- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Η -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Η -"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» Γραφείο Διοικήτριας Αρ. Πρωτ.: 9185 Φαϊδάρι, Έχοντας υπόψη: - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Η - 1. Σις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/ Σις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/ Σις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/ Σην υπ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21526/ εγκύκλιο του Τπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5. Σην υπ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.23243/ εγκύκλιο του Τπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6. Σην υπ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ.21700/ εγκύκλιο του Τπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 7. Σην ανάγκη διασφάλισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Ν Ο Τ Μ Ε ότι στις 14/03/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Σμήματος Προμηθειών, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ 1. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού (Περιγραφή CPV: Ιατρικά αναλώσιμα, Κωδικός Αριθμός: ), προϋπολογισμού ,88 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την Φαμηλότερη Σιμή Αριθμός διακήρυξης Δ21/11 ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ ΣΗΝ ΚΛΗΡΨΗ ΛΟΓΨ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ Ιατροί όλων των βαθμίδων της Β Πανεπ. Οφθαλμολογικής Κλινικής της Νοσηλευτικής ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΨΝ 1. Α.Ρουβάς, Επιμ. Α ΕΤ Οφθαλμολογίας Β Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 2. Π.ταύρακας, Επιμ. Β ΕΤ Οφθαλμολογίας Β Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 3. Ε.Κόντου, Ειδικευόμενη Ιατρό Οφθαλμολογίας Β Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 4. Π.Κουρέτα, ΣΕ Νοσηλευτικής 5. Α.Καραγιαννίδη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Ιατροί όλων των βαθμίδων της Γ και της Δ Φειρουργικής Κλινικής, της Β Πνευμονολογικής Κλινικής, της Β Αναισθησιολογικής 2. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες Κλινικής, της ΜΕΘ και του προσφορές για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Μαιευτηρίου της Γ Γυναικολογικής Οργάνων υσκευών - Μηχανημάτων (Περιγραφή CPV: υσκευές και όργανα χειρουργείου, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την Φαμηλότερη Σιμή. Αριθμός διακήρυξης Δ22/11 Κλινικής της Νοσηλευτικής ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ του Σμήματος ΒιΣ της Σεχνικής ελίδα 1 από 6

2 1. Δ.Οικονομίδης, ΣΕ Ηλεκτρονικό Μηχανικό 2. Ι.Δαλέζιος, ΣΕ Μηχανικό Ιατρικών Οργάνων 3. Μ.Αρβανίτη, Σομεάρχη Νοσηλευτικής 4. Ε.τασινού, Σομεάρχη Νοσηλευτικής 5. Β.Σσίτσος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ιατροί όλων των βαθμίδων της Μονάδας Πυρηνικής Ιατρικής 3. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ραδιοφαρμάκων (Περιγραφή CPV: Διάφορα φάρμακα, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,24. Αριθμός διακήρυξης Δ31/11 Επιστημονικό μη Ιατρικό προσωπικό της Μονάδας Πυρηνικής Ιατρικής του Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Νοσηλευτικής που εργάζονται στη Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής της Νοσηλευτικής Από την παραπάνω κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι που συνέταξαν τις τεχνικές προδιαγραφές : 1. Ι. Αρμενιάκος, Επιμ. Α ΕΤ Πυρηνικής Ιατρικής Μονάδας Πυρηνικής Ιατρικής 2. Β. Λύρρα, Ειδικευόμενη Ιατρό Πυρηνικής Ιατρικής Μονάδας Πυρηνικής Ιατρικής 3. Α. τεφανογιάννης, ΠΕ Ακτινοφυσικών 4. Α. Αλπάκη, ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων 5. Π. Κιάφη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων προσδιορισμού εξετάσεων ειδικών πρωτεϊνών (Περιγραφή CPV: Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 Αριθμός διακήρυξης Δ32/11 Ιατροί όλων των βαθμίδων του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας ΔΕ Βοηθών Ιατρ. & Βιολογ. Εργαστηρίων και ΣΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 1. Λ. Ζέρβα, Αναπλ. Καθ., Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας 2. Ν. ιαφάκας, Επικ. Καθ. Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας 3. Υ. Κόντος, ΠΕ Βιολόγων, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας 4. Β. Γκουντζούνη, Σεχνολόγος, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας 5. Σ. Παλμιέρι, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 5. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια & εγκατάσταση τεσσάρων (4) Πύργων Χύξης (Περιγραφή CPV: Εξοπλισμός ψύξης, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., με κριτήριο Αριθμός διακήρυξης Δ33/11 ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ Χυκτικών, Ηλεκτροτεχνιτών, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτρολ. Μηχανικών της Σεχνικής 4 τακτικά και 4 ελίδα 2 από 6

3 1. Δ.Οικονομίδης, ΣΕ Ηλεκτρονικής, Διευθυντή Σεχνικής 2..Παρασκευάς, ΔΕ Εργοδηγών 3. Ν.Αναγνώστου, ΔΕ Χυκτικών 4. Ι.Αρμάο, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 5. Α.Σσίτσου, ΣΕ Διοίκησης Μονάδων Τγείας 6. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Φημικών Πρόσθετων Διάφορων (Περιγραφή CPV: Φημικά πρόσθετα, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,94 Αριθμός διακήρυξης Δ34/11 Ιατροί όλων των βαθμίδων όλων των Εργαστηρίων εκτός του Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΕ Βοηθών Ιατρ. & Βιολογ. Εργαστηρίων και ΣΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 1. Π. Καρακίτσος, Καθ. Κυτταρολογίας, Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας 2. Α. Γιαλερακη, Επικ. Καθ. Βιοχημίας, Εργαστηρίου Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας 3. Ι. Μελετιάδης, Επικ. Καθ. Μικροβιολογίας, Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας 4. Ν. πανός, ΠΕ Κλιν. Φημ. Βιοχημικό, Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημίας 5. Π. Μαντάς, ΔΕ Β. Ιατρ.&Βιολογ. Ερ., Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομίας 7. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υστημάτων Τπερηχοτομογραφίας (Περιγραφή CPV: υσκευές διαγνωστικής με υπερήχους, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 Αριθμός διακήρυξης Δ35/11 Παν. Καρδιολογικής Κλινικής Παν. Κλινικής Αναισθησιολογίας Παν. Νευρολογικής Κλινικής του Σμήματος ΒιΣ. της Σεχνικής 1. ιδηροπούλου Σ, Λέκτορα Αναισθησιολογίας, Β Παν. Κλινικής Αναισθησιολογίας 2. Αρβανίτη Φ., Επιμ. Α ΕΤ Νευρολογίας, Β Παν. Νευρολογικής Κλινικής 3. Υρογουδάκη Α., Επιμ. Α ΕΤ Καρδιολογίας, Β Παν. Καρδιολογικής Κλινικής 4. Κραβαρίτης Ν., ΣΕ Μηχανικό Ιατρικών Οργάνων 5. πίνου Α., ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 8. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εναρμόνιση ανελκυστήρων σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησής τους (Περιγραφή CPV: Μέρη ανελκυστήρων, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 Αριθμός διακήρυξης Δ36/11 ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ της Σεχνικής εκτός του Σμήματος ΒιΣ 4 τακτικά και 4 ελίδα 3 από 6

4 1. Ν. αμς, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2. Γ. Υραγκουδάκης, ΣΕ Μηχανικών 3. Ε.Υιλίππου, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 4. Ν.Νικολόπουλος, ΔΕ Οδηγών 5. Δ. Αντωνίου, ΣΕ Διοίκησης Μονάδων Τγείας 9. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υσκευών Πλασμαφαίρεσης (Κωδικός Αριθμός στο Common Procurement Vocabulary: ) προϋπολογισμού ,39 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Αριθμός διακήρυξης Δ37/11 Ιατροί όλων των βαθμίδων της Αιματολογικής Μονάδας της Β ΠΠΚ και του Εργ. Αιματολογίας & Μον.Αιμοδοσίας της Νοσηλευτικής που απασχολούνται στην Αιματολογική Μονάδα της Β ΠΠΚ, στο Εργ. Αιματολογίας & στη Μον.Αιμοδοσίας 1. Β. Παππά, Επικ. Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 2.. Παπαγεωργίου Επιμελ. Β ΕΤ Αιματολογίας, Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 3. Π. Σσιριγώτης, Επικ. Καθηγητή Αιματολογίας, Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 4. Μ. Παπανικολάου, ΣΕ Νοσηλευτικής 5. Α. Γαλαριώτη ΣΕ Διοίκησης Μονάδων Τγείας 10. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη υντήρηση & Σεχνική υποστήριξη των Τποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης και των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (Περιγραφή CPV: Τπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Αριθμός διακήρυξης Δ38/11 ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ της Σεχνικής εκτός του Σμήματος ΒιΣ 1. Ν. αμς, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2. Ε.Υιλίππου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3. Ι.Αρμάο, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 4. Π.πηλιόπουλο, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 5. Μ.Δασκαλάκη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4 τακτικά και Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου ΨΡΛ Τλικού (Περιγραφή CPV: Ιατρικά αναλώσιμα, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,44. Αριθμός διακήρυξης Δ39/11 ΨΡΛ Κλινικής της Νοσηλευτικής που απασχολούνται στην ΨΡΛ Κλινική ελίδα 4 από 6

5 1. Θ.Νικολόπουλος, Επίκ. Καθ. ΨΡΛ Β ΨΡΛ Κλινικής 2. Κ.Προίκας, Επιμ. Α ΕΤ ΨΡΛ Β ΨΡΛ Κλινικής 3. Κ.Παπαδημητρίου, Επιμ. Β ΕΤ ΨΡΛ Β ΨΡΛ Κλινικής 4. Ι.Μεστρου, ΣΕ Νοσηλευτικής 5..Δημητρίου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ Τποδιεύθυνσης Πληροφορικής 12. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Μελανοταινιών Μηχανών Μηχανογράφησης (Περιγραφή CPV: Μελανοταινίες, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,82 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., με κριτήριο Αριθμός διακήρυξης Δ40/11 της Νοσηλευτικής 1.. Βασιλός, ΠΕ Πληροφορικής, Διεύθυνση Πληροφορικής 2. Ν. Πρώïος, ΣΕ Νοσηλευτικής, Διεύθυνση Νοσηλευτικής 3. I. Αρμάος, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών 4.. Ιωσηφίδου, ΔΕ Πληροφορικής, Διεύθυνση Πληροφορικής 5. Μ. Δασκαλάκη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Σμήμα Πρωτοκόλλου 13. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ανταλλακτικών εξαρτημάτων νοσοκομειακών μηχανών & συσκευών (Περιγραφή CPV: Διάφορα ανταλλακτικά, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00. Αριθμός διακήρυξης Δ41/11 Ιατροί όλων των βαθμίδων της Γ και της Δ Φειρουργικής Κλινικής, της Μ.Ε.Θ. και της Β Κλινικής Αναισθησιολογίας Σομεάρχες Νοσηλευτικής της Νοσηλευτικής ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ του Σμήματος ΒιΣ της Σεχνικής 1. Μ.Αρβανίτη, Σομεάρχη Νοσηλευτικής 2. Μ. Κούρτογλου, ΣΕ Μηχανικό Ιατρικών Οργάνων 3. Ν. Κραβαρίτης, ΣΕ Μηχανικό Ιατρικών Οργάνων 4. Π. πηλιόπουλος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 5. Α. Βασιλακοπούλου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 14. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υρραπτικών Μηχανών νοσοκομειακής χρήσης (Περιγραφή CPV: Εργαλεία χειρουργείου, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,86 συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., με κριτήριο Αριθμός διακήρυξης Δ42/11 Ιατροί όλων των βαθμίδων του Φειρουργικού Σομέα της Νοσηλευτικής ελίδα 5 από 6

6 1. Α. Μαχαίρας, Καθ. Φειρουργικής, Δ/ντή Γ Πανεπιστημιακής Φειρουργικής Κλινικής 2. Ν. Δανιάς, Επίκ. Καθ. Φειρουργικής, Δ Πανεπιστημιακής Φειρουργικής Κλινικής 3. Φ. υριστατίδης, Επίκ. Καθ. Γυναικολογίας, Γ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής 4. Δ. Μέστρου, ΣΕ Νοσηλευτικής 5. Δ. Παναγιωτάκη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 15. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναδόχου συντήρησης ακτινολογικών & άλλων απεικονιστικών συστημάτων (Περιγραφή CPV: Τπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, Κωδικός Αριθμός: ) προϋπολογισμού ,00 Αριθμός διακήρυξης Δ43/11 Ιατροί όλων των βαθμίδων του Β Εργαστηρίου Ακτινολογίας Ιατροί όλων των βαθμίδων της Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας της Β ΠΠΚ ΔΕ, ΣΕ και ΠΕ του Σμήματος ΒιΣ της Σεχνικής 1. Ε. Ευσταθόπουλος, Αν. Καθ. Ακτινοφυσικής Β Εργ. Ακτινολογίας 2.. Αργέντος, Δ/ντή ΕΤ Ακτινοδιαγνωστικής Β Εργ. Ακτινολογίας 3. Ι. αραντέας, ΣΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 4. Ι. Δαλέζιος, ΣΕ Μηχανικό Σεχ/γίας Ιατρικών Οργάνων 5. Α. Νάκος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Από την παραπάνω κλήρωση εξαιρούνται οι Διευθυντές των Τπηρεσιών που εισηγούνται προς το Διοικητικό υμβούλιο ή υπογράφουν έγγραφα σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής που θα προκύψει από την κλήρωση. Η κλήρωση είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Επιτροπή που έχει ορισθεί με την αρ. 434/ απόφαση Διοικητή. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα τακτικά μέλη της επιτροπής ή σε περίπτωση κωλύματος, από τα αντίστοιχα μέλη. Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Διοικητή 2. Γραφείο Αν. Διοικητή 3. Διευθυντή Ιατρικής 4. Διευθύντρια Δ.Ο.Τ. 5. Διευθύντρια Νοσηλευτικής 6. Τποδιευθύντρια Ο.Τ. 7. Πληροφορική, Σμ. Ειδικών Εφαρμ.-Επεξ.Δεδομ. 8. Σμ. Προμηθειών 9. Σμ. Διαχείρ. Ανθρωπ. Δυναμικού 10. Μέλη Επιτροπής για τη διενέργεια κλήρωσης συλλ. οργ. 11. Γραμ. Πρωτοκ. για ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων ελίδα 6 από 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών Ε.Π.Π. 2015 ΠΙΣΤ. 2015 και παροχή σχετικών οδηγιών».

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών Ε.Π.Π. 2015 ΠΙΣΤ. 2015 και παροχή σχετικών οδηγιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 11 / 02 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 320/16927 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα