ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...VII Πίνακας περιεχομένων... IX Πίνακας συντομογραφιών... XXIII ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η προβληματική των αθέμιτων πράξεων που σχετίζονται με τα ΑΤΜ και τις κάρτες αυτόματης συναλλαγής Θεματική οριοθέτηση της μελέτης Η αυξανόμενη σημασία της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ΑΤΜ Η νομολογιακή αμηχανία και η θεωρητική διχογνωμία κατά την ποινική αξιολόγηση των επίμαχων πράξεων...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Το αυτόματο ταμειολογιστικό σύστημα: Η τεχνική και οικονομική λειτουργία, η συμβατική διαμόρφωση και η παθολογία του 1 ο κεφάλαιο: Το σύστημα συναλλαγής σε ΑΤΜ ως εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων Προϋποθέσεις (τεχνικές και συμβατικές) και οικονομική λειτουργία των συναλλαγών σε ΑΤΜ Το σύστημα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων και η τυπολογία του Το σύστημα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων Κυριότερες εφαρμογές του συστήματος ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων Web banking / internet banking Phone banking / mobile banking Αγορές μέσω διαδικτύου Αγορές σε σημεία πώλησης (POS) Ειδικότερα το σύστημα συναλλαγής σε ATM Η ιδέα της αυτόματης υλοποίησης τραπεζικών εργασιών, η τεχνολογική εξέλιξη των ΑΤΜ και η διάδοση του αυτόματου ταμειολογιστικού συστήματος Από την ανταλλαγή κουπονιών με αγγλικές λίρες στα σύγχρονα ΑΤΜ Οι συσκευές πρώτης γενιάς : Ανάληψη μετρητών off-line Οι συσκευές δεύτερης γενιάς : Ανάληψη μετρητών on-line...16

2 Οι συσκευές τρίτης γενιάς : ιεύρυνση του συστήματος αυτόματης υλοποίησης τραπεζικών εργασιών Η πορεία προς τα σημερινά ΑΤΜ Η διάδοση των ΑΤΜ Η διάδοση των ΑΤΜ στο εξωτερικό Η διάδοση των ΑΤΜ στην Ελλάδα Τεχνικές προϋποθέσεις του συστήματος συναλλαγής σε ΑΤΜ και διαδικασία χρήσης του μηχανήματος Το Αυτόματο Ταμειολογιστικό Μηχάνημα (ΑΤΜ) Ορολογικές διευκρινίσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά και τύποι ΑΤΜ Η κάρτα αυτόματης συναλλαγής Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN) Η διαδικασία χρήσης των ΑΤΜ Η συμβατική διαμόρφωση του συστήματος συναλλαγής σε ATM Οι νομικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε ΑΤΜ Ο προσδιορισμός της φυσιογνωμίας της κάρτας αυτόματης συναλλαγής με βάση την συμβατική διαμόρφωση των σχέσεων των εμπλεκομένων μερών Η πιστωτική κάρτα Η προπληρωμένη κάρτα Η χρεωστική κάρτα Η νομική φύση των κυριότερων συναλλαγών σε ΑΤΜ Υποχρεώσεις και ευθύνη των μερών Οι υποχρεώσεις της τράπεζας που εκδίδει την κάρτα Οι υποχρεώσεις της τρίτης τράπεζας, σε ΑΤΜ της οποίας υλοποιείται η συναλλαγή Οι υποχρεώσεις του κατόχου της κάρτας Ως προς την διατήρηση του απόρρητου χαρακτήρα του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης Ως προς την κατοχή της κάρτας και την διατήρηση του προσωπικού της χαρακτήρα Ως προς την χρήση της κάρτας Η ευθύνη του εκδότη και του κατόχου από την αθέμιτη χρήση της κάρτας και του ΡΙΝ Η οικονομική λειτουργία του συστήματος συναλλαγής σε ΑΤΜ Πλεονεκτήματα για την τράπεζα Πλεονεκτήματα για τον πελάτη Μειονεκτήματα...39 X

3 2 ο κεφάλαιο: Ο εγκληματολογικός φαινότυπος των καταχρήσεων των ATM και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους Υλική επέμβαση σε ΑΤΜ (χωρίς την χρήση κάρτας αυτόματης συναλλαγής και προσωπικού αριθμού αναγνώρισης) Βίαιες ενέργειες κατευθυνόμενες απευθείας επί του ΑΤΜ με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο περιεχόμενό του Απόκτηση πρόσβασης στο περιεχόμενο του ΑΤΜ με άσκηση βίας ή απειλής ή με εξαπάτηση φυσικού προσώπου Εκμετάλλευση της αρμοδιότητας του δράστη για πρόσβαση στο περιεχόμενο του ΑΤΜ Λογιστική επέμβαση σε ΑΤΜ (με την χρήση κάρτας αυτόματης συναλλαγής και προσωπικού αριθμού αναγνώρισης) Πραγματοποίηση συναλλαγής με την χωρίς δικαίωμα χρήση ξένης κάρτας Ειδικότερα η κτήση της ξένης κάρτας Αφαίρεση ξένης κάρτας Ανεύρεση ξένης κάρτας Εκούσια παράδοση της κάρτας στον δράστη από τον νόμιμο δικαιούχο και κατάχρηση της σχετικής εξουσιοδότησης Αγορά ξένης κάρτας Απόκτηση κάρτας με καταχρηστική εκμετάλλευση θέσης Πραγματοποίηση συναλλαγής με την χωρίς δικαίωμα χρήση ξένης κάρτας Ειδικότερα η γνώση του ξένου προσωπικού αριθμού αναγνώρισης Απόκτηση πρόσβασης στο σημείο όπου είναι σημειωμένος ο ΡΙΝ Ανακοίνωση του ΡΙΝ στον δράστη από τον ίδιο τον νόμιμο δικαιούχο Εκούσια ανακοίνωση από το θύμα Ανακοίνωση από το θύμα συνεπεία βίας, απειλής ή εξαπάτησής του Γνώση του ΡΙΝ κατά την διάρκεια της χρήσης του ΑΤΜ από τον δικαιούχο Skimming Το πλαστό πληκτρολόγιο και η μέθοδος της πούδρας Shoulder surfing Εκμετάλλευση τεχνικών ιδιαιτεροτήτων και υλοποίηση της συναλλαγής χωρίς να είναι αναγκαία η γνώση του ΡΙΝ Οι βιομετρικές μέθοδοι προσδιορισμού του χρήστη ως βασικό μέτρο προστασίας κατά των καταχρήσεων των ΑΤΜ Πραγματοποίηση συναλλαγής από τον δράστη με την χρήση δικής του γνήσιας κάρτας, αλλά καθ υπέρβασιν του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού του Πραγματοποίηση συναλλαγής off-line...74 XI

4 Εκμετάλλευση τεχνικής δυσλειτουργίας του ΑΤΜ Πραγματοποίηση συναλλαγής με την χρήση πλαστής κάρτας Κατασκευή εξυπαρχής πλαστής κάρτας Επέμβαση στα δεδομένα της μαγνητικής λωρίδας μιας γνήσιας κάρτας...79 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η de lege lata αξιολόγηση των πράξεων που σχετίζονται με την αθέμιτη εξασφάλιση των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων για την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ 3 ο κεφάλαιο: Η αθέμιτη απόκτηση της κάρτας αυτόματης συναλλαγής και των ενσωματωμένων σε αυτήν δεδομένων Η αθέμιτη απόκτηση της κάρτας αυτόματης συναλλαγής (στο σύνολό της) Απόκτηση της κάρτας με κλοπή Η κάρτα ως πράγμα κατά την έννοια του νόμου Η κάρτα ως ξένο πράγμα: το πρόβλημα της κυριότητας επί της κάρτας αυτόματης συναλλαγής Αφαίρεση της κάρτας από την κατοχή άλλου Η προβληματική του σκοπού παράνομης ιδιοποίησης στην περίπτωση της αφαίρεσης κάρτας αυτόματης συναλλαγής η περίπτωση: Αφαίρεση της κάρτας χωρίς πρόθεση επιστροφής της στον νόμιμο δικαιούχο Το πρόβλημα: Η συνδρομή του τυπικούδιανοητικού στοιχείου της ιδιοποίησης Η άποψη ότι οι ενέργειες του δράστη δεν συνιστούν αντιποίηση μιας τυπικής θέσης κυριότητας Η λύση του προβλήματος η περίπτωση: Αφαίρεση της κάρτας με πρόθεση επιστροφής της στον νόμιμο δικαιούχο Η αξιολόγηση της αφαίρεσης της κάρτας (με πρόθεση επιστροφής της στον νόμιμο δικαιούχο) υπό το πρίσμα της κλασικής διατύπωσης της θεωρίας της υπόστασης Η μετατόπιση στις θεωρίες της αξίας: Το κριτήριο της εξάντλησης (ή καίριας αποδυνάμωσης) της εγγενώς ενυπάρχουσας αξίας της κάρτας Η ευρεία έννοια της αξίας του πράγματος Η επιστροφή στις θεωρίες της υπόστασης: Το κριτήριο της εξάντλησης (ή καίριας αποδυνάμωσης) των λειτουργικών-χρηστικών δυνατοτήτων της κάρτας Κριτική των απόψεων με τις οποίες γίνεται XII

5 άνευ ετέρου δεκτή η εκδοχή της κλοπής στην περίπτωση της πρόσκαιρης αφαίρεσης της κάρτας Η θέση της μελέτης Η αντίκρουση της θέσης περί άνευ ετέρου εξάντλησης (ή καίριας αποδυνάμωσης) της εγγενώς ενυπάρχουσας στην κάρτα αξίας ή των λειτουργικών-χρηστικών δυνατοτήτων της Η αντίκρουση της κατάφασης κλοπής υπό την εκδοχή της ευρείας έννοιας της αξίας της κάρτας Τρεις ενδιάμεσες περιπτώσεις: Κλοπή ή υπεξαίρεση; Η κάρτα ως πράγμα ευτελούς αξίας Το πρόβλημα: Η ανεπάρκεια των παραδοσιακών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της αξίας πραγμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής Η θέση της ελληνικής νομολογίας Το κριτήριο της χρηστικής ή από διαθέσεως αξίας της κάρτας Ενστάσεις ως προς την υιοθέτηση του κριτηρίου της χρηστικής ή από διαθέσεως αξίας της κάρτας Το κριτήριο της αξίας που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή αναπαραγωγής της κάρτας Απόκτηση της κάρτας με απάτη Απόκτηση της κάρτας με άλλες αξιόποινες πράξεις Αθέμιτες πράξεις που σχετίζονται με την απόκτηση των ενσωματωμένων στην κάρτα δεδομένων, την αξιοποίησή τους για την παραγωγή νέας κάρτας και την επέμβαση σε αυτά Αφαίρεση των ενσωματωμένων στην κάρτα δεδομένων Αντιγραφή των δεδομένων γνήσιας κάρτας σε άλλη λευκή κάρτα χωρίς επέμβαση σε αυτά Αλλοίωση, καταστροφή ή βλάβη των δεδομένων της κάρτας Πλαστογραφία Υπεξαγωγή Φθορά ξένης ιδιοκτησίας Οι πραγματικές (τεχνικές) προϋποθέσεις του προβλήματος Η μαγνητική λωρίδα μιας κάρτας αυτόματης συναλλαγής ως πρόσφορο υλικό αντικείμενο βλάβης Η απάντηση στο ερώτημα πότε ένα πράγμα υφίσταται βλάβη ως πρόκριμα για την επίλυση του προβλήματος Η κατά τον προορισμό της χρήση της μαγνητικής XIII

6 λωρίδας μιας κάρτας ως κριτήριο για την κατάφαση ή μη της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ποιος είναι εν τέλει ο προορισμός της μαγνητικής λωρίδας της κάρτας; ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η de lege lata αξιολόγηση της αθέμιτης ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ 4 ο κεφάλαιο: Η χωρίς δικαίωμα ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με την χρήση γνήσιας κάρτας άλλου προσώπου Η αξιολόγηση της πράξης πριν από την εισαγωγή του άρθρου 386Αã στον Ποινικό Κώδικα Η λύση της απάτης και η αντίκρουσή της Πράξη εξαπάτησης Πρόκληση πλάνης Πρόκληση πλάνης στο ΑΤΜ; Έμμεση πλάνη φυσικού προσώπου διά της εξαπατήσεως του ΑΤΜ; Η αρνητική αντίδραση της θεωρίας και της νομολογίας στην λύση της απάτης (και κάποιες μεμονωμένες εξαιρέσεις) Η λύση της κλοπής Τα χρήματα ως ξένο κινητό πράγμα ιακοπή ξένης κατοχής ή συγκατάθεση της τράπεζας για λήψη των χρημάτων από τον δράστη; Η λύση της κλοπής : Η υπό όρους συγκατάθεση της τράπεζας, η μη πλήρωση των όρων αυτών και η εντεύθεν διακοπή της κατοχής επί των αναλαμβανομένων χρημάτων Ενδείκτες για τον προσδιορισμό των όρων υπό τους οποίους χορηγείται η συγκατάθεση για την παράδοση της κατοχής και η μη συμμόρφωση του δράστη στους όρους αυτούς Η παρεπόμενη σύμβαση για την κτήση και την χρήση καρτών αυτόματης συναλλαγής Ο οικονομικός σκοπός του αυτόματου ταμειολογιστικού συστήματος Τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες για να διαφυλάξουν την αξιοπιστία του αυτόματου ταμειολογιστικού συστήματος Οι ζημίες της τράπεζας (άμεσες και έμμεσες) στην περίπτωση της χωρίς δικαίωμα χρήσης της κάρτας αυτόματης συναλλαγής Η ομοιάζουσα προς τα ΑΤΜ λειτουργία των μηχανημάτων αυτόματης πωλήσεως προϊόντων Η σύγκριση των χρημάτων που βρίσκονται εντός του ΑΤΜ με άλλα πράγματα Η υποδοχή της λύσης της κλοπής από την θεωρία και την νομολογία XIV

7 10. Η λύση της υπεξαίρεσης Η αντίκρουση των επιχειρημάτων της λύσης της κλοπής : Η προς τα έξω εικόνα της διαδικασίας συναλλαγής σε ΑΤΜ ως κριτήριο διάκρισης της εκούσιας παράδοσης της κατοχής από την αφαίρεση του πράγματος Προσπάθειες για την θεμελίωση της λύσης της υπεξαίρεσης Η διάκριση ανάμεσα σε υλικές πράξεις και δικαιοπραξίες Η παρεπόμενη σύμβαση Η παρεπόμενη σύμβαση (συνέχεια): Ειδικότερα η ρήτρα ελευθέρωσης της τράπεζας εκ της αποδόσεως των χρημάτων σε μη πραγματικό δικαιούχο Οι αντιλήψεις των συναλλαγών Πώς αποκτά κυριότητα στα χρήματα ο πραγματικός δικαιούχος επί αναλήψεως μετρητών από ΑΤΜ δι αντιπροσώπου; Συμπέρασμα: Άνευ όρων πρόταση της τράπεζας για μεταβίβαση της κυριότητας των χρημάτων μόνο στον πραγματικό δικαιούχο και μη δυνατότητα αποδοχής της πρότασης εκ μέρους του δράστη Η συστηματική ένταξη του εγκλήματος της απάτης με υπολογιστή μετά την ποινική υπόσταση της (κοινής) απάτης Η υποδοχή της λύσης της υπεξαίρεσης από την θεωρία και την νομολογία Η αντίκρουση της λύσης της κλοπής και της λύσης της υπεξαίρεσης Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με χρήση ξένης κάρτας δεν αποτελεί κλοπή Η συγκατάθεση της τράπεζας για ανάληψη των χρημάτων και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να διατυπώνεται Η συγκατάθεση επιδέχεται όρους Οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η συγκατάθεση πρέπει να είναι αντικειμενικώς εκπεφρασμένοι Ποιοι είναι οι όροι που εκφράζονται αντικειμενικώς στην διαδικασία αυτοματοποιημένης συναλλαγής; Η εξωτερική διαγνωσιμότητα των όρων της συγκατάθεσης Η προς τα έξω εικόνα της διαδικασίας συναλλαγής σε ΑΤΜ Ο ίδιος ο κάτοχος του πράγματος ως αντικειμενικός παρατηρητής Η δοκιμή του κριτηρίου της εξωτερικής διαγνωσιμότητας των όρων της XV

8 συγκατάθεσης (από τον ίδιο τον παραδίδοντα, νοούμενο ως αντικειμενικό παρατηρητή) σε δύο παραδείγματα: η περίπτωση του μπαλ-μασκέ και η περίπτωση της προμήθειας καυσίμων σε σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης Ο μετασχηματισμός των όρων της συγκατάθεσης σε τεχνικούς φραγμούς και η de facto ανακοίνωσή τους στον δράστη κατά την διαδικασία συναλλαγής σε ΑΤΜ Η αντίκρουση των επιχειρημάτων της λύσης της κλοπής Η σύγκριση των ΑΤΜ με τα μηχανήματα αυτόματης πωλήσεως προϊόντων Οι όροι της συγκατάθεσης που προκύπτουν από την παρεπόμενη σύμβαση και από τα οικονομικά συμφέροντα της τράπεζας Οι όροι της συγκατάθεσης που προκύπτουν από τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες για να διαφυλάξουν την αξιοπιστία του αυτόματου ταμειολογιστικού συστήματος Η σύγκριση των χρημάτων που βρίσκονται εντός του ΑΤΜ με άλλα πράγματα (πλην των μηχανημάτων αυτόματης πωλήσεως προϊόντων) Μια παράδοξη συνέπεια της λύση της κλοπής : Η συγκατάθεση της τράπεζας για είσοδο του δράστη στον περίκλειστο χώρο του καταστήματος όπου είναι εγκατεστημένο το ΑΤΜ Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με χρήση ξένης κάρτας δεν αποτελεί υπεξαίρεση Η στενή και οι διορθωτικές ερμηνείες της υπεξαίρεσης ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 375 ΠΚ στην περίπτωση της χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ Το συστηματικό επιχείρημα της λύσης της υπεξαίρεσης Ένα ακόμη παράδοξο: Το μήνυμα «μπορείς να πάρεις τα χρήματα που βλέπεις, αλλά όχι να τα ιδιοποιηθείς»! Παρέκβαση: Η μεταβίβαση της κυριότητας των χρημάτων στον πραγματικό δικαιούχο της κάρτας κατά την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ Ο χρήστης του ΑΤΜ προτείνει η τράπεζα αποδέχεται Η τράπεζα προτείνει ο χρήστης του ΑΤΜ αποδέχεται Πρόταση της τράπεζας ad incertas personas Πρόταση της τράπεζας σε συγκεκριμένο πρόσωπο Η λύση του προβλήματος XVI

9 Η μεταβίβαση της κυριότητας των χρημάτων στον μη πραγματικό δικαιούχο της κάρτας κατά την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ Απευθύνεται η πρόταση της τράπεζας και στον μη πραγματικό δικαιούχο της κάρτας με την οποία εκτελείται η ανάληψη; Αφετηρία: Η solvendi causa απόδοση των χρημάτων από την τράπεζα κατά την συναλλαγή σε ΑΤΜ Η παρεπόμενη σύμβαση: Ειδικότερα ο προσωπικός χαρακτήρας της κάρτας και του ΡΙΝ και το μπλοκάρισμα της συναλλαγής όταν ελλείπει η τυπική νομιμοποίηση του χρήστη του ΑΤΜ Η παρεπόμενη σύμβαση (συνέχεια): Ειδικότερα η αντιμετώπιση τριών ενστάσεων που σχετίζονται με την προβληματική της ελευθέρωσης της τράπεζας εκ της αποδόσεως των χρημάτων σε μη πραγματικό δικαιούχο Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του συστήματος και οι αντιλήψεις των συναλλαγών Πώς αποκτά κυριότητα στα χρήματα ο πραγματικός δικαιούχος επί αναλήψεως μετρητών από ΑΤΜ δι αντιπροσώπου; Η αποδοχή της πρότασης της τράπεζας από τον μη πραγματικό δικαιούχο που εκτελεί την ανάληψη Τελική κριτική της λύσης της υπεξαίρεσης : Μια λύση ανάγκης απέναντι στον φόβο του νομοθετικού κενού Η ποινική αξιολόγηση δύο ακόμη πράξεων που συνδέονται με την υλοποίηση της συναλλαγής: ιατάραξη οικιακής ειρήνης κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας Συνιστά διατάραξη οικιακής ειρήνης η είσοδος στο τραπεζικό κατάστημα με αθέμιτη χρήση ξένης κάρτας; Συνιστά κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας η χωρίς δικαίωμα ενεργοποίηση του ΑΤΜ με ξένη κάρτα; ο κεφάλαιο: Η χωρίς δικαίωμα ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με την χρήση γνήσιας κάρτας άλλου προσώπου (συνέχεια) Η αξιολόγηση της πράξης μετά την εισαγωγή του άρθρου 386Αã στον Ποινικό Κώδικα και η λύση της απάτης με υπολογιστή Η εισαγωγή των διατάξεων για την απάτη με υπολογιστή στις ποινικές νομοθεσίες Η ανεπάρκεια του παραδοσιακού ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χωρίς δικαίωμα χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής και η κατάστρωση νέων ειδικών υποστάσεων XVII

10 13.2. Η νομοθετική αντίδραση σε επιλεγμένες έννομες τάξεις του ευρωπαϊκού χώρου Γερμανία Αυστρία Ελβετία Ισπανία Σουηδία Γαλλία Λουξεμβούργο Βέλγιο Ιταλία ανία Η προσπάθεια για νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα και η εισαγωγή του άρθρου 386Αã στον Ποινικό Κώδικα με τον Ν. 1805/ Τα στοιχεία υπολογιστή και ο επηρεασμός τους κατά την έννοια του άρθρου 386Αã ΠΚ Η έννοια των στοιχείων υπολογιστή στο άρθρο 386Αã ΠΚ Ο προσδιορισμός του αντικειμένου του επηρεασμού : Επηρεάζονται πράγματι τα στοιχεία υπολογιστή καθεαυτά; Σε τι έγκειται εν τέλει ο επηρεασμός ; Η ισοδύναμη, ανάλογη ή εγγύς κειμένη προς την ερμηνεία της (κοινής) απάτης ερμηνεία της απάτης με υπολογιστή ως αφετηρία για τον προσδιορισμό της έννοιας του επηρεασμού Προσπάθειες προσδιορισμού του επηρεασμού με προσφυγή (και) σε κανονιστικά κριτήρια Το παραγόμενο αποτέλεσμα αποκλίνει από εκείνο που θα επιτυγχανόταν με κανονική και σύννομη εκτέλεση του προγράμματος Το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι εσφαλμένο ή αποκλίνει από το παρακτέο αποτέλεσμα Προσπάθειες προσδιορισμού του επηρεασμού επί τη βάσει αμιγώς μη-κανονιστικών κριτηρίων Το παραγόμενο αποτέλεσμα αποκλίνει από εκείνο που θα επιτυγχανόταν με κανονική εκτέλεση του προγράμματος Το παραγόμενο αποτέλεσμα αποκλίνει από εκείνο που θα επιτυγχανόταν με κανονική και άνευ παρεμβάσεως εκτέλεση του προγράμματος Το παραγόμενο αποτέλεσμα εμφανίζει απόκλιση Οι ενέργειες του δράστη λαμβάνονται υπόψιν κατά την διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων Η θέση της μελέτης XVIII

11 14.4. Συνιστά επηρεασμό των στοιχείων υπολογιστή η το πρώτον ενεργοποίηση μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων; Ο τρόπος πρόκλησης του επηρεασμού: Περί της δυνατότητας υπαγωγής της χωρίς δικαίωμα χρήσης γνήσιας κάρτας (από πρόσωπο διαφορετικό από τον δικαιούχο αυτής) στις τρεις πρώτες υπαλλαγές τελέσεως του άρθρου 386Αã ΠΚ Μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος και επέμβαση κατά την εφαρμογή του Χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων Η χρησιμοποίηση των στοιχείων υπολογιστή κατά την έννοια του άρθρου 386Αã ΠΚ Η μη ορθότητα και η μη πληρότητα των στοιχείων υπολογιστή: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και εισαγωγή στην προβληματική της χωρίς δικαίωμα χρησιμοποίησης στοιχείων Έννοια μη ορθών και ελλιπών στοιχείων Ειδικότερα η χωρίς δικαίωμα χρησιμοποίηση στοιχείων ως κεντρικό πρόβλημα ερμηνείας και εφαρμογής της χρησιμοποίησης μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων επί απάτης με υπολογιστή Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με γνήσια κάρτα αυτόματης συναλλαγής από μη δικαιούχο ως χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων Η υποκειμενική σύλληψη της ορθότητας και της πληρότητας των στοιχείων υπολογιστή Η άποψη περί της μη ορθότητας Η άποψη περί της μη πληρότητας Κριτική των υποκειμενικών θεωριών Προς μια αφηρημένη-αντικειμενική σύλληψη της ορθότητας των στοιχείων Η βασική μεθοδολογική αδυναμία των υποκειμενικών θεωριών Ο προσδιορισμός του κριτηρίου για την συγκρότηση της πραγματικότητας βάσει της οποίας αξιολογείται η ποιότητα των στοιχείων που εισάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Η λύση του προβλήματος Ο τρόπος πρόκλησης του επηρεασμού (συνέχεια): Περί της δυνατότητας υπαγωγής της χωρίς δικαίωμα χρήσης γνήσιας κάρτας (από πρόσωπο διαφορετικό από τον δικαιούχο αυτής) στην γενική ρήτρα της πρόκλησης του επηρεασμού με οποιονδήποτε άλλο τρόπο Το πρόβλημα XIX

12 16.2. Η θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας Η θέση της μελέτης Ένα κρίσιμο νομοτεχνικό δίλημμα Η γενική ρήτρα της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόκλησης του επηρεασμού και η ερμηνεία της Η ευρεία ερμηνεία Η στενή ερμηνεία Το περιεχόμενο των ρητώς τυποποιούμενων υπαλλαγών τελέσεως ως αφετηρία για την νοηματική συγκρότηση της γενικής ρήτρας Η απαγόρευση καταστρατήγησης του περιεχομένου των ρητώς τυποποιούμενων υπαλλαγών τελέσεως κατά την ερμηνεία της γενικής ρήτρας ο κεφάλαιο: Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με την χρήση γνήσιας κάρτας αυτόματης συναλλαγής κατ εξουσιοδότησιν του δικαιούχου Ανάληψη μετρητών εντός της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας Απάτη Κλοπή και υπεξαίρεση ιατάραξη οικιακής ειρήνης, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας Απάτη με υπολογιστή Ανάληψη μετρητών καθ υπέρβασιν της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας Απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, διατάραξη οικιακής ειρήνης, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, απάτη με υπολογιστή Απιστία ο κεφάλαιο: Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με την χρήση πλαστής κάρτας αυτόματης συναλλαγής Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με πλαστή κάρτα ως κλοπή Η λύση της κλοπής Η αντίκρουση της λύσης της κλοπής Ελέγχεται πράγματι η γνησιότητα της κάρτας; Μια πρακτική μέθοδος για την απόδειξη του ισχυρισμού ότι η γνησιότητα της κάρτας δεν ελέγχεται Μια λογική συνεπαγωγή Η σύγκριση της χρησιμοποίησης πλαστού νομίσματος για αγορά προϊόντων από αυτόματες συσκευές με την χρησιμοποίηση πλαστής κάρτας για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ XX

13 Το αληθές περιεχόμενο του όρου υπό τον οποίο χορηγείται η συγκατάθεση του έχοντος την εκμετάλλευση μιας συσκευής αυτόματης πώλησης προϊόντων για μετάθεση της κατοχής του πωλούμενου πράγματος Η αστοχία της σύγκρισης της χρησιμοποίησης πλαστού νομίσματος για την αγορά προϊόντων από συσκευές αυτόματης πώλησης με την χρησιμοποίηση πλαστής κάρτας για την ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με πλαστή κάρτα ως απάτη με υπολογιστή Μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος Επέμβαση κατά την εφαρμογή του προγράμματος Χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων Η υποκειμενική ερμηνεία της ορθότητας και της πληρότητας των στοιχείων υπολογιστή και η αντίκρουσή της Οι τρεις περιπτώσεις πλαστότητας Χρήση αντιγράφου γνήσιας κάρτας Χρήση κάρτας στα στοιχεία της οποίας έχει προηγηθεί επέμβαση Χρήση πολλών αντιγράφων της ίδιας γνήσιας κάρτας χωρίς επέμβαση στα δεδομένα της μαγνητικής λωρίδας Πρόκληση του επηρεασμού με οποιονδήποτε άλλο τρόπο Συμπέρασμα ΕΠΙΛΟΓΟΣ Βιβλιογραφία Πίνακας νομολογίας Ευρετήριο όρων XXI

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Η προβληματική των αθέμιτων πράξεων που σχετίζονται με τα ΑΤΜ και τις κάρτες αυτόματης συναλλαγής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Η προβληματική των αθέμιτων πράξεων που σχετίζονται με τα ΑΤΜ και τις κάρτες αυτόματης συναλλαγής Εισαγωγή Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η προβληματική των αθέμιτων πράξεων που σχετίζονται με τα ΑΤΜ και τις κάρτες αυτόματης συναλλαγής 1.1. Θεματική οριοθέτηση της μελέτης Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου

Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου Ασφαλεία Χρήσης Διαδικτύου Σκοπός του παρόντος είναι να προφυλάξει τον Χρήστη Συνδρομητή της εταιρείας τουλάχιστον από τις πιο πιθανές αιτίες επίθεσης κακόβουλων ενεργειών τρίτων ή αυτόνομων προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ6) ΤO ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO ΧΡΗΜΑ. Ρ6α) Κάρτες προπληρωμής και ψηφιακό χρήμα

Ρ6) ΤO ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO ΧΡΗΜΑ. Ρ6α) Κάρτες προπληρωμής και ψηφιακό χρήμα Ρ6) ΤO ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO ΧΡΗΜΑ Ρ6α) Κάρτες προπληρωμής και ψηφιακό χρήμα Το 1994, το ΕΝΙ έλαβε απόφαση σύμφωνα με την οποία μόνο πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να εκδίδουν κάρτες προπληρωμής πολλαπλών χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος)

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 47 VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) Α. Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό Η ιδιαίτερα επαχθής αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης παράνοµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

«Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ:117 «Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΚΑΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΧΑΝ 1016)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 1 Α Μέρος Ορισμοί Γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) «Σεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα