Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε."

Transcript

1 Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή Το πακέτο προγραμμάτων 4Μ-ΚΕΝΑΚ συνιστά μιά έγκυρη και ολοκληρωμένη λύση στο ενεργειακό λογισμικό, η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναγκών στις μελέτες ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων. Στην πλήρη του έκταση, το Ολοκληρωμένο Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ αποτελείται από δύο Υποσυστήματα- Συνιστώσες (Components), το Υπολογιστικό και το Σχεδιαστικό. Σε ότι αφορά στο Υπολογιστικό Τμήμα, αυτό απαρτίζεται από τα δύο παρακάτω προγράμματα: 1. Πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης 4Μ-ΚΕΝΑΚ: Βασισμένο στην Μηνιαία Μέθοδο EN ISO13790:2008, εκτελεί όλους τους ενεργειακούς υπολογισμούς και παράγει μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα έντυπα επιθεώρησης και ενεργειακής πιστοποίησης του υπό μελέτη κτιρίου 2. Πρόγραμμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης 4Μ-ΚΕΝΑΚ: Βασισμένο στην Ωριαία Μέθοδο ΕΝ ISO13790:2008, πραγματοποιεί τους υπολογισμούς ενεργειακής ανάλυσης και παράγει το τεύχος της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου. Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ενώ το δεύτερο στους συναδέλφους Μελετητές, καθώς η «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης» προβλέπεται να αντικαταστήσει την «Μελέτη Θερμομόνωσης». Και τα δύο προγράμματα ακολουθούν κατά γράμμα το σχέδιο του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως ακριβώς αυτό δημοσιεύτηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΚΕΝΑΚ του ΚΑΠΕ (σύμφωνα με το Νόμο 3661 /2008 και την Οδηγία 2002/91/ΕΚ). Εξάλλου, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι στηρίζονται στην σχολαστική εφαρμογή του νέου ISO 13790:2008 και όχι σε απλουστευτικές του εκδοχές. Σε ότι αφορά στο Σχεδιαστικό Τμήμα (CAD), αυτό συνυπάρχει προαιρετικά με τα δύο παραπάνω προγράμματα υπολογισμών, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία της 4Μ για έξυπνη αναγνώριση των σχεδίων της μελέτης και αυτόματη ενημέρωση των φύλλων υπολογισμών (εικόνα 1). Η δυνατότητα αυτή που είναι ιδιαίτερα οικεία στους χρήστες του πακέτου FINE, εγγυάται την ελαχιστοποίηση του χρόνου εισαγωγής των 1

2 δεδομένων, την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και την πληρότητα στην παρουσίαση του τεύχους της ενεργειακής μελέτης. Εικόνα 1 2. Γενικά Χαρακτηριστικά Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου πακέτου 4Μ-ΚΕΝΑΚ είναι τα εξής: Εξυπνος Σχεδιασμός και Φιλικό Περιβάλλον για τον χρήστη: Το πακέτο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο στην εκμάθηση και χρήση του, παρέχοντας στον χρήστη πλήρη έλεγχο στα δεδομένα και άμεση εποπτεία στα αποτελέσματα. Για τους χρήστες του ADAPT και του FINE, η αποδοτική χρήση του είναι υπόθεση μισής ώρας. Αξιοπιστία και ακρίβεια υπολογισμών σε όλο τους το εύρος: Ολοκληρωμένη ανάλυση των ενεργειακών ροών και λεπτομερής υπολογισμός της ενεργειακής ζήτησης, και στην συνέχεια και της κατανάλωσης (με τις αντίστοιχες εκπομπές καυσαερίων) με βάση τα ενεργειακά συστήματα που θα επιλεγούν (εικόνα 2). Πλούσια και Εγκυρη Βάση Δεδομένων: Το πακέτο ενσωματώνει τα δεδομένα πλούσιων βιβλιοθηκών, τόσο σε ότι αφορά δομικά υλικά, δομικά στοιχεία και τεχνολογίες, όσο και ως προς κλιματολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Μεθοδολογικό Υπόβαθρο βασισμένο στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Standards: Αναλυτική εφαρμογή του EN ISO13760:2008, ενώ ως προς τις αποδόσεις των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου, εφαρμογή των προτύπων pren , , , και pren15243, καθώς επίσης και τα , και (για την ενέργεια παραγωγής ζεστού νερού χρήσης) και pren για τον Φωτισμό. 2

3 Εικόνα 2 3. Εργονομία & Λειτουργικότητα Δεδομένου του πλήθους των εννοιών και παραμέτρων που εισάγονται στο πλαίσιο του νέου Ενεργειακού Κανονισμού, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ευχρηστία αλλά και στην εύκολη κατανόηση των δεδομένων, κατά την εισαγωγή και επεξεργασία τους. Ειδικότερα: Ως προς την εισαγωγή και διαχείριση των Ζωνών του Κτιρίου (εικόνα 3), το κυριότερα χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι τα εξής: o Εύκολη και γρήγορη εισαγωγή των Ζωνών του κτιρίου (Φύλλα υπολογισμών στα πρότυπα του ADAPT, τυπικά στοιχεία, βιβλιοθήκες δομικών υλικών, γειτνιάσεις επιφανειών, θερμικές γέφυρες κ.α.), με 3

4 μέγιστη ακρίβεια στον υπολογισμό των ενεργειακών απωλειών σύμφωνα με ISO13790:2008. o Ευχέρεια στον ορισμό των παραμέτρων και στοιχείων που αφορούν τις πρόσθετες ενεργειακές ανάγκες (φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) κατάλληλα οργανωμένων σε χωριστές καρτέλες. o Πλήρης εποπτεία για τα ενεργειακά αποτελέσματα της κάθε Ζώνης που αφορούν στην ενεργειακή Ζήτηση (για Θέρμανση και Ψύξη χωριστά ανά μήνα αλλά και συνολικά για το έτος, ενεργειακές καταναλώσεις φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης κλπ). Εικόνα 3 Ως προς την διαχείριση των Ενεργειακών Συστημάτων του Κτιρίου (εικόνα 4), η εργονομία του λογισμικού οφείλεται στα εξής: o Εξυπνη αντιστοίχιση των Ζωνών με τα Ενεργειακά Συστήματα που αναλαμβάνουν να καλύψουν τις απαιτούμενες ανάγκες ενεργειακής ζήτησης o Εξυπνη δόμηση των στοιχείων κάθε Συστήματος, κατάλληλα οργανωμένων στα Υποσυστήματα Θέρμανσης, Κλιματισμού, και Ζεστού Νερού Χρήσης o Ευκολία και ταχύτητα στον ορισμό των χαρακτηριστικών κάθε Συστήματος, με αυτόματη συμπλήρωση των συνήθων (default) τιμών, αλλά και την ύπαρξη κατάλληλων βοηθητικών πινάκων. o Αναλυτική απεικόνιση των ετήσιων ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών αερίων για κάθε Σύστημα/Υποσύστημα. 4

5 Εικόνα 4 4. Συμπεράσματα Τα παραγόμενα τελικά αποτελέσματα (output) της ενεργειακής ανάλυσης του πακέτου 4Μ-ΚΕΝΑΚ με την βοήθεια των δύο παραπάνω προγραμμάτων Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακής Επιθεώρησης είναι αντίστοιχα τα εξής: Τεύχος Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης: Πλήρες αναλυτικό τεύχος μελέτης ενεργειακής απόδοσης, με όλα τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα ενεργειακών υπολογισμών, όπως ακριβώς απαιτούνται από τον νέο Κανονισμό. Εντυπα Ενεργειακής Απόδοσης: Αυτόματη παραγωγή των εντύπων και πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και Επιθεώρησης, όπως ακριβώς απαιτούνται για υποβολή (εικόνα 5). Ειδικότερα, το πρόγραμμα ενεργειακής επιθεώρησης παράγει τα έντυπα α) Ενεργειακής Απόδοσης Συστημάτων, β) Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου και γ) Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιριακού Κελύφους. 5

6 Συμπερασματικά, τα δύο προγράμματα υπολογισμών του πακέτου 4Μ-ΚΕΝΑΚ σε συνδυασμό με το σχεδιαστικό περιβάλλον συνθέτουν ένα ενοποιημένο περιβάλλον μοναδικής ευχρηστίας και υψηλής απόδοσης, κατάλληλο στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε περίπτωσης υφιστάμενου ή νέου κτιρίου. Η έξυπνη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ υπολογισμών και σχεδίασης οφείλεται στην προηγμένη τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) της 4Μ, ενώ σε ότι αφορά το μεθοδολογικό υπόβαθρο, η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της κατασκευάστριας εταιρείας είναι η καλύτερη εγγύηση για την εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι το πακέτο 4Μ-ΚΕΝΑΚ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και στις αγορές του εξωτερικού με την διεθνή εκδοχή του (international version) και την εμπορική ονομασία FineGREEN. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της 4Μ (www.4m.gr), ή και να απευθυνθεί στην ίδια την εταιρεία και στα δέκα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα της σε όλη την Ελλάδα. 6

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA Λάμπρος Μανασής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΟΜΗ ΕΠΕ, Κάκαρη 3, 11221 Ν. Φιλοθέη, τηλ. 210-6921587,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector LIFE09 ENV/GR/000297 Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector CARBONTOUR Deliverable 3.3: Carbon footprint software tool operational manual (in Greek) February 2012

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δ. Κατσαρέλης, Μηχ/γος Μηχανικός (4Μ Α.Ε., Ευελπίδων 7 Α, 145 62 Κηφισιά, 210-8084685, dkats@tee.gr) Χ. Χαραλαμπόπουλος, Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

HNAνέα Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ 4 Μ Α. Ε.

HNAνέα Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ 4 Μ Α. Ε. νέα HNA ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ ΚΕΜΠ. ΑΘ. Aριθμός Aδείας 467/91/ΚΔΑ TEYXOΣ 52 / ΜΑΡΤΙΟ ΡΤΙΟΣ 2009 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ 4 Μ Α. Ε. Η Απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιστοποίηση ενεργειακών προϊόντων και ο ενεργειακός χαρακτηρισμός Κτιρίων - Το παράδειγμα των Θερμικών Ηλιακών

Η Πιστοποίηση ενεργειακών προϊόντων και ο ενεργειακός χαρακτηρισμός Κτιρίων - Το παράδειγμα των Θερμικών Ηλιακών Η Πιστοποίηση ενεργειακών προϊόντων και ο ενεργειακός χαρακτηρισμός Κτιρίων - Το παράδειγμα των Θερμικών Ηλιακών Ε. Μαθιουλάκης, Η. Παπανικολάου και Β. Μπελεσιώτης Εργαστήριο Ηλιακών & Ενεργειακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Εξοικονόμησης Eνέργειας Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή H VECHRO, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες χρωμάτων και βερνικιών, ξεκίνησε τη δημιουργική της πορεία το 1948 και αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο και τον Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Κων/νος Α. Μπαλαράς, Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πράσινα - Έξυπνα κτίρια, εφαρμογή της ενεργειακής πληροφορικής τεχνολογίας στην κτιριοκαινοτομία για την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα