Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα"

Transcript

1 Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: , Fax:

2 Title: Γενικές Πληροφορίες για τα Φ/Β Συστήµατα No of Pages: 2 of 6 Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 1. Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (Φ/Β) είναι συστήµατα τα οποία εκµεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια µετατρέποντας την σε ηλεκτρική. Η λειτουργία των Φ/Β Συστηµάτων βασίζεται στο Φωτοβολταϊκό φαινόµενο, δηλαδή την άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από την ηλιακή ακτινοβολία (φως). Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται µε τη χρήση υλικών (ηµιαγώγιµων) τα οποία διαθέτουν την ιδιότητα να απορροφούν φωτόνια του ηλιακού φωτός απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια (φωτοηλεκτρικό φαινόµενο). Η ροή των ελεύθερων αυτών ηλεκτρονίων συνεπάγεται τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος ηλεκτρικής τάσης. Τα Φ/Β πλαίσια χωρίζονται ανάλογα µε την τεχνολογία κατασκευής τους σε 3 βασικές οµάδες: Πολυκρυσταλλικά, µε µέση απόδοση 11-14%, Μονοκρυσταλλικά, µε µέση απόδοση 12-16% και σε Άµορφα µε απόδοση 6-8% αντίστοιχα. Ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιούνται, τα Φ/Β Συστήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα ιασυνδεδεµένα Φ/Β Συστήµατα, στα οποία η παραγόµενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. στα Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα, στα οποία η παραγόµενη ενέργεια αποθηκεύεται σε µπαταρίες για χρήση σε περιόδους όπου η ηλιοφάνεια δεν είναι αρκετή ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα µετατρέπονται εύκολα σε υβριδικά µε την προσθήκη ανεµογεννήτριας ή και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Φωτοβολταϊκό Φαινόµενο Φωτοβολταϊκό Στοιχείο Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο Φωτοβολταϊκό Πανέλο Φωτοβολταϊκή Συστοιχία Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια Ορολογία Φωτοβολταϊκών Η άµεση µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση. Για ευκολία, συνήθως χρησιµοποιούµε τη σύντµηση Φ/Β για τη λέξη "φωτοβολταϊκό" (photovoltaic - PV). Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόµα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη (PV cell). Ένα σύνολο Φ/Β στοιχείων που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεµένα. Αποτελεί τη βασική δοµική µονάδα της Φ/Β γεννήτριας (PV module). Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια, που έχουν προκατασκευαστεί και συναρµολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιµη για να εγκατασταθεί σε Φ/Β εγκατάσταση (PV panel). Μια οµάδα από Φ/Β πλαίσια ή πανέλα µε ηλεκτρική αλληλοσύνδεση, τοποθετηµένα συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης (PV array). Το τµήµα µιας Φ/Β εγκατάστασης που περιέχει Φ/Β στοιχεία και παράγει συνεχές ρεύµα (PV generator). Αντιστροφέας (Inverter) Ηλεκτρονική συσκευή που µετατρέπει το συνεχές ρεύµα σε εναλλασσόµενο. Ρυθµιστής Φόρτισης (charge controller) kw (κιλοβάτ) kwp (κιλοβάτ πικ-peak) kwh (κιλοβατώρα) Συσκευή που χρησιµοποιείται σε αυτόνοµα συστήµατα για να ρυθµίζει τη φόρτιση των συσσωρευτών. µονάδα ισχύος [1 kw = Watt, 1 MW = kw] µονάδα ονοµαστικής ισχύος του φωτοβολταϊκού (ίδιο µε το kw) µονάδα ενέργειας

3 Title: Γενικές Πληροφορίες για τα Φ/Β Συστήµατα No of Pages: 3 of 6 Γενικά ένα τυπικό Φ/Β Σύστηµα συνδεδεµένο στο δίκτυο αποτελείται από τα εξής επιµέρους υποσυστήµατα: Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια Κατασκευή Στήριξης Συστήµατα Μετατροπής Ισχύος Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ελέγχου, Προστασίας & λοιπά στοιχεία Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια: Τα Φ/Β Πλαίσια αποτελούνται από (συνήθως 30 έως 36) ερµητικά σφραγισµένα Φ/Β στοιχεία µέσα σε ειδική διαφανή πλαστική ύλη, των οποίων η µπροστινή όψη προστατεύεται (συνήθως) από ανθεκτικό γυαλί χαµηλής περιεκτικότητας σε οξείδιο του σιδήρου. Η κατασκευή αυτή, που δεν ξεπερνά σε πάχος τα 4 µε 5 χιλιοστά, τοποθετείται συνήθως σε πλαίσιο αλουµινίου, όπως τα τζάµια των κτιρίων. Τα στοιχεία εσωτερικά είναι διασυνδεόµενα σε σειρά ή παράλληλα ανάλογα µε την εφαρµογή. Κατασκευή Στήριξης: Τα Φ/Β Πλαίσια προκειµένου να τοποθετηθούν / προσαρµοστούν στο σηµείο εγκατάστασής τους εφοδιάζονται µε ειδικές κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές στήριξης πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, όπως αντοχή στα φορτία που προέρχονται από το βάρος των πλαισίων και τους τοπικούς ανέµους, να µη προκαλούν σκιασµό στα πλαίσια, να επιτρέπουν την προσέγγιση στα πλαίσια, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους. Σε εφαρµογές όπου τα Φ/Β Πλαίσια ενσωµατώνονται σε κτιριακές δοµές, τότε απαιτείται καλή συναρµογή µε τα δοµικά στοιχεία. Συστήµατα Μετατροπής Ισχύος: Τα Φ/Β Πλαίσια παράγουν συνεχές ρεύµα ενώ τα φορτία καταναλώνουν εναλλασσόµενο ρεύµα. Για την µετατροπή της ισχύος στα Φ/Β Συστήµατα χρησιµοποιούνται συνήθως αντιστροφείς (inverters) συνεχούς σε εναλλασσόµενο (DC/AC). Σκοπός των συστηµάτων µετατροπής ισχύος είναι η κατάλληλη ρύθµιση των χαρακτηριστικών του παραγόµενου ρεύµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η τροφοδοσία των διαφόρων καταναλώσεων. Τα σηµαντικότερα κριτήρια για την επιλογή του αντιστροφέα είναι: Η αξιοπιστία Η ενεργειακή απόδοση Οι αρµονικές παραµορφώσεις Το κόστος Η συµβατότητα µε τις τεχνικές απαιτήσεις της ΕΗ Σε ένα τυπικό Φ/Β Σύστηµα ο αντιστροφέας τοποθετείται σε απόσταση από τα Φ/Β Πλαίσια σε στεγασµένο χώρο. Στις περιπτώσεις αυτές οι καλωδιώσεις είναι συνεχούς ρεύµατος. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί Φ/Β Πλαίσια µε ενσωµατωµένους αντιστροφείς (AC-modules) µε συνέπεια να αντικαθίστανται οι καλωδιώσεις συνεχούς µε αντίστοιχες εναλλασσόµενου ρεύµατος, οι οποίες είναι χαµηλότερου κόστους και περισσότερο ασφαλείς. Ηλεκτρονικά Συστήµατα Ελέγχου, Προστασίας & λοιπά στοιχεία: Το Φ/Β Σύστηµα συµπληρώνουν οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου, η γείωση, οι καλωδιώσεις (συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος) και σχετικό ηλεκτρολογικό υλικό, οι διατάξεις ασφαλείας, ο µετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και σύστηµα παρακολούθησης της λειτουργίας του Φ/Β Συστήµατος (κατ επιλογή, αλλά προτεινόµενο). Σηµειώνεται ότι η ΕΗ απαιτεί την ύπαρξη προστασίας απόζευξης του σταθµού µέσω διατάξεων του αντιστροφέα ή µε άλλο τρόπο, ώστε ο σταθµός να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση έλλειψης τάσης από το δίκτυο της ΕΗ, (προς αποφυγή του φαινόµενου της νησιοδότησης) όσο και στην περίπτωση που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των επιτρεπτών ορίων.

4 Title: Γενικές Πληροφορίες για τα Φ/Β Συστήµατα No of Pages: 4 of 6 2. Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Η απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήµατος εξαρτάται: Από το κλίµα της περιοχής (όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες της ηλιοφάνειας, πχ υτική Ελλάδα, τόσο µικρότερη είναι η απόδοση). Από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής (όσο πιο νότια είναι η περιοχή, τόσο µεγαλύτερη είναι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας). Από την κλίση των Φ/Β Πάνελ ως προς το οριζόντιο επίπεδο (η βέλτιστη απόδοση είναι µε νότιο προσανατολισµό και κλίση περίπου 30 µοίρες) Από την ηλικία των Φ/Β πάνελ (υπολογίζεται ότι τα πάνελ έχουν ζωή έτη µε απόδοση έως και 80% για τα πρώτα 20έτη). Πίνακας απόδοσης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε διάφορες κλίσεις και προσανατολισµούς Προσανατολισµός Κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο 0 o 30 o 90 o Ανατολικός - υτικός 90% 85% 50% Νοτιοανατολικός- Νοτιοδυτικός 90% 95% 60% Νότιος 90% 100% 60% Βορειοανατολικός- Βορειοδυτικός 90% 67% 30% Βόρειος 90% 60% 20% Ο χάρτης που ακολουθεί, δίνει µια αρκετά ρεαλιστική ενδεικτική εικόνα για το τι ισχύει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χάρτης Ετήσιας Παραγωγής Ενέργειας (κιλοβατώρες ανά κιλοβάτ) (Πηγή: PVGIS European Communities Φεβρουάριος 2007)

5 Title: Γενικές Πληροφορίες για τα Φ/Β Συστήµατα No of Pages: 5 of 6 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι προβλέψιµη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα µας δώσει το σύστηµά µας σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραµµές, ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα στην Ελλάδα παράγει κατά µέσο όρο ετησίως περί τις κιλοβατώρες ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ (kwh/έτος/kw). Συνεπώς στις νότιες και ανατολικές ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισµό απ ότι στις βόρειες. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα αποδίδει: στην Αθήνα >> kwh/έτος/kw στη Θεσσαλονίκη >> kwh/έτος/kw στην Κρήτη ή στη Ρόδο >> kwh/έτος/kw Η ακριβής απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήµατος θα υπολογιστεί, λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως, ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, οι ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου που θα εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα, οι τυχόν σκιάσεις και αποκλίσεις από τη βέλτιστη κλίση και προσανατολισµό, κ.λπ. 3. Επένδυση στη Φ/Β Ενέργεια Εξασφαλισµένη Απόδοση Ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ που ισχύει από τον Ιούνιο του 2006 θέτει τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα αποδοτικές είναι οι Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Οι Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος µέχρι 20 kwp δεν απαιτούν τις συνήθως πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης ή περιβαλλοντικής µελέτης, ενώ οι εγκαταστάσεις ισχύος µέχρι 150 kwp µπορούν υπό προϋποθέσεις να εξαιρούνται από την υποχρέωση αδειοδότησης. Η αποδοτικότητα της επένδυσης στηρίζεται στην υποχρέωση της ΕΗ για πλήρη απορρόφηση της παραγόµενης ενέργειας µε προνοµιακή τιµή, διασφαλίζοντας ικανοποιητική κερδοφορία για τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα ο ισχύων νόµος προβλέπει φοροαπαλλαγές για όσους επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά. Τα προγράµµατα επενδύσεων στην φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι επιδοτούµενα µε ισχυρά κίνητρα φορολογικών απαλλαγών. Τα Φ/Β Πάνελ που αποτελούν το µεγαλύτερο κόστος ενός Φ/Β Συστήµατος δίνονται από τους κατασκευαστές µε εγγυήσεις από 10 έως και 25 έτη. Το κόστος της λειτουργίας - συντήρησης ενός Φ/Β Συστήµατος, είναι πρακτικά µηδαµινό. Η προληπτική συντήρηση που απαιτούν είναι ο καθαρισµός αυτών από την σκόνη, όταν υπάρχουν µεγάλα διαστήµατα ανοµβρίας, και η φροντίδα ώστε ο περιβάλλοντας χώρος να µην µεταβάλλεται ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες σκίασης (όπως ανάπτυξη δένδρων, θάµνων κλπ). Οι περιπτώσεις έκτακτων καταστροφών, όπως φωτιά, σεισµός κλπ καλύπτονται από συνηθισµένες ασφάλειες κτιρίων και εξοπλισµού. Συνοπτικά, τα Πλεονεκτήµατα των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων είναι τα ακόλουθα: Μηδενική ρύπανση και αθόρυβη λειτουργία Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής (φθάνει τα 30 χρόνια) Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές

6 Title: Γενικές Πληροφορίες για τα Φ/Β Συστήµατα No of Pages: 6 of 6 υνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες Ελάχιστη συντήρηση µετά την αρχική εγκατάσταση Συµπερασµατικά, µε σταθερό και προβλέψιµο κόστος εικοσαετίας, µε προβλέψιµη ενεργειακή απόδοση (kwh/έτος/kw) αλλά και δεδοµένη τιµή πώλησης για µια εικοσαετία, οι επενδύσεις στα Φ/Β Συστήµατα είναι από τις πλέον σίγουρες επενδύσεις της αγοράς. 3. Κατάλληλοι χώροι τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Ένα Φ/Β Σύστηµα µπορεί να τοποθετηθεί: Στην οροφή υπάρχοντος κτιρίου Σε οποιονδήποτε ανοικτό ιδιόκτητο και περιφραγµένο χώρο Σε ανοιχτό χώρο parking ως σκίαστρο Ως δοµικό συστατικό νέας κτιριακής κατασκευής σύµφωνα µε την υπάρχουσα διεθνή εµπειρία Ως αρχιτεκτονική παρέµβαση, σε στάδια, πάρκα, πλατείες, δρόµους κλπ σύµφωνα µε την υπάρχουσα διεθνή εµπειρία Γενικά τα περισσότερα κτίρια και οικόπεδα είναι κατάλληλα, αρκεί να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος Το κτίριο ή η έκταση να είναι νόµιµα Να υπάρχει σωστός προσανατολισµός Για τα υπάρχοντα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα απαιτούνται περίπου τετραγωνικά µέτρα για κάθε kw εγκατεστηµένης ισχύος ανάλογα µε την τεχνολογία των πάνελ που θα χρησιµοποιηθεί. Επίσης πρέπει να υπολογιστεί η απόσταση που πρέπει να έχουν µεταξύ τους οι συστοιχίες των πάνελ για την επισκεψιµότητα και την αποφυγή σκίασης. Στην επιλογή του χώρου θα πρέπει να υπολογιστούν η σχετική νοµοθεσία (για τυχόν ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους), η ηλιοφάνεια (αποφυγή χώρων µε σκίαση από δέντρα, γειτονικά κτίρια, βόρειος προσανατολισµός κεκλιµένων σκεπών) και η εγγύτητά του µε το δίκτυο της ΕΗ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 kwp. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco. Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος

Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco. Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος 2 Schüco Φωτοβολταϊκά στη στέγη Το ελληνικό κράτος υποστηρίζει τις Φ/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ Προσδιορισµός επαγγελµατικού πλαισίου Φ/Β εγκαταστάτη και διαµόρφωση µεθοδολογίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος PVTRIN Κατάλογος συχνών τεχνικών αστοχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Έργο PERCH: Παραγωγή ηλεκτρισμού με μικρά συστήματα ΑΠΕ & ΣΗΘ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ www.home-electricity.org Συντονιστής: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Sigma sa www.sigma-sa.com Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό κτιριακό τοµέα. Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα