Σύγκλιση. Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης. CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκλιση. Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης. CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων"

Transcript

1 EL Σύγκλιση Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων

2 Σύγκλιση Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων

3 Σύγκλιση Ευρετήριο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 4. ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 4.1. Ταξινομία: μια δομημένη προσέγγιση στην ταξινόμηση της Νίκαιας Η τρέχουσα πρακτική ταξινόμησης Ταξινομία: τι είναι και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της 4.2. Πεδία εφαρμογής των κλάσεων: τι είναι και για ποιους λόγους δημιουργήθηκαν 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5.1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της νέας κοινής πρακτικής; 5.2. Πώς θα εξελιχθεί η νέα πρακτική (πεδία εφαρμογής των κλάσεων); 6. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 7. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

4 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρά την αύξηση της παγκόσμιας δραστηριότητας στον τομέα των εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων κατά τα πρόσφατα έτη, οι προσπάθειες των γραφείων ανά τον κόσμο για εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας δεν ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικές. Η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε ό,τι αφορά την εξομάλυνση των αποκλίσεων μεταξύ των γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ. Αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που σκοπεύει να επεξεργαστεί το ΓΕΕΑ (OHIM) στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του. Όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο, επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη τρεις καίριες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων: 02 α) Ο κανονισμός και η οδηγία για τα εμπορικά σήματα: Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω εναρμόνιση της νομοθεσίας και των διαδικασιών για τα εμπορικά σήματα στην Ευρώπη, μέσω της αναθεώρησης του κανονισμού και της

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων οδηγίας για τα εμπορικά σήματα. Αρμόδια για την πρωτοβουλία είναι επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των επίσημων διαδικασιών για τη νομοθετική αναθεώρηση. β) Το Ταμείο Συνεργασίας: Το Ταμείο Συνεργασίας ιδρύθηκε με σκοπό να δημιουργήσει κοινά εργαλεία, βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες. Οι εργασίες αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει από το ΓΕΕΑ (OHIM) με την ενεργό συμμετοχή των εθνικών γραφείων και των ενώσεων των χρηστών. γ) Προώθηση της εναρμόνισης των πρακτικών στην Ευρώπη. Οι τρεις πρωτοβουλίες απεικονίζονται σχηματικά στο γράφημα που ακολουθεί: Πρόγραμμα Σύγκλισης Εναρμόνιση νομοθεσίας και διαδικασιών για τα εμπορικά σήματα στην Ευρώπη Πρόγραμμα Ταμείου Συνεργασίας Εικόνα 1 Η μετάβαση προς το ευρωπαϊκό δίκτυο εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων Για την υλοποίηση της τρίτης πρωτοβουλίας δημιουργήθηκε το πρόγραμμα σύγκλισης τον Ιούνιο του Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί την κοινή βούληση να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή για τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, μέσω της σταδιακής δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού διαλειτουργικού δικτύου συνεργασίας το οποίο θα ενισχύσει το ρυθμιστικό περιβάλλον των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Το όραμα του προγράμματος είναι η «η δημιουργία και η εφαρμογή ενός πλαισίου σαφήνειας, ασφάλειας δικαίου, ποιότητας και χρηστικότητας τόσο για τους αιτούντες όσο και για τα γραφεία». Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας για την εναρμόνιση πρακτικών και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους χρήστες και παράλληλα στα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος σύγκλισης ξεκίνησαν τα ακόλουθα πέντε σχέδια: CP 1. Εναρμόνιση της ταξινόμησης CP 2 Εναρμόνιση των επικεφαλίδων των κλάσεων CP 3. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου Απεικονιστικά εμπορικά σήματα (αποτελούμενα αποκλειστικά από σχέδια) CP 4. Πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων CP 5. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου Κίνδυνος / Πιθανότητα σύγχυσης Το παρόν έγγραφο εστιάζεται στη νέα κοινή πρακτική στο πλαίσιο του δευτέρου σχεδίου: CP 2. Εναρμόνιση των επικεφαλίδων των κλάσεων 03

6 02 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 04 Η ερμηνεία των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας αποτελεί επί σειρά ετών αντικείμενο διχογνωμίας στην Ευρώπη. Κατά την έναρξη του σχεδίου, 17 από τα 26 συμμετέχοντα γραφεία της ΕΕ εφάρμοζαν την προσέγγιση της «ακριβολογίας», βάσει της οποίας ένας όρος καλύπτει μόνο ό,τι εμπίπτει στο πεδίο της περιγραφής του, ενώ, όσον αφορά τα υπόλοιπα εννιά γραφεία, η επικεφαλίδα μιας κλάσης καλύπτει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην κλάση. Αυτή ήταν και η προσέγγιση του ΓΕΕΑ (OHIM), σύμφωνα με την ανακοίνωση αριθ. 4/03 του Προέδρου, της 16/06/2003. Οι αποκλίνουσες πρακτικές και ερμηνείες όσον αφορά τις επικεφαλίδες των κλάσεων αποτελούν πηγή σύγχυσης για αιτούντες που υποβάλλουν αίτηση για σήμα σε περισσότερα από ένα γραφεία, καθότι ο ίδιος κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών ερμηνεύεται ενδεχομένως διαφορετικά

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων από το κάθε γραφείο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται νομική αβεβαιότητα σε υποθέσεις προτεραιότητας, αρχαιότητας, ανάκλησης, εξέτασης και, ιδίως, σε αποφάσεις ανακοπής, όταν τα συγκρουόμενα εμπορικά σήματα είναι εγγεγραμμένα σε γραφεία που εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές, καθώς δεν είναι σαφές ποια ερμηνεία θα επικρατήσει. Δεδομένης της κατάστασης, τα γραφεία διαπίστωσαν την ανάγκη εναρμόνισης της ερμηνείας των επικεφαλίδων των κλάσεων, κρίνοντας σκόπιμη την εφαρμογή μιας κοινής πρακτικής η οποία θα είναι επωφελής τόσο για τα γραφεία όσο και για τους χρήστες. Οι αρχικοί στόχοι του σχεδίου σύγκλισης των επικεφαλίδων των κλάσεων ήταν: 1) Η εφαρμογή μιας κοινής πρακτικής, περιλαμβανομένης μιας κοινής προσέγγισης ως προς τη χρήση των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας, η οποία θα περιγραφεί σε σχετικό έγγραφο και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 2) Η χάραξη κοινής στρατηγικής επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη πρακτική. 3) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της νέας πρακτικής. 4) Η ανάλυση των λόγων αναθεώρησης της παλαιάς πρακτικής. Τα παραδοθέντα σημεία του σχεδίου προσδιορίστηκαν και εγκρίθηκαν από τα εθνικά γραφεία, λαμβανομένων υπόψη των σχολίων των υπολοίπων μελών του σχεδίου, των ενώσεων των χρηστών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ / WIPO) και του ΓΕΕΑ (OHIM). Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου δεν εμπίπτουν οι ακόλουθες ενέργειες: Ο σχεδιασμός ειδικών διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση των κοινών πρακτικών των συμμετεχόντων γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (σύμφωνα με το σχέδιο δράσης). Η ενσωμάτωση των βασικών αρχών του εγγράφου της κοινής πρακτικής στις κατευθυντήριες γραμμές των εθνικών γραφείων. Η εργασία αυτή εντάσσεται στις εσωτερικές διαδικασίες του εκάστοτε γραφείου. Η ανάπτυξη των κοινών εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ) που ενδεχομένως θα προταθούν στο πλαίσιο των συνομιλιών για τη νέα κοινή πρακτική. Παρ όλα αυτά θα πραγματοποιηθεί καταγραφή τους. Δράσεις που αφορούν τις ήδη εγγεγραμμένες αιτήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσει η νέα πρακτική τις αιτήσεις αυτές θα αποτελέσει αντικείμενο επιμέρους σχεδίου. Η ομάδα εργασίας του σχεδίου συνήλθε για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου του 2011 στο Αλικάντε. Στο πρώιμο εκείνο στάδιο, το γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε να βασιστεί η νέα πρακτική στο ταξινομικό σύστημα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου CP 1 για την εναρμόνιση της ταξινόμησης, στο οποίο συμμετείχε και το εν λόγω γραφείο. 05

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων Οι στόχοι του σχεδίου CP 1 είναι οι ακόλουθοι: Η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν ήδη εγκριθεί, η οποία θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Στο εξής, η βάση αυτή θα αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως κοινή εναρμονισμένη βάση δεδομένων, τα δε προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν ως εναρμονισμένοι όροι. Η εναρμόνιση των γενικών κριτηρίων και των προϋποθέσεων της αποδοχής των όρων με σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινής πρακτικής ταξινόμησης. Για την καλύτερη συντήρηση των δεδομένων και τη διευκόλυνση των χρηστών κατά την αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία νέας ιεραρχικής διάρθρωσης, η οποία θα βασίζεται μεν στην ταξινόμηση της Νίκαιας αλλά θα είναι εμπλουτισμένη με τους όρους της βάσης δεδομένων, εκ των οποίων οι γενικότεροι θα εμφανίζονται στην κορυφή και οι ειδικότεροι θα ακολουθούν. Η δομή αυτή, η οποία είναι γνωστή ως ταξινομία, θα περιγραφεί αναλυτικότερα στην παράγραφο «4.1.2 Ταξινομία: Τι είναι και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της». 06

9 03 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Το παρόν έγγραφο θα αποτελεί το υλικό αναφοράς για τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τις ενώσεις των χρηστών, τους αιτούντες και τους αντιπροσώπους σχετικά με τη νέα πρακτική. Η πρόσβαση σε αυτό θα είναι εύκολη και θα παρέχει σαφή και κατανοητή περιγραφή των αρχών στις οποίες βασίζεται η νέα κοινή πρακτική. Σε ένα επόμενο στάδιο, αφότου θα έχει καθοριστεί η μεθοδολογία του σχεδίου, οι αρχές αυτές θα εφαρμοστούν στο περιεχόμενο κάθε κλάσης. 07

10 04 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 4.1. Ταξινομία: μια δομημένη προσέγγιση στην ταξινόμηση της Νίκαιας Η τρέχουσα πρακτική ταξινόμησης Η πρακτική ταξινόμησης των εμπορικών σημάτων βασίζεται στην ταξινόμηση της Νίκαιας, βάσει της οποίας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην παγκόσμια αγορά ταξινομούνται σε «κλάσεις». Η ταξινόμηση της Νίκαιας βασίζεται στη Συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την εγγραφή σημάτων, ο οποίος τελεί υπό τη διαχείριση του ΠΟΔΙ (WIPO). Το 08

11 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων σύστημα αποτελείται από 45 κλάσεις, κάθε μία από τις οποίες αποδίδει ένα ειδικό χαρακτηριστικό με τους γενικότερους, κατά το δυνατόν, όρους στα πεδία όπου υπάγονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Τα εμπορικά σήματα πρέπει να ταξινομούνται βάσει αυτής της ταξινόμησης. Παρ όλα αυτά, οι επικεφαλίδες των κλάσεων της Νίκαιας και οι προϋποθέσεις αποδοχής κάθε μίας εκ των γενικών ενδείξεων ποικίλλουν ανάλογα με την ερμηνεία στην οποία προβαίνει το κάθε γραφείο. Οι αποκλίσεις στην ερμηνεία των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας οφείλονται στο γεγονός ότι η αρχή διαχείρισης δεν έχει υποδείξει σαφώς την ενδεικνυόμενη ερμηνεία. Σύμφωνα με τον ΠΟΔΙ (WIPO): «οι ενδείξεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, οι οποίες εμφανίζονται στις επικεφαλίδες των κλάσεων, είναι γενικές ενδείξεις που αφορούν τα πεδία στα οποία εμπίπτουν, κατ αρχήν, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες». Στην εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται μια σχηματική απεικόνιση της ταξινόμησης της Νίκαιας στην οποία χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η κλάση 34: Κλάση 34 ΕπικεΦαλίδα της Νίκαιας για την Κλάση 34: Καπνός, είδη για καπνιστές, σπίρτα ΑλΦαβητλκός κατάλογος επιμέρυς όρων: Όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, όρος, Κάθε κλάση περιλαμβάνει μόνο μία βαθμίδα ταξινόμησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η διάρθρωση αυτή ενδεχομένως δυσκολεύει τον μέσο χρήστη τόσο στο να βρει τους σωστούς όρους που χρειάζονται ώστε να ορίσει το ζητούμενο πεδίο προστασίας, όσο και στο να ταξινομήσει ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία κατ αναλογία, ιδίως όταν παρόμοιοι όροι ταξινομούνται σε άλλες κλάσεις Ταξινομία: Τι είναι και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων δημιουργήθηκε ένα ταξινομικό σύστημα το οποίο παρέχει δυνατότητα αναζήτησης με επεξηγηματικούς όρους ώστε να μπορούν οι χρήστες να βρίσκουν τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναζητούν ή όρους οι οποίοι κατηγοριοποιούν εύστοχα τα αναζητούμενα στοιχεία. Με βάση την ταξινόμηση της Νίκαιας, η ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 09

12 Σύγκλιση α) Για την ένταξη υφιστάμενων όρων σε ιεραρχικά κατηγοριοποιημένες δομές β) Για την εφαρμογή μιας σύγχρονης και ευέλικτης προσέγγισης που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν από γενικούς σε ειδικούς όρους κατά την αναζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση δεδομένων, αντί να πραγματοποιούν αναζήτηση σε αλφαβητικούς καταλόγους γ) Για τον ευκολότερο έλεγχο και την ευκολότερη επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων χωρίς ανακολουθίες. Η ταξινομία είναι μια λογική δομή στο πλαίσιο της οποίας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται ιεραρχικά σε δενδροειδή μορφή, με τις γενικές κατηγορίες στην κορυφή και τις ειδικότερες να ακολουθούν. Δημιουργήθηκε βάσει των όρων από τη βάση δεδομένων ταξινόμησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη για αιτήσεις εμπορικών σημάτων και, κατά συνέπεια, αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στην πραγματική αγορά. Το ταξινομικό σύστημα είναι το αποτέλεσμα της εντατικής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των εθνικών γραφείων, του ΓΕΕΑ (OHIM) και του ΠΟΔΙ (WIPO). 10

13 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων Η γενική ταξινομική δομή μιας κλάσης απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφημα: Αριθμός κλάσης της Νίκαιας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Όροι κατηγορίας Όροι κατηγορίας Όροι κατηγορίας ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B1) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B2) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B3) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B4) Όροι υποκατηγορίας Όροι υποκατηγορίας Όροι υποκατηγορίας Όροι υποκατηγορίας Πώς είναι δομημένο το ιεραρχικό δένδρο; Ως βάση για το ταξινομικό σύστημα χρησιμοποιείται πάντα η ταξινόμηση της Νίκαιας. Στην κορυφή κάθε κλάσης βρίσκεται ο αριθμός κλάσης της Νίκαιας. Κάθε κλάση περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ακόμη βαθμίδα στην οποία όροι με τα ίδια χαρακτηριστικά ταξινομούνται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, κάθε μία εκ των οποίων φέρει έναν τίτλο. Οι όροι ταξινομούνται στις κατηγορίες ανάλογα με το εάν αντιστοιχούν στο νόημα του τίτλου της εκάστοτε κατηγορίας. Οι τίτλοι των κατηγοριών της ανώτερης βαθμίδας έχουν οριστεί ανεξάρτητα από τις επικεφαλίδες των κλάσεων της Νίκαιας αλλά ενδέχεται να συμπίπτουν με αυτές. Στο ταξινομικό σύστημα, οι γενικές κατηγορίες βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας και οι ειδικότερες στις κατώτερες βαθμίδες (υποκατηγορίες). Κατά τη δημιουργία αυτής της διάρθρωσης ελήφθησαν υπόψη όλοι οι όροι που περιέχονται στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων. Πρόκειται για μια κατάταξη από το ειδικότερο στο γενικότερο, όπου σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που ταξινομούνται στις κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας καλύπτονται εκ των πραγμάτων και από τις ανώτερες βαθμίδες. Ανάλογα με το πόσο σύνθετη είναι μια κλάση, μια κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει από κάτω της μία ή περισσότερες υποκατηγορίες. Στο παραπάνω παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία Β περιλαμβάνει όλες τις υποκατηγορίες κάτω από αυτήν (B1, B2, B3 και B4). Οι όροι μπορούν να ταξινομούνται σε αυτήν τη δομή απευθείας βάσει του τίτλου της κατηγορίας ή βάσει οποιουδήποτε τίτλου υποκατηγορίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά όχι πάντοτε, για την ταξινόμηση αποδεκτοί είναι οι τίτλοι κατηγορίας. 11

14 Σύγκλιση Περίπτωση 1: Όλοι οι τίτλοι κατηγορίας είναι αποδεκτοί για ταξινόμηση Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται γραφικά ένα παράδειγμα της ταξινομικής δομής της κλάσης 34: Κλάση 34 Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Καπνός και προϊόντα καπνού (συμπεριλαμβανομένων υποκατάστατων) Σπίρτα Είδη για χρήση με καπνό Alaryhmäotsikko Alaryhmäotsikko Alaryhmäotsikko Σταχτοδοχεία Δοχεία και υγρές θήκες για προϊόντα καπνού Αναπτήρες για καπνιστές Παραίτηση από ευθύνη: Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η ιεραρχία ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί πριν από την τελική διαμόρφωση της βάσης δεδομένων. Ορισμένοι όροι της βάσης δεδομένων ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στην τρέχουσα δομή. Η συγκεκριμένη ιεραρχία παρατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της περιγραφής της προόδου του σχεδίου και δεν αποτυπώνει την τελική μορφή της βάσης δεδομένων. Περίπτωση 2: Όλοι οι τίτλοι κατηγορίας δεν είναι αποδεκτοί για ταξινόμηση Στη σπανιότερη περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι κατηγορίας α) δεν είναι αποδεκτοί για τους σκοπούς της ταξινόμησης και β) περιλαμβάνουν επιμέρους όρους οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους τίτλους των υποκατηγοριών, η κλάση θα έχει τη διάρθρωση που παρατίθεται στο ακόλουθο παράδειγμα: Όροι επαρκώς εξειδικευμένοι για τους σκοπούς της ταξινόμησης. 12

15 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων Κλάση 42 Τίτλος κατηγορίας Υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη, προγραμματισμός και εφαρμογή λογισμικού Ανάπτυξη υλισμικού Η/Υ Υπηρεσίες φιλοξενίας και λογισμικό ως μία υπηρεσία και ενοικίαση λογισμικού Μίσθωση υλικού και εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, συμβουλευτικές και πληροφοριακές για τεχνολογίες πληροφορικής Ασφάλεια, προστασία και αποκατάσταση τεχνολογιών πληροφορικής Αντιγραφή δεδομένων και υπηρεσίες μεταπτωσης, υπηρεσίες κωδικοποίησης δεδομένων X Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες Ιατρικές και φαρμακολογικές υπηρεσίες έρευνας Μηχανολογικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εξερεύνησης και τοπογράφησης Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και πολεοδομίας Υπηρεσίες εξερεύνησης και τοπογράφησης. Υπηρεσίες της επιστήμης της γης Δοκιμές, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος Υπηρεσίες σχεδιασμού Επιμέρους όροι : Υπηρεσίες διαχείρισης έργου ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξόρυξη δεδομένων, ψηφιακή υδατογραφία, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογικές υπηρεσίες σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικαιροποίηση τραπεζών μνήμης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες μετεγκατάστασης δεδομένων, επικαιροποίηση ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων» υπάγονται στον τίτλο κατηγορίας «Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών Όροι επαρκώς εξειδικευμένοι για τους σκοπούς της ταξινόμησης. X Όροι υπερβολικά ασαφείς για τους σκοπούς της ταξινόμησης. 13

16 Σύγκλιση Παραίτηση από ευθύνη: Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η ιεραρχία ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί πριν από την τελική διαμόρφωση της βάσης δεδομένων. Ορισμένοι όροι της βάσης δεδομένων ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στην τρέχουσα δομή. Η συγκεκριμένη ιεραρχία παρατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της περιγραφής της προόδου του σχεδίου και δεν αποτυπώνει την τελική μορφή της βάσης δεδομένων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα της κλάσης 42, οι επιμέρους όροι «Υπηρεσίες διαχείρισης έργου ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξόρυξη δεδομένων, ψηφιακή υδατογραφία, τεχνολογικές υπηρεσίες σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικαιροποίηση τραπεζών μνήμης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες μετεγκατάστασης δεδομένων, επικαιροποίηση ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων» υπάγονται στον τίτλο κατηγορίας «Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών», ο οποίος δεν είναι αποδεκτός για ταξινόμηση. Πώς θα εξελιχθεί η ταξινομία; Η ταξινομία αποτελεί μια δυναμική και ευέλικτη διάρθρωση στην οποία εύκολα ενσωματώνονται αλλαγές ανάλογα με τις εξελίξεις, παρέχοντας παράλληλα άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει. Η προσαρμοστικότητα της ταξινομίας έχει ήδη αποδειχθεί κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και ελέγχου της ταξινομικής διάρθρωσης από τα συμμετέχοντα γραφεία. Ορισμένα γραφεία εισηγήθηκαν πιθανές βελτιώσεις και τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ταξινομικό σύστημα ή θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Η ευελιξία και η δυναμική δομή του συστήματος αποδεικνύονται από την ευκολία προσαρμογής του στις τροποποιήσεις που επήλθαν κατά τη μετάβαση από την 9η στη 10η έκδοση της ταξινόμησης της Νίκαιας. Αυτό οφείλεται στην ευκολία με την οποία μπορούν οι χρήστες να εντοπίσουν και να κατηγοριοποιήσουν όρους με τα ίδια χαρακτηριστικά, τους οποίους μπορούν επίσης να μετακινήσουν σε άλλο, κατάλληλο σημείο. Το ταξινομικό σύστημα αποτέλεσε επίσης πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την επικαιροποίηση του εναρμονισμένου καταλόγου ταξινόμησης, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας. Ποιες είναι οι νομικές δεσμεύσεις και οι λογικές παραδοχές του συστήματος της ταξινομίας; Η ταξινομία είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση του συστήματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεπάγεται καμία νομική δέσμευση (εκτός από τη δέσμευση που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του διακανονισμού της Νίκαιας). Άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συμφωνίας της Νίκαιας: 14

17 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που τίθενται από την παρούσα Συμφωνία, η σημασία της ταξινόμησης είναι αυτή που της αποδίδεται από κάθε χώρα της Ειδικής Ένωσης. Κυρίως, η ταξινόμηση δεν δεσμεύει τις χώρες της Ειδικής Ένωσης ούτε ως προς την εκτίμηση της έκτασης της προστασίας του σήματος, ούτε ως προς την αναγνώριση των σημάτων υπηρεσιών. Νομικά δεσμευτικές αποφάσεις περί της ταύτισης ή της ομοιότητας όρων σε διαφορετικά σημεία της ταξινομικής διάρθρωσης λαμβάνουν μόνο οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες καθορίζουν επίσης τις έννομες συνέπειες τυχόν ταύτισης ή ομοιότητας. Το γεγονός αυτό θα επεξηγείται με σαφήνεια σε δήλωση παραίτησης από ευθύνη η οποία θα συνοδεύει όλα τα εργαλεία ταξινόμησης και τις σχετικές κοινοποιήσεις. Παρ όλα αυτά, δεδομένου ότι το ταξινομικό σύστημα βασίζεται στην αρχή της «ακριβολογίας», εξυπακούεται ότι οι όροι που υπάγονται στον ίδιο τίτλο καλύπτονται και από το εννοιολογικό του πεδίο Πεδία εφαρμογής των κλάσεων: τι είναι και για ποιους λόγους δημιουργήθηκαν Τι είναι τα πεδία εφαρμογής των κλάσεων και πώς συνδέονται με την ταξινομική διάρθρωση; Το πεδίο εφαρμογής μιας κλάσης είναι μια κατηγορία όρων οι οποίοι, όλοι μαζί, χαρακτηρίζουν όλα τα γνωστά προϊόντα και υπηρεσίες που υπάγονται σε μια κλάση. Το πεδίο εφαρμογής μιας κλάσης : αποτελείται από την ανώτερη βαθμίδα των τίτλων κατηγοριών οι οποίοι είναι αποδεκτοί για την ταξινόμηση σε μια δεδομένη κλάση, είναι δε αρκετά γενικό ώστε να καλύπτει όλους τους όρους που μπορούν να ταξινομηθούν σε μια κλάση και, παράλληλα, επαρκώς εξειδικευμένο για τον σκοπό της ταξινόμησης. Για ποιους λόγους δημιουργήθηκαν; Η ομάδα εργασίας εκτιμά ότι οι επικεφαλίδες των κλάσεων της Νίκαιας δεν είναι επαρκώς περιεκτικές ώστε να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών όλων των κλάσεων και ότι είναι αναγκαία μια νέα μέθοδος περιγραφής του περιεχομένου μιας κλάσης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά συνέπεια, τα πεδία εφαρμογής των κλάσεων αποσκοπούν στο να δοθεί στους αιτούντες η δυνατότητα να κατοχυρώνουν την προστασία που χρειάζονται, καταθέτοντας συνοπτικότερους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών. Πώς προκύπτουν τα πεδία εφαρμογής των κλάσεων; Όπως προαναφέρθηκε, τα πεδία εφαρμογής των κλάσεων δημιουργούνται βάσει της ταξινομικής διάρθρωσης. Αυτό γίνεται ως εξής: 15

18 Σύγκλιση 1) Στο πεδίο εφαρμογής μιας κλάσης περιλαμβάνεται η ανώτερη βαθμίδα των τίτλων κατηγοριών της ταξινομικής διάρθρωσης που είναι αποδεκτοί για τους σκοπούς της ταξινόμησης. Κλάση 34 Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Καπνός και προϊόντα καπνού (συμπεριλαμβανομένων υποκατάστατων) Σπίρτα Είδη για χρήση με καπνό Alaryhmäotsikko Alaryhmäotsikko Alaryhmäotsikko Σταχτοδοχεία Δοχεία και υγρές θήκες Αναπτήρες για καπνιστές για προϊόντα καπνού Παραίτηση από ευθύνη: Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η ιεραρχία ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί πριν από την τελική διαμόρφωση της βάσης δεδομένων. Ορισμένοι όροι της βάσης δεδομένων ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στην τρέχουσα δομή. Η συγκεκριμένη ιεραρχία παρατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της περιγραφής της προόδου του σχεδίου και δεν αποτυπώνει την τελική μορφή της βάσης δεδομένων. Στο παράδειγμα για την κλάση 34, το πεδίο εφαρμογής της κλάσης θα είναι «Καπνός και προϊόντα καπνού (συμπεριλαμβανομένων των υποκατάστατων) σπίρτα είδη για χρήση με καπνό». Όροι επαρκώς εξειδικευμένοι για τους σκοπούς της ταξινόμησης. 16

19 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων 2) Όταν ο τίτλος μιας κατηγορίας της ανώτερης βαθμίδας δεν είναι αποδεκτός για τους σκοπούς της ταξινόμησης: Ο συγκεκριμένος τίτλος κατηγορίας δεν θα συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της κλάσης. Αντιθέτως, η αναζήτηση θα γίνεται από τις ανώτερες στις κατώτερες βαθμίδες της δενδροειδούς ιεραρχίας όπου εμφανίζονται οι υποκατηγορίες, έως ότου εντοπιστούν αποδεκτοί και πλήρεις τίτλοι κατηγορίας, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της κλάσης. Αυτό σημαίνει ότι μόλις βρεθεί αποδεκτός και πλήρης τίτλος κατηγορίας, δεν χρειάζεται περαιτέρω αναζήτηση στις κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας. Αριθμός κλάσης της Νίκαιας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Όροι κατηγορίας Όροι κατηγορίας X Όροι κατηγορίας ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B1) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B2) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B3) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B4) Όροι υποκατηγορίας Όροι υποκατηγορίας Όροι υποκατηγορίας Όροι υποκατηγορίας Στο παραπάνω παράδειγμα, το πεδίο εφαρμογής της κλάσης είναι: Πεδίο εφαρμογής κλάσης = Τίτλος κατηγορίας A + ( B1 + B2 + B3 + B4) + Τίτλος κατηγορίας Γ + [επιμέρους όροι]* Όροι επαρκώς εξειδικευμένοι για τους σκοπούς της ταξινόμησης. X Όροι υπερβολικά ασαφείς για τους σκοπούς της ταξινόμησης. 1 Μόνο εφόσον υπάρχουν. 17

20 Σύγκλιση Στην εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται σχηματική απεικόνιση του πεδίου εφαρμογής κλάσης στην οποία ως παράδειγμα χρησιμοποιείται η κλάση 42: Κλάση 42 Τίτλος κατηγορίας Υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής Ανάπτυξη, προγραμματισμός και εφαρμογή λογισμικού Ανάπτυξη υλισμικού Η/Υ Υπηρεσίες φιλοξενίας και λογισμικό ως μία υπηρεσία και ενοικίαση λογισμικού Μίσθωση υλικού και εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, συμβουλευτικές και πληροφοριακές για τεχνολογίες πληροφορικής Ασφάλεια, προστασία και αποκατάσταση τεχνολογιών πληροφορικής X Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Τίτλος κατηγορίας Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες Ιατρικές και φαρμακολογικές υπηρεσίες έρευνας Μηχανολογικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εξερεύνησης και τοπογράφησης Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και πολεοδομίας Υπηρεσίες εξερεύνησης και τοπογράφησης. Υπηρεσίες της επιστήμης της γης Δοκιμές, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος Υπηρεσίες σχεδιασμού Αντιγραφή δεδομένων και υπηρεσίες μεταπτωσης, υπηρεσίες κωδικοποίησης δεδομένων Επιμέρους όροι : Υπηρεσίες διαχείρισης έργου ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξόρυξη δεδομένων, ψηφιακή υδατογραφία, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνολογικές υπηρεσίες σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικαιροποίηση τραπεζών μνήμης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες μετεγκατάστασης δεδομένων, επικαιροποίηση ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων» υπάγονται στον τίτλο κατηγορίας «Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών Όροι επαρκώς εξειδικευμένοι για τους σκοπούς της ταξινόμησης. X Όροι υπερβολικά ασαφείς για τους σκοπούς της ταξινόμησης. 18

21 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αρχές της νέας κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης - CP 2. Σύγκλιση των επικεφαλίδων των κλάσεων Παραίτηση από ευθύνη: Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η ιεραρχία ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί πριν από την τελική διαμόρφωση της βάσης δεδομένων. Ορισμένοι όροι της βάσης δεδομένων ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στην τρέχουσα δομή. Η συγκεκριμένη ιεραρχία παρατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της περιγραφής της προόδου του σχεδίου και δεν αποτυπώνει την τελική μορφή της βάσης δεδομένων. Βάσει της συλλογιστικής που περιγράφηκε παραπάνω, το πεδίο εφαρμογής της κλάσης 42 είναι: «Υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής, συγκεκριμένα ανάπτυξη, προγραμματισμός και εφαρμογή λογισμικού, ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες φιλοξενίας και λογισμικού ως υπηρεσίας, μίσθωση υλικού και εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, συμβουλευτικές και πληροφοριακές για τεχνολογίες πληροφορικής, ασφάλεια, προστασία και αποκατάσταση τεχνολογιών πληροφορικής, υπηρεσίες αντιγραφής και μετατροπής δεδομένων, υπηρεσίες κρυπτογράφησης και κωδικοποίησης δεδομένων, ανάλυση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαγνωστικές υπηρεσίες, έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες διαχείρισης έργου ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξόρυξη δεδομένων, ψηφιακή υδατογραφία, τεχνολογικές υπηρεσίες σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπηρεσίες δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικαιροποίηση τραπεζών μνήμης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες μετεγκατάστασης δεδομένων, επικαιροποίηση ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων, επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, δοκιμές, πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος, υπηρεσίες σχεδιασμού». Το ταξινομικό σύστημα και τα πεδία εφαρμογής των κλάσεων εκπαιδεύουν και καθοδηγούν τους αιτούντες ώστε να καταθέτουν συνοπτικότερους και επακριβείς καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών, κατοχυρώνοντας παράλληλα την προστασία που χρειάζονται. Χάρη στην ταξινομική διάρθρωση, οι ειδικότεροι όροι που περιλαμβάνονται σε μια γενικότερη κατηγορία περιγράφονται με σαφήνεια. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι αιτούντες αποκτούν πληρέστερη εικόνα των επιλογών τους και, παράλληλα, εξοικειώνονται με τη χρήση επακριβών όρων αντί μακροσκελών καταλόγων με προϊόντα και υπηρεσίες. 19

22 05 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 5.1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της νέας κοινής πρακτικής; Η νέα πρακτική βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές: 20 Οι επικεφαλίδες των κλάσεων της Νίκαιας διατηρούνται και μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατάθεση εμπορικών σημάτων, εφόσον το επιθυμεί ο αιτών, όμως δεν επιδέχονται ειδικές ερμηνείες. Οι όροι των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας είναι ισοδύναμοι οποιουδήποτε άλλου όρου ο οποίος περιέχεται σε κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών. Ο από κοινού προσδιορισμός του παραδεκτού (ή του απαραδέκτου) των όρων των επικεφαλίδων των κλάσεων της Νίκαιας αποτελεί αντικείμενο πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του σχεδίου CP 1 για την εναρμόνιση της ταξινόμησης.

Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού)

Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού) Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων) 2 Οκτωβρίου 2014 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα Γραφεία Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

IP C&C. Ευρετήριο. συνεργασία και σύγκλιση. Η ταξινομία είναι πλέον γεγονός. Η ταξινομία είναι πλέον γεγονός

IP C&C. Ευρετήριο. συνεργασία και σύγκλιση. Η ταξινομία είναι πλέον γεγονός. Η ταξινομία είναι πλέον γεγονός IP C&C συνεργασία και σύγκλιση Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Η ταξινομία είναι πλέον γεγονός Ευρετήριο Η ταξινομία είναι πλέον γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα