Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι"

Transcript

1 Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δίκτυα δεδομένων Εισαγωγικές έννοιες Δίκτυα Ethernet Μεταγωγή (switching) Δρομολόγηση (routing) Ασφάλεια Ιατρικές βάσεις δεδομένων σχεδίαση σχεσιακών βάσεων δεδομένων SQL Πρότυπα αποθήκευσης και μεταφοράς ιατρικών δεδομένων και μηνυμάτων DICOM HL7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ιατρική Πληροφορική (ΙΠ) σχετίζεται με το υλικό (hardware), λογισμικό (software) και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για λήψη, επεξεργασία και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή Ιατρική πληροφορική ή Πληροφορική της Υγείας είναι η συνένωση της επιστήμης της πληροφορίας, της επιστήμης των υπολογιστών και ιατρικής περίθαλψης. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεδομένα υγείας: δημογραφικά (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κ.λπ.) κοινωνικοοικονομικά (π.χ. οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα) οικονομικά (π.χ. ασφάλιση) κλινικά (εργαστηριακές, κλινικές εξετάσεις, φαρμακευτικές αγωγές, κ.λπ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είδη ιατρικών δεδομένων: βιοσήματα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) ηλεκτροοφθαλμογράφημα (EOG) εικόνες ακτινογραφία (X-Ray) αξονική τομογραφία (CT) μαγνητική τομογραφία (MRI) 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγματα ιατρικών δεδομένων (ECG) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγματα ιατρικών δεδομένων (EEG) 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγματα ιατρικών δεδομένων (X-Ray) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγματα ιατρικών δεδομένων (CT) 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγματα ιατρικών δεδομένων (MRI) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραδείγματα ιατρικών δεδομένων (υπέρηχος) 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 Εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής Αρχειοθέτηση εικόνων 7/10/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελλος 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής Επεξεργασία δεοδμένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής Τηλεϊατρική 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής Εικονική πραγματικότητα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 9

10 Ένα δίκτυο δεδομένων επιτρέπει τη μετάδοση πληροφοριών σε συσκευές παντού στον κόσμο. Ένα δίκτυο είναι ένας συνδυασμός υλικού, λογισμικού, και καλωδίωσης, ο οποίος επιτρέπει την επικοινωνία πολλαπλών υπολογιστικών συσκευών Η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών επιτυγχάνεται με τη χρήση πρωτοκόλλων, δηλ. κανόνες που καθορίζουν μία συγκεκριμένη πτυχή του τρόπου που επικοινωνούν οι διάφορες συσκευές σ ένα δίκτυο. 10

11 Τα πρωτόκολλα καθορίζουν μεταξύ άλλων: τον τρόπο μορφοποίησης των δεδομένων τη διευθυνσιοδότηση την ανίχνευση σφαλμάτων στη μετάδοση μηνυμάτων την επιβεβαίωση ορθής λήψης τον έλεγχο ροής Τα πρωτόκολλα δημιουργούνται από διεθνής οργανισμούς και επιτροπές: International Organization for Standardization ISO International Telecommunications Union - ITU Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE Internet Engineering Task Force - IETF 11

12 Υπάρχουν τρεις κατηγορίες δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που εκτείνονται: τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LANs) δίκτυα μητροπολιτικής περιοχής (Metropolitan Area Networks -MANs) δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks - WANs) Ένα τοπικό δίκτυο είναι ένα ιδιόκτητο δίκτυο το οποίο περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (συνήθως ένα γραφείο, ένα κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων). Η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου επιτρέπει: την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών από πολλούς χρήστες, τη μεταφορά δεδομένων (π.χ. σε νοσοκομείο μεταφορά εικόνων από το ένα τμήμα στο άλλο) κ.λπ. 12

13 Παράδειγμα τοπικού δικτύου νοσοκομείου Ένα τοπικό δίκτυο περιλαμβάνει: Τερματικές συσκευές: Υπολογιστές Εκτυπωτές Tablets IP τηλέφωνα Μεταγωγείς (switches): αποτελούν κεντρικά σημεία διασύνδεσης όλων των τερματικών συσκευών Σημεία πρόσβασης (access points) Για ασύρματη διασύνδεση συσκευών Δρομολογητές (routers): συνενώνουν διαφορετικά τοπικά δίκτυα αναλαμβάνουν τη δρομολόγηση της κίνησης μέχρι τον προορισμό 13

14 Δομή τοπικού δικτύου επιχείρησης Δομή τοπικού δικτύου οικίας ή μικρού γραφείου 14

15 Ένα δίκτυο μητροπολιτικής περιοχή συνδέει δύο ή περισσότερα τοπικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, συνήθως μία πόλη. Συνήθως, ένας πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συνδέει δύο ή περισσότερα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιώντας ιδιωτικές γραμμές επικοινωνίας (γραμμές χαλκού ή οπτικές ίνες) Παράδειγμα δικτύου MAN 15

16 Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή (ακόμα μία ή περισσότερες ηπείρους). Το πιο γνωστό παράδειγμα δικτύου ευρείας περιοχής είναι το Διαδίκτυο (Internet). Ένα τέτοιο δίκτυο επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με άλλους χρήστες, παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως (π.χ. τηλεϊατρική) Δίκτυο WAN 16

17 Δομή δικτύου WAN ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΠΑΡΙΣΙ ΛΟΝΔΙΝΟ Παράδειγμα διασύνδεσης WAN 17

18 Άλλες κατηγορίες δικτύων: WLAN (Wireless Local Area Network): ασύρματο τοπικό δίκτυο Χαρακτηριστικά IEEE g Συχνότητα λειτουργίας = 2,4GHz Ρυθμός μετάδοσης 54Mbps Εμβέλεια: 38m (σε εσωτερικούς χώρους) 140m (σε εξωτερικούς χώρους) Εκπεμπόμενη ισχύς: 100mW Άλλες κατηγορίες δικτύων: PAN (Personal Area Network): δίκτυο για επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συσκευών ενός ατόμου (PC, tablet, τηλέφωνο) Χαρακτηριστικά Bluetooth Συχνότητα λειτουργίας: 2,4GHz Ρυθμός μετάδοσης 24Mbps Εμβέλεια: 10m Εκπεμπόμενη ισχύς: 2,5mW 18

19 Άλλες κατηγορίες δικτύων: BAN (Body Area Network): ασύρματο δίκτυο αισθητήρων Χαρακτηριστικά Zigbee Συχνότητα λειτουργίας = 2,4GHz Ρυθμός μετάδοσης 250Kbps Εμβέλεια: 30m Εκπεμπόμενη ισχύς: 2,mW Ρυθμός μετάδοσης (bit rate): το ποσό πληροφορίας που μεταφέρεται μέσω μίας δικτυακής σύνδεσης σ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η βασική μονάδα μέτρησης του εύρους ζώνης είναι bits ανά δευτερόλεπτο (bps). Συνήθως το εύρος ζώνης μετριέται σε kbps ή Mbps. 19

20 Μονάδες εύρους ζώνης Μονάδα εύρους ζώνης Συντομογραφία Ισοδύναμο Bits ανά δευτερόλεπτο bps bps = θεμελιώδης μονάδα εύρους ζώνης Kilobits ανά δευτερόλεπτο kbps kbps = 1000 bps = 10 3 bps Megabits ανά δευτερόλεπτο Mbps Mbps = bps = 10 6 bps Gigabits ανά δευτερόλεπτο Gbps Gbps = bps = 10 9 bps Το 1 kbps είναι 1000bps και όχι 1024bps. Αντίστοιχα το 1Mbps είναι kbps ή bps και όχι 1024 kbps ή = bps Εύρος ζώνης συνδέσεων Σύνδεση Ονομαστικός ρυθμός Παρατηρήσεις μετάδοσης( * ) (Μbps) Fast Ethernet 100 Ενσύρματη διασύνδεση PC σε τοπικό δίκτυο με καλώδια χαλκού Gigabit Ethernet 1000 Ενσύρματη διασύνδεση PC σε τοπικό δίκτυο με οπτικές ίνες Wi-Fi (ΙΕΕΕ 54 Aσύρματη διασύνδεση PC σε τοπικό δίκτυο g) ΙΕΕΕ n 600 Aσύρματη διασύνδεση PC σε τοπικό δίκτυο με χρήση πολλαπλών κεραιών HSPA+ 21 Μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ADSL2+ 24 Ευρεία σύνδεση (WAN) με χρήση υφιστάμενου τηλεφωνικού δικτύου * Σπάνια επιτυγχάνεται ο ονομαστικός ρυθμός μετάδοσης. Ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης είναι μικρότερος 20

21 Χρόνος μετάδοσης Τ Μέγεθος δεδομένων Ρυθμός μετάδοσης Παράδειγμα Μία εξέταση αξονικής τομογραφίας (CT) εγκεφάλου αποτελείται από 100 εικόνες μεγέθους εικονοστοιχεία (pixels) η κάθε μία και χρησιμοποιούνται 12bits ανά εικονοστοχείο για την αναπαράσταση του χρώματος. Αν η μετάδοση γίνεται μέσω δικτύου Fast Ethernet, να υπολογιστεί πόσος χρόνος απαιτείται για τη μετάδοση της εξέτασης από υπολογιστή σε υπολογιστή. Λύση Για κάθε εικονοστοιχείο χρησιμοποιούνται 12bits για την αναπαράσταση του χρώματός του. Όμως, η μονάδα μέτρησης μεγέθους δεδομένων σε υπολογιστή είναι το byte (8 bits). Συνεπώς, για κάθε εικονοστοιχείο θα χρειαστούν τελικά 16 bits που αντιστοιχούν σε 2 bytes. 21

22 Παράδειγμα (συνέχεια) Μία εξέταση αξονικής τομογραφίας (CT) εγκεφάλου αποτελείται από 100 εικόνες μεγέθους εικονοστοιχεία (pixels) η κάθε μία και χρησιμοποιούνται 12bits ανά εικονοστοχείο για την αναπαράσταση του χρώματος. Αν η μετάδοση γίνεται μέσω δικτύου Fast Ethernet, να υπολογιστεί πόσος χρόνος απαιτείται για τη μετάδοση της εξέτασης από υπολογιστή σε υπολογιστή. Λύση Το συνολικό μέγεθος της εξέτασης είναι: Επειδή χρησιμοποιείται δίκτυο Fast Ethernet, ο ρυθμός μετάδοσης είναι 100Mbps. Άρα ο χρόνος μετάδοσης είναι: / 4,19 Παράδειγμα (συνέχεια) Μία εξέταση αξονικής τομογραφίας (CT) εγκεφάλου αποτελείται από 100 εικόνες μεγέθους εικονοστοιχεία (pixels) η κάθε μία και χρησιμοποιούνται 12bits ανά εικονοστοχείο για την αναπαράσταση του χρώματος. Αν η μετάδοση γίνεται μέσω δικτύου Fast Ethernet, να υπολογιστεί πόσος χρόνος απαιτείται για τη μετάδοση της εξέτασης από υπολογιστή σε υπολογιστή. Λύση Στον προηγούμενο υπολογισμό, θεωρήθηκε ότι η μετάδοση γίνεται με το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης που επιτρέπει η σύνδεση (100Mbps). Στην πράξη όμως, αυτός ο ρυθμός μετάδοσης δεν επιτυγχάνεται, αλλά είναι περίπου 40% μικρότερος. Επίσης κατά τη μετάδοσης των δεδομένων εισάγεται επιπλέον πληροφορία (π.χ. διεύθυνση IP, διεύθυνση MAC, κώδικες ελέγχου σφαλμάτων), η οποία αυξάνει το μέγεθος των προς μετάδοση δεδομένων. 22

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Εισαγωγικά στοιχεία Επικοινωνία;;; Επικοινωνία διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών Γενικά, επικοινωνία είναι οτιδήποτε (όχι μόνο πληροφορία) που στέλνεται και λαμβάνεται Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM)

ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΧ Σμήμα Διδακηικής ηης Σετνολογίας και Φηθιακών σζηημάηων ΥΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΚΜΑΘΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (E-LEARNING PLATFORM) Βιάρνπ Τδέλε Μεηαπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αλμπέρτο Μπούλλο

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αλμπέρτο Μπούλλο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Αλμπέρτο Μπούλλο Πτυχιακή εργασία Ασύρματα οικιακά δίκτυα στην Κύπρο και η ασφάλεια τους Πτυχιακή εργασία: Αλμπέρτο Μπούλλο Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47

Περιεχόμενα. Μέρος ΙΙ: Υποδομή δικτύωσης...47 CISCO Simpl Eisagogi:Layout 2 8/27/10 2:14 PM Page 7 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή...13 Μέρος Ι: Βασικές αρχές δικτύωσης...17 Πώς επικοινωνούν οι υπολογιστές...18 Το μοντέλο OSI...19 Ανοιχτά και αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα