Συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υγειονομικού. Αθήνα, Νοέμβριος 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υγειονομικού. Αθήνα, Νοέμβριος 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOΥ ΕΤΟΥΣ 2012"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Αθήνα, Νοέμβριος 2011

2 2 Μέρος 1ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α. συστήθηκε με τον υπ. αριθ. 3655/2008 Νόμο, Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών και στεγάζεται στην οδό Μάρνη 22, Τ.Κ , Αθήνα, στον 1 ο όροφο. Οι αρμοδιότητες της (για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων του κλάδου υγείας) είναι οι εξής (άρθρα 32 & 33, Ν. 3655/2008): α) Παρακολούθηση και έλεγχος του όλου συστήματος περίθαλψης, ως προς τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συντονισμός της δράσης των επί μέρους Τομέων των κλάδων υγείας του Ενιαίου Ταμείου. β) Οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής στους ασφαλισμένους. γ) Παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των υγειονομικών δαπανών ως προς την αναγκαιότητα τους και σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα. δ) Τήρηση, παρακολούθηση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλες τις επί μέρους δραστηριότητες και ιδιαίτερα της εξέλιξης των υγειονομικών δαπανών αναλυτικώς. ε) Σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, δηλαδή θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, καθώς και ο έλεγχος για τη σωστή τήρηση των συμβάσεων. στ) Έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων προς όλους τους παρόχους υγείας του Ενιαίου Ταμείου, καθώς και εισήγηση μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους.

3 3 Μέρος 2ο: ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Στρατηγικός στόχος: Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικών δαπανών Δομές υποστήριξης του στόχου: Γ.Γ.Κ.Α. Διεύθυνση Υγειονομικού Τομείς Ε.Τ.Α.Α. και Περιφερειακές Μονάδες αυτών Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών Νοσοκομεία, κλινικές Ιατροί Φαρμακεία Δράσεις που θα ακολουθηθούν από τη Διεύθυνση Υγειονομικού για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου: Ηλεκτρονικός έλεγχος ιατρικών πράξεων. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Ταμείου μας με κλινικές, νοσοκομεία, Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α. για on-line ενημέρωση. Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Εκκαθάριση συνταγών με δικά μας μέσα. Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού κρατικών νοσοκομείων και συμβεβλημένων ιατρικών παρόχων τόσο στους χώρους νοσηλείας όσο και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Έλεγχοι και συντονισμός των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και στελέχη Τομέων (κλάδου Υγείας) του Ε.Τ.Α.Α.

4 4 Περιγραφή δράσεων: Δράση 1.1 Ηλεκτρονικός έλεγχος ιατρικών πράξεων Έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικό πρόγραμμα (software) καταγραφής ιατρικών πράξεων με ενημερωμένη λίστα κοστολόγησης, προς διευκόλυνση των εκκαθαριστών ιατρικών πράξεων των Τομέων, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το σύλλογο διαγνωστικών κέντρων, είδαν το πρόγραμμα και κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους. Εξέταση τροποποιήσεων και δυνατότητα χρήσης του μόνιμα από όλους τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. Δράση 1.2 Ηλεκτρονική διασύνδεση του Ταμείου μας με κλινικές, νοσοκομεία, Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α. για on-line ενημέρωση. Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με την Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών. Έχει υιοθετηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των εισαγωγών και εξόδων ασφαλισμένων μας σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Μ.Χ.Α. κτλ Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με όλες τις διευθύνσεις των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. για κοινό ηλεκτρονικό εισιτήριο και θα καθιερωθεί το «ηλεκτρονικό εισιτήριο» Έχουν ενημερωθεί όλες οι κλινικές και όλα τα νοσοκομεία με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή και ευελπιστούμε ότι από 01/01/2012 θα ισχύει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δράση 1.3 Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, έχουν τοποθετηθεί Η/Υ σε όσους Τομείς έχουν θεράποντες ιατρούς Έχει σταλεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικό έγγραφο και αναμένεται η έγκριση.

5 5 Δράση 1.4 Εκκαθάριση συνταγών με δικά μας μέσα Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Ε.Τ.Α.Α. έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης των υποβαλλόμενων απαιτήσεων των φαρμακοποιών, με τη δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων. Έχουμε ενημερώσει τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο Έχουμε στείλει τη νέα σύμβαση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και αναμένουμε εκ μέρους του τον καθορισμό ημερομηνίας για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα τεθεί σε λειτουργία και το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής καταχώρησης των υποβαλλόμενων απαιτήσεων των φαρμακοποιών Όλο το χρόνο δημιουργήσαμε διατομεακές ομάδες εργασίας εκκαθάρισης συνταγών οι οποίες λειτούργησαν εντός και εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών, με σκοπό την άμεση κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των ασφαλισμένων μας. Δράση 1.5 Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού κρατικών νοσοκομείων και συμβεβλημένων ιατρικών παρόχων τόσο στους χώρους νοσηλείας όσο και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Έχουν προσληφθεί 87 ελεγκτές ιατροί και 7 ελεγκτές φαρμακοποιοί (προσκλήσεις ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2010 και ΣΜΕ 2/2010, αντίστοιχα). Έχει πραγματοποιηθεί η ενίσχυση της υπάρχουσας ομάδας ελεγκτών ιατρών του Ε.Τ.Α.Α. (ομάδα Αθήνας και ομάδα Θεσσαλονίκης) με τους νεοπροσληφθέντες. Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι στους ιατρικούς παρόχους και έχει καθιερωθεί ο έλεγχος των νοσηλίων των Τομέων και Περιφερειακών Μονάδων του Ε.Τ.Α.Α. σε εβδομαδιαία βάση. Έχει γίνει η προετοιμασία για πρόσληψη νέων ελεγκτών ιατρών από 10/01/2011, ώστε το 2012 το Ταμείο να είναι καλυμμένο από ελεγκτικό μηχανισμό.

6 6 Δράση 1.6 Έλεγχοι και συντονισμός των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και στελέχη Τομέων (κλάδου Υγείας) του Ε.Τ.Α.Α. Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι και έχουν εκκαθαρισθεί νοσήλια και συνταγές που είχαν συσσωρευθεί λόγω έλλειψης προσωπικού σε υποκαταστήματα του Ε.Τ.Α.Α. σε όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Αγρίνιο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος, Λαμία, Βόλο, Ρόδο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Έδεσσα, Κοζάνη, Κατερίνη, Βέροια, Δράμα, Σέρρες, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα). Προγραμματίζονται επαναληπτικοί έλεγχοι και για όλο το Πως θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. από το στρατηγικό στόχο 1 Προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Άσκηση προληπτικού ελέγχου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, εξάλειψη της κακοδιοίκησης και ιδίως των αιτιών κακής λειτουργίας, κακής διοίκησης και διαχείρισης και υψηλού κόστους λειτουργίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα στη λειτουργία της διοικητικής σύγκλισης σε επίπεδο ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΕΤΑΑ στην αποτελεσματικότητα και στη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και στην εξάλειψη ανισοτήτων στους Τομείς υγείας και πρόνοιας.

7 7 2. Στρατηγικός στόχος: Ποιοτική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α. Δομές υποστήριξης του στόχου: Γ.Γ.Κ.Α. Διεύθυνση Υγειονομικού Τομείς Ε.Τ.Α.Α. και Περιφερειακές Μονάδες αυτών Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών Δράσεις που θα ακολουθηθούν από τη Διεύθυνση Υγειονομικού για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου: Ανάρτηση (προτυπωμένων) εντύπων στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α., (για όλους τους Τομείς Υγείας), σχετικά με αιτήσεις υποβολής λογαριασμών ιατρικών παρόχων, εκκαθάρισης νοσηλίων, λίστας κατάθεσης νοσηλίων, φαρμάκων κ.λ.π. Γενικότερα όποιο έντυπο χρησιμοποιούν οι Τομείς και απευθύνεται προς τους πολίτες και προμηθευτές. Πρόγραμμα καταγραφής και παραλαβής ενιαίων βιβλιαρίων ασθενείας, ιατρικών παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου) για κάθε Τομέα χωριστά. Συμβάσεις με ιατρούς, κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης & αποκατάστασης, κέντρα παρακλινικών εξετάσεων κλπ. Δημιουργία υποδομής για παροχή on-line υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. Δημιουργία περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος

8 8 Περιγραφή δράσεων: Δράση 2.1 Ανάρτηση (προτυπωμένων) εντύπων στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α., (από όλους τους Τομείς Υγείας), σχετικά με αιτήσεις υποβολής λογαριασμών ιατρικών παρόχων, εκκαθάρισης νοσηλίων, λίστας κατάθεσης νοσηλίων, φαρμάκων κ.λ.π. Γενικότερα όποιο έντυπο χρησιμοποιούν οι Τομείς και απευθύνεται προς τους πολίτες και προμηθευτές. Έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. χώρος της Διεύθυνσης Υγειονομικού, με χρήσιμες πληροφορίες προς τους Τομείς υγείας και τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. Υπάρχει ήδη αναρτημένη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ιατροφαρμακευτικών δαπανών Τομέων Ε.Τ.Α.Α.. Έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. ηλεκτρονικός οδηγός για την κατάθεση από τους παρόχους υγείας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την είσπραξη των απαιτήσεών τους. Έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. ενιαία για όλους τους τομείς έντυπα υποβολής δικαιολογητικών (αιτήσεις, αναλυτικές καταστάσεις, συγκεντρωτική κατάσταση, πίνακας εισαγωγών και εξόδων ασθενών). Δράση 2.2 Πρόγραμμα καταγραφής και παραλαβής ενιαίων βιβλιαρίων ασθενείας, ιατρικών παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου) για κάθε Τομέα χωριστά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης. Έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα με το οποίο εκτυπώνονται όλα τα στοιχεία των ασφαλισμένων σε αυτοκόλλητες ετικέτες, οι οποίες επικολλώνται σε όλα τα βιβλιάρια, ώστε τα στοιχεία όλων των ασφαλισμένων να είναι ηλεκτρονικά καταγραμμένα. Με το ίδιο πρόγραμμα γίνεται καταγραφή των barcodes των βιβλιαρίων. Με τον τρόπο αυτό η υπηρεσία είναι ενημερωμένη για τον αριθμό των βιβλιαρίων που βρίσκονται στους ασφαλισμένους και τον αριθμό των βιβλιαρίων που βρίσκονται

9 9 στις αποθήκες. Με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε άμεσα να ελέγξουμε σε ένα παραπεμπτικό ποίος είναι ο δικαιούχος και αν έχει ασφαλιστική ικανότητα ώστε το Ταμείο να του προσφέρει τις ανάλογες παροχές. Έχει διανεμηθεί στους επιμέρους τομείς και στα περιφερειακά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδηγός με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο ασφαλισμένος προκειμένου να του χορηγηθεί ενιαίο βιβλιάριο και συνταγολόγιο. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο από το οποίο θα εξάγονται στοιχεία σχετικά με την κάλυψη του αριθμού των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. με βιβλιάρια. Έχουν καθορισθεί κέντρα παραλαβής ενιαίων βιβλιαρίων για τις περιφερειακές μονάδες. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και επιμελητήρια σχετικά με την παραλαβή των ενιαίων βιβλιαρίων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Δράση 2.3 Συμβάσεις με ιατρούς, κλινικές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης, κέντρα παρακλινικών εξετάσεων κλπ. Συνέχιση του υπάρχοντος έργου προκειμένου να εμπλουτίζεται συνεχώς η λίστα των συμβεβλημένων. Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ενδιαφέροντος και αντίστοιχα σχέδια συμβάσεων για τις εξής κατηγορίες παρόχων υγείας: λογοθεραπευτές, λογοπαιδικούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, μεμονωμένους φαρμακοποιούς. Έχει προχωρήσει η αποστολή και σύναψη συμβάσεων με Δημόσια Νοσοκομεία για 1) Ολοήμερη Λειτουργία, 2) Παροχή Νοσοκομειακής Περίθαλψης. Προωθείται η δημιουργία σχεδίων συμβάσεων για οπτικούς. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προωθηθεί και το ενδεχόμενο συνεργασίας

10 10 με οδοντιάτρους. Δράση 2.4 Δημιουργία υποδομής για παροχή on-line υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών θα εξετασθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί πλατφόρμα on-line υπηρεσιών στην κεντρική σελίδα του Ε.Τ.Α.Α. Θα εξετασθεί η δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης (μέσω ιστοσελίδας) με τους ασφαλισμένους για την παροχή online υπηρεσιών. Έχει ήδη υλοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης των παρόχων υγείας που επιθυμούν να συμβληθούν με το Ε.Τ.Α.Α. για την πορεία της αίτησής τους. Δράση 2.5 Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. Αρχικά, θα επικεντρωθεί σε περιοδικές γενικές εξετάσεις. Σταδιακά το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει και ειδικότερες εξετάσεις. Αναμονή του Υγειονομικού Κανονισμού για το Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2011 Δράση 2.6 Δημιουργία περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος Έκδοση περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, σε πιλοτικό στάδιο, στο οποίο θα συμμετέχουν με άρθρα τους οι επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λ.π.) υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., τρίμηνης περιοδικότητας. Σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέα ύλη Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2011

11 11 Πως θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. από το στρατηγικό στόχο 2 Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στους ασφαλισμένους των Τομέων, μέσω της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, μέσω διάθεσης καινοτόμων μεθόδων παροχής υπηρεσιών. Δημιουργία υποδομής συνεχούς παροχής βέλτιστων, ευέλικτων, υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους/ πολίτες. 3. Στρατηγικός στόχος: Λειτουργική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Δομές υποστήριξης του στόχου: Γ.Γ.Κ.Α. Διεύθυνση Υγειονομικού Τομείς Ε.Τ.Α.Α. και Περιφερειακές Μονάδες αυτών Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων Δράσεις που θα ακολουθηθούν από τη Διεύθυνση Υγειονομικού για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου: Στελέχωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ενιαίες Υπηρεσίες Εμπλουτισμός εγχειριδίου εκπαίδευσης

12 12 Περιγραφή δράσεων: Δράση 3.1 Στελέχωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ενιαίες Υπηρεσίες Η αρχική στελέχωση της Διεύθυνσης έγινε με το Διευθυντή Υγειονομικού ο οποίος χειριζόταν στο ολόκληρο όλες τις εργασίες της Διεύθυνσης. Το 2011 η Διεύθυνση στελεχώνεται μόνιμα από μία υπάλληλο Δ.Ε. Διοικητικού και συνεπικουρείται από έναν υπάλληλο Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού του Τ.Α.Ν. (3 φορές/εβδομάδα), έναν ελεγκτή οδοντίατρο από τον Τ.Υ.Δ.Α. (4 φορές/εβδομάδα) και μια ελέγκτρια ιατρό του ΤΥΜΕΔΕ (2 φορές/εβδομάδα). Σύμφωνα και με την A.Δ.Σ. 155/ , θέμα 19, το πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό όλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. θα υπάγεται, εφεξής, διοικητικά (ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας) στη Διεύθυνση Υγειονομικού των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2011 Δράση 3.2 Εμπλουτισμός εγχειριδίου εκπαίδευσης Με την έγκριση του Υγειονομικού Κανονισμού του Ε.Τ.Α.Α. θα εκδοθεί εγχειρίδιο εκπαίδευσης κοινό προς όλους τους τομείς, ώστε όλοι οι τομείς να έχουν κοινές οδηγίες. Έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο εργαλείων εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγειονομικού, τον ενιαίο υγειονομικό κανονισμό (ως προσχέδιο), τους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α., τον ιδρυτικό νόμο, το οργανόγραμμα, κ.λ.π. Σταδιακά εμπλουτίζονται τα περιεχόμενα του με σημαντικές αποφάσεις Δ.Σ., εγκυκλίους, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η έκδοση οδηγού εκκαθάρισης συνταγών, ο οποίος είναι κοινός και ο οποίος έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

13 13 Έχει διαμορφωθεί ροή εργασιών για την ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων κλινικών, Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α. και είναι υπό διαμόρφωση και άλλες ροές εργασιών Εξέταση δυνατότητας ομαδοποίησης και ψηφιοποίησης των εργαλείων εκπαίδευσης και εύκολης αναζήτησης πληροφοριών (user s friendly και tutorial χρήσης). Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2011 Πως θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. από το στρατηγικό στόχο 3 Βέλτιστη υλοποίηση των στόχων της Διεύθυνσης Υγειονομικού και των Τομέων Υγείας του Ε.Τ.Α.Α., προς όφελος όλων των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. Εξασφάλιση υψηλού μέσου όρου ποιοτικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων, όπως και δημιουργία υποβάθρου διαχείρισης πιθανών μελλοντικών απαιτητικών εργασιών Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού που θα εξασφαλίσει την εργασιακή του ικανοποίηση και τη μεγαλύτερη του συμβολή στο συλλογικό έργο του Ταμείου. Μέρος 3ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SWOT 1. Γενικά Η ανάλυση, σύμφωνα με τη μέθοδο SWOT επικεντρώνεται σε: Strengths, δυνατά σημεία ενός οργανισμού Weaknesses, αδυναμίες Opportunities, ευκαιρίες Threats, απειλές Στη συνέχεια αναλύονται τα παραπάνω στοιχεία στα πλαίσια λειτουργίας της Διεύθυνσης Υγειονομικού: 2. Δυνατά σημεία της Διεύθυνσης Τα δυνατά σημεία της Διεύθυνσης όπως έχουν διαμορφωθεί από την μέχρι τώρα λειτουργίας της είναι τα κάτωθι:

14 14 Εστίαση σε μηχανογραφημένες εφαρμογές. Έχει δοθεί προτεραιότητα στη δυνατόν μεγαλύτερη χρήση μηχανογραφικών εφαρμογών. Οι περισσότερες εργασίες της Διεύθυνσης γίνονται μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων, όπως σχεδόν και όλα τα αρχεία υπάρχουν πέραν της έντυπης και σε ηλεκτρονική μορφή. Ήδη από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2011, όπως και το παρόν, προβλέπονται δράσεις για συνεχή αναζήτηση νέων μηχανογραφικών εφαρμογών. Έχουν γίνει κάποια βήματα προκειμένου κάποια ηλεκτρονικά αρχεία και κάποια προγράμματα να ακολουθούν παρόμοια αρχιτεκτονική στη δομή τους (lay out), έτσι ώστε να επιτευχθεί η εύκολη χρήση τους από διαφορετικούς υπάλληλους και η αποτελεσματική μετάπτωση δεδομένων. Επίσης, προωθείται η ενσωμάτωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραμετροποιημένων εφαρμογών, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν συστηματικότερη ανταπόκριση των συμμετεχόντων στις ανάγκες της υπηρεσίας. Πρόσληψη ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών. Η πρόσληψη των 87 ελεγκτών ιατρών και 7 φαρμακοποιών έχει ήδη αποσυμφορήσει τους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. και τις περιφερειακές μονάδες αυτών από συσσωρευμένο όγκο νοσηλίων. Συνακόλουθα, η Διεύθυνση Υγειονομικού έχει πλέον απαλλαγεί από την ημερήσια αποστολή συνταγών (άνω των 150 ευρώ) για θεώρηση, όπως και ιατρικών παραπεμπτικών και παρατάσεων νοσηλείας και έχει ενισχυθεί επιπλέον, η ομάδα ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να εντατικοποιήσει τους ελέγχους της σε συμβεβλημένους παρόχους. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Υγειονομικού έχει τη δυνατότητα να προσανατολισθεί περισσότερο σε διοικητικές δραστηριότητες. Συνεργατικό κλίμα εντός της Διεύθυνσης Η αρμονική εργασιακή σχέση μεταξύ του Διευθυντή και των απασχολούμενων στη Διεύθυνση υπαλλήλων και ελεγκτών ιατρών, όπως και η σύμπλευση σε ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης συνετέλεσαν στη δημιουργία μιας ισχυρής οργανωτικής μονάδας ή οποία έχει ανταπεξέλθει στην αποτελεσματική διαχείριση ενός ιδιαίτερα

15 15 αυξημένου όγκου εργασιών και επιπλέον έχει διαμορφωθεί ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Επιτυχής, εδραιωμένη συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. Έχει εδραιωθεί η άρτια συνεργασία, η οποία αποτυπώνεται στην επιτυχή πραγμάτωση των δράσεων όπως και την καθημερινή συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Υγειονομικού και των υπολοίπων Διευθύνσεων των Ενιαίων Υπηρεσιών και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.. Ευελιξία σε ζητήματα διαχείρισης νέων εργασιών και μη προγραμματισμένου όγκου εργασίας Η Διεύθυνση Υγειονομικού έχει να διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο εργασιών, πολλές φορές μη προγραμματισμένο, όπως επί παραδείγματι έγινε με την υιοθέτηση των νέων σχεδίων συμβάσεων για κλινικές, δημόσια νοσοκομεία κλπ, που οδήγησε στην αποστολή μεγάλου όγκου συμβάσεων σερ παρόχους υγείας, καθώς και την καθιέρωση νέων δομών στην κατάθεση δικαιολογητικών, που οδήγησε στην αδιάκοπη υποβολή ερωτήσεων από τους παρόχους υγείας. Η αναγκαιότητα αυτή ενίσχυσε την εργασιακή ετοιμότητα των Ενιαίων Υπηρεσιών. Επιπλέον, η διαχείριση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονταν στις συνήθεις εργασίες της Διεύθυνσης έχουν συνεισφέρει στην αποφυγή φαινομένων εργασιακής αδράνειας. 3. Αδυναμίες της Διεύθυνσης Οργανωτικές Αδυναμίες Η Διεύθυνση Υγειονομικού, επί μακρό χρονικό διάστημα υπήρξε υποστελεχωμένη. Εντός του 2011 πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις υπαλλήλων που οδήγησαν σε νέα μορφή διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υγειονομικού στελεχώνεται, πλέον, από το Διευθυντή της και μια υπάλληλο Δ.Ε. Διοικητικού. Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της η Διεύθυνση συνεπικουρείται από έναν υπάλληλο Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού του Τ.Α.Ν. (3 φορές/εβδομάδα), έναν ελεγκτή οδοντίατρο του ΤΥΔΑ (4 φορές/εβδομάδα) και μια ελέγκτρια ιατρό του ΤΥΜΕΔΕ (2 φορές/εβδομάδα).

16 16 Η Διεύθυνση, επειδή η στελέχωσή της είναι ελλιπής, προχώρησε στη δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας, ώστε να καλυφθούν τα κενά τα οποία δημιουργούνται από τον αυξημένο φόρτο εργασίας: 1. Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών ιατρών, φυσιοθεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων, δομών ψυχικής υγείας. 2. Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών κλινικών. 3. Επιτροπή ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ 4. Επιτροπή για την εφαρμογή ηλεκτρονικού προγράμματος καταγραφής και ελέγχου παρακλινικών εξετάσεων. 5. Ομάδα ελέγχου και συντονισμού των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α. 6. Ομάδα ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α., για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων. 7. Επιτροπή ενοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α. και επιτροπών ιατρικών παρόχων Διεύθυνσης Υγειονομικού 8. Επιτροπή αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών ιατρών 9. Ομάδα συντονισμού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 10. Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρότασης για τον Υγειονομικό Κανονισμό του Ε.Τ.Α.Α. Επομένως, η εν λόγω δομή της Διεύθυνσης Υγειονομικού, για την ώρα είναι λειτουργική, παράγει έργο σε σταθερή βάση, έχει όμως την ανάγκη από στελέχωση μονίμων υπαλλήλων για τα εξειδικευμένα υγειονομικά ζητήματα, έτσι ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση και δυσχέρεια σε μερικές ενέργειες. Διαφορετικότητα εργασιακής κουλτούρας μεταξύ των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. Παρατηρείται διαφορετικότητα στην εργασιακή κουλτούρα υπαλλήλων διαφορετικών Τομέων. Το φαινόμενο αυτό το οποίο φαίνεται να εξαλείφεται με βραδείς ρυθμούς, ιδιαίτερα στους υπαλλήλους πολλών ετών, δημιουργεί αρκετές φορές σύγχυση και δυσχέρεια στην επικοινωνία. Πολυπλοκότητα οργανωτικού σχήματος Διεύθυνσης Υγειονομικού με Τομείς Υγείας

17 17 Η ροή πληροφοριών μεταξύ Διεύθυνσης Υγειονομικού και Τομέων Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. και αντίστροφα είναι μάλλον περίπλοκη, κυρίως για το λόγο ότι μεταξύ των υπαλλήλων των Τομέων Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού παρεμβάλλεται διοικητικά ο Διευθυντής του Τομέα και ο Διευθυντής Υγειονομικού. Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (A.Δ.Σ. 155/ , θέμα 19) το πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό, ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας του, ανήκει διοικητικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α. και τον επόμενο χρόνο θα καταφέρουμε να έχουμε τη ροή πληροφοριών μεταξύ της Διεύθυνσης υγειονομικού και των Τομέων Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. σε πολύ καλύτερο περιβάλλον συνεννόησης. 4. Ευκαιρίες Σύνταξη οργανισμού Διεύθυνσης Δίνεται η ευκαιρία να σχεδιαστεί ένας λειτουργικός οργανισμός κι ακολούθως ένα λειτουργικό οργανόγραμμα, καθώς η Διεύθυνση έχει ήδη λειτουργήσει με το προσωρινό οργανόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. και έχει αποκτήσει εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίες, προκειμένου να σχεδιάσει με ακρίβεια το κατάλληλο για τις ανάγκες της οργανωτικό σχήμα. Τροποποιήσεις-μεταβολές Ν.3655/2008 Η δυνατότητα για τροποποιήσεις στον νόμο της ενοποίησης - και δεδομένης της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τη μέχρι τώρα λειτουργία της Διεύθυνσης - θα συμβάλει σε μεταβολές που θα ωφελήσουν τη Διεύθυνση Υγειονομικού και ακολούθως τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. Προγράμματα στελέχωσης Διεύθυνσης Υγειονομικού (Ενιαίων Υπηρεσιών και Τομέων Υγείας) Βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Τ.Α.Α. διάφορα προγράμματα στελέχωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών όπως και των Τομέων Υγείας με προσωπικό από μετατάξεις και προγράμματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 5. Απειλές

18 18 Οι απειλές για τη Διεύθυνση Υγειονομικού, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μέσω της εστίασης στα δυνατά σημεία της Διεύθυνσης, της κατά το δυνατό εφικτής εξάλειψης των αδυναμιών της και της αξιοποίησης των ευκαιριών που διαγράφονται, είναι οι ακόλουθες: Κωλυσιεργία στη σύνταξη του οργανισμού. Καθυστερήσεις στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Βραδύτητα σε ενέργειες διοικητικής σύγκλισης. Αρνητικές προοπτικές αναφορικά με τη γενικότερη στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.. Αυξημένη πίεση από ασφαλισμένους και παρόχους υγείας για κάλυψη των απαιτήσεών τους, λαμβανομένων υπόψη των υπαρχουσών δημοσιονομικών συνθηκών. Μέρος 5ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Στρατηγικοί στόχοι 1. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικών δαπανών 2. Ποιοτική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α. Δείκτης απόδοσης τεθέντων στόχων Μείωση μηνιαίων όπως και ετήσιων ιατροφαρμακευτικών δαπανών, μετρήσιμη στα μηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία. Συγκριτικά στοιχεία επιμερισμού των ιατροφαρμακευτικών δαπανών σε κατηγορίες και σύγκριση τους με προηγούμενα έτη Παρακολούθηση της πορείας εκκαθάρισης νοσηλίων, φαρμακευτικών δαπανών, ιατρικών παραπεμπτικών, μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος που θα εντοπίζει τα σημεία καθυστέρησης. Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων ασφαλισμένων (ισχύει και για τον 3 ο στόχο). Μείωση εισερχόμενης αλληλογραφίας για συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων,

19 19 μετρήσιμη από στοιχεία αρχείου πρωτοκόλλου. Μείωση διάθεσης ετήσιου αριθμού ενιαίων βιβλιαρίων ασθενείας, ιατρικών 3. Λειτουργική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου), μετρήσιμη από στοιχεία λογιστηρίου. Αύξηση λίστας συμβεβλημένων ιατρικών παρόχων. Μείωση ιατροφαρμακευτικών δαπανών από την εφαρμογή προγράμματος προληπτικής ιατρικής (μετρήσιμο από τους δείκτες του στόχου 1) Μείωση εγγράφων παραπόνων ασφαλισμένων/πολιτών Μείωση συσσωρευμένου όγκου εργασίας. Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων ασφαλισμένων (ισχύει και για τον 2 ο στόχο). Μείωση εντάσεων μεταξύ του προσωπικού, μετρήσιμο (συναγόμενο) από τη Διεύθυνση Διοικητικού από στοιχεία μείωσης εγγράφων παραπόνων προς τη διοίκηση, αιτήσεων μετακινήσεων, αιτήσεων μετατάξεων κ.λ.π. Ανάπτυξη προσωπικού, μετρήσιμη από τις ετήσιες αξιολογήσεις προσωπικού.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα