Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ» για δημόσια διαβούλευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ» για δημόσια διαβούλευση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : ΦΑΪΔΑΡΙ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: Ρ. ΣΤΛΟΓΛΟΤ Σηλ.: Fax : ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ» για δημόσια διαβούλευση χετ. : 1. Το υπ αριθμ. 17/ Απόσπασμα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής 2. Την υπ αριθμ. 2100/2015 Απόφαση Διοικήτριας ε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δημοσιεύουμε τις Σεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια μελανοταινιών μηχανών μηχανογραφήσεως (Παράρτημα Β ), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει τη Σρίτη 12/5/2015 και ολοκληρωθεί τη Σρίτη 19/05/2015 στις 15.00μ.μ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τεκμηριωμένα σχόλια παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον πίνακα του Παραστήματος Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερομένων. Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΤ υνημμένα : 1. Παράστημα Α - Πίνακας Παρατηρήσεων επί των Σεχνικών Προδιαγραφών 2. Παράστημα Β - Σεχνικές Προδιαγραφές ελίδα 1

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ (ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩΝ ΜΗΦΑΝΩΝ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΕΩ ΣΟ ΠΠΤΤ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ,00 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ) Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης από Σρίτη 12/5/2015 έως και τη Σρίτη 19/5/2015 στις 15.00μμ Επωνυμία Επιχείρησης/ Υυσικό Πρόσωπο Σαχυδρομική Διεύθυνση Τπεύθυνος σύνταξης Τπεύθυνος επικοινωνίας Σηλέφωνο Υαξ ελίδα 2

3 1. Γενικές Προτάσεις Παρατηρήσεις - χόλια.. 2. χόλια Παρατηρήσεις - Προτάσεις Άρθρο αναφοράς χετική παράγραφος ελίδα/ες αναφοράς χόλια Παρατηρήσεις - Προτάσεις ελίδα 3

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : A/A ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΜΕΛΑΝΙ HP C6657A ΕΓΦΡΩΜΟ (57) ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP C4129X (ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP 5000N) 29X ΕΚΣΙΜΩΜΕ ΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟΝΕΡ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ TOSHIBA (Σ-1550Ε) 1, ΜΕΛΑΝΙ HP C6656A ΜΑΤΡΟ (56) - ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΥ ΣΙΜΗ ΑΞΙΑ 1, /Π18 113,61 113,61 13,72 13, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP Q2613A (ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP 1300) 3, ,54 148, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP Q2613X (ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP 1300) ,98 31, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK Ε321, Ε323 3, ,00 99, ΜΕΛΑΝΙ HP C8727A ΜΑΤΡΟ (27) - ΜΕΛΑΝΙ HP C8728A ΕΓΦΡΩΜΟ (28) ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP 1015 Q2612A (12Α) 17, ,90 202, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP 1160 Q5949A (49Α) 4, ,72 50, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON EPL , , , ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ CANON PC-D320/340 (Η ) ,00 74, ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΥΑΞ PANASONIC KX-FA54X 4, ,00 56, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP ΣΤΠΟΤ ,00 56, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP ΣΤΠΟΤ ,62 17, ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON ACULASER C1100 ΜΕΛΑΝΙ CYAN ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON ACULASER C1100 ΜΕΛΑΝΙ MAGENTA ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON ACULASER C1100 ΜΕΛΑΝΙ YELLOW ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON ACULASER C1100 ΜΕΛΑΝΙ CANON PG 40 BLACK ΔΕΝ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ 6, ,00 174,00 6, , , , , , ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LASERJET HP 2430 (HP 11A) ,68 845, ΣΤΜΠΑΝΟ (DRUM) ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON EPL , , , ΜΕΛΑΝΙ HP C6615DE ΜΑΤΡΟ (15) ,00 10, ΜΕΛΑΝΙ HP C51645AE ΜΑΤΡΟ (45) 5, ,40 27, ΜΕΛΑΝΙ HP C6578DE ΕΓΦΡΩΜΟ (78) 5, ,70 133, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP C7115A (ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP 1200) 17, ,50 263, ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK , ,00 850, ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ ELTRON TLP ΣΟΝΕΡ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ TOSHIBA (E-STUDIO 163 'H 166 Ή 167) 20, ,14 342, ΣΟΝΕΡ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ TN 211 KONICA MINOLTA 3, ,6 55,80 ελίδα 4

5 ΥΟΤΡΝΟ- PHOTOCONDUCTOR ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPL ΥΟΤΡΝΟ- PHOTOCONDUCTOR ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON ACULASER C1100 ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΟΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ D 500 CARDIGS ΣΟΝΕΡ SAMSUNG ML 2010/ ML , ,5 459,00 30, , , ΣΟΝΕΡ LEXMARK E250D 7, ,58 144, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP ΣΤΠΟΤ 337 (ΜΑΤΡΟ) ,31 8, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ SAMSUNG SF560R 9,00 Π71/ ,03 504, ΣΟΝΕΡ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ TOSHIBA E STUDIO 200 4, ,70 126, ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP P1005-P1006 (35A) 4, ,20 48, ΜΕΛΑΝΙ HP C4844AE ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ DJ2000 3,00 23,76 71, ΜΕΛΑΝΙ HP C4836AE ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ DJ2200/ ,00 20, ΜΕΛΑΝΙ HP C4837AE ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ DJ2200/2250 3, ΜΕΛΑΝΙ HP C4838AE ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ DJ2200/ DRUM ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ KONICA- MINOLTA BIZHUB 24,22 72,66 24,22 48,44 86, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ EPSON M ,25 146, ΣΟΝΕΡ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ TOSHIBA E-STUDIO 281C BLACK ,78 111, ΣΟΝΕΡ VG 3350 ΓΙΑ FAX PANASONIC VF , ,00 390, ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΥΑΞ PANASONIC KX-FA136X 4, ,35 105, ΣΟΝΕΡ LEXMARK E260A11E ΓΙΑ Ε260,360,460,462 ΚΑΙ DN ΣΟΝΕΡ LEXMARK X264H11G ΜΑΤΡΟ (ΓΙΑ ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ LEXMARK X364DN) ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑ 9000ΕΛΙΔΕ PHOTOCONDUCTOR LEXMARK OPTRA E260/360/460 (ΓΙΑ ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ LEXMARK X364DN) 140, , , ,00 145,00 4, , ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ TOSHIBA E STUDIO 167 (TOSHIBA T 1640 E ) 10, ,00 340, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ TOSHIBA STUDIO 182 (T1810E) ΣΟΝΕΡ FAX PANASONIC KXFL ,90 87,80 34, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ PANASONIC DQ-8020E (DQ TU1054-PB) 6,00 45,00 270, ΣΟΝΕΡ MF TNR370D (ΓΙΑ FAX-ΥΑΞ SAGEM MF 4690) 2btls 50,00 400, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ HP LASERJET P2055dn , ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ EPSON LQ II 5, ,00 35, C PJIC 1 - ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΗΦΑNΗΜΑ ΕΚΣΤΠΩΗ CD ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ FAX CANON LASER - L140 16,78 33,56 ελίδα 5

6 LC PJIC 2 - ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΗΦΑNΗΜΑ ΕΚΣΤΠΩΗ CD CM PJIC 3 - ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΗΦΑNΗΜΑ ΕΚΣΤΠΩΗ CD M PJIC 4 - ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΗΦΑNΗΜΑ ΕΚΣΤΠΩΗ CD Y PJIC 5 - ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΗΦΑNΗΜΑ ΕΚΣΤΠΩΗ CD K PJIC 6 - ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΜΗΦΑNΗΜΑ ΕΚΣΤΠΩΗ CD 20,00 27,00 540, ΣΟΝΕΡ MAGENTA ΓΙΑ EPSON C1600 LASER PRINTER ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΑΞ PANASONIC KX- FP141 3,00 69,76 139,52 11,80 35, PHOTOCONDUCTOR - ΥΟΤΡΝΟ ΓΙΑ LEXMARK E260DN 50, , , PHOTOCONDACTOR ΓΙΑ LEXMARK X364DN ,00 46, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ KONICA-MINOLTA 7020 DF314 9,00 75,00 675, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ BIZHUB 363 (TN 414) 9, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ TOSHIBA 281C MAGENΣA ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ TOSHIBA 281C YELLOW 3,00 27,90 251,10 65,50 131,00 65,50 196, ΣΟΝΕΡ LEXMARK ΜΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ C746 ( σελίδες) 3,00 168,33 504, ΣΟΝΕΡ LEXMARK CYAN ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ C746 (7.000 σελίδες) 262,78 525, ΣΟΝΕΡ LEXMARK YELLOW ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ C746 (7.000 σελίδες) 262,78 525, ΣΟΝΕΡ LEXMARK MAGENTA ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ C746 (7.000 σελίδες) 262,78 525, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK C540n BLACK ,50 85, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK C540n MAGENTA 1, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK C540n CYAN 1, ΣΟΝΕΡ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK C540n YELLOW 1,00 40,00 40,00 50,00 50,00 40,00 40, PHOTOCONDUCTOR ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMARK MS 310/41/510 DN 75,00 33, , ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΦΑΡΣΙΟΤ ΚΑΕΣΑ ΓΙΑ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΟ TOSHIBA 1, ,92 318,92 ελίδα 6

7 ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ LEXMARK MX 310 DN 4,00 140,00 560, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ SAMSUNG SF , ,70 246, ΣΟΝΕΡ SUMSUNG M40 4, ,00 64, ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΗ LEXMΑRK MS 310/410/510 DN 115,00 37, , ΥΟΤΡΝΟ DRM-370 ΓΙΑ ΥΑΞ SAGEM MF4690 5,00 150,00 750,00 Καθ. Αξία: ,03 ΥΠΑ 23%: 8.038,05 ΤΝΟΛΟ: ,08 ΗΜ.: α) Επισημαίνεται ότι τα είδη με Α/Α 86, 87, 88, 89 δεν συμπεριλαμβάνονται στον ενδεικτικό πίνακα, είναι όμως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των νέων μηχανημάτων που δεν υπήρχαν σε προηγούμενη σύμβαση. β) ύμφωνα με το από υπηρεσιακό σημείωμα της Τπηρεσίας Πληροφορικής προς την Επιτροπή Εξωσυμβατικών ειδών, αλλά και με επιστολή της Ε.Π.Τ. του Τπουργείου Τγείας με θέμα την Προμήθεια Μελανιών Σόνερ για εκτυπωτές Η/Τ, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται χρήση μόνο των γνήσιων μελανιών και ανταλλακτικών, διότι τα αναγωμούμενα/ανακυκλώσιμα είδη δημιουργούν φθορά στα μηχανήματα και κατά συνέπεια, μείωση του χρόνου ζωής τους. Σα δύο παραπάνω έγγραφα επισυνάπτονται στο παρόν. ελίδα 7

Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Οξυγόνου για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Οξυγόνου για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς: 1) άρθρο 16 : Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑ ΑΣ Α 2) Παράρτηµα Γ, ΟΜΑ Α Α, ΥΠΟΟΜΑ Α Α2: ακύρωση του κωδικού µε α/α Q2615A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707600 2015-04-15

15PROC002707600 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ. 26513-61352 Email: skosma@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707559 2015-04-15

15PROC002707559 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά Τηλ. 26513-61352 Email: skosma@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 21842 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 3/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στα Ιωάννινα σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2012 μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 78/2012 Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια μελανοταινιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια 1. Ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, 2. Αναλωσίμων Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/ 30/15 Σ. 1499 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Ακτινογραφικών Πλακών για Δημόσια Διαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18396/29-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ ΒΤΙ ΑΔΑΜ: 13PROC001650329

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ ΒΤΙ ΑΔΑΜ: 13PROC001650329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ DRUM

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ DRUM Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ DRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 22/01/2015 Αρ.Πρωτ :

Ηράκλειο 22/01/2015 Αρ.Πρωτ : Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Πληροφορίες:Πεδιαδιτάκης Γιώργος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα