Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 16 του µηνός εκεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 29490/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) και τον Κανονισµό λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου. ιαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΜΑΣΜΑΝΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ «10. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ «11. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «12. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «13. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «14. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «15. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «16. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «18. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. (προσήλθε) 2. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ (προσήλθε) 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ «(προσήλθε) 5. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «(προσήλθε) 6. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «8. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ «9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «10. ΚΕΧΑΓΙΑ ΗΜΗΤΡΑ «(προσήλθε) 11. ΛΙΓΚΑΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «(προσήλθε) 12. ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «(προσήλθε) 1

2 13. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 14. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ «(προσήλθε) ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Ο Αντιδήµαρχος κος Ζώης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο Αντιπρόεδρος κος Καλλιανιώτης Κων/νος και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γραφάκος Εµµανουήλ και Κεχαγιά ήµητρα προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Λίγκας-Καπλάνης Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Κωνσταντάς Σπυρίδωνας, ρόσος Γεώργιος και Κολιός Μιχαήλ προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 14 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ: Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Βιλιώτης Ηλίας απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 14 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος. Παρίστατο επίσης ο Προϊστάµενος της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κος Χριστίδης Αναστάσιος, προκειµένου να διευκολύνει τη διαδικασία σε θέµατα αρµοδιότητάς του. Παρούσα ήταν και η δηµοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έδωσε το λόγο στον κο ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την 11/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που αναφέρει τα εξής: Έχοντας υπόψη: Την ΚΥΑ 41273/ (ΦΕΚ 2676/ τεύχος Β) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 7261/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π. ) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β F450/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ / : Τροποποίηση της υπ αριθµ. 7261/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π. ) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β 450/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Την υπ αριθµ. 260/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ήµου Πεντέλης έτους Την υπ αριθµ. 36/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου έτους 2014 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής). Την υπ αριθµ. 148/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής). Την υπ αριθµ. 211/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ήµου Πεντέλης ( Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής). Την υπ αριθµ. 211/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής) Το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ). 2

3 Τον Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. Τις κατευθυντήριες οδηγίες του ήµαρχου Πεντέλης κ. ηµήτριου Στεργίου- Καψάλη προς την ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου για τις προτεραιότητες των έργων και µελετών σε σχέση και µε τις οικονοµικές δυνατότητες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης και. Τις µεταβολές που επήλθαν κατά το χρονικό διάστηµα από την έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014 µε την µε αρ. 260/ Απόφαση του ηµοτικού µέχρι σήµερα και οι οποίες γενικά αφορούσαν: 1. Αποφάσεις τροποποιήσεων του Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2014 µε την ένταξη σε αυτό νέων έργων, και οι οποίες αφορούσαν: 2. Αποφάσεις εντάξεων έργων - Πράξεων του ήµου µας σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΕΣΠΑ , 3. Νέα έργα και µελέτες που εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του δήµου µας. 4. Έργα των οποίων ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός τους τροποποιήθηκε µετά από την ηµοπράτηση τους ή την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών. Σας διαβιβάζουµε σχέδιο πρότασης της 5 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014, της ιεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου η οποία είναι υπό µορφή πινάκων και αποτελείται από τρία (3) βασικά τµήµατα (τµήµα 1,2 και 3) και περιέχει επιπλέον τρία (3) παραρτήµατα (Α,Β και Γ). Η προτεινόµενη 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 απαιτείται για την επαρκή εναρµόνιση του Τεχνικού Προγράµµατος µε την ετήσια χρηµατοδοτική ικανότητα του ήµου για την υλοποίηση των έργων. Επίσης κρίνεται σκόπιµο η διατήρηση των παραρτηµάτων Β και Γ στα οποία περιέχονται έργα και µελέτες που θα πρέπει να προσεγγιστούν από την ιοίκηση ως µεταγενέστερες προτεραιότητες υλοποίησης τους µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε δεδοµένη µελλοντική χρονική στιγµή θα έχουν εξασφαλισθεί επ ακριβώς οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι προς χρηµατοδότηση τους µε βεβαιότητα. Ειδικότερα το σχέδιο πρότασης της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 περιλαµβάνει: ΤΜΗΜΑ (1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιλαµβάνει έργα, µελέτες και εργασίες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης που έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη ή έχουν περαιωθεί εντός του έτους ΤΜΗΜΑ (2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιλαµβάνει: α) Όλα τα νέα έργα τις µελέτες και τις εργασίες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης που είχαν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Πεντέλης για το έτος 2014, και τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, τις απαιτούµενες την αυξήσεις ή µειώσεις του προβλεπόµενου αρχικού προϋπολογισµού τους καθώς και την ανακατανοµή των χρηµατοδοτήσεων τους, έργα τα οποία δεν µπορούν να υλοποιηθούν ή να δηµοπρατηθούν εντός του έτους 2014 αφαιρέθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραµµα µε την παρούσα τροποποίηση. ΤΜΗΜΑ (3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Περιλαµβάνει: α) Οικονοµικά στοιχεία για τα έργα, τις µελέτες και τις εργασίες των παραπάνω αναφερόµενων τµηµάτων (1) και (2) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). β) Τα παραρτήµατα Β (προτεινόµενα έργα ήµου Πεντέλης για ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ ) και Γ (η υλοποίηση των περιγραφόµενων έργων και µελετών θα επανεξετασθεί εφόσον συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι ήδη πόροι για την χρηµατοδότηση τους), από τον πίνακα των συνεχιζόµενων έργων του παραρτήµατος Γ αφαιρέθηκε το έργο «Κατασκευή εσοχών έτους 2009» µετά την διάλυση της σύµβασης του έργου σύµφωνα µε την µε αρ. 226/20113 απόφαση του ηµοτικού Συµβούλιου. 3

4 Γενικά το Τεχνικό Πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία µπορεί να τροποποιείται πάντα µε αιτιολογηµένη Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (συνεπώς τα έργα και µελέτες των παραρτηµάτων Β και Γ θα µπορούν να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα µε τη διαδικασία της τροποποίησης τους αµέσως κάθε φορά που θα έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότηση τους). Παρακαλούµε για την ενηµέρωση σας και τις δικές σας ενέργειες Αποφάσισε Οµόφωνα και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο: Εγκρίνει το σχέδιο πρότασης της 5 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 όπως υποβλήθηκε από τη ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου η οποία είναι υπό µορφή πινάκων και αποτελείται από τρία (3) βασικά τµήµατα (τµήµα 1,2 και 3) και περιέχει επιπλέον τρία (3) παραρτήµατα (Α,Β και Γ), όπως επισυνάπτονται της απόφασης αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Η προτεινόµενη 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 απαιτείται για την επαρκή εναρµόνιση του Τεχνικού Προγράµµατος µε την ετήσια χρηµατοδοτική ικανότητα του ήµου για την υλοποίηση των έργων. Ειδικότερα το σχέδιο πρότασης της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 περιλαµβάνει: ΤΜΗΜΑ (1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιλαµβάνει έργα, µελέτες και εργασίες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης που έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη ή έχουν περαιωθεί εντός του έτους ΤΜΗΜΑ (2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιλαµβάνει: α) Όλα τα νέα έργα τις µελέτες και τις εργασίες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης που είχαν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Πεντέλης για το έτος 2014, και τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, τις απαιτούµενες την αυξήσεις ή µειώσεις του προβλεπόµενου αρχικού προϋπολογισµού τους καθώς και την ανακατανοµή των χρηµατοδοτήσεων τους, έργα τα οποία δεν µπορούν να υλοποιηθούν ή να δηµοπρατηθούν εντός του έτους 2014 αφαιρέθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραµµα µε την παρούσα τροποποίηση. ΤΜΗΜΑ (3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Περιλαµβάνει: α) Οικονοµικά στοιχεία για τα έργα, τις µελέτες και τις εργασίες των παραπάνω αναφερόµενων τµηµάτων (1) και (2) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). β) Τα παραρτήµατα Β (προτεινόµενα έργα ήµου Πεντέλης για ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ ) και Γ (η υλοποίηση των περιγραφόµενων έργων και µελετών θα επανεξετασθεί εφόσον συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι ήδη πόροι για την χρηµατοδότηση τους), από τον πίνακα των συνεχιζόµενων έργων του παραρτήµατος Γ αφαιρέθηκε το έργο «Κατασκευή εσοχών έτους 2009» µετά την διάλυση της σύµβασης του έργου σύµφωνα µε την µε αρ. 226/20113 απόφαση του ηµοτικού Συµβούλιου. Γενικά το Τεχνικό Πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία µπορεί να τροποποιείται πάντα µε αιτιολογηµένη Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (συνεπώς τα έργα και µελέτες των παραρτηµάτων Β και Γ θα µπορούν να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα µε τη διαδικασία της τροποποίησης τους αµέσως κάθε φορά που θα έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότηση τους). Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του κου ηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Την υπ αριθµ.11/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. γ και 266 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. Την ΚΥΑ 41273/ (ΦΕΚ 2676/ τεύχος Β) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 7261/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 4

5 «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π. ) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β F450/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ / : Τροποποίηση της υπ αριθµ. 7261/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π. ) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β 450/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Την υπ αριθµ. 260/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ήµου Πεντέλης έτους Την υπ αριθµ. 36/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου έτους 2014 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής). Την υπ αριθµ. 148/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα:τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής). Την υπ αριθµ. 211/2014 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης µε θέµα:τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ήµου Πεντέλης ( Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής). Το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ). Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Συµπολιτεία Μελίσσια Ν.Πεντέλη Πεντέλη» κος Γραφάκος Εµµανουήλ και οι ηµοτικοί Σύµβουλοι του ιδίου Συνδυασµού κος Καλλιανιώτης Κων/νος, κα Κεχαγιά ήµητρα, κος Λίγκας Καπλάνης Νικόλαος, ανέφεραν ότι επιφυλάσσονται και ψηφίζουν ΚΑΤΑ, µόνο ως προς Κοινωνικό Κέντρο στην Πεντέλη. Ο ηµοτικός Σύµβουλος του Συνδυασµού «Πεντέλη εν ράσει-αγωνιστική Συνεργασία Πολιτών» κος Τζουµάκας Κων/νος ψήφισε ΚΑΤΑ στο σύνολο της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος. Με ψήφους δέκα οκτώ (18) ΥΠΕΡ µία (1) ΚΑΤΑ στο σύνολο τέσσερις (4) ΚΑΤΑ ως προς το Κοινωνικό Κέντρο της.κ. Πεντέλης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κ.γραφάκου Εµµανουήλ, κ. Καλλιανιώτη Κων/νου, κ.κεχαγιά ήµητρας, κ.λίγκα Καπλάνη Νικολάου και κ.τζουµάκα Κων/νου Εγκρίνει την 5 η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 όπως υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι υπό µορφή πινάκων και αποτελείται από τρία (3) βασικά τµήµατα (τµήµα 1, 2 και 3) και περιέχει επιπλέον τρία (3) παραρτήµατα (Α,Β και Γ), όπως επισυνάπτονται της απόφασης αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Η προτεινόµενη 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 απαιτείται για την επαρκή εναρµόνιση του Τεχνικού Προγράµµατος µε την ετήσια χρηµατοδοτική ικανότητα του ήµου για την υλοποίηση των έργων. Ειδικότερα η 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 περιλαµβάνει: ΤΜΗΜΑ (1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιλαµβάνει έργα, µελέτες και εργασίες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης που έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη ή έχουν περαιωθεί εντός του έτους ΤΜΗΜΑ (2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιλαµβάνει: α) Όλα τα νέα έργα τις µελέτες και τις εργασίες του Καλλικρατικού ήµου Πεντέλης που είχαν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Πεντέλης για το έτος 2014, και τα οποία υλοποιήθηκαν 5

6 ή υλοποιούνται, τις απαιτούµενες την αυξήσεις ή µειώσεις του προβλεπόµενου αρχικού προϋπολογισµού τους καθώς και την ανακατανοµή των χρηµατοδοτήσεων τους, έργα τα οποία δεν µπορούν να υλοποιηθούν ή να δηµοπρατηθούν εντός του έτους 2014 αφαιρέθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραµµα µε την παρούσα τροποποίηση. ΤΜΗΜΑ (3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Περιλαµβάνει: α) Οικονοµικά στοιχεία για τα έργα, τις µελέτες και τις εργασίες των παραπάνω αναφερόµενων τµηµάτων (1) και (2) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). β) Τα παραρτήµατα Β (προτεινόµενα έργα ήµου Πεντέλης για ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ ) και Γ (η υλοποίηση των περιγραφόµενων έργων και µελετών θα επανεξετασθεί εφόσον συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι ήδη πόροι για την χρηµατοδότηση τους), από τον πίνακα των συνεχιζόµενων έργων του παραρτήµατος Γ αφαιρέθηκε το έργο «Κατασκευή εσοχών έτους 2009» µετά την διάλυση της σύµβασης του έργου σύµφωνα µε την µε αρ. 226/20113 απόφαση του ηµοτικού Συµβούλιου. Γενικά το Τεχνικό Πρόγραµµα των Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία µπορεί να τροποποιείται πάντα µε αιτιολογηµένη Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (συνεπώς τα έργα και µελέτες των παραρτηµάτων Β και Γ θα µπορούν να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα µε τη διαδικασία της τροποποίησης τους αµέσως κάθε φορά που θα έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότηση τους). Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 271/2014 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. KAΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΜΑΣΜΑΝΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 5. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 11. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 12. ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 13. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ 14. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20. ΚΕΧΑΓΙΑ ΗΜΗΤΡΑ 21. ΛΙΓΚΑΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6

7 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

8 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1.2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 8

9 ΤΜΗΜΑ 1-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Κ.Α. ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Η' ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟ- ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 1337/83 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ. ΠΕΝΤΕΛΗ Σ ΧΡΗΜ/Σ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ Σ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΩΝ ΗΜΟΣ ,00 ΣΑΤΑ , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4.182,00 Ν.1337/ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ο ΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ.Κ.. ΝΕΑΣ 4.430,88 ΣΑΤΑ 4.430, ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4.430,88 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0,00 9

10 ΤΜΗΜΑ 1-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 Γ.Ο.Κ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (Α' ΦΑΣΗ) ,20 ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,20 0,00 0,00 0, ,06 0, ,14 0,00 0, ,20 10

11 ΤΜΗΜΑ 1-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,08 0,00 0, , ,94 0, , , , , ,08 11

12 ΤΜΗΜΑ 1-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.1337/ ,00 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ ,94 ΣΥΝΟΛΟ 0, ,94 ΕΣΠΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ , ,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,08 12

13 ΤΜΗΜΑ 1-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Η' ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΤΑΠ Ο Ο ΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΦΟΡΕ Σ Ν. 1337/83 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗ ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ. ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΕΝΤΕΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Α.Μ.39/06 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 1337/ , , ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ. Α.Μ.35/08 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,64 ΥΠΕΚΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , , ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Μ. 3/08 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5.450, , , ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ). ΝΕΑΣ ,78 ΕΣΠΑ , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ,42 0, ,00 0, , , , , ,14 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,42 0, ,00 0, , , , , , ,42 13

14 ΤΜΗΜΑ 1-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.1337/ ,00 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ. 0, , ,00 ΕΣΠΑ ,78 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,42 14

15 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2.2. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 15

16 ΤΜΗΜΑ 2-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Η' ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟ- ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 1337/83 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ. ΠΕΝΤΕΛΗ Σ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & ΠΙΝ ΟΥ ΤΗΣ Σ Σ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΝΤΟΥ- ΨΑΘΑ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙ ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙ ΩΝ ΝΕΑΣ , ,00 ΕΣΠΑ % ΕΣΠΑ % , , , , ,58 ΣΑΤΑ 4.884, ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ,24 0,00 0, ,58 0, , , ,58 0,00 16

17 ΤΜΗΜΑ 2-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΣ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,25 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΜΑΤΩΝ κ.λπ.. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,53 ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ , , , ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1o ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΝΕΑΣ ΗΜΟΣ ,88 ΕΣΠΑ , , ,97 ΣΑΤΑ , , , , ,40 17

18 / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ Σ Σ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,39 ΕΣΠΑ & ΣΑΤΑ , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ Α.Μ. 75/12 ΝΕΑΣ ,00 ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗ Σ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,77 0,00 0, ,12 0, , , , ,40 ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 ΤΜΗΜΑ 2-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,25 0, ,70 0, , , , ,40 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ,25 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.1337/83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,26 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ ,70 0, ,95 ΕΣΠΑ ,31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,26 19

20 ΤΜΗΜΑ 2-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Η' ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕKT/ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 1337/83 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗ ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩ Ν ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ. ΠΕΝΤΕΛΗ Σ ΧΡΗΜ/Σ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΣΠΑ κ.λπ. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛ Η ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Σ Σ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 5.100, , , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΑ Ο ΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΗΜΟΣ 5.100, , , ,00 765, ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Σ Σ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5.100, , , ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Σ Σ ΝΕΑΣ ΝΕΑΣ 5.100, , , ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Σ Σ ΝΕΑΣ ΝΕΑΣ 5.100,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 1337/ , ,00 20

21 ΤΜΗΜΑ 2-5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΣ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.1337/ ,00 ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) κ.λπ , ,00 0,00 ΕΣΠΑ ,00 Π..Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 21

22 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΜΗΜΑ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Β & Γ 22

23 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ 23

24 ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΗΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Ν.1337/83) ΣΑΤΑ & αρ. 13 Ν.2880/01(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) ΑΡ. 27 Ν.3756/09 (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κ.λπ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.182, , , , , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ 2 0, , ,94 0, ,00 0, , , , ,50 ΝΕΑ ΕΡΓΑ , , , , ,26 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5.100, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 0, , ,00 0, ,31 0, ,26 ΣΥΝΟΛΑ (1+2+3) , , ,64 0, , , , , , , , , , ,76 24

25 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ κ.λπ.) 25

26 ΤΜΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΜΗΜΑ 3 Κ.Α. Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Η ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΣΠΑ κ.λπ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 241 ΚΑΙ Ο.Τ. 211 (ΜΕΤΑΞΥ Ο ΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΣΙΚΙΝΟΥ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ & ΚΛΕΙΟΥΣ ΤΗΣ Σ Σ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Σ Σ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Σ Σ ΝΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σ Σ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Σ Σ (ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ ΝΤΑΟΥ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Σ Σ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤEΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΝΕΑΣ ΝΕΑΣ , , , , , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 26

27 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 27

28 ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Κ.Α. Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚTIMOYΜΕΝ Ο ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.1337/83 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΑΤΑ & ΕΣΟ Α Ν.2880/01 ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΘΗΣΕΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚ Α ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΗΜΟ Η ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Σ Σ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ /01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ , , ,50 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Σ Σ Ν. ΣΥΝΟΛΟ Σ Σ Ν. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Σ Σ 28

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα