ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Project No CZ-2009-KA4-KA4MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Project No CZ-2009-KA4-KA4MP Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EUROLTA τυχόν (Απρίλιος χρήση 2012) των πληροφοριών ICC International που περιέχονται Language Network, σε αυτήν. Hamburg 1

2

3 Περιεχόμενα Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC... 4 EUROLTA - Πλαίσιο... 4 Οι Διεθνείς Διαδικασίες του EUROLTA... 5 Ποιοι μπορούν να γίνουν Κέντρο EUROLTA?... 5 A/ Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων... 6 B/ Ο Φάκελος Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων... 7 Γ/ EUROLTA - Διαδικασίες... 8 Πιστοποίηση Επιμορφωτικών Οργανισμών... 8 Περιοδική Αξιολόγηση Πιστοποίησης Επιμορφωτικών Οργανισμών... 9 Συμπληρωματική Επιθεώρηση... 9 Ανάκληση Πιστοποίησης Κέντρου... 9 Πιστοποιημένοι Επιμορφωτές/φώτριες... 9 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές/γήτριες...10 Ανάκληση πιστοποίησης επιμορφωτών/τριών ή/και αξιολογητών/τριών...10 Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων...10 Απόρριψη του Φακέλου Πιστοποίησης...11 Ατομική Πιστοποίηση...11 Αρχεία...11 Διαδικασία Ενστάσεων...11 Έκδοση Τίτλων...11 Αμοιβές...11 Παράρτημα: Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του EUROLTA

4 Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Σκοπός της είναι η προώθηση και βελτίωση της εκμάθησης και της διδασκαλίας των γλωσσών στην επιμόρφωση των ενηλίκων μέσω της συνεργασίας και της καλής πρακτικής των μελών της. Προωθεί και διευκολύνει την επιμόρφωση των καθηγητών για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, μεταξύ των μελών της, και χρησιμοποιεί τη σχετική εμπειρία για την περεταίρω ανάπτυξη του προγράμματος EUROLTA (European Certificate in Language Teaching to Adults Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σε Ενήλικες) Το πρόγραμμα EUROLTA περιλαμβάνει: Το EUROLTA - πλαίσιο: Καθορισμένες αρχές διδακτέας ύλης και οδηγίες. Τις Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA: Κοινά πρότυπα σε ότι αφορά τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων σε διεθνές, εθνικό και ατομικό επίπεδο. Το EUROLTA καλύπτει τρία επίπεδα εφαρμογής: Διεθνές επίπεδο: αρχές και διαδικασίες. Εθνικό επίπεδο: Κανόνες εργασίας και τρόποι εφαρμογής. Ατομικό επίπεδο επιμορφωτών: Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και πρόσβαση σε πρότυπα μέσω εθνικών και διεθνών δικτύων. EUROLTA - Πλαίσιο Βασικό στοιχείο για ποιοτική διδασκαλία είναι να έχουν οι καθηγητές τα κατάλληλα προσόντα. Το ICC έχει διαπιστώσει ότι πολλοί καθηγητές ξένων γλωσσών στην επιμόρφωση ενηλίκων αναζητούν ευκαιρίες βελτίωσης και επαγγελματικής εξέλιξης αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε απόκτηση πιστοποίησης ειδικότητας διδασκαλίας ενηλίκων. Το ICC δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσω ενός πλαισίου το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές να χαράξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη σε διεθνές περιβάλλον. Συγχρόνως το πλαίσιο EUROLTA δίνει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντα κέντρα να βοηθήσουν τους καθηγητές να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και να τους πιστοποιήσουν με βάση ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Έτσι το πλαίσιο EUROLTA προωθεί μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων μεταξύ των κέντρων που δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες καταργώντας τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς τομείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το πλαίσιο EUROLTA καθορίζει τους στόχους στην επιμόρφωση των καθηγητών καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για πιστοποίηση σε δύο επίπεδα. Ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να πιστοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο αλλά η πιστοποίησή τους να ισχύει διεθνώς. Έτσι το Πλαίσιο EUROLTA θέτει τις αρχές για ποιοτική επιμόρφωση των καθηγητών ξένων γλωσσών. 4

5 Οι Διεθνείς Διαδικασίες του EUROLTA Οι Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το ICC διασφαλίζει την ακεραιότητα της ποιότητας του πλαισίου EUROLTA. Καθορίζουν τα υψηλά κοινά επίπεδα μεταξύ των μελών πιστοποιώντας εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και ελέγχοντας τις διαδικασίες αξιολόγησης που οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης. Ποιοι μπορούν να γίνουν Κέντρο EUROLTA? Το ICC δέχεται αιτήσεις από κέντρα που ήδη λειτουργούν προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών ξένων γλωσσών και επιθυμούν να αναγνωριστεί το πρόγραμμά τους στο πλαίσιο του EUROLTA καθώς και από οργανισμούς που δεν προσφέρουν προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών αλλά επιθυμούν να καθιερωθούν ως κέντρα EUROLTA. Οι Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA δίνουν περιθώριο για διαφοροποίηση του προγράμματος εάν οι συνθήκες και η περιοχή το απαιτούν. Ο κανόνας, βέβαια, είναι το αντίστοιχο ύλης τουλάχιστον 100 ωρών ανά επίπεδο για τους επιμορφούμενους. Σε κάθε περίπτωση, όποιες και να είναι οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις, τα προγράμματα θα ακολουθούν τις αρχές που διατυπώνονται στο Πλαίσιο EUROLTA. Αυτές οι αρχές είναι: Θα έχουν τους ίδιους στόχους, Θα ακολουθούν τις ίδιες μεθοδολογικές αρχές, Θα καλύπτουν το σχετικό περιεχόμενο σπουδών και τους σκοπούς, Θα επιβεβαιώνουν την πρόοδο των επιμορφούμενων σε επίπεδο Certificate ή Diploma, ή αν χρειάζεται, και σε επί πλέον θεματικά πεδία, (στο «EUROLTA Πλαίσιο» διευκρινίζονται τα επίπεδα Certificate και Diploma), Θα αναπτύξουν και θα εκδώσουν Εγχειρίδιο Επιμορφούμενων (τμήμα Α πιο κάτω) όπου θα καθορίζονται ή ύλη και η μεθοδολογία για κάθε θεματικό επίπεδο, Θα φροντίσουν ώστε ο κάθε επιμορφούμενος να δημιουργήσει Φάκελο Πιστοποίησης Εκπαιδευόμενου (τμήμα Β πιο κάτω) Θα ακολουθήσουν πιστά τις διαδικασίες που περιγράφονται στο τμήμα Γ πιο κάτω 5

6 A/ Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων είναι ένας περιεκτικός οδηγός για επιμορφούμενους και συνοδεύει την αίτηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που επιθυμεί να γίνει πιστοποιημένο κέντρο EUROLTA. Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων είναι η σφραγίδα ποιότητας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού. Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων καθρεφτίζει τη δέσμευση του Οργανισμού απέναντι στους επιμορφούμενους και στις διαδικασίες και τις αρχές του πλαισίου EUROLTA. Γίνεται κατανοητό ότι το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων θεωρείται το ισχυρότερο στοιχείο για την πιστοποίηση ενός Κέντρου Επιμόρφωσης Καθηγητών. Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα, ευκρινώς και περιεκτικά, χωρίς να παρεκκλίνει από το πλαίσιο EUROLTA: Προαπαιτούμενα των επιμορφούμενων / το προφίλ των επιμορφούμενων στους οποίους απευθυνόμαστε Ονόματα, εμπειρία και προσόντα όλων των επιμορφωτών που θα διδάξουν στο πρόγραμμα ή στα προγράμματα Οι στόχοι του προσφερόμενου προγράμματος Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τι αυτό συνεπάγεται για τους επιμορφούμενους Ο τρόπος διδασκαλίας και τι αυτό συνεπάγεται για τους επιμορφούμενους Χρονικός καθορισμός όλων των στοιχείων και φάσεων του προγράμματος Τα κριτήρια και οι τρόποι αξιολόγησης που θα ακολουθηθούν με λεπτομερή αναφορά στους τρόπους παρακολούθησης της διδασκαλίας Περιγραφή της πιστοποίησης που θα δοθεί στους επιμορφούμενους που θα τελειώσουν το πρόγραμμα επιτυχώς και την ισχύ της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Γλωσσάριο της ορολογίας που χρησιμοποιείται i Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων θα πρέπει να είναι στην τοπική γλώσσα. Ότι κατατεθεί στο ICC για την υποστήριξη της αίτησης θα πρέπει να είναι σε δύο αντίτυπα. Ένα στην τοπική γλώσσα και ένα στην Αγγλική ανεξαρτήτως του αν η Αγγλική θα χρησιμοποιηθεί ή όχι στα προγράμματά. i Όλα τα γλωσσάρια που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα αποθηκευθούν κεντρικά από το ICC για ελεύθερη πρόσβαση όλων των κέντρων EUROLTA 6

7 B/ Ο Φάκελος Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των επιμορφούμενων βασίζεται στο Φάκελο Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων. Αποτελείται κατ ελάχιστον από: Έγγραφο υποβολής του Φακέλου Πιστοποίησης υπογεγραμμένο από τον εκπαιδευόμενο και τον/τους επιμορφωτή/ές Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Γλωσσική Συνειδητότητα Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Γλώσσα και Κουλτούρα Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ομαδική ή ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Διαδικασίες Εκμάθησης Γλώσσας Τεκμηρίωση εργασιών σε πέραν των παρά πάνω αναφερόμενων βασικών τομέων (Διευκρινήσεις στο EUROLTA - Πλαίσιο ). Τα αρχεία όλων των περιπτώσεων διδασκαλίας που παρακολούθησε ο επιμορφωτής Τα αρχεία όλων των περιπτώσεων διδασκαλίας που παρακολούθησε ο επιμορφούμενος Γραπτή βεβαίωση του Οργανισμού (επιμορφωτή) ότι ο επιμορφούμενος παρατηρήθηκε να διδάσκει τουλάχιστον τέσσερα πλήρη μαθήματα σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Τουλάχιστον σε ένα από τα μαθήματα η παρακολούθηση θα πρέπει να έχει γίνει με την προσωπική παρουσία του επιμορφωτή στο χώρο διδασκαλίας. Άλλοι πιθανοί τρόποι παρακολούθησης περιλαμβάνουν βίντεο (σύγχρονη εξ αποστάσεως ή βιντεοσκοπημένη) καθώς και μικροδιδασκαλία. ii Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν μια τελική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση από τους επιμορφούμενους Το τι ακριβώς απαιτείται για τον Φάκελο Πιστοποίησης του εκπαιδευόμενου μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του προγράμματος επιμόρφωσης και τον τύπο διδασκαλίας. Ο επιμορφωτικός οργανισμός θα καθορίσει τον ακριβή τύπο του φακέλου και το πως θα συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παραδείγματος χάριν, μέσω εξετάσεων ή/και διαρκούς αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Φάκελος Πιστοποίησης, στο σύνολό του, τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο ο επιμορφούμενος χειρίστηκε όλες τις ενότητες και αντιμετώπισε ένα ευρύ ii Στις περιπτώσεις εξ αποστάσεως παρακολούθησης το Κέντρο θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένη η δράση του καθηγητή, η δράση των μαθητών καθώς και η διάδραση καθηγητή - μαθητών. 7

8 πεδίο θεμάτων και εργασιών. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνει ότι ο επιμορφούμενος κατέχει τον τρόπο με τον οποίο όλες οι διαδικασίες μάθησης εμπλέκονται μεταξύ τους. Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αναφέρουν όλες τις πηγές τους. Σε περίπτωση λογοκλοπίας, έστω και σε μία μόνο εργασία, απορρίπτεται ολόκληρος ο Φάκελος. Γ/ EUROLTA - Διαδικασίες Πιστοποίηση Επιμορφωτικών Οργανισμών To ICC εκπαιδεύει και πιστοποιεί Αρχιεπιμορφωτές/Αρχιεπιμορφώτριες να επιθεωρούν και να πιστοποιούν επιμορφωτικούς οργανισμούς. Οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες δεν μπορούν να επιθεωρούν τους δικούς τους επιμορφωτικούς οργανισμούς. Επιμορφωτικοί οργανισμοί που επιθυμούν να προσφέρουν προγράμματα EUROLTA θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς έναν/μία Αρχιεπιμορφωτή η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου όπως περιγράφεται στο τμήμα Α παραπάνω Τεκμηρίωση που να περιγράφει τον οργανισμό: σύντομο ιστορικό, μέγεθος, πεδίο που καλύπτει και η θέση του στη χώρα Το πλήρες σετ των οδηγιών προς τους επιμορφωτές του προγράμματος Βιογραφικά Σημειώματα όλων των επιμορφωτών Ένα δείγμα επιμορφωτικής ενότητας ή φάσης Πρόβλεψη που έχει γίνει ώστε να διενεργηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης (διευκρινίζεται παρακάτω) Οι Αρχιεπιμορφωτές, ανά πάσα στιγμή, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν επί τόπου επιθεώρηση. Οι ημερομηνίες για αυτές τις επιθεωρήσεις θα συμφωνούνται μεταξύ των Αρχιεπιμορφωτών/τριών και του οργανισμού. Μια τέτοια επί τόπου επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: Επιθεώρηση της διατιθέμενης υποδομής για το πρόγραμμα Συνέντευξη με τον υπεύθυνο του προγράμματος ή/και με τον εκπρόσωπο του οργανισμού Συνέντευξη με τον/τους επικεφαλής επιμορφωτή/τές Συνέντευξη με το επί κεφαλής αξιολογητή Επί πλέον, αν είναι δυνατόν: Παρακολούθηση μιας επιμορφωτικής ώρας Παρακολούθηση μιας διαδικτυακής επικοινωνίας (όπου εφαρμόζεται) Μια επισκόπηση ενός πλήρους παραδείγματος ολοκληρωμένης εργασίας επιμορφούμενου Επί τόπου παρακολούθηση επιμορφούμενων να διεξάγουν επιτυχή διδασκαλία Με βάση αυτή τη διαδικασία επιθεώρησης οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες, μέσα σε ένα μήνα, υποβάλουν πόρισμα με την αιτιολογημένη απόφασή τους στον οργανισμό, για την πιστοποίηση του ή μη, προς συνυπογραφή από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες προωθούν το πόρισμα στο ICC μέσα σε ένα μήνα από την συνυπογραφή του. 8

9 Περιοδική Αξιολόγηση Πιστοποίησης Επιμορφωτικών Οργανισμών Δύο χρόνια μετά την αρχική πιστοποίηση ο/η Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια ζητάει από τον επιμορφωτικό οργανισμό να υποβάλει μια αναφορά που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Σύντομη αξιολόγηση των διεξαχθέντων προγραμμάτων Περιγραφή των τυχών αλλαγών του αρχικού σχεδιασμού Επικαιροποιημένα βιογραφικά των επιμορφωτών και του υπεύθυνου των επιμορφωτικών προγραμμάτων Μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με τις προτάσεις του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας κατά την αρχική επί τόπου επιθεώρηση Βάσει αυτής της αναφοράς ο/η Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια αποφασίζει για το εάν η πιστοποίηση θα διατηρηθεί. Μπορεί να χρειαστεί και επανάληψη της επί τόπου επιθεώρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό εάν αλλαγές στην επιμορφωτική ομάδα ή στην οργανωτική δομή είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συνέχιση και την ποιότητα του προγράμματος. Το πόρισμα της επιθεώρησης αποστέλλεται, μέσα σε ένα μήνα, στον επιμορφωτικό οργανισμό για συνυπογραφή από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες προωθούν το πόρισμα στο ICC μέσα σε ένα μήνα από την συνυπογραφή του. Συμπληρωματική Επιθεώρηση Εάν ο επιμορφωτικός οργανισμός αποφασίσει να προσφέρει επιμόρφωση σε διαφορετικό επίπεδο η με διαφορετικό τρόπο θα χρειαστεί μια συμπληρωματική επιθεώρηση που θα απαιτεί υποβολή στον/στην Αρχιεπιμορφωτή/φώτρια λεπτομερούς περιγραφής του προτεινόμενου προγράμματος αλλά δεν θα χρειαστεί επί τόπου επίσκεψη. Σε περίπτωση συμπληρωματικής επιθεώρησης η αναφορά του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας περιλαμβάνει τα εξής: 1. Τα έγγραφα που αναφέροντα στο τμήμα Α πιο πάνω 2. Πρόσθετα σχόλια του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας όπου χρειάζεται 3. Την πρόταση του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας για έγκριση του επιμορφωτικού προγράμματος ή, σε περίπτωση που ο/η Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια δεν ικανοποιηθεί με το προτεινόμενο σχέδιο προγράμματος, τις σαφείς του ενδείξεις για το που και πως το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EUROLTA 4. Επιλεγμένα έγγραφα που περιγράφουν το προσφερόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης Αυτά τα έγγραφα θα σταλούν στον υπό επιθεώρηση επιμορφωτικό οργανισμό για να προσυπογραφούν από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Το πόρισμα του/της Αρχιεπιορφωτή/ φώτριας προωθείται στο ICC εντός ενός μηνός από την συνυπογραφή από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Ανάκληση Πιστοποίησης Κέντρου Η πιστοποίηση ενός επιμορφωτικού κέντρου EUROLTA μπορεί να ανακληθεί, εάν παρεκκλίνει από τα οριζόμενα στο παρόν, μετά από πρόταση του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας ή απευθείας από το ICC. Πιστοποιημένοι Επιμορφωτές/φώτριες Τοπικοί οργανισμοί προτείνουν Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες ή το ίδιο το ICC έρχεται σε επαφή μαζί τους. Επιμορφώνονται και πιστοποιούνται από το ICC. 9

10 Ο/η επιμορφωτής/φώτρια, για να πιστοποιηθεί, υποβάλει βιογραφικό σημείωμα είτε προσωπικά είτε μέσω ενός κέντρου ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης του κέντρου. Στο βιογραφικό θα πρέπει να φαίνεται γνώση και εμπειρία σε επικοινωνιακά επιμορφωτικά προγράμματα τουλάχιστον τριών ετών. Επιμορφωτές που είναι γνωστοί στην περιοχή τους αλλά δεν είναι ενήμεροι για το πλαίσιο EUROLTA ή για προγράμματα σχεδιασμένα πάνω σ αυτό το πλαίσιο, ούτε έχουν εμπειρία επικοινωνιακής μεθοδολογίας, θα πρέπει να ενημερωθούν για τις αρχές και τις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων που βασίζονται στο EUROLTA. Εάν κάποιος επιθυμεί να γίνει επιμορφωτής αλλά δε συμπληρώνει την απαραίτητη εμπειρία, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αίτηση πιστοποίησης ενός κέντρου η οποία θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένο σχέδιο επιμόρφωσής του. Οι επιμορφωτές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα EUROLTA. Το ICC θα διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων Αρχιεπιμορφωτών/τριών και επιμορφωτών/τριών. Έτσι το ICC θα μπορεί να προτείνει επιμορφωτές/φώτριες στα κέντρα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Πιστοποιημένοι Αξιολογητές/γήτριες Οι επιμορφωτές που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο αξιολογητών υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στον/στην Αρχιεπιμορφωτή/φώτρια είτε προσωπικά είτε μέσω ενός κέντρου. Στα βιογραφικά θα εμφαίνεται η εμπειρία του/της επιμορφωτή/φώτριας σε αξιολογήσεις βασισμένες σε ντοσιέ καθώς και η επιμορφωτική τους εμπειρία. Εάν κάποιος επιθυμεί να γίνει αξιολογητής αλλά δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία μπορεί να λάβει καθοδήγηση για τις σχετικές διαδικασίες από τον/την Αρχιεπιμορφωτή/φώτρια. Το ICC θα διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών/τριών. Έτσι το ICC θα μπορεί να προτείνει αξιολογητές/γήτριες στα κέντρα, όπου κρίνεται απαραίτητο και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τήρηση αρχείου και τον συντονισμό των αξιολογήσεων. Ανάκληση πιστοποίησης επιμορφωτών/τριών ή/και αξιολογητών/τριών Το ICC διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης πιστοποίησης Αρχιεπιμορφωτών, αξιολογητών ή/και επιμορφωτών για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του Πλαισίου και των Διαδικασιών του EU- ROLTA ή για επαγγελματική συμπεριφορά που προσβάλει την καλή φήμη του EUROLTA και του ICC. Ένας/Μία Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια έχει το δικαίωμα της ανάκλησης πιστοποίησης αξιολογητών ή/ και επιμορφωτών για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του Πλαισίου και των Διαδικασιών του EUROLTA ή για επαγγελματική συμπεριφορά που προσβάλει την καλή φήμη του EUROLTA και του ICC. Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων Η αξιολόγηση και η επακόλουθη πιστοποίηση βασίζεται σε ένα Φάκελο Πιστοποίησης που έχει παραχθεί από κάθε επιμορφούμενο/νη χωριστά. Ο Φάκελος Πιστοποίησης συνοδεύεται από Έντυπο Υποβολής Φακέλου στην τοπική γλώσσα και στην Αγγλική. Το Έντυπο Υποβολής περιέχει λίστα με όλα τα στοιχεία του Φακέλου καθώς και υπογεγραμμένη αίτηση του επιμορφούμενου για πιστοποίηση. Το περιεχόμενο του Φακέλου Πιστοποίησης συνήθως γράφεται στη γλώσσα που διεξάγεται η επιμόρφωση. Ο οργανισμός επιμόρφωσης, όμως, μπορεί να δεχτεί φακέλους σε άλλη γλώσσα εάν 10

11 υπάρχει ο κατάλληλος αξιολογητής και η αξιολόγηση γίνεται απρόσκοπτα. Ο αξιολογητής μπορεί να υποβάλει στο ICC την αναφορά του στην τοπική γλώσσα αλλά για τα αρχεία του ICC η αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί και στην Αγγλική γλώσσα. Απόρριψη του Φακέλου Πιστοποίησης Εάν το περιεχόμενο των φακέλων δεν είναι πλήρες ή είναι ανεπαρκές μπορεί να ζητηθεί από τους επιμορφούμενους να τους επανυποβάλουν. Οι επιμορφωτικοί οργανισμοί έχουν το ελεύθερο να καθορίζουν οι ίδιοι το τι θεωρείται ανεπαρκής εργασία. Επίσης μπορούν να θέτουν χρονικά περιθώρια για την επανυποβολή του φακέλου. Το Εγχειρίδιο του Επιμορφούμενου πρέπει να καθορίζει τους όρους για την υποβολή και πιθανή επανυποβολή του Φακέλου Πιστοποίησης Ατομική Πιστοποίηση Μεμονωμένος καθηγητής που δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης EUROLTA μπορεί να υποβάλει έναν ανεξάρτητα συμπληρωμένο Φάκελο Πιστοποίησης στη Γραμματεία του ICC και να ζητήσει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα EUROLTA. Ο φάκελος πρέπει να είναι πλήρης από κάθε σκοπιά (όπως πιο πάνω) Εάν ο καθηγητής που υποβάλει τον Φάκελο δεν μπορεί να αποδείξει ότι αξιολογήθηκε από πιστοποιημένο αξιολογητή EUROLTA, ή από κάποιον με αντίστοιχο επαγγελματικό προφίλ, θα πρέπει να αποταθεί στη Γραμματεία του ICC για να διερευνηθεί αν υπάρχει αξιολογητής στην περιοχή του. Η Γραμματεία θα προωθήσει τον Φάκελο σε πιστοποιημένο αξιολογητή EUROLTA. Αρχεία Οι επιμορφωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να τηρούν αντίγραφα των φακέλων στα αρχεία τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από άλλους αξιολογητές ή εκπροσώπους του ICC Διαδικασία Ενστάσεων Σε περίπτωση που κάποιος επιμορφούμενος αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί κατά την αξιολόγηση, μπορεί εγγράφως να ζητήσει αναθεώρηση από τον επιμορφωτικό οργανισμό. Ο επιμορφωτικός οργανισμός θα υποβάλει τον φάκελο σε διαφορετικό αξιολογητή. Εάν και η δεύτερη αξιολόγηση είναι αρνητική ο επιμορφούμενος έχει το δικαίωμα να αποταθεί εγγράφως στο ICC. Το ICC θα υποβάλει τον φάκελο σε αξιολογητή από διαφορετική χώρα. Έκδοση Τίτλων Η Βεβαίωση (EUROLTA Certificate) καθώς και το Δίπλωμα (EUROLTA Diploma) εκδίδονται από τον οργανισμό επιμόρφωσης με την άδεια του ICC. Φέρουν την υπογραφή του προέδρου του ICC και του συντονιστή των προγραμμάτων EUROLTA του επιμορφωτικού ινστιτούτου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι τίτλοι αποστέλλονται από το ICC στο επιμορφωτικό κέντρο EUROLTA και εν συνεχεία διανέμονται από το κέντρο στους επιμορφούμενους. Αμοιβές Οι αμοιβές για τις διάφορες διαδικασίες του προγράμματος EUROLTA όπως Πιστοποίηση ενός κέντρου Επαναξιολόγηση ενός κέντρου Έκδοση τίτλων για τους επιμορφούμενους είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστό έγγραφο αμοιβών ή στην ιστοσελίδα του ICC. 11

12 Παράρτημα: Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του EUROLTA ICC Αρχιεπιμορφωτές Αξιολογητές Επιμ. Οργανισμοί (Κέντρα- EUROLTA) Επιμορφωτές Ρόλοι Καθιέρωση του EUROLTA ως ένα διεθνές πρότυπο. Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος EUROLTA όπως περιγράφεται εδώ. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα τμήματα Α, Β και Γ του παρόντος και πιθανόν μελλοντικών εγγράφων και εντύπων του ICC: Επιθεωρούν και πιστοποιούν κέντρα, αξιολογητές και επιμορφωτές. Αξιολογούν φακέλους πιστοποίησης επιμορφούμενων προγραμμάτων στα οποία δεν συμμετείχαν ως επιμορφωτές ή οργανωτές. Οργανώνουν και παρέχουν προγράμματα EUROLTA. Διδάσκουν σε προγράμματα EUROLTA Δικαιώματα Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν έγγραφο: Ανακαλούν άδειες διδασκαλίας προγραμμάτων και παροχή πιστοποιήσεων EUROLTA Ανακαλούν πιστοποίηση αξιολογητών και επιμορφωτών Κάνουν τις προτάσεις τους στο ICC σχετικά με την πιστοποίηση των κέντρων EUROLTA Προτείνουν αξιολογητές Σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν: Παρέχουν άδειες σε κέντρα να διδάσκουν προγράμματα EUROLTA και να εκδίδουν πιστοποιήσεις EUROLTA Επιμορφώνουν και πιστοποιούν αξιολογητές. Επιμορφώνουν και πιστοποιούν επιμορφωτές Προτείνουν στα αντίστοιχα κέντρα την πιστοποίηση των επιμορφούμενων. Μπορούν να γίνουν επιμορφωτές αλλά δεν μπορούν να αξιολογήσουν δικούς τους επιμορφούμενους Ορίζουν τους επιμορφωτές και ενθαρρύνουν και στηρίζουν την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Προτείνουν Αρχιεπιμορφωτές ή/και αξιολογητές. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνει κανείς επιμορφωτής EUROLTA : α. Ατομική αίτηση απ ευθείας στο ICC (αίτηση στην ιστοσελίδα) β. Ένα κέντρο EUROLTA προτείνει κάποιον και ο Αρχιεπιμορφωτής δέχεται την αίτηση του κέντρου η οποία συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα του επιμορφωτή. γ. Πιθανός επιμορφωτής παρακολουθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών EUROLTA που οργανώθηκε από ένα ή περισσότερα κέντρα Υποχρεώσεις Διατήρηση ιστοσελίδας μέσω της ποίας Αρχιεπιμορφωτές, αξιολογητές, κέντρα και επιμορφωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη ενημέρωση, στις τιμές, στα έγγραφα και στα τυποποιημένα έντυπα. Ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στα τμήματα Α, Β, και Γ αυτού του εγχειριδίου καθώς και σε μελλοντικά έγγραφα ή /και έντυπα που θα εκδοθούν από το ICC Υποβάλουν τις αξιολογήσεις τους στον Αρχιεπιμορφωτή και στα κέντρα χρησιμοποιώντας τα έντυπα και τα υποδείγματα του ICC Οργανώνουν και παρέχουν προγράμματα EUROLTA με, ει δυνατόν, περισσότερους του ενός επιμορφωτές Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης επιμορφωτών Συμμετέχουν ενεργά και ολοκληρώνουν επιτυχώς σεμινάρια επιμόρφωσης επιμορφωτών EUROLTA Διδάσκουν στα προγράμματα EUROLTA τηρώντας πιστά τις αρχές του πλαισίου EUROLTA. 12

13 Διασφάλιση της απαραίτητης προτυποποίησης των Αρχιεπιμορφωτών. Συνεργασία με τους Αρχιεπιμορφωτές για παροχή επιμόρφωσης αξιολογητών, προτυποποίησης, σεμιναρίων και καθοδήγησης. Παροχή σαφών και περιεκτικών οδηγιών στους Αρχιεπιμορφωτές. Υποστήριξη, όπου είναι δυνατόν, των σεμιναρίων επιμόρφωσης επιμορφωτών EUROLTA (χωρίς όμως ανάληψη της οργάνωσης του σεμιναρίου) Διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο δίκτυο ICC EUROLTA συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων και σε συναντήσεις που οργανώνει το ICC Συνεργάζονται με το ICC για την παροχή επιμόρφωσης αξιολογητών, σεμιναρίων προτυποποίησης και καθοδήγησης. Προφίλ Οι Αρχιεπιμορφωτές είναι ειδικοί στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών σε εξωσχολικό περιβάλλον και είναι γνώστες των σχετικών θεμάτων σε τοπικό και ευρύτερο εθνικό επίπεδο. Οι Αρχιεπιμορφωτές επιμορφώνονται και πιστοποιούνται από το ICC και αναφέρονται απ ευθείας στο ICC. Συμμετέχουν ενεργά σε όσα επιμορφωτικά σεμινάρια αξιολογητών χρειαστεί και τα ολοκληρώνουν επιτυχώς EUROLTA. Αυτό μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με άλλα κέντρα Τηρούν αυστηρά τις Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA όπως περιγράφονται στα τμήματα Α, Β, και Γ αυτού του εγχειριδίου Ιδιαιτέρως τα κέντρα EUROLTA συντάσσουν και εκδίδουν ένα Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου για κάθε τους πρόγραμμα ή/και αντίστοιχη διαδικασία το οποίο διατίθεται ελεύθερα στους επιμορφούμενους. Οι αξιολογητές είναι ειδικοί στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ενήλικες και έμπειροι επιμορφωτές καθηγητών. Οι αξιολογητές προτείνονται από τα κέντρα EUROLTA ή κάνουν μεμονωμένα απ ευθείας αίτηση στο ICC. Οι αξιολογητές πιστοποιούνται από και αναφέρονται απ ευθείας στον Αρχιεπιμορφωτή. Οι αξιολογητές ορίζονται από τον οργανισμό τους Εκπαιδευτικοί οργανισμοί με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διδασκαλία τουλάχιστον τριών γλωσσών. Σε διαφορετική περίπτωση, πιθανά κέντρα θα πρέπει να καλύπτουν τους όρους και τις συνθήκες του παρόντος εγχειριδίου Έχουν προσόντα ενός επιπέδου αντίστοιχου με το Επίπεδο Δύο όπως προσδιορίζεται στο EUROLTA Πλαίσιο Έχουν σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση καθηγητών Κατά προτίμηση είναι καθηγητές ξένων γλωσσών εν ενεργεία. 13

14 14

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙ ΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA;

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; ΕΚΠΑΙ ΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ EUROLTA ΑΠΟΤΟΝ ΙΕΘΝΗΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK & ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROLTA; To EUROLTA(Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.5 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22560118 e-mail: tehnologia@cyearn.pi.ac.cy Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-9 Αθήνα, 21/06/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (3) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Συντονιστή των συμβούλων εργαζομένων και ανέργων των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002 Ηλεκτρονικό Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφορίας Οδηγός διαδικασιών Έκδοση 1.1 Μάιος 2002 1 1. ιαδικασία Ενηµέρωσης ΕΕ από τον Τεχνικό & Επιστηµονικό Σύµβουλο Υπεύθυνος Ενέργειας: Σύµβουλος Τεχνικής και Επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ. Βιογραφικό σημείωμα

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ. Βιογραφικό σημείωμα Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας εκπαιδευτικού για απόσπαση στο ΕΠ.Ε.Σ Σχολεία προτίμησης 1 2 3 4 5 Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού Ταχυδρομική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές»

«Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές» Ιωάννα Δέδε Διευθύντρια Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 19-09-2017 Αριθ. Πρωτ. 6139/19-09-2017 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό στο ΕΑΠ Αναπτύσσεται για τους φοιτητές του ΕΑΠ (ενήλικες, μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο: 19/01/2015 Αριθμ.Πρωτ.: 409 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αθήνα, 12/4/2017

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αθήνα, 12/4/2017 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 12/4/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-10 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας

Γλωσσάριο. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συνεργασίας innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Γλωσσάριο Λήμμα Επ Ανάπτυξη ικανοτήτων Η ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τις υπάρχουσες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 25/05/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-11 Αθήνα, 25/05/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 29-04-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 3803 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 87/2016

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 87/2016 ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 87/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΡΩΣΟΦΩΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 14001:2004 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 14001:2004 Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 23-05-2017 Αριθ. Πρωτ. 3209/23-05-2017 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 866 Αθήνα, 2.04.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγχειρίδιο υλοποίησης Σύνταξη: Ευτυχία Ναθαναήλ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Βόλος, Απρίλιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-15 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς δέχεται αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Παρουσίαση: Καραχρήστος Χριστόφορος Δήμητρα Αγγελοπούλου, Βασίλειος Σ. Βερύκιος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 24/11/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-7 Αθήνα, 24/11/2017 Θέμα: Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 277 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 277 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 277 Αθήνα, 6-2-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1501 Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: 1501 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1501 Αθήνα, 5-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 10946 Αθήνα, 18-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα