Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων"

Transcript

1 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων Συμβόλαιο No TREN/07/FP6EN/S /038496

2 Εταίροι Νο. Συμμετέχοντες Ακρώνυμο Χώρα 1 Ente per le Nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Coordinator) ENEA 2 Istituto per la promozione dell innovazione tecnologica ISNOVA Ιταλία 3 Federazione Industrie Prodotti, Impianti e Servizi per le Costruzioni FINCO 4 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 5 Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας EBHE Ελλάδα 10 Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΚΕΔ 6 13 Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie Association des Industries de Produits de Construction ADEME AIMCC Γαλλία 7 8 Zhejiang Energy Research Institute China Building Energy Efficiency Association ZERI CBEEA Κίνα 9 Sofia Energy Centre SEC Βουλγαρία Danish Technological Institute Hovedorganisationen for Dansk Industri DTI DI Δανία 2

3 Συμμετέχουσες Χώρες: Δανία DTI - Danish Technological Institute DI - Hovedorganisationen for Dansk Industri Κίνα Γαλλία ADEME - Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'energie AIMCC - Association des Industries des Produits de Construction ZERI - Zhejiang Energy Research Institute CBEEA China Building Energy Efficiency Association Βουλγαρία SEC - Sofia Energy Centre Ιταλία ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ISNOVA - Istituto per la promozione dell innovazione tecnologica F.IN.CO. - Federazione Industrie, Prodotti, Impianti e Servizi per le Costruzioni Ελλάδα ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EBHE Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας ΚΕΔ Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου 3

4 Eco-Building Club (Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων) (1) ECO-BUILDING CLUB είναι το ακρωνύμιο του "Eco-Building International Club for advanced European sustainable energy technology dissemination in Europe and China. Το έργο είναι δράση SSA (Ειδικές Υποστηρικτές Δράσεις) που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΓΔ για την Ενέργεια & τις Μεταφορές στο πλαίσιο του 6 ου ΠΠ. Το έργο ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2007 και έχει διάρκεια 24 μήνες. 4

5 Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων (2) Το έργο καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες για διάδοση: 1. Οικολογικά κτίρια (υλικά, εξαρτήματα, συστήματα, σχεδιασμό, κλπ.) 2. Τεχνολογίες θέρμανσης ψύξης από ΑΠΕ 3. Πολυ-παραγωγή 5

6 Αντικείμενο (1) Το έργο στοχεύει: i. Στην προώθηση αποτελεσμάτων έργων έρευναςανάπτυξης και επίδειξης σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό κτιρίων, αποδοτικά και καινοτόμα δομικά υλικά, εξαρτήματα, συστήματα, όπως επίσης και νέες ενεργειακές τεχνολογίες σε στάδιο επίδειξης ή λίγο πριν την εισαγωγή τους στην αγορά Τεχνολογίες θέρμανσης ψύξης από ΑΠΕ Μικρής κλίμακας συμπαραγωγή ή τριπαραγωγή 6

7 Αντικείμενο (2) ii. Διευκόλυνση της διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων στην αγορά μέσω τηςάμεσηςεμπλοκήςτωνπαραγόντωντης αγοράς στις δράσεις προώθησης: δημιουργία της Λέσχης Οικολογικών Κτιρίων iii. ενίσχυση της περαιτέρω διάδοσης και επανάληψης των καλύτερων ερευνητικών & επιδεικτικών αποτελεσμάτων 7

8 Αντικείμενο (3) iv. Ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον κτιριακό τομέα και ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνητικών Ευρωπαϊκών έργων μέσω αποτελεσματικών δράσεων διάδοσης 8

9 Διάγραμμα έργου Δράσεις προετοιμασίας για ευρεία διάδοση: καταγραφή καινοτόμων αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών έργων Ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών έργων έρευνας, ανάπτυξης & επίδειξης Δημιουργία μιας διαδραστικής Λέσχης Οικολογικών Κτιρίων : ένα εθελοντικό σχέδιο δράσης για προώθηση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών έργων Δικτύωση της Λέσχης: επιλογή αποτελεσμάτων και υλοποίηση προμελετών σκοπιμότητας 9

10 Δράσεις Προετοιμασίας Αναγνώριση και συλλογή : i. Καινοτόμων Ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με εφαρμογή στα κτίρια; ii. Καλύτερων επιδεικτικών έργων (case studies). Αναγνώριση των παραγόντων της αγοράς: i. Αυτών που αναπτύσσουν την τεχνολογία /προμηθευτών/μεσαζόντων; ii. Παραγόντων κλειδιά στον κτιριακό τομέα (κατασκευαστές συστημάτων και εξαρτημάτων, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, αρχιτέκτονες ); iii.τελικούς χρήστες (κατασκευαστικές εταιρείες, δημόσιους φορείς, ). Δημιουργία ιστοσελίδας και μιας ηλεκτρονικής έξυπνης διαδραστικής βάσης δεδομένων για την ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων 10

11 Διάδοση αποτελεσμάτων Παγκόσμια διάδοση μέσω του ιστοχώρου του έργου Ημερίδες i. 4 σε εθνικό επίπεδο (Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία) ii. 1 σε περιφερειακό επίπεδο (Δανία) iii. 1 σε διεθνές (Κίνα) 11

12 Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων: Δημιουργία Η Λέσχη είναι μια νέα μέθοδος προσέγγισης, διαφορετική από τις συνήθεις προσεγγίσεις της αγοράς, όπου ο παράγοντας αγορά είναι απλώς λήπτης του μηνύματος. Εδώ, γύρω από το εικονικό στρογγυλό τραπέζι στο διαδίκτυο τηςλέσχηςκτιρίων, Οι παράγοντες της αγοράς γίνονται πρωταγωνιστές στη διάδοση των αποτελεσμάτων. 12

13 Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων: Συμμετοχή Η Λέσχη οικολογικών Κτιρίων είναι εθελοντική πρωτοβουλία. Παράγοντες-κλειδιά του τομέα που προσκαλούνται να συμμετέχουν είναι : οι εταίροι του έργου δημόσια ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, η αγορά: βιομηχανία δομικών υλικών, συστημάτων αυτοί που αναπτύσσουν και προωθούν /προμηθεύουν τεχνολογία μηχανικοί ενώσεις στον κτιριακό τομέα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας Η συμμετοχή στη Λέσχη γίνεται μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. 13

14 Λέσχη: Οφέλη για τους συμμετέχοντες Συμμετέχοντας στη Λέσχη, τα μέλη μπορούν να επωφεληθούν: από την ευκαιρία για ποιοτικές και άμεσες επαφές με υψηλού επιπέδου ειδικούς στον τομέα της ενέργειας και των κτιρίων; από την ανάλυση δυνατοτήτων αγοράς νέων προϊόντων σε διεθνές επίπεδο; διεθνή προβολή ως μέλη μέσω του ιστοχώρου του έργου; απευθείας εισαγωγή στην αγορά ως μέλος της Λέσχης, μαζί με τα προϊόντα δια μέσου δραστηριοτήτων διάδοσης; δημοσίευση των προμελετών σκοπιμότητας, σε πραγματικές περιπτώσεις, μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης και του ιστοχώρου Δημόσια αναγνώριση, μέσω των βραβείων της Λέσχης, για τις προσπάθειες της υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. 14

15 Λέσχη: Δικτύωση Τα μέλη της λέσχης θα συμβάλλουν εθελοντικά σε : στην επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος της αγοράς για την διάδοση καινοτόμων αποτελεσμάτων σχετικών έργων; αναγνώριση των καλύτερων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς; επίδειξη της σκοπιμότητας των αποτελεσμάτων με την υλοποίηση προμελετών σκοπιμότητας σε πραγματικές περιπτώσεις 15

16 Διάδοση αποτελεσμάτων έργου Βραβείο (Eco-Building Club Award) Ημερίδες διάδοσης αποτελεσμάτων έργου i. 4 σε εθνικό επίπεδο (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Βουλγαρία) ii. 1 σε περιφερειακό (Δανία) iii. 1 σε διεθνές (Κίνα) 16

17 Αναμενόμενα αποτελέσματα Ανάμεσα στα αποτελέσματα του έργου είναι: τεχνικά φύλλα για αποτελέσματα έργων έρευνας & ανάπτυξης φυλλάδια προώθησης για τα καλύτερα Ευρωπαϊκά επιδεικτικά έργα ιστοχώρος του έργου για διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου βάση δεδομένων δομημένη ανάλογα με τις ομάδες στόχους της αγοράς οργάνωση ημερίδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προμελέτες σκοπιμότητας για τα πιο υποσχόμενα αποτελέσματα έρευνας ανάπτυξης και επίδειξης με βάση τις τοπικές ανάγκες 17

18 Σινο-Ευρωπαϊκό Συνέδριο (1) 2-3 Ιουλίου 2008 Zhengzou, Κίνα Αντικείμενο Προώθηση Ευρωπαϊκών τεχνολογιών κτιρίων στην Κίνα Θεματολογία ΕνεργειακόςΣχεδιασμόςΚτιρίων Συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και αερισμού υψηλής απόδοσης Πολυπαραγωγή και ΑΠΕ σε κτίρια Ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων Έλεγχος και Επιθεώρηση Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων Νέες Ευρωπαϊκές τεχνολογίες και προϊόντα, προδιαγραφές κ.α. Σύνεδροι Αναμένονται περίπου 500 σύνεδροι από την Ευρώπη και την Κίνα Πολιτικοί παράγοντες, σχεδιαστές, προμηθευτές, κατασκευαστές, μεσίτες ακινήτων και ερευνητές 18

19 Σινο-Ευρωπαϊκό Συνέδριο (2) 2-3 Ιουλίου 2008 Zhengzou, Κίνα Τόπος διεξαγωγής: Yingbin Hotel of the Yellow River Henan Zhengzou, Κίνα Επικοινωνία: Huang Dongfeng (on behalf of ZERI and CBEEA) Zhejiang Energy Research Institute 218 Wen'er Road Hangzhou Tel: fax:

20 Λέσχη οικολογικών κτιρίων Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Σεπτέμβριος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Σεπτέμβριος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Título del boletíngrasp-med

Título del boletíngrasp-med Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Título del boletíngrasp-med Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Newsletter Nº3 Σεπτέμβριος 2014 Τι νεότερο υπάρχει στο GRASP; Σε αυτό το τεύχος: Τι νεότερο υπάρχει στο 1 Εσωτερικές συναντήσεις Συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πλαίσιο του προγράμματος GreenBuilding...1 2. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PV-NET ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα