Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων"

Transcript

1 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς Εδώ και αρκετές δεκαετίες είναι γνωστή η ανάγκη για εξοικονόμηση πρώτων υλών και φυσικών πόρων. Μάλιστα τα τελευταία είκοσι έτη εξαιτίας των διαφαινόμενων κλιματικών αλλαγών, των δυνατοτήτων από την τεχνολογική πρόοδο και της ραγδαίας ανόδου των τιμών των συμβατικών καυσίμων, έχει γίνει σαφές ότι αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική για όλες τις χώρες του πλανήτη και ειδικά για τις ανεπτυγμένες. 22 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

2 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εφεξής θα αναφέρονται ως ΑΠΕ) συνιστούν πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον (σε αντίθεση με τα συμβατικά καύσιμα και τις κοινές πηγές ενέργειας), ενώ η πρόοδος στη χρήση τους αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή βοηθούν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η τελευταία χαρακτηρίζεται ως «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». Εύστοχα λοιπόν έχουν ονομασθεί και ήπιες ή εναλλακτικές ή πράσινες μορφές ενέργειας. Ως ΑΠΕ χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες: Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Ενέργεια από βιομάζα και βιοαέριο Γεωθερμία Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Κυματική ενέργεια Παλιρροϊκή ενέργεια Η χρήση τους ακολουθεί πιστά το πλαίσιο δράσης που πηγάζει από τη Συνθήκη του Κιότο (UNFCCC Kyoto Protocol) και συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη του Κιότο είναι μια σημαντική παγκόσμια συμφωνία η οποία έχει σκοπό τον έλεγχο και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ηλιακη ενεργεια Μία μορφή ΑΠΕ είναι η ηλιακή ενέργεια. Όταν η ηλιακή ενέργεια προσπίπτει σε κάποιο πλαίσιο, μπορεί να μετατρέπεται σε θερμική, η οποία γίνεται εκμεταλλεύσιμη με την βοήθεια των ηλιακών θερμικών συλλεκτών και παθητικών ηλιακών συστημάτων. Επίσης μπορεί να μεταβάλλεται έως κάποιο ποσοστό έως ηλεκτρική ενέργεια με την Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 23 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

3 βοήθεια φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούνται από στοιχεία με ηλιακούς συλλέκτες σε μεγάλες επίπεδες επιφάνειες που ομοιάζουν με τους ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες. Αυτές οι επιφάνειες ονομάζονται ηλιακές κυψέλες (κατασκευάζονται από ημιαγώγιμα υλικά) και είναι σε θέση να μετατρέψουν ένα ποσοστό της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Όπως είναι προφανές ο ήλιος αποτελεί ακίνδυνη πηγή ενέργειας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για αειφόρο ανάπτυξη, με κύριο όμως μειονέκτημα το σχετικό ποσοστό μετατρέψιμης ενέργειας. Τα οφέλη εκτός από απτά οικονομικά ή αναπτυξιακά είναι και: Ενεργειακά (εξοικονόμηση ενέργειας). Περιβαλλοντικά - οικολογικά (μείωση παραγόμενων ρύπων και θορύβου, με παράλληλη υποβάθμιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου). Κοινωνικά (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και προστασίας της υγείας τους λόγω των ευμενών περιβαλλοντικών συνεπειών). Προσφέρεται συμβατότητα στοιχείων, αφού το γεωγραφικό πλάτος και κλίμα της χώρας μας ευνοεί την τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων. Σχεδόν εννέα στους δώδεκα μήνες το χρόνο η χώρα μας έχει πλούσιο ηλιακό δυναμικό και ενδείκνυται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον ήλιο. Εθνικά, αφού είναι ίσως η πιο αυθεντική εγχώρια μορφή ενέργειας, η οποία παρέχει ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά και δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας αιχμής στη χώρας μας, δεδομένου ότι σταδιακά η κατασκευή των Φ/Β πλαισίων μπορεί να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Στον αντίποδα, όπως κάθε μορφή ενέργειας, έτσι και η ηλιακή υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι οφείλονται στα χαρακτηριστικά της πηγής σε συνάρτηση με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας. Έτσι, στη συγκεκριμένη μορφή ΑΠΕ απαιτούνται σχετικά μεγάλες εκτάσεις επιφανείας για να παραχθούν ικανοποιητικά ποσά ενέργειας, ενώ το οικονομικό κόστος εγκατάστασης - λειτουργίας κρίνεται υψηλό για το μέσο χρήστη. 24 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

4 ΑρχΗ λειτουργιας Φ/Β συστηματων Η τεχνολογία αυτών των συστημάτων στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο (PV) κατά το οποίο, όταν τα φωτόνια έρθουν σε επαφή με ένα υλικό ημιαγωγού, άλλα ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από αυτό, παράγοντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα (σταθερής τάσης). Η βασική διάταξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το Φ/Β ηλιακό στοιχείο (ονομάζεται και φωτοστοιχείο, ηλιακό κύτταρο ή κυψελίδα - PV cell). Καθώς ένα ατομικό Φ/Β στοιχείο παράγει μόλις, περίπου 0,5V, από μόνο του δεν έχει πρακτικές εφαρμογές (εκτός από τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων). Έτσι η βασική δομική μονάδα για Φ/Β εφαρμογές είναι το Φ/Β πλαίσιο. Ένα σύνολο Φ/Β ηλιακών στοιχείων (ηλεκτρονικά συνδεδεμένων μεταξύ τους), μαζί με τα στοιχεία για την συναρμολόγηση τους, αποτελούν το Φ/Β πλαίσιο (PV module). Ένα τυπικό Φ/Β πλαίσιο αποτελείται από 36 στοιχεία στη σειρά και παράγει συ χνά τάσεις μεγαλύτερες των 12 Volt. Τα Φ/Β πάνελ (PV panel) είναι ένα ή περισσότερα πλαίσια που έχουν κατασκευασθεί και συναρμολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιμη να εγκατασταθεί σε μια Φ/Β εγκατάσταση, προκειμένου να αυξηθεί η τάση. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πλαίσια συνδέονται σε σειρά για αύξηση της τάσης και παράλληλα για αύξηση του ρεύματος. Τα πάνελ χρησιμοποιούν συνδυασμό και των δυο κατηγοριών συνδέσεων. Ένα ολοκληρωμένο Φ/Β σύστημα συμπληρώνεται από τους μετασχηματιστές, τα συστήματα ελέγχου τάσης και τους συσσωρευτές. Τα στοιχεία είναι κατασκευασμένα κυρίως από πυρίτιο (αποτελεί το πιο διαδεδομένο υλικό κατασκευής), το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο φλοιό και έχει φιλικά για τον άνθρωπο χημικά χαρακτηριστικά (δεν είναι τοξικό). Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 25 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

5 ΤεχνολογΙα ΦιλικΗ με το περιβαλλον Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι απολύτως φιλική και δεν προκαλεί καμία είδους ρύπανση. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα αποτελούν την πιο φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη καινοτομία από τις ηλιακές τεχνολογίες. Γενικά κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ΑΠΕ και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, ένα τυπικό Φ/Β σύστημα ενός κιλοβάτ (kw) αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο θα απορροφούσαν δυο στρέμματα δάσους. Έτσι η χρήση τους δρα δραστικά στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων. Ενδεικτικά σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη αναφέρεται ότι: Ένα τετραγωνικό μέτρο Φ/Β συστήματος ισοδυναμεί με 200 τετραγωνικά μέτρα δάσους. Ένα μέσο Φ/Β πλαίσιο ισοδυναμεί με 10 δέντρα. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι η διάρκεια ζωής των Φ/Β, τα οποία φτάνουν ως και τα 30 έτη με ελάχιστη συντήρηση, ενώ οι συσσωρευτές (όταν απαιτηθεί αποθήκευση ενέργειας) στην αντίστοιχη περίοδο πρέπει να αλλαχθούν 4 με 5 φορές. Δεν χρειάζεται λοιπόν η παραγωγή ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων για τα συστήματα. Μόνο περιβαλλοντικό μειονέκτημα (εάν μπορεί να χαρακτηρισθεί) αποτελεί η μεγάλη επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα ηλιακά πλαίσια, αν και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της οπτικής όχλησης όπως τα αιολικά πάρκα. Βέβαια, με την εξελικτική πορεία των Φ/Β συστημάτων, οι επιφάνειες δεν χρειάζεται να είναι επίπεδες και παράλληλες με το έδαφος, αλλά μπορούν να βρίσκονται σε κατακόρυφες επιφάνειες κτιρίων, σε ταράτσες πολυκατοικιών ή, ακόμα, τμηματικά και σε προσόψεις κτιρίων. ΧρΗση Φ/Β συστηματων Στην Ελλάδα Στη χώρα μας, όπου υπάρχει ηλιοφάνεια γύρω στις 300 ημέρες το χρόνο, η εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας είχε ήδη άμεση εφαρμογή εδώ και αρκετά χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η ηλεκτροπαραγωγή μέσω Φ/Β στοιχείων μικρής κλίμακας (τηλεπικοινωνίες, φάροι κ.λπ.) ή μέσω αξιοποίησης της θερ 26 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

6 μότητας (ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες). Ωστόσο, στο τομέα της μαζικής ηλεκτροπαραγωγής, εδώ και λίγα χρόνια, η χρήση μεσαίας και μεγάλης κλίμακας Φ/Β συστημάτων στη χώρα μας είναι αναπτυσσόμενη και υπολείπεται σαφώς των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Για να δοθεί μια συγκεκριμένη εικόνα με μεγέθη ως προς την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στον κόσμο, αφού 350m 2 ηλιακών θερμικών συλλεκτών αντιστοιχούν σε 1000 κατοίκους. Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί ένας εύρωστος βιομηχανικός κλάδος που ασχολείται με την βιομηχανική παραγωγή ηλιακών πλαισίων. Αντίθετα, έως τώρα δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος στο τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Φ/Β συστήματα. Μάλιστα στη χώρα μας η συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β συστημάτων ανερχόταν το έτος 2007 μόλις σε 9,2 MW, ενώ το ίδιο έτος υπήρχαν και πάνω από 8000 αιτήσεις στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για νέες εγκαταστάσεις με προγραμματισμό αδειοδότησης νέων έργων, συνολικής ισχύος 790 MW. Οι λόγοι της μη επαρκούς ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής μέσω των ΑΠΕ και ειδικά από την αιολική και ηλιακή ενέργεια έχουν να κάνουν με βασανιστικά αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες, έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, κοινωνικές αντιδράσεις και προχειρότητα εκπόνησης, κάποιες φορές, επενδυτικών σχεδίων που ματαιώνονται στη γένεση τους. Πάντως, εντός του έτους 2008 λειτούργησε Φ/Β πάρκο ισχύος 1 MW στην Ποντοηράκλεια Κιλκίς, ενώ η ΔΕΗ ήδη αναπτύσσει τμηματικά ένα ανάλογο πάρκο συνολικής ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη (σε άγονη περιοχή αποθέσεων του Λιγνιτικού Κέντρου), κάτι που θα ανεβάσει αισθητά την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια το καλοκαίρι του 2011, οπότε και θα ολοκληρωθεί. Στον ελλαδικό χώρο, η εκτίμηση του ηλιακού δυναμικού μιας συγκεκριμένης περιοχής, η οποία και παρέχεται υπό μορφή υπηρεσίας από το Κέντρο ΑΠΕ (ΚΑΠΕ) ως εθνικού κέντρου ΑΠΕ, αναφέρεται στην αναζήτηση των διαθέσιμων πηγών για δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση εγκατάστασης ενός Φ/Β σταθμού. Στην υπόλοιπη Ευρώπη Για να υπάρξει μια σύγκριση με τα εγχώρια δεδομένα αναφέρεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς στη Γερμανία (όπου υπάρχει σαφώς λιγότερη περίοδος ηλιοφάνειας ανά χρόνο) είναι MW (στοιχεία έτους 2008). Σε αυτήν τη χώρα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τέθηκε ο στόχος των 1000 Φ/Β στεγών, ο οποίος και διευρύνθηκε στο τέλος της δεκαετίας στις , με ανάλογη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία. Παρόμοιες κινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, όπου με νομοθετικές ρυθμίσεις επιβλήθηκε η υποχρεωτική χρήση Φ/Β πλαισίων Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 27 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

7 και παθητικών ηλιακών συστημάτων σε όλα τα νεόδμητα κτίρια, με αποτέλεσμα η χώρα αυτή να είναι από τις πρωτοπόρες δυνάμεις στον κόσμο. Ανάλογες κινήσεις πραγματοποιούνται σε Πορτογαλία, Ν. Γαλλία και Ιταλία. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τις Σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες, παρά τον ελάχιστο χρόνο ηλιοφάνειας, έχουν επενδύσει σοβαρά τόσο στο επίπεδο του οικιακού χρήστη όσο και σε αυτό των δημοσίων έργων υποδομής. Για παράδειγμα, η Σουηδία παράγει το 30 % των αναγκών της σε ενέργεια από ΑΠΕ. Παγκόσμια Η παγκόσμια εντός δικτύου αγορά, ειδικά μετά το 2006, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, εξ αιτίας των προγραμμάτων κάθε χώρας, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, η Κίνα και οι ΗΠΑ. Η παραγωγή αφού ξεπέρασε τα 200 MW το 1999, έφτασε τα MW το 2004, αυξημένη κατά 67% σε σχέση με το Πρωτοπόρα δύναμη στη παγκόσμια αγορά είναι η Ιαπωνία, ακολουθεί η ΕΕ, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τρίτη θέση. Η παγκόσμια αγορά στα Φ/Β συστήματα μπορεί να φθάσει και τα MW το 2010 (εγκατεστημένη ισχύς) - δεδομένου ότι το κόστος εγκατάστασης για τα εντός δικτύου Φ/Β συστήματα αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από $3 το ΚατηγορΙες Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των εφαρμογών τους, υπάρχουν αρκετές κατηγοριοποιήσεις των Φ/Β στοιχείων, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Καταρχήν τα συστήματα ανάλογα με τη σύνδεση τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ή όχι, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Τα «διασυνδεδεμένα» συστήματα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία σε περίπτωση ενεργειακού περισσεύματος πωλούν αυτό στην αρχή ενέργειας (στην περίπτωση της χώρας μας στην ΔΕΣΜΗΕ), με τιμή που ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Τα συστήματα αυτής της κατηγορίας δεν διαθέτουν καθόλου συσσωρευτές, επειδή διοχετεύουν όλη την 28 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

8 παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο. Τα αυτόνομα συστήματα, όπου χρησιμοποιούνται και συσσωρευτές. Τα αυτόνομα συστήματα χωρίζονται πάλι σε μικρής και μέσης ισχύος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συσσωρευτές, οι οποίοι αποθηκεύουν την παραγόμενη κατά τη διάρκεια της ημέρας ενέργεια, με σκοπό τη χρήση της τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλής νέφωσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι οι χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές είναι ειδικού τύπου, ώστε να αντέχουν σε συνεχείς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Ανάλογα με την ποιότητα τους, έχουν διάρκεια ζωής από 3 έως 8 χρόνια. Τα υβριδικά συστήματα, τα οποία είναι συνδυασμός ενός Φ/Β συστήματος και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας (όπως ανεμογεννήτριες ή μικρά ηλεκτροπαραγωγά (Η/Ζ) ζεύγη, κ.λπ.). Για όλες τις κατηγορίες είναι απαραίτητη η χρήση του αντιστροφέα ισχύος (inverter), ο οποίος χρησιμοποιείται για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος που παράγεται από τα στοιχεία, σε εναλλασσόμενο. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι η ισχύς του αντιστροφέα πρέπει να είναι το 80-90% της συνολικής εγκαταστημένης ισχύος των Φ/Β, ώστε να λειτουργεί στη μέγιστη δύναμη και να επιτυγχάνεται έτσι ο πλέον υψηλός βαθμός απόδοσης. Ανάλογα με την παραγόμενη ισχύ διακρίνονται σε μικρά και μεγάλα Φ/Β συστήματα. Τα μικρά Φ/Β ισχύος έως 100 kw,τα οποία συνδέονται με τη χαμηλή τάση. Αυτά δύνανται να εγκατασταθούν για οικιακή χρήση. Τα μεγάλα Φ/Β ισχύος άνω των 1000 kw, τα οποία δύνανται να συνδεθούν με την μέση τάση του δικτύου ηλε κτροδότησης αλλά παράλληλα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της παραγωγής τους και εφαρμογής των περιορισμών διείσδυσης. Η κατηγορία αυτή βρίσκει εφαρμογή στη δημιουργία Φ/Β πάρκων και την παραγωγή ενέργειας για εργοστάσια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και νοσοκομεία. Ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: Τα μονοκρυσταλλικά που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση (14 με 17%). Τα πολυκρυσταλλικά που έχουν απόδοση 13 με 15%. Τα Φ/Β λεπτών υμένων που έχουν απόδοση 5 με 7%, αλλά λόγω της κατασκευής τους (από άμορφο πυρίτιο) προκρίνονται ως τα πιο οικονομικά. Υπάρχουν και τα υβριδικά τα οποία εκμεταλλεύονται και τη θερμική ενέργεια. Αναλυτικά συγκρίσιμα δεδομένα για τις τέσσερις παραπάνω κατηγορίες παρατίθενται στο Πίνακα ΙΙ και προέρχονται από το σύνδεσμο εταιρειών Φ/Β συστημάτων. ΕπαρκΗς αποδοση Φ/Β συστηματων Γενικά, ως απόδοση ενός Φ/Β στοιχείου ορίζεται ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (σε συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας ή 1 kw/m 2 ) προς τη προσπίπτουσα ακτινοβολία. Η απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: Η ημερήσια διακύμανση της ηλιακής ακτινοβολίας, Η τοποθεσία της κατασκευής, Η κλίση τους, Ο προσανατολισμός τους, Η σκίαση των στοιχείων, Η θερμοκρασία. Για την βέλτιστη λειτουργία των Φ/Β σε μια κατοικία, πρέπει πρώτα από όλα Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 29 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

9 να ληφθούν υπόψη τα εξής: Ο νότιος προσανατολισμός της θέσης εγκατάστασης με μικρές αποκλίσεις, Η κατάλληλη κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο (καλή κλίση είναι 30 ο ), Η μηδενική σκίαση στο χώρο τοποθέτησης των Φ/Β. Κρίσιμο σημείο και πρόκληση για το μέλλον αποτελεί η αύξηση του ποσοστού μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, πέραν αυτού του 20%. ΠρΟτυπα - ΠροδιαγραφΕς Όλα τα Φ/Β πλαίσια οφείλουν να τηρούν διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας,όπως και να είναι ελεγμένα από ινστιτούτα τα οποία μπορούν να διαθέσουν τη σχετική πιστοποίηση. Για τα κρυσταλλικά Φ/Β στοιχεία υπάρχει η προδιαγραφή IEC (ΕΝ) και για τα Φ/Β λεπτών υμένων ισχύει η προδιαγραφή IEC (ΕΝ) Η πρώτη προδιαγραφή αφορά την εξέταση όλων των παραγόντων που συντελούν στη γήρανση του πλαισίου, ενώ στη δεύτερη περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου για τα χαρακτηριστικά λεπτών υμένων. Στον πίνακα Ι εμφανίζονται αναλυτικά τα πρότυπα και οι προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας. ΧρΗση στις υποδομες του Ε.Σ. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο δημόσιος τομέας καλείται να παίξει έναν πρωτοπόρο αλλά και «υποδειγματικό ρόλο» στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τον ορθολογισμό των απαιτήσεων κατανάλωσης. Στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη υιοθέτηση ΑΠΕ και η συμβολή στη μείωση εκπομπών ρυπογόνων αερίων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η απαγκίστρωση εν γένει από τη χρήση συμβατικών καυσίμων για την ηλεκτροδότηση κτιριολογικών εγκαταστάσεων. Με βάση τους εθνικούς στόχους το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ανέλθει μέχρι το 2010 σε 20,1% και μέχρι το 2020 σε 29% αντίστοιχα. Ειδικότερα οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ως μέρος του κρατικού μηχανισμού καλούνται να πρωτοπορήσουν σε αυτόν το τομέα. Οι ειρηνικές υποδομές του Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ) και κυρίως του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) αποτελούνται από ένα σύνολο διαφόρων κτιριολογικών εγκαταστάσεων στο 30 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

10 σύνολο της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και είναι ενταγμένες σε σύνολα (π.χ. στρατόπεδα στα οποία υπάρχουν τυποποιημένα κτίρια) ή ανεξάρτητες (κτίρια υπηρεσιών). Για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχει απαίτηση να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος και τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. O σκοπός της εξέτασης της ενεργειακής εξοικονόμησης των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών των ΕΕΔ είναι σημαντικός. Θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες (για όλα τα έργα στην ξηρά): 1) στον εξαρχής και συνολικό βιοκλιματικό σχεδιασμό του συνόλου των νέων εγκαταστάσεων και κτιρίων (εφ εξής) και 2) στη συμπληρωματική υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων στις υπάρχουσες.με αυτό τον τρόπο θα βοηθηθεί η ενεργειακή εξοικονόμηση με χρήση των ΑΠΕ. Έτσι και ο Ε.Σ., ως μέρος των ΕΕΔ, θα χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες στα έργα υποδομής, ταυτόχρονα θα μπορέσει να υποστηρίξει στρατηγικά την ενεργειακή πολιτική της χώρας, ενώ θα υπάρχει και υπηρεσιακό οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου που σίγουρα μπορεί να αποτιμηθεί και να καταστήσει την εφαρμογή οικονομικά βιώσιμη. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι πολλές φορές και η ποιότητα των υλικών κατασκευής σε ένα κτίριο με βιοκλιματικό σχεδιασμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Ακόμα και αν αυτά τα υλικά κοστίζουν ακριβότερα από άλλα κοινά, το κόστος τους είναι σημαντικά χαμηλότερο συγκρινόμενο με το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης στη διάρκεια ζωής του κτιρίου στο οποίο γίνεται χρήση κοινών υλικών στα κτίρια βιοκλιματικού σχεδιασμού δαπανώνται μικρότερα ποσά ενέργειας, έτσι ώστε να οδηγούμαστε σε σημαντική εξοικονόμηση αυτής, σε μείωση πιστώσεων κ.λπ. Όσον αφορά το δεύτερο «πυλώνα», δηλαδή τη χρήση ΑΠΕ σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα υποδειγματικής χρήσης των ΑΠΕ και ειδικά των Φ/Β συστημάτων από τη στρατιωτική υπηρεσία, είναι οι νήσοι του Αιγαίου Πελάγους. Οι εκεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις (κυρίως στρατωνισμού) τροφοδοτούνται με ρεύμα που προέρχεται κατά κύριο λόγο από επιτόπια εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με γεννήτριες πετρελαίου. Η χρήση μιας μορφής (π.χ. Φ/Β συστημάτα) ή και συνδυασμένων μορφών ΑΠΕ σε μέρος ή και στο σύνολο των εγκαταστάσεων θα συντελέσει στη μείωση εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή από ένα δημόσιο φορέα, ενώ θα ενισχύσει και το οικολογικό «προφίλ» των ενόπλων δυνάμεων στον τοπικό πληθυσμό. Βέβαια, ως βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση προκρίνεται η χρήση υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ (συνδυασμός μικρών και μεσαίων ανεμογεννητριών με Φ/Β συστήματα), επειδή ήλιος και άνεμος υπάρχουν άφθονα τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Τα υβριδικά συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε μικρή κλίμακα (π.χ. οι εγκαταστάσεις ενός φυλακίου), όσο και σε μεγαλύτερα έργα υποδομής (π.χ. στρατόπεδα), χωρίς να υπάρχουν σοβαρές αλλαγές στη μορφή ενός στρατοπέδου ή μιας στρατιωτικής εγκατάστασης ειρηνικής περιόδου. Σε αυτό το σημείο θα γίνει μνεία της σημασίας στη χρήση αυτόνομων Φ/Β στοιχείων, τα οποία συνεργάζονται με μικρές ανεμογεννήτριες για την ηλεκτροδό Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 31 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

11 τηση απομακρυσμένων περιοχών, όπου δεν υπάρχει σύνδεση με το σύστημα, είτε για γεωγραφικούς λόγους, είτε επειδή αυτό είναι οικονομικά αδύνατο. Τα χαρακτηριζόμενα ως υβριδικά συστήματα φαντάζουν ως η πλέον ιδανική λύση σε αυτές τις περιπτώσεις και μάλιστα έχουν εφαρμοστεί με πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι, δεν υφίσταται ανάγκη διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ εξαιτίας της εναλλασιμότητας του συστήματος, αυτό μπορεί να λειτουργεί και σε μέρες με χαμηλή νέφωση ή με ασθενείς ανέμους, καθότι θα λειτουργεί στη χειρότερη περίπτωση ένα από τα δυο συστήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου η παραπάνω μεθοδολογία βρίσκει εφαρμογή, είναι κατά κύριο λόγο τα φυλάκια επιτήρησης- παρατήρησης στη νησιωτική χώρα, αλλά και αυτά των μονάδων προκαλύψεως κατά δευτερεύοντα λόγο, όπου η σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι προβληματική. Σε αυτή την περίπτωση και η σύγκριση του κόστους της παραγόμενης ενέργειας μεταξύ ενός αυτόνομου συστήματος και μιας πετρελαιομηχανής (και όχι της ενέργειας του δικτύου της ηλεκτρικής εταιρίας) είναι καταλυτικά υπέρ της πρώτης. Δεν θα πρέπει ουδόλως να παραληφθεί ότι πρέπει να είναι συνεχής και καθολική η εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συλλεκτών στο σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων (όπου διαβιοί προσωπικό), ώστε να μειωθεί σε μηδενικό ποσοστό η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας για αυτούς τους σκοπούς. Η έως τώρα κτηθείσα εμπειρία σε αυτόν τον τομέα αναφέρει ότι υπάρχει στη χώρα μας ευκολία τοποθέτησης, αξιοπιστία - ευκολία χρήσης και μεγάλη ενεργειακή εξοικονόμηση. ΠροτΑσεις εφαρμογης παρεμβασεων Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, υπάρχει μια σειρά από κτιριακές εγκαταστάσεις. Πέραν των παρεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μικρές εγκαταστάσεις, υπάρχουν και οι υποδομές σε στρατόπεδα, στρατόπεδα βάσης αλλά και κτίρια υπηρεσιών, τα οποία βρίσκονται εντός του αστικού ιστού (νοσοκομεία, στρατολογικά γραφεία, ΛΑΦ, Στρατιωτικά Πρατήρια, ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ, κ.λπ.). Οι παρεμβάσεις που ενδείκνυνται να γίνουν είναι πολλές, αλλά σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οικονομικοί, χωροταξικοί καθώς και παράγοντες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, οι οποίοι θα κρίνουν τελικά εάν ΑΞΙΖΕΙ να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων. Σημαντικής αξίας για την εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων σε στρατιωτικά κτίρια (όπως τα αναφερθέντα 32 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

12 στην παράγραφο) θα πρέπει να είναι το γεγονός ότι αυτά τα συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυρίως εκεί όπου μπορεί να γίνει άμεσα η κατανάλωση ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν ανάγκες αποθήκευσής της. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού, των μετατροπέων ή ακόμα και των συσσωρευτών (εάν χρειαστούν) μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδική ασφαλή κατασκευή υπόγειου κτίσματος που βοηθά στην οικονομία χώρου σε ένα στρατόπεδο. Ειδικά στην περίπτωση της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων σε στρατόπεδα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 33 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

13 κρίνεται αναγκαίο να υπακούει όχι μόνο στις λειτουργικές αλλά και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις τους και δεν θα πρέπει να οδηγεί το σχεδιασμό τους, αλλά να οδηγείται από αυτόν, σεβόμενη πάντα τις τρεις βασικές ενότητες ενός στρατοπέδου (ενότητα χώρων διοικήσεως - ενότητα χώρων προσωπικού - ενότητα για οχήματα και μηχανήματα). Για οικονομία χρόνου δεν είναι σκοπός του παρόντος και δεν θα αναφερθούν αναλυτικά οι δράσεις στο σύνολο τους, αλλά θα δοθεί μια σαφής εικόνα των παρεμβάσεων που μπορούν να γίνουν σε υπάρχουσες κτιριολογικές εγκαταστάσεις. Η χρήση των Φ/Β πλαισίων ως λειτουργικών δομικών στοιχείων ενός κτιρίου διαμορφώνει νέες και οικονομικά ελκυστικότερες λύσεις. Οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση μόνο Φ/Β στοιχείων δεν αναιρούν την άποψη, ότι η πιο συμφέρουσα λύση για την υπηρεσία είναι η χρήση υβριδικών συστημάτων, ενώ θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όπως παρακάτω: Όψεις Η ενσωμάτωση Φ/Β στοιχείων στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου είναι μια τεχνική όχι απλή, η οποία παρά το σημερινό υψηλό κόστος της, κερδίζει ολοένα έδαφος καθώς σημειώνεται ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας. Με τα σημερινά δεδομένα έχουν αναπτυχθεί ειδικά Φ/Β στοιχεία, κατάλληλα για τοποθέτηση στις προσόψεις κτιρίων, με κόστος που διαρκώς μειώνεται. Η χρήση, για παράδειγμα, νέων ημιδιαφανών Φ/Β πλαισίων κατάλληλου χρωματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην θέση των υαλοπινάκων είναι καινοτόμος και παρέχει ταυτόχρονα ηλιακή ενέργεια και ηλιοπροστασία στο κτίριο, ενώ παράλληλα μπορεί να προσφέρει ηχομόνωση και θερμομόνωση. Ο καλύτερος προσανατολισμός είναι πάντα ο νότιος, άρα μπορούν να αξιοποιηθούν οι όψεις σύμφωνα με αυτόν. Επίπεδες Οροφές Τα Φ/Β στοιχεία μπορούν να αξιοποιήσουν ενεργειακά την πέμπτη όψη της κατασκευής και να τοποθετηθούν σε οροφές κτιριακών συγκροτημάτων. Λόγω του ότι είναι επίπεδες, οι οροφές έχουν συνήθως μικρότερα προβλήματα από σκίαση καθώς και την κατάλληλη κλίση (περίπου 20%), ενώ μια αναπτυγμένη κάτοψη κατά τον άξονα Ανατολής - Δύσης δίνει μεγάλες επιφάνειες στο Νότο, προσφέροντας ευνοϊκότερη τοποθέτηση Φ/Β στοιχείων. Η ύπαρξη επίπεδων ή με πολύ μικρή κλίση οροφών είναι συνηθισμένη σε κτίρια ειρηνικής περιόδου, κυρίως εκτός στρατοπέδων, όπως και σε κτίρια υπηρεσιών. Η τοποθέ 34 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

14 τηση των Φ/Β στοιχείων στο κέλυφος της κατασκευής έχει ακόμη ένα πλεονέκτημα, επειδή επιτρέπει τον καλό αερισμό και την ψύξη τους, απαιτούμενης παράλληλα πολύ καλής μόνωσης στα σημεία όπου στηρίζεται η βάση των στοιχείων. Μια ακόμη εφαρμογή που διαδίδεται γρήγορα, είναι ο περιστρεφόμενες βάσεις που επιτρέπουν την κίνηση του Φ/Β πλαισίου, έτσι ώστε οι ακτίνες του ηλίου να πέφτουν πάντα κάθετα στην επιφάνεια των συλλεκτών, με αποτέλεσμα πάντα τη βέλτιστη απόδοση. Σε αυτήν την κατηγορία προτείνεται η τοποθέτηση Φ/Β πλαισίων σε οροφές κτιρίων στρατωνισμού αλλά και υπηρεσιών (στρατιωτικά νοσοκομεία, ΛΑΦ και στρατολογικά γραφεία), σε οροφές μεταλλικών υπόστεγων συντηρήσεως, υπόστεγων στάθμευσης ειδικών προδιαγραφών, αλλά και σε μαγειρεία - εστιατόρια. Κεραμοσκεπές Η πλειοψηφία των κτιρίων στρατωνισμού εντός στρατοπέδων φέρει κεραμοσκεπή, η οποία προστατεύει το προσωπικό που διαβιοί και βοηθά στο δροσισμό. Η χρήση Φ/Β στοιχείων σε κεραμοσκεπές είναι πλέον διαδεδομένη και ενδιαφέρουσα εφαρμογή. Τα κεραμίδια στηρίζονται στις τεγίδες με τέσσερα ειδικά στηρίγματα, ενώ δίπλα στις τεγίδες τοποθετούνται ηλεκτρολογικά κανάλια. Επάνω στα κεραμίδια τοποθετούνται τα Φ/Β στοιχεία τα οποία συνδέονται με τα καλώδια που τοποθετούνται στο κανάλι. Η τοποθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο χρόνους, αφού η στέγη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τα Φ/Β στοιχεία, ενώ αυτά μπορούν να τοποθετηθούν μετέπειτα εάν προκύψουν λόγοι οικονομίας. Τα ειδικά κεραμίδια μπορούν να διατεθούν σε διάφορους χρωματισμούς ανάλογα με τους περιορισμούς κάθε περιοχής. Πλάκες στέγης Μια ακόμη εφαρμογή είναι η τοποθέτηση ηλιακών πλακών στέγης, κάτι που χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στο εξωτερικό. Οι πλάκες τοποθετούνται με αλληλοκάλυψη και στερεώνονται στις τεγίδες χωρίς ειδικά εξαρτήματα. Η δημιουργία μιας εξωτερικής επίπεδης επιφάνειας είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να έχει ευρεία χρήση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ειρηνικής περιόδου. Επίγεια Φ/Β στοιχεία Η παρέμβαση αυτής της μορφής δεν έχει σχέση με τις προαναφερθείσες, αφού η τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων στο έδαφος είναι πιο απλή διαδικασία. Τα αεροδρόμια, οι βάσεις ελικοπτέρων καθώς και τα στρατόπεδα βάσης (λόγω της έκτασης και της μεγάλης επιφάνειας τους) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση υβριδικών, κατά κύριο λόγο, Φ/Β συστημάτων, βοηθώντας ενεργειακά την καθημερινή λειτουργία τους. Βέβαια οι παραπάνω περιοχές δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ζώνες αποκλεισμού που περιγράφονται στο σχέδιο ΚΥΑ του Ιανουαρίου του Η προσεκτική τους τοποθέτηση, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν, μπορεί να είναι και βιώσιμη, αφού η έκταση τους είναι σχετικά Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 35 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

15 μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες υποδομές, ενώ δεν θα πρέπει να επηρεάζεται η επιχειρησιακή διάσταση ή η αισθητική των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο Ηλιος Εχει μελλον Σε μια εποχή που, όπως φαίνεται, το περιβάλλον διατρέχει σοβαρό κίνδυνο και οι συμβατικές μορφές ενεργείας μάλλον οδεύουν προς χρεοκοπία, οι ΑΠΕ φαντάζουν ως μονόδρομος. Προϊόντος του χρόνου, απαιτείται όσο το δυνατό μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι αρκετές και υπάρχει πλήθος καινοτομιών προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση και να μειωθεί το κόστος των Φ/Β συστημάτων. Ο στόχος είναι εφικτός και πολύ σημαντικός, ώστε αυτή η μορφή ΑΠΕ να καθιερωθεί μαζικά. Συγκεκριμένα, υπάρχει συνεχής έρευνα για την επιφάνεια απορρόφησης των Φ/Β στοιχείων. Αυτή δεν θα είναι επίπεδη, αλλά θα έχει μορφή πυραμίδας για να προκαλεί συνεχή ανάκλαση των ακτίνων του ήλιου. Επίσης, υφίσταται έρευνα για τη διαστρωμάτωση των στοιχείων με διαφορετικά ημιαγώγιμα υλικά, τα οποία θα ενεργοποιούνται με διαφορετικό μήκος κύματος ηλιακής ακτινοβολίας. Η έρευνα της χρήσης ανακλαστήρων είναι ανεπτυγμένη. Επομένως, θα κατευθύνονται οι ακτίνες πάνω στην επιφάνεια των Φ/Β στοιχείων, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα από τον Σεπτέμβριο του 2008, πραγματοποιούνται στο Ισραήλ προχωρημένες έρευνες, με χρηματοδότηση των ΗΠΑ, πάνω στη λειτουργία του πρώτου ηλιακού εργοστασίου, το οποίο θα μετατρέπει μαζικά ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια. Η συσσώρευση ενέργειας πραγματοποιείται μέσω χιλιάδων ηλιοστατικών κατόπτρων, τα οποία θα εστιάζουν πάνω σε ένα παραβολοειδούς μορφής κεντρικό Φ/Β πλαίσιο με ενέργεια πολλαπλάσια την κοινών Φ/Β συστημάτων. Επίσης στη Γαλλία (περιοχή Φοντ Ρομό-Πυρηναία) υπάρχει ανάλογη εγκατάσταση, η οποία «δαμάζοντας» τον ήλιο παράγει kw. Όσον αφορά τη χώρα μας, η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (Ε.Β.Η.Ε) προτείνει ως το έτος 2015 την εγκατάσταση δέκα εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων συλλεκτών, σύμφωνα με την οποία θα αντιστοιχεί χονδρικά ένα τετραγωνικό μέτρο σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Μόνο έτσι θα μπορέσει και η χώρα μας να ανταποκριθεί στις ενεργειακές προκλήσεις και να συμβάλλει αισθητά στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. 36 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

16 Από τα παραπάνω είναι σίγουρο ότι η στροφή στις ΑΠΕ κάνει την προστασία του περιβάλλοντος τρόπο ζωής και όχι χρήση εξεζητημένης τεχνολογίας του μέλλοντος. Επίσης είναι αντιληπτό ότι οι ΑΠΕ αποτελούν τις μόνες ανεξάντλητες εγχώριες πηγές ενέργειας που η χρήση τους μπορεί να αναπτυχθεί στο προσεχές μέλλον και να συμβάλλει σημαντικά στην απεξάρτηση από τις μη εγχώριες κοινές πηγές ενέργειας. Τα ακριβά συμβατικά καύσιμα και η ολοένα αυξανόμενη αρνητική κατάσταση του πλανήτη αλλάζουν τις προτεραιότητες και τον τρόπο σκέψης. Η δραστική αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής δεν θα πρέπει να αφήσει αδιάφορο τον Στρατό, ο οποίος μπορεί μέσω των αρμοδίων φορέων να επιτύχει σημαντικές παρεμβάσεις στις υπάρχουσες, αλλά και ευφυή βιοκλιματικό σχεδιασμό σε νεόδμητες εγκαταστάσεις, με προφανή σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των κατασκευών. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 37 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Φ/Β IEC ΕΠΙΓΕΙΑ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ IEC ΕΠΙΓΕΙΑ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Φ/Β ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ IEC IEC ( ) EΝ ( ) IEC ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΟΚ ELECTRONIC EQUIPMENT FOR USE IN POWER INSTALLATIONS ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ --- ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2007» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 5-7% 11-14% 13-16% 16-17% ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m m m m 2 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kwh / kwp) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kwh / m 2 ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2007» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 38 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Νομοθεσία Αραβαντινός, Α., Βλαστός, Θ., Εμμανουήλ, Δ., Μαρίνος-Κουρής, Δ., Μέμος, Κ., Σκίκος, Γ., Σμπόνιας, Κ., και Θ. Τσούτσος. Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον. Τόμος Β1, Έκδοση ΕΑΠ: Πάτρα, Γεωργιλάκης, Παύλος, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Έκδοση Πολυτεχνείου Κρήτης: Χανιά, Σεπτέμβριος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιακό Τομέα. Έκδοση ΚΑΠΕ: Αθήνα, Κοντορούπης, Γεώργιος. Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Οικισμών. Έκδοση ΕΜΠ: Αθήνα, Μπάκας, Δημήτριος, Αντγος ε.α. Γενικές αρχές συγκροτήσεως πολεοδομικού Στρατοπέδου. Έκδοση ΣΣΕ: Βάρη, Παπαδόπουλος, Μιχάλης. Η ηλεκτροπαραγωγή σε «σταυροδρόμι». άρθρο στο περιοδικό Energy point (τεύχος 10 Μαρ, 2008). Πρεφτίτση, Φωτεινή. Φωτοβολταϊκά Συστήματα στα κτίρια. Παρουσίαση στο περιοδικό «Κτίριο», Εφαρμογές Υλικά. Αθήνα, Πρεφτίτση, Φωτεινή. Φωτοβολταϊκά στοιχεία στις όψεις. Άρθρο στο περιοδικό «Κτίριο», (τεύχος 4/2008, Μάιος 2008). Greenpeace, «Κίνητρα για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης στα κτίρια»: Προτάσεις της Greenpeace, Οκτώβριος Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), Αποτίμηση του κοινωνικού οφέλους από την ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών. Έκδοση ΣΕΦ: Αθήνα, Αύγουστος Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ. Έκδοση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ: Αθήνα, Χρυσανθόπουλος, Βασίλειος, Τχης (ΔΒ). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. άρθρο στο περιοδικό Στρατιωτική Επιθεώρηση (τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2008). Ψωμάς, Στέλιος. Η αγορά Φωτοβολταϊκών. τάσεις και προοπτικές. Έκδοση ΣΕΦ: Αθήνα, Ιανουάριος Πηγές Ν. 3468/2006 _(τεύχος 10) ΦΕΚ 129 Α [Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗ.Θ.Υ.Α)]. Ν. 2244/1994_Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ν. 3017/2002_Κύρωση πρωτόκολλου Κυότο. Ειδικό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ _Σχέδιο ΚΥΑ _ Ιαν Διαδικτυακοί τόποι (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών) gr greek-energy.blogspot.com Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 39 Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µια από τις εφαρµογές των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκµεταλλευόµενοι το φωτοβολταϊκό φαινόµενο το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Εργασία Πρότζεκτ β Τετραμήνου Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Λίγα λόγια για την ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΗΕ (δεκαετία 1990) Κύριοι λόγοι: Απελευθέρωση αγοράς ΗΕ. Δίκτυα φυσικού αερίου. Φαινόμενο θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα Ευστράτιος Θωμόπουλος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Εισαγωγή Η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία)

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία) ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία) Γεωργίου Παναγιώτης Α.Μ.:135 Τσιαντός Γιώργος Α.Μ.:211 Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Τι Είναι Τα Φωτοβολταϊκα Στοιχεία (Φ/Β) Η σύγχρονη τεχνολογία μάς έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος μαθήματος Βασικές αρχές παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο H τάση για αυτονόμηση και απεξάρτηση από καθετί που σχετίζεται με έξοδα αλλά και απρόσμενες αυξήσεις, χαρακτηρίζει πλέον κάθε πλευρά της ζωής μας. Φυσικά, όταν πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Φυσικά! Υπάρχουν εφτά διαφορετικές ανανεώσιμες τεχνολογίες που μπορούν να παράγουν ενέργεια: φωτοβολταϊκά,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473 ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839. Το 1950 τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050

5 σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού μοντέλου είναι εφικτός ο περιορισμός του λιγνίτη στο 6% της ηλεκτροπαραγωγής το 2035 και στο 0% το 2050 Η παρούσα μελέτη διερευνά τις δυνατότητες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2) από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρονικό ορίζοντα το 2035 και το 2050. Για τον σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα 1 ΕΠΑΛ Αθηνών Β` Μηχανολόγοι Ειδική Θεματική Ενότητα ΘΕΜΑ Ανανεώσιμες πήγες ενεργείας ΣΚΟΠΟΣ Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την χρήση ήπιων μορφών ενεργείας. Να αναγνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Με ποιους τρόπους συμβάλει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Ομάδα Εργασίας : Αλεξόπουλος Πέτρος, Δημαρά Κατερίνα, Καλεμάκη

Διαβάστε περισσότερα

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic)

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) (1/13) Αυτόνοµα Συστήµατα: 1. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) 2. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο (Off-grid nondomestic),

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Αθήνα, Απρίλιος 2008 Ήλιος: ητελικήλύση Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗΣ ΒΜ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Πράσινο Κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σκλήκας Χωρεμιώτης Κών/νος Αλέξανδρος Α.Μ.: 439 Α.Μ.: 459 ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ «Στρέψου στον ήλιο και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος και Ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια:

Ήλιος και Ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια: Ηλιακή ενέργεια: Ήλιος και Ενέργεια Ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ Η ανάκτηση του χαμένου εδάφους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. στη Νοτιοανατολική Αττική

Επιδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. στη Νοτιοανατολική Αττική Γρηγόρης Α. Οικονομίδης Δρ Πολιτικός Μηχανικός Επιδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. στη Νοτιοανατολική Αττική TΟ KΕΝΤΡΟ AΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ Πηγών Eνέργειας (KAΠE) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε αν ο αέρας ο ήλιος το νερό μπορούν να αποτελέσουν τις ενεργειακές λύσεις για την ανθρωπότητα για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή!

Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή! Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή! 1 Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή ενέργειας παρουσιάζει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εμφανίζονται στον άνθρωπο με την μορφή των αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παρουσίαση: α) Ιωάννης Κ. Φαλέκας. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα