9.Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων της Σχολής, καθώς και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9.Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων της Σχολής, καθώς και"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Θεσσαλονίκη, 7 εκεµβρίου 200 Άριθµ. πρωτ.: 93 Η ιευθύντρια Επιµόρφωσης της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών, έλαβε υπόψη:.το Ν. 3689/ " Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών" (ΦΕΚ 64 τ.α'), 2.Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 9/Α/95) "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 3. Το Ν. 2362/95 "Περί δηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 247/Α/95), ως ισχύει και σε συνδυασµό µε την υπ αριθµ. 3530/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών: «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρ. 83 παρ. του Ν. 2362/95». 4. Το Ν.. 496/974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (Α 204 ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. 5. Το Π..8/2007 (ΦΕΚ 50/A/07) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου". 6.Το Ν.364/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7.Την υπ αριθµ. Ε (2007) 55528/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». 8.Την υπ αριθµ. 668/ απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο : «ΠΡΟΣΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ( Ι, ΙΕ, ΙΣΤ,ΚΑΙ ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ ) της Ε.Σ. ι», στο άξονα προτεραιότητας 04 για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, 05 για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 06 για τις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου στο ΕΠ ««ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε κωδικό ΟΠΣ 29572, του Ειδικού Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση. 9.Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων της Σχολής, καθώς και 0.Την υπ αριθµ.68/ απόφαση της ιδίας, περί διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια νοµικών βιβλίων, προκειµένου αυτά να χορηγηθούν στους εκπαιδευόµενους της Πολιτικής-Ποινικής κατεύθυνσης της ΙΣΤ σειράς της Ε.Σ. ι. για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών τους..την υπ αριθµ. πρωτ. 76/ ιακήρυξη διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού και την προηγηθείσα αυτής υπ αριθµ. 7/--200 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε το επισυναπτόµενο Παράρτηµα,

2 2. Το από πρακτικό γνωµοδότησης της ορισθείσης µε την υπ αριθµ. πρωτ. 69/ Πράξη της ιδίας, αρµόδιας επιτροπής, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Η επιτροπή αρχικά διαπίστωσε την τήρηση του προσήκοντος βαθµού δηµοσιότητας της διαδικασίας µέσω της ανάρτησης της πρόσκλησης και του καταλόγου (παραρτήµατος) των νοµικών συγγραµµάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Σ. ι., για διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (5) ηµερών, καθώς και της αποστολής τους µέσω τηλεοµοιοτυπιών στους παρακάτω µεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους: ) «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ», 2) «ΧΡ.Ι.ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ», 3) «ΝΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΣΙΜΟΣ», 4)ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε.», 5) «ΕΚ ΟΣΕΙΣ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ», 6)«ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ», καθώς και 7) στον συγγραφέα νοµικών βιβλίων και Αρεοπαγίτη επί τιµή Βασίλειο Βαθρακοκοίλη, προκειµένου να γνωστοποιήσουν τις προσφορές τους για τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόµενους τίτλους βιβλίων: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ BΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ 4η ΕΚ ΟΣΗ, TEΜ. ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ Α ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ Β ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ. Γ (ηµιτ. Α) ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ. Γ (ηµιτ. Β) ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ. Γ (ηµιτ. Γ) ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ. (ηµιτ. Α) ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ. (ηµιτ.β) αρθρ ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ.ε (ΟΙΚΟΓΕΝ.) αρθρ ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ ΣΤ (ηµιτ. Α) άρθρ ΕΡΝΟΜΑΚ τοµ ΣΤ (ηµιτ.β) άρθρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α

3 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β 994 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ 995 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 996 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε 997 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤ 997 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ζ 200 ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η 2006 ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2007 ΑΚ, ΤΟΜΟΣ Ι (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΑΚ, ΤΟΜΟΙ V και VI (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΙΚΑΙΟ) ΑΚ, ΤΟΜΟΣ VII (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ-άρθ ) ΑΚ, ΤΟΜΟΣ VIII (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ-άρθ ) ΑΚ, ΤΟΜΟΣ ΙΧ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ-άρθ ) ΑΚ, ΤΟΜΟΣ X (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ-άρθ ) 2η ΕΚ ΟΣΗ, η ΕΚ ΟΣΗ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (δεµένο) ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ Ι ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ (άρθ ) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ 2η ΕΚ ΟΣΗ, 4η ΕΚ ΟΣΗ, η ΕΚ ΟΣΗ, 2009 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩ ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

4 ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΠΟΠΗ ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙ ΗΣ-ΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ- ΜΑΓΚΑΚΗΣ- ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ- ΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ (ΑΡΘΡΑ -946) ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 2η ΕΚ ΟΣΗ, ΑΚ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΑΚ, ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΑΚ, ΤΟΜΟΣ IV ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2009 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ 2005 ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι 2005 ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 2006 ΟΡΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2009 ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι 2007 ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 2 ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ (άρθ ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ η ΕΚ ΟΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ η ΕΚ ΟΣΗ, 2002 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΠΟΛ ΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤ ΕΚ ΟΣΗ, η ΕΚ ΟΣΗ, 200 9η ΕΚ ΟΣΗ,

5 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α' ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β', ΘΕΩΡΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α' ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β' ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β' ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Ι 3η ΕΚ ΟΣΗ, ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ 3η ΕΚ ΟΣΗ, ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Ι 3η ΕΚ ΟΣΗ, ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΙΙ 2η ΕΚ ΟΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΟΜΟΙ Ι και ΙΙ 2004 Η ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2007 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 200 ΩΡΗΣ/ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΡΟΜΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ/ ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΖΕΡ ΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ. Η ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦ. ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝΑΓΚ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΙΑΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Β ΕΚ ΟΣΗ ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚ ΟΣΗ 6Η 3 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ: ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 200 3η έκδοση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 2005 ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕ ΑΚΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ- ΜΑΝΩΛΕ ΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ Κ. / ΚΟΝ ΥΛΗΣ. / ΝΙΚΑΣ Ν. ΚΕΡΑΜΕΥΣ Κ. / ΚΟΝ ΥΛΗΣ. / ΝΙΚΑΣ Ν. ΜΑΚΡΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Ι 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ ΙΙ 2 ΕΙ ΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ 2005 ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛ, ΤΟΜΟΙ Ι και ΙΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Η ΑΟΡΙΣΤΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ 4η ΕΚ ΟΣΗ, ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΜΟΣ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΜΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 7η ΕΚ ΟΣΗ, 6 ΠΑΠΑ ΑΜΑΚΗΣ Α ΑΜ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ 4η ΕΚ ΟΣΗ, 3 ΠΟ ΗΜΑΤΑ Ε Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ Ι 2002 ΠΟ ΗΜΑΤΑ Ε Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΙΙ 2002 ΠΙΤΣΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι - ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ 3η ΕΚ ΟΣΗ, 2005 ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ - ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 6η ΕΚ ΟΣΗ, 6 4 ΖΗΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - CODEX CD-ROM ΖΗΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΤΟΜΟΙ Ι και ΙΙ ΖΗΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 200 ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ Π.- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ Π.- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΕΓΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 200 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 2472/997 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 2472/997 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

7 ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛ ΟΣ Ν. ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 2007 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 2000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ 2003 ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 2009 ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ι - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2005 Ζ ΕΚ ΟΣΗ 200 ΑΓΑΠΗ ΧΡ. ΝΑΣΙΚΑ (ΕΠΜΕΛΕΙΑ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 05: ΠΟΛΥΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΓΑΠΗ ΧΡ. ΝΑΣΙΚΑ (ΕΠΜΕΛΕΙΑ) ΜΑΓΟΥΛΑΣ Γ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5:ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ν. 3459/2006 -Π.. 48/2007 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2009, 2η ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΖΑΚΟΣ Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, ΤΟΜΟΣ Ι 2009 ΕΝΟΒΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ, Νο ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ ΑΚ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙV ΑΚ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ V ΑΚ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ VI ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 200 ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ν. ΑΚ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Ε. ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ Ε. ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΝΑΖΙΡΗΣ- ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΑΠΑΛΛΑΓΑΚΗ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΟΠΛΑ (ΣΕΙΡΑ : ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ/ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΣΕΙΡΑ : ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΪΑΦΑ - ΓΚΜΠΑΝΤΙ/ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚ ΟΣΗ 200 7

8 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ Χ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΜΟΙ 3Α, 3Β 2007 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009 ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΟΥ Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 3η ΕΚ ΟΣΗ, 2009 ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 5 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Β., ΠΕΡΑΚΗΣ Μ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΙV ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ, CD- ROM ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ/ ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ/ ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΛΕΚΕΑΣ Σ. ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ - - ΦΑΡΣΕ ΑΚΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ Λ. (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΠΟΠΗ ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΑΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 2007 ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 7 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 3459/ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩ ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ 32Η ΕΚ ΟΣΗ 200 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 2006 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 200 ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Ι. ΖΩΗΣ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 200 8

9 ΤΣΑΜΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Η ΑΠΟ ΟΤΕΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ) Σε απάντηση των ανωτέρω απεστάλησαν από τους ενδιαφεροµένους οι παρακάτω προσφορές: Α. Η εταιρεία «ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (αρ. πρωτ. 72/ ), που εδρεύει στην Αθήνα (Πεσµαζόγλου αριθµ. 5, Στοά του Βιβλίου), προσφέρει για τα βιβλία διδακτικού έτους 200, ποσοστό έκπτωσης 28% για µεν τα βιβλία των δικών της εκδόσεων και ποσοστό έκπτωσης 5% για εκείνα εκδόσεως τρίτων. Β. Ο συγγραφέας νοµικών βιβλίων και Αρεοπαγίτης επί τιµή Βασίλειος Βαθρακοκοίλης, (αριθµ. πρωτ. 73/3--200) κάτοικος Αθηνών (Μουσών αριθµ. 4-Εκάλη), προσφέρει για τα βιβλία διδακτικού έτους 200 που θα προµηθευτεί η Σχολή µε συγγραφέα τον ίδιο, ποσοστό έκπτωσης 30%. Γ. Η εταιρεία «ΕΚ ΟΣΕΙΣ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ( ΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)» (αρ. πρωτ. 78/0--200), που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστηµίου αριθµ. 49), προσέφερε για το σύνολο των βιβλίων διδακτικού έτους 200 και των δύο κατευθύνσεων, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτηµα της Πρόσκλησης, εξαιρουµένων αυτών των εκδόσεων της «Νοµικής Βιβλιοθήκης», µία συνολική τιµή προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) ύψους 7.000,00 ευρώ, αντί της συνολικής αρχικής τους τιµής η οποία ανέρχεται στα 8.604,74 ευρώ, χωρίς να αναφέρεται πουθενά το ποσοστό έκπτωσης, τόσο για τα βιβλία των εκδόσεων της, όσο και για εκείνα των τρίτων (ανεξάρτητων) εκδόσεων. Κατόπιν, τηλεφωνικών επικοινωνιών µεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής και του εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, προκειµένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις όσον αφορά το ποσοστό έκπτωσης, όπως αυτό ζητείται στην υπ αριθµ. πρωτ. 7/--200 Πρόσκληση, η εν λόγω εταιρεία, µε το υπ αρ. πρωτ. 79/--200 έγγραφο, συµπλήρωσε την προσφορά της, διευκρινίζοντας ότι για τα βιβλία διδακτικού έτους 200 προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 20% για τα βιβλία των δικών της εκδόσεων, εφόσον το σύνολο των παραγγελιών υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ετησίως µετά την έκπτωση, και σε αντίθετη περίπτωση ποσοστό έκπτωσης 5%. Στη συνέχεια η ανωτέρω εταιρεία απέστειλε νέο έγγραφο, διευκρινιστικό της προσφοράς της, µε αρ. πρωτ. 83/-0-200, στο οποίο αναφέρει συµπληρωµατικά ότι προσφέρει για τις εκδόσεις τρίτων ποσοστό έκπτωσης 0%, ενώ επιβεβαιώνει τα ποσοστά έκπτωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο υπ αριθµ. πρωτ. 79/--200 έγγραφό της.. Η εταιρεία «ΧΡ.Ι.ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ», (αρ. πρωτ. 80/- -200) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Φράγκων αριθ. ), προσφέρει για τα βιβλία 9

10 διδακτικού έτους 200, ποσοστό έκπτωσης 25%, αποκλειστικά για βιβλία των εκδόσεων της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Ε. Η εταιρεία «ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε.», (αριθµ. πρωτ. 8/--200), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Εθνικής Αµύνης αριθµ 42), προσφέρει για τα βιβλία διδακτικού έτους 200, ποσοστό έκπτωσης 20% για τα βιβλία των εκδόσεών της και ποσοστό 5% για εκείνα εκδόσεως τρίτων. ΣΤ. Ο δικηγόρος και συγγραφέας νοµικών βιβλίων Κωνσταντίνος Χοροµίδης, (αριθµ. πρωτ. 84/5--200) κάτοικος Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης 3), προσφέρει για το βιβλίο διδακτικού έτους 200 που θα προµηθευτεί η Σχολή µε συγγραφέα τον ίδιο και τίτλο «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκδοση», ποσοστό έκπτωσης 44,50%. Ζ. Η εταιρεία «Νοµικό Βιβλιοπωλείο ΤΣΙΜΟΣ», (αριθµ. πρωτ. 85/5--200) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Στρ. Μπρατούνα αριθµ. 3), προσφέρει για τα βιβλία διδακτικού έτους 200, ποσοστό έκπτωσης 6% για όλους τους τόµους από την ΕΡΝΟΜΑΚ και τον ΚΠολ του Βαθρακοκοίλη Βασ. και ποσοστό έκπτωσης 7% για τα βιβλία των α) Κρητικού Αθ. «Αποζηµίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήµατα, 4 η έκδοση», β) Ζώη Ιωάν. «Η διαδικασία στο ακροατήριο του Ποινικού ικαστηρίου (200), γ) Τσάµη Ορέστη «Η αποδοτέα δικαστική δαπάνη κατά τον ΚΠολ (2009) και δ) Μακρή ηµ. «Ασφαλιστικά Μέτρα νοµής και κατοχής (2005). Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών των εκδοτικών οίκων, µε συγκριτικό έλεγχο του ποσοστού έκπτωσης επί των προσφερόµενων τίτλων και, µε δεδοµένο ότι η τιµή έκπτωσης αφορά την τιµή τιµοκαταλόγου, πρότεινε την προµήθεια των νοµικών συγγραµµάτων κατά τον εξής τρόπο: Α) Από τον Εκδοτικό Οίκο «Αντ. Ν. Σάκκουλα & Σια Ο.Ε.», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα εκδόσεων «Αντ. Ν. Σάκκουλα & Σια Ο.Ε.», µε έκπτωση 28%. Β) Από τον Εκδοτικό Οίκο «Π.Ν. Σάκκουλα ( ίκαιο & Οικονοµία)», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα των εκδόσεων «Π.Ν. Σάκκουλα ( ίκαιο & Οικονοµία)», µε έκπτωση 20%. Γ) Από τον Εκδοτικό Οίκο «Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε.», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, τα αντίστοιχα συγγράµµατα εκδόσεων «Σάκκουλα Ε.Ε.», µε έκπτωση 20%. ) Από την εταιρεία «Χρ. Ι. Καναγκίνης Εµπορία Νοµικών Βιβλίων», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα αποκλειστικά των εκδόσεών της «Νοµικής Βιβλιοθήκης», µε έκπτωση 25%. Ε) Από το Νοµικό Βιβλιοπωλείο «ΤΣΙΜΟΣ» η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, µε έκπτωση 7% τα βιβλία α) του Κρητικού Αθ. «Αποζηµίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήµατα», β) του Τσάµη Ορ. «Η αποδοτέα δικαστική δαπάνη κατά τον 0

11 ΚΠολ», γ) του Ζώη Ιωάν. «Η διαδικασία στο ακροατήριο του Ποινικού ικαστηρίου», και δ) του Μακρή ηµ. «Ασφαλιστικά µέτρα νοµής και κατοχής». ΣΤ) Από τον συγγραφέα νοµικών βιβλίων και Αρεοπαγίτη επί τιµή Βασίλειο Βαθρακοκοίλη, κάτοικο Αθηνών (Μουσών αριθµ. 4-Εκάλη), η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά τον τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα µε συγγραφέα τον ίδιο, µε ποσοστό έκπτωσης 30%. Ζ) Από τον δικηγόρο και συγγραφέα νοµικών βιβλίων Κωνσταντίνο Χοροµίδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης 3), η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά τον τρέχον διδακτικό έτος, το βιβλίο µε συγγραφέα τον ίδιο «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκδοση», µε ποσοστό έκπτωσης 44,50%. Η) Επιπρόσθετα, από τους Εκδοτικούς Οίκους «Αντ. Ν. Σάκκουλα & Σια Ο.Ε.» και «Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε.», οι οποίοι προσφέρουν έκπτωση 5% σε εκδόσεις τρίτων, η Σχολή θα προµηθεύεται ισοµερώς µε ποσοστό έκπτωσης 5%, κατά τον τρέχον διδακτικό έτος, εκδόσεις που δεν ανήκουν σε κανένα από τους υπόλοιπους προµηθευτές και για τις οποίες δεν έχει προσφερθεί µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τους ίδιους τους συγγραφείς ή από άλλον εκδοτικό οίκο.» Κατόπιν αυτών, Αποφασίζει Την έγκριση του ανωτέρω από πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού προµήθειας νοµικών βιβλίων, κατά τα οριζόµενα στην υπ αριθµ.76/ Προκήρυξη και την προηγηθείσα αυτής υπ αριθµ. 7/--200 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ανάθεση της προµήθειας των αναλυτικά αναφερόµενων σ αυτές συγγραµµάτων, κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Από τον Εκδοτικό Οίκο «Αντ. Ν. Σάκκουλα & Σια Ο.Ε.», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα εκδόσεων «Αντ. Ν. Σάκκουλα & Σια Ο.Ε.», µε έκπτωση 28%. β) Από τον Εκδοτικό Οίκο «Π.Ν. Σάκκουλα ( ίκαιο & Οικονοµία)», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα των εκδόσεων «Π.Ν. Σάκκουλα ( ίκαιο & Οικονοµία)», µε έκπτωση 20%. γ) Από τον Εκδοτικό Οίκο «Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε.», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, τα αντίστοιχα συγγράµµατα εκδόσεων «Σάκκουλα Ε.Ε.», µε έκπτωση 20%. δ) Από την εταιρεία «Χρ. Ι. Καναγκίνης Εµπορία Νοµικών Βιβλίων», η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα αποκλειστικά των εκδόσεών της «Νοµικής Βιβλιοθήκης», µε έκπτωση 25%. ε) Από το Νοµικό Βιβλιοπωλείο «ΤΣΙΜΟΣ» η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, µε έκπτωση 7% τα βιβλία α) του Κρητικού Αθ. «Αποζηµίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήµατα», β) του Τσάµη Ορ. «Η αποδοτέα δικαστική δαπάνη κατά τον

12 ΚΠολ», γ) του Ζώη Ιωάν. «Η διαδικασία στο ακροατήριο του Ποινικού ικαστηρίου», και δ) του Μακρή ηµ. «Ασφαλιστικά µέτρα νοµής και κατοχής». στ) Από τον συγγραφέα νοµικών βιβλίων και Αρεοπαγίτη επί τιµή Βασίλειο Βαθρακοκοίλη, κάτοικο Αθηνών (Μουσών αριθµ. 4-Εκάλη), η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά τον τρέχον διδακτικό έτος, συγγράµµατα µε συγγραφέα τον ίδιο, µε ποσοστό έκπτωσης 30%. ζ) Από τον δικηγόρο και συγγραφέα νοµικών βιβλίων Κωνσταντίνο Χοροµίδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης 3), η Σχολή θα προµηθεύεται, κατά τον τρέχον διδακτικό έτος, το βιβλίο µε συγγραφέα τον ίδιο «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση, έκδοση», µε ποσοστό έκπτωσης 44,50%. η) Επιπρόσθετα, από τους Εκδοτικούς Οίκους «Αντ. Ν. Σάκκουλα & Σια Ο.Ε.» και «Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε.», οι οποίοι προσφέρουν έκπτωση 5% σε εκδόσεις τρίτων, η Σχολή θα προµηθεύεται ισοµερώς µε ποσοστό έκπτωσης 5%, κατά τον τρέχον διδακτικό έτος, εκδόσεις που δεν ανήκουν σε κανένα από τους υπόλοιπους προµηθευτές και για τις οποίες δεν έχει προσφερθεί µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τους ίδιους τους συγγραφείς ή από άλλον εκδοτικό οίκο. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, προκύπτει ότι η προµήθεια θα πραγµατοποιείται κάθε φορά από τον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά περιέχει τη µεγαλύτερη έκπτωση, είναι δηλαδή χαµηλότερη και εξυπηρετεί τις ανάγκες της Σχολής. Η ιευθύντρια Επιµόρφωσης της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών Ανδρονίκη Θεοτοκάτου Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-11 ΕΘΝΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236 Απόφαση Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δι,, έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982195 2015-08-20

15PROC002982195 2015-08-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.20 15:17:55 EEST Reason: Location: Athens ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΛΔ46Ψ8ΟΝ-ΠΚΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα