Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» Διδακτικές Σημειώσεις Τίτλος ενότητας: «Πληροφοριακά Συστήματα και ο Ρόλος τους στην Σύγχρονη Επιχείρηση» Δράση 4: Εκπαίδευση & Υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Εισηγητής: Ευριπίδης Λουκής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος, 2014) 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξη Αλυσίδας Παραγωγής Αξίας

3 1. Εισαγωγή Τα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία, την εσωτερική παραγωγικότητα και την επικοινωνία και συναλλαγή με το εξωτερικό περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων: 1. Τα ΠΕΣ δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο υψηλής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά επίπεδα χρήσης και αξιοποίησης των ΠΕΣ στη σύγχρονη επιχείρηση: Αυτοματοποίηση εργασιών και διαδικασιών μείωση κόστους. Ανασχεδιασμός διαδικασιών και τρόπων εργασίας. Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες. Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Υποστήριξη λήψης αποφάσεων = Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονική διασύνδεση και συναλλαγές με τους πελάτες (Ηλεκτρονικό Εμπόριο) Ηλεκτρονική διασύνδεση και συναλλαγές με τους προμηθευτές (Ηλεκτρονικές Προμήθειες) Ηλεκτρονική συνεργασία για το σχεδιασμό νέων προϊόντων Ηλεκτρονικές Αγορές (E marketplaces) = Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα Προχωρώντας από τα απλούστερα επίπεδα χρήσης ΤΠΕ στην επιχείρηση προς τα περισσότερο προηγμένα απαιτούνται όλο και περισσότερες γνώσεις λειτουργίας και διοίκησης επιχειρήσεων, διεπιχειρησιακών συναλλαγών, λειτουργίας κλάδων και αγορών, καθώς επίσης και γνώσεις για τους διάφορους τρόπους και μορφές χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξή τους. 2. Για την ανάπτυξη ΠΕΣ σε μία επιχείρηση, απαιτείται: i. Στρατηγικό σχέδιο ΠΕΣ (βάσει της γενικότερης στρατηγικής επιχείρησης) ii. Ανάπτυξη επιμέρους συστημάτων Ανάλυση iii. Λογικός σχεδιασμός iv. Τεχνικός σχεδιασμός v. Υλοποίηση vi. Δοκιμές vii. Λειτουργία και διαχείριση ΠΕΣ viii. Τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις ΠΕΣ (νέες ανάγκες, φορτίο ) 3. Τα έργα ανάπτυξης (επενδύσεις) ΠΕΣ θεωρούνται ως ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου: 3

4 Χαρακτηρίζονται από υψηλές πιθανότητες: Εγκατάλειψης ή μη ολοκλήρωσης Υπερβάσεων κόστους και χρόνου Παροχής τελικά λιγότερων δυνατοτήτων Δυσλειτουργιών συχνών βλαβών (συχνά με μεγάλο χρόνο αποκατάστασης) Προβλημάτων χρήσης (μη φιλικό στο χρήστη) Μεταξύ των βασικότερων αιτιών των παραπάνω, συγκαταλέγονται: Η χαμηλή γνώση ΤΠΕ από τα διοικητικά στελέχη Η χαμηλή γνώση θεμάτων λειτουργίας και διοίκησης επιχειρήσεων από τα στελέχη πληροφορικής 4. Τα οφέλη από τις τεράστιες δαπάνες για ΠΕΣ (επιπέδου 2-3% πωλήσεων στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες χαμηλότερου επιπέδου όμως σημαντικές στην χώρα μας) συχνά είναι περιορισμένα. Αυξανόμενης της χρήσης των ΤΠΕ στη σύγχρονη επιχείρηση (ποσοτικά και ποιοτικά: πολυπλοκότερα συστήματα, που παρέχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες), καθώς επίσης και του κόστους και της σημασίας τους, αυξάνεται και το ιεραρχικό επίπεδο του διευθύνοντος τα ΠΕΣ στην επιχείρηση: Τμηματάρχης, Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής, Αντιπρόεδρος ΠΕΣ, Διευθύνων ΠΕΣ ομίλου επιχειρήσεων Πολύ υψηλές θέσεις με αποστολή (Mission): σχεδιασμός, υλοποίηση και συντονισμός της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην επιχείρηση (όμιλο) με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του. Συμπέρασμα: Τα στελέχη ΤΠΕ χρειάζονται και σημαντικές γνώσεις όσον αφορά τη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης και τη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξή της. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διεθνώς ενός νέου γνωστικού πεδίου με αντικείμενο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σύγχρονη επιχείρηση (Business Information Systems Wirtschaft Informatic). Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στο γνωστικό αυτό πεδίο. 4

5 2. Δομή Πληροφοριακού Συστήματος Για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών μίας επιχείρησης που περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια, ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) επιχείρησης πρέπει να έχει τη δομή που φαίνεται στην Εικόνα 1. Τα κυριότερα υποσυστήματα ενός ΟΠΣ επιχείρησης είναι: Υποσύστημα πωλήσεων πελατών Υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer relations management CRM) Υποσύστημα προμηθειών (αγορών) προμηθευτών Υποσύστημα προγραμματισμού και παρακολούθησης παραγωγής Υποσύστημα αποθηκών Υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης (συχνά υπάρχουν περισσότερα του ενός υποσυστήματα υποστήριξης διαφόρων υπολειτουργιών της οικονομικής λειτουργίας: υποσύστημα γενικής λογιστικής, υποσύστημα κοστολόγησης, κ.λπ.) Υποσύστημα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού Υποσύστημα εξοπλισμού (παγίων) Υποσύστημα ελέγχου ποιότητας Κάθε λειτουργία υποστηρίζεται από ένα ή περισσότερα υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα (π.χ. δεδομένα ή έξοδοι (αποτελέσματα) ενός υποσυστήματος να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα υποσυστήματα ως είσοδοι). Για την επίτευξη της διασύνδεσης αυτής συνήθως όλα τα υποσυστήματα του ΟΠΣ βασίζονται σε μία κοινή βάση δεδομένων, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, ούτως ώστε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από κάθε υποσύστημα να αποθηκεύονται στην κοινή αυτή βάση δεδομένων, και έτσι τα άλλα υποσυστήματα να μπορούν να τα διαβάσουν και να τα επεξεργασθούν, κ.ο.κ.). 5

6 Εικόνα 1. Δομή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιχείρησης Τα σύγχρονα ΟΠΣ, πέραν των παραπάνω υποσυστημάτων υποστήριξης των τυποποιημένων διεκπεραιωτικών εργασιών (operational subsystems), όταν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες υποστήριξης λήψης αποφάσεων, περιλαμβάνουν επίσης και ένα αυτόνομο υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων (analytical subsystem ή decision support subsytem): Ιδιαίτερος εξοπλισμός υλικό (υψηλής υπολογιστικής ισχύος) Ιδιαίτερα αρχεία: Αποθήκη Δεδομένων (Data warehouse) με συγκεντρωτικά στοιχεία που παράγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τα αναλυτικά στοιχεία των αρχείων των διεκπεραιωτικών υποσυστημάτων Ιδιαίτερα εργαλεία, όπως είναι: o On Line Analytical Processing (OLAP) tools o Data Mining Tools ( ανακάλυψη νέας γνώσης) o Decision Modeling Tools o Effectiveness Modeling Tools o User s Modeling Tools (values, risk attitude) 6

7 Τέλος, περιλαμβάνουν ένα εξωστρεφές υποσύστημα, το οποίο συνδέεται με το Internet, και περιλαμβάνει κάποιες ενημερωτικές ιστοσελίδες σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, επίσης κάποιες ιστοσελίδες με ειδική πληροφορία (π.χ. λεπτομερέστερη τεχνική πληροφόρηση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης) που είναι προσβάσιμη μόνον από ορισμένους (π.χ. εμπορικούς αντιπροσώπους ή πελάτες) που διαθέτουν σχετικά passwords, καθώς επίσης και ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή παραγγελιών μέσω του Internet (= ηλεκτρονικό εμπόριο), και στη συνέχεια, ενδεχομένως, παρακολούθηση της πορείας τους. 3. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ένα OΠΣ επιχείρησης μπορεί να αναπτυχθεί με δύο τρόπους: I. Χρησιμοποιώντας ως βάση ένα προϋπάρχον λογισμικό πακέτο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning system ERP), και διαμορφώνοντας και προσαρμόζοντας τη λειτουργία του σύμφωνα με τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης μέσω: Ρύθμισης παραμέτρων Εισαγωγής αρχικών στοιχείων Παρέμβασης στον κώδικα και τροποποίησής του Βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης αυτής: Χαμηλότερο κόστος Ταχύτερη υλοποίηση Μικρότερος κίνδυνος αποτυχίας Ενσωματωμένη εμπειρία «βέλτιστων πρακτικών» Πιθανόν μεγάλη «απόσταση» από τις ανάγκες ή τη λειτουργία κάποιων επιχειρήσεων Συχνά απαιτούνται αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησης (ώστε να προσαρμοσθεί στις πρακτικές και διαδικασίες που υποστηρίζει το λογισμικό πακέτο), οι οποίες άλλοτε είναι «θετικές» αλλαγές (= βελτιώνουν την λειτουργία και απόδοση της επιχείρησης), και άλλοτε είναι «αρνητικές» αλλαγές (= δυσχεραίνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και μειώνουν την απόδοσή της). Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα τέτοιο λογισμικό πακέτο μπορεί να λειτουργεί είτε σε υπολογιστές της επιχείρησης, είτε σε υπολογιστές ενός παρόχου υπηρεσιών Cloud (και οι υπάλληλοι της επιχείρησης έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω δικτύου). Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος μας παρέχει τόσο τον υπολογιστή φιλοξενίας όσο και το λογισμικό πακέτο (Αpplication Service Provision (ASP) Software as a Service (SaaS)). 7

8 II. Μέσω εξαρχής ανάπτυξης λογισμικού (είτε από προσωπικό της επιχείρησης, είτε από ένα εξωτερικό software house) που υποστηρίζει επακριβώς και πλήρως τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης αυτής: Υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερος χρόνος υλοποίησης Μεγαλύτερος κίνδυνος αποτυχίας (ειδικά εάν είναι πολύπλοκο) Καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης και Περιορισμένος ανασχεδιασμός διαδικασιών (Business Process Reengineering BPR) ακριβής «αντιγραφή» προϋπαρχόντων. Στην περίπτωση αυτή, το εξειδικευμένο αυτό λογισμικό μπορεί να λειτουργεί είτε σε υπολογιστές της επιχείρησης, είτε σε υπολογιστές ενός παρόχου υπηρεσιών cloud (όπου οι υπάλληλοι της επιχείρησης έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω δικτύου). Στην περίπτωση αυτή ο παραπάνω πάροχός μας παρέχει μόνον τον υπολογιστή φιλοξενίας (Platform as a Service (PaaS)). 4. Υποστήριξη Αλυσίδας Παραγωγής Αξίας Τα πληροφοριακά συστήματα μίας επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζουν την Αλυσίδα Παραγωγής Αξίας (Value Chain) της Επιχείρησης. Αν και οι επιχειρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους, οι περισότερες από αυτές πραγματοποιούν μέρος ή το σύνολο των παρακάτω λειτουργιών που φαίνονται στην παρακάτω Εικόνα 2. Εικόνα 2. Αλυσίδα Αξίας Επιχείρησης Οι παραπάνω λειτουργίες της Αλυσίδας Παραγωγής Αξίας συνδέονται έντονα μεταξύ τους και η συνολική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης εξαρτάται: Τόσο από την αποτελεσματικότητα κάθε λειτουργίας Όσο και από την αποτελεσματικότητα των μεταξύ τους διασυνδέσεων 8

9 Συνεπώς, τα πληροφοριακά συστήματα μίας επιχείρησης θα πρέπει να υποστηρίζουν αφ ενός κάθε λειτουργία της, και αφ ετέρου τη διασύνδεση μεταξύ τους. Η Αλυσίδα Παραγωγής Αξίας μίας επιχείρησης συνδέεται με τις Αλυσίδες Παραγωγής Αξίας των άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, π.χ.: Των Προμηθευτών της (οι έξοδοί τους αποτελούν εισόδους της επιχείρησης) Των Καναλιών Διανομής (οι έξοδοι της επιχείρησης αποτελούν εισόδους τους) και των Πελατών από την άλλη πλευρά Δημιουργείται έτσι ένα συνολικό Σύστημα Παραγωγής Αξίας (Value System) (Εικόνα 3). Η αξία που απολαμβάνει ο πελάτης εξαρτάται από το όλο Σύστημα Παραγωγής Αξίας (προμηθευτές, παραγωγοί, κανάλια διανομής) Ανάγκη στρατηγικής επίδρασης στις Αλυσίδες Αξίας όλων των επιχειρήσεων του Συστήματος Παραγωγής Αξίας. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση πρέπει να επιδιώκει την μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας & αποτελεσματικότητας, όχι μόνο των δικών της λειτουργιών, αλλά και αυτών των: Προμηθευτών της των καναλιών διανομής, και Τον υψηλότερο δυνατό συντονισμό με αυτούς ώστε να μεγιστοποιηθεί η Αξία των προϊόντων\υπηρεσιών που παρέχονται στους τελικούς πελάτες. Συνεπώς, μία επιχείρηση θα πρέπει να δώσει έμφαση, πέραν της ανάπτυξης των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων της (για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της, και της μεταξύ τους διασύνδεσης), και στη διασύνδεση των συστημάτων της με αυτά των προμηθευτών, των καναλιών διανομής και των σημαντικότερων πελατών (ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν αυτοματοποιημένα και ηλεκτρονικά παραγγελίες, τιμολόγια και άλλα σχετικά έγγραφα). Εικόνα 3. Σύστημα Παραγωγής Αξίας 9

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων 1 [1.0] Eισαγωγή «Όσο καλύτερα προετοιμασμένη είναι μια επιχείρηση στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας και των γρήγορων αλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ERP ΚΑΙ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων

Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Συστήματα ERP - Εξόρυξη γνώσεων Enterprise Resource Χρήστος Φωτόπουλος (Α.Ε.Μ.: 9398) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Διπλωματική εργασία Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα