ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ"

Transcript

1 a /f9^ sf \f ~S*A /Su /STL ** "^/istk^k/fa/js^-jfr^ geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Τ ο καλοκαίρι είναι χαρά θ ε ο ύ. Τ ο καλοκαίρι συν δυάζονται, οι διακοπές, η ξεγνοιασιά για τα παιδιά, η ελευθερία, η ξεκούραση, η περιήγηση, ο ι εκδρομές στο βουνό ή στη θάλασσα, η φυγή από την καθημερι νότητα από την ασφυκτική μας ζωή αλλά και η σχετι κή προετοιμασία μας για τη συνέχιση της ζωής, γι αυτό και ο ποιητής λέει: " Ο κόσμος λάμπει σαν εν' αστέρι βουνά και κάμποι, δέ ντρα, νερά γιορτάζουν πάλι, καθώς προβάλλει το καλοκαίρι Θεού χαρα Γ ι α μας τους Ηπειρώτες είναι τα πανηγύρια από τα παλιά τα χρόνια. Μ ι α κοσμοαντάμωση μια χαρά, ένα γλέντι. Ν α φάμε και να πιούμε και να συζητήσου με για τη ζ ω ή. Εκεί ο ι συμ φωνίες, ο ι δουλειές ο ι προξενιές ο ι έρωτες κι οι αγάπες. Πάντα κοντά στα πανηγύρια, έτσι γινόταν παλιά, ναρθείς στο σπίτι να τα πούμε να φάμε και να χαρούμε. Ν α πάμε στην εκ κλησιά, να λειτουργηθούμε να κεραστούμε να πούμε "χρόνια πολλά" να απο λαύσουμε τους πραματευτάδες με τα πρόχειρα μαγα ζ ι ά κ α ι την πρόχειρη "πραγμάτια τους" και να πούμε: "Θέλω να πάω σ' ένά πανηγύρι κ α ι ν' αγορά σουμε τα πάντα με τα μά τια". Ν α χαρούμε εμείς τα μικρά παιδιά. Τ α παιδιά του πολέμου και της κατο χής, να φάμε ένα ζαχαρω τό. Εχω ακόμη τη γεύση στο στόμα μου, εκείνες τις καραμέλες κοκοράκι - κόκ κινες πολύ φτηνές που αγοράζαμε και γλυκαινό μαστε και χαιρόμαστε. Κ α ι το γλέντι - χωρίς με γάφωνα και ηλεκτρικές κ ι θάρες, άρχιζε με το λιόγερ μα, στις "γκορτσιές" στον Αγιο Παντελεήμονα, δίπλα στο πρόχειρο καφενείο, με πρώτους τους "Καξίτες" Αγιο - Κοομίτες, που περ νούσαν το μεσημέρι τρώ γοντας και τραγουδώντας κάτω στον κάμπο στις "Γκορτσιές" παρέες - πα ρέες με τα τρυφερά λόγια του τραγουδιού: Ξύπνα καρδιά μου ξύ πνησε δειλή και χαϊδεμένη το πανηγύρι άρχισε και δε μας περιμένει. Ξύπνα, τις πύλες άνοιξε να μπουν οι κουρασμέ νοι να μπω κι εγώ που μ' έπιασε η δίψα για ζωή. Ναι όλους μας έπιανε η δίψα της ζωής. Μιας ζωής, απλής, βασανισμένης, αλ λά αισιόδοξης για το μέλ λον. Ετσι γλεντούσαμε πα λιά στα πανηγύρια στα χω ριά μας. Τ α περιμέναμε με λαχτάρα και τόσα χρόνια που πέρασαν τα νοσταλ γούμε πολύ. Αυτά τα πανη γύρια μέχρι το 1970, γιατί αργότερα παρήκμασαν. Αλλαξαν τα πράγματα άλ λαξε η ζωή κ ι άλλαξαν οι ρυθμοί της ζωής. Τώρα, συνηθίσαμε ν' αποκαλούμε τα πανηγύρια "πολιτιστικές εκδηλώ σεις" χωρίς βέβαια σε κα μία περίπτωση οι περισσό- * Ι Ι f Μ ι α χαριτωμένη συντροφιά από κορίτσια στο πανηγύρι του χ ω ρ ι ο ύ (196). Διακρίνονται α π ό αριστερά: Ο λ υ μ π ί α Τσάτσου. Ν α υ σ ι κ ά Ν ά σ σ η. Κ ο ύ λ α Καλαντζή, Δ ή μ η τ ρ α Τ α λ ι ο ύ ρ η. Ειρήνη Τ σ ά τ σ ο υ. Ειρήνη Τ α λ ι ο ύ ρ η. Σταματία Π α σ χ ά λ η κ α ι Κωνσταντούλα Τσουμάνη. τερες απ' αυτές τις εκδη λώσεις να καλύπτουν την έννοια του όρου. Κ α ι τα τραγούδια που ακούγονται στα πανηγύρια, είναι ελάχι στα παραδοσιακά και χά νονται ανάμεσα στους ήχους με τα "εκο των μου σικών" και με το σύστημα αυτό που λες... "ναι" ένα δύο ακούς τη λέξη να επα ναλαμβάνεται ως αντίλα λος, τρεις - τέσσερις φο ρές και να χάνεται... Κ α μ ι ά φορά στα πανηγύ ρια, με το πολύ κ ρ α σ ί και κέφι γινόταν και μικροπασ υ ν έ χ ε ι α στην 4 η σελίδα ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Από το πανηγύρι του ΓεροπΑατάνου Αέτσιος Θρασύβου λος, Νάσης Αθανάσιος. Τσάτσος Μιχάλης, Γόρας Αθανάσιος. Και μια ευχάριστη είδηση. Στις.7.04 έγινε δημο πρασία στο Δήμο Καλπακίου για την ανάθεση του έργου υδρεύσεως του χωριόυ μας από το δικό μας νερό που βρέθηκε πέρσι στον Α ϊ Παντελεήμονα. Πιστεύουμε να τελειώσουν και τυπικά πλέον οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και έτσι ο ανάδοχος του έργου μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ν' αρχίσει το τεχνικό μέρος. Το έργο έχει απόσταση μέτρα από την επι φάνεια της γεώτρησης μέχρι και την δεξαμενή. Το υψό μετρο δε από την επιφάνεια της γεώτρησης μέχρι την δε ξαμενή είναι 7 μέτρα. Πιστεύουμε σύντομα να έχουμε όχι μόνο μπόλικο νερό αλλά και πεντακάθαρο μια και οι μέχρι τώρα μ& ι ρήσεις το βρίσκουν πολύ πολύ καθαρό. Ηλίας Ιωάννου

2 ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Κύριοι στο φύλλο της εφημερίδας Η Φωνή του Γεροπλατάνου αρ. φύλλου 6 Μάιος Ιούνιος και στην δεύτερη σελίδα γρά φετε με τίτλο "Διαμαρτυ ρίες στο Δήμο Καλπακίου" σχετικά με την κατασκευή εργοστασίου εμφιαλώσεως νερού στην δέση Μεσοβούνι του Δ.Δ. Νεγράδων. Το άρθρο σας αυτό δίνει στον καλόπιστο αναγνώστη την εντύπωση ότι ετσιθελικά και αβασάνιστα η Δημοτική Αρχή έδωσε άδεια για την κατασκευή του εν λόγω ερ γοστασίου. Και όμως δεν εί ναι έτσι. Επειδή παρακολουθώ ανελλιπώς όλα τα δημοτικά συμβούλια θ α ήθελα να πω τα πράγματα πως έχουν προς αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι αλήθεια ότι οι αγα πητοί φίλοι και χωριανοί μας αναγνώστες της εφημε ρίδας σε τοπικά νέα δεν τους δίνεται η δυνατότητα να διασταυρώνουν και άλ λες πληροφορίες σχετικά με την μιά ή την άλλη είδη ση. Γι αυτό πολλές φορές η πρώτη εντύπωση μένει χω ρίς να δίνεται η δυνατότητα την επομένη να διαψευσθεί κάτι. Γι αυτό και στο παρελ θόν έχω τονίσει και τώρα το τονίζω πάντοτε κατά την αυστηρά και μόνον προσω πική μου γνώμη ας είμαστε προσεκτικοί και πολύ προ σεκτικοί στην διατύπωση των τοπικών ειδήσεων. Δια σταυρωμένες λοιπόν τοπι κές ειδήσεις ώστε ο φίλος 9Γ και χωριανός αναγνώστης όσο είναι φυσικά δυνατόν να βγάζει τα συμπεράσμα τα του από το ίδιο κιόλας τεύχος. Χαίρομαι ειλικρινά που η εφημερίδα σ' αυτό το τεύ χος και μάλιστα στο κύριο άρθρο της εγκαινίασε άλ λου είδους αρθρογραφία άγνωστη μέχρι τώρα. Α ς έχουμε λοιπόν το κουράγιο και την πολιτική βούληση το ίδιο να γίνει και για άλ λους φορείς γι αυτό θ α απαντήσω στα επόμενα φύλλα αν ακολουθήσετε την ίδια αρθρογραφία. Α ς γράψω λοιπόν για το θέμα που πολύ καλά γνωρίζω. 1) Η υπόθεση σε ότι αφο ρά την κατασκευή εργοστα σίου εμφιαλώσεως νερού στο Δ.Δ. Νεγράδων χρονο λογείται προ 2'/2 χρόνια. 2) Εχουν γίνει τρεις γενι κές συνελεύσεις στις Νεγράδες και συνεπώς οι κά τοικοι του Δ.Δ. έχουν πλή ρως ενημερωθεί. Βεβαίως και υπάρχουν και αντιρρή σεις από μικρό αριθμό κα τοίκων και μόνον από το Δ.Δ. Νεγράδων. 3) Επειτα από αλλεπάλλη λ α Δημ. Συμβούλια υπέρ τάχθηκε εξ ολοκλήρου το Δ.Σ. του Δήμου και μόνον ένας Δημ. Σύμβουλος έφε ρε αντιρρήσεις και όχι επί της ουσίας της υπόθεσης. 4) Η επιχείρηση θεωρή θηκε φιλική προς το περι βάλλον και έτσι συνηγόρη σαν υπέρ της Δημοτικής Αρχής και με γρήγορες Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ χ. ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Ο ι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν «ς απόψεις εκείνων που υπογράφουν. LS- ΣΕΛΙΔΑ 2 ΕΝΗΜΕΡΠΣΗ ΑΙΑΜΑΡΊΎΡΙΑ σχετικά διαδικασίες η Πε ριφέρεια, η Νομαρχία, το Δασαρχείο η Αρχαιολογία η ΙΓΜΕ. Αντίδραση υπήρχε από το Τ.Σ. Νεγράδων που ενώ στην αρχή συμφώνησε σε όλα εν συνεχεία με δική του ένσταση προσέφυγε στην Περιφέρεια όπου και το αίτημα των απορρίφθη κε παμψηφεί. ΤΑ ΟΦΕΛΗ 1) Ο λ ο ι γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας στενάζει για μια θέση εργασίας. Ο ι εργάτες που θ α προσ ληφθούν θ α είναι δικοί μας συνδημότες και γιατί όχι και χωριανοί μας και έπειτα και μόνον από τους όμορους Δήμους. 2) Το τίμημα βάσει αντι κειμενικής αξίας έχει προ καθορισθεί για 3.12 χιλ. τετρ. μέτρα στην τιμή των ευρώ. Α λ λ α τόσα θ α προκαταθέσει η εργοδοσία σαν είδος δω ρεά συνεπώς σύνολον ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την δη μιουργία Πνευματικού Κέ ντρου στο Δ.Δ. Νεγράδων. 3) Τα 0 % των Δημοτι κών τελών από την εν λό γω επιχείρηση θ α διατίθονται για ανάγκες του Δ.Δ. Νεγράδων. Τα κατώτατα Δημοτικά τέλη θ α είναι ευρώ τον χρόνο. Τα δικαιώματα του Δήμου οικονομικά οφέλη θ α είναι πολύ περισσότερα αν σκε φθούμε από το πρώτο ερ γοστάσιο του εν λόγω επι χειρηματία στην Περίβλε πτο το χωριό εισπράττει μέχρι και ευρώ τον χρόνο. Ο χώρος δεν επι τρέπεται να χρησιμοποιη θεί για καμιά άλλη χρήση. 'ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Αν δεν γίνει έργο αν κλεί σει το εργοστάσιο αν δεν λειτουργήσει σε τακτό διά στημα ο χώρος δικαιωματι κά επιστρέφει στον Δήμο. Αν παρατηρηθεί στην πε ριοχή έλλειψη νερού και πάλι το εργοστάσιο θ α πα ραμείνει κλειστό έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Από 1 Ιουλίου αρ χίζει η πληρωμή των κατώ τατων Δ. τελών ήτοι ευρώ και στην περίπτωση ακόμη που το εργοστάσιο δεν παράγει ούτε ένα μπου κάλι νερό. Ο εργοδότης μαζί με τις δικές του γεω τρήσεις θ α κάνει μια γεώ τρηση για το Δ.Δ. Νεγρά δων και μια ομβροδεξαμενή για τα ζώα του χωριού. Διάνοιξη δρόμου γύρω από το εργοστάσιο για εξυπηρέ τηση των κατοίκων και για πυρασφάλεια. Αυτά και μόνον. Με τιμή Ηλίας Ιωάννου ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Είναι φαινόμενο της εποχής μας πως σ' αγαπάει σήμερον το παιδί μας. Σαν γεράσεις, δεν σε συμπαθεί, τον θάνατο σου επιθυμεί, να σε ξεφορτωθεί! Θέλω και τούτα για να πώ, για να μη παραξηγηθώ. Υπάρχουν και Π Ο Λ Λ Α παιδιά, που έχουν Κ Α Λ Η καρδιά. Αυτά είναι σωστοί κληρονόμοι, γιατί ξεύρουν τί λένε, οι του θ ε ο ύ οι Νόμοι. Για μερικά όμως, άλλαξε ο καιρός, στ' αυτιά τους, λαλεί άλλος πετεινός! Αγάπη, πόνο, υποχρέωση, τα βάλανε στην άκρη στον γέροντα τον μοναχό, κυλάει βροχή, το δάκρυ! Συνομήλικοι μου, μας βρήκε μεγάλο χάλι, που να μας πει, ο παπάς στ' αυτί κι ο Χόντζας στο κεφά λι. Γι αυτό κρατάτε τα περιουσιακά σας, για να μη βρεθήτε στο δρόμο απ' τα παιδιά σας. Πρέπει να έχουν ευρώ τα πουγκιάσας, για να σας τα πλύνουν ξένοι τα εσώρουχα σας. Συνομήλικοι μας, βρέθηκαν στα Γηροκομεία, και άλλοι βρέθηκαν στα Τρελοκομεία. Να ζούμε λοιπόν τώρα με ελπίδες, και να λησμονιούνται, του Βίου καταιγίδες. Ιαματικά λουτρά Αμάραντου Κονίτσης. ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Υ.Γ. Τον καιρό που είχα πόδια, δεν είχα παπούτσια. Τώ ρα που έχω παπούτσια, δεν έχω πόδια. Πρεσβ. Παπα - Μάτσιας Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ J ΤΗΛ Γ. Β Α Λ Α Κ Ο Ζ 09» TSHHW» Χ, Π Ε Π Λ Ο *»»4 8SS4W

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΠΝ Τον Δεκαπενταύγουστο κάτω στο Βοϊδομάτη στην Παναγιά μας έγινε Θ ε ί α Λειτουργία και μετά με πρωτοβουλία του Συλλόγου έγινε ημερήσιο παραδοσια κό πανηγύρι με όργανα. Ο λ ο ι οι χωριανοί γλεντή σαμε με πολύ κέφι. Γι αυτή την εκδήλωση, έγιναν οι πα ρακάτω δωρεές - προσφο ρές: 1) σουβλάκια από τον κ. Κοσμά Κων/νο. 2) πλαστικά ποτήρια από διάφορα καταστήματα. 3) 2 0 ευρώ, ενίσχυση ορχήστρας από το Δήμο Καλπακίου. Ολους τους ευχαριστού με. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ν. Πάνος Η εφημερίδα μας συγχαί ρει όλους γ ι ' αυτή την εκ δήλωση ιδίως τους νέους του χωριού μας. Πάντα τέ τοια και του χρόνου. Η Φ.τ.Γ. Το Σχολείο στο Μαυροβούνι άνοιξε μετά από πολλά χρόνια για να φιλοξενήσει για λίγες μέρες από 13-1 Αυγούστου μια έκθεση από Πωγωνήσιους καλλιτέχνες και φίλους τους. Μια έκθεση ξεχωριστή με μεγάλη τέ χνη και πολύ μεράκι. Μ ε μεγάλη μας χαρά την επισκεφτήκαμε και θαυμά σαμε τα εκθέματα των καλλιτεχνών. Ο Παναγιώτης Καραμπότσος μας εντυπωσίασε με την ζωγραφική του και ειδικά με την ζωγραφική πάνω σε γύ ψο με τεχνοτροπία Deco ART. Ο Λευτέρης Δελημήτρος από τα Ανω ΡαΒένια που ασχολείται ερασιτεχνικά με την φωτογραφία παρουσία σε γραφικότατες φωτογραφίες της περιοχής. Από Ρουψιά, ΡαΒένια, Μαυροβούνι, Πάπιγκο. Ο Μασσαλάς Αντώνιος επίσης από Ανω ΡαΒένια, επαγγελματίας παρουσίασε χαλκογραφία και υαλογραφία. Εικόνες σε ξύλο και διάφορα διακοσμητικά (κομπολόγια από κεχριμπάρι και άλλα) χρησιμοποιεί χάντρα και γυαλί, ψυχρό σμάλτο και οψιδιανό. Ο Παναγιώτης Κολόκας από Βασιλικό (συνοριακός αστυνομικός) παρουσίασε διάφορες παραστάσεις σκα λισμένες σε μαύρη πέτρα ντόπια και πέτρα Δεματίου καθώς και σε ξύλο από κυπαρίσι και Αφρικάνικο καθώς και ζωγραφική πάνω σε γυαλί. Ο Ιωάννης Γιώτης από Πράμαντα παρουσίασε Βενε τσιάνικους καθρέφτες και κορνίζες από κρύσταλλο. Αφού κάνει όπως μας είπε το σκάλισμα μετά τους επαργυρώνει σε διάφορα χρώματα. Την έκθεση επισκέφτηκαν πολλοί επισκέπτες και αγό ρασαν από τα εκθέματα της. Η εφημερίδα μας δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους καλλιτέχνες. Εύχεται ο Θεός να τους δίνει υγεία και δύ ναμη να συνεχίσουν το έργο τους. Και σ' ανώτερα. Η έκθεση θ α επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Λόλα Μούκα ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ακρίβεια μας αγγίζει όλους είναι όμως σχετική. Αλ λους τυραννά αφάνταστα και άλλους ελάχιστα γι αυτό ο καθένας την βλέπει με την δική του σκοπιά. Ν α πως την περιγράφει ο αξέχαστος αείμνηστος Π α παθανάσης σε ένα εκκλησιαστικό βιβλίο σκονισμένο σήμερα στο γυναικονίτη της εκκλησίας μας. Ημερομηνία Ακρίβεια μεγάλη ΚΑΙ ΠΑΛΙ... Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Το καλοκαίρι κάτω από τον πλάτανο γίνονται πολ λές συζητήσεις. Για την πο λιτική, για τους πολιτικούς, για την οικονομία, για το Δήμαρχο, για το Τοπικό Συμβούλιο, για τα έργα που'γιναν ή που δεν έγιναν, για τον πολιτιστικό μας σύλλογο, για την εκκλησια στική επιτροπή για... για και πάει λέγοντας. Μεταξύ των άλλων φυσι κά και για την τοπική μας εφημερίδα. Μ α ς ικανοποιεί οι μεν, επαναλαμβάνεται οι δε, γίνεται ευχάριστη άλλοι, μας κουράζει μερικοί κ.λ.π. Πιστεύουμε στο διάλογο, στην κριτική και στην ελεύ θερη επιλογή των αναγνω στών. Κανέναν δεν υποχρε ώνουμε να μας διαβάζει. Η εφημερίδα μας κυκλοφορεί σε χίλια φύλλα, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιεί όλους τους φίλους και ανα γνώστες. Ενας αναγνώστης φεύγει δυό - τρεις έρχονται. Ετσι συμβαίνει στη ζωή. Αλ λωστε η εφημερίδα μας, έχει τις στήλες της ανοι χτές, για όλες τις απόψεις, έστω κι αν λένε μερικοί ότι οι... κουραστικές επαναλή ψεις κατέχουν μεγάλο μέ- ρος Λάδι δρχ. Καλαμπόκι 00 δρχ. Παπούτσια Ιερέας Παπα - Θανάσης ο ελάχιστος Τα γραφόμενα του 194 είδε το 191 μετά 6 χρόνια ο χωριανός μας μακαρίτης Χρήστος Κατσάνος για να γράψει αυτολεξί ακριβώς πιο κάτω: Η ως άνω ακρίβεια δεν είναι τόσο σημαντική κ α θ ' ότι Για πολλοστή φορά κα το 191 μεγάλη ύψωση των τιμών. λούμε όποιος θέλει να δη Λάδι δρχ. μοσιεύσει Καλαμπόκι δρχ. λόγω ελλείψεως ενυπογράφως, ό,τι αυτός νομίζει σωστό. Η Σίτος δρχ. πλειοψηφία πάντως των χω Ο υπογράφων ριανών και φίλων που δια Χ. Κατσάνος βάζει τη "Φ.τ.Γ." μπορεί να Για την πιστή αντιγραφή βγάλει τα συμπεράσματα Ηλ. Ιωάννου της

4 ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ Πάει πέρασε και το φετι νό πανηγύρι μας. Το πρωί" έγινε η Θ ε ί α λειτουργία με βροχή στο γραφικό εξωκλή σι του Αγίου Παντελεήμο νος, που ανήγειρε η Θεοσέ βεια του αείμνηστου Πανα γιώτη Νίτσιου το 1906, με συλλειτουργούς δύο ιερείς και με την καθιερωμένη αρ τοκλασία και τον αγιασμό, με το πατροπαράδοτο κέ ρασμα με λουκούμι και ρα κί και τις καθιερωμένες ευτο βράδυ έγινε το καθιε ρωμένο γλέντι που φέτος εί χε μερικούς κραδασμούς λόγω καιρού και λόγω μη καλής συνεννοήσεως των δύο καταστηματαρχών - επι χειρηματιών. Πάντως η εξυ πηρέτηση των πανηγυρι στών ήταν άριστη τόσο από το καφενείο του Χ. Αιάπη όσο και από το κα φενείο του Ν. Πάνου. Κέφι, χορός, γλέντι, σαν τα πα λιά τα χρόνια αυτό δείχνει ζωτικότητα με δύο ζυγιές όργανα και τις δυό μέρες. Μας τίμησαν με την πα ρουσία τους ο κ. Δήμαρχος με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κοντοχωριανοί, φίλοι και πάρα πολλοί ξένοι πανηγυριστές. Ολους τους ευχαριστούμε. Τώρα τα πανηγύρια, εξαρτώνται από την οργά νωση και εξυπηρέτηση των καταστηματαρχών - επαγ γελματιών, δηλαδή αυτών που'χουν τα καφενεία. Ετσι εξελίσσονται τα πράγματα, έτσι ενισχύονται κι αυτοί για να μπορούν να κρατη θούν οικονομικά και να πί νουμε όλοι μας κανένα κα φέ και να παίζουμε και κα- μ.ά"ξερή". Είναι και τα πανηγύρια μας μια ανάσα ζωής και μια χαρούμενη νότα στο κύλισμα της ζωής μια κοσμοαντάμωση και αλλαγή απόψεων γενικώς μια δρα στηριότητα για τα χωριά μας. Να'μαστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και του χρό νου. Σ. ΟΙΚ. ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Γνωρίζοντας ότι η έκδοση εφημερίδας απαιτεί και κό πο και χρόνο και χρήμα για όλα τα χρόνια της λειτουρ γίας της ήμουν, όπως και οι περισσότεροι χωριανοί, θερμός συμπαραστάτης επειδή πίστευα και πιστεύω ότι η εφημερίδα, δημιουρ γήθηκε για να ενώσει το χωριό και όχι για να το χω ρίσει. Ερχόμενος όμως στο χωριό το καλοκαίρι αντιμε τώπισα εκ μέρους του "εκ δότη" κ. Οικονόμου Θ α ν ά ση, ένα ύφος υπεροπτικό και ολίγο αυταρχικό. Συγκε κριμένα, όταν του είπα ότι τα τραπέζια που διαθέτει η εφημερίδα πρέπει να μοιρά ζονται εξ ίσου στους επαγ γελματίες του χωριού, μου απάντησε ότι "εγώ είμαι ο εκδότης, δική μου είναι η εφημερίδα και τα τραπέζια θα τα κάνω ότι θέλω". Λες και τα τραπέζια τα αγόρασε μόνος του. Πρέπει να ξέρουν όμως οι "εκδότες" ότι: για να υπάρ χουν, πρέπει να υπάρχει και το αναγνωστικό κοινό, το οποίο θα τους σέβεται και θα τους βοηθά, μιας και η εφημερίδα μοιράζεται δω ρεάν. Θέλω να δηλώσω ότι εγώ σαν πρόσωπο, δεν ανέχομαι αυτή τη συμπεριφορά και θα σας παρακαλέσω να μην μου ξαναστείλετε εφη μερίδα. Δεν επιθυμώ να εί μαι αναγνώστης σας. Αν μου τη στείλετε, θ α επι στραφεί. Με τιμή KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 874 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λιάπης Ανδρέας Δάσκαλος ΣΧΟΛΙΟ Λυπούμαστε για το πε ριεχόμενο αυτής της επι στολής που'ναι απόρροια μιας φραστικής αντιπαρά θεσης. Εκδότης τυπικά φαί νεται ο Αθανάσιος Οικο νόμου, ουσιαστικά "εκδό της" αγαπητέ Ανδρέα, εί ναι όλοι οι χωριανοί και η συντακτική επιτροπή έχει αναλάβει τη σύνταξη της εφημερίδας με τη θέληση όλων μας. Σκοπός μας ήταν και είναι η ενότητα και η αγάπη όλων των χω ριανών κι όχι ο διχασμός. Τέλος πιστεύουμε ότι τό σο ο Θανασάκης Οικονό μου, όσο και ο Ανδρέας Λιάπης (θείος και ανηψιός άλλωστε) με ανάλογες εξη γήσεις θ α ξαναβρεθούμε αγαπημένοι σαν πρώτα και περισσότερο προσεκτικοί στο μέλλον. Η Συντακτική Επιτροπή ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ %; ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ Τα μόνα έσοδα μας, είναι ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ οι προαιρετικές εισφορές ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: σας, και ειλικρινά μάς τονώνουν πολύ, γιατί μάς δείχνουν ότι δεν μάς ξεχνάτε και πράγματι μάς ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα θ α ελπίζουμε. "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ΣΕΛΙΔΑ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ Τελείται σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο από τους οι κείους του ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ. Δεν πέθανε. Ζει. Και αυτό το μαρτυρούν τα εκτελεσθέντα έργα του. Η γεώτρη ση στο Βαθύ λάκα. Εμπειρία του ο εντοπισμός και η ανεύ ρεση από την υπηρεσία ΙΓΜΕ άφθονο νερό νεράκι. Υδρεύ ονται και αρδεύονται το Δ.Δ. Γεροπλατάνου του Δήμου Καλπακίου, τα Δ.Δ. Ρουψιάς και Αγίου Κοσμά, του Δήμου Ανω Πωγωνίου. Ο ι υδατοδεξαμενές έργα του αξέχαστου επίτιμου προέδρου. Συμπαραστάτης και πάντα χαμογελα στή η γυναίκα του η Αγία Πολυξένη. Ως εκκλησιαστική επιτροπή Η περίφραξις της νεροδεξαμενής. Η κατασκευή του κοι μητηρίου. Ο χρωματισμός της εκκλησίας του πολιούχου του χωριού μας Αγ. Νικολάου. Τα μεγάφωνα. Η ανακαίνι ση του Προφήτου Ηλία και άλλα έργα. Εμπνευση και προ γραμματισμός του αξέχαστου Λευτέρη. Αξιος οικογενειάρχης, πράος, εργατικός, πάντα το συμ φέρον των κατοίκων. Ω ς εφιστάμενος του. Η συνεργασία ήταν άψογη και ουδέποτε διαφωνήσαμε. Αείμνηστε Λευ τέρη ελαφρύ το χώμα του Αγίου Νικολάου που σε σκέπα σε. Είθε ο Θ ε ό ς και άλλοι πρόεδροι να σε μιμηθούν. Στα παιδιά, αδέλφια του, ανήψια και γαμπρούς θερμά συλλυπητήρια. Ο Θεός να σε μακαρίζει. ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Συνέχεια από την 1 η σελίδα ρεξηγήσεις και τότε οι έξυπνοι, λαλητάδες, για να δια σκεδάσουν την κατάσταση, άρχιζαν τα σουξέ της επο χής"" "Πάρ' το γκιουμι κι έλα να τα μιλήσουμε στο πηγάδι να τα συμφωνήσουμε" κ.λ.π. ή το: "Παντρεμένοι κι οι δυό γυρνά πίσω σε παρακαλώ" και τότε, γινόταν στο χορό πανζουρλισμός με ζωηρά πηδήματα... Παλιά φωτογραφία από το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα το 196. Διαρίνονται πολλοί χωριανοί και οι ιερείς Παπα-θανάσης, ΠαπαΤζέρμπος, ΠαπαΧαρίσης, ΠαπαΔούκας από Ρουψιά. Διακρίνονται ακόμα τα παιδιά Σπύρος Λιάπης, Γεώργιος Μούκας, Μανώλης Ψαράκης κ.α. Δεν ξέρω αν γύρισε πίσω αυτός ή αυτή. Εκείνο που ξέρω ο ι πολλοί προτίμησαν να φύγουν απ' τα χωριά γύ ρω στα να πάνε μακρινά, στο εσωτερικό ή εξωτερικό κ ι ο καθένας πήρε το δρόμο του μισεμου, στην απρόσωπη ξενιτειά. Στην πολυβοη και απρόσωπη πολιτεία. Το παλιό τραγούδι έφυγε, πήρε μαζί του και τα πανη γύρια και τα... χρόνια και τη ζ ω ή. Αλλαξαν τα πράγματα και η ζωή πάντα προχωράει. Ας είναι, νάμαστε καλά και του χρόνου. Σ. ΟΙΚ.

5 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ Ο Πρόεδρος και το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλό γου Γεροπλατάνου " Ο ι φί λοι του χωριού" αισθάνο νται την υποχρέωση να ευ- στο νέο θαύμα της τεχνολο γίας τη γέφυρα Ρίου - Αντιρ ρίου. Επίσης έχουμε προγραμ ματίσει την αναβίωση της Επιθυμούμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Αδελφότητα Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης και κα λούμε τους συγχωριανούς ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τα τοπικά ιδιώματα του χω ριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής: Φυσεκλίκι (το) = η φυσιγγιοθήκη Φυτιλιάζω = προδίνω, διαβάλλω, καταμαρτυρώ Φωλιάζω = κάνω φωλιά. Φράση: "η κότα μας φώλια σε αλλού" Φώλι (το) = το αυγό, που βάζουν στη φωλιά για να γεννήσουν οι κότες Φλοκωτό (το) = μάλλινο γυναικείο πανωφόρι με φλόκια Φούσκος (ο) Β ράπισμα με το χέρι στο μάγουλο Χ α β ά ς (ο) = ο σκοπός, ο τρόπος του φέρεσθαι κατ' αρέσκειαν (εκ του τουρκικού). Φράσις: "τον χαβά του πάλι αυτός" Χ α β α λ έ ς (ο) = ο μπελάς, το εμπόδιο, ενόχλημα Χ ά β δ α Β η άκοσμος στάσις καθήμενης γυναικός με».... '.:.,-,'::::. '^ *-:- - ανοιχτά τα σκέλη Χαβώνω = κάμνω τινά να παράλυση από φόβο, να μη μπορεί να μιλήσει. Φράσις: "τον χάβωσε ο λύκος μό λις τον είδε μπροστά του" Χαγιάτι (το) = ο υπόστεγος διάδρομος σπιτιού, εκ 11» Γεροπλατανίτες στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου χαριστήσουν όλους τους χωριανούς που συμμετείχαν στην διαδικασία για την ανάδειξη τους στο Δ.Σ. Μ έ σ α από την εφημερίδα μας θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλους τους χω ριανούς και φίλους του χω ριού μας ότι θ α εργαστούμε με ήθος, συνέπεια και από λυτη διαφάνεια για την ανα βίωση των εθίμων με την συμμετοχή όλων των χωρια νών στο βαθμό που είναι δυ νατόν, για την εκπλήρωση όλων των στόχων μας. Αισθανόμαστε ευτυχείς γιατί σε λίγες μέρες οργα νώσαμε και φέραμε εις πέ ρας τη γιορτή της Παναγιάς στο Βοϊδομάτη και γιατί προ γραμματίσαμε στις ημερήσια εκδρομή γιορτής του τσίπουρου τέ λος Οκτωβρίου αρχές Νο εμβρίου, την γιορτή της πα ραμονής της Πρωτοχρο νιάς, των Θεοφανείων, των Απόκρεω και μια ξεχωριστή εκδήλωση για το διάστημα 1-2 Ιουλίου την γιορτή κοτόπουλου σε συνεργασία με το Δήμο Καλπακίου. Για να πετύχουμε τους πα ραπάνω στόχους μας κρί νουμε αναγκαία τη συμμετο χή και συμπαράσταση όλων των συγχωριανών και των φί λων του χωριού μας. Κάνουμε γνωστό σε συγ χωριανούς και φίλους οι οποίοι επιθυμούν να βοηθή σουν - ενισχύσουν τον Σύλ λογο μας με οποιονδήποτε τρόπο ότι θ α σας χορηγού με την ανάλογη απόδειξη. μας που μένουν στην Αθήνα να οργανωθούν κι αυτοί για τον ίδιο σκοπό. Θ α δεχτούμε με χαρά και ικανοποίηση τις όποιες προ τάσεις - παρατηρήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό την κα λύτερη λειτουργία του Συλ λόγου μας. Ακόμη κάνουμε γνωστό στους χωριανούς και φί λους μας ότι στο Ταχυδρο μικό Ταμιευτήριο έχουμε βι βλιάριο καταθέσεων με αριθμό λογαριασμού , που ο καθένας μπορεί να καταθέσει όποιο ποσό θέλει για ενίσχυση του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε ΠΑΤΟΔ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Π Α Ν Ο Σ κλησίας (εκ του τουρκικού) Χ ά ζ ι (το) = η ευχαρίστηση, το γούστο (λέξη ξενική). Φράση: "σε κάνω χάζι", σε κάνω γούστο Χαζίρι (το) = το έτοιμο. Λέγεται και χαζίρικο. Φρά σεις: "γένου χαζίρι", ετοιμάσου, "τα θέλει όλα χαζίρικα", "τρώει ακόμα ψωμί χαζίρικο" Χαζιροφάης (ο) = εκείνος που τρώει χαζίρικο Χαζός (ο) = ο χάχας, χάσκων, χαζεύων χαρακτήρα (εκ του τουρκικού) Χαϊμαλί (το) = το φυλαχτό, βασκάνιο (εκ του αραβοτουρκικού χαμα'ίλ) Χαιρετούρα (η) = ο χαιρετισμός. Συνηθέστερα στον πληθυντικό: χαιρετούρες Χαΐρι (το) = η προκοπή. Φράσεις: "δεν έχει αυτός χαίρι", "δεν καρτερώ να ιδώ απ' αυτόν χαίρι" Χ ά κ ι (το) = η εκδίκησις. Φράσις: "του πήρα το χάκι". Ο μισθός του τσοπάνου Χ α λ ά λ ι (το) Β το θεμιτό πράγμα, το νομίμως αποκτηθέν (εκ του αραβικού) Χ α λ α σ ι ά (η) Β Ο χαλασμός, η καταστροφή Χαλές (ο) Β ΤΟ αφοδευτήριο. Κατ' επέκταση ο Βωμολόχος, βρωμερός, ακριτόμυθος (εκ του αλβανικού) Χαλεύω Β ζητώ, ψάχνω Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Sho Αγιασμός στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη στις Ν. ΠΑΑΣΤΗΡΑ 23 - ΑΙΓΑΑΕΩ - ΤΗΛ. 23 Ι /96

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Από το πολιό ή8η και έ8ιμο του χωριού μο$ Η ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ Γράψ ΐ η φιλόλογος Ελένη Παντούλα Βαγενά ΜΕΡΟΙόον Ο ΝΤΟΥΛΑΜΑΣ Αποτελούσε και αυτός εξάρτη μα της νυφικής φορεσιάς. Το κα λοκαίρι ο ντουλαμάς ήταν μετα ξωτός και λεγόταν "ριζωτός". Το ύφασμα το έφερναν από την Αί γυπτο. Στολιζόταν με πολύχρω μες κλάρες. Υπήρχαν όμως και μεταξωτοί ντουλαμάδες με ρίγες, οι "ριγωτοί" (φερμένοι από την Πόλη) με λουλούδια, οι λουλου δάτοι, με τριαντάφυλλα, οι τριανταφυλλάτοι, σε πολύ ζωηρά χρώματα. Το χειμώνα ο ντουλα μάς γινόταν από "κατιφέ" σε χρώμα ουρανί, καφέ, μπλε βαθύ ή ανοικτό, κόκκινο. Ο χειμωνιάτι κος ντουλαμάς λεγόταν "πεσιζί". Οι ντουλαμάδες, χειμωνιάτικοι και καλοκαιρινοί, ήταν ραμμένοι από ειδικούς τεχνίτες, τους "ρά φτες". Αυτοί ερχόταν από τα Πωγώνια και για το ράψιμο του ντουλαμά έπαιρναν 10 δρχ. περί που. Τους έραβαν στο χέρι με το βελόνι. Ο ντουλαμάς ήταν γυναικείο γιλέκο που έφτανε μέχρι το ζωνά ρι. Είχε μακριά μανίκια που έφτα ναν μέχρι τα δάχτυλα, σκέπαζαν δηλαδή τον καρπό του χεριού. Για να γίνονται όμως εύκολα οι κι νήσεις τα γύριζαν προς τα πάνω. Στο μπροστινό μέρος το μανίκι εί χε ένα "καπάκι" που και αυτό γύ ριζε προς τα επάνω και έφτανε πιο ψηλά από το υπόλοιπο μανίκι. Το γιλέκο γύρω - γύρω στολι ζόταν με μαύρο γαϊτάνι. Στο λαι μό είχε ένα μικρό γιακά, που δεν γύριζε. Στην δεξιά και αριστερή πλευρά είχε μικρά σκισίματα, ο ράφτης όμως ένωνε τις πλευρές τους με μαύρα γαϊτάνια και έτσι το σκίσιμο γινόταν μικρότερο. Στο στήθος, όπως και στο μανίκι κεντούσε ο ράφτης με μεταξωτή κλωστή συνήθως μαύρη διάφορα σχέδια. Ιδια σχέδια κεντούσε επί σης και στο κάτω μέρος, μόνο μπροστά όμως. Στο στήθος ήταν ανοιχτός ο ντουλαμάς για να φαί νονται τα στολίδια της νύφης. Πά νω από το ντουλαμά έβγαινε ο κε ντημένος "γιακάς" της λαιμαρ γίας. Στο πίσω μέρος στολιζόταν με μια μικρή φούντα φτιαγμένη από το ίδιο το γαϊτάνι. Αυτή ήταν στερεωμένη στο κέντρο, κοντά στο στρίφωμα και στο επάνω μέ ρος της φούντας ο ράφτης έφτια χνε ένα ωραίο μικρό κεντίδι. Ο ντουλαμάς ήταν καλοραμμένος και φοδραρισμένος με κόκκινο ύφασμα ή και με άλλο χρώμα. Η νύφη τον φορούσε πάνω από το σιαγιάκι. Αφού έβαζε και τον ντουλαμά η νύφη, την κάθιζαν οι στολίστρες και οι περγένυφες στην καρέκλα. Για να καθίσει άνετα, μάζευε λίγο το σιαγιάκι η νύφη και η στολίστρα της φορού σε τις "μέρτζες". Αυτές ήταν στο λίδια της "κορώνας". Ηταν κόκκι νες φούντες, ραμμένες πάνω σε βυσσινί γαϊτάνι. Το χρώμα του γαϊτανιού και της φούντας ήταν το ίδιο, απαλό βυσσινί ξεθωρια σμένο. Είχαν μάκρος 12 πόντους. Τις στερέωναν στις κοτσίδες. Η στολίστρα δίπλωνε το γαϊτάνι με τέτοιο τρόπο ώστε να μη φαίνο νται οι κοτσίδες. Οπως κρεμούσε ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Μετά από αρχαιρεσίες που'γιναν στο Σύλλογο μας αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία ως εξής: Πρόεδρος: Νικόλαος Πάνος Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λιάπης Γραμματέας: Δημήτριος Τσίνος Ταμίας: Σοφία Καλτσούνη Μ έ λ ο ς - έφορος εκδηλώσεων: Γεώργιος Λυκουμάνες. Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Κρέτσης Εξελεγκτική Επιτροπή 1) Δημήτριος Δημητρίου 2) Ηλίας Ιωάννου Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. τ ζ Μφτζες άφημε τη μία φούντα να απέχει από την άλλη -6 πό ντους. Η νύφη τις φορούσε μόνο τη μέρα του γάμου. Αφού έβγα ζε την κορώνα, έβγαζε και τις μέρτζες. Οι μέρτζες ήταν πιο φτηνές σε σχέση με τ' άλλα εξαρτήματα της κορώνας και τις διέθεταν πολλές οικογένειες. Στην συνέχεια 2 κορίτσια με μάνα και πατέρα κρατούσαν την "κορώνα" και η στολίστρα την έβαζε ωραία στο κεφάλι και την στερέωνε με βελόνα και κλω στή. Η "κορώνα" ήταν το πιο όμορφο νυφικό στολίδι. Ηταν φλωροκαπνισμένο κόσμημα που αποτελούνταν από πολλά εξαρ τήματα. Οι διαστάσεις της ήταν 12 πόντους πλάτος και 30 μά κρος. Επάνω στολιζόταν με αση μένιες "σούλτες" που είχαν μέ σα βούλες. Ηταν φτιαγμένη από κόκκινο βελούδο ύφασμα και από μέσα είχε κόκκινη φόδρα. Το ύφασμα όμως δεν φαινόταν καθόλου από τα ασημένια στο λίδια. Οι σούλτες ήταν ραμμένες γύρω - γύρω στην κορώνα. Αλλο στολίδι της νυφικής κορώνας ήταν οι πολύχρωμες χάντρες. Στο πίσω μέρος η κορώνα στολί ζονταν με μικρές "αλυσιδίτσες" τοποθετημένες η μια κοντά στην άλλη. Πριν φορέσει την κορώνα η νύφη έπρεπε να φορέσει ένα χρωματιστό μαντήλι συνήθως κόκκινο, κεντημένο στην κορυφή το "τσεμπέρι". Κάτω από το τσε μπέρι κρεμόταν τα "τζουζουφρίκια". Την κορώνα την έραβε η στολίστρα πάνω στο μαντήλι, το "τσεμπέρι" με τη βελόνα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μη φαίνε ται αλλά και να μην υπάρχει φό βος να πέσει. Το στερέωμα γινό ταν πάνω από τα αυτιά. Κάθε χωριό είχε τη δική του κορώνα την οποία και φύλαγαν στην εκκλησία. Μπορεί να ήταν ασημένια ή φλωροκαπνισμένη. Την έφτιαχνε ειδικός τεχνίτης, ο "ασημουργός" ή ο "χρυσικός" στα Γιάννενα, στην Πόλη κ.α. Στοίχιζε πολλά χρήματα. Στον Γεροπλάτανο ήταν ασημένια, όπως ανέφερα και πιο πάνω, φερμένη από την Πόλη πριν από πολλά χρόνια. Την φύλαγαν στην εκ κλησία και από κει την έπαιρνε η νύφη. Δυστυχώς όμως χάθηκε η κορώνα με τα εξαρτήματα της στα χρόνια του πολέμου με τους Ιταλούς. Υστερα η στολίστρα έβαζε στη νύφη τα "τσουλουφρίκια" ή "τσουλούφρια". Αυτά ήταν πλε ξούδες κομμένες από τα μαλλιά άλλης κοπέλας ή γυναίκας. Πή γαιναν μαζί με την κορώνα. Ανά λογα με το χρώμα των μαλλιών της νύφης τα έβαφαν ξανθά με χαμομήλι, καστανά οκνά, μαύρα με καραμπογιά. Στην κορυφή τα στερέωναν με κερί για να μη φεύ γουν. Αφού τα έδεναν με κορδέ λα τα τζουλούφρια τα κρεμού σαν κάτω από την κορώνα. Αυτά έβγαιναν από τα αυτιά και έφτα ναν ως το ζωνάρι, ένα από τη δε ξιά και ένα από την αριστερή με ριά. Μπορεί σε κάθε σπίτι να εί χαν τζουλουφρίκια γιατί οι γριές έκοβαν τα μαλλιά τους και τα κρατούσαν για τις εγγονιές τους. Μετά τα τζουλούφρια η στολί στρα έβαζε τα "σκουλαρήκια" στην νύφη. Ηταν και αυτά νυφικό στολίδι. Ηταν 2 ασημένια πλατιά σκουλαρήκια. Οι διαστάσεις τους ήταν πλάτος 4 πόντους και έως 1 πόντους μάκρος. Τα σκουλαρήκια στολιζόταν με με γάλες κόκκινες χάντρες. Στο τε λείωμα τους είχαν 3 ασημένια "αλυσιδάκια" με χρωματιστές με γάλες χάντρες σε βυσσινή ή μπλε χρώμα. Η στολίστρα τα στερέωνε με τον ακόλουθο τρόπο: Η κορώ να είχε στην κορυφή μια θηλιά, τα δε σκουλαρήκια είχαν ένα γάν τζο και έτσι τα στερέωνε στην κο ρώνα και αυτά κρεμόταν μέχρι το λαιμό περίπου. Πάνω από τα αυ τιά για να μη κουνιούνται τα στε ρέωνε η στολίστρα με λεπτή κορ δέλα που δεν φαινόταν. Τα έφτια χναν και τα σκουλαρήκια ασημουργοί και χρυσικοί στην Πόλη και τα Γιάννενα. Φυλάγονταν και αυτά μαζί με την κορώνα στην εκ κλησία. Αυτή ήταν η κορώνα και τα εξαρτήματα της. Κάθε χωριό είχε τη δική του κορώνα, που ήταν δια φορετική από των άλλων χωριών. Η κορώνα του Γεροπλάτανου ήταν ίδια με την κορώνα της Ρουψιάς. Πάντως η κορώνα ήταν πο λύ ωραίο στολίδι και κάλυπτε όλο το κεφάλι της νύφης. Αφού έβαζε η νύφη και την κο ρώνα, ερχόταν η ώρα να φορέσει και τα κοσμήματα του λαιμού και των χεριών. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Η ΦΑΜΙΛΙΑ Αυξάνεσθε και πληθύνεστε Και κατακυριεύσατε τη γη Θέλημα του Θεού ευλογημένο Από του κόσμου την αυγή ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ. 0 ΧΡΙΣΤΟΣ ευλόγησε το γάμο Κι έδωσε στον άνδρα τη γυναίκα Χαρά και γλύκα στη ζωή Από την πρώτη τους στιγμή. Κι ήρθε η αγάπη - ευτυχία Κι ήρθανε τσούρμο τα παιδιά Και δεν υπήρχε υποψία Και όλα πήγαιναν καλά. Ταίριασε λοιπόν φαμίλια Κι ο άνδρας πήρε το κουμάντο Πήρε στα χέρια του το χρήμα Μα δεν αρκούν τα γρόσια χίλια. Κι ο σατανάς εφύλαγε την ώρα Και η γυναίκα ζήτησε μυράδι Και έγινε καυγάς το ίδιο βράδυ. Η πολιτεία έδωσε το δίκιο Πήρε από τον άνδρα το οφίκιο Κι έγινε παρερμηνεία Μεσ' στην κοινωνία. Η γυναίκα μέσα σ' όλα Σήκωσε ψηλά τη μύτη Που την ψάχνεις που τη βρίσκεις Είναι απούσα από το σπίτι. Κον κανάκι κουβεντούλα τουρισμός σε ξένες χώρες η γυνή τα ξέρει ούλα κι ήρθανε σωρό οι μπόρες. Ναι! Το πολύ το ξάνοιγμα Για προσέξτε το πολύ είναι η πρώτιστη αιτία Για την καταστροφή. Ρέμπελο μες στη φαμίλια δρόμο τώρα ποιος θα δώσει τα παιδιά εν' διαλύσει Καταλήγουνε στη δόση. ΘΕΕ μου, τώρα βάλε χέρι να σωθεί μας η φαμίλια δεν αρκούν τα γρόσια χίλια 0 κοσμάκης υποφέρει. Σωρός τα διαζύγια νέα ζευγάρια εν διαλύσει Είναι η μόδα στην Ευρώπη Και εύκολη βρήκαν τη λύση. Την προκομμένη τη φαμίλια της κοινωνίας θέμελα τρανά την κάνει μόνο η γυναίκα Αν έχει κίνητρα σωστά και αγνά. ΠΑΝ. ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 /Μ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑ! Με ενθουσιασμό και με τη συμμετοχή πλή θους κόσμου έγινε η υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας στη ΒΙΓΛΑ και εν συνεχεία στο Δήμο Καλπακίου. Επακολούθησαν προσφωνήσεις, ανταλλαγή δώρων, παραδοσιακά τραγούδια και χοροί στο νεόκτιστο Γυμναστήριο του Δήμου Καλπακίου, από χορευτικά συγκροτήματα, τοπι κά Γιαννιώτικα και της Μακεδονίας. Ηταν κάτι το πρωτόγνωρο για την υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας που μας ενώνει όλους μας. ΤΑ... ΛΟΓΙΑ Το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακολούθη σα πάρα πολλές συζητήσεις, εκδηλώσεις, συνέ δρια κ.λ.π. (για την ανάπτυξη του τόπου, για το περιβάλλον, για την ερήμωση των χωριών κ.α.) κι άκουσα μεγάλα λόγια στογής από Αδελφότη τες, από Ομοσπονδίες και Ενώσεις, από φίλους της επαρχίας και του χωριού κ.λ.π. Ν α σαν αυ τές: "Ηρωικοί ακρίτες", "τιμημένοι αγρότες", "αγνοί άνθρωποι της υπαίθρου", "πόσο θέλου με να ζήσουμε στην επαρχία" κ.λ.π. κ.λ.π. Ομως αυτός που τόσο πολύ μας πονάει αν έρ θει στον τόπο μας αρχίζει τη γκρίνια, ή αν είναι υπάλληλος στο Κέντρο, αρχίζει και χτυπιέται και βουρκώνει και τρέχει στον βουλευτή ή κομμα τάρχη με τα λόγια: " Μ ε εξοντώνετε, μου κάνετε δυσμενή!!! μετάθεση, με στέλνετε στην εξορία" και πάει λέγοντας. Αναρωτήθηκα λοιπόν σαν άνθρωπος και σαν υπάλληλος που'ζησα και ζω χρόνια στα χωριά και που πέρασε πάρα πολύ καλά. Βρε μήπως και μας δουλεύουν οι άνθρω ποι του Κέντρου; Κι όλα τα " μ π ρ ά β ο " και τα "ζή τω" για την επαρχία είναι όλο φούμαρα; απογοήτευση. ΕΡΗΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ Διαβάζουμε στον ημερήσιο τύπο "α' ένα ακρι τικό χωριό στη Θεσπρωτία βρέθηκε εντός της οικίας του νεκρός ημεδαπός, ο θάνατος του οποίου επήλθε προ εξαμήνου περίπου κ.λ.π.". Πέθανε δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε λες και ήταν σε καμιά απρόσωπη μεγαλούπολη εκατομμυρίων ή χιλιάδων κατοίκων αλλά σ' ένα μικρό χωριό ολί γων κατοίκων. Θ ε έ μου τι αδιαφορία είναι αυτή; Γιατί "πάγω σαν" έτσι οι καρδιές μας και το μόνο που μας εν διαφέρει είναι ο εαυτούλης μας... Πάνε τα χωριά μας, σιγά - σιγά ερημώνουν και αρχίζουμε οι λι γοστοί κάτοικοι να μην ενδιαφερόμαστε όπως παλιά ο ένας για τον άλλον... Ας νοιαζόμαστε περισσότερο για τον συνάν θρωπο μας, για τον χωριανό μας. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Τώρα το καλοκαίρι η κίνηση στους δρόμους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Νταλίκες και φορτηγά κινούνται με πάσης φύ σεως εμπορεύματα και συχνά οι δρόμοι γίνονται καρμανιόλες. Η Τροχαία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά κι όλοι μας πρέπει ν' αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας. Στο δικό μας δρόμο ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ ΒΙΓΛΑ - ΚΟΝΙΤΣΑ, καθημερινώς κυκλοφορούν πολλά Αλβανικά και Τουρκικά αυτοκίνητα που κινούνται προς τη Βόρειο Ελλάδα. Οι έλεγχοι πρέπει να'ναι αυστηρότατοι κυρίως κατά το μή να Αύγουστο, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αποδήμων επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρί δα τους. Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΓΙΑ Ν Α Μ Η Θ Ρ Η Ν Η Σ Ο Υ Μ Ε ΚΙ ΑΛ Λ Α Θ Υ Μ Α Τ Α ΣΤΗΝ Α Σ Φ Α Λ Τ Ο. ΚΑΙ ΙΑΝΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΙΟΥ Το έργο της γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ εκπλήσει για την ταχύτητα παράδοσης της, χωρίς υπερβάσεις χωρίς ατυχήματα και νωρίτερα από την συμβατική υποχρέωση, ασφάλεια, ποιότητα, ταχύτητα. Το παράδειγμα της Γαλλικής κατασκευαστι κής εταιρείας, Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο, για τα δεδομένα της παρούσας κατασκευαστικής περιόδου, εκ ΚΑΙ ΠΑΛΙ... 0ΑΓΡ0Τ0ΥΡΙΣΜ0Σ ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Επειδή πολλοί φίλοι αναγνώστες και χωριανοί, σιγομουρμούρισαν με το προηγούμενο άρθρο μας "Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννί νων, βελτίωση των υποδομών στην ακριτική πε ριοχή Πωγωνίου" κ.λ.π. έχουμε να παρατηρή σουμε τα παρακάτω: Ο λ α όσα εγράφησαν αγαπητοί αναγνώστες, δεν ήταν προς ικανοποίηση κανενός ούτε προς υποστήριξιν κανεννός κόμματος. Δεν είχαν κα μία χροιά κομματικής υποστήριξης. Δεν ενδια φερόμαστε για παρόμοιες επιρροές. Πιστοί στις αρχές μας, κρίνουμε αυστηρά και ελέγχουμε δημοσιογραφικά πάντοτε- την εκάστοτε εξου σία με τελικό σκοπό να επαινούμε τα επαινετέα και να ψέγουμε τα ψεκτέα. Ουδέν περισσότερον ή λιγοτερον και ουδεμίαν κομματικην εξάρτησιν έχουμε. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Η ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Μετά το 1/νταύγουστο στην παλιά μας γέ φυρα στο Βοϊδομάτη, η κατάσταση κι όλο το θέ αμα ήταν θλιβερό. Παντού - παντού σκουπίδια και νάυλον σακκούλες. Ντράπηκα γι αυτή την απαράδεκτη θλιβερή κατάσταση. Σε τηλεφωνι κή μου διαμαρτυρία με κινητό τηλέφωνο, ο αρ μόδιος υπάλληλος του Δήμου με παρέπεμψε στον εργολάβο που ανέλαβε την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μ α τέλος πάντων, ο Δήμος, το Δασαρχείο ποιος έχει την ευθύνη; Α λ λ ά κι εμείς οι επισκέ πτες γιατί δεν προσέχουμε; Γιατί πετάμε τα σκου πίδια όπου να'ναι; Προσοχή λοιπόν. ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Μεγάλη πτώση προβλέπεται για την τουριστι κή μας κίνηση στη χώρα μας γενικά, αλλά και στον τόπο μας, στα χωριά μας. Αυτό έχει τερά στιες αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα: Στο οικονομικό, κοινωνικό και στην απασχόληση κ.λ.π. Τι έφταιξε; Χίλιες δυό αναλύσεις λέγονται. Κα τά τη γνώμη μου, τα πράγματα είναι απλά, η νοο τροπία του νεοέλληνα, να τ' αρπάξουμε, η λαι μαργία για εύκολο πλουτισμό, η τσαπατσουλιά, η " α ρ π α κ ό λ α " που λέμε και δεύτερο το βόλεμα. Ας τα βολέψουμε τώρα και Βλέπουμε. Κι όμως η συστηματική και η υπεύθυνη περιποίηση, η ευγέ νεια, και η καλή ποιότητα υπηρεσιών σε συνδυα σμό με την καλή υποδομή, μπορεί να μας βγάλει από αυτή την πτώση που οδηγεί συχνά και στην τασκευής των δρόμων στο Πωγώνι από ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ - ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ - Δ Ρ Υ Μ Α Δ Ω Ν (προϋπολογισμού 1 1,7 εκατομμυρίων ευρώ), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα INTERREG III. Επίσης σε συνεργασία με το Δήμο Ανω Πωγωνίου εκπονείται μελέτη για το δρόμο Δρυμάδες Κεφαλόβρυσο - Βασιλικό - Δέμα προς Μέρτζιανη. Με την κατασκευή αυτών των δρόμων θ α δο θεί αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη, εντός και εκτός συνόρων περιοχή μας. ΙΔΩΜΕΝ. πλήσσει μεν καθώς ήδη ελέχθη, ταυτόχρονα δε δείχνει και το δρόμο πως ακριβώς πρέπει να γί νονται τα δημόσια έργα, κάτι δηλαδή που όλοι μας το ζητούμε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ Από την Ν Α Ι. ανακοινώθηκε η προώθηση κα- Οι περισσότεροι από μας παρακολουθούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την τηλεόραση και θαυμάζουμε τα επιτεύγματα ενός καλογυ μνασμένου σώματος και καμαρώνουμε για τις επιδόσεις των αθλητών. Από τη στιγμή όμως που μαθαίνουμε ότι μπαίνουν τα "ντόπινγκ" και τα "αντιντόπινγκ" και ότι η "ντίπα" είναι μόνιμος σύντροφος των αθλητών μας, σύμφωνα με τους χορηγούς των πολυεθνικών εταιρειών και τα συμφέροντα των μάρκετινγκ, το αθλητικό ιδεώ δες εξαφανίζεται σιγά - σιγά από το χώρο του αθλητισμού. Φορείς και αρμόδιοι ας λάβουν τα μέτρα τους. Ο ΙΧΟι^ΣΊΗΙ

8 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 04 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΟΒΜηΜΜΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Η Δέσποινα Τατάκη και ο Βασίλειος Δ α σκάλου στις 1 1 Ιουνίου 04 στην Εδεσσα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί (κορι τσάκι). Ν α τους ζήσει. Ο Θ ά ν ο ς και η Βασιλική Κωστάκη απέ κτησαν την 1 η Απριλίου το πρώτο τους παιδί (αγόρι). Ν α τους ζήσει. Σουηδία Ο Αθανάσιος Οικονόμου (γιος του Αλέ κου και της Δήμητρας) έγινε πατέρας χαρι τωμένου αγοριού. Ευχόμαστε να ζήσει. Στους δε ευτυχείς παππούδες Α λ έ κ ο και Δήμητρα θερμά συγχαρητήρια. Ο Νίκος Κουρούτης και η Σοφία Πουντέρη απέκτησαν στις στην Αθήνα αγοράκι. Ευχόμαστε να ζήσει. Στη δε γιαγιά - Σούλα Κουρούτη συγχαρητή ρια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Την Κυριακή 2 2 Αυγούστου στις 6.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Κα στοριάς έγινε η βάπτιση του δεύτερου γιου του Νίκου και της Ντίνας Νικολάου. Νονά η Μ α ρ ί α Φιλιοπούλου Κρανιά και το όνομα του μικρού Αλέξανδρος. Ακο λούθησε δείπνο στο Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει. Ο Παύλος και η Ουρανία Μαυρογιώργου (Ουρανία - Ράνια - κόρη Ευρύκλειας Καλαντζή) βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 18 Ιουλίου , στα Γιάννενα και το όνομα αυτής Παρασκευούλα. Επακολού θησε πλούσιο τραπέζι. Ευχόμαστε να ζή σει. ΓΑΜΟΙ Στις ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ν α ό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, πα ντρεύτηκε ο Παύλος Μ. Τσότσος την Ιωάν να Μπαρπούνη. Μετά τη στέψη επακολού θησε πλούσιο γεύμα. Ευχόμαστε να ζή σουν ευτυχισμένα στους δε γονείς των νε όνυμφων θερμά συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ Πέθανε στα Γιάννενα και κηδεύτηκε η Κασσιανή Δέμου σύζυγος του συνεργάτη μας και πατριώτη μας Αθανασίου Δέμου από Δρυμάδες Πωγωνίου, καθηγητού Φι λόλογου τέως Γυμνασιάρχη. Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον αγαπητό μας Θ α νάση και σ' όλους τους δικούς της. Αιωνία η μνήμη της. Απεβίωσε στην Κλειδωνιά, ο Μιχάλης Κόλακες, αδελφός της Ελευθερίας Σ. Λιάπη. Επίσης απεβίωσε η Σοφία Κέντρου, πλή ρης ημερών, μητέρα του παπα-δήμου. Συλλυπόμαστε βαθύτατα τους οικείους τους. Αιωνία η μνήμη τους. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 1. Απεβίωσε η 81 χρονη Μαριάνθη Α θ. Κράχτη. 2. Απεβίωσε ο Ντίνος Μεντής ετών 9 9. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στους οικείους τους. ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ Ο 94χρονος Κρητικός, Κων/νος Αγκιναρασταχάκης πέθανε στη Σητεία. Στα παιδιά του Γιάννη και Κική το γένος Νεοπτόλεμου Ρίζου και λοιπούς συγγενείς θερμά συλλυπητήρια. ΗΦ.τ.Γ. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Η Ουρανία (Ράνια) Πρωτόπαππα του Γιώργου και Βάσως πήρε το πτυχίο της Γεωτεχνολογίας. Εγκάρδια συγχαρητήρια και καλή στα διοδρομία. Ο Μιχάλης Κάτσενος του Νικηφόρου και της Βούλας πήρε το πτυχίο του Μαθηματι κού και ετοιμάζεται να κάνει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια στο νέο επιστήμονα Μιχάλη, στους γονείς του και ιδιαιτέρως στον πατέρα του Νικηφόρο φίλο, κοντοχωριανό μας και συνεργάτη της εφημερίδας μας. ΗΦ.τ.Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Θ α θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμώς όλους τους χωριανούς και φίλους μας, για τις μικρές ή μεγάλες προσφορές που κά νουν για τη συντήρηση των εκκλησιών και γενικά για έργα στο χωριό μας. Η προσφο ρά τους είναι ΜΕΓΑΛΗ. Ωστόσο όμως -καθώς πολλές φορές έχουμε γράψει, οι φορείς που πραγματο ποιούν αυτές τις δωρεές - προσφορές θα πρέπει νάχουμε για τα έργα αυτά σχετικές μελέτες (αρχιτεκτόνων ή μηχανικών κ,λ.π.) και να μη κάνει ο καθένας ό,τι αυτός θεω ρεί σωστό, γιατί έτσι αλλοιώνεται ο παρα δοσιακός χαρακτήρας της κληρονομιάς. Ετσι, όταν κατασκευάζουμε τοίχους, πα τώματα, δάπεδα, οροφές, πόρτες, παράθυ ρα, σκάλες ή τοποθετούμε διάφορα έπι πλα όλα να είναι εναρμονισμένα με το γύ ρω περιβάλλον -να δένει δηλαδή το έργοκαι να τηρούμε τις προδιαγραφές της φυσι κής μας κληρονομιάς - κατά το δυνατόν. Γιατί η παραδοσιακή μας κληρονομιά είναι ο πλούτος του χωριού μας, είναι το καμάρι μας, είναι η Ιστορία και η συνέχεια του χω ριού μας. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΕΤΑΣΕΩΝ Ο Παναγιώτης Μούκας του Γεωργίου εισήχθει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Μετάφρασης - Διερμηνείας. Η εφημερίδα τον συχγαίρει. Για άλλους επιτυχόντες πα ρακαλούμε ενημερώστε μας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τον ανηψιό μας και ξάδελφο Παναγιώτη Γ. Μούκα που εισήχθει στο Ιόνιο Πανεπι στήμιο στο Τμήμα Μετάφρασης - Διερμη νείας συγχαίρουμε και του ευχόμαστε κα λές σπουδές. Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α Δ. Μ Ο Υ Κ Α ΚΑΙ ΝΤΙ Ν Α Μ Ο Υ Κ Α ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Χαρίσης Ηλίας 30 Ταλιούρη - Τατάκη Κων/να Γαϊτανίδης Ευάγγελος Νούσια Αγγελική Δάσιος Ν ι κόλαος Νάνος Μιχάλης Δάσιου Ο λ γ α Μήνου Αφροδίτη Τζομάκα Πόπη Ανώνυμος (αρ. αποδ. 643) Μονέδα Σταματία 30 Βαγενά Ειρήνη Κέντρος Ιωάννης Τζόβας Γεώργιος 1 Κολακέ Παναγιώτα Λιάρου Βούλα Ρίζος Νεοπτόλεμος Πασχάλη Μ ά ρ θ α Κούτρα Παναγιώτα Βασδέκη-Χαντζαροπούλου Μιράντα Τζέρμπου Αντιγόνη Γιαννόπουλος Μιχάλης Ρούσης Μιχάλης Διόρθωση: Από τυπογραφικό λάθος στο προηγούμε νο φύλλο στις προσφορές εγράφη η Κική Σόμπολου 0 ευρώ. Το σωστό είναι 6 0 ευρώ. Ζητούμε συγνώμη. Π Ρ Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Φώτιος Τζέρμπος εις μνήμη του θείου του Π. Τζέρμπου 00 ευρώ. Χρυσόστομος και Χαράλαμπος Σταυρόπουλος, αδέλφια της Αφροδίτης Τζέρμπου, εις μνήμην του γαμπρού τους Π. Τζέρμπου 300 ευρώ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος εις μνήμη του αείμνηστου Αντι προέδρου Πέτρου Τζέρμπου αντί στεφάνου καταθέτει το ποσό των 0 ευρώ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Κούτας Χρ. και τα μέλη του συλλυπούνται βαθύτατα την οικογένεια του. Βασιλική Τσατσά εις μνήμη των γονέων της 10 ευρώ. Θρασύβουλος Σωτηρόπουλος εις μνήμη πατρός, παππού και γιαγιάς 0 ευρώ Χρυσούλα Ταλιούρη εις μνήμη συζύγου της ευρώ. Βούλα Π. Λιάρου εις μνήμην των γονέων της ευρώ. Ανώνυμη (νύφη στο Γεροπλάτανο) 30 ευρώ Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ ΧΑΓΚΕΛ-Α Πρώτο ματς Πορτογαλία δύο - ένα τα θηρία, μπράβο στα παιδιά! Δεύτερο με Ισπανία κρίσιμη ισοπαλία, πάμε μια χαρά. Μ ε τους Ρώσους πρώτη ήττα πάμε στους οκτώ. Ζήτω λέμε στην Ελλάδα μέγα τρανταχτό. Αχ, Οτο, θ α τρελλαθώ, Οτο σ' όσους δεν πίστευαν, τους έβαλες τσιρότο. Τώρα έρχεται η Γαλλία, του Ζιντάν η κομπανία, νίκη και εδώ! Ελα τώρα ρε Τσεχία, πάρε την ψυχρολουσία, πάμε τελικό. Αχ, Οτο, θ α τρελλαθώ, Ο τ ο το Εθνικό μας το συγκρότημα, πας πρώτο. Δύο Αγγελοι ωραίοι, κι η Ελλάδα παραπαίει, από τη χ α ρ ά! Μπασινάς και Χαριστέας ξεδίπλωσαν τας Ρομφαίας, άλλη μια φορά. Η Ελλάς πανηγυρίζει όλοι μια γροθιά. Δίκαια γιατί τ' αξίζει όσο άλλη καμιά. Αχ, Οτο θ α τρελλαθώ, Οτο για τη μικρή μας την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Γιώργος Μούκας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ra «nmr \m ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 58 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάζουμε κ α ι πάλι την 6 4 η επέτειο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ι mum m ν ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 64--ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ ε την κ ή ρ υ ξ η του πο λέμου του '40 έγινε γενική επιστράτευση ανά

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ

κομμάτι της χωράς μας εγκατεστημένοι οι χωρια νοί μας. Π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί προσκυ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 39 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ Μ ε ξεχωριστή χ α ρ ά, τά ξη, αγαλλίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 12 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 15 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ 01ΟΜΙΠΠΙΚΕΕ EEM2EER TSR 3ESPISH Μ Κ α τ ά τη δ ι ά ρ κ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους

Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κ. Χ. Ταλιουρης καλωσορίζει τους καλεσμένους ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 27 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΟ ΓίΜΑΑΤΛΙΙΟ Σ τ α π λ α ί σ ι α του διε θνούς έτους ηλικιωμένων έγιναν εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος

ξούμε. Π ρ έ π ε ι νάμαστε α ι σ ι ό δ ο ξ ο ι αλλά όχι ουτο πιστές. Γυρίζει ο χρόνος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 29 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Β HE Α ΧΙΛΙΕΤΙΑ Με τον α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα