Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

2 Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ κατά την περίοδο Παράλληλα, γίνεται σύγκριση της πορείας του κάθε κλάδου με το σύνολο του εμπορίου. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακες και διαγράμματα ενώ υπάρχει και μία σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών.

3 Α.1. Κλάδος: Εμπόριο αυτοκινήτων Η οικονομική κρίση έπληξε με σφοδρότητα τον κλάδο αυτοκινήτου, η καθοδική πορεία του οποίου εντάθηκε το Οι πωλήσεις μειώθηκαν απότομα, τα κέρδη του 2009 μετατράπηκαν σε ζημίες και τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου περιορίστηκαν αισθητά. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν τα μερίδια του κλάδου στο σύνολο. Έτσι, το ενεργητικό του κάλυπτε το 8,3% του συνολικού ενεργητικού, ενώ το μερίδιό του επί των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου μειώθηκε δραστικά, από 11,3% το 2009 σε 7,25% το Ο κύκλος εργασιών των 606 επιχειρήσεων του κλάδου υπέστη πτώση 42,4% και διαμορφώθηκε σε 5.158,8 εκατ. Τα μεικτά κέρδη ήταν επίσης μειωμένα κατά 40,2% παρά την ελαφρά αύξηση του μεικτού περιθωρίου στο 13,8%. Συνέπεια των δυσμενών μεταβολών ήταν να υπάρξει αναστροφή από κέρδη σε εκτεταμένες ζημίες τόσο του λειτουργικού όσο και του καθαρού αποτελέσματος το Δεδομένου ότι ο κλάδος μετατράπηκε σε ζημιογόνος, τόσο το ποσοστό καθαρού κέρδους όσο και οι δείκτες της αποδοτικότητας (ιδίων και ξένων κεφαλαίων) κατέστησαν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου μειώθηκαν κατά 18,7%, σε 4.869,1 εκατ. Τα πάγια περιορίστηκαν κατά 9,3%, ενώ η μείωση στο κυκλοφορούν ήταν και πάλι δραστική, 22,8%. Μεταξύ 2009 και 2010 η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε σε 1,1. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε από 88 ημέρες το 2009 σε 112 ημέρες το 2010, ενώ και ο χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επιμηκύνθηκε σε 95 ημέρες. Στο πλαίσιο της συρρίκνωσης των εργασιών του κλάδου, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 19,1%, ενώ και οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν σημαντικά, κατά 18,5%. Η δανειακή επιβάρυνση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, σε 79,5% το Η βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 2,0:1 το Ο τραπεζικός δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού, ανήλθε σε 61,1%, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το Η γενική και η άμεση ρευστότητα δεν παρουσίασαν μεταβολή, ενώ οριακή μόνο αύξηση υπήρξε στη χρηματική ρευστότητα, σε 0,14 το Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α1 Αυτοκίνητα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,5% Πάγιο ενεργητικό 35,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 58,5% 215

4 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α1 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων ,9 Πίνακας Α2 Αυτοκίνητα Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,5:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 73 ημ. 82 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 112 ημ. 88 ημ. 82 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,5% 79,4% 83,0% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,0:1 2,4:1 2,9:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 61,1% 54,8% 56,9% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,23 1,23 1,18 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,66 0,66 0,61 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,13 0,08 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,8% 13,3% 13,6% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -4,5% 0,5% 0,8% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -23,5% 3,5% 7,0% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -2,3% 3,2% 4,0% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -42,4% -15,3% -9,0% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -18,7% -18,2% -0,1% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -9,3% -5,2% 8,9% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -40,2% -16,9% -7,2% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -650,5% -50,7% -41,0% -112,6% -18,1% -31,8% 216

5 Α.2. Κλάδος: Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 287 επιχειρήσεις, συνιστώντας το 3,5% του συνόλου. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε το 2010 σε 946,1 εκατ., καλύπτοντας το 1,6% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις έφθασαν τα εκατ., καλύπτοντας το 1,8% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Ο κλάδος συνέχισε την αρνητική πορεία της τελευταίας τριετίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την κερδοφορία του. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε μεν σταθερός το τελευταίο έτος, ωστόσο το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με συνέπεια τα μεικτά κέρδη να καταγράψουν πτώση 14,4%, γεγονός που επέφερε τη συρρίκνωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 19% το Η επιδείνωση ήταν πολύ εντονότερη στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία υπέστησαν δραστική μείωση (-91,3%), με αποτέλεσμα τελικά ο κλάδος να μετατραπεί σε ζημιογόνο το Ως εκ τούτου τόσο το ποσοστό καθαρού κέρδους όσο και οι δείκτες της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου συρρικνώθηκε κατά 6,3% σε σχέση με το Η μείωση αφορά όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, κυρίως όμως προήλθε από τον περιορισμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο μειώθηκε κατά 7,8%. Η στασιμότητα των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη μείωση των συνολικών κεφαλαίων είχε ως αποτέλεσμα την οριακή αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνολικού ενεργητικού, σε 1,4. Στον μέσο χρόνο διατήρησης αποθεμάτων παρατηρήθηκε σημαντική μείωση, από 104 ημέρες το 2009 σε 90 ημέρες το 2010, ενώ παράλληλα και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε, από 114 ημέρες σε 99. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 7,8% και 5,7% αντίστοιχα. Η εντονότερη μείωση των ιδίων κεφαλαίων επέφερε ελαφρά αύξηση στο δείκτη δανειακής επιβάρυνσης, από 73,0% το 2009 σε 73,4% το Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 6,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2009 (47,6%). Η γενική ρευστότητα παρέμεινε σταθερή (1,23), ενώ η άμεση ρευστότητα παρουσίασε και πάλι μείωση, σε 0,71. Τέλος, η χρηματική ρευστότητα σημείωσε οριακή άνοδο, στο 0,12. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α2 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,3% Πάγιο ενεργητικό 22,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 70,4% 217

6 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α3 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων 287-5,9 Πίνακας Α4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,3:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 99 ημ. 114 ημ. 116 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 90 ημ. 104 ημ. 91 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 73,4% 73,0% 75,3% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,0:1 7,0:1 6,8:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 47,6% 47,3% 47,8% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,23 1,23 1,24 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,71 0,75 0,77 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,11 0,10 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,0% 22,2% 21,3% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,2% 2,1% 2,1% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,0% 10,2% 11,6% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 5,0% 5,5% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 0,1% -11,4% -13,6% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -6,3% -5,3% -1,0% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -1,1% 6,6% 6,8% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -14,4% -7,4% -6,3% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -109,3% -8,8% -41,2% -112,6% -18,1% -31,8% 218

7 Α.3. Τομέας: Εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων δραστηριοποιούνταν 893 εταιρείες το O τομέας καλύπτει το 9,9% του συνολικού ενεργητικού και το 9,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) των εταιρειών του τομέα κατά το 2010 διαμορφώθηκε σε 6,5 εκατ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο κλάδοι που αποτελούν τον τομέα συνέχισαν την αρνητική τους πορεία το Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 6.471,8 εκατ., μειωμένες κατά 37,0% σε σύγκριση με το 2009, ενώ τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 35,1%. Το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε ελαφρά, σε 14,9%. Συνέπεια των παραπάνω μεταβολών ήταν να ανατραπεί τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα και ο κλάδος συνολικά να καταστεί ζημιογόνος το Οι μεταβολές αυτές διαμόρφωσαν σε αρνητικά επίπεδα τόσο το ποσοστό καθαρού κέρδους όσο και τους δείκτες της αποδοτικότητας (ιδίων και συνολικών) κεφαλαίων το Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 5.815,2 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική συρρίκνωση κατά 16,9% σε σχέση με το 2009, γεγονός που συνοδεύτηκε από μείωση του πάγιου ενεργητικού κατά 8,5%. Το κυκλοφορούν έφθασε τα 3.513,8 εκατ., παρουσιάζοντας μεγάλη πτώση, κατά 20,4%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού επιδεινώθηκε σε 1,1:1. Ο χρόνος διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε από 90 σε 108 ημέρες, ενώ και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διευρύνθηκε από 78 σε 95 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 17,1% και 16,8% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (78,5%). Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες μειώθηκε το 2010 σε 2,3:1, ωστόσο το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σημαντικά, σε 59,1% το Οι δείκτες γενικής και χρηματικής ρευστότητας του τομέα παρέμειναν στάσιμοι, ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας εμφάνισε οριακή μόνο μεταβολή. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α3 Εµπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,6% Πάγιο ενεργητικό 33,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 60,4% 219

8 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α5 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων ,1 Πίνακας Α6 Εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,5:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 95 ημ. 78 ημ. 86 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 108 ημ. 90 ημ. 83 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 78,5% 78,5% 82,1% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,3:1 2,7:1 3,1:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 59,1% 53,8% 55,8% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,23 1,23 1,19 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,67 0,68 0,63 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,13 0,08 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 14,9% 14,5% 14,5% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -3,7% 0,7% 1,0% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -19,0% 4,7% 7,8% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων -1,6% 3,4% 4,2% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -37,0% -14,8% -9,6% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -16,9% -16,6% -0,2% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -8,5% -4,1% 8,7% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -35,1% -15,2% -7,1% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -436,9% -39,8% -41,0% -112,6% -18,1% -31,8% 220

9 Α.4. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 290 εταιρείες το Το ενεργητικό του κάλυψε μόλις το 1,4% του συνόλου των κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι πωλήσεις του το 1,1%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του ήταν 2,9 εκατ. το τελευταίο έτος. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται καθοριστικά από την απουσία από αυτόν μεγάλης εταιρείας (λόγω απορρόφησής της από άλλη). Υπολογίζοντας ως μεγέθη της εκείνα του 2009, η μείωση του ενεργητικού και των παγίων θα μετατρέπονταν σε αντίστοιχες (μικρές) αυξήσεις. Ακόμη, στη βελτίωση του λειτουργικού και του καθαρού αποτελέσματος συνέβαλε η είσοδος νέας εταιρείας στον κλάδο με υψηλή κερδοφορία και παράλληλα η απουσία άλλης που το 2009 εμφάνισε σημαντικές ζημίες. Ο κλάδος αυτός, παρά το μικρό μέγεθός του, πέτυχε θετικές επιδόσεις όσον αφορά την κερδοφορία του, αποτελώντας εξαίρεση σε ολόκληρο το εμπόριο. Παρά το ότι οι πωλήσεις υποχώρησαν (κατά 3,4%) σε 752,5 εκατ., τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,7%, ανερχόμενα σε 173 εκατ. περίπου, γεγονός που αποδίδεται στη συμπίεση του κόστους πωληθέντων. Οι παραπάνω μεταβολές επέδρασαν ευνοϊκά, με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 23,0%, που αποτελεί το υψηλότερο της τριετίας. Τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν δραστικά, κατά 58,5% και 91,8% αντίστοιχα. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το ποσοστό καθαρού κέρδους σχεδόν να διπλασιαστεί, ανερχόμενο σε 4,1%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων να επανέλθει στα προ διετίας επίπεδα, ανερχόμενη σε 12,5%. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου το 2010 ήταν 844,6 εκατ., μειωμένα κατά 6,6% σε σύγκριση με το Εξαιρουμένων των διαθεσίμων στα λοιπά συστατικά μέρη του ενεργητικού, καταγράφηκε μείωση, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη στο πάγιο ενεργητικό. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων παρέμεινε σταθερή και διαμορφώθηκε σε 0,9:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων ήταν 183 ημέρες, ελάχιστα μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ αισθητή αύξηση σημείωσε και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων από 82 σε 91 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν το 2010, ενώ αντίθετα οι υποχρεώσεις υποχώρησαν κατά 11,8%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 70,5% το 2010 (από 74,6% το 2009). Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 3,5:1, χαμηλότερος έναντι του προηγούμενου έτους. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό του συνολικού χρέους αυξήθηκαν σε 53,5%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α4 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα Πάγιο ενεργητικό 9,2% 23,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,6% 221

10 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α7 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων 290-5,5 Πίνακας Α8 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 1,0:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 183 ημ. 187 ημ. 158 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 91 ημ. 82 ημ. 67 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 70,5% 74,6% 69,4% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 4,3:1 5,4:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 53,5% 50,0% 52,1% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,40 1,20 1,18 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,99 0,87 0,89 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,14 0,15 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 23,0% 21,6% 20,6% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 4,1% 2,1% 3,8% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 12,5% 7,1% 12,6% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,8% 4,1% 6,8% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -3,4% -20,1% 7,1% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -6,6% -6,2% 5,8% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -20,2% -16,7% 26,5% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,7% -16,3% 14,2% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 91,8% -56,2% -10,1% -112,6% -18,1% -31,8% 222

11 Α.5. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 896 εταιρείες το 2010, αποτελώντας το 10,8% του συνόλου. Τα κεφάλαιά τους κάλυπταν το 8,5% των συνολικών κεφαλαίων του εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις τους το 9,7% των συνολικών πωλήσεων. Το ενεργητικό ανά επιχείρηση το 2010 ανήλθε σε 5,5 εκατ. Οι πωλήσεις το 2010 μειώθηκαν κατά 2,1%, σε 6.912,3 εκατ., ενώ τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 1,5%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί οριακά σε 20%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 33,5% κυρίως λόγω των αυξημένων λοιπών λειτουργικών δαπανών. Αποτέλεσμα ήταν η πτώση κατά 48,1% στα καθαρά κέρδη. Το ποσοστό καθαρού κέρδους περιορίστηκε σε 1,5% το 2010, ενώ παράλληλα σημειώθηκε δραστική μείωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, σε 8,0%, έναντι 16,6% το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ανήλθαν σε εκατ. περίπου το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 15,7%, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε μόνο κατά 1%. Αντίθετα, πτώση 8,9% κατέγραψαν τα ρευστά διαθέσιμα. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε σε 1,4:1 σε σχέση με το Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκαν σε 120 και σε 48 ημέρες αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν το 2010 κατά 2,2%, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν αύξηση κατά 7,5%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 74,3%. Η βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση αυξήθηκε από 5,9:1 το 2009 σε 6,1:1 το 2010, ενώ οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων μειώθηκαν σε 34,6%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας κατέγραψαν μείωση το Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α5 Χ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,8% Πάγιο ενεργητικό 25,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 66,6% 223

12 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α9 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,5 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 896-2,0 Πίνακας Α10 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,5:1 1,6:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 120 ημ. 115 ημ. 112 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 48 ημ. 47 ημ. 42 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 74,3% 75,3% 73,7% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,1:1 5,9:1 5,6:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 34,6% 35,8% 39,1% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,16 1,20 1,21 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,85 0,87 0,90 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,15 0,14 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,0% 19,9% 19,1% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,5% 2,8% 2,3% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,0% 16,6% 14,0% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,6% 5,8% 5,8% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -2,1% -3,7% 5,0% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού 3,5% 2,5% 6,1% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 15,7% -4,5% 15,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -1,5% 0,3% 6,6% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -48,1% 14,2% 1,8% -112,6% -18,1% -31,8% 224

13 Α.6. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης Το 2010 στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης δραστηριοποιούνταν εταιρείες, οι οποίες κάλυπταν το 22,2% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ είναι 30,7% και στις πωλήσεις 22,1%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά επιχείρηση) ανήλθε σε 9,8 εκατ. Ο επιχειρήσεις του κλάδου επλήγησαν ιδιαίτερα από τη δυσμενή συγκυρία του Οι πωλήσεις τους υποχώρησαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν σε ,1 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη κατέγραψαν μείωση 19,7%. Περαιτέρω, οι υψηλές λοιπές λειτουργικές δαπάνες επέφεραν τη δραστική μείωση των λειτουργικών κερδών (-87,1%), ενώ η επιδείνωση και του μη λειτουργικού αποτελέσματος συνέβαλε στην ανατροπή του καθαρού αποτελέσματος, από κέρδη σε ζημίες ύψους 114,5 εκατ. το Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 28,0%, μειωμένο σε σχέση με το 2009, ενώ οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου περιορίστηκαν κατά 8% και έφτασαν τα ,8 εκατ. Τόσο στο κυκλοφορούν ενεργητικό όσο και στα διαθέσιμα καταγράφηκαν μειώσεις, κατά 10,1% και 34,1% αντίστοιχα. Αντίθετα, άνοδος υπήρξε στο πάγιο ενεργητικό το 2010, κατά 14,4%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 0,9:1, η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων μειώθηκε από 226 σε 208 ημέρες, ενώ η μέση χρονική διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων επεκτάθηκε στις 92 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (-16,2%) από τις υποχρεώσεις (-5,6%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διευρυνθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, σε 79,5%. Ως προς τη σύνθεση των υποχρεώσεων, καταγράφηκε αύξηση του λόγου βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, σε 6,3:1 έναντι 4,5:1 το Το μερίδιο των τραπεζικών στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 44,3%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα μειώθηκαν σε 1,19 και 0,90 αντίστοιχα, ενώ η χρηματική ρευστότητα αυξήθηκε σε 0,18. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α6 Χ/Ε ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 4,4% Πάγιο ενεργητικό 18,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 77,2% 225

14 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α11 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων ,4 Πίνακας Α12 Χ/Ε ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 1,0:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 208 ημ. 226 ημ. 209 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 92 ημ. 85 ημ. 84 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,5% 77,5% 76,7% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,3:1 4,5:1 5,0:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,3% 42,7% 43,6% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,19 1,34 1,35 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,90 1,05 1,02 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,10 0,08 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 28,0% 28,8% 28,2% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,7% 4,6% 4,9% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -3,1% 19,9% 21,9% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,2% 6,3% 7,5% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -17,6% 2,9% 2,1% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,0% 10,8% 12,3% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 14,4% 20,6% 10,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,7% 5,1% 2,4% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -113,1% -2,9% -15,0% -112,6% -18,1% -31,8% 226

15 Α.7. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών δραστηριοποιούνταν το εταιρείες. Το ενεργητικό του κάλυψε το 8,96% και οι πωλήσεις το 20,13% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό ανά εταιρεία ανήλθε σε 15,6 εκατ., παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του χονδρικού εμπορίου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,9%, ανερχόμενες σε ,8 εκατ. το Ωστόσο, το κόστος πωληθέντων κατέγραψε δραστική αύξηση, 23,3%, με τις μεταβολές αυτές να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Συνέπεια των παραπάνω ήταν η μείωση των μεικτών κερδών του κλάδου κατά 14,8%, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 910,3 εκατ. Ο περιορισμός των λειτουργικών κερδών κατά 35,6%, σε συνδυασμό και με τη σημαντική αύξηση των μη λειτουργικών δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα την απότομη μείωση των καθαρών κερδών κατά 67%, τα οποία και διαμορφώθηκαν σε 38,1 εκατ. το Τα ποσοστά μεικτού και καθαρού κέρδους περιορίστηκαν σε 6,4% και 0,3% αντίστοιχα, ενώ και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2,7% το 2010, έναντι αντίστοιχης 9,2% το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου αυξήθηκαν κατά 2,5%, σε 5.255,6 εκατ. το Οριακή μείωση (0,1%) παρουσίασε μόνο το πάγιο ενεργητικό, φτάνοντας τα 2.178,2 εκατ. Αντίθετα, το κυκλοφορούν ενεργητικό και το διαθέσιμο κεφάλαιο αυξήθηκαν κατά 5,2% και 0,7% αντίστοιχα. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού βελτιώθηκε το 2010 σε 2,7:1, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 36 ημέρες, όπως και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 13 ημέρες. Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με ρυθμό 1,2%, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 14,0% ως αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης υποχώρησε σε 72,7% από 75,5% που ήταν το Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος εκτινάχθηκε σε 4,9:1 το 2010 από 1,7:1 το Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές περιορίστηκε σε 55,6%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας κατέγραψαν σημαντική μείωση το Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α7 Χ/Ε καυσίµων και χηµικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,2% Πάγιο ενεργητικό 41,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 49,3% 227

16 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α13 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,2 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων ,1 Πίνακας Α14 Χ/Ε καυσίμων και χημικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 2,7:1 2,3:1 2,8:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 36 ημ. 53 ημ. 46 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 13 ημ. 17 ημ. 13 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,7% 75,5% 78,0% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,9:1 1,7:1 1,7:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 55,6% 57,0% 55,1% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,97 1,21 1,23 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,60 0,91 0,92 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,20 0,19 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 6,4% 8,9% 7,4% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,3% 1,0% 0,1% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 2,7% 9,2% 0,9% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,0% 3,3% 2,2% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 19,9% -20,6% 20,7% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού 2,5% -3,0% 12,9% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -0,1% 4,9% 43,6% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -14,8% -4,4% -4,4% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -67,0% 1013,9% -96,6% -112,6% -18,1% -31,8% 228

17 Α.8. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Το 2010 στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 904 εταιρείες. Το συνολικό ενεργητικό τους κάλυπτε το 7,2% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις το 5,0%. Το μέσο ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 4,7 εκατ. Οι εταιρείες του κλάδου επλήγησαν από τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που επικράτησαν το Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 8,7% (σε συνέχεια και της προηγηθείσας πτώσης του 2009) και περιορίστηκαν σε 3.556,7 εκατ. Ανάλογη μείωση εμφάνισαν και τα μεικτά αποτελέσματα (-8,0%), με αποτέλεσμα να υπάρξει οριακή μόνο αύξηση στο ποσοστό μεικτού κέρδους σε 20,3%. Ο περιορισμός των χρηματοοικονομικών και κυρίως των λοιπών λειτουργικών δαπανών είχε ευνοϊκή επίδραση στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 16,1% το Παρ όλα αυτά, ο υπερδιπλασιασμός των μη λειτουργικών δαπανών είχε καθοριστική επίδραση, με συνέπεια την αναστροφή του περσινού κερδοφόρου αποτελέσματος σε ζημιογόνο το Αποτέλεσμα των δυσμενών αυτών εξελίξεων ήταν η διαμόρφωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 4.252,9 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 8,9%. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο περιορίστηκε κατά 11,4%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,8:1). Τόσο η είσπραξη απαιτήσεων όσο και η διατήρηση των αποθεμάτων μειώθηκαν, φτάνοντας τις 166 και τις 120 ημέρες αντίστοιχα. Οι συνολικές υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση, κατά 9,9% και 7,1% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 66,1%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε και πάλι και διαμορφώθηκε σε 3,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους διαμορφώθηκε σε 55,3%. Η γενική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,41, η άμεση μειώθηκε σε 0,88, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε σταθερή, σε 0,13. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α8 Χ/Ε λοιπών ενδιάµεσων προϊόντων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,7% Πάγιο ενεργητικό 27,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,4% 229

18 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α15 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 904-8,1 Πίνακας Α16 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,8:1 0,8:1 1,1:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 166 ημ. 186 ημ. 148 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 120 ημ. 130 ημ. 92 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 66,1% 66,7% 70,3% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,4:1 3,8:1 4,2:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 55,3% 56,2% 54,9% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,41 1,40 1,35 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,88 0,93 0,86 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,13 0,09 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,3% 20,1% 19,1% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,3% 0,7% 2,8% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,7% 1,9% 10,3% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,8% 2,8% 5,8% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -8,7% -32,4% 4,1% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,9% -13,1% 9,1% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -3,2% -2,6% 17,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -8,0% -28,7% 6,1% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -133,5% -82,3% -15,6% -112,6% -18,1% -31,8% 230

19 Α.9. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ο κλάδος το 2010 περιλάμβανε εταιρείες, το 16,3% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό του κάλυπτε το 10,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις του το 8,0% των συνολικών πωλήσεων. Το ενεργητικό ανά επιχείρηση ήταν 4,6 εκατ. H φθίνουσα οικονομική δραστηριότητα και η δραστική μείωση των επενδύσεων κατά το 2010, όπως ήταν φυσικό, έπληξαν τον εν λόγω κλάδο. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5.687,0 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 17,0% και συμπαρασύροντας τα μεικτά κέρδη, τα οποία μειώθηκαν κατά 14,8%. Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε ελαφρά σε 22,0%. Παρά τον περιορισμό τους, οι υψηλές λοιπές λειτουργικές δαπάνες εξανέμισαν τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία κατέγραψαν πτώση κατά 81,2%, με συνέπεια τελικά την αναστροφή του καθαρού αποτελέσματος και τη μετατροπή του κλάδου σε ζημιογόνο το Εξαιτίας των παραπάνω δυσμενών εξελίξεων, οι δείκτες περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητικοί. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου περιορίστηκε κατά 7,2%, σε 6.154,2 εκατ. το Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη των διαθεσίμων (-21,3%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων περιορίστηκε ελαφρά σε 0,9:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων παρέμεινε σταθερός σε 139 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε σε 112 ημέρες. Οι υποχρεώσεις σημείωσαν μείωση 10,0%, ενώ ελάχιστα μειωμένα, 0,7%, ήταν και τα ίδια κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα της ταχύτερης μείωσης των υποχρεώσεων, η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σε 68,3%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκε σε 4,1:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 39,8%. Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε ελαφρά σε 1,39, ενώ οι δείκτες άμεσης και χρηματικής ρευστότητας περιορίστηκαν, σε 0,80 και 0,16 αντίστοιχα. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α9 Χ/Ε µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,7% Πάγιο ενεργητικό 23,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 67,8% 231

20 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α17 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων ,3 Πίνακας Α18 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 1,1:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 139 ημ. 139 ημ. 135 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 112 ημ. 102 ημ. 87 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 68,3% 70,4% 71,3% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,1:1 5,1:1 5,2:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 39,8% 35,1% 38,8% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,39 1,33 1,31 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,80 0,85 0,84 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,18 0,13 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,0% 21,4% 21,7% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,3% 0,1% 1,0% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,9% 0,4% 4,1% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,3% 1,8% 3,6% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -17,0% -16,7% 2,4% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -7,2% -8,7% 5,3% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -0,1% -9,2% 10,4% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -14,8% -17,8% 1,8% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -328,8% -90,5% -78,0% -112,6% -18,1% -31,8% 232

21 Α.10. Κλάδος: Άλλο χονδρικό εμπόριο Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 318 ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες το 2010 κάλυπταν το 1,7% του συνολικού ενεργητικού και το 1,8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 3,1 εκατ. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται καθοριστικά από την απουσία από αυτόν της μεγαλύτερης εταιρείας (λόγω καθυστέρησης δημοσίευσης ισολογισμού χρήσεως). Υπολογίζοντας ως μεγέθη της εκείνα του 2009, η μείωση του ενεργητικού θα περιοριζόταν σε 10,7%, του παγίου ενεργητικού σε 11,0%, των ιδίων κεφαλαίων σε 9,7% και του κύκλου εργασιών σε 4,4% παράλληλα όμως η μείωση του καθαρού αποτελέσματος θα ήταν πολύ μεγαλύτερη (της τάξης του 30%). Ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε σε 1.273,8 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 28,1%. Το μεικτό αποτέλεσμα ήταν επίσης μειωμένο, κατά 28,2%, το δε ποσοστό μεικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό σε 18,3%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 23,8%, ωστόσο ο δραστικός περιορισμός των μη λειτουργικών δαπανών ανέκοψε την πτωτική πορεία και τελικά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς, 5,0%. Παρά την υποχώρηση των κερδών, το ποσοστό καθαρού κέρδους ανέκαμψε σε 2,2% και ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 9,8%, εξαιτίας της συρρίκνωσης των ιδίων κεφαλαίων. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 23,1%, φθάνοντας τα 975,7 εκατ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε σε 1,3:1. Το πάγιο ενεργητικό καθώς και το κυκλοφορούν συρρικνώθηκαν κατά 28,6% και 21,9% αντίστοιχα, ενώ μειωμένα ήταν το 2010 και τα ρευστά διαθέσιμα. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε και ανήλθε σε 73 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων σε 97 ημέρες. Οι υποχρεώσεις κατά το 2009 μειώθηκαν δραστικά (κατά 22,5%), ωστόσο εντονότερη ήταν η μείωση των ιδίων κεφαλαίων (κατά 24,5%). Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης σε 71,0%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 5,1:1 το Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών αυξήθηκαν σε 43%. Η γενική και η χρηματική ρευστότητα αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,24 και 0,15 αντίστοιχα, ενώ η άμεση ρευστότητα εμφάνισε μικρή μείωση. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α10 Άλλο χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,7% Πάγιο ενεργητικό 26,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,9% 233

22 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α19 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,5 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 318-7,8 Πίνακας Α20 Άλλο χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3:1 1,4:1 1,5:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 97 ημ. 94 ημ. 95 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 73 ημ. 63 ημ. 57 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 71,0% 70,5% 71,7% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,1:1 5,0:1 6,7:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 43,0% 41,9% 41,1% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,24 1,22 1,16 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,75 0,72 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,13 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,3% 18,3% 18,1% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,2% 1,6% 2,6% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,8% 7,8% 13,5% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,8% 4,2% 6,1% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -28,1% -9,6% 9,8% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -23,1% -5,9% 11,5% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -28,6% -2,4% 15,2% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -28,2% -8,6% 8,7% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -5,0% -43,5% -7,3% -112,6% -18,1% -31,8% 234

23 Α.11. Τομέας: Χονδρικό εμπόριο Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου δραστηριοποιούνταν εταιρείες το 2010, οι οποίες κάλυπταν το 71,6% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό των χονδρεμπορικών εταιρειών αποτελούσε το 68,9% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 67,8% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος της εταιρείας του τομέα ανήλθε το 2010 σε 6,8 εκατ. Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε ,3 εκατ. Τα μεικτά κέρδη ωστόσο μειώθηκαν με πολύ εντονότερο ρυθμό, 15,2%, ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους υποχώρησε το 2010 και διαμορφώθηκε σε 18,8%. Οι μεταβολές αυτές ήταν καθοριστικές και επέφεραν πτώση κατά 69,1% στα λειτουργικά κέρδη, με συνέπεια να εξανεμιστούν τα καθαρά κέρδη του κλάδου, τα οποία κατέγραψαν πτώση 95,6%. Έτσι, το ποσοστό καθαρού κέρδους σχεδόν εκμηδενίστηκε το 2010 (0,1%), ενώ το ίδιο συνέβη και με την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, η οποία συρρικνώθηκε σε 0,5% το 2010 από 11,6% το Το ενεργητικό των εταιρειών του χονδρικού εμπορίου έφθασε τα ,7 εκατ., μειωμένο κατά 5,8% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (1,2:1). Το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 4,2%, ενώ το κυκλοφορούν κεφάλαιο περιορίστηκε κατά 7,6%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε το 2010 σε 130 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 62. Και οι δύο αυτοί δείκτες υποχώρησαν σε σχέση με το Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 5,9% συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση των υποχρεώσεων (-5,8%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να παραμείνει σταθερή σε 74,5%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 5,2:1. Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις επίσης αυξήθηκε σε 45,1%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 2009, ενώ εκείνος της χρηματικής ρευστότητας αυξήθηκε. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α11 Χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,5% Πάγιο ενεργητικό 24,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 69,1% 235

24 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α21 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων ,5 Πίνακας Α22 Χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,2:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 130 ημ. 151 ημ. 133 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 62 ημ. 66 ημ. 57 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 74,5% 74,5% 74,5% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,2:1 4,0:1 4,2:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,1% 44,0% 45,3% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,21 1,31 1,30 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,84 0,96 0,93 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,8% 20,9% 19,3% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,1% 2,5% 2,5% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,5% 11,6% 13,1% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,9% 4,7% 5,7% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -6,1% -11,2% 7,4% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -5,8% 0,9% 9,8% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 4,2% 3,4% 18,8% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -15,2% -4,2% 2,8% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -95,6% -10,6% -35,7% -112,6% -18,1% -31,8% 236

25 Α.12. Κλάδος: Γενικό λιανικό εμπόριο Στον κλάδο του γενικού λιανικού εμπορίου στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα δραστηριοποιούνταν 165 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ το Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 11,8% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις σχεδόν το 15,0% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ανήλθε σε 42,0 εκατ. και είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου. Οι πωλήσεις υπέστησαν μικρή μόνο μείωση, κατά 1,2%, φτάνοντας τα ,4 εκατ. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με σχετικά εντονότερο ρυθμό, 2,1%, με αποτέλεσμα την οριακή μείωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 22,8%. Ωστόσο, η αδυναμία συμπίεσης των υψηλών λοιπών λειτουργικών δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, οδήγησε σε δραστικές μειώσεις τόσο στα λειτουργικά όσο και στα καθαρά κέρδη. Τα τελευταία διαμορφώθηκαν σε μόλις 29,4 εκατ. το 2010 καταγράφοντας εντυπωσιακή μείωση (-85,1%), με αποτέλεσμα το ποσοστό καθαρού κέρδους να συρρικνωθεί, από 1,8% σε 0,3%. Πτωτική ήταν και η εξέλιξη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, από 13,3% το 2009, σε 2,2% το Τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 6,3% ανερχόμενα σε 6.935,5 εκατ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων περιορίσθηκε σε 1,5:1. Το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό διευρύνθηκαν, κατά 7,6% και 6,1% αντίστοιχα, ενώ τα ρευστά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 6,2%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σημείωσαν μικρή μείωση και έφτασαν τις 14 και 61 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 10,1% ενώ αντίθετα αυξημένες ήταν οι υποχρεώσεις, κατά 11,2%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 80,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίσθηκε σε 2,6:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο αυξήθηκε σε 42,4%, έναντι 34,3% το Ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρέμεινε σταθερός, ενώ οι δείκτες της άμεσης και της χρηματικής ρευστότητας μειώθηκαν σε σχέση με το Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Κυκλοφορούν ενεργητικό 31,5% Διάγραµµα Α12 Γενικό λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 4,9% Πάγιο ενεργητικό 31,5% 63,6% 237

26 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α23 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Α24 Γενικό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,7:1 1,7:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 14 ημ. 18 ημ. 15 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 61 ημ. 62 ημ. 58 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 80,6% 77,1% 76,5% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,6:1 3,4:1 3,0:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 42,4% 34,3% 32,9% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,62 0,62 0,69 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,19 0,24 0,23 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,09 0,10 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,8% 23,0% 22,8% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,3% 1,8% 2,5% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 2,2% 13,3% 17,9% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,7% 3,8% 4,8% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -1,2% -3,8% 8,1% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού 6,3% -1,6% 10,7% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 7,6% 2,1% 13,2% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -2,1% -2,8% 9,1% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -85,1% -29,2% -8,2% -112,6% -18,1% -31,8% 238

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD»

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Περίοδος: 2010 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γενικός Διευθυντής της FBS Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε μείωση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 214 καταγράφηκε σταθεροποίηση του βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.10 Κλαδική Μελέτη: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (2η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015 Μακροοικονομικές εξελίξεις σε οικονομίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2015. Ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008 Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2008 (IFRS) Η Frigoglass ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της δομής κόστους Θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382212 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,28/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2015

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα