ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ"

Transcript

1 a /f9^ sf \f ~S*A /Su /STL ** "^/istk^k/fa/js^-jfr^ geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Τ ο καλοκαίρι είναι χαρά θ ε ο ύ. Τ ο καλοκαίρι συν δυάζονται, οι διακοπές, η ξεγνοιασιά για τα παιδιά, η ελευθερία, η ξεκούραση, η περιήγηση, ο ι εκδρομές στο βουνό ή στη θάλασσα, η φυγή από την καθημερι νότητα από την ασφυκτική μας ζωή αλλά και η σχετι κή προετοιμασία μας για τη συνέχιση της ζωής, γι αυτό και ο ποιητής λέει: " Ο κόσμος λάμπει σαν εν' αστέρι βουνά και κάμποι, δέ ντρα, νερά γιορτάζουν πάλι, καθώς προβάλλει το καλοκαίρι Θεού χαρα Γ ι α μας τους Ηπειρώτες είναι τα πανηγύρια από τα παλιά τα χρόνια. Μ ι α κοσμοαντάμωση μια χαρά, ένα γλέντι. Ν α φάμε και να πιούμε και να συζητήσου με για τη ζ ω ή. Εκεί ο ι συμ φωνίες, ο ι δουλειές ο ι προξενιές ο ι έρωτες κι οι αγάπες. Πάντα κοντά στα πανηγύρια, έτσι γινόταν παλιά, ναρθείς στο σπίτι να τα πούμε να φάμε και να χαρούμε. Ν α πάμε στην εκ κλησιά, να λειτουργηθούμε να κεραστούμε να πούμε "χρόνια πολλά" να απο λαύσουμε τους πραματευτάδες με τα πρόχειρα μαγα ζ ι ά κ α ι την πρόχειρη "πραγμάτια τους" και να πούμε: "Θέλω να πάω σ' ένά πανηγύρι κ α ι ν' αγορά σουμε τα πάντα με τα μά τια". Ν α χαρούμε εμείς τα μικρά παιδιά. Τ α παιδιά του πολέμου και της κατο χής, να φάμε ένα ζαχαρω τό. Εχω ακόμη τη γεύση στο στόμα μου, εκείνες τις καραμέλες κοκοράκι - κόκ κινες πολύ φτηνές που αγοράζαμε και γλυκαινό μαστε και χαιρόμαστε. Κ α ι το γλέντι - χωρίς με γάφωνα και ηλεκτρικές κ ι θάρες, άρχιζε με το λιόγερ μα, στις "γκορτσιές" στον Αγιο Παντελεήμονα, δίπλα στο πρόχειρο καφενείο, με πρώτους τους "Καξίτες" Αγιο - Κοομίτες, που περ νούσαν το μεσημέρι τρώ γοντας και τραγουδώντας κάτω στον κάμπο στις "Γκορτσιές" παρέες - πα ρέες με τα τρυφερά λόγια του τραγουδιού: Ξύπνα καρδιά μου ξύ πνησε δειλή και χαϊδεμένη το πανηγύρι άρχισε και δε μας περιμένει. Ξύπνα, τις πύλες άνοιξε να μπουν οι κουρασμέ νοι να μπω κι εγώ που μ' έπιασε η δίψα για ζωή. Ναι όλους μας έπιανε η δίψα της ζωής. Μιας ζωής, απλής, βασανισμένης, αλ λά αισιόδοξης για το μέλ λον. Ετσι γλεντούσαμε πα λιά στα πανηγύρια στα χω ριά μας. Τ α περιμέναμε με λαχτάρα και τόσα χρόνια που πέρασαν τα νοσταλ γούμε πολύ. Αυτά τα πανη γύρια μέχρι το 1970, γιατί αργότερα παρήκμασαν. Αλλαξαν τα πράγματα άλ λαξε η ζωή κ ι άλλαξαν οι ρυθμοί της ζωής. Τώρα, συνηθίσαμε ν' αποκαλούμε τα πανηγύρια "πολιτιστικές εκδηλώ σεις" χωρίς βέβαια σε κα μία περίπτωση οι περισσό- * Ι Ι f Μ ι α χαριτωμένη συντροφιά από κορίτσια στο πανηγύρι του χ ω ρ ι ο ύ (196). Διακρίνονται α π ό αριστερά: Ο λ υ μ π ί α Τσάτσου. Ν α υ σ ι κ ά Ν ά σ σ η. Κ ο ύ λ α Καλαντζή, Δ ή μ η τ ρ α Τ α λ ι ο ύ ρ η. Ειρήνη Τ σ ά τ σ ο υ. Ειρήνη Τ α λ ι ο ύ ρ η. Σταματία Π α σ χ ά λ η κ α ι Κωνσταντούλα Τσουμάνη. τερες απ' αυτές τις εκδη λώσεις να καλύπτουν την έννοια του όρου. Κ α ι τα τραγούδια που ακούγονται στα πανηγύρια, είναι ελάχι στα παραδοσιακά και χά νονται ανάμεσα στους ήχους με τα "εκο των μου σικών" και με το σύστημα αυτό που λες... "ναι" ένα δύο ακούς τη λέξη να επα ναλαμβάνεται ως αντίλα λος, τρεις - τέσσερις φο ρές και να χάνεται... Κ α μ ι ά φορά στα πανηγύ ρια, με το πολύ κ ρ α σ ί και κέφι γινόταν και μικροπασ υ ν έ χ ε ι α στην 4 η σελίδα ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Από το πανηγύρι του ΓεροπΑατάνου Αέτσιος Θρασύβου λος, Νάσης Αθανάσιος. Τσάτσος Μιχάλης, Γόρας Αθανάσιος. Και μια ευχάριστη είδηση. Στις.7.04 έγινε δημο πρασία στο Δήμο Καλπακίου για την ανάθεση του έργου υδρεύσεως του χωριόυ μας από το δικό μας νερό που βρέθηκε πέρσι στον Α ϊ Παντελεήμονα. Πιστεύουμε να τελειώσουν και τυπικά πλέον οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και έτσι ο ανάδοχος του έργου μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ν' αρχίσει το τεχνικό μέρος. Το έργο έχει απόσταση μέτρα από την επι φάνεια της γεώτρησης μέχρι και την δεξαμενή. Το υψό μετρο δε από την επιφάνεια της γεώτρησης μέχρι την δε ξαμενή είναι 7 μέτρα. Πιστεύουμε σύντομα να έχουμε όχι μόνο μπόλικο νερό αλλά και πεντακάθαρο μια και οι μέχρι τώρα μ& ι ρήσεις το βρίσκουν πολύ πολύ καθαρό. Ηλίας Ιωάννου

2 ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Κύριοι στο φύλλο της εφημερίδας Η Φωνή του Γεροπλατάνου αρ. φύλλου 6 Μάιος Ιούνιος και στην δεύτερη σελίδα γρά φετε με τίτλο "Διαμαρτυ ρίες στο Δήμο Καλπακίου" σχετικά με την κατασκευή εργοστασίου εμφιαλώσεως νερού στην δέση Μεσοβούνι του Δ.Δ. Νεγράδων. Το άρθρο σας αυτό δίνει στον καλόπιστο αναγνώστη την εντύπωση ότι ετσιθελικά και αβασάνιστα η Δημοτική Αρχή έδωσε άδεια για την κατασκευή του εν λόγω ερ γοστασίου. Και όμως δεν εί ναι έτσι. Επειδή παρακολουθώ ανελλιπώς όλα τα δημοτικά συμβούλια θ α ήθελα να πω τα πράγματα πως έχουν προς αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι αλήθεια ότι οι αγα πητοί φίλοι και χωριανοί μας αναγνώστες της εφημε ρίδας σε τοπικά νέα δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διασταυρώνουν και άλ λες πληροφορίες σχετικά με την μιά ή την άλλη είδη ση. Γι αυτό πολλές φορές η πρώτη εντύπωση μένει χω ρίς να δίνεται η δυνατότητα την επομένη να διαψευσθεί κάτι. Γι αυτό και στο παρελ θόν έχω τονίσει και τώρα το τονίζω πάντοτε κατά την αυστηρά και μόνον προσω πική μου γνώμη ας είμαστε προσεκτικοί και πολύ προ σεκτικοί στην διατύπωση των τοπικών ειδήσεων. Δια σταυρωμένες λοιπόν τοπι κές ειδήσεις ώστε ο φίλος 9Γ και χωριανός αναγνώστης όσο είναι φυσικά δυνατόν να βγάζει τα συμπεράσμα τα του από το ίδιο κιόλας τεύχος. Χαίρομαι ειλικρινά που η εφημερίδα σ' αυτό το τεύ χος και μάλιστα στο κύριο άρθρο της εγκαινίασε άλ λου είδους αρθρογραφία άγνωστη μέχρι τώρα. Α ς έχουμε λοιπόν το κουράγιο και την πολιτική βούληση το ίδιο να γίνει και για άλ λους φορείς γι αυτό θ α απαντήσω στα επόμενα φύλλα αν ακολουθήσετε την ίδια αρθρογραφία. Α ς γράψω λοιπόν για το θέμα που πολύ καλά γνωρίζω. 1) Η υπόθεση σε ότι αφο ρά την κατασκευή εργοστα σίου εμφιαλώσεως νερού στο Δ.Δ. Νεγράδων χρονο λογείται προ 2'/2 χρόνια. 2) Εχουν γίνει τρεις γενι κές συνελεύσεις στις Νεγράδες και συνεπώς οι κά τοικοι του Δ.Δ. έχουν πλή ρως ενημερωθεί. Βεβαίως και υπάρχουν και αντιρρή σεις από μικρό αριθμό κα τοίκων και μόνον από το Δ.Δ. Νεγράδων. 3) Επειτα από αλλεπάλλη λ α Δημ. Συμβούλια υπέρ τάχθηκε εξ ολοκλήρου το Δ.Σ. του Δήμου και μόνον ένας Δημ. Σύμβουλος έφε ρε αντιρρήσεις και όχι επί της ουσίας της υπόθεσης. 4) Η επιχείρηση θεωρή θηκε φιλική προς το περι βάλλον και έτσι συνηγόρη σαν υπέρ της Δημοτικής Αρχής και με γρήγορες Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Ο ι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν «ς απόψεις εκείνων που υπογράφουν. LS- ΣΕΛΙΔΑ 2 ΕΝΗΜΕΡΠΣΗ ΑΙΑΜΑΡΊΎΡΙΑ σχετικά διαδικασίες η Πε ριφέρεια, η Νομαρχία, το Δασαρχείο η Αρχαιολογία η ΙΓΜΕ. Αντίδραση υπήρχε από το Τ.Σ. Νεγράδων που ενώ στην αρχή συμφώνησε σε όλα εν συνεχεία με δική του ένσταση προσέφυγε στην Περιφέρεια όπου και το αίτημα των απορρίφθη κε παμψηφεί. ΤΑ ΟΦΕΛΗ 1) Ο λ ο ι γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας στενάζει για μια θέση εργασίας. Ο ι εργάτες που θ α προσ ληφθούν θ α είναι δικοί μας συνδημότες και γιατί όχι και χωριανοί μας και έπειτα και μόνον από τους όμορους Δήμους. 2) Το τίμημα βάσει αντι κειμενικής αξίας έχει προ καθορισθεί για 3.12 χιλ. τετρ. μέτρα στην τιμή των ευρώ. Α λ λ α τόσα θ α προκαταθέσει η εργοδοσία σαν είδος δω ρεά συνεπώς σύνολον ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την δη μιουργία Πνευματικού Κέ ντρου στο Δ.Δ. Νεγράδων. 3) Τα 0 % των Δημοτι κών τελών από την εν λό γω επιχείρηση θ α διατίθονται για ανάγκες του Δ.Δ. Νεγράδων. Τα κατώτατα Δημοτικά τέλη θ α είναι ευρώ τον χρόνο. Τα δικαιώματα του Δήμου οικονομικά οφέλη θ α είναι πολύ περισσότερα αν σκε φθούμε από το πρώτο ερ γοστάσιο του εν λόγω επι χειρηματία στην Περίβλε πτο το χωριό εισπράττει μέχρι και ευρώ τον χρόνο. Ο χώρος δεν επι τρέπεται να χρησιμοποιη θεί για καμιά άλλη χρήση. 'ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Αν δεν γίνει έργο αν κλεί σει το εργοστάσιο αν δεν λειτουργήσει σε τακτό διά στημα ο χώρος δικαιωματι κά επιστρέφει στον Δήμο. Αν παρατηρηθεί στην πε ριοχή έλλειψη νερού και πάλι το εργοστάσιο θ α πα ραμείνει κλειστό έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Από 1 Ιουλίου αρ χίζει η πληρωμή των κατώ τατων Δ. τελών ήτοι ευρώ και στην περίπτωση ακόμη που το εργοστάσιο δεν παράγει ούτε ένα μπου κάλι νερό. Ο εργοδότης μαζί με τις δικές του γεω τρήσεις θ α κάνει μια γεώ τρηση για το Δ.Δ. Νεγρά δων και μια ομβροδεξαμενή για τα ζώα του χωριού. Διάνοιξη δρόμου γύρω από το εργοστάσιο για εξυπηρέ τηση των κατοίκων και για πυρασφάλεια. Αυτά και μόνον. Με τιμή Ηλίας Ιωάννου ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Είναι φαινόμενο της εποχής μας πως σ' αγαπάει σήμερον το παιδί μας. Σαν γεράσεις, δεν σε συμπαθεί, τον θάνατο σου επιθυμεί, να σε ξεφορτωθεί! Θέλω και τούτα για να πώ, για να μη παραξηγηθώ. Υπάρχουν και Π Ο Λ Λ Α παιδιά, που έχουν Κ Α Λ Η καρδιά. Αυτά είναι σωστοί κληρονόμοι, γιατί ξεύρουν τί λένε, οι του θ ε ο ύ οι Νόμοι. Για μερικά όμως, άλλαξε ο καιρός, στ' αυτιά τους, λαλεί άλλος πετεινός! Αγάπη, πόνο, υποχρέωση, τα βάλανε στην άκρη στον γέροντα τον μοναχό, κυλάει βροχή, το δάκρυ! Συνομήλικοι μου, μας βρήκε μεγάλο χάλι, που να μας πει, ο παπάς στ' αυτί κι ο Χόντζας στο κεφά λι. Γι αυτό κρατάτε τα περιουσιακά σας, για να μη βρεθήτε στο δρόμο απ' τα παιδιά σας. Πρέπει να έχουν ευρώ τα πουγκιάσας, για να σας τα πλύνουν ξένοι τα εσώρουχα σας. Συνομήλικοι μας, βρέθηκαν στα Γηροκομεία, και άλλοι βρέθηκαν στα Τρελοκομεία. Να ζούμε λοιπόν τώρα με ελπίδες, και να λησμονιούνται, του Βίου καταιγίδες. Ιαματικά λουτρά Αμάραντου Κονίτσης. ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Υ.Γ. Τον καιρό που είχα πόδια, δεν είχα παπούτσια. Τώ ρα που έχω παπούτσια, δεν έχω πόδια. Πρεσβ. Παπα - Μάτσιας Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ J ΤΗΛ Γ. Β Α Λ Α Κ Ο Ζ 09» TSHHW» Χ, Π Ε Π Λ Ο *»»4 8SS4W

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΠΝ Τον Δεκαπενταύγουστο κάτω στο Βοϊδομάτη στην Παναγιά μας έγινε Θ ε ί α Λειτουργία και μετά με πρωτοβουλία του Συλλόγου έγινε ημερήσιο παραδοσια κό πανηγύρι με όργανα. Ο λ ο ι οι χωριανοί γλεντή σαμε με πολύ κέφι. Γι αυτή την εκδήλωση, έγιναν οι πα ρακάτω δωρεές - προσφο ρές: 1) σουβλάκια από τον κ. Κοσμά Κων/νο. 2) πλαστικά ποτήρια από διάφορα καταστήματα. 3) 2 0 ευρώ, ενίσχυση ορχήστρας από το Δήμο Καλπακίου. Ολους τους ευχαριστού με. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ν. Πάνος Η εφημερίδα μας συγχαί ρει όλους γ ι ' αυτή την εκ δήλωση ιδίως τους νέους του χωριού μας. Πάντα τέ τοια και του χρόνου. Η Φ.τ.Γ. Το Σχολείο στο Μαυροβούνι άνοιξε μετά από πολλά χρόνια για να φιλοξενήσει για λίγες μέρες από 13-1 Αυγούστου μια έκθεση από Πωγωνήσιους καλλιτέχνες και φίλους τους. Μια έκθεση ξεχωριστή με μεγάλη τέ χνη και πολύ μεράκι. Μ ε μεγάλη μας χαρά την επισκεφτήκαμε και θαυμά σαμε τα εκθέματα των καλλιτεχνών. Ο Παναγιώτης Καραμπότσος μας εντυπωσίασε με την ζωγραφική του και ειδικά με την ζωγραφική πάνω σε γύ ψο με τεχνοτροπία Deco ART. Ο Λευτέρης Δελημήτρος από τα Ανω ΡαΒένια που ασχολείται ερασιτεχνικά με την φωτογραφία παρουσία σε γραφικότατες φωτογραφίες της περιοχής. Από Ρουψιά, ΡαΒένια, Μαυροβούνι, Πάπιγκο. Ο Μασσαλάς Αντώνιος επίσης από Ανω ΡαΒένια, επαγγελματίας παρουσίασε χαλκογραφία και υαλογραφία. Εικόνες σε ξύλο και διάφορα διακοσμητικά (κομπολόγια από κεχριμπάρι και άλλα) χρησιμοποιεί χάντρα και γυαλί, ψυχρό σμάλτο και οψιδιανό. Ο Παναγιώτης Κολόκας από Βασιλικό (συνοριακός αστυνομικός) παρουσίασε διάφορες παραστάσεις σκα λισμένες σε μαύρη πέτρα ντόπια και πέτρα Δεματίου καθώς και σε ξύλο από κυπαρίσι και Αφρικάνικο καθώς και ζωγραφική πάνω σε γυαλί. Ο Ιωάννης Γιώτης από Πράμαντα παρουσίασε Βενε τσιάνικους καθρέφτες και κορνίζες από κρύσταλλο. Αφού κάνει όπως μας είπε το σκάλισμα μετά τους επαργυρώνει σε διάφορα χρώματα. Την έκθεση επισκέφτηκαν πολλοί επισκέπτες και αγό ρασαν από τα εκθέματα της. Η εφημερίδα μας δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους καλλιτέχνες. Εύχεται ο Θεός να τους δίνει υγεία και δύ ναμη να συνεχίσουν το έργο τους. Και σ' ανώτερα. Η έκθεση θ α επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Λόλα Μούκα ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ακρίβεια μας αγγίζει όλους είναι όμως σχετική. Αλ λους τυραννά αφάνταστα και άλλους ελάχιστα γι αυτό ο καθένας την βλέπει με την δική του σκοπιά. Ν α πως την περιγράφει ο αξέχαστος αείμνηστος Π α παθανάσης σε ένα εκκλησιαστικό βιβλίο σκονισμένο σήμερα στο γυναικονίτη της εκκλησίας μας. Ημερομηνία Ακρίβεια μεγάλη ΚΑΙ ΠΑΛΙ... Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Το καλοκαίρι κάτω από τον πλάτανο γίνονται πολ λές συζητήσεις. Για την πο λιτική, για τους πολιτικούς, για την οικονομία, για το Δήμαρχο, για το Τοπικό Συμβούλιο, για τα έργα που'γιναν ή που δεν έγιναν, για τον πολιτιστικό μας σύλλογο, για την εκκλησια στική επιτροπή για... για και πάει λέγοντας. Μεταξύ των άλλων φυσι κά και για την τοπική μας εφημερίδα. Μ α ς ικανοποιεί οι μεν, επαναλαμβάνεται οι δε, γίνεται ευχάριστη άλλοι, μας κουράζει μερικοί κ.λ.π. Πιστεύουμε στο διάλογο, στην κριτική και στην ελεύ θερη επιλογή των αναγνω στών. Κανέναν δεν υποχρε ώνουμε να μας διαβάζει. Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί σε χίλια φύλλα, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιεί όλους τους φίλους και ανα γνώστες. Ενας αναγνώστης φεύγει δυό - τρεις έρχονται. Ετσι συμβαίνει στη ζωή. Αλ λωστε η εφημερίδα μας, έχει τις στήλες της ανοι χτές, για όλες τις απόψεις, έστω κι αν λένε μερικοί ότι οι... κουραστικές επαναλή ψεις κατέχουν μεγάλο μέ- ρος Λάδι δρχ. Καλαμπόκι 00 δρχ. Παπούτσια Ιερέας Παπα - Θανάσης ο ελάχιστος Τα γραφόμενα του 194 είδε το 191 μετά 6 χρόνια ο χωριανός μας μακαρίτης Χρήστος Κατσάνος για να γράψει αυτολεξί ακριβώς πιο κάτω: Η ως άνω ακρίβεια δεν είναι τόσο σημαντική κ α θ ' ότι Για πολλοστή φορά κα το 191 μεγάλη ύψωση των τιμών. λούμε όποιος θέλει να δη Λάδι δρχ. μοσιεύσει Καλαμπόκι δρχ. λόγω ελλείψεως ενυπογράφως, ό,τι αυτός νομίζει σωστό. Η Σίτος δρχ. πλειοψηφία πάντως των χω Ο υπογράφων ριανών και φίλων που δια Χ. Κατσάνος βάζει τη "Φ.τ.Γ." μπορεί να Για την πιστή αντιγραφή βγάλει τα συμπεράσματα Ηλ. Ιωάννου της

4 ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ Πάει πέρασε και το φετι νό πανηγύρι μας. Το πρωί" έγινε η Θ ε ί α λειτουργία με βροχή στο γραφικό εξωκλή σι του Αγίου Παντελεήμο νος, που ανήγειρε η Θεοσέ βεια του αείμνηστου Πανα γιώτη Νίτσιου το 1906, με συλλειτουργούς δύο ιερείς και με την καθιερωμένη αρ τοκλασία και τον αγιασμό, με το πατροπαράδοτο κέ ρασμα με λουκούμι και ρα κί και τις καθιερωμένες ευτο βράδυ έγινε το καθιε ρωμένο γλέντι που φέτος εί χε μερικούς κραδασμούς λόγω καιρού και λόγω μη καλής συνεννοήσεως των δύο καταστηματαρχών - επι χειρηματιών. Πάντως η εξυ πηρέτηση των πανηγυρι στών ήταν άριστη τόσο από το καφενείο του Χ. Αιάπη όσο και από το κα φενείο του Ν. Πάνου. Κέφι, χορός, γλέντι, σαν τα πα λιά τα χρόνια αυτό δείχνει ζωτικότητα με δύο ζυγιές όργανα και τις δυό μέρες. Μας τίμησαν με την πα ρουσία τους ο κ. Δήμαρχος με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κοντοχωριανοί, φίλοι και πάρα πολλοί ξένοι πανηγυριστές. Ολους τους ευχαριστούμε. Τώρα τα πανηγύρια, εξαρτώνται από την οργά νωση και εξυπηρέτηση των καταστηματαρχών - επαγ γελματιών, δηλαδή αυτών που'χουν τα καφενεία. Ετσι εξελίσσονται τα πράγματα, έτσι ενισχύονται κι αυτοί για να μπορούν να κρατη θούν οικονομικά και να πί νουμε όλοι μας κανένα κα φέ και να παίζουμε και κα- μ.ά"ξερή". Είναι και τα πανηγύρια μας μια ανάσα ζωής και μια χαρούμενη νότα στο κύλισμα της ζωής μια κοσμοαντάμωση και αλλαγή απόψεων γενικώς μια δρα στηριότητα για τα χωριά μας. Να'μαστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και του χρό νου. Σ. ΟΙΚ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Γνωρίζοντας ότι η έκδοση εφημερίδας απαιτεί και κό πο και χρόνο και χρήμα για όλα τα χρόνια της λειτουρ γίας της ήμουν, όπως και οι περισσότεροι χωριανοί, θερμός συμπαραστάτης επειδή πίστευα και πιστεύω ότι η εφημερίδα, δημιουρ γήθηκε για να ενώσει το χωριό και όχι για να το χω ρίσει. Ερχόμενος όμως στο χωριό το καλοκαίρι αντιμε τώπισα εκ μέρους του "εκ δότη" κ. Οικονόμου Θ α ν ά ση, ένα ύφος υπεροπτικό και ολίγο αυταρχικό. Συγκε κριμένα, όταν του είπα ότι τα τραπέζια που διαθέτει η εφημερίδα πρέπει να μοιρά ζονται εξ ίσου στους επαγ γελματίες του χωριού, μου απάντησε ότι "εγώ είμαι ο εκδότης, δική μου είναι η εφημερίδα και τα τραπέζια θα τα κάνω ότι θέλω". Λες και τα τραπέζια τα αγόρασε μόνος του. Πρέπει να ξέρουν όμως οι "εκδότες" ότι: για να υπάρ χουν, πρέπει να υπάρχει και το αναγνωστικό κοινό, το οποίο θα τους σέβεται και θα τους βοηθά, μιας και η εφημερίδα μοιράζεται δω ρεάν. Θέλω να δηλώσω ότι εγώ σαν πρόσωπο, δεν ανέχομαι αυτή τη συμπεριφορά και θα σας παρακαλέσω να μην μου ξαναστείλετε εφη μερίδα. Δεν επιθυμώ να εί μαι αναγνώστης σας. Αν μου τη στείλετε, θ α επι στραφεί. Με τιμή KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 874 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λιάπης Ανδρέας Δάσκαλος ΣΧΟΛΙΟ Λυπούμαστε για το πε ριεχόμενο αυτής της επι στολής που'ναι απόρροια μιας φραστικής αντιπαρά θεσης. Εκδότης τυπικά φαί νεται ο Αθανάσιος Οικο νόμου, ουσιαστικά "εκδό της" αγαπητέ Ανδρέα, εί ναι όλοι οι χωριανοί και η συντακτική επιτροπή έχει αναλάβει τη σύνταξη της εφημερίδας με τη θέληση όλων μας. Σκοπός μας ήταν και είναι η ενότητα και η αγάπη όλων των χω ριανών κι όχι ο διχασμός. Τέλος πιστεύουμε ότι τό σο ο Θανασάκης Οικονό μου, όσο και ο Ανδρέας Λιάπης (θείος και ανηψιός άλλωστε) με ανάλογες εξη γήσεις θ α ξαναβρεθούμε αγαπημένοι σαν πρώτα και περισσότερο προσεκτικοί στο μέλλον. Η Συντακτική Επιτροπή ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ %; ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ Τα μόνα έσοδα μας, είναι ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ οι προαιρετικές εισφορές ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα θ α ελπίζουμε. "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ Τελείται σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο από τους οι κείους του ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ. Δεν πέθανε. Ζει. Και αυτό το μαρτυρούν τα εκτελεσθέντα έργα του. Η γεώτρη ση στο Βαθύ λάκα. Εμπειρία του ο εντοπισμός και η ανεύ ρεση από την υπηρεσία ΙΓΜΕ άφθονο νερό νεράκι. Υδρεύ ονται και αρδεύονται το Δ.Δ. Γεροπλατάνου του Δήμου Καλπακίου, τα Δ.Δ. Ρουψιάς και Αγίου Κοσμά, του Δήμου Ανω Πωγωνίου. Ο ι υδατοδεξαμενές έργα του αξέχαστου επίτιμου προέδρου. Συμπαραστάτης και πάντα χαμογελα στή η γυναίκα του η Αγία Πολυξένη. Ως εκκλησιαστική επιτροπή Η περίφραξις της νεροδεξαμενής. Η κατασκευή του κοι μητηρίου. Ο χρωματισμός της εκκλησίας του πολιούχου του χωριού μας Αγ. Νικολάου. Τα μεγάφωνα. Η ανακαίνι ση του Προφήτου Ηλία και άλλα έργα. Εμπνευση και προ γραμματισμός του αξέχαστου Λευτέρη. Αξιος οικογενειάρχης, πράος, εργατικός, πάντα το συμ φέρον των κατοίκων. Ω ς εφιστάμενος του. Η συνεργασία ήταν άψογη και ουδέποτε διαφωνήσαμε. Αείμνηστε Λευ τέρη ελαφρύ το χώμα του Αγίου Νικολάου που σε σκέπα σε. Είθε ο Θ ε ό ς και άλλοι πρόεδροι να σε μιμηθούν. Στα παιδιά, αδέλφια του, ανήψια και γαμπρούς θερμά συλλυπητήρια. Ο Θεός να σε μακαρίζει. ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Συνέχεια από την 1 η σελίδα ρεξηγήσεις και τότε οι έξυπνοι, λαλητάδες, για να δια σκεδάσουν την κατάσταση, άρχιζαν τα σουξέ της επο χής"" "Πάρ' το γκιουμι κι έλα να τα μιλήσουμε στο πηγάδι να τα συμφωνήσουμε" κ.λ.π. ή το: "Παντρεμένοι κι οι δυό γυρνά πίσω σε παρακαλώ" και τότε, γινόταν στο χορό πανζουρλισμός με ζωηρά πηδήματα... Παλιά φωτογραφία από το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα το 196. Διαρίνονται πολλοί χωριανοί και οι ιερείς Παπα-θανάσης, ΠαπαΤζέρμπος, ΠαπαΧαρίσης, ΠαπαΔούκας από Ρουψιά. Διακρίνονται ακόμα τα παιδιά Σπύρος Λιάπης, Γεώργιος Μούκας, Μανώλης Ψαράκης κ.α. Δεν ξέρω αν γύρισε πίσω αυτός ή αυτή. Εκείνο που ξέρω ο ι πολλοί προτίμησαν να φύγουν απ' τα χωριά γύ ρω στα να πάνε μακρινά, στο εσωτερικό ή εξωτερικό κ ι ο καθένας πήρε το δρόμο του μισεμου, στην απρόσωπη ξενιτειά. Στην πολυβοη και απρόσωπη πολιτεία. Το παλιό τραγούδι έφυγε, πήρε μαζί του και τα πανη γύρια και τα... χρόνια και τη ζ ω ή. Αλλαξαν τα πράγματα και η ζωή πάντα προχωράει. Ας είναι, νάμαστε καλά και του χρόνου. Σ. ΟΙΚ.

5 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ Ο Πρόεδρος και το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλό γου Γεροπλατάνου " Ο ι φί λοι του χωριού" αισθάνο νται την υποχρέωση να ευ- στο νέο θαύμα της τεχνολο γίας τη γέφυρα Ρίου - Αντιρ ρίου. Επίσης έχουμε προγραμ ματίσει την αναβίωση της Επιθυμούμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Αδελφότητα Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης και κα λούμε τους συγχωριανούς ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τα τοπικά ιδιώματα του χω ριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής: Φυσεκλίκι (το) = η φυσιγγιοθήκη Φυτιλιάζω = προδίνω, διαβάλλω, καταμαρτυρώ Φωλιάζω = κάνω φωλιά. Φράση: "η κότα μας φώλια σε αλλού" Φώλι (το) = το αυγό, που βάζουν στη φωλιά για να γεννήσουν οι κότες Φλοκωτό (το) = μάλλινο γυναικείο πανωφόρι με φλόκια Φούσκος (ο) Β ράπισμα με το χέρι στο μάγουλο Χ α β ά ς (ο) = ο σκοπός, ο τρόπος του φέρεσθαι κατ' αρέσκειαν (εκ του τουρκικού). Φράσις: "τον χαβά του πάλι αυτός" Χ α β α λ έ ς (ο) = ο μπελάς, το εμπόδιο, ενόχλημα Χ ά β δ α Β η άκοσμος στάσις καθήμενης γυναικός με».... '.:.,-,'::::. '^ *-:- - ανοιχτά τα σκέλη Χαβώνω = κάμνω τινά να παράλυση από φόβο, να μη μπορεί να μιλήσει. Φράσις: "τον χάβωσε ο λύκος μό λις τον είδε μπροστά του" Χαγιάτι (το) = ο υπόστεγος διάδρομος σπιτιού, εκ 11» Γεροπλατανίτες στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου χαριστήσουν όλους τους χωριανούς που συμμετείχαν στην διαδικασία για την ανάδειξη τους στο Δ.Σ. Μ έ σ α από την εφημερίδα μας θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους τους χω ριανούς και φίλους του χω ριού μας ότι θ α εργαστούμε με ήθος, συνέπεια και από λυτη διαφάνεια για την ανα βίωση των εθίμων με την συμμετοχή όλων των χωρια νών στο βαθμό που είναι δυ νατόν, για την εκπλήρωση όλων των στόχων μας. Αισθανόμαστε ευτυχείς γιατί σε λίγες μέρες οργα νώσαμε και φέραμε εις πέ ρας τη γιορτή της Παναγιάς στο Βοϊδομάτη και γιατί προ γραμματίσαμε στις ημερήσια εκδρομή γιορτής του τσίπουρου τέ λος Οκτωβρίου αρχές Νο εμβρίου, την γιορτή της πα ραμονής της Πρωτοχρο νιάς, των Θεοφανείων, των Απόκρεω και μια ξεχωριστή εκδήλωση για το διάστημα 1-2 Ιουλίου την γιορτή κοτόπουλου σε συνεργασία με το Δήμο Καλπακίου. Για να πετύχουμε τους πα ραπάνω στόχους μας κρί νουμε αναγκαία τη συμμετο χή και συμπαράσταση όλων των συγχωριανών και των φί λων του χωριού μας. Κάνουμε γνωστό σε συγ χωριανούς και φίλους οι οποίοι επιθυμούν να βοηθή σουν - ενισχύσουν τον Σύλ λογο μας με οποιονδήποτε τρόπο ότι θ α σας χορηγού με την ανάλογη απόδειξη. μας που μένουν στην Αθήνα να οργανωθούν κι αυτοί για τον ίδιο σκοπό. Θ α δεχτούμε με χαρά και ικανοποίηση τις όποιες προ τάσεις - παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό την κα λύτερη λειτουργία του Συλ λόγου μας. Ακόμη κάνουμε γνωστό στους χωριανούς και φί λους μας ότι στο Ταχυδρο μικό Ταμιευτήριο έχουμε βι βλιάριο καταθέσεων με αριθμό λογαριασμού , που ο καθένας μπορεί να καταθέσει όποιο ποσό θέλει για ενίσχυση του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε ΠΑΤΟΔ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Π Α Ν Ο Σ κλησίας (εκ του τουρκικού) Χ ά ζ ι (το) = η ευχαρίστηση, το γούστο (λέξη ξενική). Φράση: "σε κάνω χάζι", σε κάνω γούστο Χαζίρι (το) = το έτοιμο. Λέγεται και χαζίρικο. Φρά σεις: "γένου χαζίρι", ετοιμάσου, "τα θέλει όλα χαζίρικα", "τρώει ακόμα ψωμί χαζίρικο" Χαζιροφάης (ο) = εκείνος που τρώει χαζίρικο Χαζός (ο) = ο χάχας, χάσκων, χαζεύων χαρακτήρα (εκ του τουρκικού) Χαϊμαλί (το) = το φυλαχτό, βασκάνιο (εκ του αραβοτουρκικού χαμα'ίλ) Χαιρετούρα (η) = ο χαιρετισμός. Συνηθέστερα στον πληθυντικό: χαιρετούρες Χαΐρι (το) = η προκοπή. Φράσεις: "δεν έχει αυτός χαίρι", "δεν καρτερώ να ιδώ απ' αυτόν χαίρι" Χ ά κ ι (το) = η εκδίκησις. Φράσις: "του πήρα το χάκι". Ο μισθός του τσοπάνου Χ α λ ά λ ι (το) Β το θεμιτό πράγμα, το νομίμως αποκτηθέν (εκ του αραβικού) Χ α λ α σ ι ά (η) Β Ο χαλασμός, η καταστροφή Χαλές (ο) Β ΤΟ αφοδευτήριο. Κατ' επέκταση ο Βωμολόχος, βρωμερός, ακριτόμυθος (εκ του αλβανικού) Χαλεύω Β ζητώ, ψάχνω Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Sho Αγιασμός στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη στις Ν. ΠΑΑΣΤΗΡΑ 23 - ΑΙΓΑΑΕΩ - ΤΗΛ. 23 Ι /96

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Από το πολιό ή8η και έ8ιμο του χωριού μο$ Η ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ Γράψ ΐ η φιλόλογος Ελένη Παντούλα Βαγενά ΜΕΡΟΙόον Ο ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ Αποτελούσε και αυτός εξάρτη μα της νυφικής φορεσιάς. Το κα λοκαίρι ο ντουλαμάς ήταν μετα ξωτός και λεγόταν "ριζωτός". Το ύφασμα το έφερναν από την Αί γυπτο. Στολιζόταν με πολύχρω μες κλάρες. Υπήρχαν όμως και μεταξωτοί ντουλαμάδες με ρίγες, οι "ριγωτοί" (φερμένοι από την Πόλη) με λουλούδια, οι λουλου δάτοι, με τριαντάφυλλα, οι τριανταφυλλάτοι, σε πολύ ζωηρά χρώματα. Το χειμώνα ο ντουλα μάς γινόταν από "κατιφέ" σε χρώμα ουρανί, καφέ, μπλε βαθύ ή ανοικτό, κόκκινο. Ο χειμωνιάτι κος ντουλαμάς λεγόταν "πεσιζί". Οι ντουλαμάδες, χειμωνιάτικοι και καλοκαιρινοί, ήταν ραμμένοι από ειδικούς τεχνίτες, τους "ρά φτες". Αυτοί ερχόταν από τα Πωγώνια και για το ράψιμο του ντουλαμά έπαιρναν 10 δρχ. περί που. Τους έραβαν στο χέρι με το βελόνι. Ο ντουλαμάς ήταν γυναικείο γιλέκο που έφτανε μέχρι το ζωνά ρι. Είχε μακριά μανίκια που έφτα ναν μέχρι τα δάχτυλα, σκέπαζαν δηλαδή τον καρπό του χεριού. Για να γίνονται όμως εύκολα οι κι νήσεις τα γύριζαν προς τα πάνω. Στο μπροστινό μέρος το μανίκι εί χε ένα "καπάκι" που και αυτό γύ ριζε προς τα επάνω και έφτανε πιο ψηλά από το υπόλοιπο μανίκι. Το γιλέκο γύρω - γύρω στολι ζόταν με μαύρο γαϊτάνι. Στο λαι μό είχε ένα μικρό γιακά, που δεν γύριζε. Στην δεξιά και αριστερή πλευρά είχε μικρά σκισίματα, ο ράφτης όμως ένωνε τις πλευρές τους με μαύρα γαϊτάνια και έτσι το σκίσιμο γινόταν μικρότερο. Στο στήθος, όπως και στο μανίκι κεντούσε ο ράφτης με μεταξωτή κλωστή συνήθως μαύρη διάφορα σχέδια. Ιδια σχέδια κεντούσε επί σης και στο κάτω μέρος, μόνο μπροστά όμως. Στο στήθος ήταν ανοιχτός ο ντουλαμάς για να φαί νονται τα στολίδια της νύφης. Πά νω από το ντουλαμά έβγαινε ο κε ντημένος "γιακάς" της λαιμαρ γίας. Στο πίσω μέρος στολιζόταν με μια μικρή φούντα φτιαγμένη από το ίδιο το γαϊτάνι. Αυτή ήταν στερεωμένη στο κέντρο, κοντά στο στρίφωμα και στο επάνω μέ ρος της φούντας ο ράφτης έφτια χνε ένα ωραίο μικρό κεντίδι. Ο ντουλαμάς ήταν καλοραμμένος και φοδραρισμένος με κόκκινο ύφασμα ή και με άλλο χρώμα. Η νύφη τον φορούσε πάνω από το σιαγιάκι. Αφού έβαζε και τον ντουλαμά η νύφη, την κάθιζαν οι στολίστρες και οι περγένυφες στην καρέκλα. Για να καθίσει άνετα, μάζευε λίγο το σιαγιάκι η νύφη και η στολίστρα της φορού σε τις "μέρτζες". Αυτές ήταν στο λίδια της "κορώνας". Ηταν κόκκι νες φούντες, ραμμένες πάνω σε βυσσινί γαϊτάνι. Το χρώμα του γαϊτανιού και της φούντας ήταν το ίδιο, απαλό βυσσινί ξεθωρια σμένο. Είχαν μάκρος 12 πόντους. Τις στερέωναν στις κοτσίδες. Η στολίστρα δίπλωνε το γαϊτάνι με τέτοιο τρόπο ώστε να μη φαίνο νται οι κοτσίδες. Οπως κρεμούσε ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Μετά από αρχαιρεσίες που'γιναν στο Σύλλογο μας αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία ως εξής: Πρόεδρος: Νικόλαος Πάνος Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λιάπης Γραμματέας: Δημήτριος Τσίνος Ταμίας: Σοφία Καλτσούνη Μ έ λ ο ς - έφορος εκδηλώσεων: Γεώργιος Λυκουμάνες. Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Κρέτσης Εξελεγκτική Επιτροπή 1) Δημήτριος Δημητρίου 2) Ηλίας Ιωάννου Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. τ ζ Μφτζες άφημε τη μία φούντα να απέχει από την άλλη -6 πό ντους. Η νύφη τις φορούσε μόνο τη μέρα του γάμου. Αφού έβγα ζε την κορώνα, έβγαζε και τις μέρτζες. Οι μέρτζες ήταν πιο φτηνές σε σχέση με τ' άλλα εξαρτήματα της κορώνας και τις διέθεταν πολλές οικογένειες. Στην συνέχεια 2 κορίτσια με μάνα και πατέρα κρατούσαν την "κορώνα" και η στολίστρα την έβαζε ωραία στο κεφάλι και την στερέωνε με βελόνα και κλω στή. Η "κορώνα" ήταν το πιο όμορφο νυφικό στολίδι. Ηταν φλωροκαπνισμένο κόσμημα που αποτελούνταν από πολλά εξαρ τήματα. Οι διαστάσεις της ήταν 12 πόντους πλάτος και 30 μά κρος. Επάνω στολιζόταν με αση μένιες "σούλτες" που είχαν μέ σα βούλες. Ηταν φτιαγμένη από κόκκινο βελούδο ύφασμα και από μέσα είχε κόκκινη φόδρα. Το ύφασμα όμως δεν φαινόταν καθόλου από τα ασημένια στο λίδια. Οι σούλτες ήταν ραμμένες γύρω - γύρω στην κορώνα. Αλλο στολίδι της νυφικής κορώνας ήταν οι πολύχρωμες χάντρες. Στο πίσω μέρος η κορώνα στολί ζονταν με μικρές "αλυσιδίτσες" τοποθετημένες η μια κοντά στην άλλη. Πριν φορέσει την κορώνα η νύφη έπρεπε να φορέσει ένα χρωματιστό μαντήλι συνήθως κόκκινο, κεντημένο στην κορυφή το "τσεμπέρι". Κάτω από το τσε μπέρι κρεμόταν τα "τζουζουφρίκια". Την κορώνα την έραβε η στολίστρα πάνω στο μαντήλι, το "τσεμπέρι" με τη βελόνα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μη φαίνε ται αλλά και να μην υπάρχει φό βος να πέσει. Το στερέωμα γινό ταν πάνω από τα αυτιά. Κάθε χωριό είχε τη δική του κορώνα την οποία και φύλαγαν στην εκκλησία. Μπορεί να ήταν ασημένια ή φλωροκαπνισμένη. Την έφτιαχνε ειδικός τεχνίτης, ο "ασημουργός" ή ο "χρυσικός" στα Γιάννενα, στην Πόλη κ.α. Στοίχιζε πολλά χρήματα. Στον Γεροπλάτανο ήταν ασημένια, όπως ανέφερα και πιο πάνω, φερμένη από την Πόλη πριν από πολλά χρόνια. Την φύλαγαν στην εκ κλησία και από κει την έπαιρνε η νύφη. Δυστυχώς όμως χάθηκε η κορώνα με τα εξαρτήματα της στα χρόνια του πολέμου με τους Ιταλούς. Υστερα η στολίστρα έβαζε στη νύφη τα "τσουλουφρίκια" ή "τσουλούφρια". Αυτά ήταν πλε ξούδες κομμένες από τα μαλλιά άλλης κοπέλας ή γυναίκας. Πή γαιναν μαζί με την κορώνα. Ανά λογα με το χρώμα των μαλλιών της νύφης τα έβαφαν ξανθά με χαμομήλι, καστανά οκνά, μαύρα με καραμπογιά. Στην κορυφή τα στερέωναν με κερί για να μη φεύ γουν. Αφού τα έδεναν με κορδέ λα τα τζουλούφρια τα κρεμού σαν κάτω από την κορώνα. Αυτά έβγαιναν από τα αυτιά και έφτα ναν ως το ζωνάρι, ένα από τη δε ξιά και ένα από την αριστερή με ριά. Μπορεί σε κάθε σπίτι να εί χαν τζουλουφρίκια γιατί οι γριές έκοβαν τα μαλλιά τους και τα κρατούσαν για τις εγγονιές τους. Μετά τα τζουλούφρια η στολί στρα έβαζε τα "σκουλαρήκια" στην νύφη. Ηταν και αυτά νυφικό στολίδι. Ηταν 2 ασημένια πλατιά σκουλαρήκια. Οι διαστάσεις τους ήταν πλάτος 4 πόντους και έως 1 πόντους μάκρος. Τα σκουλαρήκια στολιζόταν με με γάλες κόκκινες χάντρες. Στο τε λείωμα τους είχαν 3 ασημένια "αλυσιδάκια" με χρωματιστές με γάλες χάντρες σε βυσσινή ή μπλε χρώμα. Η στολίστρα τα στερέωνε με τον ακόλουθο τρόπο: Η κορώ να είχε στην κορυφή μια θηλιά, τα δε σκουλαρήκια είχαν ένα γάν τζο και έτσι τα στερέωνε στην κο ρώνα και αυτά κρεμόταν μέχρι το λαιμό περίπου. Πάνω από τα αυ τιά για να μη κουνιούνται τα στε ρέωνε η στολίστρα με λεπτή κορ δέλα που δεν φαινόταν. Τα έφτια χναν και τα σκουλαρήκια ασημουργοί και χρυσικοί στην Πόλη και τα Γιάννενα. Φυλάγονταν και αυτά μαζί με την κορώνα στην εκ κλησία. Αυτή ήταν η κορώνα και τα εξαρτήματα της. Κάθε χωριό είχε τη δική του κορώνα, που ήταν δια φορετική από των άλλων χωριών. Η κορώνα του Γεροπλάτανου ήταν ίδια με την κορώνα της Ρουψιάς. Πάντως η κορώνα ήταν πο λύ ωραίο στολίδι και κάλυπτε όλο το κεφάλι της νύφης. Αφού έβαζε η νύφη και την κο ρώνα, ερχόταν η ώρα να φορέσει και τα κοσμήματα του λαιμού και των χεριών. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Η ΦΑΜΙΛΙΑ Αυξάνεσθε και πληθύνεστε Και κατακυριεύσατε τη γη Θέλημα του Θεού ευλογημένο Από του κόσμου την αυγή ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ. 0 ΧΡΙΣΤΟΣ ευλόγησε το γάμο Κι έδωσε στον άνδρα τη γυναίκα Χαρά και γλύκα στη ζωή Από την πρώτη τους στιγμή. Κι ήρθε η αγάπη - ευτυχία Κι ήρθανε τσούρμο τα παιδιά Και δεν υπήρχε υποψία Και όλα πήγαιναν καλά. Ταίριασε λοιπόν φαμίλια Κι ο άνδρας πήρε το κουμάντο Πήρε στα χέρια του το χρήμα Μα δεν αρκούν τα γρόσια χίλια. Κι ο σατανάς εφύλαγε την ώρα Και η γυναίκα ζήτησε μυράδι Και έγινε καυγάς το ίδιο βράδυ. Η πολιτεία έδωσε το δίκιο Πήρε από τον άνδρα το οφίκιο Κι έγινε παρερμηνεία Μεσ' στην κοινωνία. Η γυναίκα μέσα σ' όλα Σήκωσε ψηλά τη μύτη Που την ψάχνεις που τη βρίσκεις Είναι απούσα από το σπίτι. Κον κανάκι κουβεντούλα τουρισμός σε ξένες χώρες η γυνή τα ξέρει ούλα κι ήρθανε σωρό οι μπόρες. Ναι! Το πολύ το ξάνοιγμα Για προσέξτε το πολύ είναι η πρώτιστη αιτία Για την καταστροφή. Ρέμπελο μες στη φαμίλια δρόμο τώρα ποιος θα δώσει τα παιδιά εν' διαλύσει Καταλήγουνε στη δόση. ΘΕΕ μου, τώρα βάλε χέρι να σωθεί μας η φαμίλια δεν αρκούν τα γρόσια χίλια 0 κοσμάκης υποφέρει. Σωρός τα διαζύγια νέα ζευγάρια εν διαλύσει Είναι η μόδα στην Ευρώπη Και εύκολη βρήκαν τη λύση. Την προκομμένη τη φαμίλια της κοινωνίας θέμελα τρανά την κάνει μόνο η γυναίκα Αν έχει κίνητρα σωστά και αγνά. ΠΑΝ. ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 /Μ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑ! Με ενθουσιασμό και με τη συμμετοχή πλή θους κόσμου έγινε η υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας στη ΒΙΓΛΑ και εν συνεχεία στο Δήμο Καλπακίου. Επακολούθησαν προσφωνήσεις, ανταλλαγή δώρων, παραδοσιακά τραγούδια και χοροί στο νεόκτιστο Γυμναστήριο του Δήμου Καλπακίου, από χορευτικά συγκροτήματα, τοπι κά Γιαννιώτικα και της Μακεδονίας. Ηταν κάτι το πρωτόγνωρο για την υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας που μας ενώνει όλους μας. ΤΑ... ΛΟΓΙΑ Το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακολούθη σα πάρα πολλές συζητήσεις, εκδηλώσεις, συνέ δρια κ.λ.π. (για την ανάπτυξη του τόπου, για το περιβάλλον, για την ερήμωση των χωριών κ.α.) κι άκουσα μεγάλα λόγια στογής από Αδελφότη τες, από Ομοσπονδίες και Ενώσεις, από φίλους της επαρχίας και του χωριού κ.λ.π. Ν α σαν αυ τές: "Ηρωικοί ακρίτες", "τιμημένοι αγρότες", "αγνοί άνθρωποι της υπαίθρου", "πόσο θέλου με να ζήσουμε στην επαρχία" κ.λ.π. κ.λ.π. Ομως αυτός που τόσο πολύ μας πονάει αν έρ θει στον τόπο μας αρχίζει τη γκρίνια, ή αν είναι υπάλληλος στο Κέντρο, αρχίζει και χτυπιέται και βουρκώνει και τρέχει στον βουλευτή ή κομμα τάρχη με τα λόγια: " Μ ε εξοντώνετε, μου κάνετε δυσμενή!!! μετάθεση, με στέλνετε στην εξορία" και πάει λέγοντας. Αναρωτήθηκα λοιπόν σαν άνθρωπος και σαν υπάλληλος που'ζησα και ζω χρόνια στα χωριά και που πέρασε πάρα πολύ καλά. Βρε μήπως και μας δουλεύουν οι άνθρω ποι του Κέντρου; Κι όλα τα " μ π ρ ά β ο " και τα "ζή τω" για την επαρχία είναι όλο φούμαρα; απογοήτευση. ΕΡΗΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ Διαβάζουμε στον ημερήσιο τύπο "α' ένα ακρι τικό χωριό στη Θεσπρωτία βρέθηκε εντός της οικίας του νεκρός ημεδαπός, ο θάνατος του οποίου επήλθε προ εξαμήνου περίπου κ.λ.π.". Πέθανε δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε λες και ήταν σε καμιά απρόσωπη μεγαλούπολη εκατομμυρίων ή χιλιάδων κατοίκων αλλά σ' ένα μικρό χωριό ολί γων κατοίκων. Θ ε έ μου τι αδιαφορία είναι αυτή; Γιατί "πάγω σαν" έτσι οι καρδιές μας και το μόνο που μας εν διαφέρει είναι ο εαυτούλης μας... Πάνε τα χωριά μας, σιγά - σιγά ερημώνουν και αρχίζουμε οι λι γοστοί κάτοικοι να μην ενδιαφερόμαστε όπως παλιά ο ένας για τον άλλον... Ας νοιαζόμαστε περισσότερο για τον συνάν θρωπο μας, για τον χωριανό μας. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τώρα το καλοκαίρι η κίνηση στους δρόμους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Νταλίκες και φορτηγά κινούνται με πάσης φύ σεως εμπορεύματα και συχνά οι δρόμοι γίνονται καρμανιόλες. Η Τροχαία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά κι όλοι μας πρέπει ν' αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας. Στο δικό μας δρόμο ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ ΒΙΓΛΑ - ΚΟΝΙΤΣΑ, καθημερινώς κυκλοφορούν πολλά Αλβανικά και Τουρκικά αυτοκίνητα που κινούνται προς τη Βόρειο Ελλάδα. Οι έλεγχοι πρέπει να'ναι αυστηρότατοι κυρίως κατά το μή να Αύγουστο, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αποδήμων επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρί δα τους. Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΓΙΑ Ν Α Μ Η Θ Ρ Η Ν Η Σ Ο Υ Μ Ε ΚΙ ΑΛ Λ Α Θ Υ Μ Α Τ Α ΣΤΗΝ Α Σ Φ Α Λ Τ Ο. ΚΑΙ ΙΑΝΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΙΟΥ Το έργο της γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ εκπλήσει για την ταχύτητα παράδοσης της, χωρίς υπερβάσεις χωρίς ατυχήματα και νωρίτερα από την συμβατική υποχρέωση, ασφάλεια, ποιότητα, ταχύτητα. Το παράδειγμα της Γαλλικής κατασκευαστι κής εταιρείας, Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο, για τα δεδομένα της παρούσας κατασκευαστικής περιόδου, εκ ΚΑΙ ΠΑΛΙ... 0ΑΓΡ0Τ0ΥΡΙΣΜ0Σ ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Επειδή πολλοί φίλοι αναγνώστες και χωριανοί, σιγομουρμούρισαν με το προηγούμενο άρθρο μας "Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννί νων, βελτίωση των υποδομών στην ακριτική πε ριοχή Πωγωνίου" κ.λ.π. έχουμε να παρατηρή σουμε τα παρακάτω: Ο λ α όσα εγράφησαν αγαπητοί αναγνώστες, δεν ήταν προς ικανοποίηση κανενός ούτε προς υποστήριξιν κανεννός κόμματος. Δεν είχαν κα μία χροιά κομματικής υποστήριξης. Δεν ενδια φερόμαστε για παρόμοιες επιρροές. Πιστοί στις αρχές μας, κρίνουμε αυστηρά και ελέγχουμε δημοσιογραφικά πάντοτε- την εκάστοτε εξου σία με τελικό σκοπό να επαινούμε τα επαινετέα και να ψέγουμε τα ψεκτέα. Ουδέν περισσότερον ή λιγοτερον και ουδεμίαν κομματικην εξάρτησιν έχουμε. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Η ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Μετά το 1/νταύγουστο στην παλιά μας γέ φυρα στο Βοϊδομάτη, η κατάσταση κι όλο το θέ αμα ήταν θλιβερό. Παντού - παντού σκουπίδια και νάυλον σακκούλες. Ντράπηκα γι αυτή την απαράδεκτη θλιβερή κατάσταση. Σε τηλεφωνι κή μου διαμαρτυρία με κινητό τηλέφωνο, ο αρ μόδιος υπάλληλος του Δήμου με παρέπεμψε στον εργολάβο που ανέλαβε την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μ α τέλος πάντων, ο Δήμος, το Δασαρχείο ποιος έχει την ευθύνη; Α λ λ ά κι εμείς οι επισκέ πτες γιατί δεν προσέχουμε; Γιατί πετάμε τα σκου πίδια όπου να'ναι; Προσοχή λοιπόν. ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Μεγάλη πτώση προβλέπεται για την τουριστι κή μας κίνηση στη χώρα μας γενικά, αλλά και στον τόπο μας, στα χωριά μας. Αυτό έχει τερά στιες αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα: Στο οικονομικό, κοινωνικό και στην απασχόληση κ.λ.π. Τι έφταιξε; Χίλιες δυό αναλύσεις λέγονται. Κα τά τη γνώμη μου, τα πράγματα είναι απλά, η νοο τροπία του νεοέλληνα, να τ' αρπάξουμε, η λαι μαργία για εύκολο πλουτισμό, η τσαπατσουλιά, η " α ρ π α κ ό λ α " που λέμε και δεύτερο το βόλεμα. Ας τα βολέψουμε τώρα και Βλέπουμε. Κι όμως η συστηματική και η υπεύθυνη περιποίηση, η ευγέ νεια, και η καλή ποιότητα υπηρεσιών σε συνδυα σμό με την καλή υποδομή, μπορεί να μας βγάλει από αυτή την πτώση που οδηγεί συχνά και στην τασκευής των δρόμων στο Πωγώνι από ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ - ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ - Δ Ρ Υ Μ Α Δ Ω Ν (προϋπολογισμού 1 1,7 εκατομμυρίων ευρώ), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG III. Επίσης σε συνεργασία με το Δήμο Ανω Πωγωνίου εκπονείται μελέτη για το δρόμο Δρυμάδες Κεφαλόβρυσο - Βασιλικό - Δέμα προς Μέρτζιανη. Με την κατασκευή αυτών των δρόμων θ α δο θεί αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη, εντός και εκτός συνόρων περιοχή μας. ΙΔΩΜΕΝ. πλήσσει μεν καθώς ήδη ελέχθη, ταυτόχρονα δε δείχνει και το δρόμο πως ακριβώς πρέπει να γί νονται τα δημόσια έργα, κάτι δηλαδή που όλοι μας το ζητούμε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ Από την Ν Α Ι. ανακοινώθηκε η προώθηση κα- Οι περισσότεροι από μας παρακολουθούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την τηλεόραση και θαυμάζουμε τα επιτεύγματα ενός καλογυ μνασμένου σώματος και καμαρώνουμε για τις επιδόσεις των αθλητών. Από τη στιγμή όμως που μαθαίνουμε ότι μπαίνουν τα "ντόπινγκ" και τα "αντιντόπινγκ" και ότι η "ντίπα" είναι μόνιμος σύντροφος των αθλητών μας, σύμφωνα με τους χορηγούς των πολυεθνικών εταιρειών και τα συμφέροντα των μάρκετινγκ, το αθλητικό ιδεώ δες εξαφανίζεται σιγά - σιγά από το χώρο του αθλητισμού. Φορείς και αρμόδιοι ας λάβουν τα μέτρα τους. Ο ΙΧΟι^ΣΊΗΙ

8 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 04 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΟΒΜηΜΜΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Δέσποινα Τατάκη και ο Βασίλειος Δ α σκάλου στις 1 1 Ιουνίου 04 στην Εδεσσα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί (κορι τσάκι). Ν α τους ζήσει. Ο Θ ά ν ο ς και η Βασιλική Κωστάκη απέ κτησαν την 1 η Απριλίου το πρώτο τους παιδί (αγόρι). Ν α τους ζήσει. Σουηδία Ο Αθανάσιος Οικονόμου (γιος του Αλέ κου και της Δήμητρας) έγινε πατέρας χαρι τωμένου αγοριού. Ευχόμαστε να ζήσει. Στους δε ευτυχείς παππούδες Α λ έ κ ο και Δήμητρα θερμά συγχαρητήρια. Ο Νίκος Κουρούτης και η Σοφία Πουντέρη απέκτησαν στις στην Αθήνα αγοράκι. Ευχόμαστε να ζήσει. Στη δε γιαγιά - Σούλα Κουρούτη συγχαρητή ρια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Την Κυριακή 2 2 Αυγούστου στις 6.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Κα στοριάς έγινε η βάπτιση του δεύτερου γιου του Νίκου και της Ντίνας Νικολάου. Νονά η Μ α ρ ί α Φιλιοπούλου Κρανιά και το όνομα του μικρού Αλέξανδρος. Ακο λούθησε δείπνο στο Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει. Ο Παύλος και η Ουρανία Μαυρογιώργου (Ουρανία - Ράνια - κόρη Ευρύκλειας Καλαντζή) βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 18 Ιουλίου , στα Γιάννενα και το όνομα αυτής Παρασκευούλα. Επακολού θησε πλούσιο τραπέζι. Ευχόμαστε να ζή σει. ΓΑΜΟΙ Στις ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ν α ό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, πα ντρεύτηκε ο Παύλος Μ. Τσότσος την Ιωάν να Μπαρπούνη. Μετά τη στέψη επακολού θησε πλούσιο γεύμα. Ευχόμαστε να ζή σουν ευτυχισμένα στους δε γονείς των νε όνυμφων θερμά συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ Πέθανε στα Γιάννενα και κηδεύτηκε η Κασσιανή Δέμου σύζυγος του συνεργάτη μας και πατριώτη μας Αθανασίου Δέμου από Δρυμάδες Πωγωνίου, καθηγητού Φι λόλογου τέως Γυμνασιάρχη. Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον αγαπητό μας Θ α νάση και σ' όλους τους δικούς της. Αιωνία η μνήμη της. Απεβίωσε στην Κλειδωνιά, ο Μιχάλης Κόλακες, αδελφός της Ελευθερίας Σ. Λιάπη. Επίσης απεβίωσε η Σοφία Κέντρου, πλή ρης ημερών, μητέρα του παπα-δήμου. Συλλυπόμαστε βαθύτατα τους οικείους τους. Αιωνία η μνήμη τους. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1. Απεβίωσε η 81 χρονη Μαριάνθη Α θ. Κράχτη. 2. Απεβίωσε ο Ντίνος Μεντής ετών 9 9. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στους οικείους τους. ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ Ο 94χρονος Κρητικός, Κων/νος Αγκιναρασταχάκης πέθανε στη Σητεία. Στα παιδιά του Γιάννη και Κική το γένος Νεοπτόλεμου Ρίζου και λοιπούς συγγενείς θερμά συλλυπητήρια. ΗΦ.τ.Γ. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Ουρανία (Ράνια) Πρωτόπαππα του Γιώργου και Βάσως πήρε το πτυχίο της Γεωτεχνολογίας. Εγκάρδια συγχαρητήρια και καλή στα διοδρομία. Ο Μιχάλης Κάτσενος του Νικηφόρου και της Βούλας πήρε το πτυχίο του Μαθηματι κού και ετοιμάζεται να κάνει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια στο νέο επιστήμονα Μιχάλη, στους γονείς του και ιδιαιτέρως στον πατέρα του Νικηφόρο φίλο, κοντοχωριανό μας και συνεργάτη της εφημερίδας μας. ΗΦ.τ.Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Θ α θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμώς όλους τους χωριανούς και φίλους μας, για τις μικρές ή μεγάλες προσφορές που κά νουν για τη συντήρηση των εκκλησιών και γενικά για έργα στο χωριό μας. Η προσφο ρά τους είναι ΜΕΓΑΛΗ. Ωστόσο όμως -καθώς πολλές φορές έχουμε γράψει, οι φορείς που πραγματο ποιούν αυτές τις δωρεές - προσφορές θα πρέπει νάχουμε για τα έργα αυτά σχετικές μελέτες (αρχιτεκτόνων ή μηχανικών κ,λ.π.) και να μη κάνει ο καθένας ό,τι αυτός θεω ρεί σωστό, γιατί έτσι αλλοιώνεται ο παρα δοσιακός χαρακτήρας της κληρονομιάς. Ετσι, όταν κατασκευάζουμε τοίχους, πα τώματα, δάπεδα, οροφές, πόρτες, παράθυ ρα, σκάλες ή τοποθετούμε διάφορα έπι πλα όλα να είναι εναρμονισμένα με το γύ ρω περιβάλλον -να δένει δηλαδή το έργοκαι να τηρούμε τις προδιαγραφές της φυσι κής μας κληρονομιάς - κατά το δυνατόν. Γιατί η παραδοσιακή μας κληρονομιά είναι ο πλούτος του χωριού μας, είναι το καμάρι μας, είναι η Ιστορία και η συνέχεια του χω ριού μας. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΕΤΑΣΕΩΝ Ο Παναγιώτης Μούκας του Γεωργίου εισήχθει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Μετάφρασης - Διερμηνείας. Η εφημερίδα τον συχγαίρει. Για άλλους επιτυχόντες πα ρακαλούμε ενημερώστε μας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον ανηψιό μας και ξάδελφο Παναγιώτη Γ. Μούκα που εισήχθει στο Ιόνιο Πανεπι στήμιο στο Τμήμα Μετάφρασης - Διερμη νείας συγχαίρουμε και του ευχόμαστε κα λές σπουδές. Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α Δ. Μ Ο Υ Κ Α ΚΑΙ ΝΤΙ Ν Α Μ Ο Υ Κ Α ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Χαρίσης Ηλίας 30 Ταλιούρη - Τατάκη Κων/να Γαϊτανίδης Ευάγγελος Νούσια Αγγελική Δάσιος Ν ι κόλαος Νάνος Μιχάλης Δάσιου Ο λ γ α Μήνου Αφροδίτη Τζομάκα Πόπη Ανώνυμος (αρ. αποδ. 643) Μονέδα Σταματία 30 Βαγενά Ειρήνη Κέντρος Ιωάννης Τζόβας Γεώργιος 1 Κολακέ Παναγιώτα Λιάρου Βούλα Ρίζος Νεοπτόλεμος Πασχάλη Μ ά ρ θ α Κούτρα Παναγιώτα Βασδέκη-Χαντζαροπούλου Μιράντα Τζέρμπου Αντιγόνη Γιαννόπουλος Μιχάλης Ρούσης Μιχάλης Διόρθωση: Από τυπογραφικό λάθος στο προηγούμε νο φύλλο στις προσφορές εγράφη η Κική Σόμπολου 0 ευρώ. Το σωστό είναι 6 0 ευρώ. Ζητούμε συγνώμη. Π Ρ Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Φώτιος Τζέρμπος εις μνήμη του θείου του Π. Τζέρμπου 00 ευρώ. Χρυσόστομος και Χαράλαμπος Σταυρόπουλος, αδέλφια της Αφροδίτης Τζέρμπου, εις μνήμην του γαμπρού τους Π. Τζέρμπου 300 ευρώ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος εις μνήμη του αείμνηστου Αντι προέδρου Πέτρου Τζέρμπου αντί στεφάνου καταθέτει το ποσό των 0 ευρώ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Κούτας Χρ. και τα μέλη του συλλυπούνται βαθύτατα την οικογένεια του. Βασιλική Τσατσά εις μνήμη των γονέων της 10 ευρώ. Θρασύβουλος Σωτηρόπουλος εις μνήμη πατρός, παππού και γιαγιάς 0 ευρώ Χρυσούλα Ταλιούρη εις μνήμη συζύγου της ευρώ. Βούλα Π. Λιάρου εις μνήμην των γονέων της ευρώ. Ανώνυμη (νύφη στο Γεροπλάτανο) 30 ευρώ Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ ΧΑΓΚΕΛ-Α Πρώτο ματς Πορτογαλία δύο - ένα τα θηρία, μπράβο στα παιδιά! Δεύτερο με Ισπανία κρίσιμη ισοπαλία, πάμε μια χαρά. Μ ε τους Ρώσους πρώτη ήττα πάμε στους οκτώ. Ζήτω λέμε στην Ελλάδα μέγα τρανταχτό. Αχ, Οτο, θ α τρελλαθώ, Οτο σ' όσους δεν πίστευαν, τους έβαλες τσιρότο. Τώρα έρχεται η Γαλλία, του Ζιντάν η κομπανία, νίκη και εδώ! Ελα τώρα ρε Τσεχία, πάρε την ψυχρολουσία, πάμε τελικό. Αχ, Οτο, θ α τρελλαθώ, Ο τ ο το Εθνικό μας το συγκρότημα, πας πρώτο. Δύο Αγγελοι ωραίοι, κι η Ελλάδα παραπαίει, από τη χ α ρ ά! Μπασινάς και Χαριστέας ξεδίπλωσαν τας Ρομφαίας, άλλη μια φορά. Η Ελλάς πανηγυρίζει όλοι μια γροθιά. Δίκαια γιατί τ' αξίζει όσο άλλη καμιά. Αχ, Οτο θ α τρελλαθώ, Οτο για τη μικρή μας την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Γιώργος Μούκας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Από δώ η οικογένειά μου A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. Καλημέρα σας. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Δρώμενα. Δήμου Πωγωνίου. Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο...

Πολιτιστικά Δρώμενα. Δήμου Πωγωνίου. Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο... Πολιτιστικά Δρώμενα Δήμου Πωγωνίου 2011 Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο... Πέμπτη 2 Ιουνίου Πανηγύρι «Αναλήψεως» στη ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ Κυριακή 12 Ιουνίου Πανηγύρι «Αγίου Πνεύματος» στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών;

Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Τι ξέρω για την Ελλάδα Μοιάζει η τάξη σου με αυτή που βλέπεις εδώ; Τι θα ήθελες να αλλάξει στην τάξη σου και στο μάθημα των ελληνικών; Η Ελένη, η Ναόκο και οι συμμαθητές τους κάνουν σήμερα το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-κινεζικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α :

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : αδερφός, κουραμπιές, Αθήνα, ταξίδι, όμορφος, καλοκαίρι, και, ανοιχτός, Αντωνία, ΚΑΝΑΠΕΣ, εργασία, πόλη, κάστανο, Άρης 2.

Διαβάστε περισσότερα