ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:"

Transcript

1 ιεύθυνση E - Οριζόντιες πολιτικές και δίκτυα Μονάδα E2 ίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας/ Πλατφόρµα Παρακολούθησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»/Σύµφωνο των ηµάρχων/εοεσ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΤΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ Εισηγήτρια: η κ. Nilgun Canver (UK/PES) Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν έχει σκοπό να αναπαραγάγει όλες τις συµβολές στη διαβούλευση που διοργάνωσε το ίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας σχετικά µε την ανακοίνωση «Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά µέτρα της ΕΕ: οικοδόµηση εµπιστοσύνης µέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης» (COM (2012) 95 final), αλλά να συνοψίσει τα κυριότερα σηµεία τους. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι καθαρά ενδεικτικές. Η έκθεση δεν δεσµεύει τη διοίκηση της ΕτΠ και δεν προδικάζει το τελικό περιεχόµενο της σχετικής γνωµοδότησής της. EL

2 - 2 - Η έκθεση συντάχθηκε από το ίδρυµα Ecologic (Βερολίνο, Γερµανία). εν εκπροσωπεί τις επίσηµες απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών. Ecologic Institute Pfalzburger Straße 43/ Berlin Germany

3 - 3 - Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Σύνοψη και ανάλυση των συµβολών Εφαρµογή του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές (Ερώτηση 1) Επικουρικότητα: Βελτίωση της γνώσης όσον αφορά την εφαρµογή - Ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες (Ερώτηση 2) Επικουρικότητα: Επιθεωρήσεις και εποπτεία όσον αφορά την εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο (Ερώτηση 3) Επικουρικότητα: Επιθεωρήσεις και εποπτεία σε ενωσιακό επίπεδο (Ερώτηση 4) Επικουρικότητα: ιαχείριση καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο (Ερώτηση 5) Επικουρικότητα: Πρόσβαση στη δικαιοσύνη (Ερώτηση 6) Συµπεράσµατα Παράρτηµα 1: Ερωτηµατολόγιο Παράρτηµα 2: Συµβολές Κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδέρας Περιφερειακή Συνέλευση της Καταλονίας / Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Καταλονίας Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα Κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων ηµοτικό Συµβούλιο του Άντριµ Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών...45 Το παρόν έγγραφο αποτελείται από 49 σελίδες.

4 - 4-1.Εισαγωγή Η κ. Nilgun Canver ([UK, PES, Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), εισηγήτρια του φακέλου «Προς ένα 7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον - Καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ»] ζήτησε από το ίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας ( ΠΕ) να διοργανώσει στοχευµένη σχετική διαβούλευση. Ως εκ τούτου, το ΠΕ υπέβαλε στα µέλη του ένα ερωτηµατολόγιο µε θέµατα σχετικά µε την επικουρικότητα. 1 Η διαβούλευση διήρκεσε από τις 25 Μαΐου έως τις 6 Ιουλίου Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να συγκεντρωθούν αντιδράσεις στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2012 µε τίτλο «Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά µέτρα της ΕΕ: οικοδόµηση εµπιστοσύνης µέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης» (COM (2012) 95 final), ιδίως όσον αφορά τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ και τις απόψεις των συµµετεχόντων ως προς συγκεκριµένες επιλογές για την ενίσχυση της εφαρµογής του περιβαλλοντικού δικαίου και ιδιαίτερα ως προς την αρχή της επικουρικότητας. Πρόσθετος στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν στη γνωµοδότηση που καταρτίζει αυτόν τον καιρό η ΕτΠ για την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειµένου να συµβάλει στις εργασίες σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για το 7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον. Η διαβούλευση κατέληξε στην παραλαβή οκτώ απαντήσεων, από έναν τοπικό και επτά περιφερειακούς ενδιαφερόµενους φορείς, προερχόµενους από πέντε κράτη µέλη: παρελήφθησαν, συγκεκριµένα, µία απάντηση από τη Γερµανία, µία από την Ιταλία, µία από την Πορτογαλία, τέσσερις από την Ισπανία και µία από το Ηνωµένο Βασίλειο. Επιπροσθέτως, η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών (VNG) εξέδωσε µια γνωµοδότηση ως συµβολή στο έγγραφο εργασίας της εισηγήτριας µε τίτλο «Προς ένα 7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον - Καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ», το συναφές περιεχόµενο της οποίας χρησιµοποιήθηκε στην κατάρτιση της παρούσας έκθεσης. 1 Βλ. Παράρτηµα 1.

5 - 5 - Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τους φορείς που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της διαβούλευσης. Πίνακας 1: Κατάλογος συµµετεχόντων στη διαβούλευση # Χώρα Αρχή ιοικητικό επίπεδο ίκτυο 1 Γερµανία Κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Referat Fachübergreifendes Recht) 2 Ιταλία Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε 3 Πορτογαλία Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδέρας (Direḉão Regional dos Assuntos Π ΠΕ Europeus e da Cooperaḉão Externa) 4 Ισπανία Περιφερειακή Κυβέρνηση της Π άλλοι Καταλονίας ενδιαφερόµενοι (Secretaria de Medi Ambient i φορείς Sostenibilitat) 5 Ισπανία Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Καταλονίας 2 6 Ισπανία Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Π ΠΕ Εξτρεµαδούρα 7 Ισπανία Κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων Π (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Agricultura y Pesca) 8 Ηνωµένο Βασίλειο Π Π Π ΠΕ ΠΕ ΠΕ ηµοτικό Συµβούλιο του Άντριµ Τ άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς 9 Κάτω Χώρες Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) Σηµ.: Τ=Τοπικό, Π=Περιφερειακό Τ ΠΕ 2 Η συµβολή του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Καταλονίας ταυτίζεται µε τη συµβολή της Περιφερειακής της Κυβέρνησης.

6 - 6-2.Σύνοψη και ανάλυση των συµβολών 2.1 Εφαρµογή του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές (Ερώτηση 1) A. Μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο Επτά από τις εννέα συµβολές που παρελήφθησαν δηλώνουν ότι οι υπογράφουσες τοπικές ή περιφερειακές αρχές συµµετέχουν στη µεταφορά του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους τους (Γερµανία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο). Ένας συµµετέχων λέει ότι αυτό αποτελεί αρµοδιότητα πρωτίστως του κεντρικού επιπέδου διακυβέρνησης, ενώ η τελευταία συµβολή δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό το θέµα. Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) σχολιάζει ότι η Αυτόνοµη Κοινότητα της Χώρας των Βάσκων έχει την αρµοδιότητα να αναπτύσσει και να θέτει σε εφαρµογή τους βασικούς κανονισµούς στον τοµέα του περιβάλλοντος και ότι, στο πλαίσιο αυτό, εγκρίνει κανονιστικές ρυθµίσεις και συµµετέχει στην κατάρτιση της εθνικής νοµοθεσίας για τη µεταφορά της νοµοθεσίας της ΕΕ. Στην Ιταλία, οι τοπικές ή/και οι περιφερειακές αρχές δεν συµµετέχουν στη µεταφορά του ενωσιακού δικαίου. Η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε απαντά ότι, στην ιταλική έννοµη τάξη, ο ρόλος της µεταφοράς του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό ανήκει πρωτίστως στο κεντρικό επίπεδο διακυβέρνησης. Η εθνική νοµοθεσία µπορεί επίσης να προδιορίζει τις γενικές αρχές που οφείλουν να τηρούν οι περιφέρειες κατά την εφαρµογή των µέτρων. B. Εφαρµογή του άµεσα εφαρµοστέου και του µεταφερθέντος δικαίου της ΕΕ (π.χ. έκδοση αδειών) Οι οκτώ αρχές που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο (επτά περιφερειακές και µία τοπική) αναφέρουν ότι συµµετέχουν στην εφαρµογή και στην επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, είτε αυτό είναι άµεσα εφαρµοστέο είτε έχει µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Η γνωµοδότηση της Ένωσης ήµων των Κάτω Χωρών δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό το θέµα. Το ηµοτικό Συµβούλιο του Άντριµ (Ηνωµένο Βασίλειο) διευκρινίζει ότι συµµετέχει στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ όποτε προβλέπεται. Η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε (Ιταλία) δηλώνει ότι, σύµφωνα µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων που προβλέπει η ιταλική νοµοθεσία, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές είναι διοικητικώς αρµόδιες για την έκδοση των περιβαλλοντικών αδειών. Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) εξηγεί ότι συµµετέχει στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ µέσω της έκδοσης αδειών. Γ. Επιβολή

7 - 7 - Οι οκτώ αρχές που έλαβαν µέρος στη διαβούλευση δηλώνουν ότι συµµετέχουν στην επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Η γνωµοδότηση της Ένωσης ήµων των Κάτω Χωρών δεν αναφέρεται σε αυτό το θέµα. Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) αναφέρει στα σχόλιά της ότι συµµετέχει στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ µέσω της έκδοσης αδειών (βλ. σηµείο Β «Εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ») και µέσω της εκτέλεσης των απαιτούµενων ενεργειών για την επιβολή. Η Νοµοθετική Συνέλευση των Μάρκε αναφέρει ότι στην Ιταλία οι εργασίες για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία ασκούνται πρωτίστως από τις τοπικές αρχές. 2.2 Επικουρικότητα: Βελτίωση της γνώσης όσον αφορά την εφαρµογή - Ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες (Ερώτηση 2) Τέσσερις από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση πιστεύουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 3 πρέπει να ενισχυθούν, προκειµένου να βελτιωθεί η γνώση όσον αφορά την εφαρµογή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. ύο συµµετέχοντες φρονούν ότι η ενίσχυση αυτή δεν είναι απαραίτητη και ένας δεν απαντά σαφώς στην ερώτηση, αλλά αφήνει να εννοηθεί, µέσα από ένα αναλυτικό σχόλιο, ότι οι διατάξεις της οδηγίας αρκούν κατά βάση για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε σωστή περιβαλλοντική πληροφόρηση. Ένας από τους φορείς που συµµετείχαν στη διαβούλευση φαίνεται διστακτικός έναντι της δηµιουργίας νέων συστηµάτων πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ και ένας άλλος δεν απαντά σε αυτήν την ερώτηση. Ενίσχυση της οδηγίας για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες Μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας πρέπει να ενισχυθούν, το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα (Ισπανία) παρατηρεί ότι το πρόβληµα µε την οδηγία για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες έγκειται στη δυσκολία των πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση και να συµβουλευθούν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Θα ήταν προτιµότερο, αντίθετα, να µελετηθεί η καθιέρωση ενός συστήµατος που παρέχει πρόσβαση στην ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία σε πραγµατικό χρόνο. Αν και η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε (Ιταλία) πιστεύει ότι οι διατάξεις της οδηγίας αρκούν κατά βάση για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε σωστή περιβαλλοντική πληροφόρηση, τονίζει επίσης ορισµένα τεχνικά περισσότερο ζητήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να διευθετηθούν σε πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας. Κατά τη γνώµη της, θα ήταν επιθυµητό να διατίθενται οι περιβαλλοντικές πληροφορίες πρωτίστως σε ηλεκτρονική µορφή µέσω των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, πράγµα που το άρθρο 7 της οδηγίας προβλέπει µόνον εφόσον υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα διασύνδεσης των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων που περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες και να µελετηθούν δεσµευτικοί κανόνες που 3 Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

8 - 8 - να επιβάλλουν στα κράτη µέλη να δηµοσιοποιούν την ύπαρξη αυτών των βάσεων δεδοµένων. Η Νοµοθετική Συνέλευση των Μάρκε δηλώνει ακόµη ότι το επόµενο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, όπως και η επόµενη φάση προγραµµατισµού ( ) των ταµείων συνοχής της ΕΕ, θα πρέπει να περιλαµβάνουν ειδικά µέτρα για τη στήριξη, όχι µόνο της περιβαλλοντικής εποπτείας, αλλά και της εφαρµογής συστηµάτων για τη διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Όχι στην ενίσχυση της οδηγίας για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες Οι κυβερνήσεις της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) και του κρατιδίου της Βαυαρίας (Γερµανία) πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και ότι οι τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας και η υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία παρέχουν ήδη στους πολίτες επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες. Η γερµανική αρχή δηλώνει επίσης ότι η ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες, τόσο µε συµβατικά όσο και µε ηλεκτρονικά µέσα, ρυθµίζεται εκτενώς στη Γερµανία µε δεσµευτικές διατάξεις. Η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών (VNG), παρότι συµφωνεί µε την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσµατικών και ευέλικτων συστηµάτων πληροφόρησης για τη βελτίωση της γνώσης όσον αφορά την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ, προτιµά τη χρήση των υποδοµών που υπάρχουν ήδη στα κράτη µέλη. Συνιστά µάλιστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτίµηση αντικτύπου, για να εξακριβώσει κατά πόσο είναι βάσιµη αυτή η απαίτηση. Πριν ολοκληρωθεί αυτή η εκτίµηση, η VNG θεωρεί πρόωρο να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή περιβαλλοντικών πληροφοριών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να εργαστούν για την ενίσχυση της ανταλλαγής εµπειριών σε αυτό το πεδίο. Η συµµετέχουσα αρχή από το Ηνωµένο Βασίλειο δεν απαντά στην ερώτηση. 2.3 Επικουρικότητα: Επιθεωρήσεις και εποπτεία όσον αφορά την εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο (Ερώτηση 3) Έξι από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση πιστεύουν ότι πρέπει να αναβαθµιστεί το υφιστάµενο πλαίσιο της ΕΕ για τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία σε εθνικό επίπεδο, 4 το οποίο εφαρµόζεται επί του παρόντος µόνο στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τρεις συµµετέχοντες πιστεύουν ότι η αναβάθµιση αυτή πρέπει να γίνει µέσω συστάσεων και δύο ζητούν δεσµευτικούς κανόνες. Ένας συµµετέχων πιστεύει ότι χρειάζονται τόσο συστάσεις όσο και δεσµευτικοί κανόνες. Τρεις από τους συµµετέχοντες δεν θεωρούν την αναβάθµιση απαραίτητη. Αναβάθµιση του υφιστάµενου πλαισίου της ΕΕ για τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία σε εθνικό επίπεδο 4 Σύσταση 2001/331/ΕΚ για τον καθορισµό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη

9 - 9 - Οι τρεις υποστηρικτές της αναβάθµισης βάσει συστάσεων είναι το Περιφερειακό Κοινοβούλιο και η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καταλονίας (Ισπανία) και το ηµοτικό Συµβούλιο του Άντριµ (Ηνωµένο Βασίλειο). Το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα (Ισπανία) και η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε (Ιταλία) ζητούν δεσµευτικούς κανόνες. Το Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα θεωρεί απολύτως απαραίτητη τη βελτίωση του συστήµατος επιθεωρήσεων και εποπτείας από την ΕΕ µέσω δεσµευτικών κανόνων, οι οποίοι επιτρέπουν την εναρµόνιση αυτών των θεµάτων, σε αντιδιαστολή προς τις συστάσεις, οι οποίες µπορεί να τεθούν ή να µην τεθούν σε εφαρµογή. Η Νοµοθετική Συνέλευση των Μάρκε πιστεύει ότι η δεσµευτική νοµοθεσία εγγυάται ότι, σε περίπτωση αδράνειας του κράτους µέλους όσον αφορά τη µεταφορά/εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ, θα υπάρχουν συγκεκριµένες µορφές κυρώσεων και αποτροπών. Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδέρας (Πορτογαλία) ζητεί σε αυτό το πλαίσιο τόσο συστάσεις όσο και δεσµευτικούς κανόνες. Όσον αφορά τις συστάσεις, λέει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν µεθοδολογίες και διαδικασίες οι οποίες να εξασφαλίζουν µεν τυποποίηση της εποπτείας και των επιθεωρήσεων, αλλά να επιτρέπουν ταυτόχρονα και καλύτερη προσαρµογή και ευελιξία σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Όσον αφορά τις υποχρεωτικές ρυθµίσεις, ζητεί να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για απλοποίηση και πιο αποτελεσµατική ολοκλήρωση των διάφορων εποπτικών φορέων, µε αποφυγή ταυτόχρονα των επικαλύψεων και των κενών. Όχι στην αναβάθµιση Οι κυβερνήσεις της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) και του κρατιδίου της Βαυαρίας (Γερµανία) υποστηρίζουν ότι η αναβάθµιση του πλαισίου για τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία δεν είναι απαραίτητη, επειδή θεωρούν αρκετό το ήδη καθιερωµένο σύστηµα. Στην περίπτωση της βασκικής κυβέρνησης, το επιχείρηµα είναι ότι το τρέχον σύστηµα επιθεωρήσεων και εποπτείας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων είναι επαρκές και ενδεδειγµένο. Η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας εξηγεί ότι η νοµοθεσία για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στη Γερµανία είναι κατά παράδοση πολύ αναπτυγµένη. Ακόµη και η οργανωτική δοµή της αρχής που ασκούν τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία είναι πολύ λεπτοµερώς ρυθµισµένη σε περιφερειακό επίπεδο από το Σύνταγµα. Για τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου, 5 η κυβέρνηση της Βαυαρίας πιστεύει ότι πρέπει να αποφευχθούν οι νέες γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Τονίζει δε ότι στη Γερµανία οι συστάσεις της ΕΕ λαµβάνονται τουλάχιστον στον ίδιο βαθµό υπόψη. Εξάλλου, στη σηµερινή εποχή των περιορισµένων δηµόσιων προϋπολογισµών εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, έµφαση θα πρέπει αντίθετα να δοθεί στη χρήση των διαθέσιµων διοικητικών πόρων µε τρόπο πιο έξυπνο και πιο συνεπή µε την εφαρµοστέα περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών πιστεύει ότι οι τοπικές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να ασκούν τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. 5 «Better regulation» στα αγγλικά στην απάντηση της κυβέρνησης του κρατιδίου της Βαυαρίας (Γερµανία), Ερώτηση 3, σελ. 6.

10 Επικουρικότητα: Επιθεωρήσεις και εποπτεία σε ενωσιακό επίπεδο (Ερώτηση 4) ύο από τους φορείς που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να δηµιουργήσει το δικό της σύστηµα επιθεωρήσεων και εποπτείας, το οποίο θα συµπληρώνει µε στοχευµένο τρόπο τους εθνικούς µηχανισµούς και τα µέτρα, ενώ ένας άλλος φορέας συµφωνεί υπό όρους µε αυτή την πρόταση. Οι άλλοι τρεις συµµετέχοντες στη διαβούλευση δεν θεωρούν απαραίτητο ένα τέτοιο σύστηµα. Σύστηµα επιθεωρήσεων και εποπτείας ενωσιακού επιπέδου Υπέρ ενός συστήµατος επιθεωρήσεων και εποπτείας ενωσιακού επιπέδου τάσσονται η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδέρας (Πορτογαλία) και το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα (Ισπανία). Το τελευταίο αναφέρει ότι το περιβάλλον είναι τόσο σηµαντικό για όλους τους πολίτες της ΕΕ ώστε δικαιολογείται η ανάθεση στην ΕΕ εξουσιών επιθεώρησης και εποπτείας των εγκαταστάσεων µε οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. Η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών συµφωνεί µε την ανάγκη εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών για την επιθεώρηση και την εποπτεία του εξοπλισµού και των συσκευών, αλλά µόνον εφόσον το νέο πλαίσιο έχει τη µορφή συστάσεων, ακολουθεί προσέγγιση βασισµένη στους κινδύνους και επιδέχεται προσαρµογή, ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα µέσα, πέραν των επιθεωρήσεων, για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης. Τέλος, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για αυτές τις δραστηριότητες, χωρίς πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις σε άλλες, τοµεακές οδηγίες. Αντιθέτως, εάν είναι απαραίτητο, εκείνες θα πρέπει να προσαρµοστούν στο νέο πλαίσιο. Η οµοιόµορφη εφαρµογή του πλαισίου για τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία θα µπορούσε, ακόµη, να διευκολυνθεί µέσω της συνεχούς βελτίωσης της εφαρµογής του και µέσω συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, τα κοινά έργα εφαρµογής, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζοµένων σε αυτό το πεδίο και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οδηγιών, εργαλείων και κοινών προτύπων. Ένα χρήσιµο παράδειγµα που θα πρέπει να εξεταστεί εδώ είναι το δίκτυο IMPEL. 6 Όχι στο σύστηµα ενωσιακού επιπέδου Οι έξι άλλοι συµµετέχοντες στη διαβούλευση είναι κατά ενός τέτοιου συστήµατος της ΕΕ, για τους εξής λόγους: Η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε (Ιταλία) πιστεύει ότι, αντί της δηµιουργίας ενός συστήµατος επιθεωρήσεων και εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήταν προτιµότερο να αυξηθεί η ευθύνη των εθνικών αρχών στο κεντρικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Οι επιθεωρήσεις από την ΕΕ θα πρέπει να διατηρηθούν ως δεύτερο επίπεδο ελέγχου και να πραγµατοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα. 6 ίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας

11 Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) ισχυρίζεται ότι η µεταφορά των επιθεωρήσεων και της εποπτείας στο επίπεδο της ΕΕ θα περιέπλεκε αυτές τις δραστηριότητες, ενώ η εγγύτητα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών επιτρέπει µια πιο ευέλικτη και άρα πιο αποτελεσµατική αντίδραση σε οποιοδήποτε πρόβληµα ή παράβαση της νοµοθεσίας. Ωστόσο, η βασκική κυβέρνηση θεωρεί επιθυµητή την καθιέρωση κοινών κριτηρίων για τις παρεµβάσεις της ΕΕ, ώστε οι εγκαταστάσεις να αντιµετωπίζονται µε τυποποιηµένο τρόπο σε όλη την ΕΕ και να µην υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες επιθεώρησης στα κράτη µέλη, µε διαφορετικό κόστος τόσο για τις αρχές όσο και για τους φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων, και µε πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας είναι επίσης κατά της δηµιουργίας συστήµατος επιθεωρήσεων και εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων διοικητικών δοµών, σε επίπεδο ΕΕ. Κατά τη γνώµη της, παρόµοιες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ενώ ιδίως τα καθήκοντα επιβολής σε επίπεδο ΕΕ αντιβαίνουν στις αρχές αυτές. Επιπλέον, η βαυαρική κυβέρνηση πιστεύει ότι µια συγκεντρωτιική οργάνωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από τις Βρυξέλλες ή την Κοπεγχάγη δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να καλύψει τις απαιτήσεις τοπικής επιβολής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 2.5 Επικουρικότητα: ιαχείριση καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο (Ερώτηση 5) Οι συστάσεις για τη διαχείριση των καταγγελιών από τα κράτη µέλη προτιµώνται από τρεις συµµετέχοντες στη διαβούλευση, οι δεσµευτικοί κανόνες προτιµώνται πάλι από τρεις, ενώ ένας συµµετέχων επιλέγει και τις δύο προτάσεις. ύο συµµετέχοντες πιστεύουν ότι η ΕΕ δεν πρέπει να θεσπίσει κριτήρια για τη διαχείριση των καταγγελιών από τα κράτη µέλη. Καθορισµός κριτηρίων για τη διαχείριση των καταγγελιών σε επίπεδο ΕΕ Όλοι οι φορείς που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, πλην της κυβερνήσεως του κρατιδίου της Βαυαρίας (Γερµανία), θεωρούν επιθυµητό τον καθορισµό συγκεκριµένων κριτηρίων για τη διαχείριση των καταγγελιών από τα κράτη µέλη. Η έκδοση συστάσεων για τον σκοπό αυτό προτιµάται από το Περιφερειακό Κοινοβούλιο και την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καταλονίας (Ισπανία) και από το ηµοτικό Συµβούλιο του Άντριµ (Ηνωµένο Βασίλειο). Η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε (Ιταλία), η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) και το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα (Ισπανία) προτιµούν τους δεσµευτικούς κανόνες.

12 Η Νοµοθετική Συνέλευση των Μάρκε δηλώνει ότι οι καταγγελίες για παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο των καταγγελιών, τις οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να υποβάλουν στα ευρωπαϊκά όργανα, µέσω του ιαµεσολαβητή ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να εξακριβωθεί αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει. Πριν προσδιοριστεί αν χρειάζεται ή όχι να θεσπίσει η ΕΕ ειδικό µηχανισµό για την κατάθεση καταγγελιών, θα πρέπει να αξιολογηθεί το αποτέλεσµα των µέσων που αναφέρονται στην Ερώτηση 5. Αν επιλεγεί η καθιέρωση ιδιαίτερης µεθόδου προσφυγής, η καθιέρωση αυτή θα ήταν προτιµότερο να γίνει µε νοµοθετική πράξη παρά µε µη δεσµευτικά µέσα. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη διαχείριση των καταγγελιών, η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε θα προτιµούσε να δηµιουργηθεί ειδική ευρωπαϊκή αρχή για τον σκοπό αυτό ή να διευρυνθούν οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου. Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων πιστεύει ότι η διαχείριση των καταγγελιών από τα κράτη µέλη πρέπει να γίνεται µε όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφο τρόπο, παρέχοντας στους πολίτες και στους φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων όλες τις απαιτούµενες εγγυήσεις. 7 Εποµένως, πρέπει να γίνεται µέσω νοµικά δεσµευτικών κανόνων, υπό την προΰπόθεση ότι η νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους επιτρέπει τον καθορισµό των σχετικών κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που δεν είναι βέβαιο, αφού µπορεί να ενέχονται ευαίσθητα ζητήµατα όπως το ποινικό δίκαιο. Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδέρας (Πορτογαλία) συµφωνεί τόσο µε τις συστάσεις όσο και µε τους δεσµευτικούς κανόνες. Όχι στα κριτήρια για τη διαχείριση των καταγγελιών Η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας δεν θεωρεί απαραίτητο να καθορίσει η ΕΕ κριτήρια για τη διαχείριση των καταγγελιών από τα κράτη µέλη µέσω συστάσεων ή µέσω δεσµευτικών κανόνων. Η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών (VNG) αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των καταγγελιών είναι σηµαντικό ζήτηµα. Ωστόσο, όσον αφορά τις καταγγελίες που υποβάλλονται από τους πολίτες και προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στις πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέµατα, η VNG ανησυχεί µήπως οι νέες κατευθυντήριες γραµµές γίνουν στην πράξη ανεξάρτητη πηγή νοµοθεσίας, ιδίως σε περιπτώσεις που υπερβαίνουν τους σαφείς νοµικούς κανόνες. Η VNG τονίζει ότι οι καταγγελίες που αφορούν την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ στις Κάτω Χώρες είναι σπάνιες συγκριτικά µε άλλα κράτη µέλη, εν µέρει επειδή ο αριθµός των παραβάσεων είναι µικρός. 2.6 Επικουρικότητα: Πρόσβαση στη δικαιοσύνη (Ερώτηση 6) Επτά συµµετέχοντες στη διαβούλευση πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να καθορίσει τους όρους για την αποτελεσµατική και αποδοτική πρόσβαση στα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά όλους τους τοµείς του 7 Ο φορέας που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο εξ ονόµατος της κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων δεν προσδιορίζει ποιες εγγυήσεις θα ήταν απαραίτητες.

13 ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου. Ο τελευταίος παρέχει την εξειδικευµένη υποστήριξή του για τη δράση της ΕΕ επ' αυτού του θέµατος. Ένας συµµετέχων είναι κατά της δράσης της ΕΕ σε αυτό το πεδίο. Καθορισµός των όρων πρόσβασης στα εθνικά δικαστήρια από την ΕΕ ύο από τους επτά συµµετέχοντες που προτιµούν την παρέµβαση της ΕΕ ζητούν να καθοριστούν οι όροι µέσω συστάσεων: πρόκειται για το ηµοτικό Συµβούλιο του Άντριµ (Ηνωµένο Βασίλειο) και η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μαδέρας (Πορτογαλία). Οι πέντε συµµετέχοντες που προτιµούν τους δεσµευτικούς κανόνες είναι η (Ιταλία), το Περιφερειακό Κοινοβούλιο και η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καταλονίας (Ισπανία), η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία) και το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα (Ισπανία). Οι απόψεις τους έχουν αναλυτικά ως εξής: Η Νοµοθετική Συνέλευση της Περιφέρειας Μάρκε πιστεύει ότι, αν η παρακολούθηση των διαδικασιών για παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ δείξει ότι είναι σκόπιµο να θεσπιστούν νέες διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν καθολικά δεσµευτικοί κανόνες, π.χ. µε τη µορφή οδηγίας ή κανονισµού. Η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων επαναλαµβάνει την παρατήρησή της όσον αφορά το κατά πόσο οι έννοµες τάξεις των κρατών µελών επιτρέπουν την υιοθέτηση νοµικά δεσµευτικής νοµοθεσίας για δικαστικά θέµατα από την ΕΕ. Τέλος, το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Εξτρεµαδούρα πιστεύει ότι το περιβάλλον είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα, που θα χρειαζόταν τουλάχιστον µια σειρά συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών, οι οποίες θα τα δέσµευαν να τηρούν ενιαία πρότυπα και να προβλέπουν υποχρεωτική πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσον αφορά το περιβάλλον. Η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών (VNG) δεν είναι αντίθετη στη δράση σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον η δράση αυτή δεν µειώνει τα επίπεδα προστασίας που παρέχει σήµερα η Σύµβαση του Aarhus και δεν αυξάνει τον διοικητικό φόρτο. Η VNG συνιστά, συνεπώς, στην Επιτροπή των Περιφερειών να ζητήσει σχετική εκτίµηση αντικτύπου. Όχι στον καθορισµό των όρων πρόσβασης στα εθνικά δικαστήρια από την ΕΕ Η κυβέρνηση του κρατιδίου της Βαυαρίας επισηµαίνει ότι οι διαδικασίες νοµικής προστασίας συγκαταλέγονται ήδη στις βασικές πτυχές του γερµανικού συνταγµατικού και παράγωγου δικαίου. 8 Κατά τα λεγόµενά της, το γερµανικό σύστηµα νοµικής προστασίας είναι εκτενώς ρυθµισµένο από άποψη τόσο διοικητικής διαδικασίας όσο και πρόσβασης στα δικαστήρια και, επιπλέον, οι εφαρµοσµένες νοµικές δοκιµές χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ευρύ πεδίο. 8 Το παράγωγο δίκαιο περιλαµβάνει τη νοµοθεσία που προκύπτει από το πρωτογενές.

14 Η βαυαρική αρχή υπογραµµίζει, επίσης, ότι η πρόσβαση στα δικαστήρια αναπροσδιορίζεται αυτόν τον καιρό εκτενέστερα, ανοίγοντας και στις αναγνωρισµένες ενώσεις, σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Aarhus και την απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου της 5ης εκεµβρίου 2011 (Trianel). Εποµένως, πρόσθετα µέτρα της ΕΕ, πέραν της οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν είναι απαραίτητα και απορρίπτονται, αφού η ΕΕ δεν διαθέτει τις απαιτούµενες αρµοδιότητες.

15 Συµπεράσµατα Το µικρό δείγµα των συµβολών (τέσσερις από την Ισπανία και από µία από τις Γερµανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ηνωµένο Βασίλειο) στη διαβούλευση µε θέµα «Προς ένα 7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον - Καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ» και η γνωµοδότηση της Ένωσης ήµων των Κάτω Χωρών (VNG), που συνοψίζονται στην παρούσα έκθεση, δεν επαρκεί για να παρασχεθεί µια αντιπροσωπευτική επισκόπηση των θέσεων των µελών του ΠΕ και των άλλων ενδιαφεροµένων όσον αφορά τα ζητήµατα που θέτουν οι έξι ερωτήσεις. Καταδεικνύει, ωστόσο, ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων ως προς τα ζητήµατα που καλύπτει η διαβούλευση και ως προς τη σχέση τους µε την αρχή της επικουρικότητας. 9 Κατά πρώτον, οι οκτώ συµµετέχοντες στη διαβούλευση αναφέρουν ότι οι περιφερειακές αρχές συµµετέχουν στη µεταφορά, την εφαρµογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ στη Γερµανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, πράγµα που καταδεικνύει τη σηµασία των διακυβευόµενων ζητηµάτων στο περιφερειακό επίπεδο. Στην Ιταλία, αντίθετα, η µεταφορά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο γίνεται από το κεντρικό επίπεδο, ενώ οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συµµετέχουν στην εφαρµογή της και οι τοπικές αρχές είναι οι πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή. 10 Ο φορέας που απάντησε στο ερωτηµατολόγιο εξ ονόµατος µιας τοπικής αρχής του Ηνωµένου Βασιλείου αναφέρει ότι οι τοπικές αρχές της χώρας του συµµετέχουν στη µεταφορά της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ και όποτε προβλέπεται στην εφαρµογή και την επιβολή της. 11 Η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών δεν καλύπτει αυτήν την πτυχή. Οι ερωτήσεις 2, 3, 5 και 6 αφορούν τη δυνατότητα ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ κατά την εφαρµογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και, ειδικότερα, την πρόσβαση στις πληροφορίες, τις επιθεωρήσεις και την εποπτεία στο εθνικό επίπεδο, τη διαχείριση των καταγγελιών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η πλειονότητα των συµµετεχόντων δεν θεωρεί ότι η δράση της ΕΕ στους τοµείς αυτούς θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας: όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες (ερώτηση 2), τέσσερις συµµετέχοντες θεωρούν απαραίτητη την ενίσχυση της σχετικής οδηγίας, για να καταστούν πιο αποτελεσµατικές οι διατάξεις της. Το γενικό επιχείρηµα που προβάλλουν οι άλλοι συµµετέχοντες εναντίον µιας τέτοιας ενέργειας της ΕΕ είναι ότι οι διατάξεις της Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, στους τοµείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η ΕΕ παρεµβαίνει µόνο εφόσον και κατά τον βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µπορούν όµως, λόγω της κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Κατά τις δηλώσεις της Νοµοθετικής Συνέλευσης της Περιφέρειας Μάρκε (Ιταλία). Κατά τις δηλώσεις του ηµοτικού Συµβουλίου του Άντριµ (Ηνωµένο Βασίλειο).

16 ισχύουσας οδηγίας αρκούν για να εξασφαλίσουν τα δικαιώµατα των πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες. Η δε Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών προσθέτει ότι θα πρέπει, αντίθετα, να χρησιµοποιηθούν τα συστήµατα πληροφόρησης που υπάρχουν ήδη στα κράτη µέλη και να προωθηθεί η ανταλλαγή εµπειριών. Η καθιέρωση νέων, ευρωπαϊκών συστηµάτων πληροφόρησης πρέπει να µελετηθεί µόνο εάν µειώνουν τον διοικητικό φόρτο και το κόστος στα κράτη µέλη, κάτι που πρέπει να ελεγχθεί µε τη διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πλειονότητα των συµµετεχόντων (έξι από τις εννέα συµβολές) είναι επίσης υπέρ της αναβάθµισης του υφιστάµενου πλαισίου της ΕΕ για την άσκηση επιθεωρήσεων και εποπτείας σε εθνικό επίπεδο (ερώτηση 3), αλλά η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών θα συµφωνούσε µε τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών µόνο υπό όρους, στους οποίους συγκαταλέγει και τον µη δεσµευτικό χαρακτήρα τους. Επτά από τους εννέα συµµετέχοντες θα επικροτούσαν τον καθορισµό κριτηρίων της ΕΕ για τη διαχείριση των καταγγελιών από τα κράτη µέλη (ερώτηση 5). Οκτώ από τους εννέα συµµετέχοντες δεν έχουν αντίρρηση στον καθορισµό όρων για την αποτελεσµατική και αποδοτική πρόσβαση στα εθνικά δικαστήρια σε σχέση µε όλους τους τοµείς του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου (ερώτηση 6). Ωστόσο, η Ένωση ήµων των Κάτω Χωρών ζητεί να διεξαχθεί προηγουµένως αξιολόγηση αντικτύπου, για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος που θα έχει µια τέτοια ενέργεια στον διοικητικό φόρτο και κόστος στα κράτη µέλη. Από τα σχόλια που παρέθεσαν οι υπέρµαχοι της δράσης της ΕΕ σε αυτά τα πεδία συνάγεται ότι η δράση αυτή θα εξασφάλιζε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και τυποποίηση (ερώτηση 3), οµοιόµορφη διαχείριση των καταγγελιών (ερώτηση 5) και οµοιόµορφα πρότυπα για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (ερώτηση 6). ιαπιστώνονται διαφορές σε σχέση µε το ζήτηµα της αναλογικότητας όταν εξετάζεται ποια µορφή θα πρέπει να έχει αυτή η δράση της ΕΕ, αν δηλαδή θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν συστάσεις ή δεσµευτικοί κανόνες. Η πλειονότητα των συµµετεχόντων στη διαβούλευση (πέντε έναντι δύο) προτιµά τους δεσµευτικούς κανόνες από τις συστάσεις µόνο όσον αφορά τον καθορισµό των όρων πρόσβασης στα εθνικά δικαστήρια. Οι απαντήσεις κατανέµονται εξίσου (τέσσερις έναντι τεσσάρων) στην περίπτωση του καθορισµού κριτηρίων για τη διαχείριση των καταγγελιών και υπέρ των συστάσεων (πέντε έναντι τριών) όσον αφορά την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την άσκηση επιθεωρήσεων και εποπτείας σε εθνικό επίπεδο. Όµως, η εικόνα αλλάζει για την επικουρικότητα όσον αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος επιθεώρησης και εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ (ερώτηση 4). Μόνο δύο από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση θεωρούν απαραίτητη τη δράση της ΕΕ προς στοχευµένη συµπλήρωση των εθνικών µηχανισµών και µέτρων. Τρεις συµβολές τονίζουν σε αυτό το πλαίσιο ότι οι εθνικές αρχές βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

17 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµµετέχουσα αρχή από τη Γερµανία απορρίπτει τη δράση της ΕΕ σε όλα τα θέµατα που καλύπτει η διαβούλευση, τονίζοντας ότι οι πτυχές αυτές καλύπτονται ήδη από την εθνική τους νοµοθεσία. Η δράση της ΕΕ δεν είναι, συνεπώς, απαραίτητη και, εποµένως, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.

18 Παράρτηµα 1: Ερωτηµατολόγιο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ E Οριζόντιες πολιτικές και δίκτυα Ερωτηµατολόγιο ΠΡΟΣ ΕΝΑ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π Π) - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ Υποβάλλεται από την κ. Nilgun CANVER (UK/PES) για διαβούλευση µε τα µέλη του ικτύου Παρακολούθησης της Επικουρικότητας ( ΠΕ) Η κ. Canver είναι εισηγήτρια της γνωµοδότησης της ΕτΠ µε θέµα Προς ένα 7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον (Π Π) - Καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ. Αντικείµενο της εν λόγω γνωµοδότησης θα είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2012 µε θέµα Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά µέτρα της ΕΕ: οικοδόµηση εµπιστοσύνης µέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης, COM (2012) 95 final η γνωµοδότηση έχει ως στόχο να συµβάλει στις εργασίες σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για το 7 ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, η οποία έχει προγραµµατιστεί για το τέλος του Παρακαλείστε να συµπληρώσετε και να υποβάλετε το παρόν ερωτηµατολόγιο έως τις 6 Ιουλίου Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια µπορούν να αποσταλούν απευθείας στον ιστότοπο του ικτύου Παρακολούθησης της Επικουρικότητας (http://subsidiarity.cor.europa.eu - µην παραλείψετε να συνδεθείτε). Επίσης, µπορείτε να αποστείλετε το ερωτηµατολόγιο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ονοµασία της αρχής: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο): Μέλος του/της ικτύου Παρακολούθησης της Επικουρικότητας Πλατφόρµας παρακολούθησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Παρακαλείστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

19 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Πώς οργανώνεται η εφαρµογή του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου στο κράτος µέλος προέλευσής σας; Συµµετέχει η τοπική/περιφερειακή σας αρχή: α) στη µεταφορά του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο; β) στην εφαρµογή του άµεσα εφαρµοστέου και του µεταφερθέντος δικαίου της ΕΕ (π.χ. έκδοση αδειών); γ) στην επιβολή του (π.χ. εποπτεία, επιθεωρήσεις); α) Ναι/Όχι β) Ναι/Όχι γ) Ναι/Όχι Η προαναφερθείσα ανακοίνωση COM (2012) 95 εξετάζει την ενίσχυση και τη βελτίωση της εφαρµογής ως στόχο προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Επίσης, εξετάζει τα µέσα αρωγής «των κρατών στην επίτευξη µιας ολοκληρωτικά συστηµατικής προσέγγισης όσον αφορά τη συγκέντρωση και διάχυση της γνώσης και της µεγαλύτερης επιτόπιας ανταπόκρισης» (Εισαγωγή, σ. 2). ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Βελτίωση της γνώσης όσον αφορά την εφαρµογή 2. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες 12, η οποία περιλαµβάνει ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάδοση και την ποιότητα των πληροφοριών; Ναι/Όχι Σχόλιο (έως 300 λέξεις) Βελτίωση της ικανότητας απόκρισης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Επιθεωρήσεις και εποπτεία όσον αφορά την εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο 3. Το υφιστάµενο ενωσιακό πλαίσιο για επιθεωρήσεις και εποπτεία σε εθνικό επίπεδο 13, το οποίο ισχύει επί του παρόντος µόνο για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να αναβαθµιστεί: α) µέσω συστάσεων; β) µέσω δεσµευτικών κανόνων; α) Ναι/Όχι β) Ναι/Όχι Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου Σύσταση 2001/331/EΚ για τον καθορισµό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη και δεσµευτικές τοµεακές διατάξεις

20 Σχόλιο (έως 350 λέξεις) Επιθεωρήσεις και εποπτεία σε ενωσιακό επίπεδο 4. Θα πρέπει η ΕΕ να δηµιουργήσει ίδιο σύστηµα επιθεώρησης και εποπτείας που θα συµπληρώνει τους εθνικούς µηχανισµούς και τα µέτρα µε στοχευµένο τρόπο σε ενωσιακό επίπεδο; Ναι/Όχι Σχόλιο (έως 300 λέξεις) ιαχείριση καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο 5. Θα πρέπει η ΕΕ να καθορίσει κριτήρια όσον αφορά τον τρόπο που τα κράτη µέλη διαχειρίζονται τις καταγγελίες (π.χ. µε την παροχή γενικών εγγυήσεων για την εµπιστευτικότητα και την έγκαιρη διαχείριση, την παροχή στους πολίτες ενός µέσου υποβολής παραπόνων τους σε ένα ανεξάρτητο εθνικό διοικητικό όργανο, αρµόδιο για την εξέτασή τους): α) µέσω συστάσεων; β) µέσω δεσµευτικών κανόνων; α) Ναι/Όχι β) Ναι/Όχι

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 τελικό C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 13.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.6.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Oμοσπονδιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.10.2008 COM(2008) 650 τελικό 2008/0195 (COD) C6-0354/08 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 8.9.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (105/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 1

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα