Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων."

Transcript

1 Διπλωματική εργασία Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Παυλίδης Γεώργιος Πάτρα, Ιούλιος 2009

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...2 I. Εισαγωγή...5 i. Σύνοψη...6 ii. Δομή μελέτης ανάλυση κεφαλαίων...7 II. Θεμελιώδεις έννοιες και βασικές παράμετροι...9 i. Το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αρχές που άγουν τη νέα οικονομία 9 ii. Η στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης...13 iii. Η εισαγωγή της πληροφορικής και οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές..16 iv. Οργανισμοί και πληροφοριακά συστήματα...18 III. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς...23 i. Είδη και τύποι πληροφοριακών συστημάτων...23 ii. Οι εφαρμογές της τεχνολογίας πληροφοριών στην επιχείρηση...26 iii. Πλεονεκτήματα και δυσκολίες πληροφοριακών συστημάτων στην επιχειρησιακή λειτουργία...31 iv. Πληροφοριακά συστήματα και βελτιώσεις ποιότητας...32 v. Αλλαγές στις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα & οργανωσιακές αλλαγές...33 IV. Πληροφοριακά συστήματα και επιχειρησιακή στρατηγική...40 i. Σχεδιασμός των κατάλληλων εφαρμογών πληροφοριακής τεχνολογίας 40 ii. Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα...41 iii. Δυσκολίες δημιουργίας & εφαρμογής επιτυχημένων Π.Σ. & Ο.Π.Σ...43 iv. Αποτελέσματα και χρήσεις στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων 44 v. Διοικητικά ζητήματα των στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων 56 V. Ευθυγράμμιση της στρατηγικής του οργανισμού με την τεχνολογική στρατηγική...58 i. Σχέση μεταξύ στρατηγικής και τεχνολογικής στρατηγικής...60 ii. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες στη διαμόρφωση πληροφοριακής στρατηγικής

3 iii. Ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα...63 iv. Ο ρόλος της αναπτυξιακής διαδικασίας των πληροφοριακών συστημάτων...67 v. Μετασχηματισμός του οργανισμού μέσω πληροφοριακών εφαρμογών 68 vi. Διαχείριση αλλαγών και επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων. Το πλαίσιο της οργανωσιακής αλλαγής...69 VI. Συμπεράσματα...72 i. Στην πράξη ευθυγράμμιση στρατηγικών στόχων και πληροφοριακής στρατηγικής του οργανισμού...72 ii. Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική διάσταση της ενσωμάτωσης της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική του οργανισμού...76 iii. Συμπεράσματα Το μέλλον της τεχνολογικής στρατηγικής...77 VII. Βιβλιογραφία...84 i. Ελληνική βιβλιογραφία...84 ii. Ξένη βιβλιογραφία...85 iii. Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

4 Αφιερώνεται σε όσους διαθέτουν τη σοφία της ταπεινότητας. 4

5 I. Εισαγωγή Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και οργανισμών στις αρχές του 21ου αιώνα κάνουν χρήση τεχνολογικών εφαρμογών είτε στη διαδικασία της οργάνωσης και διοίκησης είτε κατά την παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στην ποσότητα της παραγωγής, επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας ενώ παράλληλα μεταβάλλει και την εικόνα του συστήματος στους εξωτερικούς αλλά και στους εσωτερικούς πελάτες. Από τη μελέτη ενός σημαντικού αριθμού περιπτώσεων προκύπτει ότι σε παλιότερες περιόδους η τεχνολογία προσέφερε λύσεις σε προβλήματα που έμοιαζαν άλυτα ενώ πέρα από αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής έργου, οδηγούσε και σε μακροπρόθεσμα συνήθως, οικονομικά οφέλη. Με την πάροδο των ετών, οι εφαρμογές της τεχνολογίας έπαψαν να εμφανίζονται σαν Deus ex Machina και οι επιχειρήσεις σχεδίαζαν τις πολιτικές και τακτικές τους σύμφωνα με τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Είναι σαφές πως οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις ξεκίνησαν και οι μικρότερες ακολούθησαν. Όμως στην περίπτωση των επισήμων ή μη τακτικών και πολιτικών μιας επιχείρησης ή οργανισμού, ο σχεδιασμός δε διαφέρει ουσιαστικά από την υλοποίηση και τον έλεγχο. Κατά συνέπεια η τεχνολογία εξακολουθεί στις περισσότερες περιπτώσεις να καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται από την πραγματικότητα της αγοράς μιας αγοράς που μοιάζει να αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Ο ορισμός της επιχείρησης ενέχει τις έννοιες του ανθρώπου και των υποδομών ενώ η πιο νέα και πλήρης εκδοχή του ορισμού αυτού ενσωματώνει μαζί με τις δύο παραπάνω έννοιες και αυτή της τεχνολογίας. Είναι λοιπόν βέβαιο πως η τεχνολογία δε μπορεί να θεωρείται εξωγενής παράγοντας, πρόσθετο στοιχείο και γενικά ξένο σώμα από το σύστημα που αποτελείται από ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο αλλά αντίθετα μέρος αυτού του συστήματος και πιο συγκεκριμένα κομμάτι του υλικού κεφαλαίου. Στην επιχειρησιακή πρακτική όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. 5

6 Στην Ελλάδα το σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας, ποσοστό μεγαλύτερο του 96%, αφορά στον τριτογενή τομέα της παραγωγής, στην παραγωγή υπηρεσιών (πηγή: ΕΟΜΜΕΧ). Σύμφωνα με τα παγκοσμίως ισχύοντα κριτήρια η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών και δραστηριοποιούμενων στη χώρα επιχειρήσεων είναι μικρές οικονομικές μονάδες, όπως έχει πρόσφατα καταγραφεί. Η εικόνα συμπληρώνεται με τη μερική απουσία τεχνολογικών εφαρμογών κατά την παραγωγή του έργου αφού ενώ οι user friendly εφαρμογές κερδίζουν συνεχώς έδαφος και ανάμεσα στους επαγγελματίες, η τεχνολογία δε λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη διαδικασία του σχεδιασμού ώστε να συνεκτιμηθεί η εξαρχής συμβολή της στη διαδικασία παραγωγής έργου και να γίνουν οι ενδεχόμενες αλλαγές στη διαδικασία αυτή. Αλλαγές τέτοιες που θα οδηγούσαν σε βελτίωση αφενός των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους και σε διευκόλυνση του έργου τους και αφετέρου σε ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη αλλά βέβαιη μακροπρόθεσμη αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος για την επιχείρηση, σε θετικές αλλαγές στην εικόνα που αυτή παρουσιάζει προς όλες τις ομάδες συμφερόντων και τέλος σε αύξηση της δυναμικής του οργανισμού και εξασφάλιση της επιτυχημένης λειτουργίας του σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο απαιτητικό και έντονα εξελισσόμενο. Αν το μέλλον των επιχειρήσεων, στην εποχή της γνώσης είναι «η επιχείρηση που μαθαίνει», (Chris Argyris, 1993), τότε οι τεχνολογικές εφαρμογές δεν είναι παρά ο τρόπος, το μέσο δηλαδή της επιχείρησης και του οργανισμού να κατακτήσει τη γνώση. Δίχως την τεχνολογία και τις εφαρμογές αυτής δεν υπάρχει ούτε αυτή, η δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας. Με τις τεχνολογικές εφαρμογές αναπόσπαστο μέρος του συστήματος, η πληροφορία διαχέεται, επεξεργάζεται, αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται, μετατρέπεται με άλλα λόγια σε γνώση αποκλειστικά προς όφελος της επιχείρησης. Και αυτή είναι μια πρόκληση κατά κύριο λόγο για τη μικρή και τη μικρομεσαία επιχείρηση. i. Σύνοψη Στην παρούσα βιβλιογραφική μελέτη καταγράφονται οι αλλαγές στο περιβάλλον οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό, ακολουθούμενες από τις πρόσφατες αλλαγές στις βασικές παραμέτρους της παρουσίας και του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η 6

7 παρακολούθηση των αλλαγών στα δυο βασικά συστατικά του θέματος της μελέτης, (Πληροφοριακή τεχνολογία- εφαρμογές & Επιχειρησιακή στρατηγική), έγινε σε δύο επίπεδα. Χρησιμοποιώντας σαν βάση συγγράμματα, άρθρα και απόψεις αποδεκτές στον επιστημονικό και στον επιχειρηματικό χώρο, και εμπλουτίζοντας αυτή με μια επιλογή νέων στοιχείων που έρχονται στα χέρια μας μέσω των εφαρμογών της τεχνολογίας πληροφοριών και αφορούν τις δυνατότητες, την επίδραση και την επιρροή της τεχνολογίας αυτής, στη στρατηγική και τη λειτουργία ενός οργανισμού. Το ζήτημα της ευθυγράμμισης, ενσωμάτωσης ή ολοκλήρωσης των δύο στρατηγικών αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη και χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της πληροφοριακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, από τη φάση του σχεδιασμού της στρατηγικής του μέχρι την καθημερινή του λειτουργία. Τα βιβλιογραφικά ευρήματα αφορούν δημοσιεύσεις των τελευταίων κυρίως χρόνων και δεν είναι αριθμητικά σπουδαία. Κατά συνέπεια, έπρεπε να συμπληρωθούν με συμπεράσματα, σκέψεις και αναλύσεις βασισμένα σε συνεντεύξεις ειδικών, δημοσιεύματα εφημερίδων, στατιστικά στοιχεία κ.α. Η γενική φιλοσοφία στο κείμενο είναι οικονομικό-διοικητική χωρίς αυτό να βαίνει σε βάρος των συμπερασμάτων για την τεχνολογία της πληροφορικής. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα αλλά και πρακτικές συμβουλές για ζητήματα συγγενή με την ενσωμάτωση ΙΤ/Business, τη διαχείριση αλλαγών, τη διάρκεια της ευθυγράμμισης και τα αποτελέσματα της προσφέρονται και προκύπτουν από το κείμενο. ii. Δομή μελέτης ανάλυση κεφαλαίων Η μελέτη είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια με επιμέρους υποενότητες. 1. Εισαγωγή Στη σύντομη εισαγωγή της μελέτης, γίνεται ιστορική αναδρομή στη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παράλληλα, τονίζεται ο ρόλος της πληροφοριακής τεχνολογίας στην εποχή της γνώσης και η σημασία της, αρχικά για την επιβίωση και στη συνέχεια για την ανάπτυξη των οργανισμών και των επιχειρήσεων είτε αυτοί κινούνται στο χώρο του τριτογενούς τομέα, είτε στο χώρο της παραγωγής αγαθών. 2. Θεμελιώδεις έννοιες και βασικές παράμετροι 7

8 Στο κεφάλαιο δύο παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι του θέματος της μελέτης. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί, η διαδικασία της στρατηγικής από το σχεδιασμό μέχρι την πραγματοποίηση αλλαγών και τη διαχείριση της, το τεχνολογικό περιβάλλον και η θέση που κατέλαβαν τις τελευταίες δεκαετίες οι πληροφοριακές τεχνολογικές εφαρμογές στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. 3. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σαφές πως η γενική έννοια της τεχνολογίας εξειδικεύεται στην παρούσα εργασία μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα. Περιγράφονται τα είδη πληροφοριακών συστημάτων, οι σημαντικότερες επιχειρησιακές εφαρμογές τους και παραδείγματα αυτών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους στη διοικητική και στην επιχειρηματική διαδικασία και τέλος οι βασικές αλλαγές και βελτιώσεις που προσφέρουν εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή. 4. Πληροφοριακά συστήματα και επιχειρησιακή στρατηγική Στις ενότητες του τετάρτου κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στις βασικές παραμέτρους της αλληλεπίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων με τη στρατηγική των οργανισμών καθώς και στα τελευταία δεδομένα της σχέσης αυτής. Παρατίθενται παραδείγματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στις διάφορες εκφάνσεις της στρατηγικής. Τελειώνοντας, εξετάζονται διοικητικά ζητήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή των πληροφοριακών εφαρμογών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής. 5. Ευθυγράμμιση της στρατηγικής του οργανισμού με την τεχνολογική στρατηγική Εδώ αναλύεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ των δύο τύπων στρατηγικής και η διαδικασία αλληλεπίδρασης οργανωσιακής στρατηγικής και πληροφοριακών συστημάτων. Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείνεται η αναζήτηση αλληλεπιδράσεων μεταξύ συστημάτων και στρατηγικής, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διαχείριση αλλαγών και τη σημασία της στην επιτυχία ή μη της ενσωμάτωσης της πληροφοριακής στην επιχειρηματική στρατηγική. 6. Συμπεράσματα Στο τελευταίο κεφάλαιο της ανάλυσης εξετάζεται η εγκυρότητα πρακτικών συμβουλών ευθυγράμμισης των δύο στρατηγικών και ορισμένων θεωριών που 8

9 έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του επιστημονικού και του επιχειρηματικού κόσμου την τελευταία πενταετία. Στο κομμάτι της βιβλιογραφίας, καταγράφονται ελληνικά, μεταφρασμένα και ηλεκτρονικά συγγράμματα και άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν. II. Θεμελιώδεις έννοιες και βασικές παράμετροι i. Το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αρχές που άγουν τη νέα οικονομία Η νέα οικονομία οδηγείται από την ακόλουθη διαπίστωση. Τα άτομα, ως μονάδες αλλά και οι επιχειρήσεις είναι ή καθίστανται γρήγορα ηλεκτρονικά δικτυωμένες. Η διαδικασία αυτή που από πολλούς παρομοιάζεται με την ανάπτυξη νευρικού συστήματος σε ένα ζωντανό οργανισμό, έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της θεωρίας και της πράξης, της ίδιας της φύσης και της ουσίας του επιχειρείν. Για το σκοπό αυτό σε εμπειρικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί από ακαδημαϊκούς αλλά και από στελέχη της αγοράς ένα πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές που διέπουν τη νέα οικονομία (Sawhney 2000, Business2.0, 2002), (Bosworth, B.P. and Triplett, J.E., 'What's new about the new economy? IT, economic growth and productivity', Occasional Paper, Brookings Institution, Washington, D.C., 12 December 2001). : 1. Απόσταση: Η απόσταση τείνει να εξαλειφθεί με αποτέλεσμα η δυνητική αγορά αλλά και ο ανταγωνισμός να βρίσκεται παντού. Γεωγραφικοί περιορισμοί καθόριζαν μέχρι πρόσφατα την αγορά αλλά και το περιβάλλον του ανταγωνισμού. Στο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προέρχεται από επιτυχημένα επιχειρηματικά σχήματα της Ευρώπης αλλά και του Ισραήλ. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου Amazon το οποίο έχει προωθήσει τίτλους του σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 160 χώρες του κόσμου. 2. Χρόνος: Η αξία του για την επιχείρηση είναι τεράστια. Η άμεση αλληλεπίδραση έχει σημασία αφού συντελεί στην αύξηση των αλλαγών 9

10 και αυτή με τη σειρά της συντελεί σε τιμές premium για τις επιχειρήσεις που κατορθώνουν να ανταποκριθούν να μάθουν δηλαδή και να ενσωματώσουν τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Η αποδοχή μιας κουλτούρας συνεχών αλλαγών και η αναδόμηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης ώστε να γίνεται σωστή χρήση του παράγοντα χρόνου οδηγεί πάντα στην πρωτοπορία και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το κλειδί της επιτυχίας. 3. Ανθρώπινο δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης και κυρίως της επιχείρησης που ενσωματώνει στη φιλοσοφία της και στη στρατηγική της τη τεχνολογία και τις δυνατότητες αυτής. Η αξία μοχλεύεται από τις καινούργιες και καινοτόμες ιδέες που συντελούν στη δημιουργία νέων μοντέλων και προωθούνται από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Μεγάλες και πρωτοπόρες εταιρίες όπως η Microsoft προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών ώστε να προσελκύσουν και να στρατολογήσουν τους καταλληλότερους υποψηφίους. 4. Αξία: Η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγεται αυξάνει εκθετικά ανάλογα με το μερίδιο αγοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για τις επιπτώσεις των φαινομένων δικτύου. Για τα σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας όσο ευρύτερη είναι η χρήση τους από την αγορά τόσο αυξάνεται η αξία τους. Το γεγονός αυτό αντίκειται στην Κλασσική Οικονομική Θεωρία σύμφωνα με την οποία η αξία είναι ευθέως ανάλογη της σπανιότητας και άρα της δυσκολίας εύρεσης του προϊόντος. Οι ευεργετικές συνέπειες των φαινομένων δικτύου είναι τέτοιες που πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να διανέμουν δωρεάν τα προϊόντα τους ώστε αυτά να αναχθούν σε πρότυπα και στη συνέχεια πωλούν συνοδευτικές υπηρεσίες. Ιστορικά τα φαινόμενα αυτά κάνουν την εμφάνιση τους με τις πρώτες προσπάθειες τηλεπικοινωνίας. Γνωστό παράδειγμα το προϊόν Postcript για τη μετάδοση εγγράφων έτοιμων προς εκτύπωση, όταν το 1984 ο John Warncock της Adobe πείθει τους σχεδιαστές ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου και τις εταιρίες παραγωγής εκτυπωτών να ενσωματώσουν την περιγραφική γλώσσα κειμένου Postcript. Αντίθετα η Netscape έχασε από τη Microsoft το μερίδιο αγοράς που είχε πετύχει με το φυλλομετρητή (browser) 10

11 Navigator, αφού δεν παγίωσε το προϊόν της λόγω του υψηλού κόστους αλλαγής που απαιτείτο. 5. Ανάπτυξη: Η ανάπτυξη είναι αυτή που ωφελείται ιδιαίτερα από τα φαινόμενα δικτύου που περιγράφηκαν προηγουμένως. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στη νέα οικονομία όποιος κινηθεί πρώτος έχει περισσότερα οφέλη από ποτέ. Τα παραπάνω γίνονται καλύτερα αντιληπτά μέσα από το παράδειγμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft με δεκάδες εκατομμύρια συνδρομητές που καθημερινά αυξάνονται. 6. Αποδοτικότητα: Η δομή των ενδιάμεσων αλλάζει στη νέα οικονομική πραγματικότητα αφού το καινούργιο περιβάλλον επιτρέπει μέσω της υψηλής τεχνολογίας των εφαρμογών, στον καταναλωτή να έρθει σε άμεση επαφή με τον προμηθευτή. Το πλήθος και ο όγκος των δύο ενδιαφερομένων μερών όμως βαίνει διαρκώς αυξανόμενο με αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός νέου είδους ενδιάμεσων των πληροφοριο-ενδιάμεσων (infomediaries). Αυτοί φροντίζουν για το συνδυασμό, τη διαχείριση και την παρουσίαση πληροφοριακού υλικού ώστε αυτό να αποκτήσει χρησιμότητα και χρηστικότητα. Εταιρίες που ασχολούνται με τη συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχουν δυνατότητα αγοραστικών επιλογών από πολλαπλούς προμηθευτές όπως το Travelocity, χαίρουν εκτίμησης από την αγορά. 7. Αγορά: Οι επιχειρήσεις στη νέα οικονομία αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και οι προμηθευτές καινούργιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη της φυσικής παρουσίας για τη σύγκριση τιμών μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εφαρμογές έξυπνου λογισμικού επιτρέπουν τον εντοπισμό των καλύτερων ευκαιριών στην αγορά. Επομένως οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. έχουν περισσότερες δυνατότητες; Να εδραιωθούν επιτυχημένα στην αγορά. Παραδείγματα αποτελούν οι επιτυχημένες εκφάνσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, (B2C, B2B, B2G), τα shop bots και η επιτυχία της Easy Jet. 8. Συναλλαγές: Η ευκολία με την οποία επεξεργάζεται, προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται η πληροφορία λειτουργεί καταλυτικά στην αύξηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Σήμερα είναι πιο εύκολο και πιο οικονομικό για τους προμηθευτές να προσαρμόσουν 11

12 την προσφορά τους, ενώ οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανικοί πελάτες προτιμούν τις λύσεις εκείνες που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (eprocurement), οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, η ηλεκτρονική τραπεζική (ebanking), τα συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM Customer Relationship Management), είναι κάποιες από τις εκφάνσεις της σημερινής επιχειρησιακής πραγματικότητας των ανεπτυγμένων οικονομιών. Το 32% των αεροπορικών εισιτηρίων στις ΗΠΑ πωλούνται μέσω του διαδικτύου ενώ για την εταιρία Cisco της οποίας οι ετήσιες ηλεκτρονικές πωλήσεις σε δικτυακό εξοπλισμό αγγίζουν τα 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια εξοικονομώντας για την εταιρία τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ανά έτος. 9. Ύλη: Η διαχείριση της πληροφορίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία με αποτέλεσμα η αξία της επιχείρησης να μην περιορίζεται στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της αλλά να επεκτείνεται και σε άυλα, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, οι ιδέες και η στρατηγική συσσώρευση πληροφοριακών αγαθών. Χαρακτηριστική η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας της εταιρίας Yahoo!, που εκτοξεύτηκε από τα $400 εκατομμύρια στα $5 δισεκατομμύρια μέσα σε δύο μόνο χρόνια. Η εταιρία έχει ελάχιστα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. 10. Διάθεση: Το κενό μεταξύ επιθυμίας για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία και της απόκτησης του τείνει να κλείσει, τουλάχιστον με τους στενούς γεωγραφικούς όρους. Στη Συμβατική οικονομία η διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών και η πράξη της αγοράς ήταν δύο ανεξάρτητες έννοιες που επηρεάζονταν από ένα συνδυασμό φυσικών και νοητών εμποδίων. Για παράδειγμα στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας και αγοράς, προκειμένου να αγοραστεί ένας τίτλος έπρεπε ο πελάτης να θυμάται τα στοιχεία του καλλιτέχνη και του δίσκου και στη συνέχεια να απευθυνθεί στο φυσικό χώρο κατάστημα όπου είναι διαθέσιμος ο τίτλος. Η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ διαφορετική μέσω του διαδικτύου όπου ο καταναλωτής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες, αναλύσεις, κριτικές, παρατηρήσεις καθώς και να προσαρμόσει με ποικίλους τρόπους το προϊόν και παράλληλα να επιλέξει το ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί για αυτόν την καλύτερη επιλογή μέσα από 12

13 συγκριτικές παραβολές. Οι επιχειρήσεις του χώρου που δεν προσαρμόζουν τις πρακτικές και τη στρατηγική τους στα νέα δεδομένα, κινδυνεύουν να απαξιωθούν κυρίως μέσα από την απουσία τους στο νεότερο αγοραστικό κοινό. Τέλος, γίνεται σαφές πως στην εποχή που τα customized αγαθά κερδίζουν συνεχώς περισσότερο έδαφος, στην παγκόσμια και στην ελληνική αγορά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι λιγότερο ή περισσότερο κοινά ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της αγοράς και τα ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες. ii. Η στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης Η στρατηγική, ενσωματώνει το όραμα και την πρόκληση της εφαρμογής, ενώ μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή της από τις επιχειρήσεις στον πραγματικό κόσμο της αγοράς. Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται χιλιάδες ορισμοί. Στο πέρασμα των χρόνων, με τις όποιες καινοτομίες και διαφοροποιήσεις στη διοικητική πρακτική ορισμένοι από αυτούς ενσωματώνουν την έννοια της τεχνολογίας και υπογραμμίζουν τη σημασία της στη χάραξη, την υλοποίηση και τον έλεγχο και στην προσαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης. Η στρατηγική προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη στρατηγός (άγω = ηγούμαι) και σημαίνει «η τέχνη των στρατηγών», «η τέχνη του πολέμου». Ο όρος αναφέρεται συχνά από στρατιωτικούς συγγραφείς. Το 1967, ο Alfred Chandler μιλά για τον καθορισμό μακροπρόθεσμων σκοπών μέσω συγκεκριμένης σειράς πράξεων και κατανομής των πόρων ενώ το 1987 για τον Ohmae στρατηγική σημαίνει μια προσπάθεια της επιχείρησης να αλλάξει τη δύναμη της σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών της, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ο Hoter μίλησε για συνταίριασμα δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος, (SWOT analysis), με στόχο την εύρεση βιώσιμης λύσης για την επιχείρηση, (1976) και αντίστοιχα οι Colis & Montgomery εντοπίζουν στη στρατηγική έναν τρόπο δημιουργίας αξίας μέσα από το συνταίριασμα εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, (1997). 1. Η Διαδικασία της στρατηγικής (strategy implementation process). 13

14 Η στρατηγική είναι ένας από τους κύριους τρόπους συσχέτισης των επιχειρήσεων με το περιβάλλον τους. Μέσω της στρατηγικής ή επιχειρησιακής συμπεριφοράς πραγματοποιείται η αναγνώριση νέων περιοχών ζήτησης, ο συνεχής έλεγχος της αγοράς, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η καινοτομία και η καίρια για τον οργανισμό και την επιχείρηση ανάπτυξη και καλλιέργεια των λειτουργικών ικανοτήτων τους. Επιπλέον, σημειώνεται πως μέσω της ανταγωνιστικής ή επιχειρηματικής συμπεριφοράς, (συμπεριφοράς που αφορά σε διαφορετικό επίπεδο και μικρότερο χρονικό ορίζοντα), η επιχείρηση καταλαμβάνει δεδομένη θέση στον κλάδο, αμύνεται ενάντια στους υφιστάμενους παράγοντες ανταγωνισμού ενώ παράλληλα επιδιώκει τις πλέον κερδοφόρες σχέσεις ανταλλαγής με τις ομάδες συμφερόντων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον της. Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής συνίσταται από πέντε εσωτερικά διασυνδεδεμένα διοικητικά βήματα. Αρχικά η δημιουργία του οράματος, μέσω του οποίου γίνονται αντιληπτές οι στρατηγικές κατευθύνσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού, το οποίο παρέχει μακροπρόθεσμες κατευθυντηρίους και ευθυγραμμίζει με αυτές το σύνολο των εργαζομένων σε μια προσπάθεια ο σκοπός της επιχείρησης να γίνει κοινός ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τους δημιουργούς της επιχειρησιακής δομής. Αυτό το αρχικό στάδιο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος που αποτελείται από ανθρώπους, κεφάλαια και επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, σειρά έχει η μετατροπή του οράματος σε στόχους. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να είναι σαφείς, εφικτοί και μετρήσιμοι. Τρίτο βήμα αποτελεί η διαμόρφωση αυτής καθαυτής της στρατηγικής με οδηγό το όραμα και όρια τους στόχους. Η στρατηγική αυτή, ενδέχεται να υποστεί αλλαγές στην πορεία, αλλά και αυτές αποτελούν κομμάτι της υλοποίησης και του ευρύτερου σχεδιασμού προς την αποδοτική και αποτελεσματική πραγματοποίηση των στόχων. Στα δύο τελευταία μέρη της διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής εντοπίζονται ο έλεγχος και η αξιολόγηση. Ο μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος ορίζοντας του ελέγχου, η επιλογή ελέγχου διαδικασιών με αξία, οι δυσκολίες μέτρησης και βέβαια η εξεύρεση λύσεων και η επίτευξη διαρθρωτικών ενεργειών, είναι ορισμένα μόνο από τα σημεία στα οποία διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος και απαιτούν ανάλογη δυναμική. 14

15 2. Αρχές στρατηγικού management. Με την ολοκλήρωση της δημιουργικής διαδικασίας της στρατηγικής η επιχείρηση περνά στην επόμενη φάση που κρίνεται μείζονος σημασίας. Πρόκειται για το στάδιο της εφαρμογής. Παραφράζοντας τα λόγια του S. M. Case, (Chairman, AOL Time Warner) «στο τέλος η στρατηγική χωρίς την ικανότητα εφαρμογής της, είναι πιθανόν μια παραίσθηση». Αυτός είναι και ο ρόλος της στρατηγικής διοίκησης. Το επίκεντρο του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η διαχείριση της αλλαγής, (change management), που αποτελεί βασικό συστατικό του νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και το χαρακτηρίζει σε πολλές από τις εκφάνσεις του. Έτσι, η βασική αποστολή της διοίκησης στρατηγικής είναι η διαχείριση της συνεχούς και πολυεπίπεδης αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με το περιβάλλον της. Οι στρατηγικές αλλαγές που πραγματοποιούνται λόγω αλλαγής των συνθηκών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση της διαμορφούμενης στρατηγικής, η αναγνώριση και ο προγραμματισμός ενεργειών λόγω της προηγούμενης κατανομής αρμοδιοτήτων, η μέτρηση αποτελεσμάτων όπου κρίνεται απαραίτητη και όχι μόνο στο πέρας της διαδικασίας και τέλος η καλή επικοινωνία των τιθέμενων στόχων σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό είναι πέντε συστατικά μέρη της επιτυχούς υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής. Επιπλέον, η οργανωσιακή δομή θα πρέπει να είναι συμβατή με τη στρατηγική σε κάθε χρονικό σημείο και ταυτόχρονα συμβατές θα πρέπει να είναι οι τακτικές και πολιτικές που υφίστανται στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Το στρατηγικό management καθοδηγείται από τη συνεχή επιδίωξη ευκαιριών, απαιτεί την ανάληψη κινδύνου και αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων μελλοντικών ανταγωνιστικών συνθηκών. Τέλος, αφού αποτελεί αντικείμενο του συνόλου της επιχείρησης, αντικατοπτρίζεται στην αποστολή και ενσωματώνει το όραμα της. 3. Στρατηγική εξισορρόπηση (Strategic fit). Έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 13% των σχεδιασμένων στρατηγικών υλοποιούνται και εφαρμόζονται με απόλυτη επιτυχία. Έτσι η πλειοψηφία των στρατηγικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι ένα μίγμα της αρχικής σχεδιασμένης στρατηγικής σε συνδυασμό με τις αναδυόμενες στρατηγικές που προκύπτουν στην πορεία. 15

16 Σε συνέντευξη του ο Robert Kaplan, καθηγητής στο Harvard Business School και μόνιμα στη λίστα Top 25 Business Thinkers των Financial Times εστιάζει την προσοχή του στο γεγονός πως «λίγες εταιρίες στον κόσμο ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητες βελτίωσης των λειτουργιών τους με τις στρατηγικές προτεραιότητες. Πολλές εταιρίες σήμερα εφαρμόζουν δράσεις συνεχούς βελτίωσης, (προσέγγιση 6σ, TQM, κ.α.) Ωστόσο αυτά αφορούν όλο το εύρος του οργανισμού χωρίς καμία έννοια προτεραιοτήτων ή επίδρασης που μπορεί να έχουν οι βελτιώσεις σε διαδικασίες. Κατά συνέπεια, σημαντικές προσπάθειες δεν μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα όπως θα έπρεπε». Οι εταιρίες χρειάζονται μια συγκεκριμένη διαδικασία για να χρησιμοποιούν τους στρατηγικούς στόχους ώστε να θέτουν προτεραιότητες σε τομείς όπου οι βελτιώσεις σε λειτουργίες μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής, («Τα Νέα», Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 ). iii. Η εισαγωγή της πληροφορικής και οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές Η οικονομική δραστηριότητα είναι σίγουρα ένας από τους τομείς που έχουν επηρεαστεί από την ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στηρίζουν εξολοκλήρου την ανάπτυξη τους σε βιομηχανικές πολιτικές και παραγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 1. Μεγάλες αλλαγές Με τη μαζική εισαγωγή των τεχνικών της πληροφορικής στη διαδικασία παραγωγής υλικών, αγαθών και υπηρεσιών, τα κοινωνικά προβλήματα αποκτούν νέες διαστάσεις. Η επιστημονική οργάνωση της εργασίας, πάνω στην οποία στηρίχθηκε ολόκληρη η δομή της βιομηχανικής παραγωγής του ανεπτυγμένου κόσμου κατά τον εικοστό αιώνα, αμφισβητείται συχνά. Η πληροφοριοποίηση του εργασιακού κόσμου απαιτεί νέες μορφές οργάνωσης, γεγονός που θέτει άμεσα ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα νέα μοντέλα παραγωγής, την καταλληλότητα των αποκτώμενων γνώσεων, την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα νέα δεδομένα κ.λπ. 2. Η βιομηχανία πληροφορικής και επικοινωνιών 16

17 Ένας νέος βιομηχανικός κλάδος, ιδιαίτερα προσοδοφόρος, έκανε την εμφάνιση του τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόκειται για τον κλάδο των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Ο κλάδος αυτός, με την πιο ραγδαία ανάπτυξη, αποτελείται από τη βιομηχανία κατασκευής υλικού υπολογιστών, τη βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού και τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Άλλοτε σε στενή συνεργασία και άλλες φορές σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί λογισμικού και υπολογιστών αποτελούν την αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών που προδιαγράφουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη στον εικοστό πρώτο αιώνα. 3. Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας Το ζήτημα της πληροφοριοποίησης της κοινωνίας αποτελεί για πολλές κυβερνήσεις και πολιτικούς υπευθύνους ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Κεντρικός στόχος, η επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης και αντιμετώπισης της πολύπλευρης κρίσης που μαστίζει τις διάφορες χώρες, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στους διάφορους εργασιακούς χώρους, επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, μειώνει τις Κρατικές δαπάνες και δημιουργεί νέες καταναλωτικές συνήθειες. Στα πλαίσια αυτά η εισαγωγή των υπολογιστών και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία υπηρεσιών και οργανισμών, του τραπεζικού συστήματος κλπ. Παράλληλα, δημιούργησε κραδασμούς στον εργασιακό χώρο, καθιστώντας χωρίς λόγο ύπαρξης πολλά επαγγέλματα ή περιορίζοντας ουσιαστικά τις δραστηριότητες κάποιων άλλων. Η πληροφοριοποίησης της κοινωνίας συνιστά ένα από τους κύριους λόγους της αύξησης των ανέργων στις ανεπτυγμένες χώρες. 4. Τα επαγγέλματα της πληροφορικής Η ανάπτυξη της Πληροφορικής και η ραγδαία είσοδός της σε όλους τους σημαντικούς τομείς της κοινωνίας οδήγησε στην αναγκαιότητα ύπαρξης νέων εξειδικεύσεων στους αντίστοιχους κλάδους και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Πέρα από τα εκατομμύρια εργαζομένων σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν την Πληροφορική ως εργαλείο, αναπτύχθηκαν και τα νέα επαγγέλματα της Πληροφορικής. Τα επαγγέλματα αυτά γνωρίζουν παράλληλη ανάπτυξη με την ίδια την Πληροφορική, και εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πολλές φορές με τρόπο απρόβλεπτο. Επιπλέον, η δημιουργία των 17

18 "υπερλεωφόρων της πληροφορίας" θα αναδιαρθρώσει την οργάνωση των επιχειρήσεων και συνεπώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα καταργήσει πολλές υπάρχουσες. iv. Οργανισμοί και πληροφοριακά συστήματα Τα πληροφοριακά συστήματα και οι οργανισμοί αλληλοεπηρεάζονται. Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τον οργανισμό για να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε σημαντικές ομάδες μέσα στον οργανισμό. Ταυτόχρονα από τον οργανισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλλά και να γίνονται αποδεκτές οι επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων αφού μέσω αυτών βελτιώνεται και επωφελείται το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το σύνολο του συστήματος. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας πληροφοριών και οργανισμών είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζεται από το μεγάλο αριθμό παραγόντων που παρεμβάλλονται όπως είναι η δομή του οργανισμού, οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, η θεσμοθετημένη κουλτούρα αλλά και η νοοτροπία των εργαζομένων και γενικότερα από κάθε στοιχείο του εσωτερικού οργανωσιακού περιβάλλοντος. Σημαντική κρίνεται η θέση των στελεχών του οργανισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος στην οικονομική μονάδα σχεδιάζεται από τα στελέχη. Η πλήρης κατανόηση του οργανισμού προϋποθέτει κατανόηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση με τη σειρά της για το σχεδιασμό ενός νέου κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, η πολυπλοκότητα των σημερινών επιχειρήσεων είναι τέτοια που δεν υπάρχει τρόπος να είναι κανείς βέβαιος αν όλα έχουν λειτουργήσει σωστά στην παραπάνω διαδικασία ή αν το αποτέλεσμα είναι συμπτωματικό. 1. Πληροφοριακά συστήματα και η σημασία τους στη διαδικασία της στρατηγικής 18

19 Στη διαδικασία σχεδιασμού της στρατηγικής δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσαρμογή της στην οργανωσιακή δομή της επιχείρησης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις ακολουθούμενες τακτικές. Αντίστοιχα, η πληροφοριακή τεχνολογία οφείλει να ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πρόγραμμα της εταιρίας ή του οργανισμού, τις πολιτικές και τις τακτικές αφού αυτές αντικατοπτρίζουν τις υφιστάμενες ροές πληροφοριών που υφίστανται και λειτουργούν στα πλαίσια της οικονομικής μονάδας. Με άλλα λόγια η τεχνολογία οφείλει να συντονιστεί στη συχνότητα της λειτουργίας της επιχείρησης ή οργανισμού εφόσον σκοπός της είναι η υποστήριξη αυτής της λειτουργίας. Στο σημείο αυτό τίθεται ένα ερώτημα ιδιαίτερα σημαντικό. Το στρατηγικό σχέδιο, βασίζεται στην επεξεργασία από την ανώτερη και ανώτατη διοίκηση, στοιχείων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, άμεσο και έμμεσο, αλλά και από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ή του οργανισμού. Κατά συνέπεια, η στρατηγική της διοίκησης κινδυνεύει να καταστεί ξεπερασμένη ή ακατάλληλη με οποιοδήποτε τρόπο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός περιβάλλοντος δυναμικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου. Εδώ ακριβώς, η τεχνολογική στρατηγική γίνεται οδηγός για τις απαραίτητες αλλαγές που οφείλουν να πραγματοποιηθούν στη στρατηγική του οργανισμού και στη δομή του, ενώ ταυτόχρονα τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν και στις εφαρμογές της τεχνολογίας ώστε να συνδυαστούν αρμονικά για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η επιχειρησιακές πρακτικές δείχνουν πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτή η διπλή αλλαγή είναι και η πλέον ενδεδειγμένη. Σημειώνεται, πως η αλλαγή ορισμένων στοιχείων της οικονομικής μονάδας και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, δεν είναι πάντα βατή. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι συστήματα πολύπλοκα. Η πολυπλοκότητα τους αυτή οφείλεται σε μεγάλο μέρος στο σημαντικότερο και πλέον πολύτιμο κεφάλαιο της μονάδας, το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι αλλαγές συναντούν δυσκολίες κυρίως όταν αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την υφιστάμενη οργανωσιακή κουλτούρα. 2. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Η δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κρίνεται απαραίτητη καθώς δεν εξασφαλίζει την επιβίωση της επιχείρησης αλλά συχνά 19

20 και την επίτευξη από αυτή του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν είναι απλή και απαιτεί συνεχείς προσαρμογές της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τα δεδομένα του κλάδου και της τοπικής και διεθνούς οικονομίας. Οι ανταγωνιστές αντεπιτίθενται με αντιγραφή της στρατηγικής αλλά και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι αγορές, οι προσδοκίες των καταναλωτών μεταβάλλονται συνεχώς ενώ η παγκοσμιοποίηση κάνει τις αλλαγές αυτές ακόμη πιο απρόβλεπτες και συνεχείς (Eisenhardt, 2002). Το Internet εξαφανίζει ταχύτατα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς σχεδόν όλες οι εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή (Porter, 2001 / Yoffie and Cusumano 1999). Στρατηγικά σχέδια βασισμένα σε πληροφοριακά συστήματα πρωτοπόρα στον κλάδο τους αντιγράφηκαν γρήγορα. Τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μόνα τους δεν είναι ικανά να προσφέρουν διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συστήματα που αρχικά αποτέλεσαν το κέντρο μιας ριζοσπαστικής στρατηγικής σύντομα μετατράπηκαν σε εργαλεία επιβίωσης, απαραίτητα σε κάθε εταιρία προκειμένου να παραμείνει στον κλάδο, ενώ άλλοτε μπορεί κα να παρεμποδίζουν τους οργανισμούς προς την πραγματοποίηση των απαραίτητων στρατηγικών αλλαγών, απαραίτητων για την επιτυχία (Eardley, Powell and Avison, 1997). Η δημιουργία στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δηλαδή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος διατηρήσιμου και μη-αντιγράψιμου, από την επιχείρηση συνίσταται συνήθως στην ευφυή χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας από την επιχείρηση ή τον οργανισμό για την διαρκή παρακολούθηση και ταυτόχρονη ενσωμάτωση στη στρατηγική, των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά και την αντιμετώπιση της συνεχώς μειούμενης διαθεσιμότητας σε πόρους. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο επιχειρησιακό περιβάλλον και η έλλειψη πόρων ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα, είναι οι κύριοι λόγοι αποτυχίας των επιχειρήσεων (Freeman et al., 1983). Η διαδικασία εντοπισμού και ενσωμάτωσης των αλλαγών διαφέρει από τον ένα οργανισμό στον άλλο εφόσον κατά τη διάρκεια της, λαμβάνονται ή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία της μονάδας. Η τεχνολογία 20

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.1. Τάσεις τον Περιβάλλοντος Όπως ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia Regional 2014-2020 Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο κλάδος της Γουνοποιίας Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 8/5/2014 1/5 1. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες εξελίσσονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την Εταιρική τους Γνώση, γνωστή επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εξελίξεις που συμβαίνουν σ αυτό. Οι νέες τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 6 η 6.1 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισµών Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισµούς από την άποψη των Θεωριών Συµπεριφοράς Η Τεχνολογία των Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιβ2: Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης για Προηγμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Τεχνολογικές Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Προοπτικές ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αθήνα 2008 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΓΙΑΤΙ,

Διαβάστε περισσότερα