ίκαια αµοιβή για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα Μια σύντοµη ενηµέρωση για την ευρωπαϊκή συζήτηση πάνω στις αποδοχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ίκαια αµοιβή για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα Μια σύντοµη ενηµέρωση για την ευρωπαϊκή συζήτηση πάνω στις αποδοχές"

Transcript

1 ίκαια αµοιβή για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα Μια σύντοµη ενηµέρωση για την ευρωπαϊκή συζήτηση πάνω στις αποδοχές Τον τελευταίο χρόνο, οι αποδοχές και ο πληθωρισµός αναδείχθηκαν σε κεντρικά ζητήµατα της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς οι οικονοµολόγοι, οι υπουργοί οικονοµικών και άλλοι παράγοντες µε καθοριστικό ρόλο συζητούν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η παρούσα σύντοµη ενηµέρωση διερευνά κάποιες από τις βασικές υποθέσεις και δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωοµάδας των υπουργών οικονοµικών και εξετάζει τα εναλλακτικά επιχειρήµατα που προτάσσει η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ETUC). Μετά από το συνέδριό της το 2007 στη Σεβίλλη, η ETUC αποφάσισε να ξεκινήσει µια εκστρατεία για τις αποδοχές, η οποία στοχεύει να εξασφαλίσει για τους εργαζόµενους σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως για τις γυναίκες και τους χαµηλόµισθους, ένα αξιοπρεπές εισόδηµα. Σε εθνικό επίπεδο, τα µέλη της ETUC τόσο από το δηµόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, διαπραγµατεύτηκαν για µισθολογικές αυξήσεις σε µια προσπάθεια να προστατέψουν την αγοραστική δύναµη των µελών τους και να τερµατίσουν µια περίοδο συγκράτησης των µισθών που διαρκεί εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Πάνω από µέλη συνδικαλιστικών ενώσεων παρέλασαν στους δρόµους της Λιουµπλιάνα, στη Σλοβενία, στις 5 Απριλίου, για να δείξουν την υποστήριξή τους στην εκστρατεία της ETUC και για να καταστήσουν σαφές στους Ευρωπαίους υπουργούς οικονοµικών που συσκέπτονταν εκείνη την ηµέρα ότι η εποχή της µισθολογικής συγκράτησης έφτασε στο τέλος της. Η ETUC επισηµαίνει ότι τα τελευταία 12 χρόνια το ποσοστό στη συνολική ακαθάριστη παραγωγή από τους µισθούς είχε καθοδική πορεία (βλ. παρακάτω διάγραµµα), ενώ το ποσοστό που αντιστοιχεί στα κέρδη αυξήθηκε σταθερά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα αντιµετώπισαν ακόµα µεγαλύτερες προκλήσεις στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, καθώς οι κυβερνήσεις περιορίζουν τις δηµόσιες δαπάνες τους.

2 Η απάντηση από τους διαµορφωτές της ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως εκείνους στην Ευρωοµάδα και την ΕΚΤ, ήταν προειδοποιήσεις όχι µόνο για άνοδο του πληθωρισµού, αλλά και για ένα φαύλο κύκλο παράλληλης αύξησης µισθών-τιµών. Ωστόσο, οι ισχυρισµοί τους σχετικά µε τον καθορισµό των αποδοχών στην Ευρώπη είναι παραπλανητικοί, αν όχι ανακριβείς. Για παράδειγµα, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, σε σύσκεψη στο Βερολίνο στις αρχές εκεµβρίου, είπε: «Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο καθορισµός των µισθών στο δηµόσιο τοµέα πολύ συχνά εξυπηρετεί ως παράδειγµα προς µίµηση για τον ιδιωτικό τοµέα.» Ο Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωοµάδας, εξέφρασε παρόµοια άποψη κατά την αγόρευσή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέµβριο του Αν και οι πρακτικές διαφέρουν από χώρα σε χώρα, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι οι συµφωνίες περί αποδοχών στο δηµόσιο τοµέα καθορίζουν τις τάσεις για το υπόλοιπο της οικονοµίας. Πράγµατι, τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ETUC (βλ. σελίδα 5) και αποτέλεσαν µέρος της περσινής έκθεσης για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις υποδεικνύουν ότι οι αυξήσεις των αποδοχών στο συνολικό δηµόσιο τοµέα δεν µπόρεσαν να συµβαδίσουν µε τις αυξήσεις στον ιδιωτικό τοµέα τα τελευταία χρόνια. Οι ετήσιες έρευνες της EPSU απέδειξαν επίσης ότι η ευρεία πλειονότητα των µισθολογικών συµβάσεων στο δηµόσιο τοµέα συµµορφώνεται µε την κατευθυντήρια γραµµή της ETUC για τον πληθωρισµό συν ένα µέρος συµµετοχής στην παραγωγικότητα, µε περίπου µία στις τέσσερις να είναι στην πραγµατικότητα κατώτερη του πληθωρισµού (βλ. σελίδα 5). Για την ΕΚΤ και τους υπόλοιπους διαµορφωτές της ευρωπαϊκής πολιτικής, η συγκρατηµένη αύξηση των µισθών κρίθηκε σηµαντική, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει η ETUC: «Χώρες όπου υπήρξε ακραία συγκράτηση των µισθών (Γερµανία, Αυστρία) βίωσαν στάσιµα ή ακόµα και πτωτικά ποσοστά απασχόλησης.» Μια σύντοµη ενηµέρωση της ETUC 1 εξηγεί ότι η συγκράτηση των µισθών µπορεί όντως να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας όταν επικρατούν εξαιρετικά συγκεκριµένες συνθήκες στην οικονοµία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο και ο Walter Cerfeda, επικεφαλής για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην ETUC επισηµαίνει ότι: «Η Ευρώπη πρέπει να αποβάλει την idée fixe (έµµονη ιδέα) ότι η συγκράτηση των µισθών οδηγεί αυτόµατα σε νέες θέσεις εργασίας. Σε µια ολοκληρωµένη οικονοµία όπως η ευρωζώνη, η συστηµατική συγκράτηση των µισθών δεν οδηγεί παρά στην εξασθένιση της συνολικής εγχώριας ζήτησης στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.» Οι πρόσφατες επιτυχίες των συνδικαλιστικών ενώσεων µε µισθολογικές αυξήσεις ανώτερες της µακροχρόνιας επικρατούσας τάσης ενέτειναν τους φόβους των διαµορφωτών της πολιτικής για παράλληλες αυξήσεις µισθών-τιµών. Ωστόσο, αυτοί οι φόβοι είναι υπερβολικοί, ενώ δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι ένας µικρός αριθµός συµβάσεων µε αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του 3% ή του 4% πρόκειται να σηµατοδοτήσει µια µακροχρόνια ρήξη µε το πρόσφατο παρελθόν, όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω διάγραµµα. 1 The real facts about wages, profits and jobs (Η αλήθεια για τους µισθούς, τα κέρδη και τις θέσεις εργασίας), Ενηµερωτικό δελτίο της ETUC για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις 1/2008, Φεβρουάριος

3 Η ETUC πιστεύει ότι: «Αυτή η ανάκαµψη στις διαπραγµατεύσεις για τους µισθούς απλώς θα αποτρέψει την ακόµα µεγαλύτερη αύξηση των ήδη υψηλών ποσοστών από τα κέρδη. Ενθαρρύνεται επίσης µε ενθουσιασµό η υποστήριξη της εγχώριας ζήτησης και η έναρξη αντιµετώπισης της ανισορροπίας στο εσωτερικό της νοµισµατικής ένωσης!» Η ΕΚΤ είναι επίσης ένοχη για τους ακραίους ισχυρισµούς της σχετικά µε τον αντίκτυπο της αναπροσαρµογής των µισθών στις αµοιβές σε όλη την Ευρώπη. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν µόνο πέντε χώρες στις οποίες η αναπροσαρµογή εξακολουθεί να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο και αυτές αντιστοιχούν µε ένα ποσοστό εργαζοµένων κατώτερο του 16% στην ευρωζώνη. Ακόµα κι εκεί όπου η αναπροσαρµογή είναι σηµαντική, υπάρχουν παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Στο Βέλγιο, το σύστηµα αναπροσαρµογής εφαρµόζεται παράλληλα µε τη νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό που λαµβάνει υπόψη τις µισθολογικές αυξήσεις σε γειτονικές χώρες κατά τον καθορισµό των αυξήσεων στις αποδοχές. Όπως επισηµαίνει η ETUC, αν ο µηχανισµός της αναπροσαρµογής έπαυε να υφίσταται, τότε οι συνδικαλιστικές ενώσεις πιθανώς δεν θα ήταν τόσο πρόθυµες να συνεργαστούν µεταξύ τους, όταν γίνεται λόγος για ευθυγράµµιση των αυξήσεων στις αποδοχές µε τις τάσεις στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Οι διαµορφωτές της πολιτικής ξεχνούν επίσης την κοινωνική πλευρά της µισθολογικής εξίσωσης και την ανάγκη να αντιµετωπιστεί το χάσµα µεταξύ υψηλόµισθων και χαµηλόµισθων, καθώς και οι µισθολογικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων µε υψηλότερους κατώτατους µισθούς, θεσµοθετηµένους και/ή καθορισµένους µέσω συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η ΕΚΤ 2 επιλέγει να προειδοποιήσει ότι: «η νοµοθεσία περί κατώτατων µισθών και ο καθορισµός των µισθών στο δηµόσιο τοµέα δεν θα πρέπει να επιτείνουν την πίεση του πληθωρισµού στην οικονοµία.» Τα παραπάνω σχόλια από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, κ. Trichet, για τη σχέση µισθών-πληθωρισµού τιµών δόθηκαν ως απάντηση στα νέα από τη Φινλανδία σχετικά µε µια τετραετή συµφωνία περί αποδοχών µε αύξηση της τάξης του 28% για τις νοσοκόµες. Παρόλο που πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερου ύψους συµφωνίες περί αποδοχών στο δηµόσιο τοµέα τα τελευταία χρόνια, η φινλανδική σύµβαση είναι µακροχρόνια και αντικατοπτρίζει την ανάγκη αντίδρασης στις κλιµακούµενες πιέσεις σε όλη την Ευρώπη για προσέλκυση προσωπικού στον τοµέα υγείας και ακόλουθη διατήρησή του. Ακόµα και ο Trichet αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις των αποδοχών πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η αύξηση αποτελούσε επίσης µέρος της σταθερής προσπάθειας της συνδικαλιστικής ένωσης, σε συνεργασία µε πολλές άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα, για µια πραγµατική σφοδρή επίθεση στις µισθολογικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Εκατοµµύρια γυναίκες εργάζονται στους τοµείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπου, ωστόσο, η εργασία τους είναι υποτιµηµένη. Τον Απρίλιο, συνδικαλιστικές ενώσεις του δηµόσιου τοµέα σε ανία και Σουηδία κατέβηκαν σε απεργία προκειµένου να διασφαλίσουν υψηλότερες αυξήσεις για τα µέλη τους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, που εργάζονται σε νοσοκοµεία, γηροκοµεία και παιδικούς 2 Μηνιαίο δελτίο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάρτιος

4 σταθµούς, και να φέρουν µια πραγµατική αλλαγή στα µισθολογικά επίπεδα των συγκεκριµένων τοµέων. Η EPSU υποστηρίζει την εκστρατεία της ETUC για: αύξηση της δίκαιας αµοιβής και της αγοραστικής δύναµης, ώστε να τονωθεί η οικονοµία και να δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας ισχυρότερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ώστε να µπει ένα τέλος στη στρατηγική συγκράτησης των µισθών µε την οποία οι Ευρωπαίοι εργαζόµενοι κινδυνεύουν να στραφούν ο ένας ενάντια στον άλλον γνήσια µισθολογική ισότητα για άνδρες και γυναίκες ίσες αποδοχές για ίση εργασία για όλους τους εργαζόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των εποχιακών και των αποσπασµένων εργαζοµένων αξιοπρεπείς κατώτατοι µισθοί που θα σταµατήσουν την εκµετάλλευση των πιο ευπαθών στρωµάτων µισθολογική συγκράτηση για ανώτερα διοικητικά στελέχη και παρακολούθηση των υψηλότερων αποδοχών και των µισθολογικών ανισοτήτων µάχη ενάντια στην ανασφάλεια των εργαζοµένων µε ισχυρότερα δικαιώµατα για όλους περισσότερες ευκαιρίες δια βίου εκπαίδευσης. 4

5 Αυξήσεις αποδοχών σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα Αυξήσεις αποδοχών στις δηµόσιες υπηρεσίες για την περίοδο Στα γκρι πλαίσια δίνονται πληροφορίες για τον πληθωρισµό και την αύξηση της παραγωγικότητας µαζί µε το όνοµα κάθε χώρας, ενώ τα κίτρινα πλαίσια υποδεικνύουν τις περιπτώσεις όπου οι συµβάσεις συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ETUC, ότι οι µισθολογικές αυξήσεις πρέπει να αντισταθµίζουν τον πληθωρισµό συν ένα µέρος συµµετοχής στην παραγωγικότητα. Έτσι, για παράδειγµα, η αύξηση κατά 4,5% των µισθών στον τσεχικό τοµέα το 2007 είναι πάνω από την άνοδο του πληθωρισµού κατά 2,4% τη φετινή χρονιά και σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι λαµβάνουν ένα µέρος από την αύξηση κατά 3,8% στην παραγωγικότητα Austria 2.1/ / /1.3 Public administration Utilities Bulgaria 6.0/ / / National and local administration Health Czech Republic 1.6/ / /3.8 Waste Gas Heating Health and social care 4.8 Denmark 1.7/ / /1.9 Local government 9.3 National administration 6.96 Estonia 4.1/ / /6.0 Local government and social services Health Finland 0.8/ / /2.0 Local government State 3.5 Electricity municipalities Electricity private sector France 1.9/ / /1.5 Public sector EDF Germany 1.9/ / /1.3 Federal and local government lump sum only lump sum only lump sum only Regional government lump sum only lump sum only lump sum only AVEU E.ON NRW-GWE TVV public sector utilities Greece 3.5/ / /1.7 DEI power company EYDAP water company Hungary 3.5/ / /3.1 Public service Energy Water 8.0 Ireland 2.2/ / /1.9 National agreement public sector Italy 2.2/ / /1.0 Public sector Lithuania 2.7/ / /6.1 Electricity Lietuvos Energija Gas Lietuvos Dujos National administration 4.5 Luxembourg 3.8/ / /2.2 Local government

6 Netherlands 1.5/ / /1.7 National administration Local government Energy Waste and environment Social welfare 2.0 Norway 1.5/ /0.8 Local government National administration Electricity Portugal 2.1/ / /1.1 Public sector Electricity EDP Slovak Republic 2.8/ / /6.6 National and local administration Slovenia 2.5/ / /2.5 National and local administration Spain 3.4/ / /0.6 Public administration Sweden 0.8/ / /1.9 Local government blue collar lump sum only Local government white collar 2.6 (counties) (municipal) Waste sector UK 2.1/ / /2.6 Health (staged) Local government England/Wales Department for Work and Pensions Local government Scotland EDF Energy E.ON UK Στην Ιταλία, γίνονται διαπραγµατεύσεις για τις αποδοχές στο δηµόσιο τοµέα κάθε δύο χρόνια και η αύξηση το ισοδυναµούσε µε 6,2% στα µέσα όρια µισθών, συνεπώς υποθέσαµε απλώς µια αύξηση 3,1% για το Συµφωνίες περί αποδοχών κατόπιν συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα για την περίοδο Private Public Private minus public Private Public Private minus public Private Public Private minus public Belgium Bulgaria Czech Rep Germany Denmark Estonia Spain Finland Hungary Italy Luxembou rg Netherland s Norway Poland Portugal UK Πηγή: Έρευνες για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις ETUC

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΤΕΙΚ - ΓΟΥΑΙΛΝΤ. Ενιαίο Πρόγραµµα Εργασίας 2006-2008 Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Ενιαία Μελέτη για την Ανασυγκρότηση στην «ΕΕ15» Φάση Πρώτη

ΑΡΙΤΕΙΚ - ΓΟΥΑΙΛΝΤ. Ενιαίο Πρόγραµµα Εργασίας 2006-2008 Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Ενιαία Μελέτη για την Ανασυγκρότηση στην «ΕΕ15» Φάση Πρώτη ΑΡΙΤΕΙΚ ΓΟΥΑΙΛΝΤ Ενιαίο Πρόγραµµα Εργασίας 2006-2008 Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων Ενιαία Μελέτη για την Ανασυγκρότηση στην «ΕΕ15» Φάση Πρώτη Ελλάς Εθνικός Φάκελος Αθήνα 28η & 29η Ιουνίου 2007 Προετοιµασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Δεκέμβριος 2013 1 Α. ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Οι μύθοι και τα ψέματα των υποστηρικτών των προγραμμάτων εξαθλίωσης του ελληνικού λαού 1. Οι διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 184, Ιούνιος 2011

Τεύχος 184, Ιούνιος 2011 Τεύχος 184, Ιούνιος 2011 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μέχρι σήμερα, δύο χρόνια μετά, η κρίση έχει μετεξελιχθεί διεθνώς σε κρίση της πραγματικής οικονομίας (οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1990-2007. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1990-2007. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1990-2007 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1 Ιούνιος 2007 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την δεκαετία του 90, οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας προκάλεσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Μεταφραση: 1 Εµπροσθόφυλλο: Εκδοτική Οµάδα: Αρχισυντάκτης Giuseppe Porcaro Εκδότες

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράστηκε από το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Μεταφράστηκε από το Γραφείο Μεταφράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Συμβούλιο της Ευρώπης MCL- 17 (2011) 3 Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 17 η σύνοδος, Κίεβο, 3-4 Νοεμβρίου 2011 Η Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Toolkit 2012 EL Email Απλό, έτσι; TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Αυτή η έκδοση δημοσιεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος TobTaxy - Making Tobacco Tax Trendy,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα,

Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη. Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική. Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική Δημήτριος Μπελιάς, Αθανάσιος Κουστέλιος, Μαρία Κουτίβα, Αικατερίνη Γκόλια, Ζουρνατζή Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. Για: Κοινωνική Ευρώπη. Αλληλεγγύη Βιωσιμότητα

Εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. Για: Κοινωνική Ευρώπη. Αλληλεγγύη Βιωσιμότητα Εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 2 ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ Για: Κοινωνική Ευρώπη Αλληλεγγύη Βιωσιμότητα Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία από τις ενότητες κατάρτισης που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πίνακας περιεχομένων Τι εννοούμε όταν λέμε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων; 2 Ποιες είναι οι κύριες αιτίες των διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.6.2009 COM(2009) 295 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των χρηστών για τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα

Οι αντιλήψεις των χρηστών για τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Οι αντιλήψεις των χρηστών για τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ημόσιες Βιβλιοθήκες στην Τελική έκθεση Μάρτιος 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor και Rosanna Currenti JN260113096 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα