ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής και εφεξής διαθέτουν σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ, πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα - μαθήματα καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση Στον πίνακα αναφέρονται αναλυτικά και ανά θεματική περιοχή τα μαθήματα τα οποία δύνανται να επιλέξουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματός μας ώστε να τους χορηγηθεί, με την απόκτηση του πτυχίου, και η Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Για την απόκτηση της ως άνω πιστοποίησης απαιτούνται: α) η συμπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ΕCTS με βάση τα μαθήματα που προτείνονται β) η παρακολούθηση των αναγραφόμενων στον πίνακα υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος γ) η παρακολούθηση δύο τουλάχιστον μαθημάτων υποχρεωτικών κατ επιλογήν δ) η συμπλήρωση από τον φοιτητή του Ευρωπαϊκού Φακέλου για εκπαιδευόμενους καθηγητές ξένων γλωσσών.

2 ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πανεπιστημιακό έτος η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Προσφέρεται από το Τμήμα Τύπος Μαθήματος 6μηνο Ώρες Δ.Μ ECTS 66ΠΔ01 66ΠΔ155 66ΠΔ112 ΨΧ03 ΨΧ09 ΨΧ22 ΨΧ45 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Aναλυτικά Προγράμματα Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Εξελικτική Ψυχολογία Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ψυχολογία των Κινήτρων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ψυχολογίας Ψυχολογίας Ψυχολογίας Ψυχολογίας Υποχρεωτικό Α Υποχρεωτικό κατ επιλογήν Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Yποχρεωτικό Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Γ Δ Β Δ Δ Δ η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

3 Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Προσφέρεται από το Τμήμα Τύπος Μαθήματος 6μηνο Ώρες Δ.Μ ECTS ΨΧ32 ΨΧ31 66ΙΤΑ038 66ΙΤΑ043 Γνωστική Ψυχολογία I Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών Θεωρίες Εκμάθησης και διδασκαλίας της Ιταλικής ως ξένης Γλώσσας Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Ιταλικής Γλώσσας Ψυχολογίας Ψυχολογίας Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Υποχρεωτικό κατ επιλογήν Α Υποχρεωτικό Δ Υποχρεωτικό ΣΤ Υποχρεωτικό Ζ η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση

4 Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Προσφέρεται από το Τμήμα Τύπος Μαθήματος 6μηνο Ώρες Δ.Μ ECTS 66ΙΤΑ070 66ΙΤΑ048 66ΙΤΑ046 66ΠΑΦ Ιταλικά για ειδικές χρήσεις Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση Μεθοδολογία και Πρακτική της Διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας Πρακτική άσκηση φοιτητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Υποχρεωτικό Υποχρεωτικό Α Β Υποχρεωτικό Η Υποχρεωτικό κατ επιλογήν Γ-Δ-Ε- ΣΤ-Ζ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ (62ΠΔ01)- Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 1. Γενικός σκοπός του μαθήματος Το συγκεκριμένο μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί: α) στην εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική ορολογία και τη θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης, β) στην ενημέρωσή τους ως προς την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης κατά τους τελευταίους αιώνες και γ) στην υποβοήθησή τους να κατανοήσουν τις επιδράσεις των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης. 2. Συνοπτικό διάγραμμα του περιεχομένου του μαθήματος 1) Διασάφηση βασικών παιδαγωγικών εννοιών. 2) Σκοποί, μέσα και παράγοντες της αγωγής. 3). Η Παιδαγωγική ως Επιστήμη (αντικείμ ενο, χρησιμότητα, επιστημονική θεμελίωση). 4) Από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της Αγωγής. 5) Κλάδοι και σύγχρονες τάσεις των Επιστημών της Αγωγής. 6) Επισκόπηση των κυριότερων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ρευμάτων από το 18ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 7) Τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα κατά το 2ο μισό του 20ου αιώνα: παρουσίαση και κριτική ανάλυση. 8) Οι σύγχρονες εξελίξεις (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης, πολυπολιτισμικότητα, ευρωπαϊ κή ολοκλήρωση κτλ.) και οι επιδράσεις τους στην εκπαίδευση. 9) Ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εποχή. (62ΠΔ155) Αναλυτικά Προγράμματα

6 Το μάθημα αποβλέπει στο να αναπτύξει στους/στις φοιτητές/τριες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με την προβληματική των αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.), τόσο στο μακροεπίπεδο ενός συστήματος όσο και στο μικροεπίπεδο της τάξης. Προς την κατεύθυνση αυτή οι φοιτητές/τριες θα ευαισθητοποιηθούν ως προς τις μεταρρυθμίσεις των Α.Π, τα «συστήματα γνώσης» και τα «καθεστώτα αλήθειας», τα οποία συνδέονται με κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στην εξουσία, τη γνώση και την κοινωνία, τα ζητήματα της πιο «αξιόλογης γνώσης», τις πολιτικές της γνώσης και τις Φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις για τα Α.Π., καθώς και των προεκτάσεων που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα των σχολικών έργων, ιδιαίτερα στους ρόλους των εκπαιδευτικών στην «Κοινωνία της γνώσης». Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα μυηθούν στο συστηματικό σχεδιασμό και την «αρχιτεκτονική» ανάπτυξης μαθημάτων (curriculum des ign), καθώς και στις στοχαστικές και αναστοχαστικές πρακτικές που απαιτούνται ως προς την υλοποίηση και προσαρμογή του Α.Π. στην τάξη. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τα κρίσιμα ζητήματα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ως προς τις θεωρίες των Α.Π., τις μεθοδολογίες εκπόνησης τους, την προέλευση, τις μορφές και χρήσεις της σχολικής γνώσης διαχρονικά, τις διαδικασίες επιλογής και διάχυσής της ως πιο «αξιόλογης γνώσης», ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν δεξιότητες και τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν: την υλοποίηση και προσαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.) στο επίπεδο της τάξης και των μαθητών, τα διαφορετικά κριτήρια και μεθόδους σχετικά με την οργάνωση των γνωστικών περιεχομένων και τη διάταξη της διδακτέας ύλης, τα μοντέλα σχεδιασμού των Α.Π., καθώς και τους τρόπους συσχέτισης και αναπλαισίωσης της επιστημονικής, σχολικής και βιωματικής γνώσης. Ταυτόχρονα, θα αναλυθούν οι αδυναμίες και τα διαχρονικά προβλήματα των Α.Π. στην Ελλάδα, η σχέση Α.Π., διδασκαλίας και σχολικών εγχειριδίων, οι λειτουργίες του «κρυφού» ή αφανούς προγράμματος και οι επιδράσεις του στη σχολική κουλτούρα και «οικολογία» της τάξης. Θα αναπτυχθούν, επίσης, δεξιότητες σχετικά με τις μορφές, τις προσεγγίσεις, τα στάδια και τα μοντέλα αξιολόγησης των Α.Π. Θα αναλυθούν, τέλος, οι διεθνείς τάσεις των Α.Π., οι προοπτικές για τις κατευθύνσεις, το περιεχόμενο,

7 τις δεξιότητες και την πιο «αξιόλογη γνώση» των Α.Π., στο εγγύς μέλλον, αναζητώντας νέους ρόλους και διαδικασίες για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά συστήματα. (62ΠΔ112) - Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Γενικός σκοπός του μαθήματος Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι: α) η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, τις αρχές, το ρόλο και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και β) η ενημέρωσή τους ως προς τη μεθοδολογία της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και τον τρόπο εφαρμογής της στη σχολική πράξη. 2. Συνοπτικό διάγραμμα του περιεχομένου του μαθήματος Α. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση: Έννοια και μορφές της αξιολόγησης. Μέτρηση και αξιολόγηση. Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και οι βασικές λειτουργίες της. Τομείς εφαρμογής της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Χαρακτηριστικά της καλής αξιολόγησης (εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα κτλ.) και τρόποι προσδιορισμού τους. Θεωρητικές προσεγγίσεις και σχήματα (μοντέλα) αξιολόγησης. Ποιότητα στην εκπαίδευση και αξιολόγηση με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα. Σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Μεταξιολόγηση. Β. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών: Σκοπός και αναγκαιότητα της αξιολόγησης των μαθητών. Σχέση διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών. Μορφές εξεταστικών δοκιμασιών.

8 Ποσοτικές και ποιοτικές κλίμακες της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Βασικές αρχές σχετικές με τη διατύπωση ερωτήσεων. Μορφές ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστού ή αντικειμενικού τύπου). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων μορφ ών ερωτήσεων. Αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Περιγραφική αξιολόγηση. Ο φάκελος αξιολόγησης των μαθητών (portfolio). Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μαθητών. Η επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων στην επίδοση των μαθητών. Συνοπτική παρουσίαση διεθνών ερευνών σχετικών με την επίδοση των μαθητών (PISA, TIMSS). (ΨΧ03)- Εξελικτική Ψυχολογία - Βασικές έννοιες και θεωρίες στην Εξελικτική Ψυχολογία - Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της βρεφικής και της προσχολικής ηλικίας - Βιοσωματική ανάπτυξη κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία - Πρώιμη και καθυστερημένη ήβη - Νοητική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη κατά την σχολική και την εφηβική ηλικία - Η προσωπικότητα στην εφηβεία - Ηθική ανάπτυξη - Σχολική εκπαίδευση - Οικογένεια και σχολείο - Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο

9 (ΨΧ09)- Σχολική Ψυχολογία- Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης Ι. Η Σχολική Ψυχολογία ως επιστήμη και ως επάγγελμα - Η Σχολική Ψυχολογία ως ανεξάρτητη και ως επάγγελμα - Ο ρόλος και η απασχόληση του σχολικού ψυχολόγου - Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα ΙΙ. Προγράμματα παρέμβασης στη σχολική κοινότητα: Διεθνής εμπειρία - Επίπεδα πρόληψης και παρέμβασης (ΨΧ22)- Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Στο πρώτο μέρος εισάγονται βασικές έννοιες της ψυχοπαθολογίας και συζητούνται τα μεθοδολογικά προβλήματα στη μελέτη των αποκλίσεων, κυρίως σε σχέση με την εξέλιξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα συνδρόμων προβληματικής συμπεριφοράς από τη βρεφική, τη νηπιακή, τη σχολική και την εφηβική ηλικία που αναφέρονται στους τομείς των νοητικών ικανοτήτων, των διαπροσωπικών σχέσεων, της συναισθηματικής ανάπτυξης, των μαθησιακών δυσκολιών κ.λπ. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται παραδείγματα καθαρά αναπτυξιακών διαταραχών, κυρίως της παιδικής ηλικίας, οι οποίες είναι ηπιότερες και έχουν περισσότερο μεταβατικό πρόσκαιρο χαρακτήρα. Επίσης γίνονται επισκέψεις σε ιδρύματα, ειδικά σχολεία και κέντρα ψυχικής υγείας και συζητούνται οι σχετικές εμπειρίες.

10 (ΨΧ45) Ψυχολογία των Κινήτρων Το μάθημα αυτό εξετάζει τα αίτια της συμπεριφοράς και τα κίνητρα μέσα από το πρίσμα διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων, δίνοντας έμφαση στις παρακάτω: Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων, ηθολογική ερμηνεία των ενστίκτων. Ψυχαναλυτική θεωρία των κινήτρων. Συμπεριφορικές θεωρίες. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες της γνωστικής συνέπειας. Θεωρίες αιτιολογικού προσδιορισμού. Κίνητρα και Βούληση. 2 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΨΧ32)- Γνωστική Ψυχολογία Ι Ορισμός, αντικείμενο και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ερευνητικές μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας, πειραματικές, νευροαπεικονιστικές, προσομοιώσεις, τεχνητή νοημοσύνη κλπ). Η φυσιολογική βάση των γνωστικών διεργασιών, Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Νοητικές αναπαραστάσεις. Οι γνωστικές λειτουργίες της προσοχής της αντίληψης και της μνήμης. Μάθηση. (ΨΧ31) Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών Στο εισαγωγικό μέρος αναλύεται η έννοια και τα είδη των ατομικών διαφορών (διατομικές, ενδοατομικές και διομαδικές) και παρουσιάζ εται η χρησιμότητα της περιγραφής τους κυρίως για ψυχοπαιδαγωγικούς σκοπούς. Οι ατομικές διαφορές αναλύονται λεπτομερέστερα στους δύο βασικούς τομείς της ανθρώπινης

11 συμπεριφοράς: τον νοητικό τομέα και τον τομέα προσωπικότητας (χαρακτήρες, ενδιαφέροντα, στάσεις, συναίσθημα, διαπροσωπικές σχ έσεις κ.τ.ό). Σύντομη αναφορά γίνεται επίσης στις ενδοατομικές διαφορές, όπως επίσης και σε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων από το μέσο φυσιολογικό. Για όλα τα είδη ατομικών διαφορών παρουσιάζονται ψυχοτεχνικά μέσα (τεστ, ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται γι α την αξιολόγησή τους. (66ΙΤΑ038) Θεωρίες Εκμάθησης και Διδασκαλίας της Ιταλικής ως ξένης Γλώσσας Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές θεωρητικές γνώσεις, να τους ασκήσει και να τους καθοδηγήσει στη διδακτική πράξη της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας. Ειδικότερα περιγράφονται οι κύριες διδακτικές μέθοδοι στη χρονική και θεωρητική τους εξέλιξη και εξετάζονται οι βασικές θεωρίες που σχετίζονται με την εκμάθηση και τη διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας. (66ΙΤΑ043) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Διδακτική της Ιταλικής Γλώσσας Πρόγραμμα σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα. Στοιχεία ανάλυσης λαθών. Διδακτική ξένης γλώσσας. Πραγμάτωση διδακτικών στόχων, εφαρμογές θεωρητικών προσεγγίσεων, κατασκευή μαθησιακού υλικού, αξιολόγηση της πορείας της διδασκαλίας.

12 3 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (66ΙΤΑ070)- Ιταλικά για ειδικές χρήσεις Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος εξετάζονται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις εξειδικευμένες εκφάνσεις της Ιταλικής Γλώσσας και τις διαφοροποιούν από την κοινή, την καθομιλουμένη γλώσσα. Επισημαίνονται τα γλωσσικά «γένη» που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ιταλική Γλώσσα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείται από: Α) Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δεδομένη την ευρύτερη σημασία τους. Β) τη Δημόσια Διοίκηση, με δεδομένη την επίδραση που ασκεί στην κοινωνική ζωή, και Γ) τη Διαφήμιση, με δεδομένη την καθοριστική της επίδραση στην καθομιλουμένη γλώσσα και την εξελικτική της πορεία. (66ΙΤΑ048)- Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τις σημαντικότερες εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο της Γλωσσικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών της στην γλωσσική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν τα ακόλουθα ειδικά αντικείμενα: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (Corpora) Αυτόματος Γραμματικός και Συντακτικός Χαρακτηρισμός κειμένων (Tagging & Parsing). Ανάλυση συμφραστικών πινάκων (Concordances) Υφομετρία

13 Εκμάθηση γλώσσας με τη βοήθεια Η/Υ (Computer Assisted Language Learning CALL) Το μάθημα έχει συμπληρωματικά ως στόχο την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών σε εξειδικευμένο λογισμικό γλωσσικής ανάλυσης με απώτερο στόχο την εκπόνηση εργασίας (66ΙΤΑ046) Μεθοδολογία και Πρακτική της Διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών βάσεων για τη διδασκαλία της Ιταλικής, καθώς και η γνώση των αρχών πάνω στις οποίες δομείται η δημιουργία ενός curriculum στη ξένη γλώσσα, όπως προτείνεται από το Quadro Comune Europeo. (66ΠΑΦ)- Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Η λειτουργία του προγράμματος "Πρακτική άσκηση των φοιτητών", δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης του τρόπου διδασκαλίας στο σχολείο, στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, στο Μορφωτικό Ινστιτούτο / Τμήμα τής Πρεσβείας της Ιταλίας, καθώς και τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη διεθνή αγορά εργασίας.

14

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης

Ψυχολογίας. Εισαγωγή. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Αβρααμίδης Γιώργος Σπανούδης Χάρης Ψάλτης Ψυχολογίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΚΑΘΗΓΗΤEΣ Στέλιος Ν. Γεωργίου Αθανάσιος Ραφτόπουλος Φώφη Κωνσταντινίδου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη- Άννα Διακίδου Τιμόθεος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Tο Τμήμα ιδρύθηκε με σκοπό να υπηρετήσει ορισμένα πεδία της επιστήμης που έχουν πρόσφατα αποκτήσει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη Kωνσταντίνος Kωνσταντίνου Kωνσταντίνος Xρίστου ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Τμήμα Προσωπικό του Τμήματος 4 Στοιχεία Επικοινωνίας.. 6 2. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δομή

Διαβάστε περισσότερα

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ 2010-2011 2 OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN TOY TMHMATOΣ ΨYXOΛOΓIAΣ APIΣTOTEΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το Tμήμα Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Βασίλειου Τσατήρη, Προέδρου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Ημερίδα «Το μέλλον των Γεωπονικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο-οι επαγγελματικές προοπτικές»

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκά Έτη 2012-2014 1/43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Università degli Studi di Torino Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω:

Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δομή Προγράμματος Διδακτορικού επιπέδου Για τη συμπλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 258 ECTS. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα πιο κάτω: 5 Μαθήματα Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Συντονιστής Γρηγόριος Καραφύλλης Μέλη Κωνσταντίνος Κώτσης Μαρία Πουρνάρη Γεώργιος Νικολάου Εκπρόσωπος φοιτητών Φωτογραφικό Υλικό Αρχείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημήτριος Βάγιας Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα