Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

2 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ κατά την περίοδο Παράλληλα γίνεται σύγκριση της πορείας τού κάθε επιμέρους κλάδου με το σύνολο του εμπορίου. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι τα μεγέθη του 2012 προέρχονται από μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων 1, γεγονός όμως που σε σημαντικό βαθμό αντανακλά και την τάση συρρίκνωσης του πλήθους των ενεργών επιχειρήσεων του τομέα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακες και διαγράμματα ενώ υπάρχει και μία σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών. 1. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες το 2012, έναντι εταιρειών το Επισημαίνεται ότι, λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού του 2012, από το δείγμα του 2011 και του 2010 έχει αφαιρεθεί πολύ μεγάλη εμπορική εταιρεία για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται κάποια μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση. 252

3 Α.1. Κλάδος: Εμπόριο αυτοκινήτων Τα τελευταία έτη ο κλάδος που δέχτηκε τις μεγαλύτερες ίσως απώλειες εξαιτίας της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης ήταν το εµπόριο αυτοκινήτων, τα μεγέθη του οποίου κατέγραψαν σημαντική επιδείνωση και το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου κατέγραψαν νέα μεγάλη πτώση, οι πωλήσεις και τα μεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν, το δε τελικό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν τα μερίδια του κλάδου στο σύνολο. Έτσι, το 2012 το ενεργητικό του κάλυπτε το 6,8% του συνολικού ενεργητικού, οι δε πωλήσεις του το 3,8% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του κλάδου ανήλθε σε 6,95 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών των 415 επιχειρήσεων του κλάδου κατέγραψε νέα μεγάλη πτώση (-38,3%) και διαμορφώθηκε σε 2.112,4 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη ήταν επίσης μειωμένα κατά 31,7%, το δε μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 16,1%. Το αποτέλεσμα του κλάδου παρέμεινε έντονα ζημιογόνο, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος το 2012, ωστόσο οι ζηµίες χρήσεως περιορίστηκαν σε 205,4 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους και οι δείκτες της αποδοτικότητας είναι αρνητικοί, εμφανίζοντας περαιτέρω επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου υπέστησαν νέα μεγάλη μείωση (-21,8%) και διαμορφώθηκαν σε 2.883,7 εκατ.. Τόσο το πάγιο όσο και το κυκλοφορούν ενεργητικό συρρικνώθηκαν, κατά 22,1% και 21,1% αντίστοιχα. Μεταξύ 2011 και 2012 η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε σε 0,7:1. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 128 ημέρες, ενώ και ο χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επιμηκύνθηκε, από 104 ημέρες το 2011 σε 144 ημέρες το Δεδομένης της συρρίκνωσης των εργασιών του κλάδου, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 18,7%, ενώ και οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν σημαντικά, κατά 22,6%. Η δανειακή επιβάρυνση ανήλθε σε 79,9%, ενώ η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,2:1. Ο τραπεζικός δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού, ανήλθε σε 65,4%, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με το Τέλος, οι δείκτες ρευστότητας εξακολουθούν να κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας οριακές μόνο μεταβολές. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α1 Αυτοκίνητα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,2% Πάγιο ενεργητικό 41,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,4% 253

4 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α1 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Α2 Αυτοκίνητα Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,9:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 144 ημ. 104 ημ. 95 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 128 ημ. 120 ημ. 112 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,9% 80,6% 79,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,2:1 2,9:1 2,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 65,4% 62,2% 61,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,96 0,97 1,23 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,59 0,56 0,66 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,12 0,14 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,1% 14,6% 13,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -9,7% -7,2% -4,5% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -35,4% -34,3% -23,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -3,5% -3,3% -2,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -38,3% -33,7% -42,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -21,8% -24,3% -18,7% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -22,1% -10,3% -9,3% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -31,7% -30,1% -40,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 16,1% -4,3% -650,5% 60,6% -588,0% -107,6% 254

5 Α.2. Κλάδος: Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 223 επιχειρήσεις, συνιστώντας το 3,4% του συνόλου. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε το 2012 σε 674,3 εκατ., καλύπτοντας το 1,6% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις έφθασαν τα 1.236,9 εκατ., καλύπτοντας το 2,2% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Η πορεία του κλάδου είναι σταθερά πτωτική τα τελευταία έτη, με χαρακτηριστικό τη δραστική επιδείνωση ιδιαίτερα όσον αφορά στην κερδοφορία του. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µόλις κατά 1,6%, ωστόσο η αδυναμία μείωσης του κόστους επέφερε πτώση των μεικτών κερδών (-9,7%), γεγονός που απεικονίζεται και από τη µείωση του περιθωρίου µεικτού κέρδους (κατά δύο μονάδες), σε 16% το Τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν κατά 8,2%, παραμένοντας (ως απόλυτο μέγεθος) σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με τα (υψηλά, συγκριτικά) μη λειτουργικά έξοδα είχε ως συνέπεια την εκτόξευση των ζηµιών το 2012 (σχεδόν τετραπλασιάστηκαν), οι οποίες και ανήλθαν σε 21,3 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους όσο και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα για τρίτο έτος. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου συρρικνώθηκε κατά 11,9% το τελευταίο έτος. Η μείωση αφορά τα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού (πλην διαθεσίμων), κυρίως όμως προήλθε από τον περιορισμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο μειώθηκε κατά 16,7%. Η ελάχιστη ανάκαμψη των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των συνολικών κεφαλαίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνολικού ενεργητικού, σε 1,8. Στον μέσο χρόνο διατήρησης αποθεμάτων παρατηρήθηκε και πάλι σημαντική μείωση, από 83 ημέρες το 2011 σε 69 ημέρες το 2012, ενώ και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 67 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, κατά 14,4% και 10,9% αντίστοιχα. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης εμφανίζει μικρή αύξηση, από 71,2% το 2011 σε 72,0% το Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 4,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος κατέγραψε νέα μείωση (40,4%). Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,31 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α2 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,8% Πάγιο ενεργητικό 23,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 66,2% 255

6 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α3 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων ,1 Πίνακας Α4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8:1 1,6:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 67 ημ. 83 ημ. 99 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 69 ημ. 83 ημ. 90 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,0% 71,2% 73,4% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,4:1 5,8:1 6,0:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,4% 42,7% 47,6% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,31 1,28 1,23 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,72 0,71 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,13 0,12 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,0% 18,0% 19,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,7% -0,4% -0,2% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -11,3% -2,5% -1,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -0,4% 2,0% 1,9% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,6% -7,3% 0,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -11,9% -19,1% -6,3% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -8,0% -20,1% -1,1% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -9,7% -12,2% -14,4% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -291,2% -111,8% -109,3% 60,6% -588,0% -107,6% 256

7 Α.3. Τομέας: Εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον ενιαίο τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων το δείγμα περιλαμβάνει 638 εταιρείες το O τομέας καλύπτει το 8,4% του συνολικού ενεργητικού και σχεδόν το 6,0% του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του τομέα διαμορφώθηκε σε 5,6 εκατ.. Η εξέλιξη των μεγεθών του τομέα είναι σαφώς φθίνουσα. Οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν νέα πτώση (-27,8%) και διαμορφώθηκαν σε 3.349,3 εκατ. το 2012, ενώ τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 25,0%, διαμορφώνοντας ελαφρά αυξημένο περιθώριο μεικτού κέρδους (16,1%). Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, με μικρό μόνο περιορισμό των αρνητικών αποτελεσμάτων το Τελικά οι ζηµίες διαµορφώθηκαν σε 226,7 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους και οι δείκτες της αποδοτικότητας (ιδίων και συνολικών) κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα καταγράφοντας επιδείνωση. Τα συνολικά κεφάλαια συρρικνώθηκαν (-20,1%) και διαμορφώθηκαν σε εκατ. περίπου. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, το μεν κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 20,1%, το δε πάγιο ενεργητικό κατά 20,7%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού επιδεινώθηκε οριακά σε 0,9:1. Ο χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 106 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διευρύνθηκε από 99 σε 116 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένα το 2012, κατά 17,7% και 20,8% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ανήλθε σε 78,4%. Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,4:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 61,0% το Η γενική ρευστότητα του τομέα παρέμεινε σταθερή, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν οριακή βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α3 Εµπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 37,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 55,0% 257

8 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α5 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων ,6 Πίνακας Α6 Εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 1,1:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 116 ημ. 99 ημ. 95 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 106 ημ. 111 ημ. 108 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 78,4% 79,0% 78,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,4:1 3,2:1 2,3:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 61,0% 59,2% 59,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,03 1,03 1,23 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,62 0,59 0,67 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,12 0,13 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,1% 15,5% 14,9% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -6,8% -5,4% -3,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -29,5% -26,8% -19,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -2,9% -2,4% -1,6% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -27,8% -28,3% -37,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -20,1% -23,4% -16,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -20,7% -11,4% -8,5% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,0% -25,5% -35,1% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 9,4% -5,5% -436,9% 60,6% -588,0% -107,6% 258

9 Α.4. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 264 εταιρείες το Το ενεργητικό του κάλυψε μόλις το 1,7% του συνόλου των κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι πωλήσεις του το 1,4%. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του κλάδου ήταν 2,78 εκατ. το Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου περιορίστηκαν σε 782,6 εκατ. το 2012, µειωµένες κατά 8,3%. Τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν με λιγότερο έντονο ρυθμό (-7,0%), με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 20,2% (από 19,9% το 2011). Ο κλάδος παρέμεινε κερδοφόρος, όμως η πτώση των λειτουργικών κερδών ήταν έντονη (-25,5%), γεγονός που συνέβαλε στη µείωση των κερδών προ φόρου κατά 5,4%. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το ποσοστό καθαρού κέρδους να διαμορφωθεί σε 2,0%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων να υποχωρήσει οριακά, σε 8,5% το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου το 2012 ήταν 734,9 εκατ., μειωμένα κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένων των παγίων, που αυξήθηκαν οριακά, στα λοιπά συστατικά μέρη του ενεργητικού καταγράφηκε μείωση, η οποία ήταν πιο έντονη στα διαθέσιμα (-20,1%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,1:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων περιορίστηκε σε 154 ημέρες, ενώ μικρή αύξηση εμφάνισε η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων, από 73 σε 78 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 3,3% το 2012, ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 8,4%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 75,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,7:1, ενώ η αναλογία των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές διαμορφώθηκε σε 46,8%. Οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν οριακές μόνο μεταβολές, με τη γενική ρευστότητα να διαμορφώνεται σε 1,19 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α4 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,9% Πάγιο ενεργητικό 23,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,6% 259

10 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α7 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων 264-0,8 Πίνακας Α8 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 154 ημ. 156 ημ. 183 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 78 ημ. 73 ημ. 91 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 75,6% 76,6% 70,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,7:1 6,5:1 3,5:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,8% 46,3% 53,5% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,19 1,18 1,40 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,85 0,85 0,99 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,2% 19,9% 23,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,0% 1,9% 4,1% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,5% 8,7% 12,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,9% 4,8% 5,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -8,3% 13,4% -3,4% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -7,2% -6,2% -6,6% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 0,6% -12,4% -20,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -7,0% -1,6% 2,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -5,4% -48,1% 91,8% 60,6% -588,0% -107,6% 260

11 Α.5. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 793 εταιρείες το 2012, αποτελώντας το 11,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Τα κεφάλαιά τους κάλυπταν το 8,7% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις τους το 10,4% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση υποχώρησε το 2012 σε 4,6 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 10,7% το 2012, σε 5.830,6 εκατ., ενώ τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 11,2%, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 18,7% το Ο κλάδος ήταν κερδοφόρος, ωστόσο η κερδοφορία του επιδεινώθηκε σημαντικά. Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν (-24,4%), ενώ έντονη ήταν και η µείωση των προ φόρου κερδών (-30,1%), 65,6 εκατ.. Το ποσοστό καθαρού κέρδους περιορίστηκε σε 1,1%, ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκε αισθητά, σε 5,9% το 2012 (από 8% το 2011). Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου συρρικνώθηκαν (-17,2%) και διαμορφώθηκαν σε 3.672,8 εκατ. το Σε όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού σημειώθηκε πτώση, ιδιαίτερα στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ανήλθε σε 1,6:1 το Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκαν σε 111 και σε 45 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, κατά 5,6% και 21,4% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 69,7%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 7,0:1 το 2012, ενώ το ποσοστό των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 33,3%. Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε σε 1,23 και η άμεση ρευστότητα σε 0,92. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α5 Χ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 25,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,4% 261

12 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α9 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 793-4,7 Πίνακας Α10 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,6:1 1,5:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 111 ημ. 117 ημ. 120 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 45 ημ. 46 ημ. 48 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 69,7% 73,4% 74,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 7,0:1 7,6:1 6,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 33,3% 32,0% 34,6% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,23 1,17 1,16 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,84 0,85 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,11 0,13 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,7% 18,9% 20,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,1% 1,4% 1,5% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,9% 8,0% 8,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,2% 4,2% 3,6% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -10,7% -5,6% -2,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -17,2% -10,7% 3,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -12,6% -17,0% 15,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -11,2% -11,2% -1,5% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -30,1% -8,0% -48,1% 60,6% -588,0% -107,6% 262

13 Α.6. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Στον κλάδο αυτό το πλήθος των εταιρειών διαμορφώθηκε σε επιχειρήσεις το 2012, καλύπτοντας ποσοστό 21,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ ήταν 28,4% και στις πωλήσεις 20,4%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά επιχείρηση) ανήλθε σε 8,27 εκατ.. Το 2012 στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης αρκετές μεγάλες εταιρείες μετατράπηκαν από ζημιογόνες σε κερδοφόρες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών υποχώρησαν κατά 15,6% και διαμορφώθηκαν σε ,2 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 12,0%. Περαιτέρω, ο περιορισμός των χρεωστικών τόκων και (κυρίως) η περικοπή των υψηλών λοιπών λειτουργικών δαπανών, οδήγησαν σε αναστροφή του λειτουργικού αποτελέσµατος (από ζημίες ύψους 247,3 εκατ. το 2011σε λειτουργικά κέρδη το 2012). Η θετική αυτή εξέλιξη και η μεγάλη αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική µείωση των ζηµιών του κλάδου, σε 59,3 εκατ. το 2012 (από 505,3 εκατ. το προηγούμενο έτος). Το περιθώριο μεικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 29,6%, όμως οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν (-13,1%) και έφθασαν τα ,6 εκατ.. Σε όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού σημειώθηκε μείωση, ιδιαίτερα όμως στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 0,9:1, η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων επεκτάθηκε από 170 σε 192 ημέρες, ενώ η μέση χρονική διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων διατηρήθηκε στις 91 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό (-1,9%) από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις (-16,1%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 76,2%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 6,1:1 το Το μερίδιο των τραπεζικών στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 43,8%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,21 και 0,90 αντίστοιχα, ενώ η χρηματική ρευστότητα υποχώρησε. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α6 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,1% Πάγιο ενεργητικό 20,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 73,2% 263

14 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α11 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Α12 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 192 ημ. 170 ημ. 208 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 91 ημ. 91 ημ. 92 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 76,2% 78,9% 79,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,1:1 5,3:1 6,3:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 43,8% 43,3% 44,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,21 1,23 1,19 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,90 0,89 0,90 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,21 0,18 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 29,6% 28,4% 28,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% -3,7% -0,7% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,1% -17,4% -3,1% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,9% -0,4% 1,2% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -15,6% -13,9% -17,6% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -13,1% -23,2% -8,0% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -2,4% -22,8% 14,4% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,0% -12,9% -19,7% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 88,3% -341,2% -113,1% 60,6% -588,0% -107,6% 264

15 Α.7. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών το δείγμα περιλάμβανε 295 εταιρείες (στοιχεία 2012). Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε το 8,8% και οι πωλήσεις το 24,9% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το μέσο ενεργητικό ανά εταιρεία ανήλθε σε 12,6 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σημαντικά από το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες μετατράπηκαν σε ζημιογόνες, ενώ σε κάποιες άλλες διευρύνθηκαν οι ζημίες, με συνέπεια να εμφανίζεται μεγάλη επιδείνωση διάφορων μεγεθών. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου µειώθηκαν κατά 7,9%, σε ,5 εκατ. το 2012, όμως η αδυναμία συγκράτησης του κόστους πωληθέντων επέφερε την πτώση των μεικτών κερδών του κλάδου κατά 14,4%. Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές και οδήγησαν σε ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσµατος (από κέρδη σε ζημίες) και δραστική επιδείνωση του καθαρού αποτελέσματος, με τις ζηµίες να ανέρχονται 45 εκατ. περίπου το 2012 (από 5,3 εκατ. το 2011). Το ποσοστό μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 5,0%, ενώ οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κατέστησαν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν σε εκατ. το Μεγάλη μείωση (27,7%) παρουσίασαν κυρίως τα διαθέσιμα και εν συνεχεία το κυκλοφορούν. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (3,7:1), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 32 ημέρες, όπως και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 10 ημέρες. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με ρυθμό 2,8% και 12,7% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε σε 70,8%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος εκτοξεύτηκε σε 6,0:1 το 2012 από 3,9:1 το Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές ήταν 54,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας επιδεινώθηκαν, ιδιαίτερα η γενική ρευστότητα, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,04 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α7 Χ/Ε καυσίµων και χηµικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,0% Πάγιο ενεργητικό 36,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,1% 265

16 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α13 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 295-3,0 Πίνακας Α14 Χ/Ε καυσίμων και χημικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 3,7:1 3,7:1 2,7:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 32 ημ. 34 ημ. 36 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 10 ημ. 10 ημ. 13 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 70,8% 72,9% 72,7% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,0:1 3,9:1 4,9:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 54,3% 51,2% 55,6% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,04 1,15 0,97 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,82 0,60 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,24 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 5,0% 5,3% 6,4% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,3% 0,0% 0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,1% -0,5% 2,7% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,9% 2,0% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -7,9% 5,4% 19,9% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -10,0% -21,4% 2,5% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 0,6% -37,3% -0,1% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -14,4% -11,6% -14,8% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -742,1% -114,0% -67,0% 60,6% -588,0% -107,6% 266

17 Α.8. Κλάδος: Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Το 2012 στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων το δείγμα περιλάμβανε 693 εταιρείες. Το συνολικό ενεργητικό τους κάλυπτε το 7,0% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις το 4,1%. Το μέσο ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 4,2 εκατ.. Οι πωλήσεις τους εµφανίζουν πτώση 19,2% και περιορίστηκαν σε 2.302,9 εκατ. το Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση στα μεικτά κέρδη (-25,2%), με αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση στο ποσοστό µεικτού κέρδους, σε 17,2% (από 18,6% το 2011). Οι δυσμενείς αυτές μεταβολές επιδείνωσαν τα (ήδη αρνητικά από το 2011) λειτουργικά αποτελέσματα, με συνέπεια τελικά την αύξηση κατά 80,2% των ζηµιών το 2012, οι οποίες ανήλθαν σε 59,4 εκατ.. Οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παραμένουν για τρίτο έτος σε αρνητικά επίπεδα, με τιμές σημαντικά δυσμενέστερες το Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 2.942,0 εκατ., μειωμένα κατά 14,9%. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο κατέγραψε πτώση 18,9%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,8:1). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ήταν 160 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 129 ημέρες. Το 2012 τα συνολικά ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση 10,5%, ενώ η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων ήταν ακόμη εντονότερη (-17,8%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 58,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 2,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους επεκτάθηκε σε 58,9%. Η γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,57, η άμεση σε 0,97, ενώ η και χρηματική ρευστότητα βελτιώθηκε ελαφρά (0,18). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α8 Χ/Ε λοιπών ενδιάµεσων προϊόντων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,6% Πάγιο ενεργητικό 31,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 60,6% 267

18 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α15 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,5 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων ,6 Πίνακας Α16 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,8:1 0,8:1 0,8:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 160 ημ. 157 ημ. 166 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 129 ημ. 126 ημ. 120 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 58,8% 60,9% 66,1% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,8:1 3,8:1 3,4:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 58,9% 53,9% 55,3% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,57 1,47 1,41 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,97 0,89 0,88 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,15 0,13 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 18,6% 20,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -2,6% -1,2% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,9% -2,4% -0,7% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,4% 1,4% 1,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -19,2% -19,9% -8,7% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -14,9% -18,7% -8,9% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -7,7% -14,7% -3,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -25,2% -26,5% -8,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -80,2% -238,5% -133,5% 60,6% -588,0% -107,6% 268

19 Α.9. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ο κλάδος το 2012 περιλάμβανε εταιρείες, το 17,1% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό του κάλυπτε το 11,8% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις του σχεδόν το 8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση ήταν 4,4 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σημαντικά από τα μεγέθη μεγάλης εταιρείας της οποίας οι ζημιές συρρικνώθηκαν, με συνέπεια την επανεμφάνιση (έστω και οριακών) καθαρών κερδών σε επίπεδο κλάδου. H συνεχιζόμενη βαθιά ύφεση στην οικονομία και η δραστική μείωση των επενδύσεων για ένα ακόμη έτος έπληξαν, όπως ήταν φυσικό, τον εν λόγω κλάδο. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 12,8% και διαμορφώθηκε σε 4.451,5 εκατ., ενώ ανάλογη ήταν και η πτώση στα μεικτά κέρδη (-12,2%). Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε οριακά σε 20,2% το Περαιτέρω, η σημαντική περικοπή των (υψηλών) λοιπών λειτουργικών δαπανών ήταν καθοριστική, με αποτέλεσμα την επαναφορά θετικού λειτουργικού αποτελέσματος και την επάνοδο στην κερδοφορία το 2012, με κέρδη προ φόρου 1,5 εκατ. περίπου, έναντι ζημιών ύψους 95,7 εκατ. κατά το Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου περιορίστηκε κατά 10,9%, σε 4.992,6 εκατ. το Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη των διαθεσίμων (-21,2%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,9:1). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 138 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 110 ημέρες. Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 16,5%, ενώ τα ίδια κεφάλαια ήταν οριακά αυξημένα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 63,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκε σε 3,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος ήταν 42,5%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το 2012, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,49. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α9 Χ/Ε µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,5% Πάγιο ενεργητικό 27,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,2% 269

20 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α17 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,9 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων ,9 Πίνακας Α18 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 138 ημ. 130 ημ. 139 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 110 ημ. 109 ημ. 112 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 63,4% 67,7% 68,3% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,4:1 3,8:1 4,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 42,5% 40,0% 39,8% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,49 1,38 1,39 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,91 0,77 0,80 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,2% 20,0% 22,0% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,03% -1,9% -0,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,1% -5,3% -0,9% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 0,1% 1,3% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -12,8% -10,2% -17,0% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -10,9% -8,9% -7,2% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -7,9% 2,5% -0,1% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -12,2% -18,2% -14,8% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 101,5% -418,8% -328,8% 60,6% -588,0% -107,6% 270

21 Α.10. Κλάδος: Άλλο χονδρικό εμπόριο Σε αυτό τον κλάδο το δείγμα αποτελείται από 241 ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες το 2012 κάλυπταν το 2,1% του συνολικού ενεργητικού και το 2,2% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 3,7 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σημαντικά από την «έξοδο» μεγάλης εταιρείας (απορροφήθηκε από άλλη που ανήκει σε διαφορετικό κλάδο), εξέλιξη που συνέτεινε στη σημαντική μείωση των οικονομικών μεγεθών και στην εμφάνιση ζημιών. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου εμφανίζεται µειωµένος κατά 24,7%, σε 1.211,3 εκατ. το Το μεικτό αποτέλεσμα επίσης μειώθηκε κατά 22,4%, το δε ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,5%. Η συρρίκνωση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών εξανέμισε το λειτουργικό αποτέλεσμα, που κατέγραψε πτώση 87,3%, με συνέπεια την ανατροπή του καθαρού αποτελέσµατος, από κέρδη το 2011 σε ζηµίες ύψους 7 εκατ. το Ως εκ τούτου οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κατέστησαν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν (-17,3%) σε 884,5 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 1,4:1. Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού εμφάνισαν πτώση, κυρίως δε το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκαν σε 65 και 95 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις κατέγραψαν πτώση, κατά 20,1% και 16,2% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης σε 72,3% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 5,6:1. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών διαμορφώθηκαν σε 37,3%. Η γενική ρευστότητα υποχώρησε σε 1,15, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας παρέμειναν ουσιαστικά σταθεροί. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α10 Άλλο χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,5% Πάγιο ενεργητικό 29,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,8% 271

22 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α19 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων ,8 Πίνακας Α20 Άλλο χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,5:1 1,3:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 83 ημ. 97 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 65 ημ. 51 ημ. 73 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,3% 71,3% 71,0% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,6:1 5,3:1 5,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 37,3% 36,8% 43,0% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,15 1,19 1,24 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,71 0,73 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,5% 17,0% 18,3% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% 0,6% 2,2% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,9% 3,4% 9,8% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,4% 3,4% 4,8% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -24,7% 26,2% -28,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -17,3% 9,7% -23,1% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -13,7% 18,2% -28,6% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -22,4% 17,2% -28,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -167,7% -62,2% -5,0% 60,6% -588,0% -107,6% 272

23 Α.11. Τομέας: Χονδρικό εμπόριο Σε ολόκληρο τον τομέα του χονδρικού εμπορίου γενικά το δείγμα αποτελούνταν από εταιρείες το 2012, οι οποίες κάλυπταν το 73,3% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό των χονδρεμπορικών εταιρειών αποτελούσε το 68,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 71,4% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος της εταιρείας του τομέα ανήλθε σε 5,9 εκατ.. Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν σε ,6 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό, 13,3% ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους υποχώρησε ελαφρά το 2012 και διαμορφώθηκε σε 17,1%. Ωστόσο, η δραστική περικοπή των λοιπών λειτουργικών δαπανών (κατά 1,18 δισ. ) είχε ιδιαίτερα θετική συμβολή στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του τομέα. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος σημειώθηκε αναστροφή (από ζημίες σε κέρδη), ενώ όσον αφορά το καθαρό αποτέλεσμα προκύπτει δραστική µείωση των ζηµιών. Ο τομέας του χονδρικού εμπορίου τελικά κατέγραψε ζηµίες ύψους 88,3 εκατ. το 2012 (έναντι ζημιών 518,8 εκατ. το 2011). Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί. Το ενεργητικό των εταιρειών του χονδρικού εμπορίου έφθασε τα ,5 εκατ., μειωμένο κατά 13,1% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,4:1. Το κυκλοφορούν ενεργητικό και τα διαθέσιμα κατέγραψαν πτώση ποσοστού 15,5% και 15,4% αντίστοιχα, ενώ πολύ μικρότερη μείωση είχε το πάγιο ενεργητικό. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε το 2012 σε 113 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 55. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 3,9% συνοδεύτηκε από ακόμη μεγαλύτερη μείωση των υποχρεώσεων (-16,4%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 70,6% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,1:1. Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 44,8%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρέμεινε σταθερός (1,25), ενώ βελτίωση εμφάνισε μόνο η άμεση ρευστότητα (0,88). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α11 Χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,4% Πάγιο ενεργητικό 26,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 66,6% 273

24 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α21 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων ,8 Πίνακας Α22 Χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 109 ημ. 130 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 55 ημ. 56 ημ. 62 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 70,6% 73,4% 74,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,1:1 4,9:1 5,2:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,8% 43,0% 45,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,25 1,25 1,21 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,88 0,85 0,84 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,1% 17,3% 18,8% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,2% -1,1% 0,1% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,0% -5,8% 0,5% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,5% 1,0% 1,9% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -12,4% -5,5% -6,1% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -13,1% -17,6% -5,8% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων -5,3% -19,3% 4,2% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -13,3% -13,3% -15,2% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 83,0% -1022,3% -95,6% 60,6% -588,0% -107,6% 274

25 Α.12. Κλάδος: Γενικό λιανικό εμπόριο Στον κλάδο του γενικού λιανικού εµπορίου (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα) το δείγμα περιλαμβάνει 143 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ το Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 13,4% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 14,8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ανήλθε σε 39,7 εκατ. και είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου ανεξαιρέτως. Επισημαίνεται ότι, λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης ισολογισμού (για το 2012), στο δείγμα δεν περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων, η εν λόγω εταιρεία αφαιρέθηκε και από το δείγμα των ετών 2011 και 2010, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται τα μεγέθη σε σχέση με την περσινή έκθεση, όπου λόγω των υψηλών ζημιών τής εν λόγω εταιρείας ο κλάδος συνολικά ήταν ζημιογόνος. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υποχώρησαν κατά 6,6%, σε 8.262,3 εκατ. το 2012, τα δε μεικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 5,9%, με αποτέλεσμα την οριακή βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 23,6%. Παρά τις προαναφερθείσες μειώσεις, η σημαντική διεύρυνση των «άλλων εσόδων εκμετάλλευσης» σε συνδυασμό με την περικοπή των «λοιπών λειτουργικών δαπανών» οδήγησε σε θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας του κλάδου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 62,8%, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρου σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε 100,1 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,2% και 6,9% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια εμφάνισαν οριακή μόνο μεταβολή (-0,3%) και διαμορφώθηκαν σε 5.675,1 εκατ., η δε κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 2,8% και 10,7% αντίστοιχα, όμως το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε κατά 8,1%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ανήλθε σε 15 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων παρέμεινε σταθερή (63 ημέρες). Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζουν μεγάλη αύξηση (33,7%), ενώ, αντίθετα, μειωμένες ήταν οι υποχρεώσεις (-8,2%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 74,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 2,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο αυξήθηκε σε 45,2% το Όλοι οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν βελτίωση το τελευταίο έτος, όμως η γενική ρευστότητα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (0,70). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτηµα Α Διάγραµµα Α12 Γενικό λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Κυκλοφορούν ενεργητικό 29,8% Διαθέσιµα 6,8% Πάγιο ενεργητικό 63,5% 275

26 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α23 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2011 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,8 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 143-5,3 Πίνακας Α24 Γενικό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,6:1 1,6:1 1,3:1 1,3:1 1,2:1 Είσπραξη απαιτήσεων 15 ημ. 14 ημ. 16 ημ. 93 ημ. 90 ημ. 105 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 63 ημ. 63 ημ. 65 ημ. 66 ημ. 68 ημ. 75 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 74,5% 80,9% 81,5% 71,3% 74,3% 75,2% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,3:1 2,8:1 2,1:1 4,2:1 4,1:1 4,0:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,2% 43,3% 42,1% 45,7% 44,7% 45,9% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,70 0,65 0,71 1,15 1,15 1,16 Άμεση ρευστότητα 0,25 0,21 0,23 0,75 0,72 0,73 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,10 0,11 0,16 0,17 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 23,6% 23,4% 23,4% 19,1% 19,2% 20,2% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% 0,3% 1,3% -0,6% -1,3% -0,2% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,9% 2,3% 11,0% -2,8% -6,9% -0,9% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,3% 2,0% 3,6% 1,8% 0,7% 1,6% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -6,6% 0,9% -0,8% -12,9% -7,4% -10,4% Μεταβολή ενεργητικού -0,3% 1,2% 5,7% -12,2% -15,9% -6,6% Μεταβολή παγίων 2,8% 2,8% 5,7% -5,5% -12,5% 1,6% Μεταβολή μεικτών κερδών -5,9% 0,7% 0,0% -13,4% -12,2% -15,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 294,0% -77,8% -40,4% 60,6% -588,0% -107,6% 276

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ : Χρηματοοικονομική και Swot ανάλυση για τον κλάδο των Μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ...5 1.1 Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό...5 1.2. Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2011

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013: Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αθήνα, Μάιος 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη 2010, Νικοκάβουρα Λιλιάννα, Τζούρου Μαρία.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θεσσαλονίκη 2010, Νικοκάβουρα Λιλιάννα, Τζούρου Μαρία. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή με θέμα Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιριών αποτελεί πτυχιακή εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του τμήματος Λογιστικής Α.Τ.Ε.Ι. Σίνδου. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 0 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα