ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ"

Transcript

1 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 7 -Σε ποιές περιπτώσεις δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 10 -Παράδειγμα συμπλήρωσης της δήλωσης για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13-1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έναρξη ή μεταβολή εργασιών για φυσικά πρόσωπα 14-2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έναρξη ή μεταβολή εργασιών για εταιρίες - νομικά πρόσωπα 18-3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Διακοπή εργασιών 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -Σύσταση ατομικής επιχείρησης 24 -Παράδειγμα ίδρυσης ατομικής επιχείρησης 25 -Παράδειγμα διάθεσης των κερδών ατομικής επιχείρησης 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Ε.) & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Ε.) 28 -Σύσταση Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) 28

2 593 -Παράδειγμα ίδρυσης (σύστασης) Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) 32 -Διαχείριση Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) - Διανομή κερδών 34 -Παράδειγμα διανομής κερδών Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) 34 -Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) 37 -Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) 38 -Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας (ή Ε.Ε.) λόγω συνταξιοδότησης 40 -Παράδειγμα μεταβίβασης της εταιρικής μερίδας σε Ο.Ε. 41 -Αποχώρηση εταίρου από την εταιρία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) με ανάληψη της μερίδας του 42 -Μείωση κεφαλαίου Ο.Ε. ή Ε.Ε. με ακίνητα 42 -Εισφορά ακινήτου σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. 42 -Παράταση του χρόνου διάρκειας της Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) 43 -Δωρεά ή γονική παροχή εταιρικού μεριδίου Ο.Ε. ή Ε.Ε. 44 -Κληρονόμοι θανόντος εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε. - Μεταβίβαση μερίδας 44 Ίδρυση κοινωνίας κληρονόμων 45 Διανομή ακινήτων κοινωνιών 46 -Τροποποιητικό καταστατικού για τη συνέχιση της Ο.Ε. (ή της Ε.Ε.) μετά το θάνατο εταίρου 46 -Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) 49 -Οι κυριότερες ενέργειες για τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. 49 -Σύσταση Ο.Ε. ή Ε.Ε. με εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 54 -Σύσταση Ε.Π.Ε. 54 -Διαχείριση - διανομή αποτελεσμάτων της Ε.Π.Ε. 55 -Ενέργειες για τη μεταφορά της έδρας της Ε.Π.Ε. στο χώρο που ήταν πριν το υποκατάστημα 56 -Υπεραξία της Ε.Π.Ε. (ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) στην αύξηση του κεφαλαίου 56 -Παράδειγμα διανομής των κερδών στην Ε.Π.Ε. 57 -Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. 60 -Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. ή ολόκληρης της επιχείρησης 60 -Ενέργειες για τη μεταβίβαση εταιρικών κερδών Ε.Π.Ε. 60 -Αποχώρηση εταίρου από την Ε.Π.Ε. με ανάληψη της μερίδας του 61 -Δωρεά ή γονική παροχή εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. 62 -Εκχώρηση εταιρικής μερίδας στην Ε.Π.Ε. με ακίνητα 62 -Εισφορά ακινήτου σε Ε.Π.Ε. 63 -Κληρονόμοι θανόντος εταίρου Ε.Π.Ε. - Μεταβίβαση μερίδας Ε.Π.Ε. 63

3 594 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) 64 -Σύσταση Α.Ε. 64 -Παράδειγμα σύστασης Α.Ε. 65 -Διαχείριση - Διανομή αποτελεσμάτων Α.Ε. 68 Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων 68 -Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. 69 -Εισφορά ακινήτου σε Α.Ε. 69 -Μείωση κεφαλαίου σε Α.Ε. 70 -Μεταβίβαση μετοχών από Α.Ε. 70 -Αποχώρηση μετόχων από Α.Ε. 70 -Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε. 70 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 71 -Κέρδη που προκύπτουν μέχρι να συσταθεί η Α.Ε. από μετατροπή 72 -Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. ή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. με ακίνητα 73 -Πότε θεωρούνται καινούρια βιβλία στις μετατροπές 73 -Πότε πρέπει να εφαρμόζουμε το Ν. 2166/93 και πότε το Ν.Δ. 1297/72, κατά τις μετατροπές των επιχειρήσεων σε Α.Ε. 74 -Μετατροπή Ο.Ε. σε ατομική επιχείρηση 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 75 -Διαδικασία μετατροπής μιας ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή σε Κοινωνία Αστικού Δικαίου 75 -Διαδικασία μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε. ή και το αντίθετο (Ε.Ε. σε Ο.Ε.) 77 -Διαδικασία μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. 78 -Διαδικασία μετατροπής ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. (χωρίς να γίνεται χρήση του Ν. 2166/93) 81 Διαδικασία μετατροπής ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. (με βάση το Ν. 2166/93) 83 Διευκρινίσεις για τις μετατροπές 86

4 595 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/ Σε ποιές περιπτώσεις παρέχονται τα φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης του Ν. 2166/ Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας Ποιές είναι οι φορολογικές απαλλαγές και οι διευκολύνσεις που παρέχονται από το Ν. 2166/93 κατά την μετατροπή των επιχειρήσεων Πόσο διαρκεί η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή με βάση το Ν. 2166/ Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προέρχεται από τη μετατροπή για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης Μέχρι πότε μπορεί να εκδίδει στοιχεία η επιχείρηση που μετατρέπεται με την παλιά επωνυμία κλπ. και για ποιά τιμολόγια υποβάλλει η επιχείρηση αυτή συγκεντρωτικές καταστάσεις Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. που αφορούν τόσο την επιχείρηση που μετατρέπεται όσο και την εταιρία που προέρχεται από τη μετατροπή 97 -Διαδικασία υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων (listing) από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις 99 -Παράδειγμα μετατροπής μιας Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με βάση το Ν. 2166/ Α) Ενέργειες στα βιβλία της Ε.Π.Ε Θεώρηση των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων για την από μετατροπή προερχόμενη Α.Ε Εγγραφές στα βιβλία της Ε.Π.Ε. για την μετατροπή της σε Α.Ε. με βάση το Ν. 2166/ Λογιστικές εγγραφές (αγορές - πωλήσεις κλπ.) που γίνονται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. από μέχρι τις που η Α.Ε. απόκτησε νομική προσωπικότητα (χορήγηση Μ.Α.Ε.) 112 -Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχεται από μετατροπή της Ε.Π.Ε. με βάση το Ν. 2166/ Εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. για τις αγορές, πωλήσεις κλπ. του χρονικού διαστήματος από Παράδειγμα μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. με βάση το Ν. 2166/93 (χωρίς σύνταξη νέου ισολογισμού) 125 -Λογιστικές εγγραφές που γίνονται στα βιβλία της Ο.Ε., μέχρι να κλείσουν τα λογιστικά της βιβλία 132 -Λογιστικές εγγραφές που γίνονται στα βιβλία της Α.Ε., μέχρι να κλείσουν τα λογιστικά της βιβλία 137 -Εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. για τις αγορές πωλήσεις κλπ. που έγιναν στο χρονικό διάστημα από

5 596 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 1297/ Ποιά είναι τα φορολογικά ευεργετήματα του Ν.Δ. 1297/72 που αφορούν τις μετατροπές επιχειρήσεων 145 -Παράδειγμα υπολογισμού των αποσβέσεων σε περίπτωση μετατροπής επιχείρησης με βάση το Ν. 1297/ Με ποιές προϋποθέσεις ισχύουν τα φορολογικά ευεργετήματα για τις μετατροπές (άρθρο 4 Ν.Δ. 1297/72) 150 -Τί γίνεται στην περίπτωση που η εταιρία η οποία προέρχεται από τη μετατροπή διαλύεται πριν περάσει η 5ετία (άρθρο 5 Ν.Δ. 1297/72) 150 -Φορολογικά κίνητρα για τις μετατροπές εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (Εγκ. Υπ. Οικ /πολ. 1088/ ) 151 -Πρώτη διαχειριστική χρήση εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή με βάση το Ν.Δ. 1297/72 ή το Ν. 2190/ Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή με βάση το Ν.Δ. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2190/20, όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης, την έκδοση στοιχείων και την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων 152 -Παράδειγμα μετατροπής μιας Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. με βάση το Ν.Δ. 1297/ Ανακεφαλαίωση των ποσών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 164 -Εγγραφές αναπροσαρμογής στα βιβλία της Ε.Π.Ε. για την μετατροπή της σε Α.Ε Εγγραφές για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε Θεώρηση των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων για την από μετατροπή προερχόμενη Α.Ε Εγγραφές σύστασης στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχεται από μετατροπή (Ν.Δ. 1297/72) 177 -Απογραφή έναρξης της από μετατροπής προερχόμενης Α.Ε. με Ενημέρωση του μητρώου παγίων στοιχείων από την Α.Ε Εγγραφές από μέχρι την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της από μετατροπή προερχόμενης Α.Ε. (δηλαδή από ) 188 -Φορολογική μεταχείριση των κερδών από την ημέρα της μετατροπής της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. και μέχρι τη νομική σύσταση της Α.Ε Παράδειγμα μετατροπής ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) σε Α.Ε. με βάση το Ν.Δ. 1297/

6 597 -Υπολογισμός της υπεραξίας σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 και των ετήσιων αποσβέσεων - Παράδειγμα 204 -Παράδειγμα μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας, που τηρεί γ κατηγορίας βιβλία, σε Α.Ε. με βάση το Ν.Δ. 1297/ Παράδειγμα υπολογισμού υπεραξίας και αποσβέσεων σε πάγια που προέρχονται από μετατροπή με βάση το Ν.Δ. 1297/72 --Ενημέρωση "Μητρώου Παγίων" 210 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 213 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ 213 Γενικά Διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε. και Ε.Ε. για ίδρυση Ο.Ε. ή Ε.Ε Διαδικασία συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε νέα Ε.Π.Ε Διαδικασία συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. σε νέα Α.Ε Διαδικασία συγχώνευσης δύο ή και περισσότερων Α.Ε. με βάση το Ν. 2190/ Διαδικασία συγχώνευσης επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/ Διαδικασία - διευκρινίσεις για απορροφήσεις επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/ Διαδικασία - διευκρινίσεις για εξαγορές επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/93 - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποιός είναι ο απώτερος σκοπός του Ν. 2166/ Σε ποιές περιπτώσεις συγχώνευσης παρέχονται τα φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης του Ν. 2166/ Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας Ποιές είναι οι φορολογικές απαλλαγές και οι διευκολύνσεις που παρέχονται από το Ν. 2166/93 στις συγχωνεύσεις ή απορροφήσεις επιχειρήσεων 229

7 Ποιό είναι το ελάχιστο όριο κεφαλαίου όταν εισφέρονται ένας ή περισσότεροι κλάδοι ή τμήματα από λειτουργούσα επιχείρηση Ποιές άλλες διατάξεις διατηρούνται μετά από την εφαρμογή του Ν. 2166/ Πόσο διαρκεί η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση (ή απορρόφηση κλπ.) με βάση το Ν. 2166/93 (Εγκ. Υπ. Οικ /439/0015/πολ. 1131/9.5.95) 233 -Παράδειγμα προσδιορισμού της πρώτης διαχειριστικής περιόδου της εταιρίας που προέρχεται από συγχώνευση (ή απορρόφηση κλπ.) Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προέρχεται από συγχώνευση ή από απορρόφηση κλπ. όσον αφορά την τήρηση του βιβλίου αποθήκης (Εγκ. Υπ. Οικ / 439/0015/πολ. 1131/9.5.95) 234 -Παράδειγμα προσδιορισμού της υποχρέωσης για τήρηση βιβλίου αποθήκης της εταιρίας που προέρχεται από συγχώνευση Μέχρι πότε μπορούν να εκδίδουν στοιχεία (τιμολόγια κλπ.) με το παλιό τους Α.Φ.Μ. οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και για ποιά τιμολόγια υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται όσο και την εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή (Εγκ /πολ. 1131/9.5.95) 236 -Κατάσταση επιχειρήσεων που μετασχηματίστηκαν 238 -Παράδειγμα συγχώνευσης μιας Ε.Π.Ε. και μιας Ο.Ε. με σκοπό το σχηματισμό μιας Α.Ε. με το Ν. 2166/ Ποιές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε. για τα κέρδη που προκύπτουν από τον ισολογισμό του μετασχηματισμού της και ποιές οι υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α Λογιστικές ενέργειες που απαιτείται να γίνουν στη συγχωνευμένη Ο.Ε. με βάση το Ν. 2166/ Εγγραφές για τις λογιστικές κινήσεις (αγορές - πωλήσεις) από στα βιβλία της Ο.Ε Ποιές είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ο.Ε. για τις ζημίες που προκύπτουν από τον ισολογισμό του μετασχηματισμού της με σε Α.Ε. και ποιές οι υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. που προέρχεται από συγχώνευση των επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. (με βάση το Ν. 2166/93) 264 -Απογραφή έναρξης λειτουργίας της Α.Ε. (ημερομηνία ) 268 -Εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. για τις αγορές, πωλήσεις κλπ. του χρονικού διαστήματος από οι οποίες απεικονίζονται στα ισοζύγια της Ε.Π.Ε. και της Ο.Ε Ποιός είναι ο φορολογικός χειρισμός στην Α.Ε. για τις ζημίες που μεταφέρονται από τη συγχωνευόμενη Ο.Ε. 272

8 599 -Παράδειγμα απορρόφησης μιας ατομικής επιχείρησης από μια Ε.Ε. -Μεταβίβαση μεριδίων στην Ε.Ε. και μεταφορά έδρας (χωρίς το Ν. 2166/93) 274 -Παράδειγμα απορρόφησης Α.Ε. από άλλη Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης 282 -Παράδειγμα συγχώνευσης με απορρόφηση Α.Ε. από άλλη Α.Ε. με το Ν. 2166/ Λογιστικές εγγραφές απορρόφησης 293 -Λογιστικές ενέργειες που αφορούν την απορροφούσα εταιρία 297 Εγγραφές στο κεντρικό κατάστημα 298 Εγγραφές για μεταφορά δεδομένων στο Υποκατάστημα 302 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 1297/ Γενικά Ποιά είναι τα φορολογικά ευεργετήματα του Ν.Δ. 1297/72 που αφορούν τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων Με ποιές προϋποθέσεις ισχύουν τα φορολογικά ευεργετήματα για τις συγχωνεύσεις (άρθρο 4 Ν.Δ. 1297/72) Τί γίνεται στην περίπτωση που η εταιρία η οποία προέρχεται από τη συγχώνευση διαλυθεί πριν περάσει η 5ετία (άρθρο 5 Ν.Δ. 1297/72) Πρώτη διαχειριστική χρήση εταιρίας που προέρχεται από συγχώνευση με βάση το Ν.Δ. 1297/72 ή το Ν. 2190/ Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση με βάση το Ν.Δ. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2190/20, όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης, την έκδοση στοιχείων και την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων 325 -Παράδειγμα υπολογισμού της αξίας πάνω στην οποία θα υπολογίζονται φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις στις περιπτώσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ. 1297/ Φορολογικά κίνητρα στις συγχωνεύσεις μέσα στην Ε.Ε. 328

9 600 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 329 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ (άρθρο 39 παρ. 9, 10, 11 Ν. 2859/00) 329 -Πώς γίνεται η απογραφή των αγαθών επένδυσης σε περίπτωση μετάταξης μιας επιχείρησης 331 -Ποιοί υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων - μετάταξης 332 -Πότε συμπληρώνονται οι δηλώσεις έναρξης ή διακοπής δραστηριότητας και πότε οι δηλώσεις μεταβολών (άρθρο 36 Ν. 2859/ ) 333 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 334 1η περίπτωση: Μετάταξη μιας επιχείρησης από τις απαλλασσόμενες στο κανονικό καθεστώς με β κατηγορίας βιβλία (βιβλίο εσόδων - εξόδων) 334 2η περίπτωση: Μετάταξη μιας επιχείρησης από τις απαλλασσόμενες στο κανονικό καθεστώς με γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ Ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας χρήσης για την απαλλασσόμενη επιχείρηση πριν από τη μετάταξή της σε γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ Έκπτωση του Φ.Π.Α. αποθεμάτων - παγίων 336 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ) ΤΟΥ Κ.Β.Σ η περίπτωση: Μετάταξη μιας επιχείρησης που τηρούσε στο κανονικό καθεστώς βιβλία β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. σε απαλλασσόμενη επιχείρηση από τη νέα περίοδο 337 -Παράδειγμα μετάταξης επιχείρησης που τηρούσε βιβλία β κατηγορίας σε απαλλασσόμενη επιχείρηση 338 2η περίπτωση: Μετάταξη μιας επιχείρησης, που τηρούσε βιβλία β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε γ κατηγορίας βιβλία από τη νέα περίοδο 342 -Υπολογισμός αποσβέσεων στα πάγια στοιχεία 342 -Παράδειγμα υπολογισμού των αποσβέσεων σε περίπτωση μετάταξης από β κατηγορίας σε γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. 343

10 601 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ η περίπτωση: Μετάταξη μιας επιχείρησης που τηρούσε στο κανονικό καθεστώς γ κατηγορίας βιβλία, σε απαλλασσόμενη επιχείρηση από τη νέα περίοδο 347 2η περίπτωση: Μετάταξη μιας επιχείρησης, που τηρούσε στο κανονικό καθεστώς γ κατηγορίας βιβλία, επίσης στο κανονικό καθεστώς με β κατηγορίας βιβλία από τη νέα περίοδο 348 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 349 1η περίπτωση: Μετάταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. (τήρηση στο εξής βιβλίου εσόδων - εξόδων ή βιβλίων γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) 349 -Παράδειγμα μετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς 350 -Παράδειγμα υπολογισμού του Φ.Π.Α. παγίων που θα εκπέσει λόγω μετάταξης της επιχείρησης του ειδικού καθεστώτος των αγροτών σε επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος 351 2η περίπτωση: Μετάταξη αγροτών από το κανονικό καθεστώς με βιβλία β ή γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στο ειδικό καθεστώς των αγροτών 353 -Παράδειγμα υπολογισμού του Φ.Π.Α. που θα καταβληθεί στο Δημόσιο, λόγω μετάταξης της επιχείρησης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των αγροτών 354 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 355 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 355 -Πότε διαλύεται μια ατομική επιχείρηση 355 -Διαδικασία που ακολουθείται μετά τη λύση της ατομικής επιχείρησης (στάδιο εκκαθάρισης) 355 -Λύση ή συνέχιση της ατομικής επιχείρησης από τους κληρονόμους 356

11 602 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο της εκκαθάρισης υπάρχουν και εμπορεύσιμα αγαθά τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέρχονται στον επιχειρηματία για κάλυψη ατομικών του αναγκών (άρθρο 7 παρ. 2δ Ν. 2859/00) 357 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α. όταν στο στάδιο της εκκαθάρισης υπάρχουν και πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέρχονται στον επιχειρηματία για κάλυψη ατομικών του αναγκών (άρθρο 7 παρ. 2δ & 2ε Ν. 2859/00) 358 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η τελευταία περιοδική δήλωση και μέχρι πότε η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., σε περίπτωση παύσης εργασιών λόγω διάλυσης της ατομικής επιχείρησης 358 -Για ποιά ποσά φορολογείται ο επιχειρηματίας όταν διαλύεται η ατομική του επιχείρηση και μέχρι πότε υποβάλλεται η ατομική του δήλωση για τα ποσά αυτά 359 -Διανομή της ακίνητης περιουσίας που προέρχεται από κληρονομιά ατομικής επιχείρησης 360 1ο παράδειγμα: Λύση και εκκαθάριση ατομικής επιχείρησης που τηρούσε πριν από την παύση της βιβλίο εσόδων - εξόδων 361 -Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. λόγω λύσης και παύσης των εργασιών με ημερομηνία της ατομικής επιχείρησης 364 -Χρόνος υποβολής της ατομικής δήλωσης για τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης που διαλύθηκε στις ο παράδειγμα: Λύση και εκκαθάριση ατομικής επιχείρησης που τηρούσε, μέχρι να διαλυθεί, βιβλία γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 367 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΛΠ.) 373 -Πότε διαλύεται μια Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.) ή μία Ετερρόρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) 373 -Διαδικασία που ακολουθείται μετά τη λύση της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. (στάδιο εκκαθάρισης) 373 -Διανομή της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάλυση της Ο.Ε. ή της Ε.Ε Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο της εκκαθάρισης Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ. υπάρχουν και εμπορεύσιμα αγαθά τα οποία δεν πωλούνται, αλλά περιέρχονται στους εταίρους για κάλυψη ατομικών τους αναγκών (άρθρο 7 παρ. 2δ Ν. 2859/00) 378 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο της εκκαθάρισης υπάρχουν και πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέρχονται στους εταίρους ως μερίδιο στην εκκαθάριση της Ο.Ε. (άρθρο 7 παρ. 2δ & 2ε Ν. 2859/00) 379

12 603 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η τελευταία περιοδική δήλωση και μέχρι πότε η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., σε περίπτωση παύσης των εργασιών λόγω διάλυσης της προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ.) 380 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) της προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ.) και για ποιά ποσά φορολογείται η εταιρία 380 -Επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων της Ο.Ε. ή Ε.Ε Πότε δηλώνουν οι εταίροι τα κέρδη από τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση που διαλύθηκε 381 1ο παράδειγμα: Λύση και εκκαθάριση Ο.Ε. που τηρούσε βιβλίο εσόδων - εξόδων (τα ίδια ισχύουν και για Ε.Ε. κλπ.) 383 -Ενέργειες για το Φ.Π.Α Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ο.Ε. (έντυπα Ε1 και Ε3) προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και για ποιά ποσά φορολογείται η Ο.Ε Μέχρι πότε υποβάλλουν την ατομική τους δήλωση οι εταίροι για τα κέρδη της Ο.Ε. και για ποιά ποσά φορολογούνται 389 2ο παράδειγμα: Λύση και εκκαθάριση Ο.Ε. που τηρούσε μέχρι να διαλυθεί βιβλία γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (τα ίδια ισχύουν και για τις Ε.Ε. κλπ.) 390 -Παράδοση πάγιου στοιχείου (μηχανήματος) σε εταίρο κατά τη λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε Παραδόσεις εμπορεύσιμων αγαθών (προϊόντων) στους εταίρους λόγω λύσης και εκκαθάρισης της Ο.Ε Γεγονότα και ενέργειες που γίνονται στο τέλος της εκκαθάρισης και μετά από τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης 410 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ο.Ε. (έντυπα Ε5 και Ε3) προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και για ποιά ποσά φορολογείται η Ο.Ε Μέχρι πότε υποβάλλουν την ατομική τους δήλωση οι εταίροι για τα κέρδη της Ο.Ε. και για ποιά ποσά φορολογούνται 416 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 417 -Πότε διαλύεται η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 417 -Διαδικασία που ακολουθείται μετά τη λύση της Ε.Π.Ε. (στάδιο εκκαθάρισης) 418 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο της εκκαθάρισης υπάρχουν και εμπορεύσιμα αγαθά τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέρχονται στους εταίρους της Ε.Π.Ε. ως μερίδιο στην τελική εκκαθάριση της Ε.Π.Ε. (άρθρο 7 παρ. 2δ & 2ε Ν. 2859/00) 420

13 604 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο εκκαθάρισης της Ε.Π.Ε. υπάρχουν και πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν πωλούνται αλλά περιέρχονται στους εταίρους ως μερίδιο στην τελική εκκαθάριση της Ε.Π.Ε. (άρθρο 7 παρ. 2δ & 2ε Ν. 2859/00) 420 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η τελευταία περιοδική δήλωση και μέχρι πότε η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., σε περίπτωση παύσης των εργασιών λόγω λύσης και εκκαθάρισης της Ε.Π.Ε Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ε.Π.Ε., όταν αυτή διαλυθεί και για ποιά ποσά φορολογείται 422 -Πότε δηλώνουν οι εταίροι τα κέρδη από τη συμμετοχή τους σε Ε.Π.Ε. που διαλύθηκε 423 -Διανομή της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάλυση της Ε.Π.Ε Παράδειγμα λύσης και εκκαθάρισης της Ε.Π.Ε Γεγονότα και ενέργειες που περιλαμβάνονται στο στάδιο της εκκαθάρισης 431 -Γεγονότα και ενέργειες που γίνονται στο τέλος της εκκαθάρισης και μετά από τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης της Ε.Π.Ε Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ε.Π.Ε. προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και για ποιά ποσά φορολογείται η Ε.Π.Ε Μέχρι πότε υποβάλλουν την ατομική τους δήλωση οι εταίροι για τα κέρδη της Ε.Π.Ε. και για ποιά ποσά φορολογούνται 450 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Α.Ε.) 452 -Πότε διαλύεται μια Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 452 -Διαδικασία που ακολουθείται μετά τη λύση της Α.Ε. (στάδιο εκκαθάρισης) 453 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο της εκκαθάρισης υπάρχουν και εμπορεύσιμα αγαθά, τα οποία δεν πωλούνται, αλλά περιέρχονται στους μετόχους της Α.Ε. ως μερίδιο στην τελική εκκαθάριση της Α.Ε. (άρθρο 7 παρ. 2ε Ν. 2859/00) 455 -Τί γίνεται με το Φ.Π.Α., όταν στο στάδιο εκκαθάρ. της Α.Ε. υπάρχουν και πάγια περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 7 παρ. 2δ & 2ε Ν. 2859/00) 456 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η τελευταία περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. και μέχρι πότε η εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., σε περίπτωση παύσης των εργασιών της Α.Ε. λόγω λύσης και εκκαθάρισης 456 -Μέχρι πότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Α.Ε. όταν αυτή διαλυθεί και για ποιά ποσά φορολογείται 457 -Πότε δηλώνουν οι μέτοχοι τα κέρδη από τη συμμετοχή τους σε Α.Ε. που διαλύθηκε 457

14 605 -Ποιά ποσά φορολογούνται κατά τη λύση και εκκαθάριση της Α.Ε Διανομή της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάλυση της Α.Ε Απογραφή, όταν η εκκαθάριση διαρκεί πάνω από ένα χρόνο 459 -Παράδειγμα λύσης και εκκαθάρισης Α.Ε Γεγονότα και ενέργειες στο στάδιο της εκκαθάρισης 466 -Γεγονότα και ενέργειες που γίνονται στο τέλος της εκκαθάρισης και μετά από τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης της Α.Ε. 481 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 491 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΝΟΜΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 491 -Παράδειγμα διανομής αποθεματικών 491 -Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ανωνύμων εταιριών 494 -Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (άρθρο 101 παρ. 1 Ν. 1892/90) 498 -Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (π.χ. Ν. 1892/90, Ν. 1262/82 κτλ.) 501 -Δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση με τη διανομή ή με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την πάνω από το άρτιο έκδοση μετοχών 503 -Φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίζονται από απαλλασσόμενα έσοδα ή από κέρδη φορολογούμενα κατ' ειδικό τρόπο όταν αυτά διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται. Ισχύει για Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμούς (άρθρο 106 Ν. 2238/94) 503 -Λογιστικός χειρισμός για τα διάφορα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται 504 -Παράδειγμα διανομής αποθεματικού που είχε σχηματιστεί από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 505 -Πίνακες συντελεστών φόρου για τις εταιρίες 507

15 606 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 509 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ 509 -Σε ποιές περιπτώσεις, λόγω μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής οφείλεται χαρτόσημο και Φ.Π.Α Σε ποιές περιπτώσεις προκύπτει "φόρος υπεραξίας" 512 -Ποιοί είναι οι συντελεστές φόρου υπεραξίας 513 -Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή μεριδίων Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε παιδιά ή σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης (δεν υπάρχει υπεραξία) 513 -Μεταβίβαση λόγω πώλησης επιχείρησης ή μεριδίων κλπ. σε συγγενείς 514 -Μεταβίβαση επιχείρησης σε συγγενείς με δωρεά 515 -Ποιός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το φόρο 20% και σε ποιά Δ.Ο.Υ. αποδίδεται (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2238/94) 516 -Δεν προκύπτει υπεραξίας στην μετατροπή ή συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. κτλ Υπεραξία από πώληση (μεταβίβαση) Ι.Χ. αυτοκινήτων 520 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ -Ελάχιστη αξία μεταβίβασης ή κατώτατη πραγματική αξία 521 1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προσδιορισμός της υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης (με β κατηγορίας βιβλία) 526 2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προσδιορισμός της υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης (με γ κατηγορίας βιβλία) 531 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ο.Ε., Ε.Ε. -Ελάχιστη αξία μεταβίβασης ή κατώτατη πραγματική αξία 535 1ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός της υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού συμμετοχής σε Ο.Ε. (ή Ε.Ε.) (με β κατηγορίας βιβλία) 538 2ο Παράδειγμα: Προσδιορισμός της υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. (με γ κατηγορίας βιβλία) 543

16 607 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ε Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση μεριδίων της Ε.Π.Ε Παράδειγμα προσδιορισμού της υπεραξίας σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων Ε.Π.Ε. 550 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε Παράδειγμα: Προσδιορισμός της πραγματικής αξίας μετοχών Α.Ε. μη εισαγμένης στο χρηματιστήριο που μεταβιβάζονται 558 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΩΡΕΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 562 Φορολογητέα αξία με β κατηγορίας βιβλία 562 Φορολογητέα αξία με γ κατηγορίας βιβλία 565 Κλίμακες φόρου δωρεάς - κληρονομιάς 569 Παράδειγμα μεταβίβασης με δωρεά ατομικής επιχείρησης με β κατηγορίας βιβλία 571 Παράδειγμα μεταβίβασης με δωρεά ατομικής επιχείρησης με γ κατηγορίας βιβλία 574 Παράδειγμα μεταβίβασης με δωρεά μεριδίων Ο.Ε. ή Ε.Ε. με β κατηγορίας βιβλία 577 Παράδειγμα μεταβίβασης με δωρεά μεριδίων Ο.Ε. ή Ε.Ε. με γ κατηγορίας βιβλία 581 Παράδειγμα μεταβίβασης με δωρεά μεριδίων Ε.Π.Ε. 584 Παράδειγμα μεταβίβασης με δωρεά μετοχών Α.Ε. 587

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 531 532 533 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Κίνητρα & Προϋποθέσεις. Λογιστική & Φορολογική Αντιμετώπιση.

Μετατροπές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Κίνητρα & Προϋποθέσεις. Λογιστική & Φορολογική Αντιμετώπιση. Μετατροπές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Κίνητρα & Προϋποθέσεις. Λογιστική & Φορολογική Αντιμετώπιση. Εισηγήτρια Καθηγήτρια: κα Χατζάκη Μαρία Σπουδάστρια: Πετσούκη Μαρία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (2) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε μια ομόρρυθμη εταιρία σημασία έχει η προσωπικότητα του εταίρου και όχι το κεφάλαιο Η μεταβολή αυτού (αύξηση ή μείωση) δεν προβλέπεται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ Α. «ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΧΡΗΜ.ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 25.10.2017 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ο νομικός τύπος / μορφή που θα επιλεγεί για την έναρξη της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσχιση κλάδου Φορολογική μεταχείριση μετασχηματισμών. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

Απόσχιση κλάδου Φορολογική μεταχείριση μετασχηματισμών. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας Απόσχιση κλάδου Φορολογική μεταχείριση μετασχηματισμών Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας Απόσχιση κλάδου Δεν προβλέπεται ως γνήσιος εταιρικός μετασχηματισμός στο εταιρικό δίκαιο Ειδική διαδοχή Επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2

Λογιστική Εταιρειών. Ομόρρυθμη 2 Λογιστική Εταιρειών Ομόρρυθμη 2 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Συνήθεις τρόποι: Νέα εισφορά εταίρων Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή αδιανέμητων κερδών προηγουμένων χρήσεων Κεφαλαιοποίηση περιουσιακών προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗΣ κ' ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗΣ κ' ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗΣ κ' ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΑ» ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ κ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ 2166/93. 1297/97

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βασικά χαρακτηριστικά Η σύσταση της μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερα πρόσωπα από τα οποία τουλάχιστον ένας είναι ομόρρυθμός εταίρος, δηλαδή ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί την κύρια μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά τις Α.Ε σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιρικής οργάνωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 273 274 275 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7 Υπαγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998 -- 223 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ.: 1025535/374/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1060 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φο ρ ο λ ο γ ί α Κωδικός - Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τίτλος μαθήματος Φορολογία Υπεύθυνος

Φο ρ ο λ ο γ ί α Κωδικός - Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τίτλος μαθήματος Φορολογία Υπεύθυνος Φο ρ ο λ ο γ ί α Κωδικός - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τίτλος μαθήματος Φορολογία Υπεύθυνος Αθανάσιος Μανδήλας μαθήματος Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό Εξάμηνο Α Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ : ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ (Α.Μ. 7254) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα ΧΑΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ.1185/02.10.2018 ΠΟΛ.1185/02.10.2018 Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» Συγγραφή : Μαρκεσίνης Η. Επιβλέπων Καθηγητής : Παζαρζής Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Tax I Accounting I Financial Consulting

Tax I Accounting I Financial Consulting Tax I Accounting I Financial Consulting Φορολογία Εισοδήματος από Αποδόσεις και Υπεραξίες Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Μάιος 2018 Περιεχόμενα Φορολογικής Επισκόπησης Φορολογία Υπεραξίας Μετοχών από Πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος εταιρίας εμφανίστηκε το 1955 και θεσμοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1022/2004 Επειδή η Εγκύκλιος, μαζί με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα, υπερβαίνει τις 150 σελίδες, δεν καταχωρείται εδώ. Ακολουθεί όμως ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 4-3-94/ΜΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 5 Απριλίου 1994 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η, 13η, 14η ΠΟΛ 1080 ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 10184 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Φορολογικά Ασφαλιστικά Διαδικασίες Έναρξης Εισηγητής: Φωτιάδης Παναγιώτης Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Ενότητα: Φορολογικά Ασφαλιστικά Διαδικασίες Έναρξης Εισηγητής: Φωτιάδης Παναγιώτης Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Skywalker Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Ενότητα: Φορολογικά Ασφαλιστικά Διαδικασίες Έναρξης Εισηγητής: Φωτιάδης Παναγιώτης Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι κυριότερες αλλαγές φέτος 7. Χωριστές δηλώσεις 7. Αλλαγές για μισθωτούς 7. Αλλαγές για αγρότες 8. Αλλαγές για επιχειρήσεις 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι κυριότερες αλλαγές φέτος 7. Χωριστές δηλώσεις 7. Αλλαγές για μισθωτούς 7. Αλλαγές για αγρότες 8. Αλλαγές για επιχειρήσεις 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2019 Οι κυριότερες αλλαγές φέτος 7 Χωριστές δηλώσεις 7 Αλλαγές για μισθωτούς 7 Αλλαγές για αγρότες 8 Αλλαγές για επιχειρήσεις 8 Αλλαγές για ακίνητα 9 Αλλαγές στα τεκμήρια 9 Αφιέρωμα: Χωριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1198/23.12.2016 ΠΟΛ 1198/23.12.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1052512/10666/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ:1069 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 11 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 15 1.1 Σκοπός της λογιστικής... 15 1.2 Κατηγορίες οικονομικών μονάδων... 16 1.2.1 Διάκριση των επιχειρήσεων... 16 1.3 Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Ισολογισμός Διανομή Αποτελέσματος - Φορολογία Κερδών Ο.Ε. Στο τέλος κάθε χρήσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία συντάσσει Απογραφή και Ισολογισμό τέλους χρήσης. Έτσι αφού συντάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά Η φορολογική δήλωση του 2018 (που αφορά το φορολογικό έτος 2017), παρουσιάζει λίγες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 487 488 489 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 7 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 Λογ. 10 Γη 9 Παράδειγμα αγοράς εδαφικής έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

[1] Εισοδήµατος Φόρου. Κλιµάκιο εισοδήµατος. Φορολογικός. Φόρου. συντελεστής. κλιµακίου % %

[1] Εισοδήµατος Φόρου. Κλιµάκιο εισοδήµατος. Φορολογικός. Φόρου. συντελεστής. κλιµακίου % % Οι φορολογικές δηλώσεις του 2018 (που αφορούν στο φορολογικό έτος 2017), παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις αντίστοιχες των 2 προηγούμενων ετών Παρουσιάζουμε τις Βασικές αλλαγές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 26

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένα : 6 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499 ΕΤΟΣ: 2003

Συνηµµένα : 6 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499 ΕΤΟΣ: 2003 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (. 13) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Αποστολή εντύπων σχετικών µε την εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Βασικά χαρακτηριστικά Κεφαλαιουχική Εταιρία (ανήκει στην κατηγορία της Α.Ε. & της Ε.Π.Ε.) Δεν έχει Υποχρεωτικό Κεφάλαιο Διάκριση κεφαλαίου εισφορών Τρία είδη εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Εργαστήριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής 1 Προϋποθέσεις έναρξης ατομικής επιχείρησης (μικρής οντότητας) με κύκλο εργασιών 1.500.000 -απλογραφικό λογιστικό σύστημα 1. Εύρεση ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας). Αφορά τον κωδικό της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ω Σ Η. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :. Α.Φ.Μ.:..Ο.Υ.: ιεύθυνση :

Η Λ Ω Σ Η. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :. Α.Φ.Μ.:..Ο.Υ.: ιεύθυνση : YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.Ο.Υ... Αριθµός ήλ... Η Λ Ω Σ Η ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΩΡΕΑΣ ή ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες αλλαγές φέτος...7 Αλλαγές για επιχειρήσεις...7 Αλλαγές για µισθωτούς...8 Αλλαγές για αγρότες...9 Αλλαγές για ακίνητα...

Οι κυριότερες αλλαγές φέτος...7 Αλλαγές για επιχειρήσεις...7 Αλλαγές για µισθωτούς...8 Αλλαγές για αγρότες...9 Αλλαγές για ακίνητα... Οι κυριότερες αλλαγές φέτος...7 Αλλαγές για επιχειρήσεις...7 Αλλαγές για µισθωτούς...8 Αλλαγές για αγρότες...9 Αλλαγές για ακίνητα...9 Αφιέρωµα: Κάτοικοι εξωτερικού...10 Η δήλωση των συζύγων...12 Τι αλλάζει...14

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ. 1145/25.07.2018 ΠΟΛ. 1145/25.07.2018 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :210 9569803 ΦΑΞ :210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/2009 Published on TaxExperts (

ΠΟΛ /05/2009 Published on TaxExperts ( Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία έχουν σχηματισθεί με ειδικούς νόμους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος. Α. Τσουρουφλής

Φορολογικό Δίκαιο. Φορολογία εισοδήματος. Α. Τσουρουφλής Φορολογικό Δίκαιο Φορολογία εισοδήματος Α. Τσουρουφλής 17/4/2018 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι φορείς της δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η εταιρική ιδιότητα είναι ενσωματωμένη σε μετοχές, οι οποίες μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 31/12/2013

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 31/12/2013 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 31/12/2013 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 31.12.13 -Οι τόκοι καταθέσεων, για τα φυσικά πρόσωπα, τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) και για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Ξ. Καρατζένη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1103/11.05.2018 ΠΟΛ 1103/11.05.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5). ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου Ο.Ε

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου Ο.Ε Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου Ο.Ε Α. Αύξηση κεφαλαίου Μπορεί να γίνει μόνο μετά από τροποποίηση του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας, και με όλους τους όρους δημοσίευσης, όπως και κατά τη σύσταση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες : Μ.Χαπίδης,Φ.Φανάρα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β -Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα