Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Παραδοτέο Π1: Πολυχρηστικός οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Παραδοτέο Π1: Πολυχρηστικός οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής"

Transcript

1 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: ) Παραδοτέο Π1: Πολυχρηστικός οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Περιεχόμενα 1 Επιτελική Σύνοψη 4 2 Εισαγωγή Το ζήτημα της μεταβίβασης διαδοχής μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ο ρόλος του οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων Οι μακροοικονομικές διαστάσεις της μεταβίβασης διαδοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων Η μεταβίβαση διαδοχή ως μακροχρόνια επιχειρησιακή διαδικασία σε μια μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση Η αναγκαιότητα θεσμικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής 7 3 Η μεθοδολογία σύνταξης του Πολυχρηστικού Οδηγού Η μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύνταξη του Πολυχρηστικού Οδηγού Ο Πολυχρηστικός Οδηγός ως προϊόν της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» Ο Πολυχρηστικός Οδηγός ως εκπαιδευτικό υλικό για την επιμόρφωση των συμβούλων μεντόρων 11 4 Καλές πρακτικές πολιτικών και πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Πεδία παρέμβασης Καταγεγραμμένες καλές πρακτικές πολιτικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης _ Προσαρμογή και εξειδίκευση των καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών για την Ελλάδα 15 5 Καλές επιχειρησιακές και διοικητικές πρακτικές για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Τυποποίηση και προγραμματισμός της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής: Το σχέδιο διαδοχής Εναλλακτικά υποδείγματα τυποποίησης της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Η κατάτμηση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής σε περιόδους και ο χρονοπρογραμματισμός της διαδικασίας Η αναγκαιότητα κατάρτισης και τα περιεχόμενα ενός σχεδίου διαδοχής για τον χρονοπρογραμματισμό της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Το ζήτημα της επιλογής του διαδόχου Θετικές και αρνητικές διαστάσεις της επιλογής διαδόχου από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 27 2

3 5.7 Καταγεγραμμένες καλές πρακτικές αναφορικά με τη σχέση μεταβιβάζοντος και διαδόχου Mentoring: Η διαδικασία της εκπαίδευσης του διαδόχου Κατηγορίες γνώσεων προς μεταβίβαση στον διάδοχο Περιεχόμενα εκπαίδευσης του διαδόχου Μοντέλα ανάπτυξης των ηγετικών ικανοτήτων του διαδόχου 32 6 Παράγοντες επιτυχούς εφαρμογής των διαδικασιών του Πολυχρηστικού Οδηγού _ Η προσαρμογή των σταδίων της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Η μετά μεταβίβασης διαδοχής περίοδος Κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Διαχωρισμός ανάμεσα στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα της μεταβίβασης διαδοχής 38 7 Προτάσεις παρεμβάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στις εμπορικές επιχειρήσεις Στρατηγικά πεδία παρέμβασης της ΕΣΕΕ Προσαρμογή καλών πρακτικών ως προς τις παρεμβάσεις επιχειρηματικών φορέων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τη μεταβίβαση διαδοχή Πρόταση για τη σύσταση Δομής Υποστήριξης της Μεταβίβασης Επιχειρήσεων (ΔΥΜΕ). 49 3

4 1 Επιτελική Σύνοψη Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο», η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », στο Υποέργο 2 «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών», ο Άξονας 1 «Αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στην εμπορική επιχείρηση» προβλέπεται η παραγωγή του παρόντος Πολυχρηστικού Οδηγού. Αντικείμενο του Πολυχρηστικού Οδηγού είναι η δημιουργία μεθοδολογικών εργαλείων και του αντίστοιχου υλικού υποστήριξης για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στις επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου. Ειδικότερα, στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της μεταβίβασης διαδοχής μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αναδεικνύονται, πρώτον, ο ρόλος και η σημασία του οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων και δεύτερον, οι μακροοικονομικές διαστάσεις της μεταβίβασης διαδοχής. Με αυτά ως δεδομένα, στη συνέχεια τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα θεσμικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύνταξη του παρόντος Πολυχρηστικού Οδηγού καθώς και η χρήση του ως εκπαιδευτικό υλικό για την επιμόρφωση των συμβούλων μεντόρων στο ζήτημα της μεταβίβασης διαδοχής. Στο 3ο Κεφάλαιο παρατίθενται καλές πρακτικές πολιτικών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής και ορίζονται οι διαστάσεις για την προσαρμογή και εξειδίκευσή τους στην Ελλάδα. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται καλές επιχειρησιακές και διοικητικές πρακτικές για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής, αναφορικά με την τυποποίηση και τον προγραμματισμό της διαδικασίας, την αναγκαιότητα κατάρτισης και τα περιεχόμενα ενός σχεδίου διαδοχής, το ζήτημα της επιλογής και της εκπαίδευσης του διαδόχου. Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύονται οι διαστάσεις για την προσαρμογή των σταδίων της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής, οι παράγοντες και τα κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας της διαδικασίας. Τέλος, στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται στρατηγικά πεδία παρέμβασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταβίβασης διαδοχής στις εμπορικές επιχειρήσεις και οι δυνατότητες προσαρμογής καλών πρακτικών από σχετικούς επιχειρηματικούς φορείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4

5 2 Εισαγωγή 2.1 Το ζήτημα της μεταβίβασης διαδοχής μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ο ρόλος του οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων Η μεταβίβαση διαδοχή, ως η διαδικασία μεταφοράς της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης σε άλλο άτομο ή επιχείρηση, όταν ο ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται, ή δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα, συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων τη φυσική συνέχειά τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα της Ελλάδας, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (96,5%), κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 1, 2 Παρόμοια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τον τομέα του εμπορίου, όπου παρά την τάση για συγκέντρωση στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα, το 99,7% των επιχειρήσεων του τομέα συγκαταλέγεται στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν έως 49 εργαζόμενους, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι) καλύπτουν το 96,2% του τομέα. 3 Στο πλαίσιο της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, οι ΜΜΕ στην Ελλάδα δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Στον τομέα του εμπορίου, η οικονομική ύφεση αποτυπώνεται στην αύξηση των «λουκέτων» στα εμπορικά καταστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή της Αττικής, το Μάρτιο του 2012, το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων ανήλθε στο 25,6%. 4 Ο κλάδος του εμπορίου ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1 Σύμφωνα με τον κοινό ευρωπαϊκό ορισμό, τα βασικά κριτήρια για το αν μια επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ ή όχι είναι ο αριθμός των υπαλλήλων και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού. Συγκεκριμένα, βάσει της σύστασης (2003/361/ΕΚ), η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους παρουσιάζεται στον πίνακα: Κατηγορία επιχείρησης Υπάλληλοι Κύκλος εργασιών ή Σύνολο ισολογισμού Μεσαία < εκατ. ευρώ 43 εκατ. ευρώ Μικρή < εκατ. ευρώ 10 εκατ. ευρώ Πολύ μικρή < 10 2 εκατ. Ευρώ 2 εκατ. ευρώ Τα όρια αυτά ισχύουν μόνο για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ομίλων μπορεί να πρέπει να συμπεριλάβουν και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών/τον ισολογισμό του Oμίλου. 2 Η Ελλάδα εμφανίζεται ως η χώρα με το μεγαλύτερο σε αναλογία αριθμό μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Βλ. Kyriazopoulos P., and Rounti Irene-Samantha, (2008) Problems and Opportunities of the Relationships between the First and Second Generation of Self-Managing Family Businesses. 3 Στοιχεία από το Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2007). 4 Βλ. ΕΣΕΕ (2012), "Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους", Μάρτιος

6 Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου, κατά το έτος 2012 το εμπόριο παρείχε απασχόληση σε εργαζόμενους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, και στο 1/4 περίπου των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας. 5 Παράλληλα, ένα σημαντικό δεδομένο αναφορικά με το ζήτημα της διαδοχής - μεταβίβασης είναι ο οικογενειακός χαρακτήρας της πλειονότητας των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με βάση έρευνα που διεξήχθη από την Grant Thornton, το 80% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν τη μορφή οικογενειακών επιχειρήσεων, ενώ σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ, το 54% των ελληνικών επιχειρήσεων στο σύνολό τους ανήκει σε οικογένειες. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδοχή - μεταβίβαση θεωρείται τόσο σημαντική διαδικασία στη λειτουργία μιας οικογενειακής επιχείρησης που θεωρείται από πολλούς προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως οικογενειακή Οι μακροοικονομικές διαστάσεις της μεταβίβασης διαδοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η συμβολή της μεταβίβασης διαδοχής είναι καθοριστική, καθώς συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν και την πλειονότητα του συνόλου των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η διατήρηση θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους που καθιστούν τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων ιδιαίτερα ευεργετική για την οικονομία. Η σπουδαιότητα της μεταβίβασης θα πρέπει να τονιστεί σε σύγκριση με την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης. Η διαδικασία της μεταβίβασης προσφέρει πολλαπλά οφέλη συγκριτικά με την ίδρυση μιας νέας εταιρείας καθώς: Αποτρέπει την καταστροφή των κεφαλαίων που είχε επενδύσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Μεταφέρει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και το πελατολόγιο στον επόμενο κάτοχο. Μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο. Η αυξημένη σημασία των μεταβιβάσεων για την οικονομία είναι εμφανής από την πλούσια δράση που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1993 έως σήμερα αναφορικά με τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων. 5 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (2012). "Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2012". 6 Kyriazopoulos P., and Rounti Irene-Samanta, (2007) "Problems and Opportunities of the Relationships between the first and second generation of self-managing family businesses", Working paper series no 8 08/2007, Department of Business Administration, TEI of Piraeus 6

7 2.3 Η μεταβίβαση διαδοχή ως μακροχρόνια επιχειρησιακή διαδικασία σε μια μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση Η μεταβίβαση - διαδοχή δεν αποτελεί ένα γεγονός αλλά μια μακροχρόνια διαδικασία που συμπεριλαμβάνει τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, της διοίκησης, της γνώσης και των αξιών του ιδρυτή της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να μεταβιβάσει την επιχείρησή του είναι ποικίλα, και σχετίζονται με θεσμικούς, οικονομικούς, επιχειρησιακούς αλλά και προσωπικούς παράγοντες. Επιπλέον, και σε διεθνές επίπεδο, το ζήτημα της διαδοχής - μεταβίβασης αφορά κυρίως τις οικογενειακές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την πλειονότητα των ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης που σχεδιάζει να μεταβιβάσει την επιχείρησή του, συνήθως αντιμετωπίζει, επιπροσθέτως των υπολοίπων θεμάτων, διάφορα οικογενειακά και συναισθηματικά ζητήματα που απορρέουν από τον ιδιαίτερο οικογενειακό τύπο της επιχείρησης. Η περιπλοκότητα του ζητήματος αποτελεί συχνά και την αιτία που πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αναβάλλουν για το μέλλον τον προγραμματισμό της διαδικασίας, αφού για τη μεγάλη πλειονότητα φαίνεται ότι η μεταβίβαση - διαδοχή σηματοδοτεί ένα στάδιο που θεωρείται «αποδιοργανωτικό» στη λειτουργία μιας επιχείρησης. 2.4 Η αναγκαιότητα θεσμικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής Σύμφωνα με μελέτες για τη μεταβίβαση και διαδοχή στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σύμφωνα με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. (EC Experts Group) στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι καταγεγραμμένες κύριες διαπιστώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά το στάδιο της 7, 8, 9 μεταβίβασης διαδοχής ιεραρχούνται ως εξής: Ελλιπής ενημέρωση για τη διαδικασία μεταβίβασης επιχειρήσεων: Το καθεστώς για τις απαιτούμενες ενέργειες και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τη μεταβίβαση δεν είναι απολύτως σαφή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβίβαση. Απαίτηση έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας: Η απαίτηση για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας με τη μεταβίβαση της επιχείρησης δυσχεραίνει τη διαδικασία της μεταβίβασης. Τόσο το φορολογικό κόστος, όσο και πιθανές πολεοδομικές 7 ΕΟΜΜΕΧ (2009), Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις, "Έρευνα για τη μεταβίβαση και τη διαδοχή των ΜΜΕ". 8 Peltoniemi Ari (2007), "Baseline Analyses (Denmark, Finland, Greece, Italy) for REINO Project", Working Paper No 1, p. 80, Mainostoimisto Heinäkuu / Kirjapaino A. Välikangas, Kokkola. 9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », Πράξη: «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο», Άξονας 1: «Αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στην εμπορική επιχείρηση», Υποέργο 1: «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις», Μελέτη Έρευνα καλών Πρακτικών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για την Αντιμετώπιση του προβλήματος της Διαδοχής στην Εμπορική Επιχείρηση. 7

8 διατάξεις που δεν επιτρέπουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αποτελούν εμπόδιο στη διαδικασία της μεταβίβασης. Το πρόβλημα αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και γίνεται εντονότερο στις ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα (και η έκδοση άδειας λειτουργίας) υπόκειται σε συγκεκριμένες υγειονομικές και πολεοδομικές διατάξεις. Έλλειψη κινήτρων: Η δυσχερής μακροοικονομική συγκυρία, η οποία αποτελεί παράμετρο δυσκολίας μεταβιβάσεων ΜΜΕ, κάνει τους μετέχοντες στη μεταβίβαση να επιζητούν οικονομικά κίνητρα που θα τους διευκολύνουν. Υψηλή φορολογία κατά τη μεταβίβαση: Είναι χαρακτηριστικό ότι η υψηλή φορολογία αναφέρεται ως πρόβλημα, κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταβίβασης. Επίσης, αφορά επιχειρήσεις με εμπορική δραστηριότητα τέτοια που τα αποθέματα και οι πρώτες ύλες αποτελούν αντικείμενο φορολόγησης. Προσαρμογή του προσωπικού: Το «προϋπάρχον» προσωπικό δυσκολεύεται από τη μία να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο με το διάδοχο, και από την άλλη ο διάδοχος συνήθως δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του προσωπικού και προτιμά σταδιακά να το αλλάξει. Αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, των οποίων η οργάνωση και η λειτουργία τους είναι στενά συνδεδεμένες με τον ιδιοκτήτη και η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος συνήθως δημιουργεί θέμα προσαρμογής του υφιστάμενου προσωπικού. Ικανότητες & δεξιότητες του διαδόχου: Σε πολλές περιπτώσεις ο διάδοχος (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συγγενή α βαθμού) δεν έχει τις ίδιες ικανότητες και ταλέντο με τον μεταβιβάζοντα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η επιτυχής λειτουργία της επιχείρησης στο άμεσο μέλλον. Η διαπίστωση αυτή παρατηρείται κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια και πολύ λιγότερο στα αστικά κέντρα καθώς η ενασχόληση του διαδόχου με την οικογενειακή επιχείρηση θεωρείται «αναγκαστική» εξαιτίας της έλλειψης εναλλακτικών επιλογών επαγγελματικής αποκατάστασης. Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των διαδόχων: Σε πολλές περιπτώσεις ο διάδοχος αναλαμβάνει «αναγκαστικά» την ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω έλλειψης προοπτικής απασχόλησής του σε άλλο αντικείμενο, παρά τη χαμηλή πολλές φορές μόρφωσή του. Δυσκολία μεταβίβασης λόγω αδυναμίας εύρεσης διαδόχων: Αφορά ατομικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και έχει έντονα περιφερειακή διάσταση κυρίως σε περιοχές με φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα. Συρρίκνωση του κλάδου: Ο κλάδος στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση συρρικνώνεται, παράλληλα πολλές φορές και με οικονομική παρακμή της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της. Έλλειψη επιχειρησιακής μνήμης μετά τη μεταβίβαση: Κατά τη μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων, όπου απαιτείται η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, παρατηρείται το φαινόμενο ΜΜΕ με πολυετή λειτουργία να αντιμετωπίζονται ως 8

9 νεοσύστατες, κυρίως σε ό,τι αφορά το καθεστώς ενισχύσεων. Το πρόβλημα αυτό απαντάται αποκλειστικά σε ατομικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παραπάνω καταγεγραμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά το στάδιο της διαδοχής μεταβίβασης τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα θεσμικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη σκοπιμότητα παραγωγής μεθοδολογικών εργαλείων και του αντίστοιχου υλικού υποστήριξης για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταβίβασης - διαδοχής στις επιχειρήσεις του κλάδου του εμπορίου. 9

10 3 Η μεθοδολογία σύνταξης του Πολυχρηστικού Οδηγού 3.1 Η μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύνταξη του Πολυχρηστικού Οδηγού Για τη σύνταξη του παρόντος Πολυχρηστικού Οδηγού σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής - μεταβίβασης στις εμπορικές επιχειρήσεις ακολουθήθηκε μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία η οποία δομήθηκε στα εξής στάδια: 1. Κατανόηση προτάσεων - συμπερασμάτων των παραδοτέων του Υποέργου 1 της Πράξης Επιλογή και κατάστρωση οδηγιών χρήσης των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της εμπορικής επιχείρησης που αντιμετωπίζει πρόβλημα διαδοχής - μεταβίβασης. 3. Επιλογή και κατάστρωση οδηγιών χρήσης των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για τον προσδιορισμό χαρτογράφηση της στοχοθετούμενης κατάστασης όραμα παραδοχές, ως προς τη διαχείριση του προβλήματος της διαδοχής - μεταβίβασης στις εμπορικές επιχειρήσεις. 4. Επιλογή και κατάστρωση οδηγιών χρήσης των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυση του χάσματος μεταξύ υφιστάμενης και επιθυμητής κατάστασης και διερεύνηση των παραμέτρων και εμποδίων που καθυστερούν τη γεφύρωσή του στην εμπορική επιχείρηση. 5. Προσδιορισμός απαιτούμενων δράσεων ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ υφιστάμενης και στοχοθετούμενης κατάστασης. 6. Χρονοπρογραμματισμός των ανωτέρω δράσεων και καθορισμός προαπαιτούμενων επόμενων ενεργειών - ορόσημα. 3.2 Ο Πολυχρηστικός Οδηγός ως προϊόν της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» Ο παρών Πολυχρηστικός Οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής περιλαμβάνει μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν καταγραφεί στη «Μελέτη Έρευνα καλών πρακτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στην εμπορική επιχείρηση» (1ο Παραδοτέο) και στο «Γενικό σχέδιο δράσης (master plan) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στην εμπορική επιχείρηση» (2ο Παραδοτέο). 10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », Πράξη: «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο», Άξονας 1: «Αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδοχής στην εμπορική επιχείρηση», Υποέργο 1: «Υποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης της Ηλικίας στις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις». Παραδοτέο 1ο: Μελέτη Έρευνα καλών Πρακτικών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για την Αντιμετώπιση του προβλήματος της Διαδοχής στην Εμπορική Επιχείρηση. Παραδοτέο 2ο: Γενικό Σχέδιο Δράσης (Master Plan) για την Αντιμετώπιση του προβλήματος της Διαδοχής στην Εμπορική Επιχείρηση. Παραδοτέο 3ο: Σχέδιο Εξειδίκευσης Δράσεων (Action Plan) για την Αντιμετώπιση του προβλήματος της Διαδοχής στην Εμπορική Επιχείρηση. 10

11 Τα παραπάνω παραδοτέα έχουν επιχειρήσει τη συλλογή των κυριότερων καλών πρακτικών για τη διαδοχή, εργαλείων υποστήριξης της μεθοδολογίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και προτάσεων ιδεών για παρεμβάσεις των κλαδικών φορέων και των φορέων υποστήριξης, ώστε να υποστηριχθεί η σύνταξη του παρόντος Πολυχρηστικού Οδηγού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πολυχρηστικός Οδηγός περιλαμβάνει το παρακάτω υλικό για επιχειρηματική χρήση σε περιπτώσεις διαδοχής: Καταγεγραμμένες καλές επιχειρηματικές πρακτικές από την Ελλάδα καθώς και από χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., σχετικά με τη διαχείριση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της διαδοχής στις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τη διαχείριση των σταδίων της διαδοχής. Καταγεγραμμένα κριτήρια συστημικής αξιολόγησης της διαδοχής με έμφαση στην ικανοποίηση και την αποτελεσματικότητα της διαδοχής. Καταγεγραμμένες καλές επιχειρηματικές πρακτικές από την Ελλάδα και διεθνώς οι οποίες συστήνουν μια «δεξαμενή» ιδεών / λύσεων γύρω από τα ζητήματα που άπτονται της διαδικασίας διαδοχής των οικογενειακών εμπορικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό της διαδοχής, τη διάθεση αποχώρησης του κληροδότη, την καταλληλότητα και προετοιμασία του διαδόχου και την οικογενειακή κουλτούρα. Αναδεικνύεται επίσης ο καίριος ρόλος τον οποίο μπορεί να παίξει το μέντορινγκ. Επίσης, ο Πολυχρηστικός Οδηγός περιλαμβάνει υλικό ενημέρωσης προς τους φορείς άσκησης πολιτικών σχετικών με το ζήτημα της διαδοχής: Καταγεγραμμένες καλές πρακτικές πολιτικών, θεσμών και δομών από ευρωπαϊκές χώρες που αφορούν φορολογικά και νομικά μέτρα καθώς και μέτρα στήριξης, όπως η ενημέρωση των επιχειρηματιών, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η προπαίδευση / καθοδήγηση, η αγορά μεταβιβαζόμενων επιχειρήσεων καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία. Προτάσεις για την προσαρμογή και εξειδίκευση των καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών στην περίπτωση της Ελλάδας μετά από ανάλυση της παρούσας κατάστασης μεταβίβασης στην Ελλάδα και τη διάρθρωση αυτών των πρακτικών στη βάση της πολιτικής της Ε.Ε. για την εφαρμογή φορολογικών, νομικών και υποστηρικτικών μέτρων κατά τη μεταβίβαση οικογενειακών ΜΜΕ. 3.3 Ο Πολυχρηστικός Οδηγός ως εκπαιδευτικό υλικό για την επιμόρφωση των συμβούλων μεντόρων Στο πλαίσιο της παρούσας υλοποιούμενης Πράξης, μέσω 3 ου Υποέργου «Επιμόρφωση συμβούλων - μεντόρων» θα αναπτυχθεί ειδικό επιμορφωτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την επιμόρφωση όλων των συμβούλων μεντόρων. Το επιμορφωτικό υλικό θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις βασικές αρχές και τους στόχους της πράξης που υλοποιείται και εξειδικευμένη παρουσίαση και υποστήριξη για την 11

12 εφαρμογή και χρήση εκ μέρους των συμβούλων, των εργαλείων του Πολυχρηστικού Οδηγού. Το επιμορφωτικό υλικό αφορά σε θέματα: α) σχεδιασμός της διαδικασίας διαδοχής β) καλές επιχειρηματικές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της διαδοχής γ) καταγραφή κριτηρίων συστημικής αξιολόγησης της διαδοχής. 12

13 4 Καλές πρακτικές πολιτικών και πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής 4.1 Πεδία παρέμβασης Η μεταβίβαση των επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρών και μεσαίων, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει τις οικονομίες των χωρών-μελών της Ευρώπης και ως εκ τούτου απασχολεί συστηματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). Το 1994 η Ε.Ε. εξέδωσε Σύσταση για το θέμα της μεταβίβασης των οικογενειακών ΜΜΕ και ζήτησε από τα κράτη-μέλη τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που αναφέρονται στις εξής κύριες ενότητες της Σύστασης: Φορολογικά μέτρα Νομοθετικά μέτρα Μέτρα στήριξης Το 2000, η Ε.Ε. έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Βest για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, με στόχο την περαιτέρω παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύστασής της, τον προσδιορισμό νέων νομικών και φορολογικών μέτρων καθώς και μέτρων στήριξης, και την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες. Τα κράτη-μέλη διόρισαν ομάδα εμπειρογνωμόνων στην οποία περιλαμβάνονταν ενώσεις επιχειρήσεων, ενώσεις υποστήριξης, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δημόσιοι υπάλληλοι και επιχειρηματίες από τα κράτη-μέλη. Στα συμπεράσματα του προγράμματος γινόταν αναφορά στις εθνικές βάσεις δεδομένων για την αγορά μεταβιβάσεων και υπήρχε ενθάρρυνση για περαιτέρω βελτίωση. Το 2006 η Ε.Ε. δημοσίευσε άλλη μια Ανακοίνωση για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, την «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Μεταβίβαση επιχειρήσεων Εξασφάλιση της συνέχειας με μια νέα αρχή». Η Ανακοίνωση ανέφερε τους τομείς στους οποίους ήταν απαραίτητες περισσότερες προσπάθειες, ιδίως σε ό,τι αφορά: Παροχή υποστήριξης για αύξηση της ευαισθητοποίησης και καθοδήγησης. Εξασφάλιση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. Θέσπιση ευνοϊκότερων κανόνων φορολόγησης του εισοδήματος που επηρεάζουν τη μεταβίβαση σε τρίτους. Οργάνωση διαφανών αγορών μεταβίβασης επιχειρήσεων. Δημιουργία κατάλληλων δομών για την εφαρμογή των Συστάσεων. Στην Ανακοίνωση τονίζονταν επίσης μερικές περιπτώσεις καλής πρακτικής στην Ε.Ε., όπως για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων για τις μεταβιβάσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες και στην Αυστρία. Το 2008 η Ε.Ε. υποστήριξε σθεναρά την πρωτοβουλία με τίτλο «Small Business Act» (SBA) για την Ευρώπη, με σκοπό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η αειφόρος ανάπτυξη και η 13

14 ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Στην πρωτοβουλία αυτή τονίστηκε η ανάγκη για την ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλιών για την καλύτερη προσαρμογή της ενιαίας αγοράς στις σημερινές ανάγκες των ΜΜΕ ενώ τα κράτη-μέλη κλήθηκαν: α) να διασφαλίσουν ότι η φορολογία (και κυρίως ο φόρος δωρεάς, η φορολογία των μερισμάτων και ο φόρος περιουσίας) δεν θα εμποδίζει αδικαιολόγητα τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, β) να θεσπίσουν συστήματα για την προσέγγιση μεταβιβάσιμων επιχειρήσεων και πιθανών νέων ιδιοκτητών και γ) να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις προς μεταβίβαση επιχειρήσεις. 4.2 Καταγεγραμμένες καλές πρακτικές πολιτικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από το 1994 μέχρι σήμερα, η Ε.Ε. έχει ενθαρρύνει σημαντικές πολιτικές πάνω στην επίλυση του ζητήματος της μεταβίβασης των οικογενειακών ΜΜΕ. Την ίδια περίοδο, προέκυψαν ποικίλες, κοινές και μη, πρωτοβουλίες από τα κράτη - μέλη ως αποτέλεσμα αυτών των ευρωπαϊκών οδηγιών. Από το σύνολο των πολιτικών και πρωτοβουλιών όπως αναλύθηκαν παραπάνω, δύναται να διακριθεί η τομή των καλών πρακτικών αυτών που δρουν ως κριτήρια πολιτικών και πρωτοβουλιών που απαιτούνται για την επίλυση του ζητήματος της μεταβίβασης στις οικογενειακές ΜΜΕ. Οι καλές πρακτικές πολιτικών και πρωτοβουλιών (ΚΠ) για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής αναφέρονται παρακάτω: ΚΠ1: Κατάργηση του φόρου κληρονομιάς και δωρεάς. ΚΠ2: Δυνατότητα μεταβίβασης οικογενειακής επιχείρησης σε διάδοχο εκτός της οικογένειας χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις. ΚΠ3: Δυνατότητα αλλαγής νομικής μορφής μιας εταιρείας χωρίς καταβολή φόρου εταιρειών. ΚΠ4: Συνέχιση των προσωπικών εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων. ΚΠ5: Σύστημα «πιστοποίησης» μεριδίων των εταίρων προσωπικής εταιρείας. ΚΠ6: Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με πολύ περιορισμένο αριθμό μετόχων. ΚΠ7: Απλοποίηση διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας. ΚΠ8: Ίδρυση γραφείων μιας στάσης (one-stop shop) για ενημέρωση σχετικά με τη μεταβίβαση επιχειρήσεων. ΚΠ9: Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης σε μορφή ηλεκτρονικού ή έντυπου δελτίου σχετικά με τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. ΚΠ10: Χρηματιστήριο εξαγοράς και πώλησης οικογενειακών ΜΜΕ. ΚΠ11: Δημιουργία πλαισίου κατάρτισης στις διαδικασίες μεταβίβασης των οικογενειακών επιχειρήσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. ΚΠ12: Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στη συνέχιση οικογενειακών επιχειρήσεων. ΚΠ13: Προγράμματα κατάρτισης στη διαχείριση συγκρούσεων διαφωνιών στις οικογενειακές επιχειρήσεις. 14

15 ΚΠ14: Προγράμματα κατάρτισης στην εξυγίανση των οικογενειακών επιχειρήσεων υπό μεταβίβαση. ΚΠ15: «Ανάδοχοι» καθοδήγησης και προπαίδευσης μεταβιβαζόντων και διαδόχων. ΚΠ16: Ειδικά δάνεια διευκόλυνσης της μεταβίβασης επιχειρήσεων. ΚΠ17: Εγγυήσεις δανείων για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης ΜΜΕ. ΚΠ18: Χορήγηση δανείων άνευ εγγυήσεων για ίδρυση ή εξαγορά ΜΜΕ. ΚΠ19: Προγράμματα παροχής κινήτρων ίδρυσης και μεταβίβασης ΜΜΕ. 4.3 Προσαρμογή και εξειδίκευση των καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών για την Ελλάδα Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η εξειδίκευση των παραπάνω καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών μεταβίβασης για την περίπτωση της Ελλάδας. Οι πρακτικές αυτές έχουν διαρθρωθεί με βάση τις πολιτικές της Ε.Ε. για τη μεταβίβαση των οικογενειακών ΜΜΕ στους παρακάτω τομείς: Φορολογικό καθεστώς Νομικό καθεστώς Μέτρα στήριξης Φορολογικό καθεστώς Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν ενθαρρύνει τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων, είτε αυτή πραγματοποιείται εντός είτε εκτός της οικογένειας. Το καθεστώς αυτό δεν κάνει καμία διάκριση στα αιτία μεταβίβασης (επαχθή αίτια, θάνατος, δωρεά ή γονική παροχή) και εφαρμόζει αυτοτελή φορολόγηση 1,2% και 2,4% για μεταβίβαση όλων των επιχειρήσεων εκτός Α.Ε. σε συγγενικά πρόσωπα α και β βαθμού αντίστοιχα. Στην περίπτωση, δε, της μεταβίβασης επιχείρησης σε μη συγγενικά πρόσωπα, τα κέρδη από τη μεταβίβαση φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται ελαφρώς εάν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Αναφορικά με το σύνολο των καλών πρακτικών μεταβίβασης, η κατάργηση των φόρων κληρονομιάς και δωρεάς σε έως και τέταρτου βαθμού συγγενών (ΚΠ1), όπως έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ιταλίας, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδεικτικό παράδειγμα φορολογικής πολιτικής που επιδρά ως κίνητρο μεταβίβασης μιας οικογενειακής επιχείρησης στην Ελλάδα. Επίσης, η δυνατότητα μεταβίβασης της οικογενειακής επιχείρησης σε διάδοχο εκτός της οικογένειας χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις (ΚΠ2) μέσω μιας διαδικασίας «σιωπηρής μεταβίβασης», όπως ισχύει στην περίπτωση της Ολλανδίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος έχουν συνεργασθεί ως επιχειρηματίες για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών πριν τη μεταβίβαση, αποτελεί ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τη μεταβίβαση και τη συνέχιση μιας οικογενειακής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τέλος, η 15

16 δυνατότητα αλλαγής της νομικής μορφής μιας εταιρείας (ΚΠ3) από προσωπική σε μετοχική και αντίστροφα, χωρίς καταβολή φόρου, όπως ισχύει επίσης στην Ολλανδία, είναι μια πιθανή αλλαγή στην ελληνική νομοθεσία που θα πρόσθετε επιπλέον κίνητρα για τη μεταβίβαση μιας οικογενειακής ΜΜΕ Νομικό καθεστώς Στην Ελλάδα, η ατομική επιχείρηση δύναται να μεταβιβαστεί ως σύνολο με ενιαίο τρόπο και να συνεχιστεί από τους κληρονόμους χωρίς χωριστές πράξεις για τα περιουσιακά στοιχεία που την απαρτίζουν. Για τις προσωπικές εταιρείες, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει λύση της εταιρείας με το θάνατο ενός ομόρρυθμου εταίρου, εφόσον δεν υπάρχει σχετική ρήτρα στην εταιρική σύμβαση όπου προβλέπεται η αντικατάστασή του. Μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελούσε η εισαγωγή στην ελληνική νομοθεσία της νομικής αρχής της συνέχισης των προσωπικών εταιρειών (ΚΠ4), όπως συμβαίνει σε Δανία, Γερμανία και Βέλγιο. Ειδικότερα στο Βέλγιο, έχει εισαχθεί το σύστημα «πιστοποίησης» των μεριδίων της εταιρείας (ΚΠ5) που διασπά τα δικαιώματα των εταίρων και τους δίδει τη δυνατότητα διαχείρισης των δικαιωμάτων αυτών εάν εκλείψουν ή πάψουν να ενδιαφέρονται για τη διαχείριση της εταιρείας. Η ελληνική νομοθεσία έχει προχωρήσει στη δυνατότητα δημιουργίας μονοπρόσωπης ΕΠΕ, η οποία καθιστά τη μεταβίβαση ευκολότερη. Ως εκ τούτου, έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν μειώσει τον ελάχιστο αριθμό μετόχων που απαιτούνται για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με μικρό αριθμό μετόχων (ΚΠ6). Ωστόσο, η μεταβίβαση μεριδίων στην ΕΠΕ γίνεται δυσχερέστερα σε σχέση με αυτό που ισχύει στην ΑΕ, καθώς απαιτεί την τήρηση σειράς διατυπώσεων. Η μεταβίβαση των ΑΕ γίνεται με τη μεταβίβαση των μετοχών, οι οποίες μεταβιβάζονται εν ζωή ή αιτία θανάτου. Το καθεστώς των κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα διέπεται από αυστηρούς όρους διαχείρισης. Απαιτούνται διατυπώσεις για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, τη λογιστική απεικόνιση, το λογιστικό έλεγχο και τη συμμόρφωση με τον ΚΒΣ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για τον λόγο αυτό, η απλοποίηση της διαχείρισης μιας ανώνυμης εταιρείας (ΚΠ7) αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική που οφείλει να λάβει υπόψη της η ελληνική νομοθεσία. Η απλοποίηση εξειδικεύεται στη μη υποχρέωση σύστασης διοικητικού συμβουλίου για τις ΕΠΕ (Δανία), στη μη υποχρέωση διεξαγωγής ετήσιας γενικής συνέλευσης για ΜΜΕ (Δανία και Ην. Βασίλειο), στη μη υποχρέωση σύστασης εποπτικού συμβουλίου για ΜΜΕ (Ολλανδία), στην εισαγωγή πιο συντετμημένων εντύπων λογιστικής οργάνωσης (Ολλανδία) και στην εισαγωγή απλούστερων κανονισμών λογιστικού ελέγχου (Ολλανδία) ή ακόμη και στην εξαίρεση απαίτησης λογιστικού ελέγχου (Ην. Βασίλειο) Μέτρα Στήριξης Προς το παρόν δεν υπάρχει οργανισμός αρμόδιος για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έπειτα από τη συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ με το ταμείο ΤΕΜΠΜΕ και την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Σημαντικό έργο πραγματοποιείται από τα αρμόδια επιμελητήρια και τις ομοσπονδίες αλλά δεν υπάρχει 16

17 κάποιος οργανωμένος μηχανισμός από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Υπό αυτά τα δεδομένα, θα ήταν ενδεδειγμένη η ίδρυση γραφείων μιας στάσης (one-stop shop) που θα προσφέρει ενημέρωση για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων (ΚΠ8), όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά στη Γερμανία και στην Ολλανδία, όπου σύμβουλοι του αρμόδιου φορέα έρχονται σε επαφή με ενδιαφερόμενους και παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, υποστήριξης, χρηματοδότησης και προετοιμασίας των μεταβιβαζόντων και των διαδόχων για τις διαδικασίες μεταβίβασης. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη μεταβίβαση των οικογενειακών ΜΜΕ, η δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών και έντυπων δελτίων εξειδικευμένης πληροφόρησης για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο (ΚΠ9), όπως πραγματοποιείται σε Γερμανία και Ιταλία, μπορεί να αποτελέσει μια πρωτοβουλία στήριξης από τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο παροχής γενικής πληροφόρησης για τη μεταβίβαση των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πιο εξειδικευμένα, η δημιουργία χρηματιστηρίου εξαγοράς και πώλησης οικογενειακών ΜΜΕ (ΚΠ10), όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία αναζήτησης υποψήφιων διαδόχων για τη μεταβίβαση μιας ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις υπό μεταβίβαση θα αποκτούσαν μια επιπλέον ευκαιρία χρηματοδότησης, έχοντας την υποστήριξη ενός δικτύου συνεργαζόμενων τραπεζών, λογιστών, νομικών και οικονομικών συμβούλων. Οι σύμβουλοι του εν λόγω δικτύου θα συμμετείχαν στη μεταβίβαση αξιολογώντας τις εταιρίες υπό μεταβίβαση και τις προσφορές των αγοραστών, και εποπτεύοντας τη διαδικασία μεταβίβασης για λογαριασμό των αγοραστών και πωλητών. Στο πλαίσιο της υποστήριξης στη μεταβίβαση των οικογενειακών ΜΜΕ, η δημιουργία ενός πλαισίου κατάρτισης για τις διαδικασίες μεταβίβασης οικογενειακών ΜΜΕ (ΚΠ11), τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο συλλογικών θεσμικών φορέων επιχειρήσεων, όπως έχει σχεδιαστεί στην Ιταλία και Φινλανδία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρακτική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της διαδικασίας μεταβίβασης, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Σε επίπεδο επιχείρησης, το πλαίσιο αυτό αυτόεκπαιδεύει τους συμμετέχοντες να αναλύουν συνολικά τόσο τις τεχνικές πτυχές (φορολογία, νομοθεσία, χρηματοδότηση κ.α.), όσο και τους ψυχολογικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβίβαση. Σε επίπεδο θεσμικού φορέα, το πλαίσιο δύναται να υποστηρίζει τους φορείς ώστε να εστιάζουν και να κατανοούν με ομοιογενή τρόπο τις διάφορες πτυχές της μεταβίβασης σε συγκεκριμένους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στη συνέχιση οικογενειακών επιχειρήσεων (ΚΠ12), όπως συμβαίνει σε Ιταλία και Ολλανδία, μπορεί να αποτελέσει μια πρωτοβουλία στήριξης από τους αρμόδιους φορείς στο επίπεδο της παροχής συμβουλών σε ατομική βάση για τη μεταβίβαση μιας ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης. Επίσης, τα προγράμματα κατάρτισης στη διαχείριση συγκρούσεων και διαφωνιών (ΚΠ13), όπως έχουν σχεδιαστεί στην Ιταλία, επιδιώκουν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των μετόχων στις οικογενειακές επιχειρήσεις, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα πρωτοβουλίας εξατομικευμένης υποστήριξης στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, γεγονός που ενδεχόμενα θα αύξανε την πιθανότητα επιβίωσης περισσότερων ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά. 17

18 Παρομοίως, προγράμματα κατάρτισης στην εξυγίανση των οικογενειακών επιχειρήσεων υπό μεταβίβαση (ΚΠ14), όπως λειτουργούν στην Ισπανία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν άλλο ένα παράδειγμα υποστήριξης μέσω κατάρτισης πάνω στην ορθολογική διαχείριση της μεταβίβασης, πρακτική που θα μπορούσε να εξομαλύνει στερεοτυπικές αντιλήψεις και συναισθηματικά κριτήρια από το οικογενειακό περιβάλλον κατά τη μεταβίβαση. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εμπλεκόμενων στη μεταβίβαση, θα ήταν αποτελεσματική η λειτουργία του θεσμού του «Αναδόχου» για την καθοδήγηση και προπαίδευση των μεταβιβαζόντων και των διαδόχων (ΚΠ15) κατά τη μεταβίβαση, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας Ανάδοχος μπορεί να είναι άτομο επιρροής από τον επιχειρηματικό βίο, όπως συνταξιούχος επιχειρηματίας, γενικός διευθυντής με επιχειρηματική εμπειρία, εμπειρογνώμονας ο οποίος παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε ΜΜΕ. Τέλος, παρότι είχαν εκδηλωθεί παλαιότερα στην Ελλάδα ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μεταβίβαση των ΜΜΕ, όπως το πρόγραμμα εγγυήσεων ΤΕΜΠΜΕ 5-04, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων επιβίωσης των ελληνικών ΜΜΕ μέσα από το σχεδιασμό εργαλείων χρηματοδότησης που προσφέρουν κίνητρα συνέχισης των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δώσει αρκετά παραδείγματα εργαλείων χρηματοδότησης που μπορούν να αποτελέσουν πρωτοβουλίες στήριξης από τους αρμόδιους φορείς, όπως τα ειδικά δάνεια διευκόλυνσης της μεταβίβασης επιχειρήσεων (ΚΠ16) που έχουν θεσπιστεί στο Βέλγιο, το ταμείο ανάπτυξης της Δανίας που προσφέρει εγγυήσεις δανείων για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης ΜΜΕ (ΚΠ17), τα δάνεια άνευ εγγυήσεων για ίδρυση ή εξαγορά ΜΜΕ (ΚΠ18) που εφαρμόζονται στο Λουξεμβούργο, το πρόγραμμα EDEN στη Γαλλία για την παροχή κινήτρων ίδρυσης και μεταβίβασης ΜΜΕ (ΚΠ19) κ.α. 18

19 5 Καλές επιχειρησιακές και διοικητικές πρακτικές για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής 5.1 Τυποποίηση και προγραμματισμός της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής: Το σχέδιο διαδοχής Με δεδομένη την αντίληψη ότι η διαδοχή - μεταβίβαση αποτελεί περισσότερο μια διαδικασία, παρά ένα γεγονός, η διαδικασία αυτή έχει παρασταθεί με εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι ωστόσο συγκλίνουν στην αντίληψη ότι η διαδοχή δεν αποτελεί ένα απλό βήμα παράδοσης της σκυτάλης, αλλά μια πολυσταδιακή διαδικασία που εξελίσσεται στο χρόνο. Ως μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, η διαδοχή απαιτεί οργάνωση και προγραμματισμό ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής της έκβαση. Παρά την ανάγκη ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών σχετικά με την αξία του προγραμματισμού και της γραπτής αποτύπωσης ενός σχεδίου διαδοχής, ως παράγοντες που ενισχύουν την πιθανότητα επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας, τα συμπεράσματα σχετικών μελετών αποκαλύπτουν ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις συχνά εκλείπει ο προγραμματισμός της διαδοχής. 11 Στο πλαίσιο των καλών επιχειρησιακών και διοικητικών πρακτικών, τα στάδια που προτείνονται διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο, την έκταση και την περιπλοκότητά τους. Ωστόσο, υπάρχει σύγκλιση στην αντίληψη ότι η διαδοχή αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται σταδιακά, ενώ οι αποφάσεις και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη σε κάθε στάδιο επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη και έκβαση της διαδικασίας. 5.2 Εναλλακτικά υποδείγματα τυποποίησης της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής Μεταξύ των υποδειγμάτων για την τυποποίηση και προγραμματισμό της διαδικασίας μεταβίβασης διαδοχής, αξίζει να αναφερθούν τα τρία σημαντικότερα, τα οποία επηρέασαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σχετική διεθνή συζήτηση. Το υπόδειγμα των 7 σταδίων κατηγοριοποιεί τη διαδικασία της διαδοχής στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης. 12 Το υπόδειγμα ορίζει ως πρώτο στάδιο της διαδοχής το διάστημα πριν την είσοδο του διαδόχου στην επιχείρηση. Σε αυτό το στάδιο ο διάδοχος, μέσα από την οικογένεια, αρχίζει να κατανοεί την ύπαρξη της οικογενειακής επιχείρησης. Έπειτα, ο διάδοχος έρχεται σε επαφή με την επιχειρηματική «γλώσσα», και τις ενδιαφερόμενες ομάδες (2 ο Στάδιο), αρχίζει να απασχολείται στην επιχείρηση με μερική απασχόληση ή ξεκινάει εργασία σε άλλη επιχείρηση, ενώ στη συνέχεια αποκτά σχέση αποκλειστικής απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση (3 ο & 4 ο Στάδιο). Στη συνέχεια ο 11 Handler W., (1994) Succession in Family Business: A Review of the Research, Family Business Review (Inc). 12 Παρατίθεται στο: Longenecker, J. G., and Schoen, J. E. (1978). "Management succession in the family business". Journal of Small Business Management, 16 (3), p

20 διάδοχος, σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα περιγραφής, εμπλέκεται σταδιακά στη διοίκηση (5 ο & 6 ο Στάδιο), μέχρι και το τελευταίο στάδιο της επίσημης διαδοχής (7 ο Στάδιο), όπου πλέον γίνεται ο πραγματικός ηγέτης της επιχείρησης και είναι σε θέση να τη διοικεί κατά αποκλειστικότητα. Σύμφωνα με ένα δεύτερο υπόδειγμα, η διαδικασία της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 4 διαφορετικά στάδια τα οποία συνδέονται με τους κύκλους ζωής του επιχειρηματιών και αυτών που τους διαδέχονται. 13 Το πρώτο στάδιο, που ονομάζεται «Owner s management stage», περιλαμβάνει την ίδρυση της επιχείρησης από τον ιδρυτή της και το διάστημα κατά το οποίο ο ιδρυτής είναι το μοναδικό πρόσωπο που σχετίζεται με τη διοίκηση και λειτουργία της. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο περιγράφεται ως «Children incubation and development stage», περιλαμβάνει το διάστημα στο οποίο οι απόγονοι μαθαίνουν συνεχώς πράγματα σχετικά με τη διαχείριση της επιχείρησης και αρχίζουν να απασχολούνται μερικώς ή κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Ως τρίτο στάδιο ορίζεται το διάστημα της συνεργασίας πατέρα και γιού «Father and son partnership stage», κατά το οποίο ο διάδοχος έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές ικανότητες και γνώσεις, έχει αναλάβει διαχειριστικές ευθύνες και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Το τελευταίο στάδιο «Power transfer stage», ξεκινάει με την ύστερη φάση του σταδίου της συνεργασίας. Αναλυτικότερα η έναρξη των διαδικασιών συνταξιοδότησης και η σταδιακή συρρίκνωση του ρόλου που διαδραματίζει ο πατέρας στην επιχείρηση σηματοδοτούν την αρχή της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας. Παράλληλα σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται και η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας. Το τρίτο υπόδειγμα περιγράφει τη διαδικασία της διαγενεακής μετάβασης σε τρία επίπεδα (Pre-entry level, Entry level, Succession). 14 Σε αυτό, διαμεσολαβεί συνήθως μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σταδίου η διαδικασία της απόφασης του διαδόχου να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Η διαδικασία της απόφασης, είναι συχνά πολύπλοκη και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες που μπορούν να χωριστούν σε προσωπικούς, επιχειρησιακούς, οικογενειακούς, αλλά και σε παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς. Αναλυτικότερα, το υπόδειγμα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο θέμα της εμπλοκής των διαδόχων στη διαδικασία και αναφέρει ότι η απόφαση των απογόνων να αναλάβουν ενδέχεται να συνδέεται με τις προσωπικές ανάγκες, τους στόχους αλλά και τις δεξιότητες του απογόνου, με συμπεριφορές που απορρέουν από τη συμμετοχή στη δυναμική της οικογένειας, τις οικογενειακές αξίες και τους προσανατολισμούς. Ταυτόχρονα, παράγοντες που σχετίζονται με την ετοιμότητα της ίδιας της επιχείρησης για τη μετάβαση σε μια διαδικασία διαδοχής, αλλά και παράμετροι σχετικοί με την αγορά εργασίας, όπως η ύπαρξη ευκαιριών απασχόλησης, αναφέρονται ως ζητήματα που επιδρούν στην απόφαση των απογόνων να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση. 13 Παρατίθεται στο: Churchill, N. C, and Hatten, K. J. "Non-Market-Based Transfers of Wealth and Power: A Research Framework for Family Businesses." American Journal of Small Business, 1987, 11(3), pp Παρατίθεται στο: Stavrou, E A Four Factor Model: A Guide to Planning the Next Generation Involvement in the Family Firm, Family Business Review, vol. xi, No. 2, pp

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants

Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας. Υψηλάντης Τζούρος. Ependysis Business Consultants Βιώσιμες λύσεις Αντιμετώπισης Χαμηλής Ρευστότητας Υψηλάντης Τζούρος. CEO @ Ependysis Business Consultants Οικονομία Κοινά αποδεκτά γεγονότα Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισμός ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Thessaloniki TAX FORUM

8 ο Thessaloniki TAX FORUM 8 ο Thessaloniki TAX FORUM Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για Επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ν.4399/2016 Είδος Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Η εταιρεία μας διαθέτει στελέχη που φιλοδοξούν να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα