Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:"

Transcript

1 Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα της πιο κάτω πράξης χρησιμοποιώντας τη σειρά Προτεραιότητας (να δείξετε όλα τα στάδια υπολογισμού). (Μον.2) ( Χ^Υ) + Κ*2-3 (γ) Αν A=6, B=3, C=8, να δηλώσετε αν το αποτέλεσμά της λογική παράστασης, είναι αληθές (True) ή ψευδές (False). (A>6) Or (B<10) And (C>B) (Μον.2) (δ) Να μετατρέψετε την ακόλουθη μαθηματική παράσταση σε έκφραση στη Visual Basic (Μον.2) Ζ = a 4 + (d-3c) 5b Άσκηση 2 (α) Να ξαναγράψετε το πιο κάτω τμήμα κώδικα χρησιμοποιώντας την περιπτωσιακή δομή SELECT CASE: If (x=0) then y=0 Msgbox y elseif (x>=1) AND (x<=100) then y=1 Msgbox y elseif (x=101) OR (x=103) OR (x=105) then y=2 Msgbox y else Msgbox Error End if (β) Να ξαναγράψετε το πιο κάτω τμήμα κώδικα χρησιμοποιώντας την δομή επανάληψης For Next. counter=1 Do while counter<=10 num=inputbox ( Δώσε αριθμό ) if num >=0 then Msgbox Θετικός αριθμός else Msgbox Αρνητικός αριθμός end if Loop counter=counter+2

2 Άσκηση 3 Σας δίνεται το πιο κάτω Λογικό διάγραμμα. Αρχή izigoi=0 Διάβασε imax ia=2 False ia<=imax True False izigoi=0 True izigoi=izigoi+1 Τύπωσε izigoi Τύπωσε Δεν βρέθηκε κανένας ζυγός αριθμός ia=ia+2 Τέλος Μελετήστε τον πιο κάτω κώδικα ο οποίος γράφτηκε για το πιο πάνω λογικό διάγραμμα. Υπογραμμίστε 4 από τα λάθη. Ξαναγράψετε τον κώδικα διορθώνοντας τα. Dim ia as string Dim izigoi as integer Dim imax as integer ia=2 izigoi=0 imax=inputbox( Δώσε τον μέγιστο αριθμό που θέλει ) for ia=2 to imax izigoi=izigoi+1 ia=ia+2 Next ia If izigoi=0 then Msgbox Δεν βρέθηκε κανένας ζυγός αριθμός Else Msgbox Bρέθηκαν &izigoi & αριθμοί

3 Άσκηση 4 Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη Visual Basic το οποίο διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό από το πληκτρολόγιο και υπολογίζει το άθροισμα των αριθμών από το 1 μέχρι τον αριθμό που δίνει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο (π.χ. αν δοθεί ο αριθμός 4 το πρόγραμμα υπολογίζει το άθροισμα και εμφανίζει το αποτέλεσμα 10, αν δοθεί ο αριθμός 5 το άθροισμα είναι που ισούται με 15). Στο πρόγραμμα υπάρχουν πέντε (5) λογικά ή/και συντακτικά λάθη βρέστε τέσσερα (4) λάθη από αυτά. Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα διορθώνοντας τα λάθη και να υπογραμμίσετε τις διορθώσεις. Private Sub cmdypologise_click() Dim k,num As currency Dim sum as Integer num= InputBox( Δώσε ένα ακέραιο αριθμό ) sum = 1 For k = 1 to N sum = sum + 1 Next Print "Άθροισμα= " ; sum End Sub Άσκηση 5 Δίνεται ο πίνακας vathmoi όπως φαίνεται πιο κάτω: (1) vathmoi (2) (3) (4) (5) (Α) Να γράψετε την εντολή, στη Visual Basic, για τη δήλωση πίνακα vathmoi. (Β) Να συμπληρώσετε στον πιο πάνω πίνακα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν όταν εκτελεστούν οι πιο κάτω εντολές. vathmoi (1) = 10 vathmoi (2) = 10 + vathmoi (1) vathmoi (3) = vathmoi (2) vathmoi (1) vathmoi (4) = 15 vathmoi (5) = vathmoi (2)*2 vathmoi (1) = vathmoi (1) - 2

4 Άσκηση 6 Στη γυμναστική κατασκήνωση «νους υγιής εν σώματι υγιεί» λαμβάνουν μέρος 200 παιδιά από χρονών. Τα παιδιά των ηλικιών πληρώνουν 250, ενώ τα παιδιά των πληρώνουν 300. Να γίνει πρόγραμμα σε Visual Basic το οποίο θα διαβάζει την ηλικία των 200 παιδιών και θα υπολογίζει και θα τυπώνει το σύνολο των διδάκτρων για τα παιδιά και το αντίστοιχο σύνολο για τα παιδιά Τέλος να υπολογίζει και να τυπώνει τα συνολικά έσοδά της κατασκήνωσης. Σημ.: 1. Δεν χρειάζεται να γίνεται έλεγχος για την ορθότητα των ηλικιών 2. Να χρησιμοποιηθούν οι εντολές inputbox για το διάβασμα των δεδομένων και print για τις εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων Άσκηση 7 (α) Να σχεδιάσετε ένα λογικό διάγραμμα που θα δέχεται ένα(1) ακέραιο αριθμό Χ και στη συνέχεια να τυπώνει όλους τους ζυγούς αριθμούς από το 1 μέχρι και το Χ. Π.χ. αν δοθεί ο αριθμός 8, θα πρέπει να τυπωθούν οι αριθμοί 2,4,6,8 αν δοθεί ο αριθμός 11, θα πρέπει να τυπωθούν οι αριθμοί 2,4,6,8,10 (β) Να γράψετε τις εντολές σε Visual Basic που να υλοποιούν τον πιο πάνω αλγόριθμο. Για την είσοδο δεδομένων να χρησιμοποιηθεί η εντολή inputbox, ενώ για την εκτύπωση να χρησιμοποιηθεί η εντολή print Ασκηση 8 Να γράψετε πρόγραμμα στη Visual Basic, βάσει του οποίου θα μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα κυρίως φαγητό και όσα επιδόρπια επιθυμεί. Αφού κάνετε τις επιλογές σας, να εμφανίσετε το συνολικό κόστος. Γράψετε τις εντολές στο κουμπί «Υπολογισμός Φαγητού» (Βαθμοί 8) optklef optsteak optmous chkgliko chkfrouto chkpagoto optkoto

5 Άσκηση 9 Ένας βασικός πίνακας της βάσης δεδομένων ενός νοσοκομείου είναι ο πίνακας ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα πιο κάτω πεδία, τύπους και ιδιότητες. Εντοπίστε και αναφέρετε τέσσερα λάθη που υπάρχουν στην καταχώρηση εγγραφών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ιδιότητες Κωδικός Πελάτη Number Field Size: Integer Επίθετο Text Field Size: 25 Required = Yes Όνομα Text Field Size: 10 Φύλο Text Validation Rule : Θ or A Ημερ Γέννησης Date/Time Format: Medium Date Τηλέφωνο Number Κωδικός Επίθετο Όνομα Φύλο Ημερ Γέννησης Τηλέφωνο Πελάτη 5 Αχιλλέας Α Αντωνιάδη Ανδριανή-Πηνελόπη Θήλυ 5/8/1990 Mob: Λάθη

6 Άσκηση 10 Να σχεδιάσετε μια βάση δεδομένων στην MS ACCESS για μια πιτσαρία. Η Βάση Δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει δύο (2) πίνακες, οι οποίοι να περιέχουν: 1) τα στοιχεία των Προϊόντων: Κωδικός Προϊόντος, Περιγραφή, Ποσότητα, Τιμή Πώλησης, Ημερομηνία Λήξης και Κωδικός Προμηθευτή. 2) τα στοιχεία των Προμηθευτών: Κωδικός Προμηθευτή, Όνομα, Τηλέφωνο και Διεύθυνση Να σχεδιάσετε τους δύο πίνακες: α) δίνοντας κατάλληλα ονόματα στους πίνακες β) δίνοντας κατάλληλα ονόματα στα πεδία (field name) των πινάκων γ) δηλώνοντας τους τύπους δεδομένων (data type) των πεδίων δ) δηλώνοντας το πρωτεύον κλειδί (primary key) του κάθε πίνακα ε) σχεδιάζοντας την σχέση (relationship) ανάμεσα στους δύο πίνακες Όνομα Πίνακα:... Πρωτεύον Κλειδί:... Όνομα Πεδίου (Field Name) Τύποι Δεδομένων (Data Type) Όνομα Πίνακα:... Πρωτεύον Κλειδί:... Όνομα Πεδίου (Field Name) Τύποι Δεδομένων (Data Type) Σχέση (relationship)

7 Άσκηση 11 Ένα κατάστημα ενοικίασης DVD διατηρεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή των DVDs που διαθέτει για ενοικίαση, καθώς και για τους πελάτες του. Μελετήστε το πίνακα που σας δίνετε πιο κάτω και απαντήστε στα πιο κάτω ερωτήματα: (α) Προσδιορίστε τον τύπο δεδομένων των πιο κάτω πεδίων: (i) DVD_ID:.. (ii) Τίτλος:.. (iii) Χρονολογία:. (iv) Υπότιτλοι:.. (β) (i) Πόσες εγγραφές (Records) έχει ο πίνακας;. (ii) Πόσα πεδία (fields) έχει ο πίνακας;. (iii) Ποιο πεδίο πρέπει να οριστεί ως πρωτεύον κλειδί; (iv) Ποιο είναι το όνομα του πίνακα;.. (γ) Να συμπληρώσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις (i) (ii) Το βασικότερο συστατικό μιας βάσης δεδομένων είναι ο πίνακας. Η σχέση (Relationship) ένα προς πολλά ενώνει ένα πεδίο με πολλά άλλα πεδία. (iii) Βάση δεδομ. είναι ένα σύνολο από αρχεία που περιέχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. (iv) Εγγραφή είναι μια γραμμή σε ένα πίνακα.

8 Άσκηση 12 α) Να αναφέρετε τις έξι φάσεις του κύκλου ζωής και ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος με τη ορθή σειρά β) Να γράψετε Σ για Σωστό ή Λ για Λάθος στις πιο κάτω προτάσεις. Α/α Πρόταση Σ/Λ Η πιο μεγάλη σε διάρκεια φάση ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η φάση της 1 υλοποίησης. 2 Για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οντοτήτων/παραγόντων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία Η σχεδίαση των ΔΡΔ γίνονται κατά τη φάση της σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος. Μαύρη τρύπα είναι μια διαδικασία η οποία έχει μόνο εισροές δεδομένων Η ροή δεδομένων από εξωτερικό πράκτορα σε αρχείο θεωρείται μη έγκυρη Οι διαδικασίες ενός συστήματος πρέπει να έχουν μόνο μία ροή εισόδου και μόνο μια ροή εξόδου.

9 Άσκηση 13 Η κυβέρνηση παραχωρεί χαμηλότοκο δάνειο για τους πρόσφυγες. Ένας πρόσφυγας για να πάρει δάνειο συμπληρώνει μια αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία. Η αίτηση καταχωρείται στο αρχείο Αιτήσεων και το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα κωδικό αίτησης που αποθηκεύεται στο αρχείο αιτήσεων μαζί με τα άλλα στοιχεία της αίτησης. Ο κωδικός αυτός δίνεται και στον πρόσφυγα, ταυτόχρονα με την καταχώρηση του στο αρχείο. Κάθε τέλος του μήνα δημιουργείται ένας κατάλογος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τον τελευταίο μήνα και παραδίδεται στην επιτροπή, για να τον μελετήσει. Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και αποφασίζει ποιοι αιτητές θα εγκριθούν για παροχή δανείου, καθώς και το ποσό του δανείου. Ο κωδικός των εγκεκριμένων αιτήσεων μαζί με το ποσό του δανείου και την ημερομηνία έγκρισής καταχωρούνται στο αρχείο Εγκεκριμένων Αιτήσεων. Οι πρόσφυγες που εγκρίθηκαν για δάνειο ενημερώνονται με επιστολή για την εξέλιξη αυτή. Η επιστολή περιλαμβάνει το κωδικό αίτησης το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση του αιτητή και το ποσό του δανείου που τους δόθηκε, και τα οποία είναι αποθηκευμένα στο αρχείο Αιτήσεων και στο αρχείο Εγκεκριμένων Αιτήσεων. Εντοπίστε και διορθώστε στο ΔΡΔ τα τέσσερα λάθη που υπάρχουν. Αναφέρετε το είδος του κάθε λάθους. Περιγραφή Λαθών (2 βαθμοί για κάθε λάθος)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) Η εργασία που θα περιγραφεί στη συνέχεια περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε περιβάλλον SQL SERVER

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα