ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Project No CZ-2009-KA4-KA4MP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Project No CZ-2009-KA4-KA4MP Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EUROLTA τυχόν (Απρίλιος χρήση 2012) των πληροφοριών ICC International που περιέχονται Language Network, σε αυτήν. Hamburg 1

2

3 Περιεχόμενα Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC... 4 EUROLTA - Πλαίσιο... 4 Οι Διεθνείς Διαδικασίες του EUROLTA... 5 Ποιοι μπορούν να γίνουν Κέντρο EUROLTA?... 5 A/ Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων... 6 B/ Ο Φάκελος Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων... 7 Γ/ EUROLTA - Διαδικασίες... 8 Πιστοποίηση Επιμορφωτικών Οργανισμών... 8 Περιοδική Αξιολόγηση Πιστοποίησης Επιμορφωτικών Οργανισμών... 9 Συμπληρωματική Επιθεώρηση... 9 Ανάκληση Πιστοποίησης Κέντρου... 9 Πιστοποιημένοι Επιμορφωτές/φώτριες... 9 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές/γήτριες...10 Ανάκληση πιστοποίησης επιμορφωτών/τριών ή/και αξιολογητών/τριών...10 Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων...10 Απόρριψη του Φακέλου Πιστοποίησης...11 Ατομική Πιστοποίηση...11 Αρχεία...11 Διαδικασία Ενστάσεων...11 Έκδοση Τίτλων...11 Αμοιβές...11 Παράρτημα: Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του EUROLTA

4 Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC Το Διεθνές Δίκτυο Γλωσσών ICC είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Σκοπός της είναι η προώθηση και βελτίωση της εκμάθησης και της διδασκαλίας των γλωσσών στην επιμόρφωση των ενηλίκων μέσω της συνεργασίας και της καλής πρακτικής των μελών της. Προωθεί και διευκολύνει την επιμόρφωση των καθηγητών για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, μεταξύ των μελών της, και χρησιμοποιεί τη σχετική εμπειρία για την περεταίρω ανάπτυξη του προγράμματος EUROLTA (European Certificate in Language Teaching to Adults Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σε Ενήλικες) Το πρόγραμμα EUROLTA περιλαμβάνει: Το EUROLTA - πλαίσιο: Καθορισμένες αρχές διδακτέας ύλης και οδηγίες. Τις Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA: Κοινά πρότυπα σε ότι αφορά τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων σε διεθνές, εθνικό και ατομικό επίπεδο. Το EUROLTA καλύπτει τρία επίπεδα εφαρμογής: Διεθνές επίπεδο: αρχές και διαδικασίες. Εθνικό επίπεδο: Κανόνες εργασίας και τρόποι εφαρμογής. Ατομικό επίπεδο επιμορφωτών: Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και πρόσβαση σε πρότυπα μέσω εθνικών και διεθνών δικτύων. EUROLTA - Πλαίσιο Βασικό στοιχείο για ποιοτική διδασκαλία είναι να έχουν οι καθηγητές τα κατάλληλα προσόντα. Το ICC έχει διαπιστώσει ότι πολλοί καθηγητές ξένων γλωσσών στην επιμόρφωση ενηλίκων αναζητούν ευκαιρίες βελτίωσης και επαγγελματικής εξέλιξης αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε απόκτηση πιστοποίησης ειδικότητας διδασκαλίας ενηλίκων. Το ICC δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσω ενός πλαισίου το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές να χαράξουν την επαγγελματική τους εξέλιξη σε διεθνές περιβάλλον. Συγχρόνως το πλαίσιο EUROLTA δίνει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντα κέντρα να βοηθήσουν τους καθηγητές να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και να τους πιστοποιήσουν με βάση ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Έτσι το πλαίσιο EUROLTA προωθεί μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων μεταξύ των κέντρων που δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες καταργώντας τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς τομείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το πλαίσιο EUROLTA καθορίζει τους στόχους στην επιμόρφωση των καθηγητών καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για πιστοποίηση σε δύο επίπεδα. Ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να πιστοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο αλλά η πιστοποίησή τους να ισχύει διεθνώς. Έτσι το Πλαίσιο EUROLTA θέτει τις αρχές για ποιοτική επιμόρφωση των καθηγητών ξένων γλωσσών. 4

5 Οι Διεθνείς Διαδικασίες του EUROLTA Οι Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το ICC διασφαλίζει την ακεραιότητα της ποιότητας του πλαισίου EUROLTA. Καθορίζουν τα υψηλά κοινά επίπεδα μεταξύ των μελών πιστοποιώντας εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και ελέγχοντας τις διαδικασίες αξιολόγησης που οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης. Ποιοι μπορούν να γίνουν Κέντρο EUROLTA? Το ICC δέχεται αιτήσεις από κέντρα που ήδη λειτουργούν προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών ξένων γλωσσών και επιθυμούν να αναγνωριστεί το πρόγραμμά τους στο πλαίσιο του EUROLTA καθώς και από οργανισμούς που δεν προσφέρουν προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών αλλά επιθυμούν να καθιερωθούν ως κέντρα EUROLTA. Οι Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA δίνουν περιθώριο για διαφοροποίηση του προγράμματος εάν οι συνθήκες και η περιοχή το απαιτούν. Ο κανόνας, βέβαια, είναι το αντίστοιχο ύλης τουλάχιστον 100 ωρών ανά επίπεδο για τους επιμορφούμενους. Σε κάθε περίπτωση, όποιες και να είναι οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις, τα προγράμματα θα ακολουθούν τις αρχές που διατυπώνονται στο Πλαίσιο EUROLTA. Αυτές οι αρχές είναι: Θα έχουν τους ίδιους στόχους, Θα ακολουθούν τις ίδιες μεθοδολογικές αρχές, Θα καλύπτουν το σχετικό περιεχόμενο σπουδών και τους σκοπούς, Θα επιβεβαιώνουν την πρόοδο των επιμορφούμενων σε επίπεδο Certificate ή Diploma, ή αν χρειάζεται, και σε επί πλέον θεματικά πεδία, (στο «EUROLTA Πλαίσιο» διευκρινίζονται τα επίπεδα Certificate και Diploma), Θα αναπτύξουν και θα εκδώσουν Εγχειρίδιο Επιμορφούμενων (τμήμα Α πιο κάτω) όπου θα καθορίζονται ή ύλη και η μεθοδολογία για κάθε θεματικό επίπεδο, Θα φροντίσουν ώστε ο κάθε επιμορφούμενος να δημιουργήσει Φάκελο Πιστοποίησης Εκπαιδευόμενου (τμήμα Β πιο κάτω) Θα ακολουθήσουν πιστά τις διαδικασίες που περιγράφονται στο τμήμα Γ πιο κάτω 5

6 A/ Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων είναι ένας περιεκτικός οδηγός για επιμορφούμενους και συνοδεύει την αίτηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που επιθυμεί να γίνει πιστοποιημένο κέντρο EUROLTA. Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων είναι η σφραγίδα ποιότητας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού. Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων καθρεφτίζει τη δέσμευση του Οργανισμού απέναντι στους επιμορφούμενους και στις διαδικασίες και τις αρχές του πλαισίου EUROLTA. Γίνεται κατανοητό ότι το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων θεωρείται το ισχυρότερο στοιχείο για την πιστοποίηση ενός Κέντρου Επιμόρφωσης Καθηγητών. Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα, ευκρινώς και περιεκτικά, χωρίς να παρεκκλίνει από το πλαίσιο EUROLTA: Προαπαιτούμενα των επιμορφούμενων / το προφίλ των επιμορφούμενων στους οποίους απευθυνόμαστε Ονόματα, εμπειρία και προσόντα όλων των επιμορφωτών που θα διδάξουν στο πρόγραμμα ή στα προγράμματα Οι στόχοι του προσφερόμενου προγράμματος Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τι αυτό συνεπάγεται για τους επιμορφούμενους Ο τρόπος διδασκαλίας και τι αυτό συνεπάγεται για τους επιμορφούμενους Χρονικός καθορισμός όλων των στοιχείων και φάσεων του προγράμματος Τα κριτήρια και οι τρόποι αξιολόγησης που θα ακολουθηθούν με λεπτομερή αναφορά στους τρόπους παρακολούθησης της διδασκαλίας Περιγραφή της πιστοποίησης που θα δοθεί στους επιμορφούμενους που θα τελειώσουν το πρόγραμμα επιτυχώς και την ισχύ της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Γλωσσάριο της ορολογίας που χρησιμοποιείται i Το Εγχειρίδιο των Επιμορφούμενων θα πρέπει να είναι στην τοπική γλώσσα. Ότι κατατεθεί στο ICC για την υποστήριξη της αίτησης θα πρέπει να είναι σε δύο αντίτυπα. Ένα στην τοπική γλώσσα και ένα στην Αγγλική ανεξαρτήτως του αν η Αγγλική θα χρησιμοποιηθεί ή όχι στα προγράμματά. i Όλα τα γλωσσάρια που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα αποθηκευθούν κεντρικά από το ICC για ελεύθερη πρόσβαση όλων των κέντρων EUROLTA 6

7 B/ Ο Φάκελος Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των επιμορφούμενων βασίζεται στο Φάκελο Πιστοποίησης των Επιμορφούμενων. Αποτελείται κατ ελάχιστον από: Έγγραφο υποβολής του Φακέλου Πιστοποίησης υπογεγραμμένο από τον εκπαιδευόμενο και τον/τους επιμορφωτή/ές Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Γλωσσική Συνειδητότητα Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Γλώσσα και Κουλτούρα Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Τεκμηρίωση για τουλάχιστον μία ομαδική ή ατομική εργασία εστιασμένη στον τομέα Διαδικασίες Εκμάθησης Γλώσσας Τεκμηρίωση εργασιών σε πέραν των παρά πάνω αναφερόμενων βασικών τομέων (Διευκρινήσεις στο EUROLTA - Πλαίσιο ). Τα αρχεία όλων των περιπτώσεων διδασκαλίας που παρακολούθησε ο επιμορφωτής Τα αρχεία όλων των περιπτώσεων διδασκαλίας που παρακολούθησε ο επιμορφούμενος Γραπτή βεβαίωση του Οργανισμού (επιμορφωτή) ότι ο επιμορφούμενος παρατηρήθηκε να διδάσκει τουλάχιστον τέσσερα πλήρη μαθήματα σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Τουλάχιστον σε ένα από τα μαθήματα η παρακολούθηση θα πρέπει να έχει γίνει με την προσωπική παρουσία του επιμορφωτή στο χώρο διδασκαλίας. Άλλοι πιθανοί τρόποι παρακολούθησης περιλαμβάνουν βίντεο (σύγχρονη εξ αποστάσεως ή βιντεοσκοπημένη) καθώς και μικροδιδασκαλία. ii Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν μια τελική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση από τους επιμορφούμενους Το τι ακριβώς απαιτείται για τον Φάκελο Πιστοποίησης του εκπαιδευόμενου μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του προγράμματος επιμόρφωσης και τον τύπο διδασκαλίας. Ο επιμορφωτικός οργανισμός θα καθορίσει τον ακριβή τύπο του φακέλου και το πως θα συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παραδείγματος χάριν, μέσω εξετάσεων ή/και διαρκούς αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Φάκελος Πιστοποίησης, στο σύνολό του, τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο ο επιμορφούμενος χειρίστηκε όλες τις ενότητες και αντιμετώπισε ένα ευρύ ii Στις περιπτώσεις εξ αποστάσεως παρακολούθησης το Κέντρο θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένη η δράση του καθηγητή, η δράση των μαθητών καθώς και η διάδραση καθηγητή - μαθητών. 7

8 πεδίο θεμάτων και εργασιών. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνει ότι ο επιμορφούμενος κατέχει τον τρόπο με τον οποίο όλες οι διαδικασίες μάθησης εμπλέκονται μεταξύ τους. Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αναφέρουν όλες τις πηγές τους. Σε περίπτωση λογοκλοπίας, έστω και σε μία μόνο εργασία, απορρίπτεται ολόκληρος ο Φάκελος. Γ/ EUROLTA - Διαδικασίες Πιστοποίηση Επιμορφωτικών Οργανισμών To ICC εκπαιδεύει και πιστοποιεί Αρχιεπιμορφωτές/Αρχιεπιμορφώτριες να επιθεωρούν και να πιστοποιούν επιμορφωτικούς οργανισμούς. Οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες δεν μπορούν να επιθεωρούν τους δικούς τους επιμορφωτικούς οργανισμούς. Επιμορφωτικοί οργανισμοί που επιθυμούν να προσφέρουν προγράμματα EUROLTA θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς έναν/μία Αρχιεπιμορφωτή η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου όπως περιγράφεται στο τμήμα Α παραπάνω Τεκμηρίωση που να περιγράφει τον οργανισμό: σύντομο ιστορικό, μέγεθος, πεδίο που καλύπτει και η θέση του στη χώρα Το πλήρες σετ των οδηγιών προς τους επιμορφωτές του προγράμματος Βιογραφικά Σημειώματα όλων των επιμορφωτών Ένα δείγμα επιμορφωτικής ενότητας ή φάσης Πρόβλεψη που έχει γίνει ώστε να διενεργηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης (διευκρινίζεται παρακάτω) Οι Αρχιεπιμορφωτές, ανά πάσα στιγμή, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν επί τόπου επιθεώρηση. Οι ημερομηνίες για αυτές τις επιθεωρήσεις θα συμφωνούνται μεταξύ των Αρχιεπιμορφωτών/τριών και του οργανισμού. Μια τέτοια επί τόπου επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: Επιθεώρηση της διατιθέμενης υποδομής για το πρόγραμμα Συνέντευξη με τον υπεύθυνο του προγράμματος ή/και με τον εκπρόσωπο του οργανισμού Συνέντευξη με τον/τους επικεφαλής επιμορφωτή/τές Συνέντευξη με το επί κεφαλής αξιολογητή Επί πλέον, αν είναι δυνατόν: Παρακολούθηση μιας επιμορφωτικής ώρας Παρακολούθηση μιας διαδικτυακής επικοινωνίας (όπου εφαρμόζεται) Μια επισκόπηση ενός πλήρους παραδείγματος ολοκληρωμένης εργασίας επιμορφούμενου Επί τόπου παρακολούθηση επιμορφούμενων να διεξάγουν επιτυχή διδασκαλία Με βάση αυτή τη διαδικασία επιθεώρησης οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες, μέσα σε ένα μήνα, υποβάλουν πόρισμα με την αιτιολογημένη απόφασή τους στον οργανισμό, για την πιστοποίηση του ή μη, προς συνυπογραφή από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες προωθούν το πόρισμα στο ICC μέσα σε ένα μήνα από την συνυπογραφή του. 8

9 Περιοδική Αξιολόγηση Πιστοποίησης Επιμορφωτικών Οργανισμών Δύο χρόνια μετά την αρχική πιστοποίηση ο/η Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια ζητάει από τον επιμορφωτικό οργανισμό να υποβάλει μια αναφορά που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Σύντομη αξιολόγηση των διεξαχθέντων προγραμμάτων Περιγραφή των τυχών αλλαγών του αρχικού σχεδιασμού Επικαιροποιημένα βιογραφικά των επιμορφωτών και του υπεύθυνου των επιμορφωτικών προγραμμάτων Μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με τις προτάσεις του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας κατά την αρχική επί τόπου επιθεώρηση Βάσει αυτής της αναφοράς ο/η Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια αποφασίζει για το εάν η πιστοποίηση θα διατηρηθεί. Μπορεί να χρειαστεί και επανάληψη της επί τόπου επιθεώρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό εάν αλλαγές στην επιμορφωτική ομάδα ή στην οργανωτική δομή είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συνέχιση και την ποιότητα του προγράμματος. Το πόρισμα της επιθεώρησης αποστέλλεται, μέσα σε ένα μήνα, στον επιμορφωτικό οργανισμό για συνυπογραφή από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Οι Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες προωθούν το πόρισμα στο ICC μέσα σε ένα μήνα από την συνυπογραφή του. Συμπληρωματική Επιθεώρηση Εάν ο επιμορφωτικός οργανισμός αποφασίσει να προσφέρει επιμόρφωση σε διαφορετικό επίπεδο η με διαφορετικό τρόπο θα χρειαστεί μια συμπληρωματική επιθεώρηση που θα απαιτεί υποβολή στον/στην Αρχιεπιμορφωτή/φώτρια λεπτομερούς περιγραφής του προτεινόμενου προγράμματος αλλά δεν θα χρειαστεί επί τόπου επίσκεψη. Σε περίπτωση συμπληρωματικής επιθεώρησης η αναφορά του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας περιλαμβάνει τα εξής: 1. Τα έγγραφα που αναφέροντα στο τμήμα Α πιο πάνω 2. Πρόσθετα σχόλια του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας όπου χρειάζεται 3. Την πρόταση του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας για έγκριση του επιμορφωτικού προγράμματος ή, σε περίπτωση που ο/η Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια δεν ικανοποιηθεί με το προτεινόμενο σχέδιο προγράμματος, τις σαφείς του ενδείξεις για το που και πως το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EUROLTA 4. Επιλεγμένα έγγραφα που περιγράφουν το προσφερόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης Αυτά τα έγγραφα θα σταλούν στον υπό επιθεώρηση επιμορφωτικό οργανισμό για να προσυπογραφούν από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Το πόρισμα του/της Αρχιεπιορφωτή/ φώτριας προωθείται στο ICC εντός ενός μηνός από την συνυπογραφή από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Ανάκληση Πιστοποίησης Κέντρου Η πιστοποίηση ενός επιμορφωτικού κέντρου EUROLTA μπορεί να ανακληθεί, εάν παρεκκλίνει από τα οριζόμενα στο παρόν, μετά από πρόταση του/της Αρχιεπιμορφωτή/φώτριας ή απευθείας από το ICC. Πιστοποιημένοι Επιμορφωτές/φώτριες Τοπικοί οργανισμοί προτείνουν Αρχιεπιμορφωτές/φώτριες ή το ίδιο το ICC έρχεται σε επαφή μαζί τους. Επιμορφώνονται και πιστοποιούνται από το ICC. 9

10 Ο/η επιμορφωτής/φώτρια, για να πιστοποιηθεί, υποβάλει βιογραφικό σημείωμα είτε προσωπικά είτε μέσω ενός κέντρου ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης του κέντρου. Στο βιογραφικό θα πρέπει να φαίνεται γνώση και εμπειρία σε επικοινωνιακά επιμορφωτικά προγράμματα τουλάχιστον τριών ετών. Επιμορφωτές που είναι γνωστοί στην περιοχή τους αλλά δεν είναι ενήμεροι για το πλαίσιο EUROLTA ή για προγράμματα σχεδιασμένα πάνω σ αυτό το πλαίσιο, ούτε έχουν εμπειρία επικοινωνιακής μεθοδολογίας, θα πρέπει να ενημερωθούν για τις αρχές και τις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων που βασίζονται στο EUROLTA. Εάν κάποιος επιθυμεί να γίνει επιμορφωτής αλλά δε συμπληρώνει την απαραίτητη εμπειρία, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αίτηση πιστοποίησης ενός κέντρου η οποία θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένο σχέδιο επιμόρφωσής του. Οι επιμορφωτές οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα EUROLTA. Το ICC θα διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων Αρχιεπιμορφωτών/τριών και επιμορφωτών/τριών. Έτσι το ICC θα μπορεί να προτείνει επιμορφωτές/φώτριες στα κέντρα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Πιστοποιημένοι Αξιολογητές/γήτριες Οι επιμορφωτές που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο αξιολογητών υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στον/στην Αρχιεπιμορφωτή/φώτρια είτε προσωπικά είτε μέσω ενός κέντρου. Στα βιογραφικά θα εμφαίνεται η εμπειρία του/της επιμορφωτή/φώτριας σε αξιολογήσεις βασισμένες σε ντοσιέ καθώς και η επιμορφωτική τους εμπειρία. Εάν κάποιος επιθυμεί να γίνει αξιολογητής αλλά δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία μπορεί να λάβει καθοδήγηση για τις σχετικές διαδικασίες από τον/την Αρχιεπιμορφωτή/φώτρια. Το ICC θα διατηρεί ηλεκτρονικό μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών/τριών. Έτσι το ICC θα μπορεί να προτείνει αξιολογητές/γήτριες στα κέντρα, όπου κρίνεται απαραίτητο και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τήρηση αρχείου και τον συντονισμό των αξιολογήσεων. Ανάκληση πιστοποίησης επιμορφωτών/τριών ή/και αξιολογητών/τριών Το ICC διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης πιστοποίησης Αρχιεπιμορφωτών, αξιολογητών ή/και επιμορφωτών για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του Πλαισίου και των Διαδικασιών του EU- ROLTA ή για επαγγελματική συμπεριφορά που προσβάλει την καλή φήμη του EUROLTA και του ICC. Ένας/Μία Αρχιεπιμορφωτής/φώτρια έχει το δικαίωμα της ανάκλησης πιστοποίησης αξιολογητών ή/ και επιμορφωτών για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του Πλαισίου και των Διαδικασιών του EUROLTA ή για επαγγελματική συμπεριφορά που προσβάλει την καλή φήμη του EUROLTA και του ICC. Αξιολόγηση των Επιμορφούμενων Η αξιολόγηση και η επακόλουθη πιστοποίηση βασίζεται σε ένα Φάκελο Πιστοποίησης που έχει παραχθεί από κάθε επιμορφούμενο/νη χωριστά. Ο Φάκελος Πιστοποίησης συνοδεύεται από Έντυπο Υποβολής Φακέλου στην τοπική γλώσσα και στην Αγγλική. Το Έντυπο Υποβολής περιέχει λίστα με όλα τα στοιχεία του Φακέλου καθώς και υπογεγραμμένη αίτηση του επιμορφούμενου για πιστοποίηση. Το περιεχόμενο του Φακέλου Πιστοποίησης συνήθως γράφεται στη γλώσσα που διεξάγεται η επιμόρφωση. Ο οργανισμός επιμόρφωσης, όμως, μπορεί να δεχτεί φακέλους σε άλλη γλώσσα εάν 10

11 υπάρχει ο κατάλληλος αξιολογητής και η αξιολόγηση γίνεται απρόσκοπτα. Ο αξιολογητής μπορεί να υποβάλει στο ICC την αναφορά του στην τοπική γλώσσα αλλά για τα αρχεία του ICC η αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί και στην Αγγλική γλώσσα. Απόρριψη του Φακέλου Πιστοποίησης Εάν το περιεχόμενο των φακέλων δεν είναι πλήρες ή είναι ανεπαρκές μπορεί να ζητηθεί από τους επιμορφούμενους να τους επανυποβάλουν. Οι επιμορφωτικοί οργανισμοί έχουν το ελεύθερο να καθορίζουν οι ίδιοι το τι θεωρείται ανεπαρκής εργασία. Επίσης μπορούν να θέτουν χρονικά περιθώρια για την επανυποβολή του φακέλου. Το Εγχειρίδιο του Επιμορφούμενου πρέπει να καθορίζει τους όρους για την υποβολή και πιθανή επανυποβολή του Φακέλου Πιστοποίησης Ατομική Πιστοποίηση Μεμονωμένος καθηγητής που δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης EUROLTA μπορεί να υποβάλει έναν ανεξάρτητα συμπληρωμένο Φάκελο Πιστοποίησης στη Γραμματεία του ICC και να ζητήσει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα EUROLTA. Ο φάκελος πρέπει να είναι πλήρης από κάθε σκοπιά (όπως πιο πάνω) Εάν ο καθηγητής που υποβάλει τον Φάκελο δεν μπορεί να αποδείξει ότι αξιολογήθηκε από πιστοποιημένο αξιολογητή EUROLTA, ή από κάποιον με αντίστοιχο επαγγελματικό προφίλ, θα πρέπει να αποταθεί στη Γραμματεία του ICC για να διερευνηθεί αν υπάρχει αξιολογητής στην περιοχή του. Η Γραμματεία θα προωθήσει τον Φάκελο σε πιστοποιημένο αξιολογητή EUROLTA. Αρχεία Οι επιμορφωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να τηρούν αντίγραφα των φακέλων στα αρχεία τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από άλλους αξιολογητές ή εκπροσώπους του ICC Διαδικασία Ενστάσεων Σε περίπτωση που κάποιος επιμορφούμενος αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί κατά την αξιολόγηση, μπορεί εγγράφως να ζητήσει αναθεώρηση από τον επιμορφωτικό οργανισμό. Ο επιμορφωτικός οργανισμός θα υποβάλει τον φάκελο σε διαφορετικό αξιολογητή. Εάν και η δεύτερη αξιολόγηση είναι αρνητική ο επιμορφούμενος έχει το δικαίωμα να αποταθεί εγγράφως στο ICC. Το ICC θα υποβάλει τον φάκελο σε αξιολογητή από διαφορετική χώρα. Έκδοση Τίτλων Η Βεβαίωση (EUROLTA Certificate) καθώς και το Δίπλωμα (EUROLTA Diploma) εκδίδονται από τον οργανισμό επιμόρφωσης με την άδεια του ICC. Φέρουν την υπογραφή του προέδρου του ICC και του συντονιστή των προγραμμάτων EUROLTA του επιμορφωτικού ινστιτούτου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι τίτλοι αποστέλλονται από το ICC στο επιμορφωτικό κέντρο EUROLTA και εν συνεχεία διανέμονται από το κέντρο στους επιμορφούμενους. Αμοιβές Οι αμοιβές για τις διάφορες διαδικασίες του προγράμματος EUROLTA όπως Πιστοποίηση ενός κέντρου Επαναξιολόγηση ενός κέντρου Έκδοση τίτλων για τους επιμορφούμενους είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστό έγγραφο αμοιβών ή στην ιστοσελίδα του ICC. 11

12 Παράρτημα: Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες του EUROLTA ICC Αρχιεπιμορφωτές Αξιολογητές Επιμ. Οργανισμοί (Κέντρα- EUROLTA) Επιμορφωτές Ρόλοι Καθιέρωση του EUROLTA ως ένα διεθνές πρότυπο. Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος EUROLTA όπως περιγράφεται εδώ. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα τμήματα Α, Β και Γ του παρόντος και πιθανόν μελλοντικών εγγράφων και εντύπων του ICC: Επιθεωρούν και πιστοποιούν κέντρα, αξιολογητές και επιμορφωτές. Αξιολογούν φακέλους πιστοποίησης επιμορφούμενων προγραμμάτων στα οποία δεν συμμετείχαν ως επιμορφωτές ή οργανωτές. Οργανώνουν και παρέχουν προγράμματα EUROLTA. Διδάσκουν σε προγράμματα EUROLTA Δικαιώματα Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν έγγραφο: Ανακαλούν άδειες διδασκαλίας προγραμμάτων και παροχή πιστοποιήσεων EUROLTA Ανακαλούν πιστοποίηση αξιολογητών και επιμορφωτών Κάνουν τις προτάσεις τους στο ICC σχετικά με την πιστοποίηση των κέντρων EUROLTA Προτείνουν αξιολογητές Σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν: Παρέχουν άδειες σε κέντρα να διδάσκουν προγράμματα EUROLTA και να εκδίδουν πιστοποιήσεις EUROLTA Επιμορφώνουν και πιστοποιούν αξιολογητές. Επιμορφώνουν και πιστοποιούν επιμορφωτές Προτείνουν στα αντίστοιχα κέντρα την πιστοποίηση των επιμορφούμενων. Μπορούν να γίνουν επιμορφωτές αλλά δεν μπορούν να αξιολογήσουν δικούς τους επιμορφούμενους Ορίζουν τους επιμορφωτές και ενθαρρύνουν και στηρίζουν την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Προτείνουν Αρχιεπιμορφωτές ή/και αξιολογητές. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνει κανείς επιμορφωτής EUROLTA : α. Ατομική αίτηση απ ευθείας στο ICC (αίτηση στην ιστοσελίδα) β. Ένα κέντρο EUROLTA προτείνει κάποιον και ο Αρχιεπιμορφωτής δέχεται την αίτηση του κέντρου η οποία συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα του επιμορφωτή. γ. Πιθανός επιμορφωτής παρακολουθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών EUROLTA που οργανώθηκε από ένα ή περισσότερα κέντρα Υποχρεώσεις Διατήρηση ιστοσελίδας μέσω της ποίας Αρχιεπιμορφωτές, αξιολογητές, κέντρα και επιμορφωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη ενημέρωση, στις τιμές, στα έγγραφα και στα τυποποιημένα έντυπα. Ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στα τμήματα Α, Β, και Γ αυτού του εγχειριδίου καθώς και σε μελλοντικά έγγραφα ή /και έντυπα που θα εκδοθούν από το ICC Υποβάλουν τις αξιολογήσεις τους στον Αρχιεπιμορφωτή και στα κέντρα χρησιμοποιώντας τα έντυπα και τα υποδείγματα του ICC Οργανώνουν και παρέχουν προγράμματα EUROLTA με, ει δυνατόν, περισσότερους του ενός επιμορφωτές Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης επιμορφωτών Συμμετέχουν ενεργά και ολοκληρώνουν επιτυχώς σεμινάρια επιμόρφωσης επιμορφωτών EUROLTA Διδάσκουν στα προγράμματα EUROLTA τηρώντας πιστά τις αρχές του πλαισίου EUROLTA. 12

13 Διασφάλιση της απαραίτητης προτυποποίησης των Αρχιεπιμορφωτών. Συνεργασία με τους Αρχιεπιμορφωτές για παροχή επιμόρφωσης αξιολογητών, προτυποποίησης, σεμιναρίων και καθοδήγησης. Παροχή σαφών και περιεκτικών οδηγιών στους Αρχιεπιμορφωτές. Υποστήριξη, όπου είναι δυνατόν, των σεμιναρίων επιμόρφωσης επιμορφωτών EUROLTA (χωρίς όμως ανάληψη της οργάνωσης του σεμιναρίου) Διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο δίκτυο ICC EUROLTA συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων και σε συναντήσεις που οργανώνει το ICC Συνεργάζονται με το ICC για την παροχή επιμόρφωσης αξιολογητών, σεμιναρίων προτυποποίησης και καθοδήγησης. Προφίλ Οι Αρχιεπιμορφωτές είναι ειδικοί στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών σε εξωσχολικό περιβάλλον και είναι γνώστες των σχετικών θεμάτων σε τοπικό και ευρύτερο εθνικό επίπεδο. Οι Αρχιεπιμορφωτές επιμορφώνονται και πιστοποιούνται από το ICC και αναφέρονται απ ευθείας στο ICC. Συμμετέχουν ενεργά σε όσα επιμορφωτικά σεμινάρια αξιολογητών χρειαστεί και τα ολοκληρώνουν επιτυχώς EUROLTA. Αυτό μπορεί να γίνει και σε συνεργασία με άλλα κέντρα Τηρούν αυστηρά τις Διεθνείς Διαδικασίες EUROLTA όπως περιγράφονται στα τμήματα Α, Β, και Γ αυτού του εγχειριδίου Ιδιαιτέρως τα κέντρα EUROLTA συντάσσουν και εκδίδουν ένα Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου για κάθε τους πρόγραμμα ή/και αντίστοιχη διαδικασία το οποίο διατίθεται ελεύθερα στους επιμορφούμενους. Οι αξιολογητές είναι ειδικοί στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ενήλικες και έμπειροι επιμορφωτές καθηγητών. Οι αξιολογητές προτείνονται από τα κέντρα EUROLTA ή κάνουν μεμονωμένα απ ευθείας αίτηση στο ICC. Οι αξιολογητές πιστοποιούνται από και αναφέρονται απ ευθείας στον Αρχιεπιμορφωτή. Οι αξιολογητές ορίζονται από τον οργανισμό τους Εκπαιδευτικοί οργανισμοί με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διδασκαλία τουλάχιστον τριών γλωσσών. Σε διαφορετική περίπτωση, πιθανά κέντρα θα πρέπει να καλύπτουν τους όρους και τις συνθήκες του παρόντος εγχειριδίου Έχουν προσόντα ενός επιπέδου αντίστοιχου με το Επίπεδο Δύο όπως προσδιορίζεται στο EUROLTA Πλαίσιο Έχουν σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση καθηγητών Κατά προτίμηση είναι καθηγητές ξένων γλωσσών εν ενεργεία. 13

14 14

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα