ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υ ηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: 13/2/ /2/2008, Στρατός Ξηράς Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής Ε ιστήµης, Πανε ιστηµιού ολη Γάλλου Ρέθυµνο Τηλ: Fax: Κιν. Τηλ: Ιστοσελίδα: 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιανουάριος : Λέκτορας, Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Πολιτικής Ε ιστήµης Γνωστικό Αντικείµενο: Οικονοµικές Πολιτικές και Πολιτική Οικονοµία Ιούλιος : Research Affiliate, Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf Αύγουστος : Ε ιστηµονικός Συνεργάτης, Παρατηρητήριο για την Κρίση, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρω αϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορικό ί λωµα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής: Στρατηγικές Ανταγωνισµού και Συνεργασίας σε Ατελώς Ανταγωνιστικές Κάθετες Αγορές. Ε ιβλέ ων Καθηγητής: Πετράκης Εµµανουήλ Μετα τυχιακό ί λωµα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) Πτυχίο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Μετα τυχιακό ί λωµα Ειδίκευσης: «Τεχνοοικονοµικά Συστήµατα» Κατεύθυνση: ιοίκηση Συστηµάτων Παραγωγής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Βαθµός Πτυχίου: 7.46 (Λίαν Καλώς) 1

2 4. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Υ ουργείο Ανά τυξης, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γ Κ.Π.Σ. - Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα: Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 8.3 Υ οτροφία Εκ όνησης ιδακτορικής ιατριβής στο λαίσιο του Προγράµµατος Ενίσχυσης Ερευνητικού υναµικού (Π.ΕΝ.Ε..). 5. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικά της Καινοτοµίας και Τεχνολογική Πολιτική Συγχωνεύσεις & Εξαγορές και Πολιτική Ανταγωνισµού Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ρύθµιση Εταιρική ιακυβέρνηση Οικονοµική της Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Χρηµατοοικονοµική Ε ιχειρήσεων Α οτίµηση Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Οικονοµικά της Παραγωγής Μέτρηση Παραγωγικότητας και Α οτελεσµατικότητας Οικονοµικά του Περιβάλλοντος ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 6. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Λέκτορας Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Πολιτικής Ε ιστήµης ιδασκαλία: Οικονοµική Ανάλυση Ι: Χειµερινά Εξάµ Οικονοµική Ανάλυση ΙΙ: Εαρινά Εξάµ ιοικητική Ε ιστήµη: Εαρινό Εξάµ. 2011, Χειµερινά Εξάµ Ειδικά Θέµατα Οικονοµικής Πολιτικής και ιοικητικής Ε ιστήµης: Εαρινά Εξάµ Associate Lecturer Portsmouth Business School, MSc in Business Economics, Finance and Banking ιδασκαλία: Business Economics (µετα τυχιακό) Χειµερινά Εξάµ Ε ίβλεψη: Master Theses Ε ισκέ της Ε ίκουρος Καθηγητής (Π.407/80) Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ιδασκαλία: Βιοµηχανική Οργάνωση: Εαρινό Εξάµ Μικροοικονοµική Ι: Εαρινά Εξάµ , Χειµερινό Εξάµ Μικροοικονοµική ΙΙ: Χειµερινά Εξάµ Βοηθός διδασκαλίας 2

3 Πανε ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Μαθήµατα: Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Θεωρία Παιγνίων Βοηθός διδασκαλίας Εθνικό και Κα οδιστριακό Πανε ιστήµιο Αθήνας, Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών Μάθηµα: Εφαρµογές Πληροφορικής στην Οικονοµία. 7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 7.1 ηµοσιεύσεις σε διεθνή εριοδικά µε κριτές 1. C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (forthcoming): Strategic Corporate Social Responsibility activities and Corporate Governance in Imperfectly Competitive Markets, Managerial and Decision Economics. 2. C. Manasakis, E. Petrakis and V. Zikos (forthcoming): Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power, Southern Economic Journal. 3. C. Manasakis, G. Apostolakis and G. Datseris (2013): Using Data Envelopment Analysis to Measure Hotel Efficiency in Crete, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25 (4), C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2013): Certification of Corporate Social Responsibility Activities in Oligopolistic Markets, Canadian Journal of Economics, 46 (1), C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2010): Endogenous Managerial Incentive Contracts in a Differentiated Duopoly, with and without Commitment, Managerial and Decision Economics, 31 (8), C. Manasakis and E. Petrakis (2009): Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments, Canadian Journal of Economics, 42 (2), C. Manasakis (2009): Shareholder Wealth Effects from Mergers and Acquisitions in the Greek Banking Industry, International Journal of Banking, Accounting and Finance, 1 (3), C. Manasakis and V. Zikos (2007): Unions and Firms Attitudes towards Research Joint Ventures: When can the Incentives be Aligned?, LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, 21 (1), C. Manasakis (2005): Stock Market Valuation of Mergers and Acquisitions Between Banks: the Case of Greece, Review of Economic Sciences, 7, ηµοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόµους 1. Κ. Μανασάκης και Ε. Πετράκης (2010): Ενδογενής τεχνολογική ολιτική και εργασιακές σχέσεις: ροσέγγιση υ ό το ρίσµα της ολιτικής οικονοµίας, στον τόµο Αγορά Εργασίας, Α ασχόληση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Θεσµοί, οµές και Πολιτικές, Ν. Πα αδάκης και Εµ. Σ υριδάκης (επιµέλεια), Εκδόσεις Σιδέρης, Κ. Μανασάκης (2013): Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ολιτική ράξη, στον τόµο Πολιτική Ε ιστήµη: ιακλαδική και Κριτική Προσέγγιση της Πολιτικής Πράξης, Α-Ι.. Μεταξάς (ε ιµέλεια), Εκδοτικός Οίκος Αντ. Ν. Σάκκουλας, υ ό έκδοση. 3

4 7.3 Λοι ές δηµοσιεύσεις µετά α ό κρίση 1. G. Alexandrakis, C. Manasakis and N. A. Kampanis: Estimation of the Climatic Change Impact to Beach Tourism. The Case of a Mass Tourist Destination. ICOT 2013: International Conference on Tourism - Trends, Impacts and Policies on Sustainable Tourism Development. Limassol, Cyprus 5-8 June C. Manasakis and E. Tzika (2011): Customer satisfaction and social performance of a museum shop: The case of the Natural History Museum of Crete. VDM Verlag Dr. Müller. ISBN , paperback, 84 Pages. 3. C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2006): Corporate Social Responsibility in Oligopolistic Markets. CSR PAPER , Fondazione Eni Enrico Mattei. 7.4 Ερευνητικές εργασίες σε εξέλιξη 1. D. Kesavayuth, C. Manasakis and V. Zikos: Upstream Horizontal R&D Networks. Department of Economics, University of Crete, B.E.NE.TeC. Working Paper Series, No C. Manasakis and M. Vlassis: Downstream Mode of Competition With Upstream Market Power. Department of Economics, University of Crete, B.E.NE.TeC. Working Paper Series No I. Barreda-Tarrazona, N. Georgantzis, C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2013): Endogenous managerial compensation contracts in experimental duopolies, mimeo Economics Department, Universitat Jaume I, Castellón. 4. C. Cabolis, C. Manasakis, D. Moreno and E. Petrakis (2013): Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains, [earlier circulated as Department of Economics, University of Crete, Working Paper 08-17], mimeo, Universidad Carlos III de Madrid. 5. C. Manasakis, B. Pagel and C. Wey (2013): Time Consistency of Strategic Trade Policy and Endogenous Labor Market Institutions, mimeo, Düsseldorf Institute for Competition Economic (DICE), Heinrich-Heine University, Düsseldorf. 5. C. Manasakis, E. Mitrokostas and E. Petrakis (2013): CSR Activities by Multinational Enterprises In International Markets, mimeo, Portsmouth Business School. 6. G. Alexandrakis, C. Manasakis and & N.A. Kampanis (2013): Estimation of the Climatic Change Impact to Beach Tourism: The Case of a Mass Tourist Destination, mimeo, Foundation for Research & Technology - Hellas, Institute of Applied & Computational Mathematics (FORTH-IACM). 7. Μ. Alipranti and C. Manasakis (2013): Union Structure and Firms' Incentives for Cooperative R&D Investments with Endogenous Spillovers Effects, mimeo, Düsseldorf Institute for Competition Economic (DICE), Heinrich-Heine University, Düsseldorf. 7.5 ηµοσιεύσεις σε ε αγγελµατικά εριοδικά 1. Κ. Μανασάκης (2012): Εισοδηµατική ανισότητα και άξονες ολιτικής, The Economist (Ελληνική έκδοση, Εφηµερίδα Καθηµερινή), σ. 10, 29 Νοεµβρίου

5 2. Κ. Μανασάκης (2012): Μετεγκατάσταση αραγωγικών δραστηριοτήτων και κινητικότητα της εργασίας, The Economist (Ελληνική έκδοση, Εφηµερίδα Καθηµερινή), σ. 36, 31 Μαΐου Κ. Μανασάκης (2011): Εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη: µια ροκλητική σχέση, Μέρισµα (Ένθετο µε την εφηµερίδα Καθηµερινή), σ. 4, 30 Ιουνίου Κ. Μανασάκης (2003): Οι ε ι τώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην α ασχόληση και τις αµοιβές: ε ισκό ηση της διεθνούς έρευνας, Οικονοµικά Χρονικά, τ. 122, σσ Κ. Μανασάκης και Γ. Νικολάου (2003): Εξέλιξη των ολιτικών ροώθησης της καινοτοµίας στην ελληνική οικονοµία και εναλλακτικές ερµηνείες της α οτελεσµατικότητάς τους, Οικονοµικά Χρονικά, τ. 120, σσ Κ. Μανασάκης (2002): Η σηµασία της ε ιχειρησιακής κουλτούρας στις συγχωνεύσεις, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, φ. 26 (2524), σσ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1. Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains (previous title: Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives) (with C. Cabolis, D. Moreno and E. Petrakis), 12 th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2013, Naxos, Greece, July Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains (previous title: Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives) (with C. Cabolis, D. Moreno and E. Petrakis), ANR DFG Workshop on Competition and Bargaining in Vertical Chains, Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf DICE, June Certification of Corporate Social Responsibility Activities in Oligopolistic Markets (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), International Conference on Governance for Sustainable Development, Rethymnon, Crete, Greece, September th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics CRETE Milos, Greece, July Session Chair. 5. European Consortium for Political Research Ph.D Summer School 2011, Europe in the World. Rethymnon, Crete, Greece, September Discussant. 6. Financing of crisis management operations - Logistics role to the success of multinational crisis management. ATHENA 11 - Crisis Management International Conference, Thessaloniki, Greece, June Working Group Leader. 7. Strategic Delegation in Experimental Duopolies with Endogenous Incentive Contracts (with N. Georgantzís, E. Mitrokostas and E. Petrakis), ASSET 2008 Meetings, Florence, Italy, November Strategic Delegation in Experimental Duopolies with Endogenous Incentive Contracts (with N. Georgantzís, E. Mitrokostas and E. Petrakis), European Association for Research in Industrial Economics EARIE 2008, Toulouse, September Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments (with E. 5

6 Petrakis), Zvi Griliches Summer School In the Economics of Innovation, Barcelona, July Endogenous Strategic Managerial Incentive Contracts (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), 6th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2007, Naxos, Greece, July Endogenous Strategic Managerial Incentive Contracts (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), ASSET 2006 Meetings, Lisbon, Portugal, November Endogenous Strategic Managerial Incentive Contracts (with E. Mitrokostas and E. Petrakis), XXII Jornadas de Economia Industrial, Barcelona, Spain, September Equilibrium Mode of Competition in Unionized Oligopolies: Do Unions Act as Commitment Devices to Cournot Outcomes? (with M. Vlassis), European Association for Research in Industrial Economics - EARIE33, Amsterdam, The Netherlands, August Equilibrium Mode of Competition in Unionized Oligopolies: Do Unions Act as Commitment Devices to Cournot Outcomes? (with M. Vlassis), 5th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2006, Rethymnon, Crete, Greece, July Equilibrium Mode of Competition in Unionized Oligopolies: Do Unions Act as Commitment Devices to Cournot Outcomes? (with M. Vlassis), European Economics and Finance Society 5th Annual Conference, Heraklion, Crete, Greece, May Horizontal Mergers and Acquisitions with Endogenous Efficiency Gains (previous title: Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives) (with C. Cabolis and E. Petrakis), ASSET 2005 Meetings, Rethymnon, Crete, Greece, November Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives (with C. Cabolis and E. Petrakis), XXI Jornadas de Economia Industrial, Bilbao, Spain, September Mergers, Acquisitions and Firms R&D Incentives (with C. Cabolis and E. Petrakis), European Association for Research in Industrial Economics - EARIE32, Porto, Portugal, September Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power (with E. Petrakis), 4th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2005, Syros, Greece, July Downstream Research Joint Ventures with Upstream Market Power (with E. Petrakis), Second CEPR School on Applied Industrial Organization, Munich, Germany, May Shareholder Effects from Mergers in the Greek Banking Industry, Hellenic Finance and Accounting Association, 3rd Annual Conference, Athens, Greece, December Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments (with E. Petrakis), ASSET 2004 Meetings, Barcelona, November Union Structure and Firms Incentives for Cooperative R&D Investments (with E. Petrakis), 3rd Conference on Research on Economic Theory and Econometrics - CRETE 2004, Syros, Greece, July The Effects of Mergers and Acquisitions on Employment and Wages: Review of the Empirical Research and Directions for the Research Framework Enhancement, Employment Observatory Research Informatics, International Conference on Modelling Labor Market: Realities and Prospects, Athens, Greece, October

7 ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ 9. ΠΡΟΣΚΕΚΛHΜΕΝΕΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1. Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - DICE Research Seminar, April 23 rd, Portsmouth Business School, University of Portsmouth Research Seminar (March 21 st, 2013) 3. Πανε ιστήµιο Αθήνας, ιδακτορικό Πρόγραµµα στην Οικονοµική Ε ιστήµη, Οκτώβριος Πανε ιστήµιο Μακεδονίας, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα τυχιακών Σ ουδών στην Οικονοµική Ε ιστήµη, Φεβρουάριος Πανε ιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Οικονοµικών Ε ιστηµών, Μετα τυχιακό Πρόγραµµα Σ ουδών, Νοέµβριος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α ρίλιος 2013 Μάρτιος 2013 Ιανουάριος 2013 Ιανουάριος 2012 Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine- Universität, Düsseldorf Portsmouth Business School, University of Portsmouth Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine- Universität, Düsseldorf Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Economía 11. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Canadian Journal of Economics Economica Economics of Innovation and New Technology Emerging Markets Finance and Trade Environmental and Resource Economics European Economic Review European Journal of Political Economy International Journal of Banking, Accounting and Finance International Journal of Contemporary Hospitality Management International Journal of Industrial Organization International Journal of the Economics of Business Journal of Accounting and Taxation Journal of Economics Journal of Economics & Management Strategy Journal of Institutional and Theoretical Economics Journal of Public Economic Theory LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations Metroeconomica 7

8 Resource and Energy Economics Social Responsibility Journal Southern Economic Journal The Journal of International Trade and Economic Development 12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 12.1 Συµµετοχή σε Έργα Έρευνας και Ανά τυξης 1. Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural & Mountain Areas (DANTE) Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Regional Development Fund; Programme: INTERREG IVC. ιάρκεια: 09/ / Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information (HOMER) Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Regional Development Fund; Programme: MED. ιάρκεια: 09/ / COST Project: The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation (IS1104) Μέλος της ιοικούσας Ε ιτρο ής & Ερευνητής. Χρηµατοδότηση: European Science Foundation. ιάρκεια: 03/ / Υ οστήριξη ράσεων ιαχείρισης της Ηλικίας στο Ελληνικό Εµ όριο. Κύριος ερευνητής. Χρηµατοδότηση: Εθνική Συνοµοσ ονδία Ελληνικού Εµ ορίου. ιάρκεια: 05/ / Σηµείο Άντλησης και Συνεχούς Ροής εδοµένων του Παρατηρητηρίου Νεανικής Ε ιχειρηµατικότητας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς στο Πανε ιστήµιο Κρήτης Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. ιάρκεια: ιαµόρφωση Ε ιστηµονικού Σχήµατος Αναγνώρισης & Καταγραφής Ακαδηµαϊκού-Ερευνητικού & Ανα τυξιακού υναµικού Πανε ιστηµίου Κρήτης Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανε ιστηµίου Κρήτης. ιάρκεια: European Virtual Enterprise Center Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Ευρω αϊκή Ένωση, Leonardo da Vinci Programme. ιάρκεια: Ανά τυξη, λειτουργία και ηµοσιότητα Κόµβου Υ οστήριξης Υ ηρεσιών Ηλεκτρονικού Εµ ορίου Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης. ιάρκεια: MESURA: Micro-Enterprise Start-Up in Rural Areas Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Ευρω αϊκή Ένωση, Interreg IIIC «PRAXIS». ιάρκεια:

9 10. Σχεδιασµός, Ανά τυξη και Υλο οίηση Προηγµένων Λειτουργιών, Υ ηρεσιών και ροϊόντων για το Κέντρο Ηλεκτρονικού Εµ ορίου Κρήτης Ερευνητική Συµµετοχή. Χρηµατοδότηση: Υ ουργείο Ανά τυξης, ΓΓΕΤ. ιάρκεια: Πανε ιστήµιο Κρήτης - Πρόγραµµα ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Συνεργάτης Υ οστήριξης και Kαθοδήγησης στο Νοµό Ηρακλείου για την Κατάρτιση και Εξοικείωση του Προσω ικού Μικροµεσαίων Ε ιχειρήσεων µε τις Εφαρµογές της Πληροφορικής και του ιαδικτύου. ιάρκεια: Παροχή συµβουλευτικών υ ηρεσιών 1. Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Οικονοµική ανάλυση ε ενδύσεων σε αιολικά άρκα. ιάρκεια: Εταιρεία Αξιο οίησης και ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανε ιστηµίου Κρήτης Σύµβουλος ανασχεδιασµού ε ιχειρησιακών διαδικασιών και σύνταξης εσωτερικού κανονισµού. ιάρκεια: Ανα τυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλο οτάµου Μαλεβιζίου, Α.Κ.Ο.Μ.Μ. - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. Εξωτερικός συνεργάτης σε θέµατα ε ιχειρηµατικότητας. ιάρκεια: Ε ιχειρησιακή Κρήτης Α.Ε. Εκ όνηση ε ιχειρηµατικών σχεδίων, µελετών βιωσιµότητας και σκο ιµότητας. ιάρκεια: Εταιρεία Αξιο οίησης και ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανε ιστηµίου Κρήτης Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Οικονοµικός σύµβουλος. ιάρκεια: 04/2008 4/ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.1 Μέλος Ε ιστηµονικών Φορέων Μέλος Οικονοµικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδας Μέλος Ευρω αϊκού Ινστιτούτου Ανώτερων Σ ουδών στη ιοίκηση (European Institute for Advanced Studies in Management) 13.2 Ξένες Γλώσσες Ελληνικά : Μητρική γλώσσα Αγγλικά: Άριστα Γερµανικά: Πολύ Καλά 13.3 Γνώσεις Η/Υ: E-views, Mathematica, Scientific Word 9

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υπηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιµη & Ε ικοινωνίας: Ι. Θεολόγου 39Α, Σέρρες 621-21 (Α ΟΥ Σερρών) Τηλέφωνο Εργασίας: 23210-49261 Κινητό: 6974-132931. Άγαµος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιµη & Ε ικοινωνίας: Ι. Θεολόγου 39Α, Σέρρες 621-21 (Α ΟΥ Σερρών) Τηλέφωνο Εργασίας: 23210-49261 Κινητό: 6974-132931. Άγαµος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοµατε ώνυµο: Αθανάσιος Λ. Αθανάσαινας Τό ος Γεννήσεως: Κατερίνη, Πιερίας. Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 31 Ιανουαρίου, 1959. Υ ηκοότητα: Ελληνική ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μόνιµη & Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 11 ος 2007 έως σήµερα Yποψήφια ιδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέµα διατριβής: MODELLING

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ράκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ράκος Προσωπικά Στοιχειά Εθνικότητα / Ιθαγένεια: Ελληνική Τόπος / Ηµερ. Γέννησης: Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1974 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών Email: kdrakos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικόλαος Τριχάς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Χανιά Κρήτης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ξεροπήγαδο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεόδωρος Παλυβός

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεόδωρος Παλυβός Βιογραφικό Σημείωμα Θεόδωρος Παλυβός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, 104 34 Τηλ: +210-8203741 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tpalivos@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. Προσωπικά Στοιχεία II.

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Παναγιώτη Πολυχρονίου Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠANEΠIΣTHMIAKOI TITΛOI ΣΠΟΥ ΩΝ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Department of Accounting and Finance NEwsletter

Department of Accounting and Finance NEwsletter ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 2013 1. Exploring the economy - environment relationship in the case of sulphur emissions. Journal of Environmental Planning and Management 56(2):

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα