Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση."

Transcript

1 Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014

2 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Επιχειρηματίας είναι αυτός που δημιουργεί και αναπτύσσει μία επιχείρηση.

3 Έννοιες Επιχειρηματίας με όραμα είναι αυτός που όχι μόνο δημιουργεί μια επιχείρηση,αλλά: Αναπτύσσει καινοτομίες Δημιουργεί θέσεις εργασίας και Συμβάλλει σε μια καλύτερη Εθνική και Διεθνή οικονομία.

4 Θεωρίες επιχειρηματικότητας Η θεωρία της προσωπικότητας Η θεωρία της συμπεριφοράς Οι οικονομικές προσεγγίσεις Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Η γνωστική προσέγγιση Η προσέγγιση της αναγνώρισης ευκαιριών

5 Εμπόδια και έμφυλες διαφορές στην επιχειρηματική ανάπτυξη Διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών επιχειρηματιών παρατηρούνται: Στα κίνητρα εισόδου στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Στις αντιλήψεις για την επιτυχία της επιχείρησης. Στο μέγεθος της επιχείρησης Στον τομέα δραστηριοποίησης

6 Εμπόδια και έμφυλες διαφορές στην επιχειρηματική ανάπτυξη Στις αντιλήψεις για την επίτευξη της ανάπτυξης Στις αντιλήψεις για τις χρηματικές απολαβές Στις φιλοδοξίες Στα κοινωνικά και επιχειρηματικά δίκτυα, στο κοινωνικό δίκτυο γνωριμιών.

7 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί μία σημαντική δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, μερικοί από τους οποίους είναι οι εξής:

8 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Επιθυμία των γυναικών για ευελιξία και ανεξαρτησία. Επιθυμία για απόκτηση υψηλότερου εισοδήματος σε σχέση με τη μισθωτή εργασία ή άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το ενδιαφέρον για το αντικείμενο για το οποίο συστήνουν την επιχείρηση.

9 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Οι γυναίκες είναι κάτοχοι υψηλού μορφωτικού κεφαλαίου. Η εμπιστοσύνη που έχουν οι γυναίκες στις ικανότητες τους. Αναγνωρίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και επιχειρούν να τις αξιοποιήσουν και να τις εκμεταλλευτούν.

10 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες είτε από παράγοντες ώθησης είτε από παράγοντες πίεσης. Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος παρατηρείται ότι, η επιχειρηματική δραστηριότητα ανδρών και γυναικών βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.

11 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, παρατηρείται να επικρατεί η επιχειρηματικότητα «ανάγκης». Οι γυναίκες «επιλέγουν» την επιχειρηματικότητα αφού αυτή αποτελεί πολλές φορές τη μόνη δίοδο για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας αλλά και το μέσο για να εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα για την οικογένεια τους.

12 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα Σε χώρες υψηλού εισοδήματος παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες μία αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο η επιχειρηματική δραστηριότητα των ανδρών υπερτερεί. Είναι περισσότερο διαδεδομένη και οι άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν επιχειρηματίες.

13 Εμπόδια που οφείλονται σε προσωπικούς παράγοντες Τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου και οι διαφορές τους αποτελούν εμπόδιο τόσο ως προς την είσοδο στην επιχειρηματικότητα όσο και ως προς την επιχειρηματική δράση. Το συναίσθημα του φόβου της αποτυχίας είναι εντονότερο στις γυναίκες. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης των γυναικών συμβάλλει στην δυσκολία ανάληψης ρίσκων σχετικά με την σύσταση μίας επιχείρησης.

14 Εμπόδια που οφείλονται σε προσωπικούς παράγοντες Διαφορετικό νόημα αποδίδουν στο ρίσκο οι άντρες από τις γυναίκες, ενώ παρατηρείται ότι γυναίκες που έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και διαθέτουν αυτοπεποίθηση αποστρέφονται σε μικρότερο βαθμό τον κίνδυνο και το ρίσκο. Η δημιουργία οικογένειας έχει ως συνέπεια για τις γυναίκες την διακοπή της εργασίας τους. Η μειωμένη εργασιακή εμπειρία συντελεί και σε χαμηλότερη συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα.

15 Εμπόδια που οφείλονται σε κοινωνικούς παράγοντες Στερεότυπα αρνητικές αντιλήψεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Μειωμένες επαγγελματικές εμπειρίες για τις γυναίκες, αφού οι επιχειρήσεις αντρών έχουν κυρίως εργαζομένους αντρικού φύλου. Το οικογενειακό παραδοσιακό περιβάλλον ενισχύει έμφυλες ανισότητες και αποτρέπει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

16 Εμπόδια που οφείλονται σε κοινωνικούς παράγοντες Οι έμφυλες κοινωνικές επαγγελματικές προσδοκίες επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές. Οι γυναίκες δεν έχουν ισχυρά κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα που θα τις ενίσχυαν στην επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση. Πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Έχουν λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

17 Εμπόδια που οφείλονται σε οικονομικούς παράγοντες Δυσπιστία από τις τράπεζες για την αξιοπιστία των γυναικών. Δυσκολία πρόσβασης των γυναικών σε χρηματοδότηση, με συνέπεια οι γυναίκες να δυσκολεύονται να ξεκινήσουν δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα αλλά και να αναπτύξουν τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις.

18 Εμπόδια που οφείλονται σε οικονομικούς παράγοντες Οι γυναίκες είναι αντιμέτωπες με την έλλειψη οικονομικού κεφαλαίου. Η αδυναμία πρόσβασης σε παραγωγικούς συντελεστές είναι αποτέλεσμα της έλλειψης του. Αρνητική αξιολόγηση από τις τράπεζες για το επιχειρηματικό προφίλ των γυναικών. Οι τράπεζες επιλέγουν να δανείσουν άτομα που έχουν υψηλά προσόντα. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία είναι προσόντα που κατέχουν κυρίως οι άντρες.

19 Εμπόδια που οφείλονται σε οικονομικούς παράγοντες Οι πολλαπλοί ρόλοι που έχουν οι γυναίκες έχει ως αποτέλεσμα να εργάζονται λιγότερες ώρες στις επιχειρήσεις τους και αυτό δεν ενθαρρύνει την προσέλκυση κεφαλαίων. Η έλλειψη χρηματοδότησης οδηγεί στην δημιουργία μικρότερων επιχειρήσεων και σε βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

20 Εμπόδια που οφείλονται σε οργανωτικούς παράγοντες Έλλειψη γνώσης γύρω από το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ισχύουν για την επιχειρηματικότητα. Οι συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο δεν επιδρούν θετικά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Γραφειοκρατία. Διαφθορά. Δυσκολίες στην απόκτηση πελατειακής βάσης μειώνονται οι πιθανότητες για επιτυχία της επιχείρησης.

21 Επιχειρηματική Δράση Ανάγκη για επιβίωση Επιθυμία για βελτίωση τρόπου ζωής Ανάγκη εκπλήρωσης προσωπικών στόχων Επιθυμία και τάση επιχειρηματικής δραστηριότητας Γνώση θεμάτων επιχειρηματικότητας Δράση στο επιχειρηματικό περιβάλλον Δέσμευση για επιχειρηματική δράση

22 Ανάπτυξη Η επιχειρηματική ανάπτυξη στηρίζεται : Στο σωστό καθορισμό στόχων και Στη σωστή διαχείριση λειτουργιών Δηλαδή ο καθορισμός των επιχειρησιακών στόχων γίνεται: 1. Μετά από τον καθορισμό αποστολής και οράματος 2. Μετά την ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

23 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Μακροοικονομικό και Μικροοικονομικό Είδη Μακροοικονομικού: 1. Πολιτικό Νομικό 2. Οικονομικό 3. Κοινωνικό Πολιτισμικό 4. Τεχνολογικό Μικροοικονομικό περιβάλλον είναι αυτό που έχει άμεσες επιπτώσεις στην επιχείρηση.

24 Στόχοι Επιχείρησης Οι στόχοι μιας επιχείρησης πρέπει: Να είναι εφικτοί Να συμβαδίζουν με την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης Να περιγράφουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα Να έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο Να επιφέρουν θετική εξέλιξη της επιχείρησης

25 Επιτυχία - Στόχοι Για να πετύχω πρέπει να : Προγραμματίζω Αποφασίζω Οργανώνω Διευθύνω ελέγχω

26 Ιδέα / Καινοτομία Επιχειρηματική Ιδέα Είναι η ιδέα που εφαρμόζει πρακτικά ένας επιχειρηματίας, για να δημιουργήσει και να αναπτύσσει τη δική του επιχείρηση. Καινοτομία : Υπάρχει, όταν το προϊόν ή η υπηρεσία: Καλύπτει μια νέα ανάγκη, Έχει τιμή χαμηλότερη από άλλους ανταγωνιστές, Έχει καλύτερη ποιότητα από τους ανταγωνιστές

27 Πηγές Ιδεών Βασικές πηγές ιδεών για έναρξη επιχείρησης Προηγούμενη εμπειρία στον εργασιακό χώρο Ρωτώντας και συζητώντας με άλλους ανθρώπους Διαβάζοντας σχετικά περιοδικά ή εφημερίδες Brainstorming Hobbies Τυχαία γεγονότα

28 Επιχειρηματικό ρίσκο : Το επιχειρηματικό ρίσκο συνδέεται με το ρίσκο της επιχείρησης να μην έχει επαρκείς ταμειακές ροές, για να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα. Η διαχείρισή του είναι μια διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, καθοδήγησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων της.

29 Γιατί Επιχείρηση ; Ανάγκη για Επιβίωση Επιθυμία βελτίωσης τρόπου ζωής Ανάγκη εκπλήρωσης προσωπικών στόχων

30 Κίνητρα Δύσκολες Εθνικές Συνθήκες Απόλυση Ανασφάλεια εργασίας Αδυναμία εξέλιξης Διακρίσεις εντός του εργασιακού περιβάλλοντος

31 Απόψεις Η επιχειρηματικότητα είναι μία και δεν έχει να κάνει με άνδρες και γυναίκες. Πρέπει να δούμε την θετική πλευρά της κρίσης, καθώς δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείριση.

32 Σημαντική Διαφορά Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να λειτουργούν ως ο «βασικός γονέας, η νοικοκυρά, και η νταντά» και είναι πιο πιθανό να συναντήσουν προβλήματα ανάμεσα στην επιχείρηση και την προσωπική τους ζωή. Από την άλλη μεριά η κύρια δραστηριότητα των ανδρών είναι να εξασφαλίζουν τα προς το ζην.

33 Αναπτύξτε Κίνητρα Go on!!! Αναλύστε τον εαυτό σας με τη μέθοδο SWOT ANALYSIS Καταγράψτε Ιδέες Ζητήστε από την Οικογένειά σας, την άποψή τους. Εάν έχετε παιδιά, τότε ρωτήστε τα.. Θα εκπλαγείτε από αυτά που θα σας πουν.

34 SWOT Analysis ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

35 Στάδια ανάπτυξης Επιχειρηματική Ιδέα Προσδιορισμός και στόχοι Εφαρμογή Οργάνωση & Διοίκηση Κεφάλαιο

36 Όραμα & Στόχοι Στόχος Όραμα Αποτέλεσμα Αυτοκαταξίωση

37 Πελάτες Κατηγορίες Σχεδιασμός Κίνητρα Στόχος - Τζίρος

38 Πωλήσεις Ποσοτικοί στόχοι Ποιοτικοί στόχοι Πλάνο Ανάπτυξης Αξιολόγηση Κινδύνων Αποτέλεσμα Λήψη Αποφάσεων Χρονικά όρια Έλεγχος Αποτελέσματος

39 Business Plan Εισαγωγή Περιγραφή επιχείρησης Αγορά Οργάνωση Παραγωγής & Προιόντων Marketing & Sales Management Οικονομικά επιχείρησης Παράρτημα

40 Business Plan

41 Business Plan ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑ ΖΩΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που βρισκόμαστε τώρα; που θέλουμε να βρεθούμε; πως θα τα καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί;

42 Business Plan Για να θέσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο την έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου, αρκεί να έχουμε υπόψη μας ότι σε αυτό περιλαμβάνονται οι στόχοι της επιχείρησης, οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για να ικανοποιήσουμε τους τιθέμενους στόχους, τα προβλήματα που πιθανόν θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση και οι τρόποι με τους οποίους θα τα επιλύσουμε, η οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης και τέλος το ύψος του κεφαλαίου που θα χρειαστεί για να χρηματοδοτηθεί και να λειτουργήσει η επιχείρηση.

43 Business Plan ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ - ΓΙΑΤΙ: Είναι μια περίληψη και αποτίμηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και το γραπτό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού Υποχρεώνει τους συμμετέχοντες στην πρόταση να σκεφτούν την επιχειρηματική τους πρόταση με συστηματικό τρόπο Δείχνει τις πιθανότητες επιτυχίας και την ικανότητα του νέου επιχειρηματία να φέρει σε πέρας το έργο του. Αποτελεί δε σε πολλές περιπτώσεις την μόνη χειροπιαστή άποψη μιας νέας επιχείρησης που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της Αποκαλύπτει τυχόν κενά στην γνώση και πρόταση και βοηθάει στην κάλυψη τους Παρέχει τα μέσα για την εξέταση όλων των πτυχών της νέας επιχείρησης και των συνεπειών μιας σειράς στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό

44 Business Plan Τι χρειάζεται να κάνω πριν ξεκινήσω να γράφω το επιχειρηματικό μου σχέδιο Για να φτάσουμε στο σημείο να εκπονήσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, πρέπει να σκεφτούμε και να αναλύσουμε πρώτα τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδιασμού που προϋπάρχουν της ανάγκης για δημιουργία της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να εξετάσουμε δηλαδή όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν έτσι ώστε η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου να είναι εφικτή αλλά και να έχει ουσιαστικό νόημα.

45

46

47

48 Φορείς Φορείς γυναικείας επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ Το πρόγραμμα 100MIRRORS Εθνικό δίκτυο Ελληνίδων επιχειρηματιών

49 Thank U!!! Gerasimos Tzamarelos,PhD Contact Info: Web: /

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Επιμέλεια Ύλης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΙΤΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΠΟΛΙΤΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΠΟΛΙΤΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σύμβουλος Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων Υπεύθυνος Διαχείρισης «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Web: www.ya-chara.gr ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: BUSINESS PLAN. Θεωρία και προσέγγιση στην πράξη. Υποβληθείσα στον Καθηγητή Εφαρμογών κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015 Προτεινόμενη απάντηση για την

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ»

«Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα