Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ"

Transcript

1 Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009

2 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής ενεργειακών βιοκλιµατικών συστηµάτων, και έχοντας επίσης εργαστεί τόσο σαν σύµβουλος ανάπτυξης τεχνικού λογισµικού, όσο και σε οµάδα εργασίας στο πλαίσιο του ΚΕΝΑΚ, θα σας παρουσιάσω στην συνέχεια ορισµένες ενδιαφέρουσες εξελίξεις, οι οποίες δροµολογούνται στο ενεργειακό λογισµικό (software) αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ. Μεταξύ άλλων, θα τονίσω και την αναγκαιότητα επικοινωνίας (από πλευράς οργάνωσης και κατ επέκταση και σε επίπεδο λογισµικού) µεταξύ της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και της Μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων µε την Ενεργειακή Βιοκλιµατική Μελέτη και την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Κατ αρχάς η χρήση Λογισµικού στις Ενεργειακές Μελέτες είναι αναγκαία για πολλούς λόγους, όπως οι παρακάτω: Εξασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς Εξοικονόµηση χρόνου και προσπάθειας υνατότητα προσδιορισµού των βέλτιστων επιλογών σχεδιασµού Ολοκληρωµένη παρουσίαση (τεύχος και σχέδια) Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και οργάνωση µελετών και συν τοις άλλοις, διότι είναι σχεδόν αδύνατος ο τρόπος υπολογισµού των ενεργειακών µεγεθών µε άλλη µέθοδο (π.χ. excel ή computer χειρός) λόγω της πολυπλοκότητας και του µεγάλου µεγέθους των υπολογισµών. Λογισµικό Ενεργειακού & Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού (B-KLIMA) Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα (εικόνα 1) προηγείται κατ αρχάς ο Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός του κτιρίου όπου πιθανόν να υπάρχουν και συγκεκριµένες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις (ορισµένα παραδείγµατα φαίνονται στην εικόνα 2), ενώ στην συνέχεια έχουµε τον υπολογισµό και τον σχεδιασµό των Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι βιοκλιµατικές

3 παρεµβάσεις (που έχουν σαν στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας) εφαρµόζονται στη µεγάλη τους πλειοψηφία κατα τον Αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του κτιρίου. Άρα όταν έχουµε βιοκλιµατικές παρεµβάσεις, και κατά την περίοδο της µελέτης τους πρέπει να γίνεται και η ενεργειακή µελέτη ούτως ώστε οι βιοκλιµατικές παρεµβάσεις να είναι οι βέλτιστες ενεργειακά και να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της ισχύος των µεγεθών των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό οι βιοκλιµατικές παρεµβάσεις να µην προσφέρουν την βέλτιστη ποσότητα εξοικονόµησης ενέργειας. Παρακάτω βλέπουµε αναλυτικά τις µεθοδολογίες που ακολουθούνται στο σύνολο της µελέτης ενός κτιρίου και τον τρόπο εφαρµογής τους. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & Η/Μ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Μοντέλο BIM (Building Information Model) Αναγνώριση χώρων Αναγνώριση στοιχείων περιβλήµατος (γεωµετρικά δεδοµένα, δοµικά στοιχεία κλπ) ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ (Β-ΚLΙΜΑ) Μοντέλο πιστής αναπαράστασης & προσοµοίωσης ενεργ. συµπεριφοράς Ειδική αντιµετώπιση για χειµώνα και καλοκαίρι χωριστά Μεθοδολογία ΚΟΧΕΕ (EN & ASHRAE) Βάση Κλιµατ/κών εδοµένων (ΕΜΥ) Σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων σχεδιασµού Παραγωγή εικτών Τεκµηρίωση αποτελεσµάτων 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Μοντέλο BIM (Building Information Model) Αναγνώριση χώρων Αναγνώριση στοιχείων περιβλήµατος Αναγνώριση Η/Μ Εγκ/σεων Ποικιλία ενεργειακών παρεµβάσεων & εφαρµογών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής Θερµοκήπια Τοίχοι TROMBE τοίχοι µάζας Νυκτερινός αερισµός Γεωθερµία Ηλιακά Σκίαστρα όψεων περιστροφή κτιρίου κ.α. Εικόνα 1 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός και Βιοκλιµατικό-Ενεργειακό Μοντέλο

4 Εικόνα 2 Παραδείγµατα Βιοκλιµατικών παρεµβάσεων όπως φαίνονται στο περιβάλλον του Λογισµικού Σε συνέχεια της Ενεργειακής Βιοκλιµατικής Μελέτης (B-KLIMA), έχουµε τις παρακάτω επεκτάσεις: 1. Την βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση από την πλευρά επιλογής εξοπλισµού υπολογίζοντας την ποσότητα της: Εξοικονοµούµενης ενέργειας Ελαχιστοποίησης των εκποµπών CO2 και της Ελαχιστοποίησης του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας 2. Την αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών (ενεργειακών συστηµάτων) µε σκοπό την :

5 Βέλτιστη επιλογή του ενεργειακού συστήµατος (πχ. λέβητας και ηλεκτρικός ψύκτης ή αντλία θερµότητας, ή ψύκτης απορρόφησης, υδρόψυκτος ψύκτης ή αερόψυκτος ψύκτης κλπ) Βέλτιστη τεχνικοοικονοµική επιλογή (πχ. κόστος αγοράς εξοπλισµού, κόστος λειτουργίας, βαθµοί απόδοσης, τιµή ηλεκτρικού ρεύµατος, τιµή φυσικού αερίου, τιµή πετρελαίου κλπ), και υνατότητα συµπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. συµπαραγωγή ψυκτικής ενέργειας- ηλεκτρικής ενέργειας -θερµότητας, Αποθήκευση θερµότητας για την αντιµετώπιση των µέγιστων φορτίων. Έίναι ήδη στα πρόθυρα η εφαρµογή από την ΕΗ των ηλεκτρονικών µετρητών ενέργειας για χρέωση µε βάση τις αιχµές του δικτύου και την ώρα κατανάλωσης. Οπότε αποκτά µεγάλο µέλλον η δυνατότητα αποθήκευσης ψυκτικής ενέργειας για την αποφυγή των αιχµών χρέωσης ενέργειας και ισχύος. ιερεύνηση πρόσθετων δυνατοτήτων για άντληση ή απόρριψη θερµότητας όπως συνεργασία αντλία θερµότητας µε ηλιακό συλλέκτη κλπ. Σαν επόµενο βήµα µετά την Ενεργειακή Βιοκλιµατική Μελέτη (B-KLIMA) έχουµε τις εφαρµογές λογισµικού που προκύπτουν από την εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ. Και εδώ ισχύει η αµφίδροµη επικοινωνία των Αρχιτεκτονικών µελετών και Η/Μ µελετών µε τις παρακάτω εξειδικευµένες µελέτες : 1. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για την Πολεοδοµία, 2. Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης για έκδοση πιστοποιητικού και 3. Μελέτη Απόδοσης Συστηµάτων Θέρµανσης και Ψύξης του κτιρίου Τα εδοµένα & Παραδοχές που λαµβάνονται υπ οψιν για τον υπολογισµό τους ειναι τα παρακάτω. 1. Χαρακτηριστικά κτιρίου (γεωµετρία, προσανατολισµός, δοµικά υλικά, στοιχεία επιφανειών) 2. Καθορισµός θέσης, προσανατολισµού και εξωτερικής σκίασης του κτιρίου

6 3. Μετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής & εκτίµηση εξωτερικών συνθηκών σχεδιασµού 4. Χρήσεις και λειτουργίες των χώρων & επιλογή εσωτερικών συνθηκών σχεδιασµού (θερµοκρασία, ρυθµός ανανέωσης αέρα) 5. Θεώρηση όλων των συνιστωσών (θερµικών απωλειών από τις επιφάνειες των δοµικών στοιχείων, θερµικών απωλειών από µηχανικά ελεγχόµενο ή φυσικό αερισµό, εσωτερικών κερδών, ηλιακών κερδών από υαλοστάσια και από παθητικά ηλιακά συστήµατα). Το Τεύχος της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σαν παραγόµενο αποτέλεσµα (output) του λογισµικού συνίσταται από τα παρακάτω τρία εκτυπωτικά µέρη: ΜΕΡΟΣ Α: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Α.3. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Α.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ, ΗΛΙΑΚΑ κλπ) Α.5. ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Β.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Β.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Β.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Β.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Β.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Β.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΧΩΝ

7 Γ.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Γ.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 Οι εφαρµογές που προαναφέρθηκαν ακολουθούν σε αντιστοιχία τις µεθοδολογίες που προτείνει ο νέος ΚΕΝΑΚ και συνδέονται µε το σύνολο των µελετών του κτιρίου. Παρακάτω (εικόνα 3) βλέπουµε τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο που συνδέονται: ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ-H/M EΓΚΑΤ. IDEA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ Μοντέλο BIM (Building Information Model) Αναγνώριση χώρων Αναγνώριση στοιχείων περιβλήµατος (γεωµετρικά δεδοµένα, δοµικά στοιχεία κλπ) FINE ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Model) Αναγνώριση χώρων Αναγνώριση στοιχείων περιβλήµατος (γεωµετρικά δεδοµένα, δοµικά στοιχεία κλπ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΝΑΚ 1. Πρόγραµµα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για Πολεοδοµία (έκδοση άδειας) Ωριαία Μέθοδος (Ωριαίου βήµατος- ISO13790:2008) 2. Πρόγραµµα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για έκδοση Πιστοποιητικού Μηνιαία Μέθοδος (ηµισταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος - 3. Πρόγραµµα Απόδοσης Συστηµάτων Θέρµανσης και Ψύξης του κτιρίου pren , /2-1, /2-3, /4-1 & pren15243 pren , /3-2 & /3-3 (ζεστό νερό χρήσης) Εικόνα 3. Παράδειγµα (3D BIM -> Υπολογισµοί -> Πιστοποιητικό)

8 Επιπλέον τα παραγόµενα αποτελέσµατα τα οποία ουσιαστικά εµπλουτίζουν τα τελικά σχέδια που προκύπτουν από το λογισµικό, περιέχουν όλες τις πρόσθετες πληροφορίες όπως φαίνεται παρακάτω: Τοπογραφικό Προσανατολισµός του οικοπέδου κτιρίου Κατόψεις Προσανατολισµός κτιρίου Θερµοµόνωση στους τοίχους Τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών (Φ/Β κλπ) Παθητικά ηλιακά συστήµατα (πχ. αίθριο) & συστ. δροσισµού (πχ. φεγγίτες οροφής) Φυτεύσεις στο δώµα Εξωτερικά συστήµατα ηλιακής προστασίας Όψεις - Τοµές Ενταξη τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Φ/Β κλπ) Παθητικά ηλιακά συστήµατα & συστήµατα δροσισµού Τοποθέτηση εξωτερικών συστηµάτων ηλιακής προστασίας Τοποθέτηση θερµοµόνωσης (Τοµές) Κάτοψη διαµόρφωσης ακάλυπτων χώρων Χωροθέτηση πρασίνου και τύπος φύτευσης Χωροθέτηση και απεικόνιση στοιχείων µικροκλίµατος (πχ. στοιχεία νερού) Τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών (πχ Φ/Β πανέλα κλπ) Σχέδια λεπτοµερειών κατασκευαστικές λεπτ. παθ. Συστ. Θέρµανσης & δροσισµού (πχ. Τrombe κλπ) Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θερµοµόνωσης

9 Πρόγραµµα Απόδοσης Συστηµάτων Θέρµανσης και Ψύξης του κτιρίου Σε αυτό το τµήµα προβλέπεται η εφαρµογή των µετρήσεων των ενεργειακών µεγεθών απο τον ενεργειακό επιθεωρητή για παραγωγή του πιστοποιητικού. Εδώ θα µου επιστρέψετε να αναφέρω ότι εκτός από το έλλειµµα των ενεργειακών επιθεωρητών που ως χώρα ισχυριζόµαστε ότι έχουµε εδώ και χρόνια και αποφεύγουµε την εφαρµογή της ενεργειακής επιθεώρησης θα προκύψει έλλειµµα για εξειδικευµένους τεχνίτες µέτρησης ενεργειακών µεγεθών (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Αυτή θα πρέπει να είναι µία ειδικότητα νέα µε αναλυτικό πρόγραµµα κατά 50% αυτή του θερµοϋδραυλικού και κατά 50% αυτή του ψυκτικού αλλά µε έµφαση στη χρήση των ενεργειακών οργάνων και τον τρόπο µέτρησης των ενεργειακών µεγεθών. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστικού Περιβάλλοντος Λογισµικού Ορισµένα από τα βασικά λειτουργικά του υπολογιστικού περιβάλλοντος του λογισµικού είναι τα ακόλουθα: Φύλλο Υπολογισµών Παραµετρικό Περιβάλλον Υπολογισµών στα πρότυπα των Windows Προηγµένες Λειτουργίες (τύπου spreadsheet) Ταυτόχρονη εποπτεία εδοµένων και Υπολογιζόµενων µεγεθών Πρακτικά απεριόριστη ευκολία σε επεµβάσεις και δοκιµές µε πλήρη εποπτεία στις αντίστοιχες επιπτώσεις Συµπαγής συνεργασία φύλλου υπολογισµών µε όλα τα Περιφερειακά Υποσυστήµατα Περιφερειακά Υποσυστήµατα Βιβλιοθήκες οµικών Στοιχείων & Κλιµατολογικών εδοµένων Σύστηµα Παραγωγής & Επεξεργασίας Τεχνικών Εκθέσεων και περιγραφών Σύστηµα Printing & Reporting

10 Αµφίδροµη Συνεργασία µε Σχεδιαστικό Περιβάλλον Συµπεράσµατα Οπως επιβεβαιώθηκε και από την σύντοµη αυτή παρουσίαση, η χρήση Λογισµικού στις Ενεργειακές Μελέτες είναι αναγκαία για πολλούς λόγους: Εξασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς Εξοικονόµηση χρόνου και προσπάθειας υνατότητα προσδιορισµού των βέλτιστων επιλογών σχεδιασµού Ολοκληρωµένη παρουσίαση (τεύχος και σχέδια) Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και οργάνωση µελετών

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ανάπτυξη Ολιστικού - Ανθρωποκεντρικού Μοντέλου αφορά Διαχείρισης του Μουσειακού Περιβάλλοντος με κύριο Γνώμονα για την Υλοποίησή του, τον Προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα