Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Περιήγησης Βασιζόμενη στην Θέση των Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Περιήγησης Βασιζόμενη στην Θέση των Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Περιήγησης Βασιζόμενη στην Θέση των Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτρης Φ. Παπαδόπουλος Επιβλέπων : Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Περιήγησης Βασιζόμενη στην Θέση των Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτρης Φ. Παπαδόπουλος Επιβλέπων : Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής ΕΜΠ Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 18 η Ιουλίου Ευστάθιος Δ. Συκάς Καθηγητής ΕΜΠ... Μιχαήλ Θεολόγου Καθηγητής ΕΜΠ... Γεώργιος Στασινόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011

4

5 ... Δημήτρης Φ. Παπαδόπουλος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Δημήτρης Παπαδόπουλος 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6 Περίληψη Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη και η κατασκευή μιας Location Based εφαρμογής και υπηρεσίας. Αυτή η κατασκευή περιλαμβάνει ένα website σε ένα server στο οποίο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα μπορούν να προσθέτουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σε μια βάση δεδομένων και επίσης ένα application στο λειτουργικό σύστημα Android με το οποίο ο οποιοσδήποτε χρήστης θα μπορεί να ξεναγηθεί με την βοήθεια χαρτών, κειμένου και ήχου σε σύνολα και σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην βάση δεδομένων η οποία αναφέρθηκε πριν. Μελετάται η αρχιτεκτονική της προαναφερθείσας εφαρμογής και η ροή πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που την απαρτίζουν. Επίσης μελετούνται οι εξελίξεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, οι υπάρχουσες location based εφαρμογές και η αντίστοιχη εξέλιξη αυτών αλλά και το λειτουργικό σύστημα Android. (Παρουσιάζονται συνοπτικά οι εξελίξεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, η αντίστοιχη εξέλιξη εφαρμογών κτλ.) Λέξεις κλειδιά location based υπηρεσίες, android, εξέλιξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων, περιήγηση

7

8 Abstract The aim of this paper is to study and develop a Location Based application and service. This development includes a website hosted on a server in which authorized persons will have the ability to add and process data regarding groups of geo-points in a database and also an application developed for the Android OS with which any user could tour groups of points of geo-points with the help of maps, text and audio which would be retrieved from the database mentioned before. Also studied is the architecture of this Location Based application and the information flow between the different elements that consist it. Finally, the evolution of telecommunication networks, the existing location based services and their progress and the Android OS are investigated Key words: location based services, android, evolution of communication networks, touring

9

10 Ευχαριστίες Ευχαριστώ πρωτίστως την οικογένεια μου και ειδικότερα τους γονείς μου και τον αδερφό μου όπως επίσης και την κοπέλα μου που υπήρξαν πάντα το καλύτερο στήριγμα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου πορείας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ευχαριστώ τον καθηγητή μου κ. Συκά ο οποίος πίστεψε σε εμένα για την ευκαιρία που μου έδωσε και την σημαντική του βοήθεια αλλά επίσης και τους διδάκτορες Ευγενία Αδαμοπούλου και Κωνσταντίνο Δεμέστιχα για την υποστήριξη τους, την επίλυση κάθε απορίας μου και την βοήθεια τους σε όλα τα στάδια της διπλωματικής μου εργασίας. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Αθήνα, Ιούλιος 2011.

11 Περιεχόμενα Περίληψη Abstract Ευχαριστίες Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός Διαρρύθμιση Κεφαλαίων Γενικά Ιστορική Συνοπτική Επισκόπηση της Εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Επισκόπηση της Σύγχρονης Εξέλιξης των Δικτύων Επικοινωνίας Το έξυπνο οπτικό δίκτυο Το ασύρματο δίκτυο 3G Η εξέλιξη στα ασύρματα τερματικά και τα Smartphone Τα Smartphones Υπηρεσίες Βασισμένες στην Θέση (Location Based Services) Τα βασικά συστατικά μιας Υπηρεσίας Βασισμένης στην Θέση του Χρήστη Αρχιτεκτονική μιας Υπηρεσίας Βασισμένης στην Θέση του Χρήστη Λογισμικό Android Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική του Android Μοντέλο Εφαρμογών Δομικά Στοιχεία Εφαρμογών Άλλες Εφαρμογές Περιήγησης Βασιζόμενες στην Θέση που έχουν αναπτυχθεί στο Android Γενικά για την Εφαρμογή Γενική Περιγραφή της Εφαρμογής Αρχιτεκτονική της Εφαρμογής Ανάλυση της Εφαρμογής από την πλευρά του Εξυπηρετητή (Server) Βάση Δεδομένων Ιστότοπος Εισαγωγής και Επεξεργασίας Δεδομένων Σενάρια που εκτελούνται στον Εξυπηρετητή (Server Side Scripts) Ανάλυση της Εφαρμογής από την πλευρά του Client Επίλογος Σύνοψη και Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις Βιβλιογραφία

12 Παράρτημα Α - Κώδικας Ιστότοπου Παράρτημα Β - Κώδικας Εφαρμογής Android Παράρτημα Γ - Κώδικας Σεναρίων Εξυπηρέτησης

13 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Στην μοντέρνα εποχή, οι ασύρματες συσκευές σε συνδυασμό με το Διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί τόσο ώστε να φέρουν επανάσταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Πλέον, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι εφικτή σχεδόν από παντού και έτσι η χρήση του ολοένα και εδραιώνεται σαν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός των παραπάνω με την ανάπτυξη που γνώρισαν και οι τεχνολογίες εντοπισμού θέσης καθώς και η προσθήκη τους στα ασύρματα τερματικά έχει προκαλέσει την δημιουργία νέου είδους εφαρμογών και υπηρεσιών, των λεγόμενων Υπηρεσιών Βασισμένων στην Θέση (Location Based Services) οι οποίες γίνονται συνεχώς πιο εκμεταλλεύσιμες εμπορικά και ως εκ τούτου γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Ήδη στις μέρες μας ο αριθμός αυτού του είδους των υπηρεσιών είναι σημαντικός και ολοένα και αυξάνεται ενώ και οι εφαρμογές του είδους βελτιώνονται συνέχεια ποιοτικά. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η μελέτη των Υπηρεσιών Βασιζομένων στη Θέση του χρήστη και τελικά η ανάπτυξη μιας τέτοιας υπηρεσίας που πιο συγκεκριμένα θα αποτελεί μια πλατφόρμα περιήγησης και παροχής πληροφοριών σχετικών με σημεία ενδιαφέροντος. Η Υπηρεσία Βασισμένη στην Θέση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει υλοποιηθεί στην πλατφόρμα Google Android, μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για κινητές συσκευές η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρία Google και τους συνεργάτες της. Στην επιλογή του Google Android συνηγόρησε το γεγονός ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα, καθώς ενσωματώνει ένα σύνολο πλούσιων δυνατοτήτων και υποστηρίζει τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των φορητών υπολογιστικών πολύ-συσκευών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένης της θέσης της Google ανάμεσα στις εταιρίες πληροφορικής και Διαδικτύου, το Android αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά κινητών τηλεφώνων προηγμένης γενιάς τα επόμενα χρόνια. 1.2 Διαρρύθμιση Κεφαλαίων Κεφάλαιο 2: Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών και ακολούθως της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην μοντέρνα εποχή, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό στο πόσο ραγδαίο βαθμό ανάπτυξης έχουμε φτάσει. Παρουσιάζεται επίσης το ασύρματο δίκτυο 3G το

14 οποίο είναι και το κυριότερο μέσο πρόσβασης αυτή την στιγμή των ασυρμάτων συσκευών στο Διαδίκτυο. Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζονται οι Υπηρεσίες Βασιζόμενες στην Θέση του Χρήστη και αναλύεται η αρχιτεκτονική τους και τα κυριότερα συστατικά τους. Επίσης περιγράφονται κάποιες μοντέρνες δημοφιλείς τέτοιες εφαρμογές ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η δυναμική τους και η λειτουργία τους. Κεφάλαιο 4: Παρουσιάζεται η ανοικτού κώδικα πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Android για κινητές συσκευές στην οποία έχει αναπτυχθεί και η Πλατφόρμα Περιήγησης της διπλωματικής αυτής εργασίας. Περιγράφονται τα πακέτα της και τα σπουδαιότερα μέρη της. Κεφάλαιο 5: Γίνεται μια γενική περιγραφή της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί, επικεντρωμένη στον σκοπό της και πιθανά παραδείγματα χρήσης της. Επίσης παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της και τα συστατικά της. Κεφάλαιο 6: Γίνεται ανάλυση των συστατικών της εφαρμογής που ανήκουν στην πλευρά του εξυπηρετητή, δηλαδή του ιστότοπου για εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, της βάσης δεδομένων και των σεναρίων που υπάρχουν στην πλευρά του εξυπηρετητή για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής του ασύρματου τερματικού. Περιγράφεται η λειτουργία τους με την βοήθεια και screenshots. Κεφάλαιο 7: Γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της εφαρμογής Android στο ασύρματο τερματικό εξηγώντας πλήρως κάθε πιθανή λειτουργία της. Κεφάλαιο 8: Παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης μετά και την ανάπτυξη της υπηρεσίας και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις και προσθήκες. Παράρτημα Α: Περιέχει τα βασικά σημεία του κώδικα της εφαρμογής Android. Παράρτημα Β: Περιέχει τα βασικά σημεία του κώδικα για την ανάπτυξη του ιστότοπου εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων. Παράρτημα Γ: Περιέχει τα βασικά σημεία του κώδικα των σεναρίων που βρίσκονται στον εξυπηρετητή για την επικοινωνία με την εφαρμογή στην ασύρματη συσκευή.

15 Κεφάλαιο 2 Γενικά 2.1 Ιστορική Συνοπτική Επισκόπηση της Εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Ο Αριστοτέλης πολύ παλιά είχε πει πως: "Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό περισσότερο και από κάθε μέλισσα και από κάθε ζώο που ζει κατά ομάδες". Δεν είναι καθόλου άσχετη λοιπόν η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία και η συνεχής προσπάθεια του στο πέρασμα του χρόνου να εφεύρει και να εξελίξει τεχνολογίες που θα έκαναν την επικοινωνία ευκολότερη και με σκοπό να καταλύσει τον παράγοντα απόσταση. Αυτό ακριβώς είναι στο τέλος η τηλεπικοινωνία, η μετάδοση της πληροφορίας σε μεγάλες αποστάσεις με σκοπό την επικοινωνία. Ήδη το 1200 π.χ. ο 'Όμηρος κάνει λόγο για σήματα φωτιάς και σήματα καπνού στην Ιλιάδα. Σήματα καπνού ξέρουμε πως χρησιμοποιούνταν και στην Βόρειο Αμερική και στην Κίνα ενώ τύμπανα χρησιμοποιούνταν στην Αφρική, στην Νέα Γουινέα και στην Νότιο Αμερική. Από εκεί και πέρα η εξέλιξη συνεχίζεται με την εγκαθίδρυση ταχυδρομικών υπηρεσιών, την γραφομηχανή, μέχρι που το 1971 οι αδελφοί Chappe παίρνουν άδεια να στήσουν ένα σύστημα αποστολής μηνυμάτων με κινητούς βραχίονες πάνω σε ένα στύλο. Η θέση των βραχιόνων αναπαριστούσε γράμματα του αλφαβήτου. Αυτό ήταν και ο πρόδρομος των σηματοφόρων γραμμών.[1] Αργότερα οι ίδιοι εγκαθιστούν το πρώτο εμπορικό σύστημα σηματοφόρων μεταξύ δύο τοποθεσιών στο Παρίσι, το οποίο δεν ήταν φυσικά ηλεκτρικό. Το σύστημα αυτό παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία και υιοθετείται και από την Γερμανία και την Ρωσία. Η ταχύτητα μετάδοσης ήταν περίπου 125 χαρακτήρες το λεπτό. Το πρώτο εγχείρημα ηλεκτρικού τηλεγράφου έγινε από τον Γερμανό φυσικό Samuel Thomas von Sommerling και ήταν ένας "ηλεκτροχημικός" τηλέγραφος. Ο πρώτος όμως εμπορικός ηλεκτρικός τηλέγραφος κατασκευάστηκε στην Αγγλία από τους Charles Wheatstone και William Fothergill Cooke. Παράλληλα στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού ο Samuel Morse έκανε επίδειξη του δικού του ηλεκτρικού τηλεγράφου που είχε αναπτύξει ανεξάρτητα από τους Wheatstone και Cooke.[2] Το 1866 εγκαθίσταται το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο τηλεγράφου, επιτρέποντας για πρώτη φορά την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, ξεπερνώντας τις προηγούμενες παρόμοιες αποτυχημένες απόπειρες. Η παγκόσμια χρήση του τηλεγράφου μάλιστα βαφτίζεται τα τελευταία χρόνια σαν "Victorian Internet" - Βικτωριανό Διαδίκτυο για να επισημάνει ότι η στιγμιαία επικοινωνία σε δύο σημεία στον κόσμο δεν είναι σύγχρονη καινοτομία που έχει έλθει με το internet.

16 Μετά τον τηλέγραφο σειρά παίρνει το τηλέφωνο το οποίο ανακαλύπτει ο Alexander Graham Bell το 1876, εμπνευσμένος από την προηγούμενη δουλειά του με αρμονικούς τηλεγράφους. Οι πρώτες τηλεφωνικές υπηρεσίες εγκαθίστανται το 1878 και το 1879 στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στο Λονδίνο και στο New Haven και από εκεί και πέρα η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε ραγδαία με την κατασκευή τηλεφωνικών γραμμών μεταξύ πόλεων. [3] To 1900 επιτυγχάνεται από τον Reginald Fessenden η πρώτη ασύρματη μετάδοση ανθρώπινης φωνής με βάση την προηγούμενη δουλειά του James Lindsay και του Nicola Tesla που θεμελιώνοντας τις αρχές της ασύρματης τηλεγραφίας είχαν θέσει τις βάσεις για την γέννηση του ραδίου. Ακολούθως το 1901 ο Guglielmo Marconi εγκατέστησε ασύρματη υπερατλαντική τηλεπικοινωνία μεταξύ Βρετανίας και Newfoundland. [4] Το 1927 ήταν η χρονιά η οποία για πρώτη φορά πελάτες εταιρειών τηλεφωνίας μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όχι με καλωδιακή σύνδεση, αλλά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του ραδίου. Η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση έγινε με τον εγκαινιασμό του TAT-1 το Πηγαίνοντας ξανά πιο πίσω, το 1926 ο John Logie Baird έκανε την πρώτη επίδειξη τηλεόρασης και κινούμενων εικόνων βασιζόμενος στην προηγούμενη ανακάλυψη του Willoughby Smith για την φωτοαγωγιμότητα του σεληνίου και την εφεύρεση του δίσκου σάρωσης του Paul Gottlieb Nipkow. Πλησιάζοντας στην εποχή μας, την δεκαετία του 1960 οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν την τεχνολογία της μεταγωγής πακέτου που επέτρεπε πακέτα δεδομένων να μεταφερθούν μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς να χρειαστεί πρώτα να περάσουν από κάποιο κεντρικό mainframe. Τρία αμερικάνικα πανεπιστήμια και το ερευνητικό κέντρο του Stanford αποτέλεσαν τους 4 κόμβους αρχικούς κόμβους του ARPANET, ενός δικτύου που θα έφτανε να έχει 213 κόμβους μέχρι το τέλος του Ο πρώτος κόμβος εκτός ΗΠΑ άνηκε στο NORSAR project της Νορβηγίας και προστέθηκε το [5] Η ανάπτυξη του δικτύου ARPANET έγινε κυρίως με την διαδικασία "Request For Comment" η οποία διατηρήθηκε και όταν το ARPANET έσμιξε με άλλα δίκτυα για να δημιουργηθεί τελικά το Internet. Τον Σεπτέμβρη του 1981, το RFC 791 παρουσίασε το Πρωτόκολλο Internet IPv4 (Internet Protocol v4) και το RFC 793 παρουσίασε το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol - TCP) και έτσι δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο TCP/IP στο οποίο βασίζεται και σήμερα το Internet. [6] Το Internet σήμερα έχει εξαπλωθεί παντού με την βοήθεια των δικτύων τηλεφωνίας και τηλεόρασης και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ολοένα και πιο ευρεία αφού νέες συσκευές προστίθενται στην λίστα των μέσων που μπορούν να συνδεθούν όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα PDAs

17 2.1 Επισκόπηση της Σύγχρονης Εξέλιξης των Δικτύων Επικοινωνίας Ενώ η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δικτύου δεν έχει παραμείνει σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, είναι χρήσιμο να σχηματίσουμε μια μακροπρόθεσμη άποψη για το πώς οι σημαντικές νέες τηλεπικοινωνιακές υποδομές εξελίσσονται. Στην αρχή της τρέχουσας δεκαετίας, γίναμε μάρτυρες της εμφάνισης νέων γενεών των τριών μεγάλων επικοινωνιακών δικτύων. Οι δυνάμεις της αγοράς, όπως η κυκλοφορία και η αύξηση των συνδρομητών, η μείωση του κόστους του εξοπλισμού και η συνεχής διείσδυση νέων τεχνολογιών διείσδυσης έχουν μια βαθιά επίδραση στην δόμηση των δικτύων. Οι τεχνολογικές καινοτομίες αφθονούν, ειδικά στον οπτικό τομέα. Για παράδειγμα, η ενίσχυση Raman, οι αμιγώς οπτικοί διακόπτες, και τα συντονίσιμα λέιζερ είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική των οπτικών δικτύων. Πολλές βασικές υπηρεσίες, όπως η ροή ήχου και η μεταφορά υψηλής ποιότητας εικόνων, δεν ήταν δυνατή με τη χρήση ασύρματης πρόσβασης λόγω του περιορισμένου εύρους ζώνης και της απόδοσής του. Με την ασύρματη τεχνολογία 3G, ένα πραγματικό mobile Internet έγινε πραγματικότητα. Επιχειρήσεις έχουν απομακρυνθεί από τη χρήση του δημόσιου Διαδικτύου λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών. Χάρη στις προόδους στο πρωτόκολλο MPLS (Multiprotocol Label Switching) και στην υπηρεσία πληροφοριών, αυτό όμως αλλάζει. Στην ιστορία της εξέλιξης του δικτύου, τρεις διαφορετικές δυνάμεις έχουν οδηγήσει με συνέπεια την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων: η αύξηση της κίνησης (traffic), η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, και η πρόοδος της τεχνολογίας. Αυτές οι δυνάμεις δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά κάθε μια διαμορφώνει την εξέλιξη με έναν διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών εξοπλισμού και οι τεχνολογικές πρόοδοι έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους η οποία, με τη σειρά της, τονώνει την αύξηση της κίνησης και ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση έχει αυξηθεί με υψηλούς και σταθερούς ρυθμούς από τις αρχές της δεκαετίας του Παρά το γεγονός ότι η κίνηση δεν έφτασε ποτέ τα μεγέθη που είχαν προβλεφθεί στα τέλη του 1990 και το πλεόνασμα του backbone capacity προκαλεί κάμψη στη βιομηχανία, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η τάση προς τον αυτοματισμό γραφείων, την απομακρυσμένη πρόσβαση, τις online συναλλαγές και ούτω καθεξής υπήρξε σταθερή και θα συνεχίσει να είναι στα ίδια ιστορικά επίπεδα που είδαμε στη δεκαετία του [7] Οι πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι η κίνηση στο Διαδίκτυο συνεχίζει να μεγαλώνει κατά περίπου τοις εκατό κάθε χρόνο. Επιπλέον, οι συνδρομητές ευρυζωνικών και ασύρματων υπηρεσιών αυξήθηκαν με μέσο ποσοστό της τάξης των 60 και 25 τοις εκατό αντίστοιχα. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των κινητήριων δυνάμεων είναι ένα σύνολο από νέες απαιτήσεις που τοποθετούνται στους ώμους των μεγάλων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα

18 την εμφάνιση μιας νέας γενιάς των αρχιτεκτονικών δικτύων (οπτικών, ασύρματων, και δίκτυα δεδομένων), περίπου κάθε δεκαετία.[7] Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1980, η οπτική τεχνολογία έγινε πραγματικότητα με την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων του σύγχρονου οπτικού δικτύου και της ασύγχρονης ψηφιακής ιεραρχίας (SONET/SDH) σε όλο τον κόσμο. Τα αναλογικά ασύρματα δίκτυα έκαναν το εμπορικό τους ντεμπούτο και τα δίκτυα δεδομένων με βάση το πρότυπο Χ.25 και τα πρωτόκολλα IBM έγιναν ευρέως διαδεδομένα. Στη δεκαετία του 1990, είδαμε την ανάπτυξη των πυκνών κυμάτων πολυπλεξίας οπτικών προϊόντων, την ανάπτυξη των 2G ασύρματων, και τη χρήση του Διαδικτύου για εμπορικές εφαρμογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη των τριών τύπων των δικτύων είναι αλληλοεξαρτώμενη. Για παράδειγμα, τα οπτικά δίκτυα εκτός από οπτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων και ασύρματων υπηρεσιών. Ομοίως, τα ασύρματα δίκτυα μεταφέρουν κλήσεις φωνής και δεδομένων εκτός από ασύρματες υπηρεσίες (π.χ., υπηρεσίες εντοπισμού). [7] Το έξυπνο οπτικό δίκτυο Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών τα οπτικά δίκτυα θεωρήθηκαν απλώς ως σωλήνες μετάδοσης που μπορούν να μεταφέρουν ένα τεράστιο ποσό της κίνησης. Με τις προόδους στον τομέα των οπτικών τεχνολογιών, τα πράγματα αλλάζουν και τα οπτικά δίκτυα είναι πλέον σε θέση να παρέχουν ευελιξία δικτύου, νέες υπηρεσίες, και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι και η ιδέα πίσω από το έξυπνο οπτικό δίκτυο. Εκτός από την αύξηση των δεδομένων και της ασύρματης κίνησης, νέες οπτικές υπηρεσίες καθίστανται δυνατές λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην οπτική τεχνολογία.

19 Μερικά παραδείγματα από τις νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Ευφυές εξαιρετικά υψηλό εύρος ζώνης - Intelligent Ultra High Bandwidth: Μέχρι πρόσφατα, οι μόνες υπηρεσίες που μπορούσαν να παραγγείλουν επιχειρήσεις και πάροχοι υπηρεσιών από ένα πάροχο οπτικού δικτύου ήταν ιδιωτικές γραμμές με 155 Mb/s, 622 Mb/s, και, σε πολύ μικρότερο βαθμό 2,5 GB/s ταχύτητες. Τα διαστήματα παροχής ήταν μακρά και οι υπηρεσίες στατικές λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό μετάδοσης bit, ή τις επιλογές προστασίας και δρομολόγησης. Με αυτή τη νέα γενιά των οπτικών υπηρεσιών, οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν γραμμές σε 2,5 Gb, 10 Gb ή 40 Gb, και η υπηρεσία μπορεί να τροφοδοτηθεί χρησιμοποιώντας σηματοδότηση από τον εξοπλισμό του πελάτη (π.χ. router) ή από ένα συγκεντρωτικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου σε λίγα δευτερόλεπτα με λιγότερο δαπανηρά συστήματα προστασίας. Δυναμική Συγκανάλωση - Dynamic trunking: Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στον εξοπλισμό του πελάτη (π.χ., δρομολογητή ή διακόπτη ATM) να εγκαθιστά και να αποσυνδέει οπτικά κανάλια μεταξύ εξοπλισμού ανάλογα με το τι είναι αναγκαίο, με βάση το επιθυμητό εύρος ζώνης, την ώρα της ημέρας, ή τον προορισμό. Μια καλή αίτηση για την υπηρεσία αυτή θα είναι τα Storage Area Networks (SAN), όπου πολύ υψηλού εύρους ζώνης συνδέσεις, συνήθως γύρω στο 1 Gb/s, πρέπει να έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των συστημάτων αποθήκευσης και των servers για μια λίγες ώρες ή ακόμη και λίγα λεπτά κάθε φορά. Gigabit Ethernet: Το Ethernet δικτύωσης επεκτείνεται τώρα στα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). Εκτός από την 10/100 Mb s Ethernet, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παραγγείλουν 1 Gb s Ethernet υπηρεσιών (point-to-point ή multipoint). Το σήμα Ethernet μπορεί να μεταφερθεί άμεσα σε 2,5Gb/s μήκος κύματος ή, ενδεχομένως, με πολυπλεξία με άλλα 1 Gb/s Ethernet. Η προστασία μπορεί να διαχειριστεί σε αυτή την περίπτωση, στον οπτικό τομέα. Το 10 Gb/s Ethernet είναι επίσης διαθέσιμο τώρα. Από την πλευρά της τεχνολογίας, πολλές ανακαλύψεις επιτρέπουν ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η τεχνολογία του μικροηλεκτρομηχανικού συστήματος (MEMS) έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος των ευφυών πλήρως οπτικών διακοπτών που μπορούν να αλλάξουν μήκος κύματος/επίπεδο κυκλοφορίας χωρίς πρώτα να το μετατρέψουν σε ηλεκτρικό σήμα. Η ευφυΐα επιτρέπει τη δυναμική ρύθμιση των υπηρεσιών μήκους κύματος. Τα σολιτόνια και η ενίσχυση Raman επιτρέπουν στα συστήματα πυκνού μήκους κύματος-division multiplexing (DWDM) να μεταφέρουν οπτικά σήματα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη για αναγέννηση του σήματος. Με τη μείωση του αριθμού των κόμβων αναγέννησης μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση του κόστους.

20 Οι οπτικοί add/drop πολυπλέκτες (OADMs) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκλειστούν -οπτικά- κάποια μήκη κύματος από μια οπτική ίνα που μεταφέρει 100 ή περισσότερα μήκη κύματος. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για εκατοντάδες ή χιλιάδες οπτικών αναμεταδοτών (OTS) που συνήθως χρησιμοποιούνταν για να τερματιστεί η κίνηση σε μια οπτική ίνα σε κάθε κόμβο όπου η κυκλοφορία θα πρέπει να αυξηθεί ή να πέσει. Δεδομένου ότι η OTS είναι ένα μεγάλο μέρος του κόστους χρήσης του δικτύου (μερικές φορές πάνω από 50 τοις εκατό), τα OADMs έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του κόστους του δικτύου. Επιπλέον, συντονίσιμα λέιζερ φέρνουν επανάσταση στα οικονομικά των οπτικών συστημάτων. Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιηθούν 100 τύποι του OTS για να τερματιστούν 100 μήκη κύματος σε έναν κόμβο, μόνο ένας τύπος χρειάζεται να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί από απόσταση με την κατάλληλη συχνότητα. Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα, μαζί με τις προόδους στην τεχνολογία οπτικής ίνας, έχουν συμβάλει στην εντυπωσιακή αύξηση στον τομέα της χωρητικότητας των οπτικών ινών: Οι επιπτώσεις των νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών είναι τόσο βαθιές και έντονες ώστε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική δικτύου είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των πελατών και των παρόχων υπηρεσιών.

21 2.2.2 Το ασύρματο δίκτυο 3G H ασύρματη κίνηση συνεχίζει να αυξάνεται με σταθερό ποσοστό. Αυτή η τάση θα συνεχίσει ενώ οι ασύρματες υπηρεσίες κάνουν τη μετάβαση από φωνή σε πακέτα δεδομένων και οι χρήστες συνηθίζουν περισσότερο να διεξάγουν ασύρματες επιχειρηματικές και οικονομικές συναλλαγές. Αυτή η πορεία της εξέλιξης θα είναι παρόμοια με αυτή που συνέβη στο Διαδίκτυο: από ένα περιορισμένο περιβάλλον εφαρμογής να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του μέσου ανθρώπου. [7] Το μέλλον των ασύρματων δικτύων δεν είναι μόνο σε φωνητικές και οικονομικές συναλλαγές, αλλά και στην ενσωμάτωση φωνής, δεδομένων και πολυμέσων. Οι υπηρεσίες κινητού Διαδικτύου δεν αποσκοπούν μόνο στην παροχή καλής επίδοσης μέσω ασύρματης σύνδεσης αλλά και να το πράξουν όταν ο χρήστης κινείται, μια σημαντική προϋπόθεση δεδομένη τη δραστική μείωση που η κινητικότητα θα μπορούσε να προκαλέσει στην απόδοση. Με αυτό το σκηνικό, οι νέες ασύρματες υπηρεσίες ωριμάζουν, υποκινούμενες από τις προόδους στην τεχνολογία επαφής αέρα, τους μικρότερους και πιο ισχυρούς κινητούς τερματικούς σταθμούς, μια πληθώρα από νέα πρωτόκολλα για συνδρομητικές υπηρεσίες, την ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS), και τη διαχείριση της κινητικότητας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Υψηλής ταχύτητας ασύρματες υπηρεσίες δεδομένων: Παρά το γεγονός ότι η ασύρματη πρόσβαση στο Internet δεν είναι καινούργια, οι υψηλές ταχύτητες που προκύπτουν από την ανάπτυξη των 3G ασύρματων δικτύων είναι κάτι καινούργιο. Οι ασύρματες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων των 2.5G μπορούν μόνο να παρέχουν υποστήριξη για φωνητικές υπηρεσίες και βασικές υπηρεσίες δεδομένων. Ακόμη και αν και τα ποσοστά για ένα χρήστη μπορεί να φτάσουν kb/s, η μέση απόδοση που θα έχει ένας χρήστης, ειδικά κατά τη διάρκεια ωρών αιχμής, πιθανότατα θα είναι της τάξης των kb/s.

22 Με την 3G τεχνολογία, μπορεί να αναμένει κανείς το μέσο όρο throughput χρήστη να είναι το φάσμα kb/s, το οποίο παρέχει επαρκές εύρος ζώνης για τις περισσότερες εφαρμογές, όπως η πρόσβαση στο Internet, η μεταφορά εικόνας, η διανομή περιεχομένου και δεδομένων VPN. Μια εξαίρεση θα είναι οι εφαρμογές βίντεο υψηλής ποιότητας που απαιτούν εύρος ζώνης προς τα πάνω των 1-2 Mb/s. Επιπρόσθετα από αυτούς τους ψηλούς ρυθμούς διάδοσης τα 3G συστήματα είναι πιο αποδοτικά φασματικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων με λογικό κόστος. [7] Location Based Services - Υπηρεσίες Βασισμένες στην Θέση : Αυτό είναι ένα νέο σύνολο από νέες υπηρεσίες που κάνουν χρήση location-based τεχνολογιών όπως το Global Positioning System (GPS), το Cell-of-Origin (COO), την ενισχυμένη ένταση του σήματος (Enhanced Signal Strength -ESS), και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων θέσης (location fingerprinting). Υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και καθοδόν βοήθεια, υπηρεσίες παρακολούθησης για την πλοήγηση και διαχείριση του στόλου φορτηγών, των υπηρεσιών πληροφοριών για την κατάσταση της κυκλοφορίας και τα ερωτήματα καταλόγου, και διαφήμιση με βάση την τοποθεσία για την εμπορία της εγγύτητας. Οι Location Based Services θα αναλυθούν περαιτέρω σε επόμενο κεφάλαιο.

23 M-commerce : Το M-commerce (mobile commerce) επιτρέπει τον ασύρματο χρήστη να εκτελέσει μια νομισματική συναλλαγή με ασφάλεια από μία ασύρματη συσκευή με κάποια μορφή του προγράμματος περιήγησης. Ο χρήστης χρεώνεται για την ίδια τη συναλλαγή και το εμπόρευμα ή υπηρεσία, μέσω προπληρωμένης χρηματικής συναλλαγής, χρηματικής συναλλαγής που θα γίνει έπειτα, άμεση χρηματική μεταφορά ή κάποιο συνδυασμό από όλα αυτά. Πολλές από τις παραδοσιακές e- commerce εφαρμογές, όπως οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι online αγορές, το mobile banking, το check-in των υπηρεσιών, και η αγορά εισιτηρίων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ισχύουν για το M-commerce επίσης. Υπάρχουν επίσης και άλλες ασύρματες-ειδικές εφαρμογές, όπως εφαρμογές αυτόματης πώλησης και πληρωμή των τελών παρκινγκ. Τέλος, πρέπει να πούμε λίγα λόγια για τα κινητά terminals και τους χρήστες σε ένα κινητό Internet. Μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: Παραδοσιακοί χρήστες με νέα κινητά τηλέφωνα εξοπλισμένα με μεγαλύτερες οθόνες, και μικροπεριηγητές ιστού που βασίζονται στο Wireless Application Protocol (WAP) που επιτρέπουν στους συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε περιορισμένες βάσεις δεδομένων, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες υπολογιστικές συσκευές. Οι βασικές εφαρμογές περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Web, , ακόμα εικόνων και μέτρια ποιότητα ήχου. Φορητοί χρήστες με ισχυρές συσκευές (τροποποιημένα PDAs, palmtops) και ένα συμπαγής λειτουργίας σύστημα που μπορεί να κάνει πολλές λειτουργίες laptop σε ένα μικρό συντελεστή μορφής. Είναι σε θέση να αναπαράγει ήχο MP3, προηγμένα παιχνίδια, και να κατεβάσει μικρά αρχεία. Οθόνες με πολύ χαμηλή ενέργεια κατανάλωσης είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Οι χρήστες Laptop που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες που εκτελούν και στο γραφείο τους αλλά μπορούν τώρα να τις εκτελούν και με κινητό. Είναι σε θέση για να κατεβάσουν τα μεγάλα αρχεία, να παίξουν hifi ήχο και πρόσβαση σε καλής ποιότητας βίντεο. Αρκετές σημαντικές εξελίξεις στην ασύρματη τεχνολογία έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια. Τρεις περιοχές είναι που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Air interface - Ραδιοδιεπαφή : Όπως συμβαίνει πάντα, ένας περιορισμένος κρίσιμος πόρος τείνει να είναι ο στόχος των εντατικών ερευνών και συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης. Πολλές δραστηριότητες επικεντρώνονται στη βελτίωση της φασματικής απόδοσης του δικτύου ραδιοφωνικής πρόσβασης(ran), του κώδικα-division Multiple Access (CDMA2000) και του Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Η πρόοδος στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος έχει παραγάγει υψηλότερα ποσοστά chip και ταχύτερη έλεγχο ισχύος (σώζοντας έτσι τη ζωή της μπαταρίας του κινητού τερματικού σταθμού), και βελτίωσε την ικανότητα του εξοπλισμού να εξάγει σχετικά δεδομένα σε χαμηλότερες αναλογίες σήματος προς θόρυβο (SNR ratio), και να εκτελέσει λειτουργίες συμπίεσης/αποσυμπίεσης και κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης πολύ πιο γρήγορα.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή Δρομολόγησης και Καθoδήγησης σε Android. Κυρανάκης Παναγιώτης Μαντάς Χαράλαμπος. Επιβλέπων Καθηγητής: Ασημακόπουλος Γιώργος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή Δρομολόγησης και Καθoδήγησης σε Android. Κυρανάκης Παναγιώτης Μαντάς Χαράλαμπος. Επιβλέπων Καθηγητής: Ασημακόπουλος Γιώργος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή Δρομολόγησης και Καθoδήγησης σε Android Κυρανάκης Παναγιώτης Μαντάς Χαράλαμπος Επιβλέπων Καθηγητής: Ασημακόπουλος Γιώργος Ιούνιος 2016 1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Smartphones και πολυμέσα

Smartphones και πολυμέσα Smartphones και πολυμέσα Λογοθέτης Σωτήρης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphones - Πολυμέσα Ιστορική Αναδρομή Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό 2 Λογισμικό Συστήματος Τα ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών. Το λειτουργικό σύστημα (operating system)

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές & Υπηρεσίες Του Κινητού Τηλεφώνου Και Οι Χρήσεις Του Από τους Νέους

Εφαρμογές & Υπηρεσίες Του Κινητού Τηλεφώνου Και Οι Χρήσεις Του Από τους Νέους Εφαρμογές & Υπηρεσίες Του Κινητού Τηλεφώνου Και Οι Χρήσεις Του Από τους Νέους Ά Λυκείου 1 ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων The Bhta Team Άνω Λιόσια Έτος : 211-212 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. παρέχουν ένα περιβάλλον πρόσβασης στα τμήματα, μέσω συνδέσεων με οποιονδήποτε τρόπο

Πολυμέσα. παρέχουν ένα περιβάλλον πρόσβασης στα τμήματα, μέσω συνδέσεων με οποιονδήποτε τρόπο Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphone-Πολυμέσα Η εξέλιξη Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones Χαρακτηριστικά των smartphones Λειτουργικά Συστήματα στα Smartphones Στάδια παραγωγής πολυμεσικής εφαρμογής Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε

Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Δίνουμε λύσεις, δεν προτείνουμε Σχετικά με εμάς Ολοκληρωμένες λύσεις προβολής επαγγελματιών στο διαδίκτυο. Ο Όμιλος FOCUS-ON, ένας όμιλος Web & Mobile Services, ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Θέματα κεφαλαίου Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης : Σύνδεση συσκευών πληροφορικής 24/11/16 Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Αρχιτεκτονική και στοιχεία δικτύου Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων οικιακών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ει ναι τα Windows που γνωρι ζετε, αλλα καλυ τερα

Ει ναι τα Windows που γνωρι ζετε, αλλα καλυ τερα Ει ναι τα Windows που γνωρι ζετε, αλλα καλυ τερα Γνώριμα και καλύτερα από ποτέ άλλοτε Τα Windows 10 είναι γνώριμα και εύχρηστα και με πολλές ομοιότητες με τα Windows 7, συμπεριλαμβανομένου του μενού Έναρξης.

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TABLETS. *Αφορά πωλήσεις σε τεμάχια το πρώτο εξάμηνο του 2014

TABLETS. *Αφορά πωλήσεις σε τεμάχια το πρώτο εξάμηνο του 2014 TABLETS * *Αφορά πωλήσεις σε τεμάχια το πρώτο εξάμηνο του 2014 Για 1η φορά στον κλάδο της τεχνολογίας, ένα ελληνικό brand, ξεπέρασε σε πωλήσεις διεθνείς κολοσσούς No1 BRAND ΣΤΑ TABLETS Δες τι κρύβεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή:

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο (Πηγή: http://www.broadband.gr) Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της ευρυζωνικότητας, θα γίνει πρώτα μια περιγραφή και επεξήγηση ορισμένων βασικών εννοιών. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Το smartphones «αντικαθιστούν» τις τηλεοράσεις στην Ινδία Νέα έρευνα της Google αποκαλύπτει πως οι Ινδοί προτιμούν για την ψυχαγωγία τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα

Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα Ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα Εύη Παπαϊωάννου papaioan@ceid.upatras.gr papaioan@upatras.gr Πότε και πού; Τρίτη, 18.00 20.00, Αίθουσα 101 Παρασκευή, 18.00 20.00, Αίθουσα 101 Η φυσική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager Περιεχόμενα: Apps / Smartphones / Mobile Internet Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά Στρατηγική WIND To

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσκεκλημένοι. στην επίσημη τελετή εγκαινίων των εργασιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Οι προσκεκλημένοι. στην επίσημη τελετή εγκαινίων των εργασιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ διατηρεί και εκθέτει σημαντικές συλλογές, στενά συνδεδεμένες με την ιστορία των ελληνικών τηλεπικοινωνιών και βέβαια του ΟΤΕ, καθώς και με την ιστορία της Ελλάδας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα