1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα"

Transcript

1 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

2

3 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα υψηλής αβεβαιότητας που τροφοδοτήθηκε από την αναζωπύρωση της κρίσης χρέους στη Ζώνη του Ευρώ και τους πρόσκαιρους φόβους πιθανής διάλυσής της το δεύτερο τρίμηνο του 2012, όσο και από τις ευρύτερες γεωγραφικές επιπτώσεις σε εγχώρια και διεθνή ζήτηση από τα εφαρμοζόμενα στις περισσότερες προηγμένες χώρες προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και από την επικράτηση νέων ιστορικά υψηλών διεθνών τιμών στα βασικά εμπορεύματα, κυρίως στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Στις προηγμένες οικονομίες η επιβράδυνση του ΑΕΠ το 2012 οφειλόταν κυρίως στις αρνητικές εξελίξεις στη Ζώνη του Ευρώ και στους φόβους για τη διάχυση των αρνητικών επιπτώσεων από την κρίση χρέους ακόμη και στις οικονομικά ισχυρότερες χώρες. Τα ήδη εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια των Κεντρικών Τραπεζών τους και οι απαραίτητες προσπάθειες του ακόμη εύθραυστου τραπεζικού τομέα για απομόχλευση και αύξηση της κεφαλαιακής του επάρκειας απέτρεψαν την περαιτέρω συμβολή της νομισματικής πολιτικής στην ανάσχεση των επιπτώσεων στο εισόδημα από την εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Το παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, στο 3,3% το 2012 από 3,8% το Στις 35 προηγμένες οικονομίες ως σύνολο προβλέπεται επιβράδυνση του ΑΕΠ στο 1,3% από 1,6% το 2011 και μικρή περαιτέρω υποχώρηση της συμβολής τους στο παγκόσμιο ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικών δυνάμεων (PPP). Ωστόσο, η επιβράδυνση στις προηγμένες οικονομίες το 2012 αντανακλά εξαιρετικά διαφοροποιημένες εξελίξεις κατά οικονομικές περιοχές και χώρες (βλ. Διάγραμμα 1.1). Στις ΗΠΑ σημειώθηκε επιτάχυνση της ανάπτυξης, η Ιαπωνία εξήλθε δυναμικά από την ύφεση του 2011, ενώ η Ζώνη του Ευρώ και το Ηνωμένο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος 1 Διάγραµµα 1.1 Πραγµατικό ΑΕΠ (ρυθµός ετήσιας µεταβολής) 5,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 - -5,0-6,0-7, Ζώνη Ευρώ-17 Ευρωπαϊκή Ένωση-27 ΗΠΑ Ιαπωνία Κίνα (δεξιός άξονας) 15,0 1 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,0 Στοιχεία για το 2012: Eκτιµήσεις. Στοιχεία για το 2013: Προβλέψεις Πηγές: IMF και Eurostat 1. Κύριες πηγές στοιχείων: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, Οκτώβριος 2012 και European Commission, European Economic Forecast, Μάιος Το κείμενο βασίζεται σε πληροφόρηση και προβλέψεις που ήταν διαθέσιμες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του

4 Διάγραµµα 1.2 Ποσοστό ανεργίας % 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,0 2, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 24 Ζώνη Ευρώ-17 Ευρωπαϊκή Ένωση-27 ΗΠΑ Ιαπωνία Κίνα Στοιχεία για το 2012: Eκτιµήσεις. Στοιχεία για το 2013: Προβλέψεις Πηγές: IMF και Eurostat Βασίλειο εισήλθαν σε ήπια ύφεση. Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, αν και σημειώνεται επιβράδυνση του ΑΕΠ (με εξαίρεση της χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής όπου σημειώνεται επιτάχυνση), κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της εξωτερικής ζήτησης από τις προηγμένες οικονομίες και του διεθνούς εμπορίου, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν υψηλοί. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ στο σύνολο των οικονομιών αυτών εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 5,3% από 6,2% το Οι 27 αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις και το ΑΕΠ εκεί εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 6,7% από 7,8% το Οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ενώ είχαν κατορθώσει να αποφύγουν τις γεωγραφικές επιπτώσεις της επιβράδυνσης της ΕΕ-27 το 2011, το 2012 επηρεάστηκαν αρνητικά, τόσο μέσω του διεθνούς εμπορίου όσο και μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, καταγράφοντας σημαντική επιβράδυνση του ΑΕΠ, η οποία εκτιμάται στο 2,0% το 2012 από 5,3% το 2011 (βλ. Πίνακα Α1, Παράρτημα Α). Η απασχόληση, μετά την πρόσκαιρη ανάκαμψή της το 2011, σημείωσε μικρή περαιτέρω αύξηση το 2012 στις προηγμένες οικονομίες ως σύνολο. Αν και υποχώρησε στη Ζώνη του Ευρώ και την Ιαπωνία (-0,8% και στις δύο περιπτώσεις), στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις λοιπές προηγμένες οικονομίες αυξήθηκε σημαντικά (+1,8%, +0,9% και +0,9% αντιστοίχως). Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι υποχώρησε για δεύτερο συνεχές έτος το 2012 στις ΗΠΑ (στο 8,2%) και για τρίτο στην Ιαπωνία (στο 4,5%) ως αποτέλεσμα των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων που συνέχισαν να ωθούν την ανάπτυξη στις ΗΠΑ και ως αποτέλεσμα της υποχώρησης της προσφοράς εργασίας στην Ιαπωνία. Αντιθέτως, στην Ευρωζώνη η αβεβαιότητα έφερε ύφεση και περαιτέρω αύξηση της ανεργίας (βλ. Διάγραμμα 1.2), το ποσοστό της οποίας το 2012 βρέθηκε 3,6 μονάδες πάνω από το ιστορικό χαμηλό του 2007 (7,6%). Ο πληθωρισμός (με βάση τον ΔΤΚ) υποχώρησε το 2012 τόσο λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας όσο και λόγω της σταθεροποίησης των διεθνών τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα. Στις προηγμένες οικονομίες, όπου επιπλέον παρατηρήθηκε μικρή υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (με εξαίρεση τη Ζώνη του Ευρώ όπου αυξήθηκε κατά 1,8%), ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,9% από 2,7%, ενώ στις

5 7,0 Διάγραµµα 1.3 Πληθωρισµός (µέση ετήσια % µεταβολή του ΕνΔΤΚ ή ΔΤΚ) 6,0 5,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Ζώνη Ευρώ-17 Ευρωπαϊκή Ένωση-27 ΗΠΑ Ιαπωνία Κίνα Στοιχεία για το 2012: Eκτιµήσεις. Στοιχεία για το 2013: Προβλέψεις Πηγές: IMF και Eurostat αναπτυσσόμενες οικονομίες υποχώρησε στο 6,1% από 7,2% το Η υποχώρηση του πληθωρισμού ήταν πιο αισθητή στις ΗΠΑ σε σχέση με την ΕΕ-27, ενώ στην Ιαπωνία το γενικό επίπεδο τιμών σταμάτησε να υποχωρεί το 2012 (βλ. Διάγραμμα 1.3). H δημοσιονομική πολιτική στις προηγμένες οικονομίες συνέχισε να έχει περιοριστική κατεύθυνση και τα διαρθρωτικά ελλείμματα μειώθηκαν για δεύτερο συνεχές έτος το 2012 με εξαίρεση την Ιαπωνία με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων που απορρέουν από τo εξαιρετικά υψηλό και ακόμη αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Αν και ο βαθμός δημοσιονομικής προσαρμογής ποικίλλει αρκετά ανά χώρα, οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές υπήρξαν υψηλότεροι σε σχέση με το παρελθόν και η ασκούμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική γενικά υπήρξε περισσότερο ανασχετική της ανάπτυξης σε σχέση με τις προβλέψεις. Αυτό συνέβη λόγω της διάχυτης αβεβαιότητας σχετικά με τις εξελίξεις στη Ζώνη του Ευρώ, ιδίως μετά την απομείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας το Μάρτιο του 2012, η οποία συνέβαλε στην εκ νέου άνοδο των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων Ισπανίας και Ιταλίας. Η γενικευμένη αυτή αβεβαιότητα αλλά και τα ήδη σχεδόν μηδενικά βασικά επιτόκια, καθώς και οι δυσκολίες του τραπεζικού τομέα για απρόσκοπτη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας απέτρεψαν την υποκατάσταση της μειούμενης δημόσιας δαπάνης από την ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση. 2 Παρά τις αναμενόμενες επιπτώσεις επί του εισοδήματος, η ταχεία εξάλειψη των πρωτογενών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ιδίως στις χώρες της Ευρωζώνης, με έλλειψη αξιοπιστίας ή αδυναμίας δανεισμού από τις αγορές με χαμηλά επιτόκια (λ.χ. οι χώρες του Μηχανισμού Στήριξης) είναι αναπόφευκτη. 3 Το δημοσιονομικό έλλειμμα στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 8,7% του ΑΕΠ το 2012 από 10,1% το 2011, ενώ στην Ιαπωνία θα αυξηθεί στο 10,0% από 9,8%. Στη Ζώνη του Ευρώ το δημοσιονομικό έλλειμμα θα υποχωρήσει για τρίτο έτος το 2012 φθάνοντας στο 3,3% από 4,1% το 2011, γεγονός που αντανακλά το χαμηλό έλλειμμα κυρίως σε Γερμανία, Ιταλία και Φινλανδία (-0,4%, -2,7% και -1,4% Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος 1 2. Βλ. σχετικά τα σημαντικά Πλαίσια 1.1, 1.2 και 1.3 στο IMF, World Economic Outlook, Οκτώβριος Η εναλλακτική πρόταση για στάση πληρωμών και έξοδο από το κοινό νόμισμα στερείται λογικής βάσης στην περίπτωση μικρών ανοικτών οικονομιών οι οποίες: α) δεν είναι πλεονασματικές στο εξωτερικό τους ισοζύγιο, β) δεν έχουν πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα και γ) και δεν έχουν πολιτική και οικονομική παράδοση νομισματικής σταθερότητας. 25

6 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου αντιστοίχως). Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα αυξηθεί περαιτέρω το 2012 στο 107,2% στις ΗΠΑ, στο 236,6% στην Ιαπωνία και στο 93,6% στη Ζώνη του Ευρώ. Η νομισματική πολιτική παρέμεινε εξαιρετικά χαλαρή στις προηγμένες οικονομίες ενισχύοντας την προσπάθεια της οικονομικής πολιτικής για δημοσιονομική προσαρμογή με το μικρότερο δυνατό αναπτυξιακό κόστος. Οι Κεντρικές Τράπεζες όχι μόνο διατήρησαν σχεδόν μηδενικά τα βασικά τους επιτόκια, αλλά συνέχισαν να πειραματίζονται και με μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής. Στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Κεντρικές Τράπεζες επέκτειναν κατά το 2012 τα προγράμματα αγοράς ομολόγων κατά 36 τρισ. γεν και κατά συνολικά 100 δισ. στερλίνες αντιστοίχως. Στη Ζώνη του Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μετά τις τέσσερις διαδοχικές μειώσεις του βασικού της επιτοκίου μέσα στο 2011, προέβη σε νέα μείωσή του κατά 25 μονάδες βάσης στις 11 Ιουλίου του 2012, καθορίζοντάς το στο 0,75%. Στα τέλη του 2011 αποφάσισε να προβεί σε δύο πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (Long-Term Refinancing Operations LTRO), μία που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 και μία δεύτερη το Φεβρουάριο του 2012, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα και είχαν θετικό αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επίσης, η ΕΚΤ προχώρησε σε αγορές κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, βελτίωσε τους όρους μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και διεύρυνε τα κριτήρια καταλληλότητας όσον αφορά τους τίτλους που γίνονται αποδεκτοί για την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Επιπλέον, στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων διάρκειας μέχρι τριών ετών (Πρόγραμμα ΟΜΤ Outright Monetary Transactions). Το 2013 το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα σημειώσει μικρή επιτάχυνση, η οποία θα οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η κρίση δημοσίου χρέους, και η αλληλεπίδρασή της με τον εύθραυστο ακόμη τραπεζικό τομέα και την πραγματική οικονομία, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της μείωσης της αβεβαιότητας μέσω αφενός της απαρέγκλιτης εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ιταλία, την Ισπανία και στις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης και αφετέρου της υλοποίησης των έκτακτων θεσμικών και νομισματικών μέτρων που λαμβάνονται από τα ευρωπαϊκά όργανα και την ΕΚΤ. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί στην ΕΕ-27 κατά 0,5% το 2013, έναντι μείωσης κατά 0,2% φέτος, στις ΗΠΑ ο ρυθμός ανόδου του θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητος (2,1%), ενώ στην Ιαπωνία θα επιβραδυνθεί στο 1,2% Διεθνές εμπόριο προϊόντων και τιμές βασικών εμπορευμάτων Ο ρυθμός ανόδου του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών επιβραδύνθηκε το 2012 στο 3,2% από 5,8% το 2011, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιβράδυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η αβεβαιότητα και η μείωση της διεθνούς ζήτησης αλλά και οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση έπληξαν τόσο τις εξαγωγικές όσο και τις εισαγωγικές δραστηριότητες. Η μεγάλη επιβράδυνση στις εισαγωγές των προηγμένων κρατών ήταν άλλωστε βασικός παράγοντας για την οικονομική επιβράδυνση που καταγράφηκε στις αναδυόμενες οικονομίες. Για το 2013 προβλέπεται μικρή επιτάχυνση της ανόδου του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, στο 4,5%. 26

7 Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παρέμειναν πολύ υψηλές το 2012 επηρεαζόμενες κυρίως από την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από το εμπάργκο της ΕΕ-27 στο Ιράκ, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο. Παρά την υποχώρηση της διεθνούς ζήτησης το πρώτο εξάμηνο του έτους και την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς από τις υπόλοιπες χώρες παραγωγής, οι διεθνείς τιμές υποχώρησαν μόνο πρόσκαιρα το δεύτερο τρίμηνο του έτους, και σε μέσα επίπεδα έτους τελικά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό του Η μέση άμεση (spot) διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου, αφού αυξήθηκε έντονα το 2010 (+27,9%) και το 2011 (+31,6%), προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2012 στα 106,2 δολ. το βαρέλι. Εντονότερη του πετρελαίου υπήρξε η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου, τόσο το 2011 (+36,2%) όσο και το 2012 (+10,7%). Αντιθέτως, οι διεθνείς τιμές των βασικών εμπορευμάτων πλην καυσίμων εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν κατά 9,5% το Ο υποδείκτης των μετάλλων, μετά τη ραγδαία άνοδό του τη διετία 2010 και 2011 (κατά 48,2% και 13,5% αντιστοίχως), το 2012 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 16,5%. Ο μόνος υποδείκτης που παρέμεινε το 2012 σχεδόν αμετάβλητος είναι εκείνος της μέσης διεθνούς τιμής των τροφίμων λόγω των προβλημάτων στη συνολική παγκόσμια προσφορά (ξηρασία κ.λ.π). Εντούτοις, από τα σημαντικά για την Ελλάδα προϊόντα του υποδείκτη αυτού, η διεθνείς τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υποχώρησε για έβδομο συνεχόμενο έτος, κατά 9,1% το 2012 (βλ. Διάγραμμα 1.4). Με βάση τις προβλέψεις για το 2013, παρά τη μικρή επιτάχυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και των άλλων βασικών εμπορευμάτων προβλέπεται ότι θα υποχωρήσουν ελαφρώς (από 1% έως 3%). Διάγραµµα 1.4 Διεθνείς τιµές βασικών εµπορευµάτων (µέσες ετήσιες τιµές, δείκτες 2005=100 και τιµή σε δολ. ΗΠΑ) Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος 1 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Δείκτης βασικών εµπορευµάτων πλην καυσίµων Αργό πετρέλαιο µέσος 3 τύπων, δολ./βαρέλι (δεξιός άξονας) Δείκτης φυσικού αερίου Ευρώπης, Ιαπωνίας, ΗΠΑ Δείκτης ελαιόλαδου, έξτρα παρθένου Δείκτης βασικών µετάλλων Πηγή: IMF, World Economic Outlook, Οκτώβριος

8 1.3. Μακροοικονομικές εξελίξεις σε οικονομίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 28 Στις ΗΠΑ ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε φέτος στο 2,2%, από 1,8% το 2011, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της εγχώριας ζήτησης και της αύξησης των αποθεμάτων, ενώ μηδενική υπήρξε φέτος η συμβολή των καθαρών εξαγωγών. Η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν σημαντικά και η αγορά ακινήτων σταθεροποιήθηκε. Η ανεργία υποχώρησε σημαντικά στο 8,2% από 9,0% το 2011, και σε συνδυασμό με την υποχώρηση του πληθωρισμού βελτίωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (3,1% του ΑΕΠ), καθώς η ευνοϊκή επίδραση της υποχώρησης του δημοσιονομικού ελλείμματος αντισταθμίστηκε από την επίπτωση της συνεχούς ανατίμησης από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και μετά την ονομαστική και πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου. Η νομισματική πολιτική παρέμεινε εξαιρετικά χαλαρή, με διατήρηση των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων, ενώ το Σεπτέμβριο του 2012 ανακοινώθηκε και τρίτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για να αντισταθμίσει εν μέρει την επίπτωση της προβλεπόμενης απότομης δημοσιονομικής περιστολής («fiscal cliff»). Τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της ζήτησης που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης ολοκληρώνονται στα τέλη του 2012 και το μέγεθος της προγραμματισμένης αυτής δημοσιονομικής περιστολής, αν δεν ληφθούν νέα μέτρα, υπολογίζεται σε 4,1% του ΑΕΠ. Στην Ιαπωνία η δραστηριότητα αποκατάστασης των υποδομών και των εγκαταστάσεων από τον καταστροφικό σεισμό και τις πλημμύρες του Μαρτίου του 2011 είχε ευνοϊκή για την οικονομία επίδραση και το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,2%, έναντι μείωσής του κατά 0,8% το Η εγχώρια ζήτηση επιταχύνθηκε σημαντικά (2,6% από 0,6% το 2011) ωθούμενη κυρίως από τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και την ιδιωτική κατανάλωση. Οι καθαρές εξαγωγές είχαν αρνητική συμβολή και το 2012 στο ΑΕΠ (-0,4%), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποχώρησε περαιτέρω, στο 1,6% του ΑΕΠ από 2,0% το Η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του γεν βρίσκεται σε ανατιμητική πορεία από το δεύτερο εξάμηνο του Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα την ελαφρά μείωση του ήδη εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού ανεργίας, στο 4,5%, ενώ το γενικό επίπεδο τιμών μάλλον σταθεροποιήθηκε (ο ΔΤΚ παρουσίασε μηδενική μεταβολή, έναντι μείωσής του κατά 0,3% το 2011). Το δημοσιονομικό έλλειμμα παρέμεινε εξαιρετικά υψηλό (10% του ΑΕΠ) λόγω των έκτακτων συνθηκών που η κυβέρνηση εκλήθη να αντιμετωπίσει, με συνέπεια το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας, το ήδη υψηλότερο στον κόσμο, να αυξηθεί περαιτέρω, στο 236,6% του ΑΕΠ από 229,6% το Ωστόσο το καθαρό δημόσιο χρέος (που προκύπτει όταν αφαιρεθεί από το ακαθάριστο η αξία των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ιαπωνικό Δημόσιο) εκτιμάται στο 135% του ΑΕΠ. Στην Κίνα η οικονομική δραστηριότητα, αν και επιβραδύνθηκε στο 7,8%, από 9,2% το 2011, παρέμεινε ισχυρή. Η επιβράδυνση οφείλεται στην υποχώρηση των καθαρών εξαγωγών ως αποτέλεσμα της μειωμένης διεθνούς ζήτησης, αλλά και στην περιοριστική νομισματική πολιτική του 2011 για τον έλεγχο του πληθωρισμού, η οποία, με χρονική υστέρηση, συνέβαλε στην εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης. Η υποχώρηση του πληθωρισμού το 2012 (3,0% από 5,4% το 2011), κυρίως λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών των βασικών εμπορευμάτων, επέτρεψε τη μείωση του βασικού επιτοκίου νομισματικής πολιτικής τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2012 για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου

9 τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της επιβράδυνσης του παγκόσμιου εμπορίου, εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 2,3% του ΑΕΠ από 2,8% το Στην Ινδία ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 4,9% από 6,8% το 2011, ο πληθωρισμός αυξήθηκε το 2012 στο 10,2% και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στο 3,8% του ΑΕΠ. Η Ινδία αποτελεί μια χώρα όπου υπάρχουν σημαντικές εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται, και οι οικονομικές σχέσεις παραμένουν σε εμβρυακό επίπεδο. Στη Ρωσία ο ρυθμός ανόδου της οικονομίας επιβραδύνθηκε στο 3,7% από 4,3%, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 5,1%, όπως και το ποσοστό ανεργίας στο 6,0%, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε υψηλό, στο 5,2% του ΑΕΠ Μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 (EE-27) σημειώθηκε κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2012 κυρίως λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που ενέσκηψε από την κρίση χρέους στη Ζώνη του Ευρώ και τους πρόσκαιρους φόβους πιθανής διάλυσής της το δεύτερο τρίμηνο του Η αβεβαιότητα αυτή κορυφώθηκε όταν μετά την εφαρμογή της απομείωσης τμήματος του ελληνικού δημόσιου χρέους οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων Ιταλίας και Ισπανίας αλλά και άλλων κρατών της Ζώνης του Ευρώ άρχισαν να αυξάνουν πάλι. Οι φόβοι ότι το πιθανό βάρος της διάσωσης των κρατών αυτών πλέον θα ήταν δυσβάστακτο για τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και η σχετικά βραδεία αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών και η ανυπομονησία των αγορών διαμόρφωσαν εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό κλίμα. Επιπλέον, ανασχετικά στην ανάπτυξη επέδρασε η αναγκαία 4 εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, μέσα σε συνθήκες ήδη εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής, σχεδόν σε όλες τις οικονομίες της Ζώνης του Ευρώ για τον ισοσκελισμό των κρατικών προϋπολογισμών τους και τον έλεγχο του ήδη υψηλού δημόσιου χρέους, έπειτα από τις επεκτατικές παρεμβάσεις στις οποίες είχαν προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση του Τα παραπάνω από κοινού συνέτειναν στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου μεταξύ δημοσιονομικής θέσης, χρηματοπιστωτικού συστήματος και πραγματικής οικονομίας. Ως συνέπεια η υποχώρηση της δημόσιας δαπάνης δεν αντικαταστάθηκε από αύξηση αλλά από υποχώρηση της ιδιωτικής, λόγω αναβολής της καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης. Το ΑΕΠ της ΕΕ-27 εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 0,2% το 2012, έναντι αύξησης κατά 1,6% το Η υποχώρηση όλων των συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης υποκαταστάθηκε εν μέρει από τη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε και το πλεόνασμά του διευρύνθηκε στο 1,1% του ΑΕΠ από 0,4% το 2011, εξέλιξη που ασφαλώς σχετίζεται και με τη βελτίωση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ από το 2010 και μετά. Δέκα από τις 27 οικονομίες βρέθηκαν σε ύφεση το 2012, ενώ όλες οι υπόλοιπες σημείωσαν οικονομική επιβράδυνση, καθώς η μετάδοση της κρίσης ήταν Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος 1 4. Η δημοσιονομική προσαρμογή αποτελεί προϋπόθεση για οικονομική ευημερία μακροχρόνια, καθώς θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό, τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Εκτιμάται, λόγου χάρη, ότι για κάθε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 1% του ΑΕΠ το κόστος δανεισμού του δημοσίου υποχωρεί κατά 25 μονάδες βάσης. Το ήμισυ της μείωσης αυτής διαχέεται στον ιδιωτικό τομέα, μειώνοντας τα επιτόκια δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Economic Forecast, Μάιος 2012, Πλαίσιο 1.4: «Fiscal Consolidation and the Economic Outlook». 29

10 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου αναπόφευκτη λόγω του υψηλού βαθμού ενοποίησης μέσω των διαύλων του χρηματοπιστωτικού τομέα και του διεθνούς εμπορίου. Ο πληθωρισμός, ο οποίος είχε αυξηθεί το προηγούμενο έτος λόγω της μεγάλης ποσοστιαίας ανόδου των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, υποχώρησε το Το ποσοστό ανεργίας ωστόσο συνέχισε να αυξάνει, ενώ σε ορισμένες χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία) έφθασε σε πολύ υψηλά πλέον επίπεδα (βλ. Πίνακα Α2, Παράρτημα Α). Στην ΕΕ-27 το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 10,3% το 2012, έναντι 9,7% το 2011 και μόλις 7,1% το Η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία επιδρά καθοριστικά στην εξέλιξη της ζήτησης στον τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, εκτιμάται ότι υποχώρησε στην ΕΕ-27 κατά 0,3% το 2012, έναντι αύξησης κατά 0,4% το Στη Ζώνη του Ευρώ, όπου η αβεβαιότητα των νοικοκυριών και το πρόβλημα της ανεργίας υπήρξαν εντονότερα, η υποχώρηση ήταν μεγαλύτερη (-0,6% από +0,1% το 2011). Μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, η Ελλάδα και η Πορτογαλία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οξύτερο πρόβλημα στην ιδιωτική κατανάλωση (υποχώρηση του όγκου κατά 5,7% και 6,1% αντίστοιχα). Αντιθέτως, τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν και πάλι οι τρεις χώρες της Βαλτικής, καθώς και η Τουρκία (βλ. Πίνακα Α3, Παράρτημα Α). Η συνολική προστιθέμενη αξία των κλάδων Εμπορίου, Εστιατορίων, Ξενοδοχείων και Μεταφορών, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία, σημείωσε επιβράδυνση στην ΕΕ-27 στο 1,6% από 2,0% το Στην Ελλάδα, όπως αναμενόταν, καταγράφηκε το 2011 η μεγαλύτερη πτώση της προστιθέμενης αξίας των κλάδων αυτών. Αντιθέτως, η ταχύτερη άνοδος της δραστηριότητάς τους σημειώθηκε στις τρεις χώρες της Βαλτικής και στη Σουηδία (βλ. Πίνακα Α4, Παράρτημα Α) Μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα 30 Η ελληνική οικονομία παρέμεινε σε βαθιά ύφεση και το 2012 και το ΑΕΠ υποχώρησε για πέμπτο συνεχόμενο έτος, ενώ η ανεργία σκαρφάλωσε σε νέα ιστορικά υψηλά. Η δημοσιονομική προσαρμογή και οι εφαρμοζόμενες δομικές μεταρρυθμίσεις, που ουσιαστικά είχαν επιβραδυνθεί ή ανασταλεί το 2011, συνεχίστηκαν εντονότερα το 2012 ώστε να εξασφαλιστεί η απομείωση του δημόσιου χρέους, αλλά και το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης από την τριμερή (ΕΕ-27, ΔΝΤ και ΕΚΤ). Η κορύφωση όμως της πολιτικής αστάθειας και της οικονομικής αβεβαιότητας ως προς τις πιθανές εξελίξεις το πρώτο εξάμηνο το έτους, η μειωμένη αξιοπιστία στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, καθώς και η συνέχιση της μη «οικειοποίησης» από τις πολιτικές δυνάμεις των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων, επέτειναν τις υφεσιακές επιπτώσεις της εφαρμογής του σταθεροποιητικού προγράμματος. Αρνητικά επέδρασε επίσης η αδυναμία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα λόγω των ζημιών που υπέστη τόσο από την εφαρμογή του προγράμματος απομείωσης του δημόσιου χρέους (Private Sector Involvment PSI), όσο και από την αναμενόμενη μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω της βαθιάς και πολυετούς ύφεσης. Επιπλέον, οι φόβοι για τον κίνδυνο άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από τη Zώνη του Eυρώ έπληξαν καίρια την εμπιστοσύνη, έχοντας δραματική επίπτωση τόσο στη συνολική ζήτηση όσο και στη συνολική προσφορά της οικονομίας. Eπιβάρυναν περαιτέρω αφενός την εγχώ-

11 Διάγραµµα 1.5 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Πραγµατικό ΑΕΠ (ετήσιος ρυθµός µεταβολής) 12,0 10,0 8,0 6,0 2,0 0,0-2,0 - -6,0-8, Ελλάδα Κύπρος Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία Ζώνη Ευρώ-17 Σηµείωση: Η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος δεν βρίσκονται ακόµη σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ. Πηγή: IMF ρια ζήτηση, μέσω της αναστολής πραγματοποίησης δαπανών για διαρκή καταναλωτικά και επενδυτικά αγαθά, και αφετέρου την εκροή των καταθέσεων και τη διαθέσιμη για την πραγματική οικονομία ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 6,0% το 2012, έναντι υποχώρησης κατά 7,1% το Από όλες τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ, μόνο η Ελλάδα και η Πορτογαλία βρέθηκαν σε ύφεση και το 2011 και το 2012 (βλ. Διάγραμμα 1.5). Στην Ελλάδα η μεγάλη πτώση όλων των συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τη θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών και των αποθεμάτων. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 5,7% και η δημόσια περί 11% το 2012 (σε σταθερές τιμές). Αντιθέτως, η μεγάλη ύφεση περιόρισε δραστικά το εμπορικό έλλειμμα. Ο όγκος των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 18,9%, ενώ ο όγκος των εξαγωγών ενισχύθηκε κατά 7,9%. Ως αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα θα περιοριστεί δραστικά στο 3% του ΑΕΠ. Η συνολική απασχόληση επλήγη δραματικά και το 2012, αφού εκτιμάται ότι μειώθηκε περαιτέρω κατά 8,6%. Η μείωση της απασχόλησης έπληξε αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα και ήταν το αποτέλεσμα του κλεισίματος ή της συρρίκνωσης πολλών επιχειρήσεων λόγω της αβεβαιότητας, της βαθιάς ύφεσης και των έκτακτων φορολογικών μέτρων. Μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ έφθασαν το Σεπτέμβριο του 2012 τις Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, στο 23,8%, έναντι 17,3% το 2011 και μόλις 7,7% το Το 44% της ανεργίας αυτής υπολογίζεται ότι αφορά μακροχρόνια ανέργους. Η Ελλάδα το 2011 και το 2012 έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε όλη την ΕΕ-27, μετά την Ισπανία (βλ. Διάγραμμα 1.6). Ως προς επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2012 μειωνόταν κατά 11,8%, έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. Το 2011 ο δείκτης αυτός είχε υποχωρήσει κατά 11,7%. Οι κατηγορίες ένδυση-υπόδηση καθώς και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, οικιακός εξοπλισμός) σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση, τόσο το 2011 όσο και το πρώτο εξάμηνο του Ο αριθμός νέων επιβατικών αυτοκινήτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία μειώνεται για πέμπτο συνεχόμενο έτος το Το Ιταλία Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος 1 31

12 Διάγραµµα 1.6 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Ποσοστό ανεργίας % 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 32 2, Ελλάδα Κύπρος Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία Ζώνη Ευρώ-17 Σηµείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 µόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονταν σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ. Πηγή: IMF Σεπτέμβριο του 2012 ο αριθμός των νέων ΙΧ αυτοκινήτων σημείωνε ετήσια πτώση κατά 44,2%, ενώ το 2011 είχε μειωθεί κατά 29,8%. Σε ετήσια βάση, τα νέα αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία είναι πλέον λιγότερα από το 25% του αντίστοιχου αριθμού τους το Από την πλευρά της συνολικής προσφοράς, η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκε ταχύτερα το 2011, κατά 6,6% έναντι μείωσης κατά 5,2% το 2010 σε σταθερές τιμές του Ως χαρακτηριστικότερη μεταβολή επισημαίνεται η περαιτέρω σοβαρή υποχώρηση της δραστηριότητας των κατασκευών (κατά 28,4% το 2011), κλάδος που, ενώ προ κρίσης συνεισέφερε περί το 7-8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, το 2011 περιορίστηκε στο 2,5%! Η προστιθέμενη αξία του τριτογενούς τομέα (των υπηρεσιών) υποχώρησε κατά 5,7%, ωστόσο η προστιθέμενη αξία του κλάδου χονδρικό, λιανικό εμπόριο, μεταφορές & αποθήκευση κ.λπ., ως του μεγαλύτερου σε κύκλο εργασιών κλάδου του τριτογενούς τομέα, υποχώρησε με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό (-10,9%), με αποτέλεσμα η ποσοστιαία συμβολή του στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας να υποχωρήσει και πάλι στο χαμηλό επίπεδο του 2009 (25,0%) (βλ. Πίνακα Α5, Παράρτημα Α). Το πρώτο εξάμηνο του 2012 η προστιθέμενη αξία του κλάδου του εμπορίου κ.λπ. υποχωρούσε κατά 11,7% (ετήσιος ρυθμός). Ο πληθωρισμός (βάσει του Εναρμονισμένου ΔΤΚ) υποχώρησε το 2012 στο 0,9% από 3,3% το 2011 κυρίως λόγω της πτώσης της τελικής ζήτησης και της επικράτησης συνθηκών υπερβάλλουσας προσφοράς, αλλά και της σταδιακής εξάλειψης της επίδρασης βάσης από τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων και καυσίμων την προηγούμενη περίοδο. Λόγω της μεγάλης υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών, το «παραγωγικό κενό», δηλαδή η ποσοστιαία απόσταση μεταξύ δυνητικού και πραγματικού προϊόντος, διευρύνθηκε στο 6,7% το 2012 από 2,1% το Στην πτώση της εγχώριας ζήτησης και του πληθωρισμού συνέβαλε η σημαντική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (κατά 8,1%). Αυτή προήλθε αφενός από τις μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, αφετέρου από τις πτωτικές πιέσεις που ασκεί στις αποδοχές του ιδιωτικού τομέα ο μεγάλος αριθμός ανέργων που αναζητεί εργα- Ιταλία

13 6,0 Διάγραµµα 1.7 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Πληθωρισµός (% µεταβολή του ΕνΔΤΚ) 5,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Ελλάδα Κύπρος Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία Ζώνη Ευρώ-17 σία, όσο και οι θεσμικές αλλαγές στο καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων που επέφερε η εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μνημονίου. Το γενικό επίπεδο τιμών δεν υποχώρησε ούτε το 2012, παρά την υποχώρηση του μισθολογικού κόστους, διότι οι επιχειρήσεις βρέθηκαν με μικρότερα ή και αρνητικά περιθώρια κέρδους λόγω πολλών άλλων έκτακτων επιβαρύνσεων, όπως το υψηλότερο κόστος εισαγόμενων πρώτων υλών, οι δυσχέρειες στη χρηματοδότητηση, η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, η μη επιστροφή ΦΠΑ κ.λπ. Η συνέχιση της μεγάλης ύφεσης και το 2013 εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να σημειώσει για πρώτη φορά αρνητικό πληθωρισμό, όπως σημείωσαν η Ισπανία και η Πορτογαλία το 2009, αλλά και η Ιρλανδία το 2009 και το 2010 (βλ. Διάγραμμα 1.7). Ιταλία Σηµείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 µόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονταν σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ. Πηγή: IMF Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος 1 Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίστηκε εντονότερα το 2012, χωρίς τις παλινδρομήσεις και τις παλινωδίες του προηγούμενου έτους, ωστόσο με υψηλότερο κόστος και μικρότερη των προσδοκιών αποτελεσματικότητα, λόγω της βαθιάς πλέον ύφεσης και του ήδη εξαιρετικά αρνητικού οικονομικού κλίματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι καθυστερήσεις του 2010 και του 2011 στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, του περιορισμού του Δημοσίου, του περιορισμού της φοροδιαφυγής και των άλλων δομικών αλλαγών, επέβαλαν τελικά ευκολότερη πολιτικά προσφυγή και το 2012 στην περαιτέρω αύξηση των φορολογικών βαρών και στη μείωση της δαπάνης για μισθούς και συντάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τακτική που επέτεινε την ύφεση. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 7,5% το 2012 από 9,1% το 2011 (βλ. Διάγραμμα 1.8). Σημαντικό όφελος στο σκέλος των δαπανών προήλθε από την εφαρμογή του προγράμματος απομείωσης της αξίας των ελληνικών ομολόγων (PSI), που εκτιμάται ότι μείωσε κατά 3-4% του ΑΕΠ το έλλειμμα το Το πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο είχε ανέλθει το 2009 στο απαράδεκτα υψηλό επίπεδο του 10,4% του ΑΕΠ, μειώνεται σταδιακά, και το 2012 προβλέπεται ότι θα φθάσει στο 1,7% του ΑΕΠ ή και χαμηλότερα (από 2,2% το 2011) IMF, Fiscal Monitor, 9 Οκτωβρίου,

14 Διάγραµµα 1.8 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Δηµοσιονοµικό έλλειµα (% του ΑΕΠ) 5,0 1,5 0,0-1,0-5,0-3,5-10,0-6,0-15,0-8,5-20,0-11,0-25,0-13,5-30,0-16, , Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Ελλάδα Κύπρος 1984 Ιρλανδία (δεξιός άξονας) Πορτογαλία Ισπανία Ζώνη Ευρώ-17 Ιταλία Σηµείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 µόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονταν σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ. Πηγή: IMF Διάγραµµα 1.9 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Ακαθάριστο δηµόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) Ελλάδα Κύπρος Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία Ζώνη Ευρώ-17 Ιταλία Σηµείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 µόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονταν σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ. Στοιχεία για το 2012: Eκτιµήσεις. Πηγή: IMF Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος, παρά την απομείωσή του, λόγω του υψηλού ακόμη ελλείμματος και της μεγάλης ύφεσης, συνέχισε να αυξάνει και προβλέπεται ότι θα φθάσει το 171% του ΑΕΠ το 2012, έναντι 165,4% το 2011 και 129% το Παρατηρώντας σε χρονικό βάθος τα δημοσιονομικά στοιχεία και ιδίως την εξέλιξη του δημόσιου χρέους των χωρών της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία), αλλά και της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Κύπρου, προκύπτουν δύο ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς έφθασε η Ελλάδα στη μη διατηρησιμότητα του δημόσιου χρέους και στον αποκλεισμό της από τις κεφαλαιαγορές το 2010: α) η Ελλάδα μετατράπηκε σε υπερχρεωμένη δημοσιονομικά χώρα μόλις σε μια 10ετία ( ) και β) παρά τους 34

15 Διάγραµµα 1.10 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 2,0 0,0-2,0 - -6,0-8,0-10,0-12, ,0-18, Ελλάδα Κύπρος Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία Ζώνη Ευρώ-17 Σηµείωση: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 µόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονταν σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής των ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ. Στοιχεία για το 2012: Eκτιµήσεις. Πηγή: IMF συνεχείς και υψηλούς ρυθμούς ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ την περίοδο , η δημοσιονομική σταθεροποίηση έκτοτε ήταν περιορισμένη και το ήδη εξαιρετικά υψηλό χρέος δεν μειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως συνέβη σε πολλές άλλες χώρες (π.χ. Ιταλία και Ισπανία), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής από το 2008 και μετά, όταν δηλαδή εμφανίστηκε η διεθνής κρίση (βλ. Διάγραμμα 1.9). Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μετά την περιορισμένη του βελτίωση το 2010 και το 2011, εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά το 2012, κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες, στο 5,8% του ΑΕΠ (βλ. Διάγραμμα 1.10). Η βαθιά εγχώρια ύφεση, που μείωσε δραστικά τις εισαγωγές, σε συνδυασμό με το υψηλό όφελος (4-5 δισ., δηλαδή περί το 2,5% του ΑΕΠ) από τη μείωση των τόκων του εξωτερικού χρέους λόγω της εφαρμογής του PSI το Μάρτιο του 2012, συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη αυτή. Με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή το μικρό έλλειμμα στο ισοζύγιο εισοδημάτων και τη μικρή πλέον θετική συμβολή του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων από την ΕΕ, η περαιτέρω μείωση του συνολικού ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών απαιτεί πλέον όχι μόνο τη δραστική περαιτέρω μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών πλην καυσίμων, αλλά και τη σταδιακή μετατροπή του σε πλεονασματικό. Ιταλία 2,0 0,0-2,0 - -6,0-8,0-10,0-12, ,0-18,0 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Μέρος Ελληνική οικονομία: Ανταγωνιστικότητα και προοπτικές Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, εν μέσω ακόμη βαθιάς ύφεσης αλλά σταδιακής άρσης της καχυποψίας των αγορών για πιθανή στάση πληρωμών ή/και έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης του εγχώριου και του διεθνούς κλίματος. Παράλληλα, εντάθηκε η βελτίωση βασικών μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ελλάδας, με τη σημαντική υποχώρηση των δίδυμων ελλειμμάτων (δημοσιονομικού και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), αλλά και η βελτίωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα κόστους και στη συνολική. 35

16 Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η βελτίωση στα δημόσια οικονομικά το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι σημαντικότερη των προβλέψεων, και σύμφωνα με ταμειακά στοιχεία ήδη στο 9μηνο του 2012 είχε επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα και στην κεντρική και στη γενική κυβέρνηση. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αποκλιμακώνεται ταχύτερα των προβλέψεων. Ήδη τον Αύγουστο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών χωρίς καύσιμα & τόκους γενικής κυβέρνησης ήταν σημαντικά πλεονασματικό (3,2% επί του προβλεπόμενου ΑΕΠ για το 2012) Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Οι δείκτες της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ως προς το κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας επίσης δείχνουν μια θεαματική βελτίωση μέσα στο Η συσσωρευμένη απώλεια ανταγωνιστικότητας ως προς τους σχετικούς δείκτες της ΕΚΤ (HCIs) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το 2000 φαίνεται ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του Παράλληλα, η συνολική διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αν και παραμένει χαμηλή, φαίνεται ότι αρχίζει να βελτιώνεται. Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας «Ευκολία του Επιχειρείν», η Ελλάδα θα βελτιώσει τη σχετική της θέση το 2013 (78η από 89η το 2012). Υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η επίπονη αλλά αναγκαία περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή, με στόχο να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, ότι θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το πρόγραμμα δομικών αλλαγών και ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν περαιτέρω ύφεση το 2013, αλλά σταθεροποίηση το Για το 2013 προβλέπεται ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 4%, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί περαιτέρω στο 25,4%. Η αύξηση της ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα και η περαιτέρω μείωση των αποδοχών εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην αύξηση της απόστασης (απόκλιση) του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε όρους αγοραστικής δύναμης (στο 58,4% από 60,4% το 2012 και 75,0% το 2009) από τον μέσο όρο της ΕΕ, δηλαδή προβλέπεται «επιστροφή» στο επίπεδο του 2002 (βλ. Διάγραμμα 1.11). Διάγραµµα 1.11 Χώρες Ευρωζώνης σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) Ελλάδα Κύπρος Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία ΗΠΑ Ιαπωνία ΕΕ-15 Πηγή: AMECO database, Οκτώβριος

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αφού διατηρήθηκε μέτριος και

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ανακάμψει δυναμικά το 2010 από τη διεθνή κρίση, όπως αναμενόταν

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ελληνική Αγορά Ομολόγων Νοέμβριος 2005 TMHMA ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 210 326 2040 Πάνος Ρεμούνδος 210-326 4235 premoundos@alpha.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η οικονομική ανάκαμψη παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology Περίληψη στα Ελληνικά Ειδικό Θέμα: Εισαγωγή Το Παραγωγικό Κενό (Output Gap) αποτελεί μία εκ των πιο σημαντικών μεταβλητών στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική χαλάρωση στην ευρωζώνη: Μακροοικονομική θεωρία, προβλήματα ασυμμετρίας και πολιτικοί περιορισμοί

Ποσοτική χαλάρωση στην ευρωζώνη: Μακροοικονομική θεωρία, προβλήματα ασυμμετρίας και πολιτικοί περιορισμοί Ποσοτική χαλάρωση στην ευρωζώνη: Μακροοικονομική θεωρία, προβλήματα ασυμμετρίας και πολιτικοί περιορισμοί Μανούζας Ζήσης Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2015 Πεδίο ανάλυσης: Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κεφάλαιο 1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία Η χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (M.B.A. T.Q.M.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 28, Οκτώβριος 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση.

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία αναμένεται να γνωρίσει ήπια ύφεση. IMF Survey ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πολωνία: Ένα φωτεινό σημείο στην πληγείσα από την ύφεση Ευρώπη Ευρωπαϊκό τμήμα του ΝΤ 13 Αυγούστου 2009 Εργοστάσιο στο Rzeszow, Πολωνία, όπου η εγχώρια οικονομία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητική ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το 3 ο τρίμηνο 2015, ωστόσο στοιχεία πρόδρομων δεικτών υποδηλώνουν σημάδια ομαλοποίησης.

Αρνητική ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το 3 ο τρίμηνο 2015, ωστόσο στοιχεία πρόδρομων δεικτών υποδηλώνουν σημάδια ομαλοποίησης. ISSN:2241 4878 Τεύχος 146 3 Δεκεμβρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομική Αναλύτρια okosma@eurobank.gr Ευχαριστούμε την κυρία Παρασκευή Πετροπούλου (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 142 30 Οκτωβρίου 2015

Τεύχος 142 30 Οκτωβρίου 2015 ISSN:2241 4878 Τεύχος 142 30 Οκτωβρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανός Γ. Γώγος Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε το 2ο τρίμηνο 2015. Ανησυχητικό στοιχείο η στασιμότητα των δύο τελευταίων ετών.

Στυλιανός Γ. Γώγος Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε το 2ο τρίμηνο 2015. Ανησυχητικό στοιχείο η στασιμότητα των δύο τελευταίων ετών. ISSN:2241 4878 Τεύχος 137 11 Σεπτεμβρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr Ευχαριστούμε τον

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 117 20 Μαρτίου 2015

Tεύχος 117 20 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 117 20 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 99 6 Νοεμβρίου 2014

Tεύχος 99 6 Νοεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 99 6 Νοεμβρίου 214 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Το 216 η ελληνική οικονομία αναμένεται να προσεγγίσει το 81,66% του ΑΕΠ του έτους 7. Κρίσιμο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 139 2 Οκτωβρίου 2015. Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Σεπτέμβριο. Κρίσιμος ο ρόλος των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας.

Τεύχος 139 2 Οκτωβρίου 2015. Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Σεπτέμβριο. Κρίσιμος ο ρόλος των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 139 2 Οκτωβρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα