εφαρμογών. Ενδεικτικές εφαρμογές: Location Based Services, Augmented Reality.. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Μαυρίδης Ιωάννης 1. Τίτλος: Μελέτη, έλεγχος και αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks - WSN). Περιεχόμενο: Τα WSN έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η ασύρματη δικτύωση, η δρομολόγηση και η χαμηλή ισχύ και ενέργεια. Θα εξεταστούν τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα των δεδομένων αλλά και τη διαθεσιμότητα των δικτύων και θα παρατεθούν ή προταθούν τρόποι βελτίωσης. 2. Τίτλος: Προστασία της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) Περιεχόμενο: Η ολοκλήρωση του IoT στην καθημερινότητα και η παραβίαση της ιδιωτικότητας έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. Στην εργασία θα καταγραφούν 3. Τίτλος: Σύστημα προειδοποίησης μέ χρήση επεξεργασίας κι ανάλυσης καταγραφών Περιεχόμενο: Θα αξιοποιηθεί ή/και θα αναπτυχθεί λογισμικό το οποίο θα ανιχνεύει ενδείξεις ανωμαλίας σε καταγεγραμμένη ζωντανή ροή και θα ενημερώνει το διαχειριστή με χρήση web services. 4. Τίτλος: Μελέτη, έλεγχος και αξιολόγηση ασφάλειας υλοποιήσεων Δικτύων Καθοριζόμενων από Λογισμικό (Software Defined Networking - SDN) Περιεχόμενο: Θα εξεταστούν ως προς επιλεγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας τα παραδοσιακά δίκτυα σε σχέση με τα SND και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν όπως το OpenFlow και το I2RS (Interface to the Routing System). 5. Τίτλος: Δημιουργία Ασφαλούς Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Περιεχόμενο: Θα υλοποιηθεί SDN με χρήση low-cost nodes. Προτείνεται η υλοποίηση να βασιστεί σε ανοιχτό υλικό, όπως Arduino 6. Τίτλος: Συγκριτική Αξιολόγηση μοντέλων ελέγχου πρόσβασης σε περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισμού. Περιεχόμενο: Θα μελετηθούν σύγχρονα μοντέλα ελέγχου πρόσβασης (RBAC, ABAC, UCON κοκ) και θα αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους σε περιβάλλοντα διάχυτου υπολογισμού. 7. Τίτλος: Θέματα ασφάλειας σε δίκτυα τέταρτης γενιάς Περιεχόμενο: Θα μελετηθούν τα θέμα ασφάλειας που προκύπτουν στα δίκτυα τέταρτης γενιάς (π.χ. LTE-Advanced) 8. Τίτλος: Έλεγχος πρόσβασης σε δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό Περιεχόμενο: Θα μελετηθούν τεχνικές network admission control και πως αυτές, ή νέες, μπορούν να γίνουν μέρος του SDN 9. Τίτλος: Προστασία από επιθέσεις DOS σε ΙPv6 Περιεχόμενο: Διερεύνηση των προβλημάτων ασφάλειας σε σχέση με επιθέσεις τύπου Denial of Service (DoS) και Distributed DoS (DDoS) κάνοντας χρήση του IPv6 πρωτοκόλλου. Επιπλέον, ζητείται να προταθούν πιθανοί τρόποι αποτροπής αυτού του είδους των επιθέσεων και να αναπτυχθεί / μετατραπεί σχετικός μηχανισμός προστασίας. 10. Τίτλος: Σύγχρονα Εργαλεία, Τεχνικές και Μεθοδολογίες για τον χαρακτηρισμό Κυβερνοεπιθέσεων και Κακόβουλου Λογισμικού Περιεχόμενο: Ερευνα και η καταγραφή των σύγχρονων τεχνικών, μεθοδολογιών και εργαλείων για τον χαρακτηρισμό κυβερνοεπιθέσεων και κακόβουλου λογισμικού, η μελέτη της αναγκαιότητάς τους και του βαθμού αλληλεπίδρασής τους, καθώς επίσης και η κριτική θεώρησή τους ως προς την αποτελεσματικότητά τους, την αποδοτικότητά τους, την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν και την δυσκολία υλοποίησής τους. 11. Ψηφιακή Ανάλυση Δεδομένων (Digital Forensics) Περιεχόμενο: Μελέτη των τεχνικών ψηφιακής ανάλυσης δεδομένων, η παρουσίασή τους και η υλοποίηση μίας λύσης ενός εργαστηρίου με βάση το ανοικτό λογισμικό και να περιλαμβάνει και την ανάλυση του EXT4 file system χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού. 7

8 12. Τίτλος: Συσχετισμός και οπτικοποίηση των αρχείων καταγραφής συμβάντων ενός δικτύου Περιεχόμενο: Μελέτη των τεχνικών καταγραφής και οπτικοποίησης των συμβάντων που παράγονται σε ένα δίκτυο υπολογιστών και στην συνέχεια υλοποίηση της βέλτιστης πρότασης ανοικτού λογισμικού. Συμβάντα θα λαμβάνονται από λειτουργικά συστήματα Windows και Linux, από syslog server, IDS, Firewall, routers και antivirus.. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Νικολαϊδης Γιάννης 1. Τίτλος: Προσομοίωση με Excel της λειτουργίας διαγραμμάτων ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας Περιεχόμενο: In aerospace manufacturing the application of statistical process control (SPC) tools has been challenging mainly because production processes in this industry manufacture large size items with slow production rates. Consequently, Phase I period of SPC, namely the period when control chart parameters are estimated, is usually omitted. On the contrary, quality monitoring should start from the very first produced unit. Several types of control charts for selfstarting production runs should be examined through simulation. More specifically: X and Q charts, Cusum X and Q charts, EWMA X and Q charts, with various control limits and parameter values, such as K for Cusum chart, λ for EWMA chart etc. 2. Τίτλος: Εφαρμογή τεχνικών στατιστικής ανάλυσης στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών Περιεχόμενο: Μέσω της εξέτασης των σχετικών μεθοδολογιών (βιβλιογραφική αναζήτηση) θα εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Θα πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα μοντέλα/μεθοδολογίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ο σκοπός είναι να προταθεί τελικά ένα μοντέλο που θα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες (π.χ. γλώσσα προγραμματισμού R). Έμφαση θα δοθεί στην αξιολόγηση διδασκόντων μαθημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους φοιτητές. 3. Τίτλος: Εφαρμογή τεχνικών στατιστικής ανάλυσης στη διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων Περιεχόμενο: Απώτερος στόχος είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω της ανακατεύθυνσής τους, ούτως ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα, που συχνά μαστίζουν τον αστικό ιστό στις περισσότερες σύγχρονες πόλεις. Μέσο υλοποίησης του στόχου θα είναι η βέλτιστη δυνατή αξιολόγηση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από τις σημειακές συσκευές ανίχνευσης (point-to-point detector) Bluetooth που υπάρχουν εγκαταστημένα. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Ξυνόγαλος Στέλιος 1. Τίτλος: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την εκμάθηση του προγραμματισμού Περιεχόμενο: Επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκμάθηση εννοιών ή/και γλωσσών προγραμματισμού. Κατηγοριοποίηση και μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών τους. Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε Java, C# ή C++ για την εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού ή/και μιας γλώσσας προγραμματισμού. 2. Τίτλος: Ανάπτυξη web-based παιχνιδιού σοβαρού σκοπού: επισκόπηση διαθέσιμων εργαλείων και ανάπτυξη παιχνιδιού σε HTML5 και JavaScript Περιεχόμενο: Επισκόπηση διαθέσιμων τεχνολογιών και εργαλείων για την ανάπτυξη web-based παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες των HTML5 και JavaScript, σε JavaScript/HTML5 game engines και frameworks. Ανάπτυξη παιχνιδιού σοβαρού σκοπού χρησιμοποιώντας HTML5 και JavaScript. 3. Τίτλος: Επισκόπηση τεχνολογιών ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για έξυπνες κινητές συσκευές και ανάπτυξη πρότυπων παιχνιδιών Περιεχόμενο: Επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για έξυπνες κινητές συσκευές. Ανάπτυξη απλών πρότυπων παιχνιδιών χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνολογίες/εργαλεία ή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου παιχνιδιού σοβαρού σκοπού. 4. Τίτλος: Επέκταση του περιβάλλοντος προγραμματισμού ανοικτού κώδικα Greenfoot Περιεχόμενο: Μελέτη και ανάλυση του κώδικα του περιβάλλοντος προγραμματισμού ανοικτού κώδικα Greenfoot. Επέκταση του Greenfoot API για την υποστήριξη λειτουργιών (εκπαιδευτικών και μη) παιχνιδιών (ενδεικτικά): πίνακας μέγιστων σκορ, διάλογος μεταξύ παικτών-συστήματος, καθορισμός frames κίνησης των actors, ενημέρωση και εμφάνιση inventory, οθόνη περιεχομένου (οθόνη καλωσορίσματος, τερματισμού, εκπαιδευτικού περιεχομένου), ενσωμάτωσης quiz και καταγραφής αποτελεσμάτων. 5. Τίτλος: Μελέτη της επίδρασης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία διάφορων γνωστικών αντικειμένων σε μαθητές Περιεχόμενο: Εντοπισμός και ανάλυση εκπαιδευτικών παιχνιδιών που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία 8

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Η παρούσα έκδοση καταργεί κάθε προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Μ. Σατρατζέμη ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γ. Ευαγγελίδης Δ. Δέρβος - ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω1ΕΕ469ΗΕΒ-34Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Οικονομική κρίση ; Απαντάμε με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος Ηλιούδης Χρήστος Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Κατηγορία Μαθήματος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Επιχειρήσεων/Οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.appsforgreece.eu Γενικά Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2011 Οδηγίες προς τους φοιτητές Εάν δεν βρίσκετε το μάθημα που χρωστάτε στο εξάμηνο που το διδαχτήκατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας Σχεδιασµό και υλοποίηση παιχνιδιού για τη συλλογή δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου sepchiou@gmail.com

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου sepchiou@gmail.com Χίος, 21/1/2014 Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου sepchiou@gmail.com Προτάσεις για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του τομέα Πληροφορικής του νέου Τεχνολογικού Λυκείου Αντωνόγλου Δ., Βασιλάκης Β., Καραμανής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ρόδος, 05-02-2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει βιογραφικό για τις παρακάτω θέσεις εργασίας όπως περιγράφονται στο συνημμένο: Μία (1) θέση εργασίας «Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Αντίρριο, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Πρόγραμμα ενημέρωσης Η σημασία των κατευθύνσεων στο Πρόγραμμα Σπουδών [Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής] Κατεύθυνση: Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ [Σωτήρης Χριστοδούλου,

Διαβάστε περισσότερα