Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους»"

Transcript

1 Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Γιαζιτζίδου Σοφία 1, Αρχοντή Χριστίνα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 19o & 20o ΔΣ Ευόσμου Θεσσαλονίκης 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ 06, Δημοτικά Σχολεία Μαρίνας και Επισκοπής Νάουσας Ημαθίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες τάξης του Διδακτικού Σεναρίου «Περί Κλέους». Στη θεωρητική προσέγγιση του θέματος, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομήθηκε το εν λόγω σενάριο. Περιγράφονται, λοιπόν, με συντομία οι θεωρητικές αρχές και τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά του εποικοδομητισμού και ιδιαιτέρως της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας μάθησης, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον κύριο εκφραστή της, Vygotsky, καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και των ομαδοσυνεργατικών μορφών μάθησης. Στο δεύτερο μέρος, επιχειρώντας να συνδεθεί η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διδασκαλία, σύμφωνα με τις παραπάνω θεωρητικές αρχές, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η υλοποίηση του Διδακτικού Σεναρίου Ιστορίας με τίτλο «Περί Κλέους». Το Διδακτικό Σενάριο έλαβε χώρα σε μαθητές Γ και Δ τάξης του διθέσιου Δημοτικού σχολείου Χρυσοπηγής Αιτωλοακαρνανίας κατά το σχολικό έτος ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διδακτικό σενάριο, Ιστορία, Νέες Τεχνολογίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιοποίηση και η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης καθημερινότητας καθιστώντας αναγκαία την παράλληλη προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις νέες συνθήκες της πραγματικότητας. Το σχολείο, λοιπόν, ως οργανικό κομμάτι της κοινωνίας οφείλει να συμβαδίζει με αυτήν, κατά συνέπεια η εισαγωγή και η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί επιτακτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το τελευταίο να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης. Αφετηρία του εγχειρήματος υπήρξε το κίνητρο να γίνουν διαπιστώσεις και να συναχθούν συμπεράσματα για το κατά πόσο ένα διδακτικό σενάριο Ιστορίας είναι άμεσα εφαρμόσιμο στην τυπική σχολική τάξη τόσο από την πλευρά της ένταξης των Νέων Τεχνολογικών στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και το χρόνο εφαρμογής του στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και μαθησιακές συνθήκες ενός ολιγοθέσιου Δημοτικού σχολείου, όσο και από την πλευρά της αποτίμησης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, για [86]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ την ετοιμότητα, για τους ρυθμούς ανταπόκρισης και για το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι μαθητές σε αυτό. Η εφαρμογή του σεναρίου είναι σύμφωνη με τις αρχές του ολιστικού μοντέλου καθώς τα ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν παιδαγωγικά ως μέσο έκφρασης, αναζήτησης, διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης κάνοντας χρήση λογισμικών ανοιχτού τύπου, γενικής χρήσης και διερευνητικού χαρακτήρα, όπως το Google Εarth, η Μηχανή Αναζήτησης Διαδικτύου, το Inspiration, το Power Point, τον κειμενογράφο, το Wallwisher καθώς και προγράμματα διαδικτυακών εφαρμογών για το μάθημα της ιστορίας, όπως το «Γλαύκα» και «Airpano».. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: διδακτικές ώρες 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» διεξήχθη με 8 μαθητές και μαθήτριες της Γ και Δ τάξης του διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής Αιτωλοακαρνανίας, και πραγματεύεται θεματική ενότητα του μαθήματος της Ιστορίας Δ τάξης και ειδικότερα του κεφαλαίου 23 «Ο χρυσός αιώνας της τέχνης». Το σενάριο έλαβε χώρα στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης σε 13 διδακτικές ώρες και συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες εμπλέκουν διαθεματικά γνωστικές περιοχές της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας και της Πληροφορικής. Επιχειρήθηκε η αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας προκειμένου οι μαθητές να εμπλακούν ενεργά και να συμμετάσχουν σε ομάδες αξιοποιώντας τα εργαλεία που τους προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Ο σκοπός του σεναρίου εστιάζει στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τον «χρυσό αιώνα» του Περικλή, εστιάζοντας στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα τον τρόπο κατασκευής του, τα γλυπτά και τον ρυθμό του, καθώς και την ιστορική φυσιογνωμία του Περικλή. Έτσι, οι μαθητές ανέλαβαν το ρόλο είτε του δημοσιογράφου, είτε του ερευνητή, είτε του αρχαιολόγου μέσα από τον οποίο, και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, προσέγγισαν τους παραπάνω στόχους. Αναλυτικότερα, επιμέρους στόχοι ως προς το διδακτικό αντικείμενο καθίστανται η γνωριμία και η περιγραφή των σημαντικότερων μνημείων του λόφου η κατανόηση των λόγων για τους οποίους η Ακρόπολη θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και γιατί θεωρείται ένα από τα εθνικά μας σύμβολα η γνωριμία με την εμβληματική φυσιογνωμία του Περικλή, όπως και η γνωριμία με τα βασικότερα πρόσωπα του πνεύματος της εποχής, φιλοσόφους, ιστορικούς και λογοτέχνες [87]

3 να κατανοήσουν και να εντοπίσουν οι μαθητές τα βασικότερα ιστορικά γεγονότα που προκάλεσαν φθορές και απώλειες στην Ακρόπολη. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές επιχειρείται να καταστούν ικανοί να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και στον Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών και διάδρασης να αναπτύξουν συλλογική και ατομική ευθύνη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ως μέλη μιας αμάδας να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσω της σύγκρισης που καλούνται να κάνουν να διεκπεραιώνουν ρόλους τους οποίους θα αναλαμβάνουν να καλλιεργήσουν την διερευνητική τους ικανότητα να προωθήσουν και να αναπτύξουν την αυτενεργή μάθηση. Σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, επιδιώχθηκε οι μαθητές να εξοικειωθούν με την εύρεση, την διαχείριση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση πληροφοριών και εικόνων μέσω του διαδικτύου και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών Inspiration, Hotpotatoes, Google Εarth, Wallwisher καθώς και προγραμμάτων διαδικτυακών εφαρμογών για το μάθημα της ιστορίας, όπως το «Γλαύκα» και «Airpano» αλλά και γενικότερα της χρήσης του Η/Υ. 5. Οργάνωση της τάξης Διδακτικό συμβόλαιο Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ειδικότερα στο μάθημα της Ιστορίας προσφέρει πολλαπλούς κι εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας και των σύνθετων εννοιών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες από ιστορικές πηγές στο διαδίκτυο καθώς και να διερευνήσουν ιστορικές έννοιες από πολλαπλές προοπτικές. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες πολυτροπικής παρουσίασης κι επεξεργασίας των ιστορικών πληροφοριών ενισχύεται ο χωροχρονικός προσανατολισμός του μαθητή και διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον του για το μάθημα. Στο πλαίσιο εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου, οι εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο του συνεργάτη και καθοδηγούν τους μαθητές στη διαδικασία του να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, δίνοντάς τους επιλογές για διερεύνηση και έρευνα μέσα σε αυθεντικά πλαίσια μάθησης, όπου οι μαθητές καθορίζουν τι χρειάζονται να μάθουν. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται ικανοί να αξιολογούν οι ίδιοι τα δυνατά τους σημεία, τις αδυναμίες τους και να ελέγχουν τη μαθησιακή τους πορεία. Επιπλέον, καλούνται να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και διδακτικές διαδικασίες, καθώς και μαθήματα που προάγουν την έκφραση του μαθητή και τη διερεύνηση της γνώσης με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση της στις υπάρχουσες γνωστικές δομές, αλλά και την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του, προσδίδοντας έτσι στη χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών διαμεσολαβητικό ρόλο. Αναλυτικότερα, αναφορικά με το εν λόγω διδακτικό σενάριο, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες ίσης δυναμικής ως προς τις γνώσεις τους στον ψηφιακό γραμματισμό και το μαθησιακό τους επίπεδο, ενώ επιχειρήθηκε η [88]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ δημιουργία ενός εποικοδομητικού πλαισίου συνεργασίας και στήριξης. Έτσι ο υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε ως περιβάλλον εργασίας και οι μαθητές ανέλαβαν να ανακαλύψουν, να συνθέσουν και να παρουσιάσουν. Να σημειωθεί, επίσης, πως οι δυο ομάδες εκπόνησαν τόσο ίδιες δραστηριότητες, όσο και διαφορετικές μεταξύ τους ανάλογα με το θέμα διαπραγμάτευσης και τις ανάγκες του χρόνου. Το σενάριο υλοποιήθηκε στην σχολική αίθουσα χρησιμοποιώντας δυο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά τόσο γενικής χρήσης και ανοιχτού τύπου όσο και κλειστού όπως είναι το Google earth, ο φυλλομετρητής ιστοσελίδων, το Power Pont, το Hotpotatoes το Inspiration, το Wallwisher καθώς και προγράμματα διαδικτυακών εφαρμογών για το μάθημα της ιστορίας, όπως το «Γλαύκα» και «Airpano». Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε λογισμικού που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των δραστηριοτήτων. 6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Α. Ο Εποικοδομητισμός αποτελεί μια θεωρία μάθησης που έχει τις ρίζες του στην ψυχολογία και τη φιλοσοφία του πραγματισμού για την οικοδόμηση των γνώσεων. Η ανθρώπινη πράξη και δράση θεωρείται ως η πρώτη μορφή και πηγή για το σχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης (Dewey, 1971). Ειδικότερα, η γνωστική και εξελικτική θεωρία του Piaget επηρέασε σημαντικά τη θεωρία του εποικοδομητισμού. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Γνωστικό Εποικοδομητισμό, η γνώση δομείται ενεργητικά από τον ίδιο το μαθητή, ο οποίος τοποθετείται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας καθιστώντας τον κύριο υπεύθυνο της μάθησής του. Στο επιστημονικό παράδειγμα του Εποικοδομητισμού εντάσσονται, επίσης, και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, κύριοι εκπρόσωποι των οποίων αποτελούν ο Bruner κι ο Vygotsky. Διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού από τον Γνωστικό Εποικοδομητισμό αποτελεί ο ρόλος και η σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μάθηση, σύμφωνα με τον οποίο οι γνώσεις δομούνται μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων, (στο Παπαδοπούλου Κ, 2009). Η γνώση, λοιπόν, οικοδομείται από τον μαθητή κατά την διεργασία κατανόησης των εμπειριών του μέσα σε αυθεντικά και ενδιαφέροντα πλαίσια μάθησης που έχουν νόημα για τον μαθητή προάγοντας παράλληλα τη βιωματικότητα, την αυτορρύθμιση της μάθησης, την αυτενέργεια και την ενεργητική συμμετοχή (Driscoll, 2005). Η προστιθέμενη αξία της χρήσης των Νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έγκειται ακριβώς στον συγκερασμό των δυο παραπάνω θεωριών. Β. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου, κατά σειρά. Στόχος της πρώτης δραστηριότητας τέθηκε η πρόκληση ενδιαφέροντος εκ μέρους των παιδιών και η ανίχνευση της πρότερης γνώσης επί του θέματος μελέτης, δεδομένου ότι οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί το αντίστοιχο κεφάλαιο του μαθήματος της Ιστορίας και γνώριζαν για την εποχή που ερευνάται. Ο πιο πρόσφορος τρόπος να προκληθεί το ενδιαφέρον κι ο προβληματισμός των μαθητών/τριών θεωρήθηκε η προβολή ενός βίντεο, επιλέχθηκε έτσι ένα κομμάτι του επεισοδίου «Η εποχή του Περικλή» από τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Μια [89]

5 φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος». Μετά το τέλος της προβολής, ακολούθησε συζήτηση και ιδεοθύελλα με τις λέξεις-κλειδιά που αναδύθηκαν από αυτό. Στη συνέχεια, συμπληρώθηκε το ιδεόγραμμα σε σχήμα αράχνης ενώ ο τίτλος του σχεδίου εργασίας, «Περί κλέους», αναδύθηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Αφού ομαδοποιήθηκαν, λοιπόν, τα δεδομένα της ιδεοθύελλας, δημιουργήθηκαν οι εξής θεματικές: Περικλής, Ακρόπολη, φιλόσοφοι και λογοτέχνες της αρχαίας Αθήνας. Για την ομαδοποίηση και την οργάνωση των λέξεων που αναδύθηκαν από το brainstorming αξιοποιήθηκε το εποικοδομητικό λογισμικό Inspiration, όπου και οι οκτώ μαθητές/τριες της τάξης συνεργάστηκαν μεταξύ τους προκειμένου να σχηματίσουν τους τελικούς θεματικούς άξονες με την εκπαιδευτικό να επιτελεί κυρίως συνεργατικό και καθοδηγητικό ρόλο. Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου διαπιστώθηκε ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να συσχετίσουν, να οργανώσουν, να αποσαφηνίσουν, να ενσωματώσουν και να συνδέσουν την πρότερη γνώση τους με τις νέες πληροφορίες που ανέκυψαν από το βίντεο οπτικοποιώντας τις σχέσεις μεταξύ τους σε έναν εννοιολογικό χάρτη. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές πήραν το ρόλο του αρχαιολόγου και μέσω του λογισμικού Google earth σε συνδυασμό με την αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, αξιοποιώντας συγκεκριμένες ιστοσελίδες που τους δόθηκαν, εντόπισαν και κατέγραψαν τα μνημεία, τους ναούς και τα τμήματα, τα οποία διασώζονται ως τις μέρες μας. Τους ζητήθηκε να μεταβούν στο πρόγραμμα εναέριας περιήγησης των μνημείων της Ακρόπολης (http://www.airpano.ru/files/acropolis-athens-greece/2-2) και να πάρουν πληροφορίες, ώστε στη συνέχεια να δημιουργήσουν κάρτες μνημείων στο λογισμικό γενικής χρήσης Power Point, όπου η κάθε ομάδα ανέλαβε συγκεκριμένα μνημεία παρουσίασης κι επεξεργασίας. Αναζήτησαν, λοιπόν, την πιο αντιπροσωπευτική φωτογραφία των μνημείων και πρόσθεσαν κάτω από αυτή τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους. Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, οι μαθητές έπαιξαν διάφορα ψηφιακά παιχνίδια διαδραστικού κι αισθητικού χαρακτήρα με θεματική τη ζωοφόρο του Παρθενώνα, προκειμένου να μάθουν να την αναγνωρίζουν εικονικά. (http://www.parthenonfrieze.gr/#/play ) Μέσω της χρήσης του εποικοδομητικού και πολυμεσικού εργαλείου Googleearth προσφέρεται η δυνατότητα προσομοίωσης και πλοήγησης στους μαθητές πάνω από την Ακρόπολη συνοδευόμενη από δορυφορικές εικόνες και σχετικές πληροφορίες. Ενώ, η αναζήτηση σχετικών με το ερώτημα πληροφοριών από το διαδίκτυο είναι σύμφωνη με τις αρχές τις διερευνητικής κι ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner, καθώς ο μαθητής μέσα από την εύκολη πρόσβαση σε πλουραλισμό πληροφοριών καλείται να σκεφτεί κριτικά, να συγκρίνει, να συσχετίσει, να αναγάγει και να αποφασίσει μόνος του για την καταλληλότητα της πληροφορίας ως προς το ερώτημα και το σκοπό της δραστηριότητας που καλείται να υλοποιήσει. Η δραστηριότητα αυτή είχε διττή λειτουργία τόσο να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα των μαθητών, τις δεξιότητες αναζήτησης και διερεύνησης και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, όσο και να οργανώσει, να αναπαραστήσει και να οπτικοποιήσει τις γνώσεις τους ως προς τα μέρη και τα μνημεία της Ακρόπολης, προκειμένου να [90]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ προετοιμάσει τους μαθητές/τρις για την επόμενη διδακτική δραστηριότητα που ήταν η κατασκευή του «σταυρόλεξου της Ακρόπολης». Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, να τις συγκρίνουν, να τις επεξεργαστούν και να τις καταγράψουν για να διοργανώσουν από κοινού μια εκδήλωση για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, την οποία θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες τάξεις. Για την εργασία αυτήν θα χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο, τον κειμενογράφο, το Inspiration και την προβολή παρουσίασης. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σε θέματα χρήσης των λογισμικών είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι η δραστηριότητα είναι απαιτητική στο τεχνικό κομμάτι. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας ξεπερνά τις 3 διδακτικές ώρες. Κατά την διεκπεραίωση της τέταρτης δραστηριότητας οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που συνέλεξαν στην προηγούμενη δραστηριότητα και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που άντλησαν από συγκεκριμένες προτεινόμενες ιστοσελίδες του διαδικτύου σχετικά με ορισμένα γλυπτά, να κατασκευάσουν το «σταυρόλεξο της Ακρόπολης» χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hotpotatoes. Συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα ανέλαβε την πραγμάτευση διαφορετικών μνημείων του λόφου, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν στο τέλος μια συνολικότερη Εικόνα 1: Σταυρόλεξο της Ακρόπολης παρουσίαση των βασικότερων γλυπτών και ναών της Ακρόπολης. Παρόλο το κλειστό, συμπεριφοριστικό μαθησιακό χαρακτήρα του εν λόγω λογισμικού, η αξιοποίηση του προσεγγίστηκε εποικοδομητικά και γνωστικά, καθώς ζητήθηκε από τους μαθητές να κατασκευάσουν οι ίδιοι το σταυρόλεξο δίνοντάς τους σαφείς οδηγίες βημάτων με το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Έτσι, οι μαθητές αφού αρχικά όρισαν τη λέξη αναζήτησης, έπειτα κλήθηκαν να την περιγράψουν και να την ορίσουν, μια δραστηριότητα ιδιαίτερα μαθησιακή και εποικοδομητική. Τέλος, ακολούθησε μια μορφή ετεροαξιολόγησης, αφού οι δυο ομάδες αντάλλαξαν το σταυρόλεξο, το οποίο είχαν κατασκευάσει για να το λύσει η άλλη ομάδα διεκπεραιώνοντας παράλληλα και τη λειτουργία της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της πέμπτης δραστηριότητας, οι μαθητές κλήθηκαν να γνωρίσουν τα βασικότερα ιστορικά στοιχεία που προκάλεσαν φθορές και απώλειες στην Ακρόπολη καλλιεργώντας παράλληλα μια κριτική στάση απέναντι στον πόλεμο και στις καταστροφικές συνέπειές του. Τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα «Γλαύκα» (http://www.ysma.gr/theglafkaproject/#/el/home), που τους βοήθησε με παιγνιώδη τρόπο να γίνουν ειδικοί αποκατάστασης των μνημείων στο Εργαστήριο Τεχνολογίας της Ακρόπολης. Οι μαθητές ανέλαβαν, [91]

7 λοιπόν, το ρόλο του ερευνητή και επιχείρησαν να εντοπίσουν και να αναζητήσουν πηγές για τα βασικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία προκάλεσαν καταστροφές αλλά και απώλειες μνημείων, τμημάτων, γλυπτών της Ακρόπολης, καταλήγοντας ανατροφοδοτικά στις συνέπειες που μπορεί να έχει ένας πόλεμος στα ιστορικά μνημεία ενός λαού και στην στάση που πρέπει να τηρούν όσοι εμπλέκονται σε αυτόν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που αναζήτησαν σχετικά με το θέμα, τους δόθηκαν διευθύνσεις από συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες και να δουν σχετικές εικόνες και βίντεο. Στην εν λόγω δραστηριότητα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αξιοποιήθηκε περισσότερο ως πηγή και μέσο πληροφόρησης ενισχύοντας την διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Στην έκτη δραστηριότητα, οι μαθητές μεταφέρθηκαν με τη μηχανή του χρόνου στην Αθήνα την εποχή του Περικλή αναλαμβάνοντας και το ρόλο του δημοσιογράφου. Το γραφείο, λοιπόν, όπου εργάζονταν τους ανάθεσε να πάρουν συνέντευξη από τον Σωκράτη και έναν ιστορικό ή λογοτέχνη της εποχής. Ανέλαβαν, λοιπόν, την ευθύνη της σύνταξης μιας συνέντευξης και της διατύπωσης ορθών απαντήσεων μέσα από τη διαχείριση και την αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών που τους δόθηκε. Χρησιμοποίησαν το λογισμικό Wallwisher για να φτιάξουν ένα τοίχο συγκέντρωσης του υλικού που έπρεπε να μελετήσουν, ώστε να δημιουργήσουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των συνεντεύξεων. Με τον ρόλο αυτόν επιχειρήθηκε οι μαθητές να καλλιεργήσουν αρχικά την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στο ρόλο του ιστορικού προσώπου που μελετούσαν αφού έπρεπε να καταγράψουν και τις υποθετικές απαντήσεις του προσώπου στις ερωτήσεις που θα έθετε ο δημοσιογράφος και παράλληλα η μελέτη και η κατάκτηση γνώσεων σχετικά με τη ζωή και το έργο καθενός από αυτούς. Η δραστηριότητα αυτή θα αξιοποιούσε το λογισμικό γενικής χρήσης του κειμενογράφου, ο οποίος αποτελεί μια νέα μέθοδο γραφής διαφοροποιημένης ποιοτικά ως προς την συμβατική γραφή με το μολύβι και το χαρτί προσεγγίζοντας την, έτσι, ως δυναμική κι όχι ως στατική διαδικασία. Η νέα αυτή μορφή γραμματισμού δίνει τη δυνατότητα εύκολης παραγωγής, επεξεργασίας και τροποποίησης των ψηφιακών κειμένων, καθώς και εξοικείωσης των μαθητών με διαφορετικά ψηφιακά κειμενικά είδη, αφού οι μαθητές εκτός από τη σύνταξη της [92]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ συνέντευξης κλήθηκαν να εμπλουτίσουν το άρθρο τους και με σχετικές φωτογραφίες του συνεντευξιαζόμενου δίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Στην τελευταία δραστηριότητα, οι μαθητές στη δραστηριότητα αυτή θα μελετήσουν τη ζωή και το έργο του Περικλή, του πολιτικού που δημιούργησε τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Χρυσός Αιώνας του Περικλή». Οι μαθητές αναζήτησαν, μελέτησαν, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν σχετικές πληροφορίες για να δημιουργήσουν μια αφίσα βιογραφία αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο της εμβληματικής φυσιογνωμίας του Περικλή. Στόχος της δραστηριότητας τέθηκε οι μαθητές να γνωρίσουν σφαιρικότερα τη προσωπικότητα του Περικλή, να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ταυτίστηκε ένας ολόκληρος αιώνας λαμπρότητας με το όνομα του, αλλά και να προσεγγίσουν κριτικά ορισμένα χαρακτηριστικά του. Στο φύλλο εργασίας προτάθηκαν συγκεκριμένες ιστοσελίδες με πηγές πληροφοριών από όπου θα μπορούσαν να αναζητήσουν σχετικό υλικό. Η αφίσα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του πολυμεσικού εργαλείου Power Point, όπου διαμορφώθηκαν και αυξήθηκαν ανάλογα οι διαστάσεις της παρουσίασης, ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του τελικού προϊόντος της δραστηριότητας. Επελέγη το συγκεκριμένο λογισμικό, καθώς προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων συλλογής, οργάνωσης, διαχείρισης και καλαίσθητης παρουσίασης του τελικού προϊόντος προάγοντας ταυτόχρονα τον οπτικό γραμματισμό Συνολικότερα, προτιμήθηκε η παροχή συγκεκριμένων ιστότοπων για την αναζήτηση πληροφοριών σε όλα τα φύλλα εργασίας του project, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της πληροφορίας. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, ως ασφαλής πηγή πληροφοριών χωρίς στρεβλώσεις και ανακρίβειες, καθώς και πληροφοριακό υλικό από την ιστοσελίδα του «Μουσείου της Ακρόπολης» με σκοπό οι δραστηριότητες που ενέπλεκαν τις παραπάνω πηγές πληροφοριών να προάγουν τη πλοήγηση, την αναζήτηση, τη διερεύνηση και τη διαχείριση πληροφοριών μέσα από ποικίλες πηγές πληροφοριών πολυμεσικού χαρακτήρα. 7. Φύλλα εργασίας ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Όνομα ομάδας: Η τάξη σου διοργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Ακρόπολη. Οι παρακάτω δραστηριότητες θα σας καθοδηγήσουν και θα σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε σχετικά με τα μνημεία, το ρυθμό, την αρχιτεκτονική, τα γλυπτά και τους ναούς της, την ιστορία τους και για το ρόλο που έπαιζε το καθένα από αυτά. [93]

9 Ακρόπολη: Χρήση του διαδικτυακού υλικού Airpano: Πηγαίνετε στη διεύθυνση για να κάνετε μια εναέρια περιήγηση της Ακρόπολης. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να δείτε πανοραμικά τα μνημεία. Κάντε κλικ στα εικονίδια με τα ερωτηματικά πάνω στα μνημεία για να μεταφερθείτε στη Wikipedia και να πάρετε πληροφορίες για το κάθε μνημείο. Ανοίξτε την προβολή παρουσίασης κάνοντας κλικ εδώ και συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν. Ανοίξτε και φτιάξτε μια προβολή παρουσίασης στην οποία μπορείτε να συμπεριλάβετε κείμενα σχετικά με τα μέρη, τα γλυπτά, τους ναούς, τους αρχιτέκτονες, το ρυθμό, το εσωτερικό των ναών και ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς σημαντικό για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Επίσης, μπορείτε να συνοδεύετε τα κείμενα σας με σχετικές εικόνες και βίντεο. Μεταξύ των άλλων πρέπει να γίνουν αναφορές για τα Προπύλαια, το ναό της θεάς Νίκης, το Ερέχθειο και φυσικά για τον Παρθενώνα και την διακόσμησή του. Όνομα ομάδας: ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ Οι παρακάτω ιστότοποι θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα που μελετάτε. Ακρόπολη: ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 3 1. Χρησιμοποιώντας το Google earth πλοηγηθείτε πάνω από την Ακρόπολη και καταγράψτε ποια μέρη της έχουν διασωθεί ως σήμερα. 2. Κάντε μια διαδικτυακή επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί θα μπορέσετε να εντοπίσετε ποια τμήματα, γλυπτά, αγάλματα των μνημείων διασώζονται και εκτίθενται στην χώρα μας. Καταγράψετε όποια από αυτά σας έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί. 3. Πρόγραμμα Γλαύκα (Διαδικτυακή εφαρμογή): Επισκεφθείτε το site για να βρεθείτε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας της Ακρόπολης και να συμμετέχετε ως ειδικοί στην αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης από τις φθορές και τις βλάβες που υπέστησαν από [94]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διάφορες αιτίες στα χρόνια της ιστορίας τους. Πρέπει να περάσετε τις δοκιμασίες για να τα καταφέρετε! Όνομα ομάδας: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Χρήσιμοι ιστότοποι για: Τις καταστροφές και κλοπές Ακρόπολης: ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 1 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 2 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 3 Το Βρετανικό Μουσείο: ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 1 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 2 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 3 1. Αναζητήστε στους παραπάνω ιστότοπους σε ποια ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας καταστράφηκαν τα μνημεία της Ακρόπολης και του Παρθενώνα. Μελετήστε τα με τους συμμαθητές σας και έπειτα καταγράψτε τα πιο βασικά ιστορικά γεγονότα που προκάλεσαν καταστροφές, φθορές και απώλειες στο μνημείο της Ακρόπολης. 2. Ταξιδέψτε στο Βρετανικό Μουσείο, εντοπίστε και καταγράψτε ποια ελληνικά γλυπτά εκτίθενται σε αυτό. Έπειτα, συντάξτε μια επιστολή προς την Μεγάλη Βρετανία, όπου θα εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επιστραφούν τα Ελγίνεια μάρμαρα στην χώρα μας. 3. Ποιες συνέπειες έχει ένας πόλεμος στην ιστορία ενός λαού και τι στάση θα πρέπει να τηρούν όσοι πολεμούν απέναντι σε ιστορικά εθνικά μνημεία και για ποιον λόγο; [95]

11 Όνομα ομάδας: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Τα παρακάτω link θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες Λογοτέχνες: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 5 Ιστορικοί: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ 2 Πηγαίνετε στη διεύθυνση και δείτε το επεισόδιο 6 της σειράς της ΕΤ3 «animated φιλόσοφοι, Σωκράτης». Κρατήστε σημειώσεις σε ένα έγγραφο Word. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Wallwisher (http://padlet.com/wall/padcuptf0p) και φτιάξτε ένα τοίχο, που να περιέχει τις πληροφορίες και τις εικόνες που βρίσκει κάθε μέλος της ομάδας, για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε, ώστε να φτιάξετε τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων. Να βάλετε στον τοίχο σας και το έγγραφο Word που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Πρώτα πρέπει να συντάξετε τις ερωτήσεις που θέλετε να τους θέσετε. Πιθανές ερωτήσεις είναι οι εξής: Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο έργο σας και γιατί; Τι υπόθεση έχει; Πότε το συντάξατε; Τι ρόλο θεωρείτε ότι παίζουν στην εκπαίδευση των νέων τα έργα σας; Γιατί νομίζετε ότι θα μείνετε στην ιστορία; κι ό, τι άλλο θεωρείται εσείς σημαντικό το οποίο θα έπρεπε να αναφερθεί. Έπειτα να γράψετε τις πιθανές απαντήσεις με βάση τα στοιχεία που θα βρείτε στα παραπάνω link. Μην παραλείψετε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε μια εικόνα του ιστορικού ή λογοτέχνη που θα επιλέξετε να του πάρετε συνέντευξη στο σημείο που σας ζητείται. 1 η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ερώτηση 4: Απάντηση: Ερώτηση 5: Απάντηση: Ερώτηση 1: Απάντηση: Ερώτηση 2: Απάντηση: Ερώτηση 3: Απάντηση: [96]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ; Όνομα ομάδας: Ας γίνουμε ιστορικοί για να γνωρίσουμε τον Περικλή Έχετε ανοίξει τον εννοιολογικό χάρτη του «Χρυσού αιώνα», επιλέξτε την επιλογή «Περικλής» κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα. Εκεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή, τα έργα, τις μεταρρυθμίσεις κι ό,τι άλλο θεωρείτε χρήσιμο για την παρακάτω δραστηριότητα. 1. Ανοίξτε ένα κενό έγγραφο κειμένου κάνοντας κλικ πάνω στην «ΑΦΙΣΑ» και γράψτε ένα βιογραφικό σημείωμα του Περικλή για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Σ αυτό μπορείτε να συμπεριλάβετε όποια στοιχεία της ζωής του και του έργου του θεωρείται πιο σημαντικά με βάση τις πληροφορίες που σας δόθηκαν παραπάνω. 2. Κάντε αναζήτηση στο Google μια εικόνα του Περικλή. Έπειτα κάντε αντιγραφή της εικόνας πατώντας δεξί κλικ πάνω στην εικόνα κι επικολλήστε την στο φύλλο παρουσίασης που θα ανοίξετε παρακάτω. 8. Επέκταση Σεναρίου, προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες Το σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του δημοτικού κάνοντας βέβαια τις κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές για την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα και δυνατότητα των μαθητών. Ακόμη μπορεί να επεκταθεί στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στην Αισθητική Αγωγή, στη Μελέτη Περιβάλλοντος. 9. Βιβλιογραφία Πηγές Παπαδοπούλου, Καλλιρρόη (2009). Η ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης στη θεωρία του L. S. Vygotsky. Αθήνα: Gutenberg. Dewey, J. (1971). The Child and the Curriculum.Chicago: University of Chicago Press Driscoll, M (2005). Psychology of Learning for Instruction: Allyn and Bacon [97]

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το μάθημα της Ιστορίας μπορεί να τροφοδοτήσει την εκπαιδευτική πράξη με αμέτρητα εναύσματα για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή, με την προϋπόθεση ότι αξιοποιείται όλο το εύρος που προσφέρει ένα ιστορικό γεγονός και το πλαίσιό του. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία στη βιωματική μάθηση της Ιστορίας μέσω της αναζήτησης πηγών και της συλλογής και σύγκρισης πληροφοριών πέρα από τη μονοτονία, τη μονόπλευρη παρουσίαση και τη στατικότητα του σχολικού εγχειριδίου. Η σύγκριση των πληροφοριών ενεργοποιεί τη σκέψη, δημιουργεί έναν μαθητή, και κατ επέκταση έναν άνθρωπο, που διερωτάται, αμφιβάλλει, αντιπαραβάλλει, αναζητεί συνάγει συμπεράσματα, αντιλαμβάνεται μηνύματα, πέρα από αυτά που ενδεχομένως του επιβάλλονται. Ο μαθητής έτσι αναπτύσσει ιστορική συνείδηση και δεν αναλώνεται σε παθητική απομνημόνευση γεγονότων. Η Ιστορία σε συνδυασμό με την ολιστική, δημιουργική και διασκεδαστική μάθηση που προσφέρει η χρήση του υπολογιστή μπορεί να γίνει ένα γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο οι μαθητές έχουν θετική αντίληψη, εφόσον τους εμπλέκει ενεργά στη διαδικασία μάθησης σε συνδυασμό και με το κίνητρο που τους δημιουργεί το γεγονός ότι τα ενδιαφέροντά τους μπορούν να είναι χρήσιμα και στην τάξη. [98]

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ Δημοτικού.

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ Δημοτικού. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Θησέας: μύθος και ιστορία. 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριµία-στάσεις-συµπεριφορές

Μουσεία: Γνωριµία-στάσεις-συµπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριµία-στάσεις-συµπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο:

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο: ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής»

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» Αντωνιάδου Α. Μαρία Δασκάλα, 1 ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου marantoniadou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη.

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. 1 5 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. ΚΟΠΟ Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 1 3 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 2003-2007. ΚΟΠΟ Να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη

Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη Α. Γεραμάνη Α. Βαβουράκη Ελληνογερμανική Αγωγή 6 Νοεμβρίου 2016 Οι μαθητές της Ε τάξης στο πλαίσιο των διαθεματικών προγραμμάτων της τάξης τους ασχολούνται με τη βυζαντινή τέχνη σε ένα πρόγραμμα που εμπλέκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ 60/70 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΕΝΑΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ: Τεντολούρης Χρήστος ΚΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΣΕ ΣΕΚ Καρδίτσας ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δεκέμβριος 2010 Ιούνιος 2011 1. ΤΙΤΛΟΣ «ΑΓΩΓΟΙ - ΜΟΝΩΤΕΣ» ΤΑΞΗ: Ε' Δημοτικού 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου

Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου 1 Διάρκεια: 14 διδακτικές ώρες Μέθοδος: Διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) Τάξη: ΣΤ Δημοτικού 2 Project: Ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Όλοι διαφορετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

4ος Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας»

4ος Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας» 4ος Διαδικτυακός Διαγωνισμός ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας» 2011-2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. Γενικά στοιχεία Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα