Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»"

Transcript

1 Όλγα Χ. Βερικάκη Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

2 Ηκοινωνικήεργασίακαλείταιναλειτουργήσεισυμπληρωματικάμετην ιατρική παρέμβαση, παρέχοντας παράλληλα ενίσχυση στον πάσχοντα από σοβαρό νόσημα και στο οικογενειακό περιβάλλον του. Ηαπειλή της απώλειας της υγείας επηρεάζει όλο το σύστημα -πάσχων-οικογενειακό περιβάλλον- το οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις τόσο σε σωματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και ως «διεργασία προπαρασκευαστικού θρήνου» (process of anticipatory grief).

3 Συναισθήματα άγχους/ματαίωσης προσωπικού νοσοκομείου «Τριγωνική» σχέση ασθενούς -ιατρονοσηλευτικού προσωπικού- κοινωνικού λειτουργού Παρέμβαση Κ.Λ. ως «διαμεσολαβητής» ή «συνήγορος» Βασικά αιτήματα ασθενούς: πληροφόρηση, τρόποι θεραπείας, προσδόκιμο ζωής

4 Θεώρηση ατόμου στο περιβάλλον (person in-environment process) Ψυχοδυναμικό μοντέλο Μοντέλο παρέμβασης στην κρίση Μοντέλο επικεντρωμένης σε στόχους κοινωνικής εργασίας Μοντέλο επικεντρωμένο στον ασθενή (person-centered approach) (Cleanthous & Newman, 2010). Μοντέλο αυτό-διαχείρισης στα θέματα της υγείας (Barlow, 2002)

5 Πλαίσιο κατανόησης χρόνιας νόσου Προσέγγιση άμεσης κοινωνικής εργασίας στον πάσχοντα: άμεση παρέμβαση, ενίσχυση στην κατανόηση της δά διάγνωσης, συμμετοχή στην ενημέρωση για το θεραπευτικό πλάνο, ενημέρωση για δαπάνες, εδραίωση συνέχισης συνεργασίας/παραπομπή Προσέγγιση κοινωνικής εργασίας στην οικογένεια

6 την άμεση παρέμβαση στην κρίση με την ενίσχυση του πάσχοντα αλλά και του υπάρχοντος οικογενειακού του περιβάλλοντος στην κατανόηση της διάγνωσης, την συμμετοχή στην ενημέρωση για το θεραπευτικό πλάνο από το θεράποντα και τον προγραμματισμό για τη περαιτέρω παρακολούθηση του, την ενημέρωση για τυχόν επιπλέον δαπάνες και κάλυψη κόστους διάφορο-διαγνωστικών εξετάσεων (συνταγογράφηση, follow-up), (ιδιαίτερη σημασία δίδεται σε περίπτωση που ο πάσχων έχει απολέσει την ασφαλιστική του ικανότητα),

7 τον συντονισμό και διασύνδεση με βασικές πηγές υποστήριξης της κοινότητας, και την εδραίωση συνέχισης της συνεργασίας ή της παραπομπής αν κρίνεται αναγκαίο σε εξειδικευμένη μονάδα φροντίδας υγείας ή σε μετανοσοκομειακό πλαίσιο, στα πλαίσια της αναγκαιότητας συνεχιζόμενης παρακολούθησης (Judd & Sheffield, 2010).

8 Τα κλινικά μοντέλα παρέμβασης επικεντρώνονται σε δύο θεματικές: Στην υπαρξιακή διερεύνηση του νοήματος Στην αναγκαιότητα σύνδεσης με την οικογένεια ή με άλλους οικείους που θα αναλάβουν ένα φροντιστικό ρόλο.

9 Ζητήματα που χρειάζεται ο Κ Λ να λάβει υπόψη του: Το υποκειμενικό νόημα που αποδίδεται στη νόσο. Ενσυναισθητική κατανόηση αρνητικών αισθημάτων Το αναπάντεχο μιας χρόνιας νόσου αποτελεί ναρκισσιστικό πλήγμα Εκτίμηση παραγόντων ζωής του πάσχοντα Συναισθηματική εμπερίεξη του πάσχοντα Goldstein, 2001.

10 Τρεις παράγοντες έχουν μελετηθεί σε σχέση με την ανακοίνωση ενός σοβαρού νοσήματος στην οικογένεια: Η συστηματική και με σαφήνεια πληροφόρησή τους, Η ανάγκη να νιώθουν ασφαλείς λί ότι παρέχεται στον ασθενή τους ποιοτική φροντίδα, Η ανάγκη για κατάλληλες συνθήκες νοσηλείας. (Παπάζογλου, Μπελλάλη & Παπαδάτου, 2010, σ.505)

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ υψηλοί παράγοντες κινδύνου (άλλες πιθανές απώλειες, συμπεριφορικές αντιδράσεις στη παρούσα κρίση- απώλεια υγείας), ποιά η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ασθενούς και των συγγενών του (παρουσία πολλαπλών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων;)

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ποιά οά η ψυχολογική κατάσταση αά α των συγγενών εώ (είναι α αυτοί σε θέση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση;), τη διαθεσιμότητα μέσων υποστήριξης, ποιά η αντίληψη της παρούσας συνθήκης υγείας από τους συγγενείς. (Kinrade, Jackson & Tomnay, 2011)

13 Διατήρηση αυτόνομης σκέψης/ αποφυγή ταύτισης ή υπερεμπλοκής Ενεργή επαφή με το νόημα που αποδίδεται στην ανακοίνωση του χρόνιου νοσήματος Διερεύνηση προτύπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας του πάσχοντα Ενθάρρυνση άμεσης επικοινωνίας Ενίσχυση να κατανοήσουν τα δυναμικά των σχέσεων μεταξύ του πάσχοντα και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Weinstein, 2008

14 Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Μ., (2009). Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας/ Μοντέλα Παρέμβασης: από την ατομική στη γενικήολιστική προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Mc Leod, J., (2003). Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο. Παπάζογλου, Ε., Μπελλάλη, Θ.,& Παπαδάτου, Δ. (2010). Υποστήριξη των συγγενών τουαρρώστου που πεθαίνει από την ομάδα υγείας. Στο Κουλιεράκης, Γ., Πασχάλη, Α., Ρότσικα, Β. & Τζινιέρη- Κοκκώση, Μ., (Επιμ.). Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας (σελ ). Αθήνα: Παπαζήση.

15 Παπαδάτου, Δ. &Αναγνωστόπουλος, Φ. (1999). ΗΨυχολογίαστο χώρο της υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ρ Σάλτσμπεργκ- Ουϊτενμπέργκ, Ι. (1995). Η αυτογνωσία από ψυχαναλυτική θεώρηση και οι ανθρώπινες σχέσεις. (Μια κλαϊνική προσέγγιση). Αθήνα: Καστανιώτη. Σηφακάκη, Γ., (1995). Αντιμετωπίζοντας την ανίατη ασθένεια και το θάνατο: Η σκοπιά της ψυχολογίας. Στο Ποταμιάνος, Γ., (Επιμ.). Δοκίμιαστηψυχολογίατηςυγείας(σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

16 Auslander, G., (2001). Social work in health care: what have we achieved? Journal of Social Work, 1(2): Cleanthous, S. & Newman, St., (2010). Health psychology interventions to improve outcomes in chronic illness. Στο Κουλιεράκης, Γ., Πασχάλη, Α., Ρότσικα, Β. & Τζινιέρη-Κοκκώση, Μ., (Επιμ.). Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας (σελ ). Αθήνα: Παπαζήση. Damaskos, P., & Gerbino, S. (2014). Introduction to the special issue: coping with chronic cancer: Clinical approaches for Oncology Social Work practice. Social Work in Health Care, 53: 1-4.

17 Fobair, P., (2009). Historical threads in the development of Oncology Social Work. Journal of Psychosocial Oncology, 27 (2): Goldstein. E.G., (2001). Object relations theory and selfpsychology in social work practice. New York: The Free Press. Judd, R. G., & Sheffield, Sh. (2010). Hospital social work: contemporary roles and professional activities. Social Work in Health Care, 49:9,

18 Kinrade, T., Jackson, A. C. & Tomnay, J., (2011). Social workers perspectives on the psychosocial needs of families during critical illness. Social Work in Health Care, 50: 9, Miller, G., (2012). Application of theory to family-centered care: a role for social workers. Social Work in Health Care, 51: Newman, St., Steed, L. & Mulligan, K. (2004). Self- management interventions for chronic illness. Vol364. Weinstein, J., (2008). Working with loss, death and bereavement. A guide for social workers. London: Sage.

19 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

40 Ψυχολογική υποστήριξη του ζευγαριού με καρκίνο

40 Ψυχολογική υποστήριξη του ζευγαριού με καρκίνο Εισαγωγή Ξεκινάμε με κάποια βασικά δεδομένα αναφορικά με τις γυναίκες και τον καρκίνο, για να τονίσουμε στον αναγνώστη τη σοβαρότητα του προβλήματος για τις γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ: Πένθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Η Κρίση στη Χρόνια Σωματική Ασθένεια του παιδιού κι οι δυσκολίες προσαρμογής της οικογένειάς του Βαλαμουτοπούλου Χρύσα 1, Βαλαμουτοπούλου Μαρία 2 1. Ψυχολόγος, MSc, Οικογενειακή σύμβουλος 2. Ιατρός Πνευμονολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ. 105 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑ. ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΝΩΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΝΩΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Έλλειμμα ς... 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ... 3 Α.ΕΙΣΑΓΩΓΉ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΆΡΤΗΣΗΣ : ΜΙΑ ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΔΙΕΡΕΎ- ΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΈΣΗΣ.

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΆΡΤΗΣΗΣ : ΜΙΑ ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΔΙΕΡΕΎ- ΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΈΣΗΣ. Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΆΡΤΗΣΗΣ : ΜΙΑ ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΔΙΕΡΕΎ- ΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΈΣΗΣ. Α ΤΣΟΥΝΗΣ* Περίληψη Η εξάρτηση από ουσίες αποτελεί φαινόμενο πολυπαραγοντικό που καθορίζεται από πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ

Καθ. Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Νοέμβριος 2013 Αρ. 33/ Έτος 3ο ISSN 1792-9016

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ»

Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ» Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ» Θεραπευτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραµµα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ανθρώπους µε σχιζοφρένεια Εισαγωγή Το Κέντρο Ηµέρας «ΕΣΤΙΑ» είναι Μονάδα Ψυχικής Υγείας, ανήκει στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλήματα των παιδιών με γονέα που πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή

Τα προβλήματα των παιδιών με γονέα που πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Τα προβλήματα των παιδιών με γονέα που πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες εκπαίδευσης και περιορισμοί ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε τμήματα βραχείας νοσηλείας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία

Ανάγκες εκπαίδευσης και περιορισμοί ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε τμήματα βραχείας νοσηλείας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ΕΡΕΥΝΑ Ανάγκες εκπαίδευσης και περιορισμοί ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε τμήματα βραχείας νοσηλείας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία Κούκια Ευμορφία 1, Γκόνης Νικόλαος 2 1. Λέκτορας Ψυχιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ)

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ) Συντάκτης : Χρυσούλα Κάρλου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Στρες και η Διαχείρισή του

Το Στρες και η Διαχείρισή του Το Στρες και η Διαχείρισή του Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ο όρος στρες εισήχθηκε στην επιστημονική ψυχολογία στις αρχές του 20 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Παρασκευή Α. Θεοφίλου

Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Παρασκευή Α. Θεοφίλου e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 19 Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής Παρασκευή Α. Θεοφίλου Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης

Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 2012, 19 (3) 281-295 PSYCHOLOGY, 2012, 19 (1) 281-295 Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΙΑ A. ΠΑΣΧΑΛΗ 2 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυτική σκέψη στην κλινική εργασία με γονείς παιδιών με αυτισμό

Η ψυχαναλυτική σκέψη στην κλινική εργασία με γονείς παιδιών με αυτισμό 2010, (41):26-30 Η ψυχαναλυτική σκέψη στην κλινική εργασία με γονείς παιδιών με αυτισμό ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΠΙΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συμπεριφορά των γονέων έχει κατηγορηθεί από πολλούς επιστήμονες ως η κύρια αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού

Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Περιεγχειρητική συμβουλευτική παιδιού Κουτελέκος

Διαβάστε περισσότερα

Βάγια Α. Παπαγεωργίου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Βάγια Α. Παπαγεωργίου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Πρόλογος Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία των παιδιών με διαφορετικές αναπτυξιακές διαταραχές θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισήγηση επιτροπής προγράμματος 2. Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 3. Φιλοσοφία και σκοποί του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 18:30 Κεντρική ομιλία ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πρόεδρος: Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αναστασία Καλαντζή- Αζίζι, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΟΣΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΟΣΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΟΣΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Άννα Ζαφειροπούλου-Κουτρούμπα Ψυχολόγος Ογκολογικού Τμ. Νοσ. Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» Όταν πλησιάζω ένα παιδί, μου

Διαβάστε περισσότερα

Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Σοφία Μαυροπούλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Σοφία Μαυροπούλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Σοφία Μαυροπούλου ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Πρόλογος Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία των παιδιών με διαφορετικές αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ε. Γιαβασόπουλος 1, Ο. Μανίκου 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Αναισθησιολογίας & Ιατρείου Πόνου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Δήμητρα Μπαλάσκα 1, Ζωή Μπιτσώρη 2 1. ΠΕ,MSc,Διοικητικός 1 η ΥΠΕ 2. 2. ΤΕ Νοσηλεύτρια, Μs(c), ΜΕΘ, Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση των ψυχικά ασθενών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

Η διαχείριση των ψυχικά ασθενών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 1, 1-8 ISSN 1791-9649 Η διαχείριση των ψυχικά ασθενών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κυλούδης Π. 1, Τανανάκη Μ. 2, Ρεκλείτη Μ. 3 1 Νοσηλευτής ΤΕ, MSc

Διαβάστε περισσότερα