Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή"

Transcript

1 Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Αθηνά Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The development of new information and communication technology influences an ever-changing professional reality that requires almost constant updating. It is common knowledge that nowadays the translation market is growing rapidly. The demands and needs of the translation market are constantly changing, affecting in numerous ways the translator education programs. To which extent though are the translator education programs influenced or should be influenced by the translation market? Answering this question is a complex and multi-parameter matter that should certainly and principally involve carrying out research among the market. Intention of this paper is to describe briefly some aspects of a small part of the translation market in order to explore the relation between existing translator education programs and part of the current translation market. Key words: Market research, translator education programs, translator s qualifications, translation market 1. Μετάφραση και ιαδίκτυο Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν σταδιακά και µε έντονους ρυθµούς την οργάνωση, την προσφορά και τη ζήτηση στη µεταφραστική αγορά. Ο δυναµικότερος ίσως παράγοντας µεταβολής του χαρακτήρα της µεταφραστικής αγοράς είναι το διαδίκτυο µέσω του οποίου η µετάφραση συνδέθηκε µε ένα ολοένα και ευρύτερο, µε την ποιοτική και ποσοτική έννοια του όρου, καταναλωτικό κοινό. Στο παρελθόν, οι µεταφραστές και οι παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες υπόκειντο σε τοπικούς περιορισµούς. Σήµερα, οι περιορισµοί αυτοί δεν υπάρχουν και ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών µετάφρασης προσφέρεται µέσω του διαδικτύου. Για πολλούς free lance µεταφραστές το διαδίκτυο είναι ο κύριος και ορισµένες φορές ο µοναδικός τρόπος προσέλκυσης πελατών ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχουν τόσο µεταφραστικά γραφεία τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο του διαδικτύου όσο και άλλα που διατηρούν συµβατικά γραφεία αλλά παρέχουν ταυτόχρονα και διαδικτυακές υπηρεσίες (Aulaint 2005: 134-5). Στις µέρες µας, το διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της µεταφραστικής εργασίας καθώς, όχι µόνον αποτελεί ανεξάντλητη πληροφοριακή πηγή (Μ. Κακούρη 1998, σε Κασάπη 2000: 310) (διαδικτυακών λεξικών, παράλληλων κειµένων, γλωσσαρίων κ.ο.κ.) για τους µεταφραστές, αλλά επιπλέον διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τόσο τη µεταξύ τους επικοινωνία όσο και αυτή µε τους εν δυνάµει πελάτες ή συνεργάτες τους. Με το διαδίκτυο, η λήψη της µεταφραστικής εντολής γίνεται ευκολότερα, οικονοµικότερα (µε την ευρεία έννοια του όρου) και ταχύτερα σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας (όπως το συµβατικό ταχυδροµείο ή το φαξ) ενώ εξασφαλίζεται µια καλύτερη οργάνωση του χώρου και χρόνου εργασίας του µεταφραστή, ο οποίος µέσω του διαδικτύου µπορεί, οποιαδήποτε στιγµή και από οποιονδήποτε χώρο, να λάβει τη µεταφραστική εντολή, να αποστείλει στα ενδιαφερόµενα µέρη το µεταφραστικό προϊόν, να ρυθµίσει και να ολοκληρώσει θέµατα οικονοµικής φύσεως µε τον εντολέα, πέρα από χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισµούς. 2. Στόχοι της εργασίας Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η περιγραφή δείγµατος της ελληνικής αγοράς µετάφρασης, µε επικέντρωση στις διαδικτυακά παρεχόµενες πληροφορίες του προφίλ 1

2 των διαδικτυακών µεταφραστικών γραφείων µε προοπτική τη µελλοντική συσχέτισή τους µε την προσφερόµενη εκπαίδευση µεταφραστών. Η αναγωγή της ανερχόµενης διαδικτυακής αγοράς µετάφρασης ως πηγής πληροφόρησης και ενδεχοµένως αξιολόγησης των προσφεροµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης µεταφραστών, είναι ένα έγκυρο ζητούµενο της διεθνούς βιβλιογραφίας: «Οι έρευνες αγοράς αποτελούν θεµέλιο λίθο της σύγχρονης επιχειρησιακής πρακτικής και, εάν επιθυµούµε την αποδοχή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας από την αγορά, θα πρέπει να διεξάγουµε έρευνες µε αντικείµενο αυτούς που συµµετέχουν σε αυτή την αγορά» (Kiraly, 2005: 1099). Η παρουσίαση έχει χαρακτήρα περιγραφικό και βάση εµπειρική καθώς στηρίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται στους διαδικτυακούς τόπους µεταφραστικών γραφείων που µεταφράζουν από και προς την ελληνική ενώ λειτουργούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι γλώσσες εργασίας των µεταφραστικών γραφείων που έχουν στη φάση αυτή καταγραφεί, οι κατηγορίες των κειµένων που δηλώνουν πως δέχονται τα γραφεία αυτά και τα προσόντα των ήδη συνεργαζόµενων ή εν δυνάµει συνεργαζόµενων µεταφραστών, όπως αυτά δηλώνονται στις ιστοσελίδες των εξεταζόµενων µεταφραστικών γραφείων. 3. Συλλογή δεδοµένων Τα δεδοµένα της έρευνας αντλήθηκαν αποκλειστικά από το περιεχόµενο ιστοτόπων είκοσι πέντε µεταφραστικών γραφείων που προσφέρουν υπηρεσίες µετάφρασης στην Ελλάδα (Αθήνα: 6, Θεσσαλονίκη: 14, Κοζάνη: 1, Βέροια: 1, Ελλάδα 1 ) και στο εξωτερικό (Ρωσία: 1, Γαλλία: 1). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε χρήση διαδικτυακών εργαλείων και συγκεκριµένα µηχανών αναζήτησης, ελληνικών και ξένων (google, in.gr), µε την εισαγωγή κατάλληλων λέξεων-κλειδιά (µεταφράσεις, µεταφραστικό γραφείο, µεταφραστικά γραφεία). Κριτήριο για την επιλογή των προς διερεύνηση µεταφραστικών γραφείων αποτέλεσαν οι ισοτοπίες (Bouissac 1998: ) των πληροφοριών που παρέχουν στις ιστοσελίδες τους σχετικά µε τις γλώσσες εργασίας, την τυπολογία κειµένων και τα προσόντα των ήδη συνεργαζόµενων ή εν δυνάµει συνεργαζόµενων µεταφραστών τους. 4. Περιγραφή δεδοµένων Γλώσσες Πηγή Οι αριθµοί του παρακάτω πίνακα εκφράζουν τα ποσοστά επί του συνόλου των περιγραφόµενων µεταφραστικών γραφείων που χρησιµοποιούν την αγγλική, τη γαλλική, τη γερµανική, την ισπανική και την ιταλική ως γλώσσες εργασίας. Οι γλώσσες αυτές χρησιµοποιούνται ήδη σε προγράµµατα εκπαίδευσης µεταφραστών τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 1 εν δηλώνεται η έδρα του γραφείου. 2

3 Πίνακας 1. Γλώσσες-πηγή % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 90.91% 72.73% 77.27% 72.73% 72.73% Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ισπανικά Ιταλικά 20.00% 10.00% 0.00% 1 Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, σχεδόν όλα τα γραφεία αναλαµβάνουν τη µετάφραση κειµένων αγγλικής στην ελληνική (90,91 % επί του συνόλου των υπό εξέταση µεταφραστικών γραφείων). Ακολουθούν η γερµανική µε ποσοστό 77,27 % και στη συνέχεια η γαλλική, η ισπανική και η ιταλική µε ποσοστό 72,73 % επί του συνόλου των εξεταζόµενων µεταφραστικών γραφείων Άλλες γλώσσες-πηγή: Ποσοστά µεταφραστικών γραφείων που δηλώνουν πως χρησιµοποιούν ως γλώσσες εργασίας Ελληνική (59,09%), Ολλανδική (54,55%), Ρωσική (54,55%), Ρουµανική (50%), Πορτογαλική (45,45%), Βουλγαρική (45,45%), Τουρκική (45,45%), Αλβανική (40,91%), Σουηδική (40,91%), Πολωνική (36,36%), Σερβική (36,36%), ανέζικη (31,82%), Ουγγρική (31,82%), Αραβική (27,27%), Φινλανδική (27,27%), Κροατική (27,27%), Τσέχικη (27,27%), Σλοβάκικη (18,18%), Κινέζικη (13,64%), Ουκρανική (13,64%), Εσθονική (13,64%), Μακεδονική (13,64%), Ιαπωνική (13,64%), Γεωργιανή (9,09%), Λατινική (9,09%), Λεττονική (9,09%), Λιθουανική (9,09%), Μολδαβική (4,55%), Νορβηγική (31,82%), Αρµενική (4,55%), Εβραϊκή (4,55%), Ελβετική (4,55%), Καζακική (4,55%), Ουζµπεκική (4,55%), Σκοπιανή (4,55%), Σλοβένικη (4,55%), Φιλιππινεζική (4,55%). Όπως φαίνεται και από τα ποσοστά των γλωσσών που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή, υπάρχουν γλώσσες όπως τα ολλανδικά, τα ρώσικα ή τα ρουµάνικα οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά υψηλά ποσοστά ζήτησης στη µεταφραστική αγορά Γλώσσες Στόχος Οι αριθµοί του Πίνακα 2 αντιστοιχούν µε τα ποσοστά των εξεταζόµενων µεταφραστικών γραφείων που αναλαµβάνουν µεταφράσεις προς την αγγλική, τη γαλλική, τη γερµανική, την ισπανική και την ιταλική. Και ως γλώσσες-στόχος, οι γλώσσες που προαναφέρθηκαν χρησιµοποιούνται στα προγράµµατα εκπαίδευσης 2 Οι παράµετροι που αναπτύχθηκαν και περιγράφονται στην εργασία αυτή ακολουθούν την εργασία Κασάπη Ε. (1999) Θεωρία της µετάφρασης, 4 η ενότητα, Χειµερινό εξάµηνο 98-99, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 3

4 µεταφραστών τα οποία προσφέρονται στην Ελλάδα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Πίνακας 2. Γλώσσες-στόχος 70.00% 68.00% 68.18% 66.00% 64.00% 62.00% 60.00% 58.00% 56.00% 54.00% 59.09% 59.09% 59.09% 59.09% 1 Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ισπανικά Ιταλικά Από τα δεδοµένα του Πίνακα 2 φαίνεται πως η αγγλική, και ως γλώσσα-στόχος, αποτελεί αντικείµενο του 68,18% επί του συνόλου των εξεταζόµενων µεταφραστικών γραφείων. Έπονται η γαλλική, η γερµανική, η ισπανική και η ιταλική µε ποσοστό 59,09 % Άλλες γλώσσες-στόχος: Ποσοστά µεταφραστικών γραφείων που δηλώνουν ότι τις χρησιµοποιούν ως γλώσσες-στόχος Ελληνική (95,45%), Ρωσική (50%), Ολλανδική (45,45%), Ρουµανική (45,45%), Τουρκική (45,45%), Βουλγαρική (40,91%), Πορτογαλική (40,91%), Αλβανική (36,36%), Πολωνική (36,36%), Σερβική (36,36%), Σουηδική (36,36%), Νορβηγική (31,82%), Ουγγρική (31,82%), Αραβική (27,27%), Κροατική (27,27%), Τσέχικη (27,27%), Φινλανδική (27,27 %), Σλοβακική (18,18%), Εσθονική (13,64 %), Ιαπωνική (13,64%), Κινεζική (13,64%), Μακεδονική (13,64%), Ουκρανική (13,64%), Γεωργιανή (9,09%), ανέζικη (9,09%), Λατινική (9,09%), Λεττονική (9,09%), Λιθουανική (9,09%), Αρµενική (4,55%), Εβραϊκή (4,55%), Ελβετική (4,55%), Καζακική (4,55%), Μολδαβική (4,55%), Ουζµπεκική (4,55%), Σκοπιανή (4,55%), Σλοβένικη (4,55%), Φιλιππινεζική (4,55%) Κατηγορίες κειµένων που µεταφράζονται από τα υπό εξέταση µεταφραστικά γραφεία 3 Ένα από τα προβλήµατα που παρουσιάστηκε κατά την επεξεργασία των δεδοµένων ήταν ότι τα µεταφραστικά γραφεία δεν ακολουθούν κάποια κοινή ταξινοµία για τις κατηγορίες κειµένων που αναλαµβάνουν να µεταφράσουν αλλά κάθε µεταφραστικό γραφείο δηλώνει αυθαίρετα τύπους κειµένων. Κατά συνέπεια, κρίθηκε σκόπιµη η ταξινόµηση των δεδοµένων αυτών σε τρεις γενικότερες κατηγορίες (Hornby 1998: 29). 1. Λογοτεχνικά 4 : σε ποσοστό 33,33% επί του συνόλου των εξεταζόµενων µεταφραστικών γραφείων. 2. Γενικά ( ηµοσιογραφικά, Γενικά πληροφοριακά, ιαφηµιστικά): σε ποσοστό 76,19% επί του συνόλου των µεταφραστικών γραφείων. 3 Ποσοστά σε σύνολο 21 γραφείων καθώς τα υπόλοιπα 4 δεν αναφέρουν αναλυτικά τις κατηγορίες κειµένων που µεταφράζουν. 4 Αν και αυτό ενδεχοµένως χρειάζεται διεξοδικότερη εξέταση γιατί οι πρακτικές και οι διαδικασίες για τη µετάφραση λογοτεχνικών έργων αφορούν τους εκδοτικούς οίκους. 4

5 3. Ειδικά (Νοµικά, Οικονοµικά, Ιατρικά, Θετικών Επιστηµών, Τεχνολογικά): σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των µεταφραστικών γραφείων Επιθυµητά προσόντα του µεταφραστή 5 Η παρουσίαση αυτού του ενδο-διαδικαστικού (Kalina 2005: ) 6 παράγοντα έχει εµπειρική βάση η οποία προέρχεται από το προτασιακό περιεχόµενο της περιγραφής που τα ίδια τα εξεταζόµενα γραφεία προβάλουν στο διαδίκτυο. Πίνακας 3. ηλωθέντα προσόντα συνεργαζόµενων µεταφραστών Εξειδίκευση 65 % Εµπειρία 50 % Πτυχίο ΑΕΙ 45 % Πτυχίο ΑΕΙ αλλοδαπής 20 % Μεταπτυχιακά στη µετάφραση 15 % Πτυχίο µεταφραστικού τµήµατος 15 % Εµπειρία γλωσσικής κοινότητας 5 % Πτυχίο ξένης φιλολογίας 5 % Από τον Πίνακα 3 µπορούµε να συµπεράνουµε πως τα µεταφραστικά γραφεία διεκδικούν κύρος µέσω της προβολής των γενικών χαρακτηριστικών (Kalina 2005: ) των συνεργατών-µεταφραστών τους. Σηµειώνεται ότι ένα πτυχίο οποιουδήποτε τµήµατος ΑΕΙ φαίνεται να προσδίδει ίσως µεγαλύτερο κύρος στα εξεταζόµενα µεταφραστικά γραφεία από ένα πτυχίο τµήµατος µετάφρασης ή µεταπτυχιακού διπλώµατος στη µετάφραση. 5. Συµπεράσµατα Προτάσεις Από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, φαίνεται πως στη σηµερινή αγορά µετάφρασης ζητούνται πολλά και πιο εξειδικευµένα ζεύγη γλωσσών τα οποία µέχρι στιγµής δεν συµπεριλαµβάνονται στα τρέχοντα προπτυχιακά αλλά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στη µετάφραση. Η εισαγωγή νέων γλωσσών στην εκπαίδευση µεταφραστών είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα γίνει προκειµένου τα προγράµµατα εκπαίδευσης µεταφραστών να µπορέσουν να παρακολουθούν τις µεταβολές στη µεταφραστική αγορά. Η επιλογή των νέων γλωσσών αυτών θα είναι επιτυχής µε την προϋπόθεση να προέρχεται από ευρείες έρευνες αγοράς σε συνάρτηση µε πολιτικοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη την κατεύθυνση και το περιεχόµενο των µεταφραστικών έργων. Το θέµα της θεµατικής εξειδίκευσης των µεταφραστών, παρά το γεγονός ότι τα προγράµµατα εκπαίδευσης µεταφραστών προσφέρουν µαθήµατα µετάφρασης ειδικών κειµένων, παραµένει ανοιχτό δεδοµένου του γεγονότος ότι στο σύνολο τους τα εξεταζόµενα µεταφραστικά γραφεία δηλώνουν πως αναλαµβάνουν µεταφράσεις ειδικών κειµένων που το θέµα τους υπερβαίνει το πλαίσιο των προσφεροµένων µαθηµάτων. Στον τοµέα αυτό τα πανεπιστήµια διαθέτουν το πλεονέκτηµα της επιδοτούµενης πρακτικής σε προπτυχιακό επίπεδο και της πρακτικής γενικότερα σε µεταπτυχιακό επίπεδο. 5 Βάσει των δηλώσεων 20 εκ των 25 γραφείων. 6 Ευχαριστώ την αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ, Ε.Κασάπη για τις βιβλιογραφικές πηγές που µου παρείχε, καθώς και για τις πολύ χρήσιµες παρατηρήσεις της κατά τη συγγραφή της παρούσας παρουσίασης. 5

6 Βιβλιογραφία Aulaint. (2005). Translator training and modern market demands Bouissac P. (1998). Encyclopedia of semiotics New York: Oxford University Press Kalina S. (2005). Quality assurance for interpreting processes in Μeta vol. 50 (2005)2, (Special Edition, Hanne Lee-Janke ed.), Κακούρη Μ. (1998). Ελληνικές και ξένες πηγές πληροφόρησης : σηµειώσεις για τους σπουδαστές του Β εξαµήνου. Θεσσαλονίκη, ΤΕΊ Θεσσαλονίκης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Θεσσαλονίκη: Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας. Κασάπη Ε. (1999) Θεωρία της µετάφρασης, 4 η ενότητα, Χειµερινό εξάµηνο 98-99, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Kiraly D. (2005). Project-Based learning: A case for situated translation in Meta vol.50, Pym, A. (1998). On the market as a factor in the training of translators. Snell-Hornby M. (1988). Translation studies, An integrated approach. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 29. 6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2

Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 Έρευνα για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Αγνή Σιούλα 1 και Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 2 1 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Λαρεντζάκη Στρατηγικός σχεδιασµός ιστοσελίδας οργανισµού πληροφόρησης Επιβλέπων Καθηγητής ρ. αµιανός Π. Σακάς Χανιά Σεπτέµβριος 2014 1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The starting point in my speculation about the kind of texts mostly translated by translators

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων»

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ερευνητική Οµάδα: ρ. Πρόδροµος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας ρ. Γεώργιος Λάππας Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το τµήµα του συγκεκριµένου τεύχους του ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA θα

Αυτό το τµήµα του συγκεκριµένου τεύχους του ΓΡΑΜΜΑ/GRAMMA θα Εισαγωγή: H διερµηνεία και η µετάφραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση [ ] δε θα πρέπει να ξεχνά [κανείς] ότι οι γλωσσικές ανταλλαγές, αυτές οι κατ εξοχήν σχέσεις επικοινωνίας, είναι επίσης σχέσεις συµβολικής εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2014 2 Εισαγωγικό σημείωμα Το Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (Customer

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Βάγιας ηµήτριος (311)

Βάγιας ηµήτριος (311) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Θεωρητική Μελέτη του Asterisk αναφορικά µε τα πρωτόκολλα VOIP και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 1 11 Δημιουργία και εξέλιξη της Παιδαγωγικής Ορολογίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια μελέτη πάνω στη δημιουργία και εξέλιξη της παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Third Party Logistics web presence: the case of Greece Dimitris Folinas

Third Party Logistics web presence: the case of Greece Dimitris Folinas Third Party Logistics web presence: the case of Greece Dimitris Folinas Department of Logistics, Alexander TEI of Thessaloniki, Greece dfolinas@gmail.com Abstract This study investigates the extent to

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010

Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Ιανουάριος 2011 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Επιβλέπουσα: ΖΩΖΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα