ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ. Αιγαιακές Σπουδές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ. Αιγαιακές Σπουδές"

Transcript

1 ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ Αιγαιακές Σπουδές Οι Αιγαιακές Σπουδές, το περιοδικό του Αιγέα Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας, δέχονται μελέτες οι οποίες αναδεικνύουν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με στόχο τη διαφώτιση, εξήγηση ή/και κατανόηση της Προϊστορίας και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Αιγαίο και τις γειτονικές του περιοχές. Οι μελέτες μπορούν να εστιάζουν σε θέματα όπως οι κοινωνικές σχέσεις και δομές, οι οικονομικές πρακτικές, οι πολιτικοί θεσμοί, η ιδεολογία και οι αντιλήψεις. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι διεπιστημονικές συμβολές, καθώς και οι μελέτες ανάδειξης και διαχείρισης της προϊστορικής κληρονομιάς. Μελέτες οι οποίες δημοσιεύουν για πρώτη φορά αρχαιολογικά κατάλοιπα σε ιδιωτική ή δημόσια συλλογή η οποία έχει δημιουργηθεί μετά την 30η Δεκεμβρίου 1973 γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τεκμηριώνουν επαρκώς τη νόμιμη εξαγωγή των σχετικών αντικειμένων από τη χώρα προέλευσής τους. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που το άρθρο στοχεύει στην κατάδειξη της απώλειας του αρχαιολογικού πλαισίου (context) των αντικειμένων που παρουσιάζει. Τμήμα του περιοδικού των Αιγαιακών Σπουδών αποτελούν οι Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες. Δεκτές γίνονται κριτικές αξιολογήσεις μελετών με γνωστικό αντικείμενο την αιγαιακή και κυπριακή προϊστορική αρχαιολογία, καθώς και σχετιζόμενα προς αυτές ερευνητικά πεδία (π.χ. περιβαλλοντική αρχαιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ). Βιβλιοκρισίες μπορούν να πραγματοποιήσουν τα μέλη και οι φίλοι του Αιγέα, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Βιβλιοκρισιών της Εταιρείας. Γίνονται δεκτά κείμενα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τα οποία, αρχικά, θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον επίσημο δικτυακό τόπο του Αιγέα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί και η έντυπη έκδοσή τους στις Αιγαιακές Σπουδές. [1]

2 Οδηγίες υποβολής μελετών Διαδικασία και προγραμματισμός δημοσίευσης 1. Αρχικός έλεγχος μελέτης Όλα τα άρθρα αξιολογούνται από τον επικεφαλής ή άλλο μέλος της εκδοτικής ομάδας, ώστε να πιστοποιηθεί ότι η μελέτη εντάσσεται στη θεματική του περιοδικού και ακολουθεί τις οδηγίες προετοιμασίας του δοκιμίου. 2. Ανώνυμη αξιολόγηση Όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα υποβάλλονται σε διπλή ανώνυμη αξιολόγηση. Αξιολογητές είναι μέλη του Αιγέα ή άλλοι ερευνητές με δημοσιευμένο έργο στο αντικείμενο της μελέτης που έχει υποβληθεί. Μόνο ο ένας από τους δύο κριτές είναι δυνατόν να ανήκει στην εκδοτική ομάδα. Σε περίπτωση συμφωνίας, η απόφαση των αξιολογητών είναι απολύτως δεσμευτική. Σε περίπτωση διχογνωμίας ο επικεφαλής ή μέλος της εκδοτικής ομάδας λειτουργεί ως τρίτος αξιολογητής. 3. Διορθώσεις/συμπληρώσεις Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, η εκδοτική ομάδα ορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι όποιες απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις από τους συγγραφείς. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν να γίνουν εκτενείς διορθώσεις στο κείμενο, ενώ ελέγχεται και η καταλληλότητα των εικόνων για δημοσίευση. 4. Σελιδοποίηση Tο διορθωμένο δοκίμιο υποβάλλεται για να σελιδοποιηθεί και να αποσταλεί ως τελικό δοκίμιο στους συγγραφείς για τελικές παρατηρήσεις. Στο στάδιο αυτό επιτρέπονται μόνο τυπογραφικές/ορθογραφικές διορθώσεις. 5. Ψηφιακή προδημοσίευση Μετά και την ολοκλήρωση των τελικών διορθώσεων το άρθρο αναρτάται στην ολοκληρωμένη και τελική του μορφή στον ιστότοπο του Αιγέα, ως αρχείο PDF. Το άρθρο θεωρείται δημοσιευμένο και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση άλλων μελετών. 6. Τελική έντυπη δημοσίευση Τα άρθρα συγκεντρώνονται σε ετήσιο τόμο και χωρίς καμία αλλαγή ή τροποποίηση δημοσιεύονται στην τελική τους, έντυπη, μορφή. Σημείωση Οι εργασίες δημοσίευσης των μελετών που υποβάλλονται ακολουθούν απόλυτη χρονική προτεραιότητα για κάθε στάδιο εργασιών της κάθε μελέτης. Προετοιμασία δοκιμίων Η προετοιμασία της μελέτης και η υποβολή της γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά. Κείμενο Το κείμενο υποβάλλεται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. Η έκτασή του πρέπει να είναι περίπου λέξεις, συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας. [2]

3 Συντομότερες συμβολές είναι απολύτως δεκτές. Συμβολές σημαντικά εκτενέστερες του παραπάνω ορίου θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την εκδοτική ομάδα. Το κυρίως κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη λέξεων και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και από 5-10 λέξειςκλειδιά. Σε περίπτωση αδυναμίας των συγγραφέων, την μετάφραση της περίληψης αναλαμβάνει η εκδοτική ομάδα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε PC με με λειτουργικό πρόγραμμα Windows είτε σε Apple και Mac OS, σε Microsoft Word ή στον επεξεργαστή κειμένου του Οpen Office και αποθηκευμένο σε αρχείο μορφής Word Document (με κατάληξη.doc ή.docx). Πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέως διαδεδομένη γραμματοσειρά Unicode (π.χ. Arial, Athena, Calibri, Cambria, Courier, Gentium, KadmosU, Lucida Grande, Times New Roman, Verdana) και να αποφεύγονται οι υπόλοιπες γραμματοσειρές, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα του κειμένου από όλα τα μέλη της εκδοτικής ομάδας. Οι συγγραφείς παρακαλούνται, αν είναι δυνατόν, να υποβάλλουν και αρχείο PDF ώστε να διατηρούνται ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου σε μεταγραφές κειμένων αρχαίων γλωσσών). Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά μεγέθους 12 points (pt), μονό διάστιχο, στοιχισμένο αριστερά. Μεταξύ παραγράφων αφήνεται μία κενή γραμμή πατώντας Enter και όχι με εντολή μορφοποίησης παραγράφου. Δεν πρέπει να τοποθετούνται εσοχές στην πρώτη γραμμή της παραγράφου. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να αποφεύγονται οι εντολές μορφοποίησης του κειμένου. Τίτλοι: Ο τίτλος του άρθρου γράφεται με έντονα γράμματα και υπογραμμίζεται. Οι τίτλοι κεφαλαίων γράφονται με έντονα γράμματα. Οι τίτλοι υποκεφαλαίων με πλάγια: Τίτλος Κεφάλαιο Υποκεφάλαιο Υποσημειώσεις: Οι υποσημειώσεις επιτρέπονται είτε για βιβλιογραφικές παραπομπές (βλ. παρακάτω αναλυτικές οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφίας), είτε για σχόλια σύντομα και απολύτως απαραίτητα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο κυρίως κείμενο. Οι ευχαριστίες τοποθετούνται ως πρώτη υποσημείωση στον τίτλο της μελέτης, με ιδιαίτερη σήμανση αστερίσκου αντί αρίθμησης. Ορθογραφία: Σε ζητήματα ορθογραφίας και γενικά χρήσης της γλώσσας οι συγγραφείς ακολουθούν τη γραμματική και το συντακτικό της τυπικής νεοελληνικής δημοτικής γλώσσας συμπεριλαμβανομένων και λέξεων, εκφράσεων και ιδίως όρων που έχουν καθιερωθεί σε λογιότερη μορφή. Στα αγγλικά κείμενα οι συγγραφείς μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές ορθογραφίες (π.χ. βρετανική, αμερικανική, αυστραλιανή), αρκεί να είναι συνεπείς στη χρήση τους. [3]

4 Π.χ. για την αμερικανική ορθογραφία το περιοδικό Hesperia συστήνει το Chicago Manual of Style, (τελευταία έκδοση), University of Chicago Press. Μολονότι το προσωπικό ύφος γραφής είναι απολύτως σεβαστό, τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα με τρόπο σαφή και αντιληπτό από την πλειονότητα των ενδιαφερομένων αναγνωστών. Π.χ. εξειδικευμένοι όροι ή εκφράσεις συγκεκριμένων επιστημολογικών υποδειγμάτων ή επιστημονικών εξειδικεύσεων θα πρέπει να επεξηγούνται. Σε περίπτωση που το κείμενο είναι γραμμένο σε άλλη γλώσσα από τη μητρική γλώσσα των συγγραφέων, τότε είναι ευθύνη των τελευταίων να ελεγχθεί από αναγνώστη με την αντίστοιχη μητρική γλώσσα. Η εκδοτική ομάδα έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες για γλωσσικές διορθώσεις και κυρίως ελέγχει το τελικό δοκίμιο. Ο εκάστοτε γλωσσικός επιμελητής πρέπει να αναφέρεται στις ευχαριστίες. Τα ελληνικά κύρια ονόματα, συμπεριλαμβανομένων και των τοπωνυμίων μεταγράφονται στα Αγγλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου, χωρίς όμως σημεία μακρότητας στα φωνήεντα: Π.χ. Αγία Τριάδα Agia Triada (και όχι Haghia Triadha), Μακρύγιαλος Makrygialos (και όχι Makriyalos). Προτιμώνται επίσης οι κοινά αποδεκτές απόδοσεις τοπωνυμίων και ονομάτων προσώπων στην Ελληνική ή Αγγλική αντίστοιχα. Π.χ. Λονδίνο και όχι Λόντον ή London, Athens κι όχι Athena ή Athina ή Athenae, Thebes και όχι Theva ή Theba (σε αγγλικά κείμενα). Πρόσωπα ή συγγραφείς της αρχαιότητας σε αγγλικά κείμενα γράφονται σύμφωνα με τους κανόνες των εκδόσεων Loeb του Harvard University Press (http://en.wikipedia.org/wiki/loeb_classical_library). Π.χ. Plato και όχι Platon, Herodotus και όχι Herodotos. Για θέσεις όπου έχουν βρεθεί πινακίδες γραμμικής γραφής χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες συντομογραφίες: H[agia]T[riada], KN[ossos], KH[ania], PH[aistos], PY[los], MY[cenae], TI[ryns] MI[dea], A[yios]V[asileios], EL[eusis], KREUS[is], TH[ebes], GLA, ORCH[omenos], MED[eon], DI[mini],VO[los]. Βιβλιογραφία Οι παραπομπές ακολουθούν το «σύστημα Harvard» αλλά τοποθετούνται στις υποσημειώσεις, ενώ ο κατάλογος βιβλιογραφίας παρατίθεται στο τέλος του κειμένου. Οι παραπομπές έχουν την εξής μορφή: Παραπομπές σε υποσημείωση: Γράφετε το συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης. Το όνομα του συγγραφέα γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς εξαίρεση και ασχέτως αν το έργο στo οποίο παραπέμπετε είναι στα Ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα η οποία δεν γράφεται με λατινικό αλφάβητο (π.χ. γλώσσες με κυριλλικό αλφάβητο). Μη χρησιμοποιείτε κόμμα: 5 Tsountas Ο συγγραφέας αναγράφεται στην υποσημείωση ακόμη και όταν αναφέρεται στο κυρίως κείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση τα ελληνικά ονόματα [4]

5 αναγράφονται με εληνικούς χαρακτήρες στα ελληνικά κείμενα, αλλά στην υποσημείωση αναγράφονται πάλι με λατινικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε άνω κάτω τελεία ανάμεσα στο έτος δημοσίευσης και στη σελίδα/σελίδες: O Renfrew 11 αναφέρει Renfrew 1972: O Ντούμας 5 υποστηρίζει... 5 Doumas 1977: 79 Γράφετε πολλαπλές παραπομπές σε αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα και χρησιμοποιείτε άνω τελεία για να τις διαχωρίσετε στα Ελληνικά κείμενα και semicolon στα Αγγλικά: Alexiou 2002 Hallager Ή Alexiou 2002; Hallager Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε ζητήματα ιστορίας της έρευνας ή χρονικής διαδοχής ανασκαφικών εργασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να τοποθετηθούν οι παραπομπές σύμφωνα με το έτος έκδοσης των έργων και όχι με βάση το όνομα του συγγραφέα: The excavations at Mycenae Schliemann 1878; Mylonas 1972 Μην επαναλαμβάνετε το όνομα του συγγραφέα σε συνεχόμενη παραπομπή άλλης δημοσίευσής του: 8 Hood 1971: : 30-35, Χρησιμοποιήστε a, b, c κτλ., όταν έχετε διαφορετικές δημοσιεύσεις του ίδιου συγγραφέα, οι οποίες έχουν εκδοθεί την ίδια χρονιά: 21 Hallager 1988a 1988b 1988c. Για δύο συγγραφείς χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το σύμβολο & (ampersand): 33 Soles & Davaras 1996: 200. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη et al. για περισσότερους από δύο συγγραφείς ή επιμελητές: 46 Cadogan et al. 1993: 23. Όταν χρησιμοποιείτε έργο σε δεύτερη έκδοση ή σε μετάφραση αναγράφετε το έτος της συγκεκριμένης έκδοσης ή της μετάφρασης και κατόπιν το έτος της αρχικής ή πρωτότυπης έκδοσης σε τετράγωνες αγκύλες: 16 Pendlebury 1963 [1939]: Μη χρησιμοποιείτε κόμμα όταν η εικόνα ή τα αντικείμενα που αριθμείτε βρίσκονται στην ίδια σελίδα όπου κάνετε την παραπομπή: 39 Coldstream & Huxley 1972: 134 pl. 35 nos. 54 & 55. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναγράφονται μόνο στην υποσημείωση, ενώ δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα αναγράφονται συντομογραφικά το όνομα του συγγραφέα και ο τίτλος του έργου και στη συνέχεια ο αριθμός βιβλίου, κεφαλαίου, παραγράφου, στίχου ή ό,τι από τα στοιχεία αυτά είναι κατάλληλο κατά περίπτωση. Για τους Έλληνες συγγραφείς σε ελληνικά κείμενα χρησιμοποιήστε τις συντομογραφίες του λεξικού του Δημητράκου. Για τους Έλληνες συγγραφείς σε αγγλικά κείμενα ακολουθείστε την τελευταία έκδοση του Oxford Classical Dictionary. Για τους Λατίνους συγγραφείς ακολουθήστε το Oxford Latin Dictionary. Αποφεύγετε τη ρωμαϊκή αρίθμηση: 54 Hom., Od. 2.4 (ή Ομ., Οδ. 2.4 για ελληνικά κείμενα); Cic., Phil [5]

6 Οι παραπομπές σε corpora επιγραφών (π.χ. IG, SEG), πινακίδων γραμμικών γραφών (COMIK, GORILA, KT5, PON IV, PTT, TITHEMY, κτλ.) και σφραγίδων (CMS) αναγράφονται επίσης συντομογραφικά και μόνο στην υποσημείωση. Αποφεύγετε τη ρωμαϊκή αρίθμηση: 29 CMS 5 suppl. 1A 137 IG 12.5 (1), no Σημείωση: Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται συντομογραφίες όπως ό.π., ibid. eadem, idem κλπ. Κατάλογος βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου: Το όνομα του συγγραφέα αναγράφεται υποχρεωτικά με λατινικούς χαρακτήρες. Στις περιπτώσεις όπου ο τίτλος της βιβλιογραφίας είναι στα Ελληνικά ή άλλη γλώσσα που δε χρησιμοποιεί το λατινικό (π.χ. κυριλλικό) αλφάβητο, το επώνυμο του συγγραφέα γράφεται αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες μέσα σε τετράγωνες αγκύλες. Στη συνέχεια αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ονόματός του στη γλώσσα και το αλφάβητο της δημοσίευσης. Για τη μεταγραφή ακολουθείται η συνηθέστερη και πλέον αναγνωρίσιμη μεταγραφή για κάθε συγγραφέα, π.χ. Χαμηλάκης Hamilakis, αλλιώς ακολουθούνται οι κανόνες της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου, χωρίς όμως σημεία μακρότητας επάνω στα φωνήεντα: π.χ. Μυλωνάς Mylonas. Ο υπόλοιπος τίτλος γράφεται στη γλώσσα και το αλφάβητο της αρχικής δημοσίευσης: Βιβλία: Evans, A.J The palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos, Volume 1, London. Blegen, C.W. & M. Rawson The palace of Nestor at Pylos in western Messenia, volume 1: The buildings and their contents (2 vols), Princeton. [Mylonas] Μυλωνάς, Γ Ο Ταφικός Κύκλος Β των Μυκηνών (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 73), Αθήνα. Εκδόσεις με επιμελητές: Εφόσον παραπέμπετε σε ολόκληρη την έκδοση, χρησιμοποιήστε ed. και eds για αγγλικές εκδόσεις ή επιμ. για ελληνικές εκδόσεις ή τις αντίστοιχες συντομογραφίες για εκδόσεις σε άλλες γλώσσες (για μεμονωμένες συμβολές σε εκδόσεις με επιμελητές δείτε τη χρήση ed./eds παρακάτω): [Karetsou] Καρέτσου, Α. (επιμ.) Κρήτη Αίγυπτος. Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών (Mελέτες), Αθήνα. Appadurai, A. (ed.) The social life of things: commodities in cultural perspective, Cambridge. Βιβλίο σε δεύτερη, τρίτη κλπ έκδοση: Tο έτος πρώτης έκδοσης αναφέρεται μέσα σε τετράγωνες αγκύλες, π.χ. Pendlebury, J.D.S [1939]. The archaeology of Crete: an introduction, New York. [6]

7 Μεταφράσεις: Οι μεταφράσεις κατά το δυνατόν αποφεύγονται. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αναφέρεται το έτος πρώτης έκδοσης στην αρχική γλώσσα μέσα σε τετράγωνες αγκύλες και ο μεταφραστής σε παρένθεση. Π.χ. Foucault, M [1976]. The history of sexuality, volume I: an introduction (Translated by R. Hurley), New York. Άρθρα: Schoep, I Social and political organisation on Crete in the Proto-Palatial Period, JMA 15.1: Caskey, J.L Excavations at Lerna, 1957, Hesperia 27: Συμμετοχές σε βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων: Χρησιμοποιείτε ed./eds για αγγλικές εκδόσεις ή επιμ. για ελληνικές εκδόσεις ή τις αντίστοιχες συντομογραφίες για εκδόσεις σε άλλες γλώσσες: Popham, M.R An east Cretan Late Minoan IA vase at Knossos, in G. Cadogan, E. Hatzaki & A. Vasilakis (eds), Knossos: palace, city, state. Proceedings of the conference in Ηerakleion organised by the BSA and the 23rd Ephoria of Prehistoric and Classical Antiquities of Herakleion, in November 2000, for the centenary of Sir Arthur Evans s excavations at Knossos (BSA Studies 12), London: Belli, P The Early Hypogaeum at Knossos: some hints for future investigations, in P.P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur & W.-D. Niemeier (eds), Meletemata: Studies in Aegean archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th Year (Aegaeum 20), Liège & Austin: [Tzachili] Τζαχίλη, Ι Αιγυπτιακές και μινωικές ενδυμασίες: πολιτισμικές διαφορές και συμπληρωματικότητα, στο Α. Καρέτσου (επιμ.), Κρήτη Αίγυπτος. Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών (Μελέτες), Αθήνα: Βιβλιοκρισίες: Momigliano, N Review of J.A. MacGillivray, Knossos: pottery groups of the Old Palace period (London 1999), The Classical Review 50: Διδακτορικές Διατριβές: Van de Moortel, A The transition from the Protopalatial to the Neopalatial society in south-central Crete: a ceramic perspective, Ph.D. Thesis, Bryn Mawr College. Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις: Galanakis, Y The new Aegean world gallery in the redeveloped Ashmolean Museum, επίσκεψη Σημειώσεις: Στη βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου δεν πρέπει να αναφέρονται έργα της κλασικής ή μεσαιωνικής γραμματείας (π.χ. Παυσανίας, Θουκυδίδης κλπ). Αυτά αναφέρονται συντομογραφικά μόνο εντός του κυρίως κειμένου (βλ. παραπάνω). [7]

8 Στους τίτλους βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου πρέπει να αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς και οι επιμελητές ονομαστικά, ανεξαρτήτως του αριθμού τους. Η συντομογραφία et al. χρησιμοποιείται μόνο στις υποσημειώσεις του κυρίως κειμένου. Για τις συντομογραφίες των περιοδικών ή των σειρών (π.χ. Studies in Mediterranean Archaeology, σειρά συνεδρίων Σουηδικού Ινστιτούτου Αθήνας ή Ρώμης) ακολουθήστε τις οδηγίες του American Journal of Archaeology, με εξαίρεση τα ελληνικά περιοδικά, για τα οποία χρησιμοποιούνται οι συνήθεις συντομογραφίες π.χ. ΠΑΕ και όχι Prakt, ΑΔ και όχι ArchDelt. Εικόνες Καταρχήν οι συγγραφείς είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των πιθανών πνευματικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής και δημοσίευσης των εικόνων των μελετών τους. Γίνονται δεκτές και έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, ωστόσο η έγχρωμη εκτύπωσή τους εξαρτάται από τον εκάστοτε προϋπολογισμό δαπανών του κάθε τόμου του περιοδικού. Στην προδημοσίευση των άρθρων στον ιστότοπο του Αιγέα τοποθετούνται οι έγχρωμες εικόνες. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 13 εκ.μ. 18 εκ.μ. (7 5 ) και ανάλυση 350 dpi και να είναι αποθηκευμένες ως αρχεία TIFF. Τα γραμμικά σχέδια πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 13 εκ.μ 18 εκ.μ. (7 5 ) και ανάλυση 1200 dpi και να είναι αποθηκευμένα ως αρχεία TIFF. Για εναλλακτικούς τύπους αρχείων (π.χ. ανυσματικά σχέδια EPS), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εκδοτική ομάδα. Πίνακες Οι πίνακες υποβάλλονται αποκλειστικά σε αρχείο μορφής υπολογιστικού φύλλου (Microsoft Excel ή αντίστοιχο του Open Office) με κατάληξη.xls ή.xlsx Θα πρέπει να έχουν όσο γίνεται λιγότερες εντολές μορφοποίησης. Υποβολή δοκιμίου Tα δοκίμια (κείμενο και εικόνες) αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ή σε κάποιο μέλος της εκδοτικής ομάδας. Οι συγγραφείς παραδίδουν τα εξής αρχεία: Κυρίως κείμενο, λεζάντες εικόνων, βιβλιογραφία και περίληψη ως εξής: authorname_txt.doc, authorname_capt.doc[x], authorname_biblio.doc[x], authorname_abst.doc[x]. Oι εικόνες υποβάλλονται ως ιδιαίτερα αρχεία (π.χ. authorname_fig_1.tif[f] και σε καμμία περίπτωση ενσωματωμένες σε κείμενο ή σε παρουσίαση Powerpoint (βλ. παραπάνω λεπτομερείς οδηγίες). Υποβολή βιβλιοκρισιών Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν βιβλιοκρισία μπορούν να στείλουν ένα στη διεύθυνση ή σε κάποιο μέλος της εκδοτικής ομάδας. [8]

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ( Τρόπος γραφής & Διαδικαστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Σ. Τµήµατος αρ. 3, 23/6/2011)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Σ. Τµήµατος αρ. 3, 23/6/2011) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Σ. Τµήµατος αρ. 3, 23/6/2011) 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1. Τα θέµατα των πτυχιακών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ Η Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί µια πτυχιακή εργασία, µε σκοπό τησύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα µαθήµατα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1η/17.09.2003 απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 1. Σκοπός και Σημασία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Μ.Σ.: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημιουργική Γραφή Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 2 1.

Διαβάστε περισσότερα