Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι για την υπηρεσία Online-Banking"

Transcript

1 Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία Online-Banking είναι μια ειδική υπηρεσία της τράπεζας (βλ. στην ιστοσελίδα της Piraeus Bank τον τιμοκατάλογο και τις παροχές για τη χρήση της υπηρεσίας Online- Banking). (1) Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να διεκπεραιώνει τραπεζικές συναλλαγές/εργασίες μέσω της υπηρεσίας Online-Banking στην έκταση που επιτρέπεται από την τράπεζα. Επιπλέον, μπορεί να προβάλει πληροφορίες της τράπεζας μέσω της υπηρεσίας Online- Banking. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να διευρύνει ή να περιορίσει ανά πάσα στιγμή την έκταση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών που μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Οι εντολές που έχουν διαβιβαστεί στην τράπεζα μέσω διαδικτύου, πριν τις τροποποιήσεις του εύρους των παροχών, δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η τράπεζα θα ενημερώσει με τον κατάλληλο τρόπο τον πελάτη σχετικά με τέτοιες αλλαγές. (2) Ο κάτοχος του λογαριασμού και οι δικαιούχοι θα αναφέρονται εφεξής με τον ενιαίο όρο "Χρήστες". (3) Για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν τα όρια αναλήψεων που έχουν συμφωνηθεί με την τράπεζα. 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Online-Banking Για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών/εργασιών μέσω της υπηρεσίας Online- Banking, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας και τα μέσα ελέγχου ταυτότητας που έχουν συμφωνηθεί με την τράπεζα, προκειμένου να ταυτοποιηθεί από την τράπεζα ως δικαιούχος χρήστης (βλ. παρ. 3) και να μπορεί να εξουσιοδοτήσει εντολές (βλ. παρ. 4). 2.1 Προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας Τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας, τα οποία μπορεί να είναι και αλφαριθμητικά, είναι τα εξής: προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN), κωδικοί αριθμοί συναλλαγής μίας χρήσης (TAN). 2.2 Μέσα ελέγχου ταυτότητας Οι κωδικοί TAN διατίθενται στον χρήστη με τα παρακάτω μέσα ελέγχου ταυτότητας: με λίστα κωδικών TAN μίας χρήσης ή μέσω κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) για τη λήψη κωδικών TAN μέσω SMS (mobiletan). Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό PIN ανά πάσα στιγμή. Με την αλλαγή του PIN, ο προηγούμενος κωδικός PIN ακυρώνεται. 3. Πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, εφόσον πληκτρολογήσει τον προσωπικό αναγνωριστικό κωδικό πελάτη και τον κωδικό PIN, ο έλεγχος αυτών των στοιχείων από την τράπεζα επιτρέψει την πρόσβαση του χρήστη και δεν έχει εφαρμοστεί φραγή στην πρόσβαση (βλ. παρ. 8.1 και 9). Αφού εγκριθεί η πρόσβαση στην υπηρεσία Online-Banking, ο χρήστης μπορεί να προβάλει πληροφορίες ή να δώσει εντολές. 1

2 4. Εντολές της υπηρεσίας Online-Banking 4.1 Υποβολή εντολών και εξουσιοδότηση Για την εκτέλεση μιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking (π.χ. μεταφορές/εμβάσματα), ο χρήστης πρέπει να εξουσιοδοτήσει την εντολή χρησιμοποιώντας το συμφωνημένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας (κωδικός TAN) και να διαβιβάσει την εντολή στην τράπεζα μέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Η τράπεζα επιβεβαιώνει τη λήψη της εντολής μέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 4.2 Ανάκληση εντολών Η δυνατότητα ανάκλησης μιας εντολής στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι για μεταφορές/εμβάσματα). Η ανάκληση εντολών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υπηρεσία Online-Banking, εκτός εάν η τράπεζα έχει προβλέψει ρητώς τη δυνατότητα ανάκλησης μέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 5. Επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking μέσω της τράπεζας (1) Η επεξεργασία εντολών στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, οι οποίες γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιμοκατάλογο και παροχές και ισχύουν για την εκτέλεση του εκάστοτε τύπου εντολής (π.χ. μεταφορά/έμβασμα) στο πλαίσιο της κανονικής ροής εργασιών. Εάν η εντολή ληφθεί μετά την προκαθορισμένη χρονική στιγμή όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Online-Banking της τράπεζας ή στον τιμοκατάλογο και παροχές (προθεσμία αποδοχής) ή εάν η χρονική στιγμή λήψης της εντολής βρίσκεται εκτός εργάσιμης ημέρας σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο και παροχές της τράπεζας, η εντολή θεωρείται ότι λαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η επεξεργασία ξεκινά εκείνη την ημέρα. (2) Η τράπεζα θα εκτελέσει την εντολή, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις εκτέλεσης: ο χρήστης έχει ταυτοποιηθεί με το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. εντολές για κινητές αξίες), τηρείται ο μορφότυπος δεδομένων της υπηρεσίας Online-Banking, το ειδικά συμφωνημένο όριο ανάληψης της υπηρεσίας Online-Banking δεν υπερβαίνεται, πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. επαρκή κεφάλαια σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για μεταφορές/εμβάσματα). Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμφωνα με την υποενότητα 5 (1), η τράπεζα εκτελεί τις εντολές στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ισχύουν για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για μεταφορές/εμβάσματα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών). (3) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης σύμφωνα με την υποενότητα 5 (2), η τράπεζα δεν θα εκτελέσει την εντολή στο πλαίσιο της υπηρεσίας Online-Banking και θα ενημερώσει τον χρήστη μέσω της υπηρεσίας Online-Banking σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης και, στον βαθμό που είναι δυνατό, σχετικά με τις αιτίες, καθώς και τις δυνατότητες διόρθωσης των σφαλμάτων που οδήγησαν στην απόρριψη της εντολής. 6. Πληροφορίες του κατόχου του λογαριασμού σχετικά με αναλήψεις μέσω της υπηρεσίας Online-Banking Η τράπεζα ενημερώνει τον κάτοχο του λογαριασμού - με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί για τις πληροφορίες λογαριασμού - τουλάχιστον μία φορά το μήνα σχετικά με τις αναλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της υπηρεσίας Online-Banking. 2

3 7. Δέουσα επιμέλεια του χρήστη 7.1 Τεχνική σύνδεση με την υπηρεσία Online-Banking Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να συνδέεται με την υπηρεσία Online-Banking μόνο μέσω των ιστοσελίδων πρόσβασης στην υπηρεσία Online-Banking (π.χ. ιστοσελίδα), οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος τρόπος πρόσβασης είναι μέσω των διευθύνσεων διαδικτύου που παρέχονται στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking. 7.2 Προστασία των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας και ασφαλής φύλαξη των μέσων ελέγχου ταυτότητας (1) Ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί κρυφά τα προσωπικά αναγνωριστικά ασφαλείας (βλ. παρ. 2.1) και να τα χρησιμοποιεί μόνο στις ιστοσελίδες πρόσβασης για την υπηρεσία Online-Banking, οι οποίες παρέχονται από την τράπεζα ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και να προστατεύει το μέσο ελέγχου ταυτότητας (βλ. παρ. 2.2) από την πρόσβαση τρίτων, διότι οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει πρόσβαση στο μέσο ελέγχου ταυτότητας μπορεί, σε συνδυασμό με το συσχετισμένο προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, να κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας Online-Banking. (2) Για την προστασία του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, καθώς και του μέσου ελέγχου ταυτότητας πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τα παρακάτω: Δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική αποθήκευση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας (π.χ. στο σύστημα του πελάτη). Όταν πληκτρολογείτε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι δεν σας παρακολουθούν τρίτοι. Δεν επιτρέπεται να πληκτρολογήσετε το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός των ειδικών ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (π.χ. σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου). Δεν επιτρέπεται η προώθηση του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας εκτός του πλαισίου της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. μέσω . Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN π.χ. για να εξουσιοδοτήσει μια εντολή, να άρει μια φραγή ή να ενεργοποιήσει μια νέα λίστα TAN. Στη διαδικασία λήψης TAN μέσω SMS (mobiletan), η συσκευή για τη λήψη του κωδικού TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την υπηρεσία Online-Banking. - Αν σας ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. ) να κάνετε κλικ σε κάποια σύνδεση, η οποία περιλαμβάνεται στο μήνυμα και οδηγεί (δήθεν) στην υπηρεσία Online- Banking της τράπεζας και επίσης σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασής σας, μην κάνετε καμία ενέργεια. - Μην ανταποκρίνεστε σε αιτήματα, τα οποία δεν προέρχονται από τους καθορισμένους τρόπους πρόσβασης όπως έχουν οριστεί από την τράπεζα, και τα οποία σας ζητούν απόρρητα δεδομένα όπως κωδικούς PIN, μυστικούς αριθμούς ή κωδικούς πρόσβασης/online TAN. - Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή κωδικού TAN στη σελίδα σύνδεσης (αρχική σελίδα) στην (δήθεν) υπηρεσία Online-Banking της τράπεζας. - Ο χρήστης, προτού συνδεθεί με την υπηρεσία Online-Banking, πρέπει να διασφαλίσει ότι στο σύστημα που χρησιμοποιεί έχουν εγκατασταθεί τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εμπόριο (π.χ. προϊόντα λογισμικού προστασίας από ιούς και τείχος προστασίας) και ότι αυτά, καθώς και το λογισμικό του συστήματος και της εφαρμογής που χρησιμοποιούνται, ενημερώνονται τακτικά. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις ιστοσελίδες της τράπεζας για παραδείγματα σχετικά με τα γνωστά προϊόντα ασφαλείας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. 3

4 7.3 Ασφάλεια του συστήματος του πελάτη Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις ασφαλείας στην ιστοσελίδα της τράπεζας για την υπηρεσία Online-Banking, ιδίως τα μέτρα για την προστασία του υλικού και λογισμικού (σύστημα πελάτη) που χρησιμοποιούνται. 7.4 Έλεγχος των δεδομένων εντολής σε αντιπαραβολή με τα εμφανιζόμενα δεδομένα της τράπεζας Εάν η τράπεζα εμφανίσει στο χρήστη δεδομένα της εντολής μέσω της υπηρεσίας Online- Banking (π.χ. ποσό, αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου) στο σύστημα πελάτη ή μέσω άλλης συσκευής του χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο) με σκοπό την επιβεβαίωση αυτών, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων, να ελέγξει εάν τα εμφανιζόμενα δεδομένα συμφωνούν με τα δεδομένα που προορίζονται για τη συναλλαγή. 8. Υποχρεώσεις ειδοποίησης και πληροφόρησης 8.1 Ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν ο χρήστης διαπιστώσει την απώλεια ή την κλοπή του μέσου ελέγχου ταυτότητας, την καταχρηστική χρήση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα (ειδοποίηση για φραγή). Ο χρήστης μπορεί να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρμογή φραγής ανά πάσα στιγμή και μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό. (2) Ο χρήστης πρέπει να δηλώσει αμέσως στην αστυνομία οποιαδήποτε κλοπή ή κατάχρηση. (3) Εάν ο χρήστης υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο άτομο έχει στην κατοχή του το μέσο ελέγχου ταυτότητας του χρήστη ή γνωρίζει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας του ή χρησιμοποιεί το μέσο ελέγχου ταυτότητας ή το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να ειδοποιήσει την τράπεζα για την εφαρμογή φραγής. 8.2 Ενημέρωση σχετικά με μη εξουσιοδοτημένες εντολές ή εντολές που εκτελέστηκαν εσφαλμένα Ο κάτοχος του λογαριασμού πρέπει να ενημερώσει αμέσως την τράπεζα όταν διαπιστώσει την ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένης εντολής ή εντολής που εκτελέστηκε εσφαλμένα. 9. Φραγή χρήσης 9.1 Φραγή με εντολή του χρήστη Η τράπεζα εφαρμόζει φραγή κατόπιν σχετικού αιτήματος του χρήστη, ιδίως στην περίπτωση της ειδοποίησης για φραγή σύμφωνα με την παράγραφο 8.1, στην πρόσβαση της υπηρεσίας Online-Banking για τον συγκεκριμένο χρήστη ή για όλους τους χρήστες ή στο μέσο ελέγχου ταυτότητας. 9.2 Φραγή με εντολή της τράπεζας (1) Η τράπεζα επιτρέπεται να εφαρμόσει φραγή στην πρόσβαση Online-Banking για έναν συγκεκριμένο χρήστη, όταν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για την υπηρεσία Online-Banking για σημαντικό λόγο, τη φραγή δικαιολογούν αντικειμενικοί λόγοι σχετικά με την ασφάλεια του μέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας ή υπάρχει υποψία μη εξουσιοδοτημένης ή δόλιας χρήσης του μέσου ελέγχου ταυτότητας. (2) Η τράπεζα θα ειδοποιήσει τον κάτοχο του λογαριασμού, αναφέροντας τους καθοριστικούς λόγους, ει δυνατόν πριν ή το αργότερο αμέσως μετά τη φραγή. 4

5 9.3 Άρση της φραγής Η τράπεζα θα άρει τη φραγή ή θα αντικαταστήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας ή/και το μέσο ελέγχου ταυτότητας, όταν εξαλειφθούν οι λόγοι που επέβαλαν τη φραγή. Η τράπεζα θα ενημερώσει αμέσως τον κάτοχο του λογαριασμού σχετικά με αυτήν την ενέργεια. 10. Ευθύνη 10.1 Ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ανάληψης μέσω της υπηρεσίας Online-Banking και σε περίπτωση μη εκτελεσθείσας ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας ανάληψης μέσω της υπηρεσίας Online-Banking Η ευθύνη της τράπεζας σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ανάληψης μέσω της υπηρεσίας Online-Banking και σε περίπτωση μη εκτελεσθείσας ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας ανάληψης μέσω της υπηρεσίας Online-Banking κρίνεται με βάση τους ειδικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί για τον εκάστοτε τύπο εντολής (π.χ. όροι που ισχύουν για μεταφορές/εμβάσματα, όροι για τραπεζικές εργασίες επί κινητών αξιών) Ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης του μέσου ελέγχου ταυτότητας Ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού για μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές πριν την ειδοποίηση για φραγή (1) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή του λογαριασμού, πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές χρησιμοποιώντας μέσο ελέγχου ταυτότητας που είχε χαθεί, κλαπεί ή με άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νομή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασμού ευθύνεται για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, ανεξαρτήτως εάν ο χρήστης είναι υπαίτιος για την απώλεια, την κλοπή ή την με άλλο τρόπο απώλεια νομής του μέσου ελέγχου ταυτότητας. (2) Εάν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές χρησιμοποιώντας καταχρηστικά ένα μέσο ελέγχου ταυτότητας, χωρίς αυτό προηγουμένως να έχει χαθεί, κλαπεί ή με άλλο τρόπο ξεφύγει από τη νομή του κυρίου του, ο κάτοχος του λογαριασμού ευθύνεται για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε βάρος της τράπεζας έως το ποσό των 150, Ευρώ, εάν ο χρήστης έχει αθετήσει υπαίτια την υποχρέωσή του για ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αναγνωριστικών ασφαλείας. (3) Αν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν είναι καταναλωτής, ευθύνεται για ζημίες εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένων πληρωμών πέραν του ορίου ευθύνης των 150, Ευρώ σύμφωνα με τις υποενότητες (1) και (2), εάν ο χρήστης από αμέλεια ή δόλο έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις ειδοποίησης και επιμέλειας σύμφωνα με τους παρόντες όρους. (4) Ο κάτοχος του λογαριασμού δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας σύμφωνα με τις υποενότητες (1), (2) και (3), εάν ο χρήστης δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει σχετικά με τη φραγή, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1, επειδή η τράπεζα δεν διασφάλισε τη δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για την φραγή και κατά συνέπεια επήλθε η ζημία. (5) Αν, προτού η τράπεζα ειδοποιηθεί για την φραγή, πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές και αν ο χρήστης έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις επιμέλειας σύμφωνα με τους παρόντες όρους από δόλο ή βαριά αμέλεια ή έχει ενεργήσει με πρόθεση εξαπάτησης, ο κάτοχος του λογαριασμού υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που προέκυψε. Βαριά αμέλεια υφίσταται ιδιαίτερα, εάν ο χρήστης δεν ενημερώσει άμεσα την τράπεζα σχετικά με την απώλεια ή την κλοπή του μέσου ελέγχου ταυτότητας ή σχετικά με την καταχρηστική χρήση του μέσου ελέγχου ταυτότητας ή του προσωπικού αναγνωριστικού ασφαλείας, αφότου έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος (βλ. παρ. 8.1 (1)), έχει αποθηκεύσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο σύστημα του πελάτη (βλ. παρ. 7.2 (2), πρώτη κουκκίδα), 5

6 έχει γνωστοποιήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας σε τρίτο πρόσωπο, με συνέπεια την κατάχρηση του αναγνωριστικού (βλ. παρ. 7.2 (1), δεύτερη κουκκίδα), έχει πληκτρολογήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας αποδεδειγμένα εκτός των ιστοσελίδων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό (βλ. παρ. 7.2, (2), τρίτη κουκκίδα), έχει προωθήσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας εκτός του πλαισίου συναλλαγών της υπηρεσίας Online-Banking, π.χ. μέσω (βλ. παρ. 7.2, (2), τέταρτη κουκκίδα), έχει σημειώσει το προσωπικό αναγνωριστικό ασφαλείας στο μέσο ελέγχου ταυτότητας ή διατηρούσε αυτά τα δύο μαζί (βλ. παρ. 7.2 (2), πέμπτη κουκκίδα), έχει χρησιμοποιήσει περισσότερους από έναν κωδικούς TAN για την εξουσιοδότηση μιας εντολής (βλ. παρ. 7.2 (2), έκτη κουκκίδα), κατά τη διαδικασία mobiletan χρησιμοποιεί τη συσκευή για τη λήψη των κωδικών TAN (π.χ. κινητό τηλέφωνο) και ταυτόχρονα για την υπηρεσία Online-Banking (βλ. παρ. 7.2 (2), έβδομη κουκκίδα). (6) Η ευθύνη για ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος, για το οποίο ισχύει το όριο ανάληψης, περιορίζεται στο εκάστοτε συμφωνημένο όριο ανάληψης Ευθύνη της τράπεζας από τη χρονική στιγμή της ειδοποίησης για την φραγή και εφεξής Αφού η τράπεζα λάβει ειδοποίηση για την φραγή από το χρήστη, αναλαμβάνει όλες τις ζημίες που προέκυψαν μετά από μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις μέσω της υπηρεσίας Online-Banking. Αυτό δεν ισχύει, εάν ο χρήστης έχει ενεργήσει με πρόθεση εξαπάτησης Αποκλεισμός ευθύνης Οι απαιτήσεις απόδοσης ευθύνης αποκλείονται, όταν οι συνθήκες που θεμελιώνουν μια απαίτηση είναι αποτέλεσμα έκτακτου και απρόβλεπτου συμβάντος εκτός της σφαίρας επιρροής του συμβαλλόμενου μέρους, το οποίο επικαλείται το συμβάν, και οι συνέπειες του συμβάντος αυτού δεν θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί παρά τη δέουσα επιμέλεια του συμβαλλόμενου μέρους. 11. Καταγγελία Για την καταγγελία της σύμβασης υπηρεσίας Online-Banking ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών. 12. Γενικοί όροι συναλλαγών και ειδικοί όροι Συμπληρωματικά ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ), καθώς και οι συμφωνημένοι ειδικοί/συμβατικοί όροι για τα εκάστοτε προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία Online-Banking. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της διατύπωσης αυτών των όρων στα καταστήματα της τράπεζας, καθώς επίσης και να ζητήσετε ένα αντίγραφο για προσωπική σας χρήση. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τους ΓΟΣ στην ιστοσελίδα της Piraeus Bank στο διαδίκτυο ( καθώς και να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το σχετικό κείμενο. Η τράπεζα μπορεί να γνωστοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις των ΓΟΣ, των όρων χρήσης της υπηρεσίας Online-Banking, καθώς και των συμφωνημένων όρων για το εκάστοτε προϊόν, σε έγγραφη ή άλλη κατάλληλη μορφή, π.χ. με τη μορφή πληροφοριών στην υπηρεσία Online-Banking, όπου αυτή η γνωστοποίηση επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το κείμενο των τροποποιήσεων σε αναγνώσιμη μορφή. Θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί τις τροποποιήσεις, εάν δεν αποστείλει καμία ένσταση εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο εντός οκτώ (8) εβδομάδων μετά τη γνωστοποίηση των τροποποιήσεων. Κατά τη γνωστοποίηση η τράπεζα παρέχει συγκεκριμένες υποδείξεις για την περίπτωση αυτή. 13. Εφαρμοστέο δίκαιο Η συμβατική σχέση ανάμεσα στον χρήστη και στην τράπεζα υπάγεται στο γερμανικό δίκαιο. 6

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass θα πρέπει να διαβάζονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες ΜΑΪΟΣ 2009

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες 1 ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Για εσάς που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσατε την υπηρεσία Citibank Online

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες ΜΑΪΟΣ 2009

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες 1 ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Για εσάς που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσατε αποκλειστικά την υπηρεσία Citibank

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ και η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες Citibank Alerts & e-statement ΜΑΪΟΣ 2009

Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online. Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες Citibank Alerts & e-statement ΜΑΪΟΣ 2009 Νέα, ενιαία υπηρεσία Citibank Online Συνοπτικός Οδηγός για τις νέες λειτουργίες Citibank Alerts & e-statement 1 ΜΑΪΟΣ 2009 2 Υπηρεσία Citibank Alerts Υπηρεσία Citibank Alerts Citibank Alerts: Μια νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: )

Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: ) Γενικοί όροι χρήσης για την εγγραφή και τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής MyBosch (ενημέρωση: 01.02.2016) Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν στην ισχύουσα κατά τη σύναψη της σύμβασης έκδοση για την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης 1. Εγχειριδιο χρηστη Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού Γενικά Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αναπτύχθηκε πλατφόρμα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών για το προσωπικό των Νοσοκομειακών Μονάδων που εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BICWORLD.COM Τελευταία τροποποίηση Ιούνιος Δήλωση προστασίας απορρήτου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BICWORLD.COM Τελευταία τροποποίηση Ιούνιος Δήλωση προστασίας απορρήτου. Με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, συμφωνείτε με την παρούσα ηλεκτρονική Πολιτική Απορρήτου. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η,societe BIC, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 14 rue Jeanne d Asnieres 92611

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ E-Banking: Παρακάτω θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις επισκεπτών που επιθυμούν να ανοίξουν τη νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Live.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ E-Banking: Παρακάτω θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις επισκεπτών που επιθυμούν να ανοίξουν τη νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Live. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ E-Banking: Παρακάτω θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις επισκεπτών που επιθυμούν να ανοίξουν τη νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Live. 1.Τι είναι η νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Η νέα Προθεσμιακή Κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY) 1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

2 Η τοπική αποθήκευση και η κοινή χρήση δεδομένων βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

2 Η τοπική αποθήκευση και η κοινή χρήση δεδομένων βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι διαδικασίες συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 3 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA SECUREWEB ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA SECUREWEB ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA SECUREWEB ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι η Υπηρεσία Alpha SecureWeb ; Καθώς η ασφάλεια της κάρτας σας είναι βασικό μας μέλημα, η Alpha Bank εισαγάγει το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

SMS DIGIPASS Εγχειρίδιο χρήσης

SMS DIGIPASS Εγχειρίδιο χρήσης SMS DIGIPASS Εγχειρίδιο χρήσης Ακολουθούν οδηγίες στις οποίες επεξηγείται ο τρόπος αγοράς SMS Digipass, η διαδικασία ενεργοποίησης του στην συνδρομή σας καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης χρηματικών συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI ΣΥΜΒΑΣΗ Κατάρτισης για εκπαιδευόμενους σε προγράμματα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (IVT-PLM) O Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ (ΤERMS OF USE) & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ Διεύθυνση: Μοναστηρίου & Οδυσσέως 7, Θεσσαλονίκη 54629, Τηλ. 2310-520750 email:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα