ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου"

Transcript

1 Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος, µε 2 παιδιά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Β. Γρίβα 11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Μακρονήσου Τρίκαλα ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Γραφ (εσωτ. 111), οικίας , FAX: , κινητό Ε-MAIL: Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 1. Διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.) στην Οικονοµική και το Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1997), µε βαθµό «ΑΡΙΣΤΑ» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Στάµου 2. 1 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1986) Υπότροφος καθ όλη τη διάρκεια σπουδών (2η σειρά εισαγωγής και 2η θέση αποφοίτησης) µε βαθµό πτυχίου 8,18 «Λίαν καλώς» 3. 2 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Πολυτεχνική Σχολή - Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.(1991), µε βαθµό πτυχίου 7,00 «Λίαν καλώς» Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 9/6/2011 µέχρι 31/8/2013 ύστερα από ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία, υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία 1

2 των 4 Τµηµάτων και εκπροσώπηση στο Συµβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας (υπ αριθµ. 5538/ διαπιστωτική πράξη του ΤΕΙ Λάρισας,). 3. Προϊστάµενος στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/2008 µε ιδιαίτερη διοικητική δράση 4. Αναπλ. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/ Υπεύθυνος Β Τοµέα Μαθηµάτων στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας (από 1/9/2008 έως 31/8/2009 και 1/3/2011 έως 8/6/2011) 6. Αναπλ. Δασάρχης, - Τµηµατάρχης - του Ταµείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστηµιακών Δασών (ΝΠΔΔ) - Διοίκηση Δάσους Περτουλίου (από έως 28/3/2006) µε αντικείµενο (Ν.1881/51) µε αντικείµενο (Ν.1881/51): α) την πρότυπη οργάνωση, διοίκηση, οικονοµική διαχείριση, διάθεση, εµπορία και έρευνα αγοράς προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου, ως µονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων, β) το σχεδιασµό και εκτέλεση πρότυπων δασικών ερευνών και γ) την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το σηµαντικό έργο που προσέφερα στη θέση αυτή καθώς και οι ικανότητες και η συνεργασία µου µνηµονεύονται σε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών. Σχετικό επιστηµονικό /ερευνητικό έργο, το οποίο εκτέλεσα ή στο οποίο συµµετείχα και το οποίο στήριξε την εν λόγω δραστηριότητα ή προέκυψε από αυτή, στα πλαίσια του ανωτέρω αντικειµένου επιστηµονικής δραστηριότητας, φαίνεται και στα Π.Α/1,2, 14, 15,16, 17,18, 22, 24, Δ9.1.1-Δ9.3.15, 79-82, Ζ5, Ζ7-8 κλπ), το οποίο εµπίπτει στο ειδικό γνωστικό αντικείµενο του ξύλου επίπλου ή των συµπαραγώγων της οικονοµίας ξύλου. Γ2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης Τµήµα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, (συνεχώς για οκτώ (8) ακαδηµαϊκά έτη από ). 3. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Στοιχεία Οικονοµίας» (συνεχώς για τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη ). 4. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου» (συνεχώς για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη ). Γ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Έρευνα αγοράς καταναλωτών κυπριακών επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών», 18/12/ / Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Ανάπτυξη καινοτόµου δράσης ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών και προϊόντων µονάδων παραγωγής επίπλων µε τη συνεργασία ελληνικών και ξένων ιδρυµάτων µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα», 3/6/ / Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ κωδικός έργου (ΚΕ) 2086 «Βελτίωση της παραγωγικότητας της λειτουργίας των δασικών εκµεταλλεύσεων» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/10/1988 έως 31/3/1989 και 1/9/1990 έως 15/11/1990 και 1/2/1991 έως 30/4/1991). 4. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 2368 «Διερεύνηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου ξύλου» (4/1990). 2

3 5. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 3011 «Αριστοποίηση της παραγωγής χριστουγεννιάτικων δένδρων ελάτης» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/4/1989 έως 30/6/1989 και 1/5/1990 έως 30/6/1990 και 1/12/1990 έως 28/2/1991). Δ. ΕΡΓΟ Δ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η αναφορά στο διοικητικό έργο για την περίοδο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος CV λόγω της έκτασής του (βλ. σελ. 27) Δ2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 2. Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 3. Στοιχεία Οικονοµίας (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 4. Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία ΙΙ στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. 5. Εµποριολογία δασικών προϊόντων (θεωρία) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 6. Ασκήσεις Δασικής Οικονοµικής ΙΙ (ασκήσεις) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου». Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, ISBN , Αθήνα, σελ «Τεχνολογία Ξύλου Μετρήσεις» Μαντάνης Γ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι. Βιβλίο της Α Τάξης Τ.Ε.Ε. 2 ου κύκλου ειδικότητας Επιπλοποιίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 175 σελίδες. (ύστερα από ανταγωνιστική διαδικασία). Β1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ P. Trivellas, P. Ipsilantis, I. Papadopoulos, D. Kantas. Chapter Challenges for Quality Management in Higher Education. Open Access book, "Quality Assurance", ISBN , published by InTech, Chapter, pp (in press). «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Συµµετοχή στο Συλλογικό Τόµο PLEASE ENTER σελ «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Κεφάλαιο 9. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, σελ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ

4 3. Παπαδόπουλος, Ι. (2005) «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2003) «Στοιχεία Οικονοµίας» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Τρίγκας, Μ. (2005) «Μηχανοργάνωση των διαφόρων τµηµάτων και βασικών µονάδων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ. 80. Γα. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 6. «Στατιστικό πακέτο (πρώτα βήµατα) SPSS for Windows» - Εγχειρίδιο χρήσης» (20 σελίδες, (συν-συγγραφή µε Ν. Στάµου. Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) Δ1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ α. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και β. του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Συνολικά περισσότερες από σαράντα πέντε (45) πτυχιακές εργασίες (πρωτότυπες ερευνητικές). Δ2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Ως συνεπιβλέπων σε 2 µεταπτυχιακές διατριβές 1. ΑΠΘ Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. (2005) µε θέµα: «Η οικονοµική χωροθέτηση των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία µε τη χρήση γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών» 2. Παν/µιο Θεσσαλίας Τµήµα Χωροταξίας (2011) µε θέµα: «.» Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Συµµετοχή στην θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος: ως υπεύθυνος του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της υλοποίησης του συνόλου των προκαταρκτικών εργασιών της δίµηνης ανά έτος θερινής πρακτικής άσκησης των 3ετών και/4ετών φοιτητών ( ) ως εκπαιδευτής στο πρόγραµµα της θερινής πρακτικής άσκησης του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής κατά τα έτη: ως υπεύθυνος πρακτικής άσκησης σπουδαστών έξι (6) σπουδαστών/ριων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και έξι (6) αλλοδαπών φοιτητών από το πρόγραµµα ERASMUS (4 από Φινλανδία και 2 από Βουλγαρία) Δ3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Papadopoulos, J. and Kovousoglou, V., Personal Sales Strategies of Greek Furniture Enterprises. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 3, pp Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp

5 Η συγκεκριµένη εργασία διακρίθηκε ως µια από τις 6 καλύτερες πρωτότυπες εργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα στις 250 που συνολικά αξιολογήθηκαν ύστερα από διπλή «τυφλή» κρίση και παρουσιάστηκαν στο 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean που πραγµατοποιήθηκε στο Σαλέρνο της Ιταλίας (26-28/10/2010) 3. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. MIBES Transactions On-Line International Journal, Vol.4, Issue 1, pp Papadopoulos, J., Karagouni, G. and Trigkas, M, Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 2, pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Management of International Business and Economic Systems (MIBES) Transactions International Journal, Vol 3, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι., «Έρευνα αγοράς πιστοποιηµένης ξυλείας προερχόµενης από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση στην Ελλάδα». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος, αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 7. Τρίγκας, Μ., Μπλιούµης, Β.,Χριστοδούλου, Α. και Παπαδόπουλος, Ι., «Η οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος καινοτοµίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Διαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 2/2006. Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ (Φ3/Δ3.7) 10. Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On-Line International Journal ISSN , Vol.1, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός Γ., Σούτσας Κ., «Έρευνα ανταγωνιστικότητας και ανταπόκρισης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των θεσσαλικών επιχειρήσεων επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, Τόµος 16, Σειρά VΙ, τεύχος 4/2005, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, I., «Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΔ Vol. 44 αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη, Θεσσαλονίκη 2001, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Γ. Νταλός, Δ. Τούλας, «Έρευνα της πολιτικής ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης και διάθεσης των παραγόµενων θεσσαλικών επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & 5

6 Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΓ Vol. 43, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή Θεσσαλονίκη 2000, σελ Αστέρης, Κ., Ι. Παπαδόπουλος, «Ανερχόµενα δένδρα βαθµίδων διαµέτρου ενός κηπευτού τµήµατος. Εκτίµηση και χρησιµότητα στη δασική πράξη». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Ν. Στάµου, «Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.» Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Σταµατέλλος, Γ. και Στάµου, Ν., «Αποκλίσεις εκτιµήσεων όγκου και αξίας δένδρων υλοτοµίας στο Πανεπιστηµιακό Δάσος Περτουλίου» Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Στάµου, Ν. Ι. Παπαδόπουλος, «Διαδικασίες σχεδιασµού και προοπτικές της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νοµού Τρικάλων». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Christodoulou, V. Blioumis, I. Papadopoulos, N. Stamou, «Economic The Economic Analysis-Enviromental Aspects of Christmas Tree Production-The case of Greece. Publication of Laboratory of Forest Economics, Department of Forestry and Natural Environment Aristotle University of Thessaloniki pp Χριστοδούλου, Α., Β. Μπλιούµης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου «Η παραγωγή χριστουγεννιάτικου δένδρου. Μια ελκυστική αποδοτική αλλά παρεξηγηµένη δραστηριότητα» (Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τόµος ΛΔ αριθµός 11. ΑΠΘ Θεσσαλονίκη σελ Δ4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Ipsilantis, P., Batis, N, Kantas, D., Papadopoulos, I., Trivellas, P., Experiences gained from the implementation of Quality Management processes at a Greek Higher Education Institution. Cultural, organizational and stakeholder issues. Sixth European Quality Assurance Forum (EQAF 2011), 17-19/11/2011, Antwerp, Belgium. 2. Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Ntalos, and E. Premeniotou, Green Economy. The case of Sustainable Building Cluster in Greece. Book Proceedings of the 4 th Annual International EuroMed Conference, Business Research Challenges in a Turbulent Era, ISBN: , Agios Nikolaos, Crete, Oral presentation, October 20-21, 2011, pp Trigkas, M. Papadopoulos, J., Tassiopoulou K., Porikos N., Green entrepreneurship in Greek furniture enterprises. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference, /Serres Greece, Sept. Oral paper, pp Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Karagouni, G., The Effects of Economic Crisis on Greek Wood and Furniture Sector and Ways to Confront it. Book Proceedings of the 3 rd Annual International EuroMed Conference of Business Developments Across Countries And Cultures, ISBN: , Nicosia Cyprus, Oral presentation, November 4-5, 2010, pp Η εργασία αυτή ζητήθηκε πρόσφατα να δηµοσιευτεί στο Journal of Business and Economics. 5. Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of timber certification, coming from sustainable forests management, promotion. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial 6

7 and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Trigkas, M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly Greece. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Karagouni, G., I. Papadopoulos and M. Trigkas, Competitive Sources & Performance of Cypriot Furniture Manufacturers. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Trigkas, M., A., Sideras, G., Ntalos and I., Papadopoulos, Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of the 2 nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN Oral presentation, pp Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22 nd 23 rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp Papadopoulos, J., Α. Karvelas and D. Avramouli, Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case. Proceedings of the 5th HSSS International Conference, Xanthi, Greece, 2009 (in press) 11. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper, pp Trigkas, M., Blioumis, V., Papadopoulos J., and Karagouni, G., Innovation System Analysis of the Wood and Furniture SME s in the Region of Thessaly. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper pp Papadopoulos, J., Gl. Karagouni, A Consumer Market Research On Cypriot Furniture and Woodworking Manufacture. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Karagouni Gl, Papadopoulos, J., Kyprianou Ch., Vasiliou, Gl., A Survey of Manufacturing Strategies and Operations in Cypriot Small and Micro Furniture Firms. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Papadopoulos, J., G., Karagouni, G., Valergas, I., Sevopoulou, Clustering as a Means for Gaining Competitive Advantage in Small and Micro Furniture Firms Marketing Opportunities. Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2008 (MIBES) International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp

8 17. Papadopoulos, J., M. Trigkas, Bio Fuels Selling and Utilization from Agro Forestry Products and Wood Process Residues in West Macedonia in Greece. International Symposium on Wood Science and Technology 2008 (IAWPS2008), Harbin, China 27-29/9/2008. (in press) 18. Papadopoulos, I., Karagouni, G., European Timber Trade Analysis: An Economical Overview and Regional Market Potential. International Workshop, Larnaka Cyprus, March 2007, Cost Action E34 Bonding of Timber : Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2006 (MIBES) International Conference, /Larisa Greece, Oral paper N.9 pp Δ5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Πρεµενιώτου, Ε., Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηµατικών Σχηµατισµών (clusters) στην πράσινη οικονοµία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόµησης. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 2. Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ., Πλατογιάννη, Ε., Έρευνα εφαρµογής του CE στα προϊόντα ξύλου στην ελληνική αγορά. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 3. Σκαρβέλης, Μ., Τζιτζιρής, Κ., Παπαδόπουλος, Ι., Συµπεριφορά στη µετάδοση του ήχου διαφόρων τύπων ξύλινου δαπέδου. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 4. Παπαδόπουλος, Ι. και Κοβούσογλου, Β., Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Καβάλα 4-5/6/2010) (υπό έκδοση). 5. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Καραγκούνη Γλ., Συµπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές. Παρουσίαση στο 14 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, Πάτρα 4-7/10/2009 (υπό έκδοση). 6. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Ποιότητα και Τεχνολογία στον Κυπριακό κλάδο ξύλου επίπλου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 7. Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Nταλός Γ., Καραγκούνη Γλ., Σιδεράς Α., Ονουφρίου Α., Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόµων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 8. Αλεξανδρίδης, Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Αλεξανδρίδης Μ., Ανάλυση συστήµατος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 9. Βάντα, Β., Χριστοδούλου, Α. Παπαδόπουλος, Ι., Έρευνα Καταγραφής των Στάσεων και Απόψεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ξύλου και Επίπλου που αφορούν την Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 10. Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Σιδεράς, Α., Ανδρωνά, Ε., Επίδραση της φωτιάς στις ιδιότητες του ξύλου. Το παράδειγµα της Πελοποννήσου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 8

9 11. Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Κριτήρια χωροθέτησης επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, SET , ISBN , σελ Παπαδόπουλος Ι., Καραγκούνη Γλ., Τρίγκας Μ., Σχεδιασµός στρατηγικών µάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Τρίγκας Μ, Χριστοδούλου, Α., Παπαδόπουλος Ι., και Καραγκούνη Γλ., Παράγοντες Καινοτοµίας στις Θεσσαλικές ΜΜΕ Ξύλου και Επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Παπαδόπουλος, Ι., Καραγκούνη, Γ., Τρίγκας, Μ., «Ανάλυση του Κυπριακού Κλάδου Επίπλου και Ξυλουργικών Εργασιών Μελέτη Περίπτωση». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Βάντα, Β., Φωτίου, Π., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., Στάµου, Ν., «Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσµατικότητας της Διαφήµισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Μουσκάτ, Α., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., «Η Επικοινωνία και η Συνεργασία µεταξύ των Διαφόρων Τµηµάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Μπλιούµης, Β., Νταλός, Γ., «Χωρική Μεταβλητότητα Κοινωνικο-οικονοµικών Μεγεθών και Επιλογή του Τόπου Εγκατάστασης των Επιχειρήσεων Ξύλου Επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Τρίγκας, Μ., «Έρευνα Διάθεσης και Αξιοποίησης Βιοκαυσίµων από Γεωργικά & Δασικά Προϊόντα και Υπολείµµατα Κατεργασίας Ξύλου στη Δυτ. Μακεδονία» Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Λίµνη Πλαστήρα 26-27/4/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός, Γ., Θέος, Β., Κορέντζελου, Α., «Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος ΙΙ, σελ Μπαξεβάνης, Κ., Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Μαντάνης, Γ., Κόκκα, Ε., «Έρευνα Αγοράς του OSB Διεθνώς και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος Ι,, σελ Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Τσιάλτας, Θ., «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ή / και διαδικασιών ή / και µεθόδων µεταποίησης στον κλάδο του Ξύλου (W.IN)». Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας «Καινοτόµες Δράσεις Δυτ. Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά 13/12/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Θεοδωροπούλου Πιερράκου Δ., Στάµου Ν.Ι, 2002 «Οικονοµική αποτίµηση και αξιολόγηση των ζηµιών από ξηράνσεις ελατοδασών στην Ελλάδα» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Έρευνα, προστασία και διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων, περιαστικών δασών και αστικού πρασίνου». Θεσσαλονίκη σελ. 23. Παπαδόπουλος, I.I., Χριστοδούλου, A., Μπλιούµης, B., Στάθης, K., Στάµου, N.Ι., «Προβλήµατα της δασικής πράξης και του δασολογικού κλάδου. Καταγραφή και ανάλυση απόψεων». Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 8 ου Πανελλήνιου 9

10 Δασολογικού Συνεδρίου «Σύγχρονα προβλήµατα δασοπονίας». Θεσσαλονίκη σελ. Δ6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (χωρίς κρίση) 1. Παπαδόπουλος Ι., Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικα διαχειριζόµενα δάση.. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 2. Παπαδόπουλος Ι., Το «πρόβληµα» της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου ΕΠΙΠΛΕΟΝ. 3. Παπαδόπουλος Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ. Πρεµενιώτου, Ε Δηµιουργία του Ελληνικού Cluster Αειφόρου Δόµησης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 4. Παπαδόπουλος Ι., Ζητείται «ΕΛΠΙΣ» για τις ελληνικές επιχειρήσεις του ξύλου. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 50, Ιανουάριος- Φεβρουάριος. 5. Παπαδόπουλος Ι., Ένα δάσος από ευκαιρίες. Ειδική έκδοση εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ The Economist, Νοέµβριος 2010, τεύχος 81, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Μαντάνης, Γ %! Ακόµη µεγαλύτερη η επαγγελµατική απασχόληση των πτυχιούχων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολ. Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 14/12/2010. Δηµοσιεύτηκε σε πολλές εφηµερίδες και περιοδικά. 7. Παπαδόπουλος Ι., Πώληση επίπλων βάσει συναισθήµατος και µε υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 44, Ιανουάριος- Φεβρουάριος, σελ Παπαδόπουλος Ι., Ξέρουν πραγµατικά οι πελάτες σας ότι υπάρχετε; ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 41, Ιούλιος- Αύγουστος. 9. Παπαδόπουλος Ι., Αγατσιώτη Ε. και Βιλαώρα Α., Εφαρµογή του συστήµατος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, (υπό δηµοσίευση). 10. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., και Ονουφρίου Α., Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά, Περιοδικό INTERWOOD, έτος 3, τεύχος 4, Ιούνιος, σελ Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου B µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 40, Μάιος - Ιούνιος. 12. Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Το προφίλ και οι επιθυµίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 2, Άνοιξη Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου Α µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 38, Ιανουάριος-Φεβρουάριος. 14. Νταλός Γ., Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Σιδεράς Αδ., Wood pellets η εναλλακτική πηγή ενέργειας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 37, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 15. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Βαλέργας Γ., Σεβοπούλου Ι., Cluster ή επικίνδυνη µοναξιά στην Αττική; Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 35 (Σεπτ. Οκτ.) 16. Παπαδόπουλος Ι., Επιστηµονική Ηµερίδα στη Λευκωσία, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 32, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 17. Παπαδόπουλος Ι., Οι «εποµένες» µέρες για το φυσικό περιβάλλον µετά τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας και Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Κακαράς Ι., Καραστεργίου Σ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι., Ολυµπία ώρα µηδέν. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Παπαδόπουλος Ι., Ο κατάλληλος φορέας αποτελεσµατικής δασοπυρόσβεσης στη χώρα µας, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας. 20. Παπαδόπουλος Ι., Ρενιέρη Β., Στρατηγικές µάρκετινγκ επιχειρήσεων επίπλου Εφαρµογή του προγράµµατος GMMSO2. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ

11 21. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Διάθεση & αξιοποίηση βιοκαυσίµων από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Οικονοµίδου Ε., Παπαφακλή Λ., Έρευνα χρήσης και αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. INTERWOOD τεύχος 1/2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Δηµιουργώντας µια πετυχηµένη επιχείρηση. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 27, 3/ Παπαδόπουλος Ι., Σωστή επικοινωνία: Το κλειδί της επιτυχίας µιας επιχείρησης. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 25, 11/ Παπαδόπουλος Ι., Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 24, 9/ Παπαδόπουλος Ι., Η ανταγωνιστικότητα των εταιριών επίπλων ως στοιχείο µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 23, 7/2006, σελ Παπαδόπουλος Ι., Η ικανοποίηση του πελάτη ως ιδιαίτερη αξία του µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 22, 5/ Παπαδόπουλος Ι., Θέος Β., Κορέντζελου Αικ., Έρευνα προοπτικής εισόδου του LVL στην ελληνική αγορά. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 21, 3/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών εισαγωγής νέων γραµµών επίπλων. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 18, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Η προώθηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 16, Αθήνα, σελ : ISSN: , σελ Δ7. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (χωρίς την έκδοση πρακτικών) την τελευταία 3ετία (ενδεικτικά) 1. Παπαδόπουλος Ι., «Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση», Παρουσίαση στην Ηµερίδα του WWF και του ΕΘΙΑΓΕ µε τίτλο Ελληνική Δασοπονία: ένα µεγάλο πλεονέκτηµα και για την ελληνική οικονοµία, Αθήνα, 16/5/ Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα, ευκαιρίες, χρηµατοδότηση. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Αθήνα, 18/3/ Ntalos, G., Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Premeniotou, E., «Business Plan of Hellenic Green Building Cluster (H.G.B.C.)» ICMED Conference, Athens 16/9/ Παπαδόπουλος, Ι Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα ευκαιρίες. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Καρδίτσα, 4/12/ Παπαδόπουλος, Ι. και Καντάς, Δ «Αποτελέσµατα έρευνας σπουδαστικής µέριµνας του ΤΕΙ Λάρισας. Συνάντηση εργασίας «Εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σπουδαστική µέριµνα στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας» που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα στις 16/11/ Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κολυµπίρης Τ. και Τζιαβάρας, Π «Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωµάτων». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «1 ο Πανελλήνιο Forum Ξύλινων Κουφωµάτων». 7. Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κοβούσογλου, Β «Στρατηγικές πωλήσεων και η εργασία του σύγχρονου πωλητή σε ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «Future Furniture, το µέλλον του επίπλου είναι εδώ!». 11

12 8. Παπαδόπουλος Ι.Ι. και Καντάς, Δ., 2010 «Παρουσίαση αποτελεσµάτων της Ενδιάµεσης Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΤΕΙ Λάρισας». Παρουσίαση στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας στη Λάρισα στις 23/2/2010 µε θέµα: «Η συµβολή των διαδικασιών αξιολόγησης & διασφάλισης ποιότητας στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΙ Λάρισας». 9. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Στρατηγικές µάρκετινγκ για την προώθηση των WPC s». Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στη Λευκωσία 11/10/2009 µε θέµα: «Σύνθετα συγκολληµένα προϊόντα µε την πρόσµιξη ξύλου και πολυµερών µε βελτιωµένες ιδιότητες µε έµφαση στη χρήση τους στην κατασκευή επίπλων και ξύλινων κατασκευών». 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Συµπεριφορά καταναλωτών & επιχειρηµατιών στην ελληνική αγορά επίπλου». Παρουσίαση στην Ηµερίδα του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου µε της Ένωσης Επιπλοξυλουργών Τρικάλων, στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Σύγχρονες εξελίξεις στους κλάδους ξύλου & επίπλου» 11. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Ανάλυση της µέχρι σήµερα πορείας του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών» 12. Παπαδόπουλος Ι.Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., Σωκράτους Μ., Ονουφρίου Α., «Έρευνα αγοράς των WPC s (Wood Plastic Composites) στην Κύπρο». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η FURNIMA στη Θεσσαλονίκη στις , µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την εφαρµογή του CE στις ξύλινες κατασκευές». 14. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Δασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε ο Δασολογικός Σύλλογος Τρικάλων στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Η Ελληνική δασοπονία τον 21 ο αιώνα». 15. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2008 «Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Λάρισας στην Καρδίτσα στις , µε θέµα: «Πεπραγµένα του προγράµµατος «Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ Λάρισας Γ φάση». 16. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Συµπεριφορά καταναλωτών επίπλων κουζίνας». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: Η αγορά επίπλων κουζίνας». 17. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Πανγκυπριακή έρευνα καταναλωτών για την αγορά των κυπριακών επίπλων & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωση η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: Η υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου ξύλου - επίπλου της Κύπρου και οι δυνατότητες συµβολής των WPCs στην ανάπτυξη του κλάδου». 18. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Τα µυστικά του µάρκετινγκ για επιτυχηµένες επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το Τµήµα µε το ΙΤΕΔΑ «Επίσηµη έναρξη της δηµιουργίας του Ελληνικού Cluster Ξύλου και Επίπλου» Καρδίτσα. 19. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Η άποψη των αποφοίτων», Συνδιοργάνωση Τµήµατος 12

13 . Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Γραφείου Διασύνδεσης Παραρτήµατος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 20/6/2007 Δ8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ), Δημοσιευμένο σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων ή συνέδρια Δ8.1 ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Winter Tourism, Development of Mountainous Areas and Visitors Attitudes Towards Landscape Protection». Anatolia (An International Journal of Tourism and Hospitality Research) Volume 12, Number 2 Winter 2001: pp. 2. Rahmann G., S.W. Ashworth, J-P. Boutonnet, G. Brunori, I. Papadopoulos, 2001 Opportunities and barriers for niche marketing of lamb in European LFAs based on consumer attitudes to product quality. Agrarwirtschaft 50 (2001), Heft 5, pp1-9. Δ8.2 ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 3. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Role and evolution of Winter tourism demand in the development of Greek mountain areas: The case of Pertouli ski-center». Presented in the International Scientific Congress Tourism Insular areas and special destination 14-16/12/2000 Chios Greece. 4. Ispikoudis J, Alexandridis F.M., Papadopoulos J.J., Karatasiou M., Abraham H., Koiou G., Papadopoulou M., Konstadinidis C., and Nastis, A The Landscapes of Portaikos - Pertouli Area, Greece. A research for their social role. Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Papadopoulos J.J., Alexandridis F.M., Nastis A., «The consumers expectations for the lamb and kid meat (as an direct product of husbandry systems) in Less Favored Area of Portaikos - Pertouli, Greece», Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Δ8.3 ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 6. Τρίγκας, Μ., Αλεξίου, Ε., Παλάσκας, Δ., Παπαδόπουλος, Ι., Στάµου, Ν., «Περιβαλλοντικός εθελοντισµός και τοπικές κοινωνίες: Η περίπτωση της περιοχής ΟΠΑΑΧ «Ορεινή Καλαµπάκα». Πρακτικά Συνεδρίου δράσης Jean Monnet για το περιβάλλον, Βέροια 30/11 1/12/2007, σελ Παλάσκας, Δ., Σπ. Γκατζογιάννης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου, «Δασικές εφαρµογές διαδικτύου. Η περίπτωση του ιστοχώρου του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής Α.Π.Θ.» Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου (των Περιβαλλοντικών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της χώρας), 7-9/5/2204, Νέα Ορεστιάδα, σελ. 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Δ. Παλάσκας, Σπ. Γκατζογιάννης, Ν. Στάµου, «Οικονοµική ανάλυση και αποδοτικότητα έργων για τη δηµιουργία ενός ορεινού φυσικού κτηνοτροφικού πάρκου» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 9. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Σπ. Γκατζογιάννης, Δ. Παλάσκας, Ν. Στάµου, «Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατµοµηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2003 «Δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού µουσείου και των άλλων δασικών πόρων του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου σε συνδυασµό µε την 13

14 περιβαλλοντική εκπαίδευση» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Μουσείου Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου «Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µνηµεία και µουσεία εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Μυτιλήνη 17-19/10/ Παπαδόπουλος Ι.Ι., Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Διερεύνηση των προϋποθέσεων άσκησης αειφορικής βιολογικής κτηνοτροφίας σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 12. Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Παπαδόπουλος Ι.Ι., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Δείκτες βιολογικής κτηνοτροφίας. Μια πρώτη προσέγγιση» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Πολυλειτουργική Αξιοποίηση και βιώσιµη ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου» Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης Ινστιτούτο Επιµόρφωσης στο Βόλο στις 9-11/12/ Παπαδόπουλος Ι., Ο. Χριστοπούλου, Α. Παπασταύρου, «Αξιολόγηση της ζήτησης στο Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου και αξιοποίηση των προτιµήσεων στάσεων των επισκεπτών στην περαιτέρω ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Δήµου Αιθήκων», Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση διαταραγµένων περιοχών». Θεσσαλονίκη σελ. 15. Παπαδόπουλος Ι., Ισπικούδης, Ι., Νάστης, Α., Αβραάµ, Ε., Βασιλάκη, Ε., Κωδωνά, Μ., «Η σηµασία των έµµεσων προϊόντων των κτηνοτροφικών συστηµάτων για την ανάπτυξη της περιοχής των δήµων Πύλης και Αιθήκων», Πρακτικά διηµερίδας µε θέµα «Λιβαδοπονία & Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Ο ρόλος της βόσκησης στη διαµόρφωση του λιβαδικού και οικονοµικού τοπίου της περιοχής Πύλης και Αιθήκων, Ν. Τρικάλων», Θεσσαλονίκη σελ. Δ9. ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Έχουν συνταχθεί, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων αρκετές µελέτες, ορισµένες από τις οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω : Πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για τη δηµιουργία cluster αειφόρου δόµησης Ανάπτυξη σχεδίου µάρκετινγκ καινοτόµων θεσσαλικών επίπλων οικονοµοτεχνικές µελέτες ίδρυσης µονάδων νέων τεχνολογιών συνδεσµολογίας ξύλου, προµήθειας νέων µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου, ερευνών ανάλυσης εσωτερικού & εξωτερικού εµπορίου και προσδιορισµός νέων αγορών προϊόντων ξύλου, καταγραφής & αξιολόγησης αγοράς εργασίας αποφοίτων Τµηµάτων Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π., Τεχνολογίας Τροφίµων κλπ Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ E1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α. Έχουν γίνει συνολικά πάνω από σαράντα (40) βιβλιογραφικές ετεροαναφορές στο έργο: Στη δηµοσίευση Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp έχουν γίνει τέσσερις (4) ακόλουθες αναφορές: 1. Κόλλιας Ε., Α. Χριστοδούλου (2011). Έρευνα της συµπεριφοράς των καταναλωτών στην Ελλάδα για τα πιστοποιηµένα προϊόντα ξύλου, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού 14

15 Συνεδρίου lias.pdf 2. Rika A.H., Harlina, S.J., Sabariah, M., (2011). Performance measurement for sustainable supply chain in automotive industry: a conceptual framework. International Journal of Value Chain Management, Vol 5, N. 3-4 / 2011, pp l=el 3. Κακαράς, Ι. (2011). Τεχνολογία Ξύλινων Δοµικών Κατασκευών. Εκδοτικός οίκος ΙΩΝ (υπό έκδοση) Δύο (2) αναφορές στα Κεφάλαια και Η εργασία αυτή σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του περιοδικού EuroMed Journal of Business κατατάχθηκε στη 2η θέση ανάµεσα σε όλες τις δηµοσιευµένες εργασίες του περιοδικού που έγιναν download το 1ο εξάµηνο από τη δηµοσίευσή της (266 downloads) και στην 4η θέση ανάµεσα σε όλες τις δηµοσιευµένες εργασίες του περιοδικού που έγιναν download κατά τη διάρκεια του έτους 2011 (223 downloads). 5. Επιπρόσθετα ένα αντίγραφό της εργασίας αυτής ζητήθηκε από το TEXAS A&M University University Libraries. Στη δηµοσίευση Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22nd 23rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp έχει γίνει µία (1) βιβλιογραφική αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. (2011). Τεχνολογία Ξύλινων Δοµικών Κατασκευών. Εκδοτικός οίκος ΙΩΝ (υπό έκδοση) Κεφάλαιο 1. Στη δηµοσίευση Αλεξανδρίδης, Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Αλεξανδρίδης Μ., Ανάλυση συστήµατος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). έχει γίνει µία (1) βιβλιογραφική αναφορά: 1. Στάµου, Ν. (2010). Οικονοµική των δασικών εκµεταλλεύσεων, Επανέκδοση Υπηρεσίας Δηµοσιευµάτων Α.Π.Θ., σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου». Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, ISBN , Αθήνα, σελ έχει γίνει µία (1) βιβλιογραφική αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. (2011). Τεχνολογία Ξύλινων Δοµικών Κατασκευών. Εκδοτικός οίκος ΙΩΝ (υπό έκδοση). Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, I., «Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΔ Vol. 44 αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη, Θεσσαλονίκη 2001, σελ έχουν γίνει πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς 15

16 συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Διαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 2/2006. Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, σελ έχουν γίνει πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Ntalos, G. And Cholmpa, (2007). The Use of Origanum vulgare ssp. Hirtum as a substitute for particleboard production. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Νταλός, Γ. (2007). Η χρήση των στελεχών της ρίγανης (Origanum vulgare ssp. Hirtum), ως πρώτη ύλη για την παραγωγή µοριοπλακών µε αρωµατικές ιδιότητες. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι., Σταµατέλλος, Γ. και Στάµου, Ν., «Αποκλίσεις εκτιµήσεων όγκου και αξίας δένδρων υλοτοµίας στο Πανεπιστηµιακό Δάσος Περτουλίου» Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ » έχουν γίνει δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2006 (MIBES) International Conference, /Larisa Greece, Oral paper N.9 pp. 1-17» έχουν γίνει δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On-Line International Journal ISSN , Vol.1, Issue 1, pp » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός Γ., Σούτσας Κ., «Έρευνα ανταγωνιστικότητας και ανταπόκρισης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των θεσσαλικών επιχειρήσεων επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, Τόµος 16, Σειρά VΙ, τεύχος 4/2005, Θεσσαλονίκη, σελ » έχουν γίνει δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 16

17 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Μαντάνης Γ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι (2005). Τεχνολογία Ξύλου Μετρήσεις» Βιβλίο της Α Τάξης Τ.Ε.Ε. 2ου κύκλου ειδικότητας Επιπλοποιίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 175 σελίδες» έχουν γίνει δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προιόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Papadopoulos, I., Karagouni, G., European Timber Trade Analysis: An Economical Overview and Regional Market Potential. International Workshop, Larnaka Cyprus, March 2007, Cost Action E34 Bonding of Timber : » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Skarvelis, M. and Kakaras, I. (2009). Quality related problems on wood and wood products imported from Balkan countries: the Greek users point of view. Wood EDG Conference, Bled Slovenia, pp Στη δηµοσίευση Papadopoulos, J., Α. Karvelas and D. Avramouli, Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case. Proceedings of the 5th HSSS International Conference, Xanthi, Greece, 2009 (in press)» έχει γίνει µία (1) αναφορά (η εργασία αυτή ήταν υπό δηµοσίευση από το 2005): 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός, Γ., Θέος, Β., Κορέντζελου, Α., «Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος ΙΙ, σελ » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Μπαξεβάνης, Κ., Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Μαντάνης, Γ., Κόκκα, Ε., «Έρευνα Αγοράς του OSB Διεθνώς και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος Ι,, σελ » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Τσιάλτας, Θ., «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ή / και διαδικασιών ή / και µεθόδων µεταποίησης στον κλάδο του Ξύλου (W.IN)». Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας «Καινοτόµες Δράσεις Δυτ. Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά 13/12/2004.» έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ

18 Στη δηµοσίευση Στάµου, Ν. Ι. Παπαδόπουλος, «Διαδικασίες σχεδιασµού και προοπτικές της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νοµού Τρικάλων». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Winter Tourism, Development of Mountainous Areas and Visitors Attitudes Towards Landscape Protection». Anatolia (An International Journal of Tourism and Hospitality Research) Volume 12, Number 2 Winter 2001: pp.» έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Role and evolution of Winter tourism demand in the development of Greek mountain areas: The case of Pertouli ski-center». Presented in the International Scientific Congress Tourism Insular areas and special destination 14-16/12/2000 Chios Greece.» έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Ispikoudis J, Alexandridis F.M., Papadopoulos J.J., Karatasiou M., Abraham H., Koiou G., Papadopoulou M., Konstadinidis C., and Nastis, A The Landscapes of Portaikos - Pertouli Area, Greece. A research for their social role. Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ISSN: Έχουν γίνει δύο (2) αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών εισαγωγής νέων γραµµών επίπλων. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 18, ISSN: » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Η προώθηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 16, Αθήνα, σελ : ISSN: , σελ » έχει γίνει µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ E2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Η εργασία «Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp » διακρίθηκε ως µια από τις 6 καλύτερες πρωτότυπες εργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα στις 250 που συνολικά αξιολογήθηκαν ύστερα από διπλή «τυφλή» κρίση και παρουσιάστηκαν στο 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean που πραγµατοποιήθηκε στο Σαλέρνο της Ιταλίας (26-28/10/2010). 18

19 E3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Λόγω του έργου και της εν γένει επιστηµονικής µου δραστηριότητας σε Διεθνές επίπεδο έχω επιλεγεί ως: 1. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου ICCM2012 (International Conference on Contemporary Marketing Issues), Thessaloniki Greece, June Track Chair στη θεµατική ενότητα «European and global business innovation system policy, analysis and management techniques: Economics and business strategy viewpoints on innovation, innovation systems in several sectors and regions-business clustering, social policy-strategic and tactical viewpoints for sectoral, regional and national development» στο 3nd Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Nicosia, Cyprus 4-5/11/ Track Chair στη θεµατική ενότητα «European and global business innovation system policy, analysis and management techniques: Economics and business strategy viewpoint on innovation, innovation systems in several sectors and regions business clustering» στο 2nd Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Salerno Italy 26-28/10/ Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών του 3rd Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Μέλος της επιστηµονικής οµάδας RIC Marketing του EuroMed Academy of Business 6. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών του 2nd Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Μέλος της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής του περιοδικού PRIME. 8. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του περιοδικού MIBES Transactions JEL, listed International Journal ISSN ). 9. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου MIBES Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου MIBES Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου MIBES Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής αξιολόγησης εργασιών του 2 ου Διεθνούς Συνεδρίου MIBES Μέλος της Δράσης Cost Action E34 Bonding of Timber Green Gluing of Wood (2007) Επίσης έχει αναγνωριστεί η σηµαντική συµβολή µου και η παραγωγή υψηλής ποιότητας έργου στο τοµέα του Μάρκετινγκ στο EuroMed Academy of Business Ε4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δέχτηκα ειδική πρόσκληση ως εκπαιδευτής στο Τimber Training & Research Centre (TTR Center) στην Κύπρο: 1. σε πρότυπο επιµορφωτικό σεµινάριο στην ΚΥΠΡΟ (Λευκωσία) µε αντικείµενο την Κοστολόγηση των επιχειρήσεων ξυλουργικών εργασιών και επίπλου (αρχικά διάρκειας 18 ωρών) 2. σε επανάληψη του ίδιου αντικειµένου άλλες πέντε (5) φορές στις πόλεις της ΚΥΠΡΟΥ Λάρνακα, Λεµεσό, Λευκωσία & Πάφο, (µε νέα πρόσκληση, λόγω της εξαιρετικής επιτυχίας και ανταπόκρισης του αντικειµένου του αρχικού σεµιναρίου στις ανάγκες των καταρτιζοµένων). Λόγω της ιδιαίτερης ζήτησης πραγµατοποιήθηκαν άλλα τέσσερα (4) επιµορφωτικά σεµινάρια, διάρκειας 25 ωρών το καθένα µε το αντικείµενο Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου και ένα (1) διάρκειας 25 ωρών µε αντικείµενο Εφαρµοσµένο Μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις ξυλουργικών κατασκευών και επίπλου της Κύπρου. 19

20 Δέχτηκα ειδική πρόσκληση και υλοποίησα 2 πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα για την Ο.Ε.Β. (Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου) σε επιχειρήσεις επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών: Advanced Manufacturing Techniques for Furniture and Related Industries «Πρακτικοί τρόποι ορθής κοστολόγησης, µείωσης του κόστους λειτουργίας και αύξησης της απόδοσης στις επιχειρήσεις ξύλου & επίπλου» Ζ. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ζ1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 1. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου ICCM2012 (International Conference on Contemporary Marketing Issues), Thessaloniki Greece, June Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 15 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου 16-20/10/ Track Chair στη θεµατική ενότητα «European and global business innovation system policy, analysis and management techniques: Economics and business strategy viewpoints on innovation, innovation systems in several sectors and regions-business clustering, social policy-strategic and tactical viewpoints for sectoral, regional and national development» στο 3nd Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Nicosia, Cyprus 4-5/11/ Track Chair στη θεµατική ενότητα «European and global business innovation system policy, analysis and management techniques: Economics and business strategy viewpoint on innovation, innovation systems in several sectors and regions business clustering» στο 2nd Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Salerno Italy 26-28/10/ Μέλος της επιστηµονικής οµάδας RIC Marketing του EuroMed Academy of Business. 6. Μέλος της Επιτροπής Νοµιµοποίησης και Ελέγχου των Marketing Excellence Awards 2011 του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ και της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ. 7. Μέλος της Επιτροπής Νοµιµοποίησης και Ελέγχου των Marketing Excellence Awards 2009 του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ και της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ. 8. Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Λάρισας για την περίοδο (822/ απόφαση ΤΕΙ/Λ 75/ πρακτικό Συνέλευσης ΤΕΙ/Λ). 9. Τακτικό µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής Σπουδών για όλα τα Τµήµατα του ΤΕΙ Λάρισας για την περίοδο (2718/ απόφαση ΤΕΙ/Λ 390/ πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ/Λ). 10. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας για την περίοδο (2718/ απόφαση ΤΕΙ/Λ 390/ πρακτικό Συµβουλίου ΤΕΙ/Λ). 11. Συµµετοχή σε όλα τα εκλεκτορικά σώµατα του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και σε 4 εκτός αυτού. 12. Μέλος της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου για τις περιόδους , και Πρόεδρος αυτής για τις περιόδους , &

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 11-ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφωνο 24310-33785 6974287874 E-mail mtrigkas@for.auth.gr mtrigkas@cereteth.gr MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Τρίγκας Μάριος Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ιωάννη Παϖαδόϖουλου

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ιωάννη Παϖαδόϖουλου Βιογραφικό Παπαδόπουλου Ιωάννη BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ιωάννη Παϖαδόϖουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό ρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καραγκούνη Γλυκερία Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας Παράρτημα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά

Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μάριος Τρίγκας Msc, Δρ. Νταλός Γεώργιος, Ονουφρίου Ανδρέας Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ»

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ» ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ» Ερευνητικό Τποέργο 3: «GSF (Green Smart Furniture) Πράςινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ςχεδιαςμού, τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Timber Training & Research Centre Κέντρο Έρευνας Αρχικής Κατάρτισης Και Επιμόρφωσης Επιπλοποιών Ξυλουργών ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ακαδηµαϊκού έτους 2006-07 του Καθηγητή ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΑΝΗ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Οργάνωση και διοίκηση του Β Τοµέα Μαθηµάτων. Προβλήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αναφέρθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας GABE - Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΗΜΕΡΙΔΑ www.wfdt.teilar.gr ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24-9-2008 2008 Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Τσιφόρα ΟΝΟΜΑ Ευδοκία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ισίδωρος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 17011971 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωργίου Χ. Μαγλαρά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Χ. Μαγλαρά 1. Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης Τόπος Γεννήσεως Οικογενειακή Κατάσταση ιεύθυνση Τηλ. ιεύθυνση Εργασίας Τηλ. Εργασίας E-mail 2. Επαγγελµατική Εµπειρία 2006

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Άρης Ξενάκης.

Δρ Άρης Ξενάκης. Δρ Άρης Ξενάκης http://www.greeklipidforum.gr Στόχος του GLF είναι να φέρει σε επαφή όλους τους Έλληνες επιστήμονες και τεχνολόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των Λιπιδίων και να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β,

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β, Καρδίτσα, 31-1-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μέλη: Γ. Μαντάνης, Μ. Σκαρβέλης & Αθ. Μπάμπαλης ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΑ Social Development. University of Sussex, United Kingdom.

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Μεταπτυχιακές σπουδές ΜΑ Social Development. University of Sussex, United Kingdom. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 25, 54624 Θεσσαλονίκη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Μέχρι σήμερα Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ημερομηνία γεννήσεως: Email: 2310221249 ή 6976873289 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. 1 ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) Πίνακας 0-1.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάθημα Αρχές Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Λάρισα 29/06/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α Τομέας Δομή Ξύλου (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2001 2002 Πτυχιούχος της Τριτοβάθμιας Τεχνικής Παιδαγωγικής Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ με βαθμό 8,6 «Πολύ Καλά».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2001 2002 Πτυχιούχος της Τριτοβάθμιας Τεχνικής Παιδαγωγικής Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ με βαθμό 8,6 «Πολύ Καλά». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο: Σκυφτός Όνομα: Κυριάκος Πατρώνυμο: Παναγιώτης Έτος Γεννήσεως: 28.07.1965 Τόπος Γεννήσεως: Πειραιάς Τόπος Κατοικίας: Πραξιτέλους 51, Τζιτζιφιές Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Με την Υποστήριξη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής:

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής: Καρδίτσα 21-11-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 22 /3/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 3032 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα