ΕΠΛ003 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΛ003 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΛ003 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

2 Άσκηση 1 Δίνεται υπολογιστικό πρόβλημα: Έστω ότι ο χρήστης εισάγει μια ακολουθία θετικών αριθμών από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: το μηδέν). Να τυπωθεί ο μέγιστος αριθμός στην οθόνη. Για το παραπάνω υπολογιστικό πρόβλημα, ζητούμε να δώσετε: (α) Σαφή περιγραφή του προβλήματος (5 μονάδες). (β) Διάγραμμα ροής αλγορίθμου που να επιλύει το πρόβλημα (10 μονάδες). (γ) Ψευδοκώδικα που να αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής (5 μονάδες).

3 Άσκηση 1 (α) Σαφής Περιγραφή Δίνεται μια ακολουθία θετικών αριθμών x 1, x 2,, x N, από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: x N = 0). Να υπολογιστεί και να τυπωθεί στην οθόνη ο μέγιστος αριθμός max(x 1, x 2,, x N ). Είσοδος: Μια ακολουθία θετικών αριθμών x 1, x 2,, x N, από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: x N = 0). Έξοδος: Ο μέγιστος αριθμός max(x 1, x 2,, x N ).

4 Άσκηση 1 (β) Διάγραμμα Ροής αρχή max 0 x max<x Ψ Α max x x οτρέχων αριθμός max ο μέχρι στιγμής μέγιστος Α x 0 Ψ Ψ max τέλος

5 Άσκηση 1 (γ) Ψευδοκώδικας x οτρέχων αριθμός max ο μέχρι στιγμής μέγιστος 1. Αρχή. 2. max Επανάληψη: 4. Διάβασε x. 5. Αν max < x 6. τότε max x. 7. όσο x Τύπωσε max. 9. Τέλος. 5

6 Άσκηση 2 Ζητούμε πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να δίνει θετικούς και αρνητικούς αριθμούς στην είσοδο, με σήμα τέλους το μηδέν, και να τυπώνει στην οθόνη τον κύβο (x 3 ) του κάθε θετικού αριθμού και το τετράγωνο (x 2 ) του κάθε αρνητικού. Το μηδέν να μην τυπώνεται. Ζητούμε: (α) Διάγραμμα ροής αλγορίθμου που να επιλύει το πρόβλημα (12 μονάδες) (β) Ψευδοκώδικα που να αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής (8 μονάδες)

7 Άσκηση 2 (β) Διάγραμμα Ροής αρχή x Α x * x x 0 Α x < 0 Ψ Ψ x * x * x τέλος x οτρέχων αριθμός x

8 Άσκηση 2 (β) Ψευδοκώδικας x οτρέχων αριθμός 1. Αρχή 2. Διάβασε x 3. Όσο x 0 επανέλαβε : 4. An x < 0 5. τότε τύπωσε x * x 6. αλλιώς τύπωσε x * x * x 7. όσο x 0 8. Τέλος 8

9 Άσκηση 3 Δίνεται υπολογιστικό πρόβλημα: Έστω ότι ο χρήστης εισάγει μια ακολουθία φυσικών θετικών αριθμών από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: ένας αρνητικός αριθμός). Να υπολογιστεί και να τυπωθεί στην οθόνη ο μέσος όρος των αριθμών στην είσοδο (δηλαδή όλων των αριθμών πλην του σήματος τέλους). Για το παραπάνω υπολογιστικό πρόβλημα, ζητούμε να δώσετε: α. Σαφή περιγραφή του προβλήματος (5 μονάδες) β. Διάγραμμα ροής αλγορίθμου που να επιλύει το πρόβλημα (10 μονάδες) γ. Ψευδοκώδικα που να αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής (5 μονάδες)

10 Άσκηση 3 (α) Σαφής Περιγραφή Δίνεται μια ακολουθία αριθμών x 1, x 2,, x N, από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: x N < 0). Να υπολογιστεί και να τυπωθεί στην οθόνη ο μέσος όρος τους, πλήν του σήματος τέλους, (x 1 + x x N-1 )/N-1. Είσοδος: Μια ακολουθία αριθμών x 1, x 2,, x N, από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: x N < 0). Έξοδος: Ο μέσος όρος τους, εκτός του σήματος τέλους, (x 1 + x x N-1 )/N-1.

11 Άσκηση 3 (β) Διάγραμμα Ροής x οτρέχων αριθμός N το μέχρι στιγμής πλήθος sum το μέχρι στιγμής άθροισμα average ο ζητούμενος μέσος όρος αρχή N 0 sum 0 x x >= 0 Α N N + 1 sum sum + x x Ψ average sum/n average τέλος

12 Άσκηση 3 (γ) Ψευδοκώδικας 1. Αρχή 2. Ν 0 3. sum 0 4. Διάβασε x 5. Όσο x >= 0 επανέλαβε: 6. Ν Ν sum sum + x 8. Διάβασε x 9. όσο x >= average sum / N 11. Τύπωσε average 12. Τέλος x οτρέχων αριθμός N το μέχρι στιγμής πλήθος sum το μέχρι στιγμής άθροισμα average ο ζητούμενος μέσος όρος 12

13 Άσκηση 4 Ζητούμε πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να δίνει θετικούς και αρνητικούς αριθμούς στην είσοδο και η απόλυτη τιμή αυτών να εκτυπώνεται στην έξοδο. Σήμα τέλους το 0. Συγκεκριμένα ζητούμε: α. Διάγραμμα ροής αλγορίθμου που να επιλύει το πρόβλημα (12 μονάδες) β. Ψευδοκώδικα που να αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής (8 μονάδες)

14 Άσκηση 4 αρχή (α) Διάγραμμα Ροής x x < 0 Ψ Α x x x x οτρέχων αριθμός Α x 0 Ψ τέλος

15 Άσκηση 4 (β) Ψευδοκώδικας 1. Αρχή 2. Επανάληψη: 3. Διάβασε x 4. Aν x < 0 5. τότε x x 6. τύπωσε x 7. όσο x 0 8. Τέλος x οτρέχων αριθμός 15

16 Άσκηση 5 Τα έσοδα και έξοδα μιας επιχείρησης για κάθε οικονομικό έτος είναι αποθηκευμένα σε αρχείο βάσης δεδομένων με όνομα accounts.dat. μετρητής έσοδα έξοδα έτος Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει το αρχείο και τυπώνει στην οθόνη το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων για όλα τα έτη, καθώς και το υπόλοιπο που διαθέτει η εταιρεία. Για το παραπάνω υπολογιστικό πρόβλημα, ζητούμε να δώσετε: (α) Διάγραμμα ροής αλγορίθμου που να επιλύει το πρόβλημα. (β) Ψευδοκώδικα που να αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής.

17 17 Διάγραμμα ροής αρχή rec η τρέχουσα εγγραφή έσοδα σύνολο εσόδων έξοδα σύνολο εξόδων υπόλοιπο το τελικό υπόλοιπο έσοδα 0 έξοδα 0 υπόλοιπο 0 όχι EOF Α Ψ υπόλοιπο έσοδα έξοδα άνοιξε accounts.dat έσοδα έσοδα + rec.έσοδα έσοδα, έξοδα, υπόλοιπο διάβασε rec έξοδα έξοδα + rec.έξοδα διάβασε rec κλείσε accounts.dat τέλος

18 Ψευδοκώδικας Αρχή. 2. έσοδα 0 3. έξοδα 0 4. υπόλοιπο 0 5. Άνοιξε accounts.dat 6. Διάβασε rec 7. Όσο όχι EOF επανέλαβε: 8. έσοδα έσοδα + rec.έσοδα 9. έξοδα έξοδα + rec.έξοδα 10. Διάβασε rec 11. Όσο όχι EOF 12. υπόλοιπο έσοδα έξοδα 13. Τύπωσε έσοδα, έξοδα, υπόλοιπο 14. Κλείσε accounts.dat 15. Τέλος rec η τρέχουσα εγγραφή έσοδα σύνολο εσόδων έξοδα σύνολο εξόδων υπόλοιπο το τελικό υπόλοιπο

19 Άσκηση 6 Έστω ότι οι διεργασίες pk, pa, pe, pw τίθενται σε ετοιμότητα σχεδόν ταυτόχρονα (αλλά με την παραπάνω σειρά) και ότι θα απασχολήσουν την ΚΜΕ για όσες χρονικές μονάδες αναφέρει ο παρακάτω πίνακας: pa pe pk pw Για καθέναν από τους αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού της ΚΜΕ, FCFS, SJN και RR ποιο είναι το διάγραμμα Gantt που προκύπτει αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο σε αυτές τις διεργασίες; Για τον RR θεωρείστε ως κβάντο χρόνου τις 40 χρονικές μονάδες.

20 Άσκηση 6 Σειρά pk, pa, pe, pw FCFS pa pe pk pw pk pa pe pw SJN pk pa pw pe RR (40 tu) pk pa pe pw pe pw pe pw pe pk pa pw pe

21 Άσκηση 7 Ένας σκληρός δίσκος έχει 8 επίπεδα, 4096 κυλίδρους, με 512 τομείς ανά τροχιά. Αν ο κάθε τομέας είναι 1024 bytes, να υπολογιστεί ο μέγιστος αριθμός αρχείων μεγέθους 32MBytes που μπορούν να αποθηκευτούν στον δίσκο αυτό?

22 This image cannot currently be displayed. Άσκηση 7 22 Ένας σκληρός δίσκος έχει 8 επίπεδα, 4096 κυλίδρους, με 512 τομείς ανά τροχιά. Αν ο κάθε τομέας είναι 1024 bytes, να υπολογιστεί ο μέγιστος αριθμός αρχείων μεγέθους 32MBytes που μπορούν να αποθηκευτούν στον δίσκο αυτό? 1024 bytes/τομέα 2 10 bytes/τομέα 512 τομείς/τροχιά 2 9 τομείς/τροχιά 4096 κύλινδροι 2 12 τροχιές/επιφάνεια 8 επιφάνειες 2 3 επιφάνειες χωρητικότητα δίσκου 2 34 bytes αρχείο 32ΜΒ 2 25 bytes αριθμός αρχείων 2 9 => 512 αρχεία

23 Άσκηση 8 Να γραφεί πρόγραμμα που να δέχεται μια ακολουθία αριθμών από το χρήστη που αναπαριστούν το μέγεθος αρχείων σε bytes και υπολογίζει και τυπώνει τον αριθμό των αρχείων καθώς και το συνολικό χώρο σε bits που απαιτείται για την αποθήκευσή τους. Σήμα τέλους ένας αρνητικός αριθμός. Το πρόγραμμα συνολικά θα πρέπει να κάνει τις λιγότερες δυνατές μαθηματικές πράξεις. Για το παραπάνω υπολογιστικό πρόβλημα, ζητούμε να δώσετε: (α) Διάγραμμα ροής αλγορίθμου που να επιλύει το πρόβλημα. (β) Ψευδοκώδικα που να αντιστοιχεί στο διάγραμμα ροής.

24 Διάγραμμα ροής 24 αρχή x Ν sum το τρέχων μέγεθος αρχείου ο αριθμός των αρχείων ο μέχρι στιγμής απαιτούμενος χώρος sum 0 Ν 0 x >= 0 Ψ sum sum * 8 x Α sum sum + x N, sum Ν Ν + 1 x τέλος

25 Ψευδοκώδικας Αρχή 2. sum 0 3. N 0 4. Διάβασε x 5. Όσο x >= 0 επανέλαβε: 6. sum sum + x 7. Ν Ν Διάβασε x 9. Όσο x >= sum sum * Τύπωσε N, sum 12. Τέλος x Ν sum το τρέχων μέγεθος αρχείου ο αριθμός των αρχείων ο μέχρι στιγμής απαιτούμενος χώρος

26 HTML Γράψετε τον html κώδικα που παράγει την πιο κάτω σελίδα.

27 HTML <CENTER> <H1><I>EPL003 - Introduction to Computer Science</I></H1> <H2> FALL 2011 </H2> <a href="http://www.ucy.ac.cy">university of Cyprus</a> </CENTER> <HR> <B>Classes:</B> <ul> <li> Monday 12:00-13:30 <li> Thursday 12:00-13:30 </ul> <I>Topics</I> <Ol> <li> Hardware <li> Programming <li>... </Ol>

28 Βάσεις Δεδομένων Θεωρήστε ότι έχουμε τον πιο κάτω πίνακα δεδομένων Student id firstname lastname gender year grade Takis Hatzitakis M Stella Mavropoulou F Petros Petropoulos M Maria Aspropoulou M Niki Perdiki F Kokos Papagalou M 1 8.5

29 Επερωτήματα SQL Επιστρέψτε την ταυτότητα όλων των φοιτητών των οποίων ο βαθμός είναι ψηλότερος από 7.5 Select id from Student where grade > 7.5 Τα στοιχεία των φοιτητών του πρώτου έτους Select * from Student where year = 1 Το όνομα και το επίθετο των κοριτσιών με βαθμό τουλάχιστον 7.5 Select firstname, lastname from Student where gender= F AND grade >= 7.5

30 Επερωτήματα SQL Την ταυτότητα των πρωτοετή αγοριών με βαθμό χαμηλότερο του 7.5 Select id from Student where gender = M AND year = 1 AND grade < 7.5 Την ταυτότητα των φοιτητών που έμειναν το μάθημα Select id, year from Student where grade < 5 Άλλαξε την ταυτότητα του Τάκη Χατζητάκη σε Update Student set id = ' where firstname = Takis AND lastname= Hatzitakis Η φοιτήτρια με αριθμό ταυτότητας αποχώρισε από το μάθημα delete from Student where id=

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ11 2014-15 Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Μέρους Α (ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)"

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

(6) : : 17 60 40 . .

(6) :      :     17 60 40 . . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Θέµα: Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα