Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

2 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ κατά την περίοδο Παράλληλα γίνεται σύγκριση της πορείας τού κάθε επιμέρους κλάδου με το σύνολο του εμπορίου. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι τα μεγέθη του 2012 προέρχονται από μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων 1, γεγονός όμως που σε σημαντικό βαθμό αντανακλά και την τάση συρρίκνωσης του πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του τομέα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακες και διαγράμματα ενώ υπάρχει και μία σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών. 1. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες το 2012, έναντι εταιρειών το Επισημαίνεται ότι, λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού του 2012, από το δείγμα του 2011 και του 2010 έχει αφαιρεθεί πολύ μεγάλη εμπορική εταιρεία για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται κάποια μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση. 252

3 Α.1. Κλάδος: Εμπόριο αυτοκινήτων Τα τελευταία έτη ο κλάδος που δέχτηκε τις μεγαλύτερες ίσως απώλειες εξαιτίας της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης ήταν το εµπόριο αυτοκινήτων, τα μεγέθη του οποίου κατέγραψαν σημαντική επιδείνωση και το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου κατέγραψαν νέα μεγάλη πτώση, οι πωλήσεις και τα μεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν, το δε τελικό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν τα μερίδια του κλάδου στο σύνολο. Έτσι, το 2012 το ενεργητικό του κάλυπτε το 6,8% του συνολικού ενεργητικού, οι δε πωλήσεις του το 3,8% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του κλάδου ανήλθε σε 6,95 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών των 415 επιχειρήσεων του κλάδου κατέγραψε νέα μεγάλη πτώση (-38,3%) και διαμορφώθηκε σε 2.112,4 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη ήταν επίσης μειωμένα κατά 31,7%, το δε μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 16,1%. Το αποτέλεσμα του κλάδου παρέμεινε έντονα ζημιογόνο, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος το 2012, ωστόσο οι ζηµίες χρήσεως περιορίστηκαν σε 205,4 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους και οι δείκτες της αποδοτικότητας είναι αρνητικοί, εμφανίζοντας περαιτέρω επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου υπέστησαν νέα μεγάλη μείωση (-21,8%) και διαμορφώθηκαν σε 2.883,7 εκατ.. Τόσο το πάγιο όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό συρρικνώθηκαν, κατά 22,1% και 21,1% αντίστοιχα. Μεταξύ 2011 και 2012 η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε σε 0,7:1. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 128 ημέρες, ενώ και ο χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επιμηκύνθηκε, από 104 ημέρες το 2011 σε 144 ημέρες το Δεδομένης της συρρίκνωσης των εργασιών του κλάδου, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 18,7%, ενώ και οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν σημαντικά, κατά 22,6%. Η δανειακή επιβάρυνση ανήλθε σε 79,9%, ενώ η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,2:1. Ο τραπεζικός δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού, ανήλθε σε 65,4%, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με το Τέλος, οι δείκτες ρευστότητας εξακολουθούν να κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας οριακές μόνο μεταβολές. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α1 Αυτοκίνητα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,2% Πάγιο ενεργητικό 41,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,4% 253

4 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α1 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Α2 Αυτοκίνητα Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,9:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 144 ημ. 104 ημ. 95 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 128 ημ. 120 ημ. 112 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,9% 80,6% 79,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,2:1 2,9:1 2,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 65,4% 62,2% 61,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,96 0,97 1,23 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,59 0,56 0,66 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,12 0,14 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,1% 14,6% 13,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -9,7% -7,2% -4,5% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -35,4% -34,3% -23,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -3,5% -3,3% -2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -38,3% -33,7% -42,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -21,8% -24,3% -18,7% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -22,1% -10,3% -9,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -31,7% -30,1% -40,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 16,1% -4,3% -650,5% 60,6% -588,0% -107,6% 254

5 Α.2. Κλάδος: Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 223 επιχειρήσεις, συνιστώντας το 3,4% του συνόλου. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε το 2012 σε 674,3 εκατ., καλύπτοντας το 1,6% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις έφθασαν τα 1.236,9 εκατ., καλύπτοντας το 2,2% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Η πορεία του κλάδου είναι σταθερά πτωτική τα τελευταία έτη, με χαρακτηριστικό τη δραστική επιδείνωση ιδιαίτερα όσον αφορά στην κερδοφορία του. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µόλις κατά 1,6%, ωστόσο η αδυναμία μείωσης του κόστους επέφερε πτώση των μεικτών κερδών (-9,7%), γεγονός που απεικονίζεται και από τη µείωση του περιθωρίου µεικτού κέρδους (κατά δύο μονάδες), σε 16% το Τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν κατά 8,2%, παραμένοντας (ως απόλυτο μέγεθος) σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τα (υψηλά, συγκριτικά) μη λειτουργικά έξοδα είχε ως συνέπεια την εκτόξευση των ζηµιών το 2012 (σχεδόν τετραπλασιάστηκαν), οι οποίες και ανήλθαν σε 21,3 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους όσο και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα για τρίτο έτος. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου συρρικνώθηκε κατά 11,9% το τελευταίο έτος. Η μείωση αφορά τα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού (πλην διαθεσίμων), κυρίως όμως προήλθε από τον περιορισμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο μειώθηκε κατά 16,7%. Η ελάχιστη ανάκαμψη των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των συνολικών κεφαλαίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνολικού ενεργητικού, σε 1,8. Στον μέσο χρόνο διατήρησης αποθεμάτων παρατηρήθηκε και πάλι σημαντική μείωση, από 83 ημέρες το 2011 σε 69 ημέρες το 2012, ενώ και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 67 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, κατά 14,4% και 10,9% αντίστοιχα. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης εμφανίζει μικρή αύξηση, από 71,2% το 2011 σε 72,0% το Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 4,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος κατέγραψε νέα μείωση (40,4%). Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,31 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α2 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,8% Πάγιο ενεργητικό 23,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 66,2% 255

6 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α3 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων ,1 Πίνακας Α4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8:1 1,6:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 67 ημ. 83 ημ. 99 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 69 ημ. 83 ημ. 90 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,0% 71,2% 73,4% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,4:1 5,8:1 6,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,4% 42,7% 47,6% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,31 1,28 1,23 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,72 0,71 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,13 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,0% 18,0% 19,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,7% -0,4% -0,2% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -11,3% -2,5% -1,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -0,4% 2,0% 1,9% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,6% -7,3% 0,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,9% -19,1% -6,3% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -8,0% -20,1% -1,1% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -9,7% -12,2% -14,4% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -291,2% -111,8% -109,3% 60,6% -588,0% -107,6% 256

7 Α.3. Τομέας: Εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον ενιαίο τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων το δείγμα περιλαμβάνει 638 εταιρείες το O τομέας καλύπτει το 8,4% του συνολικού ενεργητικού και σχεδόν το 6,0% του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του τομέα διαμορφώθηκε σε 5,6 εκατ.. Η εξέλιξη των μεγεθών του τομέα είναι σαφώς φθίνουσα. Οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν νέα πτώση (-27,8%) και διαμορφώθηκαν σε 3.349,3 εκατ. το 2012, ενώ τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 25,0%, διαμορφώνοντας ελαφρά αυξημένο περιθώριο μεικτού κέρδους (16,1%). Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, με μικρό μόνο περιορισμό των αρνητικών αποτελεσμάτων το Τελικά οι ζηµίες διαµορφώθηκαν σε 226,7 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους και οι δείκτες της αποδοτικότητας (ιδίων και συνολικών) κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα καταγράφοντας επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν (-20,1%) και διαμορφώθηκαν σε εκατ. περίπου. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, το μεν κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 20,1%, το δε πάγιο ενεργητικό κατά 20,7%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού επιδεινώθηκε οριακά σε 0,9:1. Ο χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 106 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διευρύνθηκε από 99 σε 116 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένα το 2012, κατά 17,7% και 20,8% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανήλθε σε 78,4%. Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,4:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 61,0% το Η γενική ρευστότητα του τομέα παρέμεινε σταθερή, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν οριακή βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α3 Εµπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 37,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 55,0% 257

8 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α5 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων ,6 Πίνακας Α6 Εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 116 ημ. 99 ημ. 95 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 111 ημ. 108 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 78,4% 79,0% 78,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,4:1 3,2:1 2,3:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 61,0% 59,2% 59,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,03 1,03 1,23 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,62 0,59 0,67 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,12 0,13 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,1% 15,5% 14,9% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -6,8% -5,4% -3,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -29,5% -26,8% -19,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -2,9% -2,4% -1,6% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -27,8% -28,3% -37,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -20,1% -23,4% -16,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -20,7% -11,4% -8,5% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,0% -25,5% -35,1% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 9,4% -5,5% -436,9% 60,6% -588,0% -107,6% 258

9 Α.4. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 264 εταιρείες το Το ενεργητικό του κάλυψε μόλις το 1,7% του συνόλου των κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι πωλήσεις του το 1,4%. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του κλάδου ήταν 2,78 εκατ. το Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου περιορίστηκαν σε 782,6 εκατ. το 2012, µειωµένες κατά 8,3%. Τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν με λιγότερο έντονο ρυθμό (-7,0%), με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 20,2% (από 19,9% το 2011). Ο κλάδος παρέμεινε κερδοφόρος, όμως η πτώση των λειτουργικών κερδών ήταν έντονη (-25,5%), γεγονός που συνέβαλε στη µείωση των κερδών προ φόρου κατά 5,4%. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το ποσοστό καθαρού κέρδους να διαμορφωθεί σε 2,0%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων να υποχωρήσει οριακά, σε 8,5% το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου το 2012 ήταν 734,9 εκατ., μειωμένα κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένων των παγίων, που αυξήθηκαν οριακά, στα λοιπά συστατικά μέρη του ενεργητικού καταγράφηκε μείωση, η οποία ήταν πιο έντονη στα διαθέσιμα (-20,1%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,1:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων περιορίστηκε σε 154 ημέρες, ενώ μικρή αύξηση εμφάνισε η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων, από 73 σε 78 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 3,3% το 2012, ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 8,4%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 75,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,7:1, ενώ η αναλογία των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές διαμορφώθηκε σε 46,8%. Οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν οριακές μόνο μεταβολές, με τη γενική ρευστότητα να διαμορφώνεται σε 1,19 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α4 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,9% Πάγιο ενεργητικό 23,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,6% 259

10 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α7 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 264-0,8 Πίνακας Α8 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 154 ημ. 156 ημ. 183 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 78 ημ. 73 ημ. 91 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 75,6% 76,6% 70,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,7:1 6,5:1 3,5:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,8% 46,3% 53,5% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,19 1,18 1,40 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,85 0,85 0,99 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,2% 19,9% 23,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,0% 1,9% 4,1% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,5% 8,7% 12,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,9% 4,8% 5,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -8,3% 13,4% -3,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -7,2% -6,2% -6,6% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 0,6% -12,4% -20,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -7,0% -1,6% 2,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -5,4% -48,1% 91,8% 60,6% -588,0% -107,6% 260

11 Α.5. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 793 εταιρείες το 2012, αποτελώντας το 11,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Τα κεφάλαιά τους κάλυπταν το 8,7% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις τους το 10,4% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση υποχώρησε το 2012 σε 4,6 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 10,7% το 2012, σε 5.830,6 εκατ., ενώ τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 11,2%, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 18,7% το Ο κλάδος ήταν κερδοφόρος, ωστόσο η κερδοφορία του επιδεινώθηκε σημαντικά. Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν (-24,4%), ενώ έντονη ήταν και η µείωση των προ φόρου κερδών (-30,1%), 65,6 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους περιορίστηκε σε 1,1%, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκε αισθητά, σε 5,9% το 2012 (από 8% το 2011). Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου συρρικνώθηκαν (-17,2%) και διαμορφώθηκαν σε 3.672,8 εκατ. το Σε όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού σημειώθηκε πτώση, ιδιαίτερα στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ανήλθε σε 1,6:1 το Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκαν σε 111 και σε 45 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, κατά 5,6% και 21,4% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 69,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 7,0:1 το 2012, ενώ το ποσοστό των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 33,3%. Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε σε 1,23 και η άμεση ρευστότητα σε 0,92. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α5 Χ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 25,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,4% 261

12 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α9 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 793-4,7 Πίνακας Α10 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,6:1 1,5:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 111 ημ. 117 ημ. 120 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 45 ημ. 46 ημ. 48 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 69,7% 73,4% 74,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 7,0:1 7,6:1 6,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 33,3% 32,0% 34,6% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,23 1,17 1,16 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,84 0,85 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,11 0,13 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,7% 18,9% 20,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,1% 1,4% 1,5% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,9% 8,0% 8,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,2% 4,2% 3,6% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -10,7% -5,6% -2,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -17,2% -10,7% 3,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -12,6% -17,0% 15,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -11,2% -11,2% -1,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -30,1% -8,0% -48,1% 60,6% -588,0% -107,6% 262

13 Α.6. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Στον κλάδο αυτό το πλήθος των εταιρειών διαμορφώθηκε σε επιχειρήσεις το 2012, καλύπτοντας ποσοστό 21,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ ήταν 28,4% και στις πωλήσεις 20,4%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά επιχείρηση) ανήλθε σε 8,27 εκατ.. Το 2012 στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης αρκετές μεγάλες εταιρείες μετατράπηκαν από ζημιογόνες σε κερδοφόρες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών υποχώρησαν κατά 15,6% και διαμορφώθηκαν σε ,2 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 12,0%. Περαιτέρω, ο περιορισμός των χρεωστικών τόκων και (κυρίως) η περικοπή των υψηλών λοιπών λειτουργικών δαπανών, οδήγησαν σε αναστροφή του λειτουργικού αποτελέσµατος (από ζημίες ύψους 247,3 εκατ. το 2011σε λειτουργικά κέρδη το 2012). Η θετική αυτή εξέλιξη και η μεγάλη αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική µείωση των ζηµιών του κλάδου, σε 59,3 εκατ. το 2012 (από 505,3 εκατ. το προηγούμενο έτος). Το περιθώριο μεικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 29,6%, όμως οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν (-13,1%) και έφθασαν τα ,6 εκατ.. Σε όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού σημειώθηκε μείωση, ιδιαίτερα όμως στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 0,9:1, η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων επεκτάθηκε από 170 σε 192 ημέρες, ενώ η μέση χρονική διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων διατηρήθηκε στις 91 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό (-1,9%) από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις (-16,1%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 76,2%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 6,1:1 το Το μερίδιο των τραπεζικών στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 43,8%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,21 και 0,90 αντίστοιχα, ενώ η χρηματική ρευστότητα υποχώρησε. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α6 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,1% Πάγιο ενεργητικό 20,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 73,2% 263

14 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α11 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Α12 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 192 ημ. 170 ημ. 208 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 91 ημ. 91 ημ. 92 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 76,2% 78,9% 79,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,1:1 5,3:1 6,3:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 43,8% 43,3% 44,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,21 1,23 1,19 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,90 0,89 0,90 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,21 0,18 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 29,6% 28,4% 28,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% -3,7% -0,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,1% -17,4% -3,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,9% -0,4% 1,2% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -15,6% -13,9% -17,6% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -13,1% -23,2% -8,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -2,4% -22,8% 14,4% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,0% -12,9% -19,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 88,3% -341,2% -113,1% 60,6% -588,0% -107,6% 264

15 Α.7. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών το δείγμα περιλάμβανε 295 εταιρείες (στοιχεία 2012). Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε το 8,8% και οι πωλήσεις το 24,9% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το μέσο ενεργητικό ανά εταιρεία ανήλθε σε 12,6 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σημαντικά από το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες μετατράπηκαν σε ζημιογόνες, ενώ σε κάποιες άλλες διευρύνθηκαν οι ζημίες, με συνέπεια να εμφανίζεται μεγάλη επιδείνωση διάφορων μεγεθών. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου µειώθηκαν κατά 7,9%, σε ,5 εκατ. το 2012, όμως η αδυναμία συγκράτησης του κόστους πωληθέντων επέφερε την πτώση των μεικτών κερδών του κλάδου κατά 14,4%. Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές και οδήγησαν σε ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσµατος (από κέρδη σε ζημίες) και δραστική επιδείνωση του καθαρού αποτελέσματος, με τις ζηµίες να ανέρχονται 45 εκατ. περίπου το 2012 (από 5,3 εκατ. το 2011). Το ποσοστό μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 5,0%, ενώ οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κατέστησαν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν σε εκατ. το Μεγάλη μείωση (27,7%) παρουσίασαν κυρίως τα διαθέσιμα και εν συνεχεία το κυκλοφορούν. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (3,7:1), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 32 ημέρες, όπως και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 10 ημέρες. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με ρυθμό 2,8% και 12,7% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 70,8%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος εκτοξεύτηκε σε 6,0:1 το 2012 από 3,9:1 το Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές ήταν 54,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας επιδεινώθηκαν, ιδιαίτερα η γενική ρευστότητα, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,04 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α7 Χ/Ε καυσίµων και χηµικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,0% Πάγιο ενεργητικό 36,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,1% 265

16 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α13 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 295-3,0 Πίνακας Α14 Χ/Ε καυσίμων και χημικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 3,7:1 3,7:1 2,7:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 32 ημ. 34 ημ. 36 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 10 ημ. 10 ημ. 13 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 70,8% 72,9% 72,7% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,0:1 3,9:1 4,9:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 54,3% 51,2% 55,6% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,04 1,15 0,97 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,82 0,60 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,24 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 5,0% 5,3% 6,4% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,3% 0,0% 0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,1% -0,5% 2,7% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,9% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -7,9% 5,4% 19,9% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -10,0% -21,4% 2,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 0,6% -37,3% -0,1% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -14,4% -11,6% -14,8% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -742,1% -114,0% -67,0% 60,6% -588,0% -107,6% 266

17 Α.8. Κλάδος: Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Το 2012 στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων το δείγμα περιλάμβανε 693 εταιρείες. Το συνολικό ενεργητικό τους κάλυπτε το 7,0% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις το 4,1%. Το μέσο ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 4,2 εκατ.. Οι πωλήσεις τους εµφανίζουν πτώση 19,2% και περιορίστηκαν σε 2.302,9 εκατ. το Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση στα μεικτά κέρδη (-25,2%), με αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση στο ποσοστό µεικτού κέρδους, σε 17,2% (από 18,6% το 2011). Οι δυσμενείς αυτές μεταβολές επιδείνωσαν τα (ήδη αρνητικά από το 2011) λειτουργικά αποτελέσματα, με συνέπεια τελικά την αύξηση κατά 80,2% των ζηµιών το 2012, οι οποίες ανήλθαν σε 59,4 εκατ.. Οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παραμένουν για τρίτο έτος σε αρνητικά επίπεδα, με τιμές σημαντικά δυσμενέστερες το Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 2.942,0 εκατ., μειωμένα κατά 14,9%. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο κατέγραψε πτώση 18,9%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,8:1). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ήταν 160 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 129 ημέρες. Το 2012 τα συνολικά ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση 10,5%, ενώ η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων ήταν ακόμη εντονότερη (-17,8%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 58,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 2,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους επεκτάθηκε σε 58,9%. Η γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,57, η άμεση σε 0,97, ενώ η και χρηματική ρευστότητα βελτιώθηκε ελαφρά (0,18). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α8 Χ/Ε λοιπών ενδιάµεσων προϊόντων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 31,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 60,6% 267

18 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α15 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,5 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων ,6 Πίνακας Α16 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,8:1 0,8:1 0,8:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 160 ημ. 157 ημ. 166 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 129 ημ. 126 ημ. 120 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 58,8% 60,9% 66,1% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,8:1 3,8:1 3,4:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 58,9% 53,9% 55,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,57 1,47 1,41 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,97 0,89 0,88 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,15 0,13 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 18,6% 20,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,6% -1,2% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,9% -2,4% -0,7% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,4% 1,4% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -19,2% -19,9% -8,7% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -14,9% -18,7% -8,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -7,7% -14,7% -3,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,2% -26,5% -8,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -80,2% -238,5% -133,5% 60,6% -588,0% -107,6% 268

19 Α.9. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ο κλάδος το 2012 περιλάμβανε εταιρείες, το 17,1% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό του κάλυπτε το 11,8% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις του σχεδόν το 8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση ήταν 4,4 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σημαντικά από τα μεγέθη μεγάλης εταιρείας της οποίας οι ζημιές συρρικνώθηκαν, με συνέπεια την επανεμφάνιση (έστω και οριακών) καθαρών κερδών σε επίπεδο κλάδου. H συνεχιζόμενη βαθιά ύφεση στην οικονομία και η δραστική μείωση των επενδύσεων για ένα ακόμη έτος έπληξαν, όπως ήταν φυσικό, τον εν λόγω κλάδο. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 12,8% και διαμορφώθηκε σε 4.451,5 εκατ., ενώ ανάλογη ήταν και η πτώση στα μεικτά κέρδη (-12,2%). Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε οριακά σε 20,2% το Περαιτέρω, η σημαντική περικοπή των (υψηλών) λοιπών λειτουργικών δαπανών ήταν καθοριστική, με αποτέλεσμα την επαναφορά θετικού λειτουργικού αποτελέσματος και την επάνοδο στην κερδοφορία το 2012, με κέρδη προ φόρου 1,5 εκατ. περίπου, έναντι ζημιών ύψους 95,7 εκατ. κατά το Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου περιορίστηκε κατά 10,9%, σε 4.992,6 εκατ. το Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη των διαθεσίμων (-21,2%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,9:1). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 138 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 110 ημέρες. Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 16,5%, ενώ τα ίδια κεφάλαια ήταν οριακά αυξημένα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 63,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκε σε 3,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος ήταν 42,5%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το 2012, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,49. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α9 Χ/Ε µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,5% Πάγιο ενεργητικό 27,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,2% 269

20 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α17 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,9 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων ,9 Πίνακας Α18 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 138 ημ. 130 ημ. 139 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 110 ημ. 109 ημ. 112 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 63,4% 67,7% 68,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,4:1 3,8:1 4,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 42,5% 40,0% 39,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,49 1,38 1,39 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,91 0,77 0,80 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,2% 20,0% 22,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,03% -1,9% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,1% -5,3% -0,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 0,1% 1,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -12,8% -10,2% -17,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -10,9% -8,9% -7,2% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -7,9% 2,5% -0,1% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,2% -18,2% -14,8% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 101,5% -418,8% -328,8% 60,6% -588,0% -107,6% 270

21 Α.10. Κλάδος: Άλλο χονδρικό εμπόριο Σε αυτό τον κλάδο το δείγμα αποτελείται από 241 ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες το 2012 κάλυπταν το 2,1% του συνολικού ενεργητικού και το 2,2% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 3,7 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σημαντικά από την «έξοδο» μεγάλης εταιρείας (απορροφήθηκε από άλλη που ανήκει σε διαφορετικό κλάδο), εξέλιξη που συνέτεινε στη σημαντική μείωση των οικονομικών μεγεθών και στην εμφάνιση ζημιών. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου εμφανίζεται µειωµένος κατά 24,7%, σε 1.211,3 εκατ. το Το μεικτό αποτέλεσμα επίσης μειώθηκε κατά 22,4%, το δε ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,5%. Η συρρίκνωση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών εξανέμισε το λειτουργικό αποτέλεσμα, που κατέγραψε πτώση 87,3%, με συνέπεια την ανατροπή του καθαρού αποτελέσµατος, από κέρδη το 2011 σε ζηµίες ύψους 7 εκατ. το Ως εκ τούτου οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κατέστησαν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν (-17,3%) σε 884,5 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 1,4:1. Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού εμφάνισαν πτώση, κυρίως δε το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκαν σε 65 και 95 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις κατέγραψαν πτώση, κατά 20,1% και 16,2% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης σε 72,3% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 5,6:1. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών διαμορφώθηκαν σε 37,3%. Η γενική ρευστότητα υποχώρησε σε 1,15, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας παρέμειναν ουσιαστικά σταθεροί. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α10 Άλλο χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,5% Πάγιο ενεργητικό 29,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,8% 271

22 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α19 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων ,8 Πίνακας Α20 Άλλο χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 83 ημ. 97 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 65 ημ. 51 ημ. 73 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,3% 71,3% 71,0% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,6:1 5,3:1 5,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 37,3% 36,8% 43,0% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,15 1,19 1,24 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,71 0,73 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,5% 17,0% 18,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% 0,6% 2,2% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% 3,4% 9,8% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,4% 3,4% 4,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -24,7% 26,2% -28,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -17,3% 9,7% -23,1% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -13,7% 18,2% -28,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -22,4% 17,2% -28,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -167,7% -62,2% -5,0% 60,6% -588,0% -107,6% 272

23 Α.11. Τομέας: Χονδρικό εμπόριο Σε ολόκληρο τον τομέα του χονδρικού εμπορίου γενικά το δείγμα αποτελούνταν από εταιρείες το 2012, οι οποίες κάλυπταν το 73,3% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό των χονδρεμπορικών εταιρειών αποτελούσε το 68,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 71,4% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος της εταιρείας του τομέα ανήλθε σε 5,9 εκατ.. Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν σε ,6 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό, 13,3% ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους υποχώρησε ελαφρά το 2012 και διαμορφώθηκε σε 17,1%. Ωστόσο, η δραστική περικοπή των λοιπών λειτουργικών δαπανών (κατά 1,18 δισ. ) είχε ιδιαίτερα θετική συμβολή στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του τομέα. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος σημειώθηκε αναστροφή (από ζημίες σε κέρδη), ενώ όσον αφορά το καθαρό αποτέλεσμα προκύπτει δραστική µείωση των ζηµιών. Ο τομέας του χονδρικού εμπορίου τελικά κατέγραψε ζηµίες ύψους 88,3 εκατ. το 2012 (έναντι ζημιών 518,8 εκατ. το 2011). Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί. Το ενεργητικό των εταιρειών του χονδρικού εμπορίου έφθασε τα ,5 εκατ., μειωμένο κατά 13,1% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,4:1. Το κυκλοφορούν ενεργητικό και τα διαθέσιμα κατέγραψαν πτώση ποσοστού 15,5% και 15,4% αντίστοιχα, ενώ πολύ μικρότερη μείωση είχε το πάγιο ενεργητικό. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε το 2012 σε 113 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 55. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 3,9% συνοδεύτηκε από ακόμη μεγαλύτερη μείωση των υποχρεώσεων (-16,4%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 70,6% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,1:1. Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 44,8%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρέμεινε σταθερός (1,25), ενώ βελτίωση εμφάνισε μόνο η άμεση ρευστότητα (0,88). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α11 Χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 26,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 66,6% 273

24 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α21 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων ,8 Πίνακας Α22 Χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 109 ημ. 130 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 55 ημ. 56 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 70,6% 73,4% 74,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,1:1 4,9:1 5,2:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,8% 43,0% 45,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,25 1,25 1,21 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,88 0,85 0,84 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,1% 17,3% 18,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,2% -1,1% 0,1% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,0% -5,8% 0,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,5% 1,0% 1,9% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -12,4% -5,5% -6,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -13,1% -17,6% -5,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,3% -19,3% 4,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -13,3% -13,3% -15,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 83,0% -1022,3% -95,6% 60,6% -588,0% -107,6% 274

25 Α.12. Κλάδος: Γενικό λιανικό εμπόριο Στον κλάδο του γενικού λιανικού εµπορίου (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα) το δείγμα περιλαμβάνει 143 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ το Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 13,4% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 14,8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ανήλθε σε 39,7 εκατ. και είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου ανεξαιρέτως. Επισημαίνεται ότι, λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού (για το 2012), στο δείγμα δεν περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων, η εν λόγω εταιρεία αφαιρέθηκε και από το δείγμα των ετών 2011 και 2010, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση, όπου λόγω των υψηλών ζημιών τής εν λόγω εταιρείας ο κλάδος συνολικά ήταν ζημιογόνος. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υποχώρησαν κατά 6,6%, σε 8.262,3 εκατ. το 2012, τα δε μεικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 5,9%, με αποτέλεσμα την οριακή βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 23,6%. Παρά τις προαναφερθείσες μειώσεις, η σημαντική διεύρυνση των «άλλων εσόδων εκμετάλλευσης» σε συνδυασμό με την περικοπή των «λοιπών λειτουργικών δαπανών» οδήγησε σε θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 62,8%, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρου σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε 100,1 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,2% και 6,9% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια εμφάνισαν οριακή μόνο μεταβολή (-0,3%) και διαμορφώθηκαν σε 5.675,1 εκατ., η δε κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 2,8% και 10,7% αντίστοιχα, όμως το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε κατά 8,1%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ανήλθε σε 15 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων παρέμεινε σταθερή (63 ημέρες). Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζουν μεγάλη αύξηση (33,7%), ενώ, αντίθετα, μειωμένες ήταν οι υποχρεώσεις (-8,2%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 74,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 2,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο αυξήθηκε σε 45,2% το Όλοι οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν βελτίωση το τελευταίο έτος, όμως η γενική ρευστότητα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (0,70). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α12 Γενικό λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Κυκλοφορούν ενεργητικό 29,8% Διαθέσιµα 6,8% Πάγιο ενεργητικό 63,5% 275

26 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α23 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,8 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 143-5,3 Πίνακας Α24 Γενικό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,6:1 1,6:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 15 ημ. 14 ημ. 16 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 63 ημ. 63 ημ. 65 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 74,5% 80,9% 81,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,3:1 2,8:1 2,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,2% 43,3% 42,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,70 0,65 0,71 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,25 0,21 0,23 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,10 0,11 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 23,6% 23,4% 23,4% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% 0,3% 1,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,9% 2,3% 11,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,3% 2,0% 3,6% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -6,6% 0,9% -0,8% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -0,3% 1,2% 5,7% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 2,8% 2,8% 5,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,9% 0,7% 0,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 294,0% -77,8% -40,4% 60,6% -588,0% -107,6% 276

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382212 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,28/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα