ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Όροι και προϋποθέσεις κατασκευής και επισκευής πεζοδροµίων και κρασπέδων έµπροσθεν ιδιοκτησιών από δηµότες, στις ηµοτικές Κοινότητες Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης του ήµου Πεντέλης Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 5 του µηνός Απριλίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 7673/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 3. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «9. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «10. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ «11. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ «12. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «13. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «14. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «15. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «16. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - «17. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «18. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «21. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «22. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «23. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «24. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «26. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ «1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ «6. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «7. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ Ο Αντιπρόεδρος κος Καλαποθαράκος Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια των προ Ηµερήσιας ιάταξης ανακοινώσεων ερωτήσεων. Ο Γραµµατέας του.σ. κος Τόλιος Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια των προ Ηµερήσιας ιάταξης ανακοινώσεων ερωτήσεων. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Κοσµοπούλου Αναστασία προσήλθε κατά τη διάρκεια των προ Ηµερήσιας ιάταξης ανακοινώσεων ερωτήσεων Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια των προ Ηµερήσιας ιάταξης ανακοινώσεων ερωτήσεων. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ Ο Γραµµατέας του.σ. κος Τόλιος Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο Αντιπρόεδρος του.σ. κος Καλαποθαράκος Χρήστος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 ο Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Γραφάκος Εµµανουήλ και κος Σιώµος Βλάσιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 ο Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης και κος Φειδοπιάστης Αντώνιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι Ανεξάρτητοι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Λάζος Λεωνίδας και κος Τζουµάκας Κων/νος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρατζής Αναστάσιος απείχε από τη συζήτηση και ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης και απουσίαζε από τη συζήτηση και ψήφιση των υπ αριθµ. 4, 5, 6, 7 και 8 θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος απείχε από την ψήφιση του 1 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Λεωνίδας απουσίαζε κατά την ψήφιση του Εκτός της Ηµερήσιας ιάταξης θέµατος, κατά την συζήτηση και ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης και κατά την ψήφιση του 3 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Τζουµάκας Κων/νος απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. 2

3 Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κα Πολίτη Ελένη και κος Σταυρόπουλος ηµήτριος απείχαν από την ψηφοφορία του 17 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Κωστόπουλος Βασίλειος απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης και κατά την ψήφιση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων κος Τσινός Φώτιος απουσίαζε κατά την ψήφιση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος ηµήτρης Στεργίου Καψάλης, ο Προϊστάµενος /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης του ήµου, κος Ξανθάκος Ιωάννης και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3 ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα εξής: Θέτω υπόψη σας την υπ αριθµ. 5/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εισηγείται την έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα : «Όροι και προϋποθέσεις κατασκευής και επισκευής πεζοδροµίων και κρασπέδων έµπροσθεν ιδιοκτησιών από δηµότες, στις ηµοτικές Κοινότητες Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης του ήµου Πεντέλης», σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 2/2012 Μελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης του ήµου» και παρακαλείται το ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Προέδρου. Έλαβε υπόψη του: Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ). Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Την Υ.Α. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/ /89). Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999). Την απόφαση 6952/2011 (ΦΕΚ 420/Β/2011) Το Ν.1599/86. Το Ν.1577/85 Την υπ αριθµ. 2/2012 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης του ήµου. Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. ιαφώνησε και ψήφισε ΠΑΡΩΝ ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος. Με ψήφους είκοσι τρεις (23) ΥΠΕΡ µία (1) ΚΑΤΑ και τρείς (3) ΥΠΕΡ από τους Προέδρους των τριών ηµοτικών Κοινοτήτων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του ηµοτικού Συµβούλου κου Καρατζή Αναστασίου Εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης µε θέµα : «Όροι και προϋποθέσεις κατασκευής και επισκευής πεζοδροµίων και κρασπέδων έµπροσθεν ιδιοκτησιών από δηµότες, στις ηµοτικές Κοινότητες Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης του ήµου Πεντέλης», σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 2/2012 Μελέτη της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης του ήµου» και την υπ αριθµ. 5/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που προβλέπει τα εξής: 3

4 Α. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωµα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων µπροστά στα οποία βρίσκονται. Β. Για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των πεζοδροµίων απαιτείται άδεια του οικείου ήµου ή της Κοινότητας, στην οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή αν δεν υπάρχουν, οι σχετικές οδηγίες. Γ. Οποιασδήποτε τοµή ή εκσκαφή οδοστρώµατος, ερείσµατος πεζόδροµου ή πεζοδροµίου εθνικής, επαρχιακής, δηµοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισµό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει µόνο ύστερα από άδεια της αρµόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας.. Ο ιδιοκτήτης συνιδιοκτήτης νόµιµος εκπρόσωπος πολλών συνιδιοκτητών, που υποβάλει στην υπηρεσία µας αίτηση για κατασκευή ή επισκευή πεζοδροµίου, οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα περιγράφεται η θέση του έργου, το µέγεθος του σε µήκος και εµβαδόν, το εάν είναι µοναδικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του ακινήτου ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος των υπολοίπων συνιδιοκτητών. 2. Τοπογραφικό διάγραµµα της ιδιοκτησίας του στο οποίο θα απεικονίζεται ο χώρος των αιτούµενων εργασιών, τα πλησιέστερα κατασκευασµένα πεζοδρόµια, οι πλησιέστερες κατασκευασµένες µάνδρες οµόρων ιδιοκτησιών, το πλάτος του υφιστάµενης οδού, οι θέσεις των πλησιέστερων κάδων απορριµµάτων, οι θέσεις των πλησιέστερα κατασκευασµένων ραµπών ΑΜΕΑ. 3. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 70 /m2 για την καλή εκτέλεση των εργασιών πριν την έκδοση της αδείας. 4. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 Ν.1599/86 µε την όποια αποδέχεται : α) Την τεχνική περιγραφή και τα κατασκευαστικά σχέδια της υπηρεσίας µας για την κατασκευή των κρασπεδόρειθρων και του πεζοδροµίου επί του τµήµατος της οδού, όπως αυτά θα του χορηγηθούν. β) Ότι αποδέχεται ότι για την υλοποίηση της κατασκευής και της φύτευσης ισχύουν οι προδιαγραφές του άρθρου 24 της Υ.Α. 3046/304/30-1/ (ΦΕΚ 59 '). Στην περίπτωση που ο δηµότης επιθυµεί να προχωρήσει σε φύτευση πεζοδροµίου, οφείλει να πάρει σχετική έγκριση από την /νση Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης για το είδος των φυτών και την τοποθέτησή τους, καθώς και για την απόσταση που θα πρέπει να έχουν. γ) Ότι για τον ορισµό της θέσης των κρασπέδων και το πλάτος του πεζοδροµίου που θα κατασκευάσει - θα εφαρµόσει µε δική του ευθύνη το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής και την εγκεκριµένη υψοµετρική µελέτη της οδού, αφού πρώτα ενηµερώσει σχετικά τις τεχνικές υπηρεσίες του ήµου. δ) Ότι το πλάτος του πεζοδρόµιου θα είναι σύµφωνο µε τις υποδείξεις των τεχνικών υπηρεσιών. ε) Ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση πριν την έναρξη των εργασιών να ενηµερώσει το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του και την /ση της Τεχνικής Υπηρεσίας. στ) Ότι κατά το χρόνο κατασκευής θα εφαρµόσει την Υ.Α. 6952/11 (ΦΕΚ 420 Β/ ) : Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και 4

5 ότι ανά λαµβάνει πλήρως την ευθύνη για κάθε βλάβη, ατύχηµα και άλλα. που τυχόν προκληθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. ζ) Ότι κατά το χρόνο κατασκευής αποδέχεται να εφαρµόζει της υποδείξεις των αρµόδιων ιευθύνσεων των Υπηρεσιών του ήµου. η) Ότι σε περίπτωση που προτίθεται να κάνει φύτευση δένδρων, θάµνων κλπ.: θα λάβει υπόψη του το άρθρο 24 της απόφ. 3046/304/30.1/ «αα. Κατά τη διαµόρφωση των πεζοδροµίων για τη φύτευση δένδρων, θάµνων κλπ. οπωσδήποτε αφήνεται ελεύθερη δίοδος, πλάτους τουλάχιστον 0,60 µ. για τη διέλευση των πεζών. Ειδικά σε πεζοδρόµιο πλάτους µεγαλύτερου ή ίσου του 1,50 µ. η ελεύθερη δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 0,80 µ. Ο κορµός των δένδρων τοποθετείται τουλάχιστον 0,50 µ. εσώτερα από την ακµή του κρασπέδου». θ) Ότι αν σε οποιοδήποτε χρόνο διαπιστωθεί πληµµελής κατασκευή ή απόκλιση από τις οδηγίες των /νσεων του ήµου και ο υπόχρεος δεν την αποκαταστήσει άµεσα - ο ήµος Πεντέλης διατηρεί το δικαίωµα να ανακατασκευάσει το έργο µε δική του δαπάνη και να χρεώσει την αντίστοιχη δαπάνη στον υπόχρεο. ι) Ότι όλα τα παραπάνω θα τα υλοποιήσει µε δική του δαπάνη και ίδια µέσα. κ) Ότι θα τοποθετήσει τα µεταλλικά Π (εάν θέλει και αυτά δύναται να τοποθετηθούν και αφού πρώτα ληφθεί σχετική απόφαση ηµοτικού συµβουλίου ) λαµβάνοντας υπ όψιν τις προδιαγραφές αυτών και την απόφαση 52907/2009 ( ΦΕΚ 2621/Β/ ) του ΥΠΕΚΑ. Ε. Όσον αφορά στις προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κρασπεδόρειθρων και πεζοδροµίων, ισχύουν σε γενικές γραµµές τα παρακάτω µε τις όποιες διορθώσεις και συµπληρώσεις γίνουν κατά περίπτωση από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών : Πεζοδρόµιο Το πεζοδρόµιο θα έχει εγκάρσια κλίση έως 2%. Πλάκες Υπόβαση από σκυρόδεµα αναλογίας 250 χγρ. ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος πάχους 0.10 µ. Τσιµεντοκονία πάχους 0.02 µ. Τσιµεντόπλακες προκατασκευασµένες διαστάσεων 0.40 µ. x 0.40 µ. x 0.40 µ. µε επιφάνεια διαµορφωµένη µε εγχαράξεις ώστε να δηµιουργούνται τετράγωνα σχήµατα πλευράς περίπου 0.10 µ. (τακάκια) και µε επιφανειακή στρώση στην οποία περιέχεται σµυρίδα σε κατάλληλη κοκκοµετρική σύνθεση και σε βάρος περίπου 1100 γρ. ανά πλάκα. Οι παραπάνω πλάκες θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Αντοχή σε κάµψη, η τάση θραύσεως θα είναι µεγαλύτερη και το πολύ ίση µε 50 KG/CM2. Φθορά σε τριβή: µικρότερη ή ίση των 300 γρ. Υδαταπορρόφηση: µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες µικρότερη του 4.5%. Κρασπεδόρειθρα (ΑΤΕΟ ΑΤΕΟ 2921) Προκατασκευασµένα κράσπεδα από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, διατοµής 15x30 µε απότµηση της εσωτερικής ακµής, σε τεµάχια µε µήκος όχι µικρότερη από 1.00 µέτρο γενικά (εκτός από τέρµατα) κατασκευασµένα µε πρόσµιξη λευκού τσιµέντου, ώστε η επιφάνειά τους να είναι λεία, φαιού ανοικτού χρώµατος, τελείως οµαλή και κατασκευασµένα µε ταυτόχρονη δόµηση και συµπύκνωση. Τα τεµάχια πρέπει να αντιστηρίζονται σ όλο το µήκος τους µε στερεό από 5

6 σκυρόδεµα C12/15, ελάχιστης διατοµής 0.15 x 0.15 και αρµολογηµένα µε οµοιόχρωµη µε τα κράσπεδα τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ. τσιµέντου ανά µ³ κονιάµατος Κατασκευή των θεµελίων των κρασπέδων από σκυρόδεµα C 12/15 διατοµής 40 x (20+22)/2 µε την απαιτούµενη συµπίεση της επιφάνειας έδρασης του και στη συνέχεια του σκυροδέµατος ώστε να πάρει την κανονική εγκάρσια κλίση και την µόρφωση της επιφάνειας του ρείθρου µε µίστριµα, ώστε να γίνει απόλυτα λεία, και Οι συναρµογές θα κατασκευαστούν από καµπύλα προκατασκευασµένα κράσπεδα. Σχετική όψη παρέχεται παρακάτω : 6

7 ΣΤ. Από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού του ήµου. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 89/2012 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Καρβουνάκης Γεώργιος 2. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία 3. Βορέας Σεβαστός 4. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 5. Κοντουλάκος Ελευθέριος 6. Μπούρας Βασίλειος 7. Τσουχνικάς Ηλίας 8. Γκατζόλης Παναγιώτης 9. Αποστολάκος ηµήτριος 10. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 11. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 12. Χειλάς Γεώργιος 13. Καβουρίδης Αντώνιος 14. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 15. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 16. Ζώης Ιωάννης 17. Κοσµοπούλου Αναστασία Ακριβές Απόσπασµα 18. Πολίτη Ελένη Ο ήµαρχος 19. Σταυρόπουλος ηµήτριος 20. Κωστόπουλος Βασίλειος 21. Σαφλιάνης Ιωάννης 22. Καρατζής Αναστάσιος ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης 23. Τζουµάκας Κων/νος ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: Τσινός Φώτιος Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Γκολετσόπουλος Χρήστος ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Κολιός Μιχαήλ 7

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονικη 17-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 10079/16-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Αδείας 3036 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων ΤΜΗΜΑ: Άδειών και Ελέγχου Οδών ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 22/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα