ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας ένα και μόνο κουτάκι ( ) στο συνημμένο Δελτίο Απαντήσεων. Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν οι βαθμοί οι οποίοι σημειώνονται σε () Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Α Μέρους (Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών) είναι 30/100. Το σύνολο βαθμών του Β Μέρους (Θέματα Ανάλυσης και Σχεδίασης) είναι 70/100. Το σύνολο της βαθμολογίας είναι 100. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (2.5 μονάδες) Ποια από τις παρακάτω απαιτήσεις από το λογισμικό ΔΕΝ είναι λειτουργική; (Α) Η εφαρμογή θα διαβάζει τα στοιχεία των φοιτητών από την οθόνη και θα τα καταχωρεί σε αρχείο (Β) Η καταχώρηση των βαθμολογιών των φοιτητών θα γίνεται σε βάση ORL Η εφαρμογή θα εκτυπώνει τις βαθμολογίες των φοιτητών Η εφαρμογή θα αποστέλλει στον καθηγητή με τη λίστα των φοιτητών που έχουν επιλέξει το μάθημά του ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (2.5 μονάδες) Ένα πληροφοριακό σύστημα πιστοποιεί τους χρήστες του συγκρίνοντας τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι με αυτά που διαθέτει σε ένα μητρώο δυνητικών (επιτρεπτών) χρηστών του. Σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής το σύστημα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης και ενημερώνει κατάλληλα το μητρώο ώστε να μην είναι δυνατή η εγγραφή άλλου χρήστη με τα ίδια στοιχεία. Στην αντίθετη περίπτωση το σύστημα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι επιτρεπτή η εγγραφή του. Με ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν οι Ροές [1-4] ώστε το ακόλουθο Δ.Ρ.Δ. να περιγράφει πλήρως την παραπάνω διαδικασία; ΑΦΜ 1. Μητρώο Δυνητικών Χρηστών (1) ΑΦΜ Έλεγχος Πιστοποίησης Χρήστη Ρ.4 Απενεργοποίηση Χρήστη ΑΦΜ, Ονομ/νυμο, Ετος Γεν. Πατρώνυμο Υποψήφιος Χρήστης ΑΦΜ, Ονομ/νυμο, Έτος Γεν., Πατρώνυμο (3) (2) Εγγεγραμμένος Χρήστης (4) Ενημέρωση χρήστη για αποτυχία εγγραφής Ρ.3 Δημιουργία Προσωπικών Στοιχείων Πρόσβασης ΑΦΜ, ccountname, Password 2. Εγγεγραμμένοι Χρήστες Σελίδα 1

2 (Α) (Β) (1): ΑΦΜ, Ονομ/νυμο, Έτος Γεν, Πατρώνυμο, (2): ΑΦΜ, Ονομ/νυμο, Έτος Γεν, Πατρώνυμο, (3): ΑΦΜ, (4): Μήνυμα (1): ΑΦΜ, Ονομ/νυμο, Έτος Γεν, Πατρώνυμο, (2): ccountname, Password, (3): ΑΦΜ, (4): Μήνυμα (1): Ονομ/νυμο, Έτος Γεν, Πατρώνυμο, (2): ccountname, Password, (3): ccountname, Password, (4): Μήνυμα (1): Ονομ/νυμο, Έτος Γεν, Πατρώνυμο, (2): ccountname, (3): ΑΦΜ, (4): ΑΦΜ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (2.5 μονάδες) Ποιο από τα παρακάτω Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Δ.Ρ.Δ.): () () οδηγεί (με βάση τη διαδικασία μετάβασης που έχετε διδαχθεί) στο Δ.Δ.Π. το οποίο ακολουθεί; xec_p3, xec_p4, alc_ Put_ xec_p1 xec_p2 _ alc_p3_, et_ alc_ et_ alc_, Σελίδα 2

3 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 (2.5 μονάδες) Για το Δ.Δ.Π. της προηγούμενης ερώτησης δίνονται παρακάτω τέσσερις από τις procedures οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάπτυξη του αντίστοιχου Ψευδοκώδικα (οι οποίες αφορούν στις μονάδες xec_p3, alc_, et_ και Put_, αντίστοιχα). Βρείτε ποια από αυτές δεν περιέχει λάθη, σύμφωνα με τη μεθοδολογία την οποία έχετε διδαχθεί. (Α) PROUR xec_p3 LOL VR,, ; Αρχικοποίησε,, ; LL xec_p1(:in/out); LL xec_p2(:in/out); LL xec_p4(:in); N PROUR (Β) PROUR alc_(:in, :IN, :IN/OUT) LULT, ROM N PROUR PROUR et_(:in/out) R ; N PROUR PROUR Put_(:IN/OUT) WRIT ; N PROUR ΕΡΩΤΗΣΗ 5 (2.5 μονάδες) Έστω η τριαδική συσχέτιση ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ(ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΡΓΟ, ΤΜΗΜΑ) με λόγο πληθικότητας (Ν, 1, 1). Θεωρώντας πως δεν έχουμε άλλη γνώση σχετικά με την επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής και τις επιμέρους συσχετίσεις, ο λόγος πληθικότητας της έμμεσης (που προκύπτει ως υποσύνολο της τριαδικής) συσχέτισης μεταξύ των δύο οντοτήτων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΟ : (Α) είναι σίγουρα 1-1 (Β) είναι σίγουρα 1-Ν είναι σίγουρα Ν-1 κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό ΕΡΩΤΗΣΗ 6 (2.5 μονάδες) Δίνεται ο ακόλουθος Ψευδοκώδικας: for i = 1 to αριθμός_εγγραφών_της_σχέσης_r for j = 1 to αριθμός_εγγραφών_της_σχέσης_s begin read(i-οστή εγγραφή της R) read(j-οστή εγγραφή της S) if R.>S. then print() end Διαλέξτε την ισοδύναμη σχεσιακή έκφραση: (Α) Π (σ R.>S.Β (R) σ R.>S.Β (S)) () Π,, (σ R.>S. (R X S)) Π (R R.>S. S) καμία έκφραση δεν είναι ισοδύναμη με τον πιο πάνω Ψευδοκώδικα ΕΡΩΤΗΣΗ 7 (2.5 μονάδες) Έστω πως εκτελούνται οι ακόλουθες εντολές: create table test (id int, value char(10)); insert into test values (1, NULL ); insert into test values (2, hello ); insert into test values (3, IS NULL); insert into test values (4, ); Σελίδα 3

4 και στη συνέχεια εκτελείται το ερώτημα (query): select id from test where value IS NULL; Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές: (Α) το αποτέλεσμα του ερωτήματος αποτελείται από 2 εγγραφές (Β) το αποτέλεσμα του ερωτήματος είναι η τιμή 3 το αποτέλεσμα του ερωτήματος είναι η τιμή 1 το αποτέλεσμα του ερωτήματος αποτελείται από 3 εγγραφές () το αποτέλεσμα του ερωτήματος αποτελείται από 0 εγγραφές ΕΡΩΤΗΣΗ 8 (2.5 μονάδες) Έστω το ακόλουθο απόσπασμα Δ.Ο.Σ.: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ν ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΩΔ ONOM I Επιλέξτε το σχεσιακό Σχήμα το οποίο ΔΕΝ είναι εννοιολογικά ισοδύναμο με το πιο πάνω απόσπασμα Δ.Ο.Σ.: (Α) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ(ΚΩΔ, ΟΝΟΜ/ΜΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ(I, ΟΝΟΜΑ) ΔΙΔΑΣΚΕΙ(I, ΚΩΔ) (Β) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ(ΚΩΔ, ΟΝΟΜ/ΜΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ(I, ΟΝΟΜΑ, ΚΩΔ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ(I, ΟΝΟΜΑ, ΚΩΔ, ΟΝΟΜ/ΜΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ(I, ΟΝΟΜΑ) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ(ΚΩΔ, ΟΝΟΜ/ΜΟ, I) ΕΡΩΤΗΣΗ 9 (2.5 μονάδες) Θέλουμε να συγχρονίσουμε τις Διαδικασίες Δ1 και Δ2 με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάποιο σημείο της εκτέλεσής της, η Δ1 να περιμένει ένα σήμα από τη Δ2 προκειμένου να προχωρήσει. Το συγχρονισμό αυτό μπορούμε να τον επιτύχουμε με το παρακάτω πρόγραμμα: var s: semaphore; s:= ; cobegin X: begin..p(s);.. end Y: begin..v(s);... end coend Με τι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τα Α, Χ, Υ ώστε να επιτύχουμε το συγχρονισμό τον οποίο θέλουμε: (Α) Το Α με 1, το Χ με Δ1 και το Υ με Δ2. (Β) Το Α με 0, το Χ με Δ1 και το Υ με Δ2. Το Α με 1, το Χ με Δ2 και το Υ με Δ1. Το Α με 0, το Χ με Δ2 και το Υ με Δ1. Σελίδα 4

5 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 (2.5 μονάδες) Θεωρούμε ένα χώρο λογικών διευθύνσεων ο οποίος αποτελείται από 8 σελίδες των 1024 bytes η κάθε μία και αντιστοιχίζεται σε φυσική μνήμη με 32 πλαίσια μνήμης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; (Α) (Β) Η λογική διεύθυνση έχει 10bits και η φυσική διεύθυνση έχει 18bits Η λογική διεύθυνση έχει 15bits και η φυσική διεύθυνση έχει 13bits Η λογική διεύθυνση έχει 13bits και η φυσική διεύθυνση έχει 15bits Η λογική διεύθυνση έχει 12bits και η φυσική διεύθυνση έχει 16bits ΕΡΩΤΗΣΗ 11 (2.5 μονάδες) Έστω ότι τρεις Διεργασίες Α, Β, Γ, με απαιτήσεις χρόνου Τ Α = 5ms, Τ Β = 5ms, και Τ Γ = 3ms, φτάνουν στην ουρά Κ.Μ.Ε. τις χρονικές στιγμές 0, 2, και 4 αντίστοιχα. Έστω οι ακόλουθοι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης (α) Round Robin με κβάντο ίσο με 3ms, και (β) Shortest Job irst (SJ) - χωρίς επαναεισαγωγή. Επιλέξτε τη σωστή από τις παρακάτω απαντήσεις: (Α) Τη χρονική στιγμή 7, και για τον αλγόριθμο RR και για τον αλγόριθμο SJ η Διεργασία η οποία εκτελείται στην Κ.Μ.Ε. είναι η Β. (Β) Τη χρονική στιγμή 7, για τον αλγόριθμο RR η Διεργασία η οποία εκτελείται στην Κ.Μ.Ε. είναι η Α, ενώ για τον αλγόριθμο SJ η Διεργασία η οποία εκτελείται στην ΚΜΕ είναι η Γ. Τη χρονική στιγμή 7, για τον αλγόριθμο RR η Διεργασία η οποία εκτελείται στην Κ.Μ.Ε. είναι η Γ, ενώ για τον αλγόριθμο SJ η Διεργασία η οποία εκτελείται στην ΚΜΕ είναι η Β. Τη χρονική στιγμή 7, και για τον αλγόριθμο RR και για τον αλγόριθμο SJ η Διεργασία η οποία εκτελείται στην Κ.Μ.Ε. είναι η Γ. (Ε) Κανένα από τα παραπάνω. ΕΡΩΤΗΣΗ 12 (2.5 μονάδες) Έστω δύο Διεργασίες Α και Β (όπως φαίνονται παρακάτω) εκ των οποίων η μία (Α) τυπώνει τη λέξη pong και η άλλη (Β) τυπώνει τη λέξη ping. Oι Διεργασίες πρέπει να εκτελούνται παράλληλα και να εξασφαλίζεται ότι η εκτέλεσή τους θα τυπώνει επαναληπτικά τις λέξεις ping pong με αυτή τη σειρά. Οποιαδήποτε άλλη σειρά θεωρείται λανθασμένη. Το συγχρονισμό αυτό μπορούμε να τον επιτύχουμε με τη χρήση δύο Σημαφόρων sem και sem: Διεργασία Α Διεργασία Β While (true) while (true) { { wait(χ); wait(ζ); Print pong ; print ping ; signal(υ); signal(w); } } Πώς θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε τις Σημαφόρους sem και sem και με τι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τα Χ, Υ, Ζ και W ώστε να επιτύχουμε το συγχρονισμό που θέλουμε: (Α) Οι Σημαφόροι αρχικοποιούνται στις τιμές sem = 1 και semβ = 0, ενώ το Χ με sem, το Y με sem, to Z με semβ και το W με sem. (Β) Οι Σημαφόροι αρχικοποιούνται στις τιμές sem = 0 και semβ = 1, ενώ το Χ με semβ, το Y με semα, to Z με semα και το W με semβ. Οι σημαφόροι αρχικοποιούνται στις τιμές sem = 1 και semβ = 0, ενώ το Χ με sem, το Y με sem, to Z με semα και το W με semβ. Οι Σημαφόροι αρχικοποιούνται στις τιμές sem = 0 και semβ = 1, ενώ το Χ με sem, το Y με sem, to Z με semβ και το W με sem. (Ε) Κανένα από τα παραπάνω. Καλή Επιτυχία!!! Σελίδα 5

6 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 45 ] Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Αρ. Μητρώου: Αρ. και είδος ταυτότητας: Επιλέξτε μία και μόνο απάντηση. Δεν υπάρχουν αρνητικοί βαθμοί για λαθεμένες απαντήσεις. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 4 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 5 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 6 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 7 (2.5) Η (Ε) ΕΡΩΤΗΣΗ 8 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 9 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 10 (2.5) ΕΡΩΤΗΣΗ 11 (2.5) Η (Ε) ΕΡΩΤΗΣΗ 12 (2.5) Η (Ε) Σελίδα 6

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ11 2014-15 Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Μέρους Α (ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τ.Τ.Π. Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός Γ ΕΠΑ.Λ Απαντήσεις των Ερωτήσεων & Λύσεις των Ασκήσεων. Περιέχονται επίσης:

Δομημένος Προγραμματισμός Γ ΕΠΑ.Λ Απαντήσεις των Ερωτήσεων & Λύσεις των Ασκήσεων. Περιέχονται επίσης: Δομημένος Προγραμματισμός Γ ΕΠΑ.Λ Απαντήσεις των Ερωτήσεων & Λύσεις των Ασκήσεων Περιέχονται επίσης: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Υλοποίηση δραστηριοτήτων σε Pascal v.1.0 (σχ. έτος 2009-10) s Sx111111

Διαβάστε περισσότερα

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους 2014 PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους Καρούσος Νικόλαος Επιστημονικός Συνεργάτης Παρασκευά Σταυρούλα Φοιτήτρια, Εργαστηριακή Βοηθός, τμήμα ΕΠΔΟ Μεσολογγίου 33 Έκδοση 1.1 Πρόλογος... - 2-1. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι.

Αποτελείται από τρεις (3) τόμους. Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διδακτικό Υλικό : Αποτελείται από τρεις (3) τόμους Τόμος Α : Τεχνολογία Λογισμικού Ι Τόμος Β : Βάσεις Δεδομένων και Τόμος Γ : Λειτουργικά Συστήματα Ι. 7/10/2006 EAP-PLH11-Ch01_03 ΙΚΜ 1 Χαρακτηριστικά Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Δημιουργία ιστοσελίδας ανταλλαγής ή πώλησης και αγοράς προϊόντων με τη μέθοδο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα