Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων."

Transcript

1 Διπλωματική εργασία Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Παυλίδης Γεώργιος Πάτρα, Ιούλιος 2009

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...2 I. Εισαγωγή...5 i. Σύνοψη...6 ii. Δομή μελέτης ανάλυση κεφαλαίων...7 II. Θεμελιώδεις έννοιες και βασικές παράμετροι...9 i. Το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αρχές που άγουν τη νέα οικονομία 9 ii. Η στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης...13 iii. Η εισαγωγή της πληροφορικής και οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές..16 iv. Οργανισμοί και πληροφοριακά συστήματα...18 III. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς...23 i. Είδη και τύποι πληροφοριακών συστημάτων...23 ii. Οι εφαρμογές της τεχνολογίας πληροφοριών στην επιχείρηση...26 iii. Πλεονεκτήματα και δυσκολίες πληροφοριακών συστημάτων στην επιχειρησιακή λειτουργία...31 iv. Πληροφοριακά συστήματα και βελτιώσεις ποιότητας...32 v. Αλλαγές στις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα & οργανωσιακές αλλαγές...33 IV. Πληροφοριακά συστήματα και επιχειρησιακή στρατηγική...40 i. Σχεδιασμός των κατάλληλων εφαρμογών πληροφοριακής τεχνολογίας 40 ii. Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα...41 iii. Δυσκολίες δημιουργίας & εφαρμογής επιτυχημένων Π.Σ. & Ο.Π.Σ...43 iv. Αποτελέσματα και χρήσεις στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων 44 v. Διοικητικά ζητήματα των στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων 56 V. Ευθυγράμμιση της στρατηγικής του οργανισμού με την τεχνολογική στρατηγική...58 i. Σχέση μεταξύ στρατηγικής και τεχνολογικής στρατηγικής...60 ii. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες στη διαμόρφωση πληροφοριακής στρατηγικής

3 iii. Ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα...63 iv. Ο ρόλος της αναπτυξιακής διαδικασίας των πληροφοριακών συστημάτων...67 v. Μετασχηματισμός του οργανισμού μέσω πληροφοριακών εφαρμογών 68 vi. Διαχείριση αλλαγών και επιτυχία των πληροφοριακών συστημάτων. Το πλαίσιο της οργανωσιακής αλλαγής...69 VI. Συμπεράσματα...72 i. Στην πράξη ευθυγράμμιση στρατηγικών στόχων και πληροφοριακής στρατηγικής του οργανισμού...72 ii. Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική διάσταση της ενσωμάτωσης της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική του οργανισμού...76 iii. Συμπεράσματα Το μέλλον της τεχνολογικής στρατηγικής...77 VII. Βιβλιογραφία...84 i. Ελληνική βιβλιογραφία...84 ii. Ξένη βιβλιογραφία...85 iii. Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

4 Αφιερώνεται σε όσους διαθέτουν τη σοφία της ταπεινότητας. 4

5 I. Εισαγωγή Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και οργανισμών στις αρχές του 21ου αιώνα κάνουν χρήση τεχνολογικών εφαρμογών είτε στη διαδικασία της οργάνωσης και διοίκησης είτε κατά την παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στην ποσότητα της παραγωγής, επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας ενώ παράλληλα μεταβάλλει και την εικόνα του συστήματος στους εξωτερικούς αλλά και στους εσωτερικούς πελάτες. Από τη μελέτη ενός σημαντικού αριθμού περιπτώσεων προκύπτει ότι σε παλιότερες περιόδους η τεχνολογία προσέφερε λύσεις σε προβλήματα που έμοιαζαν άλυτα ενώ πέρα από αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής έργου, οδηγούσε και σε μακροπρόθεσμα συνήθως, οικονομικά οφέλη. Με την πάροδο των ετών, οι εφαρμογές της τεχνολογίας έπαψαν να εμφανίζονται σαν Deus ex Machina και οι επιχειρήσεις σχεδίαζαν τις πολιτικές και τακτικές τους σύμφωνα με τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Είναι σαφές πως οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις ξεκίνησαν και οι μικρότερες ακολούθησαν. Όμως στην περίπτωση των επισήμων ή μη τακτικών και πολιτικών μιας επιχείρησης ή οργανισμού, ο σχεδιασμός δε διαφέρει ουσιαστικά από την υλοποίηση και τον έλεγχο. Κατά συνέπεια η τεχνολογία εξακολουθεί στις περισσότερες περιπτώσεις να καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται από την πραγματικότητα της αγοράς μιας αγοράς που μοιάζει να αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Ο ορισμός της επιχείρησης ενέχει τις έννοιες του ανθρώπου και των υποδομών ενώ η πιο νέα και πλήρης εκδοχή του ορισμού αυτού ενσωματώνει μαζί με τις δύο παραπάνω έννοιες και αυτή της τεχνολογίας. Είναι λοιπόν βέβαιο πως η τεχνολογία δε μπορεί να θεωρείται εξωγενής παράγοντας, πρόσθετο στοιχείο και γενικά ξένο σώμα από το σύστημα που αποτελείται από ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο αλλά αντίθετα μέρος αυτού του συστήματος και πιο συγκεκριμένα κομμάτι του υλικού κεφαλαίου. Στην επιχειρησιακή πρακτική όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. 5

6 Στην Ελλάδα το σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας, ποσοστό μεγαλύτερο του 96%, αφορά στον τριτογενή τομέα της παραγωγής, στην παραγωγή υπηρεσιών (πηγή: ΕΟΜΜΕΧ). Σύμφωνα με τα παγκοσμίως ισχύοντα κριτήρια η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών και δραστηριοποιούμενων στη χώρα επιχειρήσεων είναι μικρές οικονομικές μονάδες, όπως έχει πρόσφατα καταγραφεί. Η εικόνα συμπληρώνεται με τη μερική απουσία τεχνολογικών εφαρμογών κατά την παραγωγή του έργου αφού ενώ οι user friendly εφαρμογές κερδίζουν συνεχώς έδαφος και ανάμεσα στους επαγγελματίες, η τεχνολογία δε λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη διαδικασία του σχεδιασμού ώστε να συνεκτιμηθεί η εξαρχής συμβολή της στη διαδικασία παραγωγής έργου και να γίνουν οι ενδεχόμενες αλλαγές στη διαδικασία αυτή. Αλλαγές τέτοιες που θα οδηγούσαν σε βελτίωση αφενός των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους και σε διευκόλυνση του έργου τους και αφετέρου σε ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη αλλά βέβαιη μακροπρόθεσμη αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος για την επιχείρηση, σε θετικές αλλαγές στην εικόνα που αυτή παρουσιάζει προς όλες τις ομάδες συμφερόντων και τέλος σε αύξηση της δυναμικής του οργανισμού και εξασφάλιση της επιτυχημένης λειτουργίας του σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο απαιτητικό και έντονα εξελισσόμενο. Αν το μέλλον των επιχειρήσεων, στην εποχή της γνώσης είναι «η επιχείρηση που μαθαίνει», (Chris Argyris, 1993), τότε οι τεχνολογικές εφαρμογές δεν είναι παρά ο τρόπος, το μέσο δηλαδή της επιχείρησης και του οργανισμού να κατακτήσει τη γνώση. Δίχως την τεχνολογία και τις εφαρμογές αυτής δεν υπάρχει ούτε αυτή, η δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας. Με τις τεχνολογικές εφαρμογές αναπόσπαστο μέρος του συστήματος, η πληροφορία διαχέεται, επεξεργάζεται, αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται, μετατρέπεται με άλλα λόγια σε γνώση αποκλειστικά προς όφελος της επιχείρησης. Και αυτή είναι μια πρόκληση κατά κύριο λόγο για τη μικρή και τη μικρομεσαία επιχείρηση. i. Σύνοψη Στην παρούσα βιβλιογραφική μελέτη καταγράφονται οι αλλαγές στο περιβάλλον οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό, ακολουθούμενες από τις πρόσφατες αλλαγές στις βασικές παραμέτρους της παρουσίας και του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η 6

7 παρακολούθηση των αλλαγών στα δυο βασικά συστατικά του θέματος της μελέτης, (Πληροφοριακή τεχνολογία- εφαρμογές & Επιχειρησιακή στρατηγική), έγινε σε δύο επίπεδα. Χρησιμοποιώντας σαν βάση συγγράμματα, άρθρα και απόψεις αποδεκτές στον επιστημονικό και στον επιχειρηματικό χώρο, και εμπλουτίζοντας αυτή με μια επιλογή νέων στοιχείων που έρχονται στα χέρια μας μέσω των εφαρμογών της τεχνολογίας πληροφοριών και αφορούν τις δυνατότητες, την επίδραση και την επιρροή της τεχνολογίας αυτής, στη στρατηγική και τη λειτουργία ενός οργανισμού. Το ζήτημα της ευθυγράμμισης, ενσωμάτωσης ή ολοκλήρωσης των δύο στρατηγικών αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη και χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της πληροφοριακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, από τη φάση του σχεδιασμού της στρατηγικής του μέχρι την καθημερινή του λειτουργία. Τα βιβλιογραφικά ευρήματα αφορούν δημοσιεύσεις των τελευταίων κυρίως χρόνων και δεν είναι αριθμητικά σπουδαία. Κατά συνέπεια, έπρεπε να συμπληρωθούν με συμπεράσματα, σκέψεις και αναλύσεις βασισμένα σε συνεντεύξεις ειδικών, δημοσιεύματα εφημερίδων, στατιστικά στοιχεία κ.α. Η γενική φιλοσοφία στο κείμενο είναι οικονομικό-διοικητική χωρίς αυτό να βαίνει σε βάρος των συμπερασμάτων για την τεχνολογία της πληροφορικής. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα αλλά και πρακτικές συμβουλές για ζητήματα συγγενή με την ενσωμάτωση ΙΤ/Business, τη διαχείριση αλλαγών, τη διάρκεια της ευθυγράμμισης και τα αποτελέσματα της προσφέρονται και προκύπτουν από το κείμενο. ii. Δομή μελέτης ανάλυση κεφαλαίων Η μελέτη είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια με επιμέρους υποενότητες. 1. Εισαγωγή Στη σύντομη εισαγωγή της μελέτης, γίνεται ιστορική αναδρομή στη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παράλληλα, τονίζεται ο ρόλος της πληροφοριακής τεχνολογίας στην εποχή της γνώσης και η σημασία της, αρχικά για την επιβίωση και στη συνέχεια για την ανάπτυξη των οργανισμών και των επιχειρήσεων είτε αυτοί κινούνται στο χώρο του τριτογενούς τομέα, είτε στο χώρο της παραγωγής αγαθών. 2. Θεμελιώδεις έννοιες και βασικές παράμετροι 7

8 Στο κεφάλαιο δύο παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι του θέματος της μελέτης. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί, η διαδικασία της στρατηγικής από το σχεδιασμό μέχρι την πραγματοποίηση αλλαγών και τη διαχείριση της, το τεχνολογικό περιβάλλον και η θέση που κατέλαβαν τις τελευταίες δεκαετίες οι πληροφοριακές τεχνολογικές εφαρμογές στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. 3. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σαφές πως η γενική έννοια της τεχνολογίας εξειδικεύεται στην παρούσα εργασία μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα. Περιγράφονται τα είδη πληροφοριακών συστημάτων, οι σημαντικότερες επιχειρησιακές εφαρμογές τους και παραδείγματα αυτών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους στη διοικητική και στην επιχειρηματική διαδικασία και τέλος οι βασικές αλλαγές και βελτιώσεις που προσφέρουν εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή. 4. Πληροφοριακά συστήματα και επιχειρησιακή στρατηγική Στις ενότητες του τετάρτου κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στις βασικές παραμέτρους της αλληλεπίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων με τη στρατηγική των οργανισμών καθώς και στα τελευταία δεδομένα της σχέσης αυτής. Παρατίθενται παραδείγματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στις διάφορες εκφάνσεις της στρατηγικής. Τελειώνοντας, εξετάζονται διοικητικά ζητήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή των πληροφοριακών εφαρμογών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής. 5. Ευθυγράμμιση της στρατηγικής του οργανισμού με την τεχνολογική στρατηγική Εδώ αναλύεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ των δύο τύπων στρατηγικής και η διαδικασία αλληλεπίδρασης οργανωσιακής στρατηγικής και πληροφοριακών συστημάτων. Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείνεται η αναζήτηση αλληλεπιδράσεων μεταξύ συστημάτων και στρατηγικής, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διαχείριση αλλαγών και τη σημασία της στην επιτυχία ή μη της ενσωμάτωσης της πληροφοριακής στην επιχειρηματική στρατηγική. 6. Συμπεράσματα Στο τελευταίο κεφάλαιο της ανάλυσης εξετάζεται η εγκυρότητα πρακτικών συμβουλών ευθυγράμμισης των δύο στρατηγικών και ορισμένων θεωριών που 8

9 έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του επιστημονικού και του επιχειρηματικού κόσμου την τελευταία πενταετία. Στο κομμάτι της βιβλιογραφίας, καταγράφονται ελληνικά, μεταφρασμένα και ηλεκτρονικά συγγράμματα και άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν. II. Θεμελιώδεις έννοιες και βασικές παράμετροι i. Το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αρχές που άγουν τη νέα οικονομία Η νέα οικονομία οδηγείται από την ακόλουθη διαπίστωση. Τα άτομα, ως μονάδες αλλά και οι επιχειρήσεις είναι ή καθίστανται γρήγορα ηλεκτρονικά δικτυωμένες. Η διαδικασία αυτή που από πολλούς παρομοιάζεται με την ανάπτυξη νευρικού συστήματος σε ένα ζωντανό οργανισμό, έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της θεωρίας και της πράξης, της ίδιας της φύσης και της ουσίας του επιχειρείν. Για το σκοπό αυτό σε εμπειρικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί από ακαδημαϊκούς αλλά και από στελέχη της αγοράς ένα πλαίσιο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές που διέπουν τη νέα οικονομία (Sawhney 2000, Business2.0, 2002), (Bosworth, B.P. and Triplett, J.E., 'What's new about the new economy? IT, economic growth and productivity', Occasional Paper, Brookings Institution, Washington, D.C., 12 December 2001). : 1. Απόσταση: Η απόσταση τείνει να εξαλειφθεί με αποτέλεσμα η δυνητική αγορά αλλά και ο ανταγωνισμός να βρίσκεται παντού. Γεωγραφικοί περιορισμοί καθόριζαν μέχρι πρόσφατα την αγορά αλλά και το περιβάλλον του ανταγωνισμού. Στο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προέρχεται από επιτυχημένα επιχειρηματικά σχήματα της Ευρώπης αλλά και του Ισραήλ. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου Amazon το οποίο έχει προωθήσει τίτλους του σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια πελάτες σε πάνω από 160 χώρες του κόσμου. 2. Χρόνος: Η αξία του για την επιχείρηση είναι τεράστια. Η άμεση αλληλεπίδραση έχει σημασία αφού συντελεί στην αύξηση των αλλαγών 9

10 και αυτή με τη σειρά της συντελεί σε τιμές premium για τις επιχειρήσεις που κατορθώνουν να ανταποκριθούν να μάθουν δηλαδή και να ενσωματώσουν τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Η αποδοχή μιας κουλτούρας συνεχών αλλαγών και η αναδόμηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης ώστε να γίνεται σωστή χρήση του παράγοντα χρόνου οδηγεί πάντα στην πρωτοπορία και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το κλειδί της επιτυχίας. 3. Ανθρώπινο δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης και κυρίως της επιχείρησης που ενσωματώνει στη φιλοσοφία της και στη στρατηγική της τη τεχνολογία και τις δυνατότητες αυτής. Η αξία μοχλεύεται από τις καινούργιες και καινοτόμες ιδέες που συντελούν στη δημιουργία νέων μοντέλων και προωθούνται από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Μεγάλες και πρωτοπόρες εταιρίες όπως η Microsoft προσφέρουν ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών ώστε να προσελκύσουν και να στρατολογήσουν τους καταλληλότερους υποψηφίους. 4. Αξία: Η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγεται αυξάνει εκθετικά ανάλογα με το μερίδιο αγοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για τις επιπτώσεις των φαινομένων δικτύου. Για τα σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας όσο ευρύτερη είναι η χρήση τους από την αγορά τόσο αυξάνεται η αξία τους. Το γεγονός αυτό αντίκειται στην Κλασσική Οικονομική Θεωρία σύμφωνα με την οποία η αξία είναι ευθέως ανάλογη της σπανιότητας και άρα της δυσκολίας εύρεσης του προϊόντος. Οι ευεργετικές συνέπειες των φαινομένων δικτύου είναι τέτοιες που πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να διανέμουν δωρεάν τα προϊόντα τους ώστε αυτά να αναχθούν σε πρότυπα και στη συνέχεια πωλούν συνοδευτικές υπηρεσίες. Ιστορικά τα φαινόμενα αυτά κάνουν την εμφάνιση τους με τις πρώτες προσπάθειες τηλεπικοινωνίας. Γνωστό παράδειγμα το προϊόν Postcript για τη μετάδοση εγγράφων έτοιμων προς εκτύπωση, όταν το 1984 ο John Warncock της Adobe πείθει τους σχεδιαστές ηλεκτρονικών εφαρμογών γραφείου και τις εταιρίες παραγωγής εκτυπωτών να ενσωματώσουν την περιγραφική γλώσσα κειμένου Postcript. Αντίθετα η Netscape έχασε από τη Microsoft το μερίδιο αγοράς που είχε πετύχει με το φυλλομετρητή (browser) 10

11 Navigator, αφού δεν παγίωσε το προϊόν της λόγω του υψηλού κόστους αλλαγής που απαιτείτο. 5. Ανάπτυξη: Η ανάπτυξη είναι αυτή που ωφελείται ιδιαίτερα από τα φαινόμενα δικτύου που περιγράφηκαν προηγουμένως. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στη νέα οικονομία όποιος κινηθεί πρώτος έχει περισσότερα οφέλη από ποτέ. Τα παραπάνω γίνονται καλύτερα αντιληπτά μέσα από το παράδειγμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft με δεκάδες εκατομμύρια συνδρομητές που καθημερινά αυξάνονται. 6. Αποδοτικότητα: Η δομή των ενδιάμεσων αλλάζει στη νέα οικονομική πραγματικότητα αφού το καινούργιο περιβάλλον επιτρέπει μέσω της υψηλής τεχνολογίας των εφαρμογών, στον καταναλωτή να έρθει σε άμεση επαφή με τον προμηθευτή. Το πλήθος και ο όγκος των δύο ενδιαφερομένων μερών όμως βαίνει διαρκώς αυξανόμενο με αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός νέου είδους ενδιάμεσων των πληροφοριο-ενδιάμεσων (infomediaries). Αυτοί φροντίζουν για το συνδυασμό, τη διαχείριση και την παρουσίαση πληροφοριακού υλικού ώστε αυτό να αποκτήσει χρησιμότητα και χρηστικότητα. Εταιρίες που ασχολούνται με τη συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχουν δυνατότητα αγοραστικών επιλογών από πολλαπλούς προμηθευτές όπως το Travelocity, χαίρουν εκτίμησης από την αγορά. 7. Αγορά: Οι επιχειρήσεις στη νέα οικονομία αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και οι προμηθευτές καινούργιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη της φυσικής παρουσίας για τη σύγκριση τιμών μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εφαρμογές έξυπνου λογισμικού επιτρέπουν τον εντοπισμό των καλύτερων ευκαιριών στην αγορά. Επομένως οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. έχουν περισσότερες δυνατότητες; Να εδραιωθούν επιτυχημένα στην αγορά. Παραδείγματα αποτελούν οι επιτυχημένες εκφάνσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, (B2C, B2B, B2G), τα shop bots και η επιτυχία της Easy Jet. 8. Συναλλαγές: Η ευκολία με την οποία επεξεργάζεται, προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται η πληροφορία λειτουργεί καταλυτικά στην αύξηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Σήμερα είναι πιο εύκολο και πιο οικονομικό για τους προμηθευτές να προσαρμόσουν 11

12 την προσφορά τους, ενώ οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανικοί πελάτες προτιμούν τις λύσεις εκείνες που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (eprocurement), οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, η ηλεκτρονική τραπεζική (ebanking), τα συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM Customer Relationship Management), είναι κάποιες από τις εκφάνσεις της σημερινής επιχειρησιακής πραγματικότητας των ανεπτυγμένων οικονομιών. Το 32% των αεροπορικών εισιτηρίων στις ΗΠΑ πωλούνται μέσω του διαδικτύου ενώ για την εταιρία Cisco της οποίας οι ετήσιες ηλεκτρονικές πωλήσεις σε δικτυακό εξοπλισμό αγγίζουν τα 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια εξοικονομώντας για την εταιρία τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ανά έτος. 9. Ύλη: Η διαχείριση της πληροφορίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία με αποτέλεσμα η αξία της επιχείρησης να μην περιορίζεται στα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της αλλά να επεκτείνεται και σε άυλα, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, οι ιδέες και η στρατηγική συσσώρευση πληροφοριακών αγαθών. Χαρακτηριστική η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας της εταιρίας Yahoo!, που εκτοξεύτηκε από τα $400 εκατομμύρια στα $5 δισεκατομμύρια μέσα σε δύο μόνο χρόνια. Η εταιρία έχει ελάχιστα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. 10. Διάθεση: Το κενό μεταξύ επιθυμίας για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία και της απόκτησης του τείνει να κλείσει, τουλάχιστον με τους στενούς γεωγραφικούς όρους. Στη Συμβατική οικονομία η διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών και η πράξη της αγοράς ήταν δύο ανεξάρτητες έννοιες που επηρεάζονταν από ένα συνδυασμό φυσικών και νοητών εμποδίων. Για παράδειγμα στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας και αγοράς, προκειμένου να αγοραστεί ένας τίτλος έπρεπε ο πελάτης να θυμάται τα στοιχεία του καλλιτέχνη και του δίσκου και στη συνέχεια να απευθυνθεί στο φυσικό χώρο κατάστημα όπου είναι διαθέσιμος ο τίτλος. Η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ διαφορετική μέσω του διαδικτύου όπου ο καταναλωτής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες, αναλύσεις, κριτικές, παρατηρήσεις καθώς και να προσαρμόσει με ποικίλους τρόπους το προϊόν και παράλληλα να επιλέξει το ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί για αυτόν την καλύτερη επιλογή μέσα από 12

13 συγκριτικές παραβολές. Οι επιχειρήσεις του χώρου που δεν προσαρμόζουν τις πρακτικές και τη στρατηγική τους στα νέα δεδομένα, κινδυνεύουν να απαξιωθούν κυρίως μέσα από την απουσία τους στο νεότερο αγοραστικό κοινό. Τέλος, γίνεται σαφές πως στην εποχή που τα customized αγαθά κερδίζουν συνεχώς περισσότερο έδαφος, στην παγκόσμια και στην ελληνική αγορά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι λιγότερο ή περισσότερο κοινά ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της αγοράς και τα ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες. ii. Η στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης Η στρατηγική, ενσωματώνει το όραμα και την πρόκληση της εφαρμογής, ενώ μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή της από τις επιχειρήσεις στον πραγματικό κόσμο της αγοράς. Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται χιλιάδες ορισμοί. Στο πέρασμα των χρόνων, με τις όποιες καινοτομίες και διαφοροποιήσεις στη διοικητική πρακτική ορισμένοι από αυτούς ενσωματώνουν την έννοια της τεχνολογίας και υπογραμμίζουν τη σημασία της στη χάραξη, την υλοποίηση και τον έλεγχο και στην προσαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης. Η στρατηγική προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη στρατηγός (άγω = ηγούμαι) και σημαίνει «η τέχνη των στρατηγών», «η τέχνη του πολέμου». Ο όρος αναφέρεται συχνά από στρατιωτικούς συγγραφείς. Το 1967, ο Alfred Chandler μιλά για τον καθορισμό μακροπρόθεσμων σκοπών μέσω συγκεκριμένης σειράς πράξεων και κατανομής των πόρων ενώ το 1987 για τον Ohmae στρατηγική σημαίνει μια προσπάθεια της επιχείρησης να αλλάξει τη δύναμη της σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών της, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ο Hoter μίλησε για συνταίριασμα δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος, (SWOT analysis), με στόχο την εύρεση βιώσιμης λύσης για την επιχείρηση, (1976) και αντίστοιχα οι Colis & Montgomery εντοπίζουν στη στρατηγική έναν τρόπο δημιουργίας αξίας μέσα από το συνταίριασμα εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, (1997). 1. Η Διαδικασία της στρατηγικής (strategy implementation process). 13

14 Η στρατηγική είναι ένας από τους κύριους τρόπους συσχέτισης των επιχειρήσεων με το περιβάλλον τους. Μέσω της στρατηγικής ή επιχειρησιακής συμπεριφοράς πραγματοποιείται η αναγνώριση νέων περιοχών ζήτησης, ο συνεχής έλεγχος της αγοράς, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η καινοτομία και η καίρια για τον οργανισμό και την επιχείρηση ανάπτυξη και καλλιέργεια των λειτουργικών ικανοτήτων τους. Επιπλέον, σημειώνεται πως μέσω της ανταγωνιστικής ή επιχειρηματικής συμπεριφοράς, (συμπεριφοράς που αφορά σε διαφορετικό επίπεδο και μικρότερο χρονικό ορίζοντα), η επιχείρηση καταλαμβάνει δεδομένη θέση στον κλάδο, αμύνεται ενάντια στους υφιστάμενους παράγοντες ανταγωνισμού ενώ παράλληλα επιδιώκει τις πλέον κερδοφόρες σχέσεις ανταλλαγής με τις ομάδες συμφερόντων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον της. Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής συνίσταται από πέντε εσωτερικά διασυνδεδεμένα διοικητικά βήματα. Αρχικά η δημιουργία του οράματος, μέσω του οποίου γίνονται αντιληπτές οι στρατηγικές κατευθύνσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού, το οποίο παρέχει μακροπρόθεσμες κατευθυντηρίους και ευθυγραμμίζει με αυτές το σύνολο των εργαζομένων σε μια προσπάθεια ο σκοπός της επιχείρησης να γίνει κοινός ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τους δημιουργούς της επιχειρησιακής δομής. Αυτό το αρχικό στάδιο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος που αποτελείται από ανθρώπους, κεφάλαια και επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, σειρά έχει η μετατροπή του οράματος σε στόχους. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει να είναι σαφείς, εφικτοί και μετρήσιμοι. Τρίτο βήμα αποτελεί η διαμόρφωση αυτής καθαυτής της στρατηγικής με οδηγό το όραμα και όρια τους στόχους. Η στρατηγική αυτή, ενδέχεται να υποστεί αλλαγές στην πορεία, αλλά και αυτές αποτελούν κομμάτι της υλοποίησης και του ευρύτερου σχεδιασμού προς την αποδοτική και αποτελεσματική πραγματοποίηση των στόχων. Στα δύο τελευταία μέρη της διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής εντοπίζονται ο έλεγχος και η αξιολόγηση. Ο μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος ορίζοντας του ελέγχου, η επιλογή ελέγχου διαδικασιών με αξία, οι δυσκολίες μέτρησης και βέβαια η εξεύρεση λύσεων και η επίτευξη διαρθρωτικών ενεργειών, είναι ορισμένα μόνο από τα σημεία στα οποία διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος και απαιτούν ανάλογη δυναμική. 14

15 2. Αρχές στρατηγικού management. Με την ολοκλήρωση της δημιουργικής διαδικασίας της στρατηγικής η επιχείρηση περνά στην επόμενη φάση που κρίνεται μείζονος σημασίας. Πρόκειται για το στάδιο της εφαρμογής. Παραφράζοντας τα λόγια του S. M. Case, (Chairman, AOL Time Warner) «στο τέλος η στρατηγική χωρίς την ικανότητα εφαρμογής της, είναι πιθανόν μια παραίσθηση». Αυτός είναι και ο ρόλος της στρατηγικής διοίκησης. Το επίκεντρο του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η διαχείριση της αλλαγής, (change management), που αποτελεί βασικό συστατικό του νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και το χαρακτηρίζει σε πολλές από τις εκφάνσεις του. Έτσι, η βασική αποστολή της διοίκησης στρατηγικής είναι η διαχείριση της συνεχούς και πολυεπίπεδης αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με το περιβάλλον της. Οι στρατηγικές αλλαγές που πραγματοποιούνται λόγω αλλαγής των συνθηκών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση της διαμορφούμενης στρατηγικής, η αναγνώριση και ο προγραμματισμός ενεργειών λόγω της προηγούμενης κατανομής αρμοδιοτήτων, η μέτρηση αποτελεσμάτων όπου κρίνεται απαραίτητη και όχι μόνο στο πέρας της διαδικασίας και τέλος η καλή επικοινωνία των τιθέμενων στόχων σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό είναι πέντε συστατικά μέρη της επιτυχούς υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής. Επιπλέον, η οργανωσιακή δομή θα πρέπει να είναι συμβατή με τη στρατηγική σε κάθε χρονικό σημείο και ταυτόχρονα συμβατές θα πρέπει να είναι οι τακτικές και πολιτικές που υφίστανται στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Το στρατηγικό management καθοδηγείται από τη συνεχή επιδίωξη ευκαιριών, απαιτεί την ανάληψη κινδύνου και αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων μελλοντικών ανταγωνιστικών συνθηκών. Τέλος, αφού αποτελεί αντικείμενο του συνόλου της επιχείρησης, αντικατοπτρίζεται στην αποστολή και ενσωματώνει το όραμα της. 3. Στρατηγική εξισορρόπηση (Strategic fit). Έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 13% των σχεδιασμένων στρατηγικών υλοποιούνται και εφαρμόζονται με απόλυτη επιτυχία. Έτσι η πλειοψηφία των στρατηγικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι ένα μίγμα της αρχικής σχεδιασμένης στρατηγικής σε συνδυασμό με τις αναδυόμενες στρατηγικές που προκύπτουν στην πορεία. 15

16 Σε συνέντευξη του ο Robert Kaplan, καθηγητής στο Harvard Business School και μόνιμα στη λίστα Top 25 Business Thinkers των Financial Times εστιάζει την προσοχή του στο γεγονός πως «λίγες εταιρίες στον κόσμο ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητες βελτίωσης των λειτουργιών τους με τις στρατηγικές προτεραιότητες. Πολλές εταιρίες σήμερα εφαρμόζουν δράσεις συνεχούς βελτίωσης, (προσέγγιση 6σ, TQM, κ.α.) Ωστόσο αυτά αφορούν όλο το εύρος του οργανισμού χωρίς καμία έννοια προτεραιοτήτων ή επίδρασης που μπορεί να έχουν οι βελτιώσεις σε διαδικασίες. Κατά συνέπεια, σημαντικές προσπάθειες δεν μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα όπως θα έπρεπε». Οι εταιρίες χρειάζονται μια συγκεκριμένη διαδικασία για να χρησιμοποιούν τους στρατηγικούς στόχους ώστε να θέτουν προτεραιότητες σε τομείς όπου οι βελτιώσεις σε λειτουργίες μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής, («Τα Νέα», Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 ). iii. Η εισαγωγή της πληροφορικής και οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές Η οικονομική δραστηριότητα είναι σίγουρα ένας από τους τομείς που έχουν επηρεαστεί από την ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στηρίζουν εξολοκλήρου την ανάπτυξη τους σε βιομηχανικές πολιτικές και παραγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 1. Μεγάλες αλλαγές Με τη μαζική εισαγωγή των τεχνικών της πληροφορικής στη διαδικασία παραγωγής υλικών, αγαθών και υπηρεσιών, τα κοινωνικά προβλήματα αποκτούν νέες διαστάσεις. Η επιστημονική οργάνωση της εργασίας, πάνω στην οποία στηρίχθηκε ολόκληρη η δομή της βιομηχανικής παραγωγής του ανεπτυγμένου κόσμου κατά τον εικοστό αιώνα, αμφισβητείται συχνά. Η πληροφοριοποίηση του εργασιακού κόσμου απαιτεί νέες μορφές οργάνωσης, γεγονός που θέτει άμεσα ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τα νέα μοντέλα παραγωγής, την καταλληλότητα των αποκτώμενων γνώσεων, την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα νέα δεδομένα κ.λπ. 2. Η βιομηχανία πληροφορικής και επικοινωνιών 16

17 Ένας νέος βιομηχανικός κλάδος, ιδιαίτερα προσοδοφόρος, έκανε την εμφάνιση του τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόκειται για τον κλάδο των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Ο κλάδος αυτός, με την πιο ραγδαία ανάπτυξη, αποτελείται από τη βιομηχανία κατασκευής υλικού υπολογιστών, τη βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού και τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Άλλοτε σε στενή συνεργασία και άλλες φορές σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί λογισμικού και υπολογιστών αποτελούν την αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών που προδιαγράφουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη στον εικοστό πρώτο αιώνα. 3. Πληροφοριοποίηση της κοινωνίας Το ζήτημα της πληροφοριοποίησης της κοινωνίας αποτελεί για πολλές κυβερνήσεις και πολιτικούς υπευθύνους ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Κεντρικός στόχος, η επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης και αντιμετώπισης της πολύπλευρης κρίσης που μαστίζει τις διάφορες χώρες, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στους διάφορους εργασιακούς χώρους, επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, μειώνει τις Κρατικές δαπάνες και δημιουργεί νέες καταναλωτικές συνήθειες. Στα πλαίσια αυτά η εισαγωγή των υπολογιστών και η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία υπηρεσιών και οργανισμών, του τραπεζικού συστήματος κλπ. Παράλληλα, δημιούργησε κραδασμούς στον εργασιακό χώρο, καθιστώντας χωρίς λόγο ύπαρξης πολλά επαγγέλματα ή περιορίζοντας ουσιαστικά τις δραστηριότητες κάποιων άλλων. Η πληροφοριοποίησης της κοινωνίας συνιστά ένα από τους κύριους λόγους της αύξησης των ανέργων στις ανεπτυγμένες χώρες. 4. Τα επαγγέλματα της πληροφορικής Η ανάπτυξη της Πληροφορικής και η ραγδαία είσοδός της σε όλους τους σημαντικούς τομείς της κοινωνίας οδήγησε στην αναγκαιότητα ύπαρξης νέων εξειδικεύσεων στους αντίστοιχους κλάδους και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Πέρα από τα εκατομμύρια εργαζομένων σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν την Πληροφορική ως εργαλείο, αναπτύχθηκαν και τα νέα επαγγέλματα της Πληροφορικής. Τα επαγγέλματα αυτά γνωρίζουν παράλληλη ανάπτυξη με την ίδια την Πληροφορική, και εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πολλές φορές με τρόπο απρόβλεπτο. Επιπλέον, η δημιουργία των 17

18 "υπερλεωφόρων της πληροφορίας" θα αναδιαρθρώσει την οργάνωση των επιχειρήσεων και συνεπώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα καταργήσει πολλές υπάρχουσες. iv. Οργανισμοί και πληροφοριακά συστήματα Τα πληροφοριακά συστήματα και οι οργανισμοί αλληλοεπηρεάζονται. Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τον οργανισμό για να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε σημαντικές ομάδες μέσα στον οργανισμό. Ταυτόχρονα από τον οργανισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλλά και να γίνονται αποδεκτές οι επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων αφού μέσω αυτών βελτιώνεται και επωφελείται το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το σύνολο του συστήματος. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας πληροφοριών και οργανισμών είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζεται από το μεγάλο αριθμό παραγόντων που παρεμβάλλονται όπως είναι η δομή του οργανισμού, οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, η θεσμοθετημένη κουλτούρα αλλά και η νοοτροπία των εργαζομένων και γενικότερα από κάθε στοιχείο του εσωτερικού οργανωσιακού περιβάλλοντος. Σημαντική κρίνεται η θέση των στελεχών του οργανισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος στην οικονομική μονάδα σχεδιάζεται από τα στελέχη. Η πλήρης κατανόηση του οργανισμού προϋποθέτει κατανόηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση με τη σειρά της για το σχεδιασμό ενός νέου κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, η πολυπλοκότητα των σημερινών επιχειρήσεων είναι τέτοια που δεν υπάρχει τρόπος να είναι κανείς βέβαιος αν όλα έχουν λειτουργήσει σωστά στην παραπάνω διαδικασία ή αν το αποτέλεσμα είναι συμπτωματικό. 1. Πληροφοριακά συστήματα και η σημασία τους στη διαδικασία της στρατηγικής 18

19 Στη διαδικασία σχεδιασμού της στρατηγικής δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσαρμογή της στην οργανωσιακή δομή της επιχείρησης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις ακολουθούμενες τακτικές. Αντίστοιχα, η πληροφοριακή τεχνολογία οφείλει να ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πρόγραμμα της εταιρίας ή του οργανισμού, τις πολιτικές και τις τακτικές αφού αυτές αντικατοπτρίζουν τις υφιστάμενες ροές πληροφοριών που υφίστανται και λειτουργούν στα πλαίσια της οικονομικής μονάδας. Με άλλα λόγια η τεχνολογία οφείλει να συντονιστεί στη συχνότητα της λειτουργίας της επιχείρησης ή οργανισμού εφόσον σκοπός της είναι η υποστήριξη αυτής της λειτουργίας. Στο σημείο αυτό τίθεται ένα ερώτημα ιδιαίτερα σημαντικό. Το στρατηγικό σχέδιο, βασίζεται στην επεξεργασία από την ανώτερη και ανώτατη διοίκηση, στοιχείων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, άμεσο και έμμεσο, αλλά και από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ή του οργανισμού. Κατά συνέπεια, η στρατηγική της διοίκησης κινδυνεύει να καταστεί ξεπερασμένη ή ακατάλληλη με οποιοδήποτε τρόπο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός περιβάλλοντος δυναμικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου. Εδώ ακριβώς, η τεχνολογική στρατηγική γίνεται οδηγός για τις απαραίτητες αλλαγές που οφείλουν να πραγματοποιηθούν στη στρατηγική του οργανισμού και στη δομή του, ενώ ταυτόχρονα τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν και στις εφαρμογές της τεχνολογίας ώστε να συνδυαστούν αρμονικά για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η επιχειρησιακές πρακτικές δείχνουν πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτή η διπλή αλλαγή είναι και η πλέον ενδεδειγμένη. Σημειώνεται, πως η αλλαγή ορισμένων στοιχείων της οικονομικής μονάδας και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, δεν είναι πάντα βατή. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι συστήματα πολύπλοκα. Η πολυπλοκότητα τους αυτή οφείλεται σε μεγάλο μέρος στο σημαντικότερο και πλέον πολύτιμο κεφάλαιο της μονάδας, το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι αλλαγές συναντούν δυσκολίες κυρίως όταν αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την υφιστάμενη οργανωσιακή κουλτούρα. 2. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Η δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κρίνεται απαραίτητη καθώς δεν εξασφαλίζει την επιβίωση της επιχείρησης αλλά συχνά 19

20 και την επίτευξη από αυτή του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν είναι απλή και απαιτεί συνεχείς προσαρμογές της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τα δεδομένα του κλάδου και της τοπικής και διεθνούς οικονομίας. Οι ανταγωνιστές αντεπιτίθενται με αντιγραφή της στρατηγικής αλλά και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι αγορές, οι προσδοκίες των καταναλωτών μεταβάλλονται συνεχώς ενώ η παγκοσμιοποίηση κάνει τις αλλαγές αυτές ακόμη πιο απρόβλεπτες και συνεχείς (Eisenhardt, 2002). Το Internet εξαφανίζει ταχύτατα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς σχεδόν όλες οι εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή (Porter, 2001 / Yoffie and Cusumano 1999). Στρατηγικά σχέδια βασισμένα σε πληροφοριακά συστήματα πρωτοπόρα στον κλάδο τους αντιγράφηκαν γρήγορα. Τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μόνα τους δεν είναι ικανά να προσφέρουν διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συστήματα που αρχικά αποτέλεσαν το κέντρο μιας ριζοσπαστικής στρατηγικής σύντομα μετατράπηκαν σε εργαλεία επιβίωσης, απαραίτητα σε κάθε εταιρία προκειμένου να παραμείνει στον κλάδο, ενώ άλλοτε μπορεί κα να παρεμποδίζουν τους οργανισμούς προς την πραγματοποίηση των απαραίτητων στρατηγικών αλλαγών, απαραίτητων για την επιτυχία (Eardley, Powell and Avison, 1997). Η δημιουργία στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δηλαδή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος διατηρήσιμου και μη-αντιγράψιμου, από την επιχείρηση συνίσταται συνήθως στην ευφυή χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας από την επιχείρηση ή τον οργανισμό για την διαρκή παρακολούθηση και ταυτόχρονη ενσωμάτωση στη στρατηγική, των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλά και την αντιμετώπιση της συνεχώς μειούμενης διαθεσιμότητας σε πόρους. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο επιχειρησιακό περιβάλλον και η έλλειψη πόρων ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα, είναι οι κύριοι λόγοι αποτυχίας των επιχειρήσεων (Freeman et al., 1983). Η διαδικασία εντοπισμού και ενσωμάτωσης των αλλαγών διαφέρει από τον ένα οργανισμό στον άλλο εφόσον κατά τη διάρκεια της, λαμβάνονται ή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία της μονάδας. Η τεχνολογία 20

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 8/5/2014 1/5 1. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες εξελίσσονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την Εταιρική τους Γνώση, γνωστή επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα