Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων κατώτατων ορίων εργασίας Γ.α. Η αρχή της επικουρικότητας των ρυθμίσεων κρατικής προέλευσης σε σχέση με τις ρυθμίσεις των Συλλογικών συμβάσεων Εργασίας Γ.β. Η αρχή της υπεροχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η αρχή της εύνοιας η οποία απορρέει από την θεμελιώδη για το εργατικό δίκαιο αρχή της προστασίας Γ.γ. Η αρχή της τάξεως Δ. Ο προσδιορισμός της ευνοικότητας Ε. Σχέση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με το κρατικό δίκαιο ΣΤ. Σχέση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ζ. Σχέση συλλογικής σύμβασης εργασίας με διαιτητική απόφαση Η. Σχέση συλλογικής σύμβασης εργασίας με κανονισμό εργασίας Θ. Σχέση συλλογικής σύμβασης εργασίας με ατομική σύμβαση εργασίας Ι. Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Άρθρο

2 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 2 Άρθρο Άρθρο Δέσμευση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 72

3 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 3 Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Σ έναν τόσο ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής ζωής, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις, η ρύθμιση των κατώτατων ορίων προστασίας των εργαζομένων έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο για την κοινωνική τάξη και ομαλότητα αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου η οποία κατοχυρώνεται ρητά τόσο από το Σύνταγμα (άρθρο 2 παρ. 1) «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», (άρθρο 5 παρ. 1) «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη όσο και από διεθνείς συνθήκες, η σημαντικότερη των οποίων είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Από τη στιγμή που η διαπραγματευτική δύναμη του μεμονωμένου εργαζομένου είναι κατά τεκμήριο πολύ άνιση σε σχέση με αυτήν του εργοδότη, το εργατικό δίκαιο χρησιμοποιεί, για να θεραπεύσει την ανισότητα αυτήν, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση της συλλογικής δράσης των εργαζομένων και δίνει μεγάλη ισχύ στον

4 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 4 επαγγελματικό νομοθέτη, δηλαδή στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, πολλές φορές ακόμη και μεγαλύτερη από εκείνη του κρατικού νομοθέτη. Με άλλα λόγια, παρ όλο που ο νομοθέτης του Κράτους είναι ο πρωταρχικός φορέας για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων εν γένει, κατοχυρώνεται παράλληλα ο θεσμός της συλλογικής αυτονομίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, θέτοντας φραγμό στην παντοδυναμία του. Με τη διεύρυνση του νόμιμου αντικειμένου των συλλογικών συμβάσεων (άρθρο 2 του νόμου 1876/90) και τον κανόνα της επικουρικότητας της κρατικής ρύθμισης (άρθρο 7 παρ. 3 του ίδιου νόμου) σε συνδυασμό με την κατοχύρωση της συλλογικής αυτονομίας από το Σύνταγμα, υπάρχει για τους όρους εργασίας ένα τεκμήριο υπέρ της συλλογικής αυτονομίας για τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο ρύθμισής της 1. Επομένως, εάν αναγνωριστεί στον κρατικό νομοθέτη η εξουσία ρύθμισης κάθε είδους όρων εργασίας, ακόμα και εκείνων που αποτελούν κλασικό αντικείμενο ρύθμισης των συλλογικών συμβάσεων, τότε η συλλογική αυτονομία μένει κενή περιεχομένου 2. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται από τη μία πλευρά η αυθαιρεσία των εργοδοτών και από την άλλη τυχόν υπερβολικός παρεμβατισμός του κρατικού νομοθέτη, ο 1 Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 4 επ. 2 Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, σελ 46

5 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 5 οποίος μπορεί, επικαλούμενος λόγους εθνικού συμφέροντος ή εθνικής ασφάλειας, να δημιουργήσει ασφυκτικά πλαίσια ελέγχου και παρεμβάσεων με αποτέλεσμα να εμποδίζουν εν τέλει την έκφραση της συλλογικής αυτονομίας και της συμβατικής ελευθερίας. Ανακύπτουν επομένως πολλά προβλήματα τήρησης ισορροπιών, τα οποία βρίσκουν ευκολότερα τη λύση τους όταν ο κρατικός νομοθέτης αφήνει ελεύθερο το πεδίο δράσης στις οργανώσεις των εργαζομένων και εργοδοτών, οι οποίοι σε τελική ανάλυση γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα, τις σχέσεις τους και τις πιο πρόσφορες λύσεις, και επεμβαίνει συμπληρωματικά, μόνο στις πάγιες περιπτώσεις, που οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δε μπορούν να γίνουν ή δεν αποδίδουν. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε υπηρεσία του Κράτους στο αντικείμενο αυτό του εργατικού δικαίου μόνο βλαπτική μπορεί να είναι τόσο για τα άτομα όσο και για την οικονομία και την κοινωνία εν γένει. Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι βασικό όρο ώστε να μπορέσει η συλλογική αυτονομία να λειτουργήσει συνιστά η επικουρικότητα και όχι η αποκλειστικότητα της κρατικής ρύθμισης 3. 3 Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, σελ

6 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 6 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. Οι διαμορφωτικοί παράγοντες, που σχετίζονται με τη ρύθμιση των κατώτατων ορίων προστασίας της εργασίας, κατά σειρά από τον ιεραρχικά ανώτερο προς τον ιεραρχικά υποδεέστερο είναι το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, η κοινή εργατική νομοθεσία (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), οι Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι σχετικές Διαιτητικές Αποφάσεις, ο κανονισμός εργασίας, η πρακτική της εκμεταλλεύσεως, η εγκύκλιος του εργοδότη, οι γενικοί όροι εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Μεταξύ των πηγών αυτών του εργατικού δικαίου υπάρχει ιεραρχική αλληλουχία 4. Βασικό χαρακτηριστικό της ατομικής εργασιακής σχέσης συνιστά το ότι οι όροι εργασίας διαμορφώνονται συγχρόνως από πλείονες πηγές του εργατικού δικαίου. Όταν οι διαφορετικής προέλευσης όροι εργασίας ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα, τότε οι όροι αυτοί εφαρμόζονται παράλληλα. Όταν όμως οι διαφορετικής προέλευσης όροι εργασίας ρυθμίζουν όμοια θέματα, τότε συγκρούονται μεταξύ τους και ανακύπτει το 4 Γ. Λεβέντης, Η μεταβολή των όρων συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, σελ 22

7 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 7 πρόβλημα με ποιόν τρόπο θα συσχετιστούν και ποια ρύθμιση εν τέλει θα επικρατήσει 5. Αναλυτικά, όσον αφορά τον καθένα από τους παραπάνω διαμορφωτικούς παράγοντες μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Α. Το Σύνταγμα, αναφορικά με το θέμα που μας ενδιαφέρει θεσπίζει την θεμελιώδη για το εργατικό δίκαιο αρχή της συλλογικής αυτονομίας (άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος). Συγκεκριμένα, κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ελεύθερης οργάνωσης και λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης «το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου». Συνεπώς, με την κατοχύρωση της συλλογικής αυτονομίας ο κρατικός νομοθέτης οφείλει να παραχωρήσει στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών έναν ελάχιστο ρυθμιστικό χώρο ώστε οι εργασιακές σχέσεις να ρυθμίζονται αυτόνομα απ αυτούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εάν δεν υπήρχε η συλλογική αυτονομία, δεν θα μπορούσε η συνδικαλιστική ελευθερία ως δικαίωμα αλλά και ως θεσμός να 5 Γ. Λεβέντης, Η μεταβολή των όρων συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, σελ 18

8 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 8 λειτουργήσει γιατί χωρίς ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και κατ επέκταση χωρίς ελεύθερο καθορισμό των όρων εργασίας η συνδικαλιστική ελευθερία θα έμενε κενό γράμμα. Επομένως, η επικουρικότητα της κρατικής ρύθμισης συνιστά μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για να είναι δυνατή η λειτουργία της συλλογικής αυτονομίας 6. Συνεπώς, η διάταξη αυτή κατοχυρώνει ρητά την θετική συνδικαλιστική ελευθερία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύει την αρνητική έκφανση της ελευθερίας αυτής, δηλαδή την ελευθερία του μη συνδικαλίζεσθαι. Συγχρόνως, με το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει την άμεση ρυθμιστική εξουσία, ανατίθεται η ρύθμιση των κατώτατων ορίων προστασίας, όπως και γενικότερα των εργασιακών θεμάτων από κοινού στους φορείς της κρατικής εξουσίας και στους φορείς της αυτόνομης κανονιστικής εξουσίας, δηλαδή τους εκπροσώπους των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών «με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, εάν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που προβλέπει η 6 Γ. Λεβέντης, Συλλογική αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο εργατικό δίκαιο και Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, σ. 46

9 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 9 διαιτησία 7. Η αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του πολιτειακού νομοθέτη ανακύπτει μόνο όταν οι οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών δεν είναι σε θέση ν ασκήσουν την αυτόνομη κανονιστική εξουσία που τους αναθέτει το Σύνταγμα ή η ανάγκη προστασίας μεμονωμένων εργαζομένων ή κάποιος λόγος δημόσιου συμφέροντος 8. Όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος έχουν υποστηριχθεί τρεις απόψεις τις οποίες παραθέτουμε και αναπτύσσουμε αμέσως παρακάτω: Α) Η πρώτη άποψη βασίζεται στο γράμμα του Συντάγματος. Κατά την άποψη αυτή κύριος ρυθμιστικός φορέας των όρων εργασίας είναι το Κράτος, ενώ η ρυθμιστική εξουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει καθαρά επικουρικό και παρεπόμενο χαρακτήρα. Η ερμηνεία αυτή του άρθρου 22 παρ. 2 δε μπορεί να γίνει δεκτή διότι έρχεται σε αντίθεση με το συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό της συλλογικής αυτονομίας. Β) Σύμφωνα με την άποψη αυτή, την οποία υποστηρίζει ο Α. Καρακατσάνης, το Κράτος περιορίζεται να ρυθμίζει μόνο τους βασικούς όρους εργασίας, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα αναγνωρίζεται συντρέχουσα αρμοδιότητα του κρατικού νομοθέτη και των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η συντρέχουσα αυτή 7 Γ. Λεβέντης, Συλλογική αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο εργατικό δίκαιο, σελ 35 επ

10 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 10 αρμοδιότητα έχει την έννοια ότι το Κράτος νομοθετεί ως προς τα κατώτατα όρία προστασίας των εργαζομένων, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τη ρυθμιστική εξουσία να βελτιώνουν και να εξειδικεύουν την κρατική ρύθμιση. Γ) Η άποψη αυτή τοποθετεί το νόμο σε ανώτερη ιεραρχική βαθμίδα από αυτήν που βρίσκεται η συλλογική σύμβαση, με αποτέλεσμα το κρατικό δίκαιο να ρυθμίζει και τις εργασιακές σχέσεις αλλά και να καθορίζει ελεύθερα τη σχέση συλλογικής σύμβασης με το νόμο. Έτσι το πολιτειακό δίκαιο διακρίνει τους νόμους που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας σε τέσσερις κατηγορίες που είναι: Α. Κανόνες δημόσιας τάξης. Αυτοί υπερισχύουν των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων επειδή έχουν επαυξημένη ουσιαστική ισχύ. Β. Κανόνες μονομερώς αναγκαστικού δικαίου. Και γι αυτούς ισχύει ότι ισχύει για τους κανόνες δημόσιας τάξης εκτός από την περίπτωση που οι κανονιστικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων είναι καταρτισμένοι κατά τρόπο ευνοϊκότερο για τους μισθωτούς από τους κανόνες του κρατικού δικαίου. Γ. Κανόνες αναγκαστικοί ακυρωτικοί. Οι κανόνες αυτοί επικρατούν των συλλογικών συμβάσεων και 8 Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, σελ 46

11 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 11 ακυρώνουν τις αντίθετες διατάξεις τους, δηλαδή τις διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες με αυτούς. Δ. Κανόνες ενδοτικού δικαίου. Οι κανόνες αυτοί δύνανται να τροποποιούνται τόσο επί τα χείρω όσο και επί τα βελτίω από τοις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 9. Σύμφωνα με την ορθότερη ερμηνεία του άρθρου 22 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας υπερισχύουν των Νόμων εκτός εάν πρόκειται για διατάξεις αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή για διατάξεις που δε μπορούν να τροποποιηθούν προς καμία κατεύθυνση, δηλαδή ούτε επί τα χείρω ούτε επί τα βελτίω για τους εργαζόμενους. Το άρθρο 22 παρ. 2 βρίσκεται σε λειτουργική ενότητα και αλληλεξάρτηση με το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος διότι και οι δύο διατάξεις αναφέρονται στον τρόπο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Επομένως, οι δύο αυτές διατάξεις αλληλοσυμπληρώνονται. Με το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος προστατεύεται η ελευθερία αγωνιστικής αντιπαράθεσης, κύρια έκφανση της οποίας αποτελεί το δικαίωμα της 9 Γ. Λεβέντης, Συλλογική αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο εργατικό δίκαιο, σελ 42

12 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 12 απεργίας και πιο ειδικά η ελευθερία επιλογής του χρόνου και του τόπου ασκήσεώς της. Τέλος, το Σύνταγμα κατοχυρώνει και την αρχή της προστασίας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προστασία του εργαζομένου ως πιο αδύναμου μέρους, μέσω της θέσπισης κατώτατων ορίων προστασίας. Μία από τις εκφάνσεις της προστατευτικής αρχής συνιστά η αρχή της υπεροχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης που υιοθετείται από το άρθρο 7 παρ. 3 του Νόμου 1876/90 (όροι εργασίας που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους υπερισχύουν των Νόμων). Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κρατικό δίκαιο να μπορεί να επιβάλλει δυσμενέστερες ρυθμίσεις από τις ρυθμίσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η αρχή της εύνοιας ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων δημόσιας τάξης με αμφιμερή ενέργεια (άρθρο 7 παρ. 3 του νόμου 1876/90) 10. Άλλη εκδήλωση της αρχής αυτής αποτελεί και ο κανόνας της ερμηνείας ότι οι εργατικοί νόμοι ερμηνεύονται σε περίπτωση αμφιβολίας υπέρ των εργαζομένων Β. Οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τα κατώτατα όρια προστασίας Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, σελ 52

13 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 13 και έχουν βεβαίως ισχύ τυπικού Νόμου μετά την επικύρωση τους (άρθρο 28 παρ. 1 εδ. Α) «οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και την θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου». Γ. Οι διαμορφωτικοί παράγοντες όμως, οι οποίοι συγκεκριμενοποιούν τις ρυθμίσεις, στον τομέα τον οποίο παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της συρροής διαφορετικών ρυθμίσεων από διαφορετικές πηγές που αφορούν το ίδιο θέμα, είναι η νομοθεσία, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οι Διαιτητικές Αποφάσεις. Η ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που προκύπτουν σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε σχέση με άλλου είδους συλλογικές συμβάσεις, όχι όμως και σε σχέση με τις εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις γιατί αυτές θεσπίζουν κατώτατα, όχι όμως και ανώτατα, όρια προστασίας που επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση π.χ. σχέση επιχειρησιακής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. Συγκεκριμένα, η Συλλογική Σύμβαση έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου επί των σχέσεων που ρυθμίζει ή άλλως έχει κανονιστική ενέργεια έναντι τρίτων. Οι κανονιστικοί όροι αυτής δεν έχουν χαρακτήρα ενδοτικού δικαίου αλλά δημόσιας τάξης, πράγμα που σημαίνει ότι

14 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 14 ενεργούν κατά τρόπο άμεσο και αναγκαστικό, παρακάμπτοντας την θεωρία των συμβάσεων. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 1876/90 οι κανονιστικοί όροι των Συλλογικών Συμβάσεων έχουν άμεση ισχύ στις ατομικές σχέσεις εργασίας, δεν απαιτείται δηλαδή αποδοχή τους από τους υποκείμενους στις ρυθμίσεις τους, ούτε προσχώρηση ή συναίνεση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση ή ενέργεια αυτών ή άλλων. Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών κάθε υπαγόμενης ατομικής σχέσης εργασίας παράγονται άμεσα από τη σύναψη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είτε οι σχέσεις εργασίας τους δημιουργήθηκαν πριν είτε μετά από την έναρξη ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 12. Συγχρόνως, και σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι κανονιστικοί όροι των Συλλογικών Συμβάσεων αναπτύσσουν και αναγκαστική ισχύ στις ατομικές εργασιακές σχέσεις (άρθρο 7 παρ. 1 νόμου 1876/90, άρθρο 3 παρ. 1 νόμου 3239/55). Συνεπώς, τα δεσμευμένα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν σε βάρος των εργαζομένων από τους κανονιστικούς όρους μίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ούτε με συμφωνία ούτε με παραίτηση του εργαζομένου από την ελάχιστη προστασία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Κάθε τέτοια συμφωνία

15 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 15 ή παραίτηση είναι άκυρη. Επίσης, οι κανονιστικοί όροι λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια, χωρίς να απαιτείται επίκλησή τους από τα διάδικα μέρη, ενώ υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Για να εφαρμοστεί μια συλλογική σύμβαση όμως, προϋποτίθεται τόσο η επίκλησή της ίδιας της συλλογικής σύμβασης, όσο και η επίκληση των όρων εκείνων που την καθιστούν εφαρμοστέα 13. Η απόδοση από το κρατικό δίκαιο άμεσης και αναγκαστικής ενέργειας στις ατομικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή ισχύ κανόνων δικαίου, στις διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων δικαιολογείται και επιβάλλεται από τον προστατευτικό σκοπό που η συλλογική αυτονομία καλείται να εκπληρώσει 14. Η έναρξη της άμεσης και αναγκαστικής ισχύος των κανονιστικών όρων της Συλλογικής Σύμβασης συμπίπτει με την έναρξη της ισχύος της. Οι κανονιστικοί όροι αυτής παύουν να έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ με τη λήξη της. Οι ελαττωματικοί και παράνομοι κανονιστικοί όροι δεν αποκτούν ισχύ νόμου και σε περίπτωση που την αποκτήσουν την αποβάλλουν όταν κυρωθούν Δ. Παπασταύρου, Συλλογικές συμβάσεις και διαιτησία, σελ 26 επ. 13 Δ. Παπασταύρου, Συλλογικές συμβάσεις και διαιτησία, σελ. 26 επ 14 Γ. Λεβέντης, Συλλογική αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο εργατικό δίκαιο, σελ Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 301 επ

16 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 16 Απόρροια της άμεσης και αναγκαστικής ισχύος των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί η αρχή της διαδοχικότητας. Κατά την αρχή αυτή οι ρυθμίσεις του κανονιστικού μέρους μεταγενέστερης Συλλογικής Σύμβασης ως προς συγκεκριμένα αντικείμενα τροποποιούν και διαδέχονται τους για τα ίδια αντικείμενα κανονιστικούς όρους προγενέστερης Συλλογικής Σύμβασης χωρίς να απαιτείται ρητή κατάργηση των προηγούμενων. Σύμφωνα με τη μη κρατούσα άποψη, οι ευνοϊκότεροι όροι των συλλογικών συμβάσεων καθίστανται και αυτοί όροι των ατομικών συμβάσεων και επικρατούν κάθε μεταγενέστερων δυσμενέστερων όρων συλλογικής συμβάσεως 16. Όσα προαναφέραμε για την ισχύ ουσιαστικού νόμου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ισχύουν επίσης και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Νόμου 1876/90, το οποίο εξομοιώνει τις Διαιτητικές Αποφάσεις με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και παραπέμπει για την εφαρμογή τους στο άρθρο 7 παρ. 1 του ίδιου Νόμου. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οι κανονιστικοί όροι των Διαιτητικών Αποφάσεων έχουν άμεση ισχύ, όπως αναλύθηκε παραπάνω, και μάλιστα ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία της διαιτησίας κινήθηκε από το ένα μέρος της διαφοράς μόνο και εάν το 16 Δ. Παπασταύρου, Συλλογικές συμβάσεις και διαιτησία

17 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 17 άλλο δεν πήρε μέρος σ αυτήν. Επιπλέον, τα δεσμευμένα πρόσωπα δεν απαιτείται να γνωρίζουν την ύπαρξη της Διαιτητικής Απόφασης ή του καθενός από τους κανονιστικούς όρους. Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων κατώτατων ορίων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση που το ίδιο αντικείμενο ρυθμίζεται κατά συρροή από δύο ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες διαμορφωτικούς παράγοντες κατώτατων ορίων εργασίας ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές. Γ.α. Η αρχή της επικουρικότητας των ρυθμίσεων κρατικής προέλευσης σε σχέση με τις ρυθμίσεις των Συλλογικών συμβάσεων Εργασίας. Η αρχή αυτή στηρίζεται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ιδέα της συλλογικής αυτονομίας. Πράγματι, εάν η αυτόνομη κανονιστική δράση αυτοπροστασίας των εργαζομένων περιορίζεται ασφυκτικά από τον κρατικό νομοθέτη, όταν δηλαδή υπάρχουν κρατικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένα θέματα (όπως για παράδειγμα τα κατώτατα όρια μισθών και αμοιβών) που παραδοσιακά αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης των Συλλογικών Συμβάσεων, τότε η

18 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 18 συλλογική αυτονομία δε μπορεί να λειτουργήσει ούτε ως θεσμός αλλά ούτε και ως δικαίωμα. Συνεπώς, η γενικά αναγνωρισμένη ορθή πρακτική συνίσταται στον καθορισμό από το Κράτος του γενικού πλαισίου κατώτατων ορίων προστασίας μόνο, ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικές οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις στους χώρους εργασίας και να ανατίθεται σ εκείνους που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (στους εργαζόμενους και στους εργοδότες) που δια των εκπροσώπων τους μπορούν κατά τεκμήριο να βρουν καλύτερες λύσεις από το νομοθέτη, ο οποίος κρίνει κατά κανόνα εξ αποστάσεως και ίσως και αφ υψηλού καταστάσεις που λογικό είναι να μη γνωρίζει. Στις περιπτώσεις μόνο, που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ενώσεις εργοδοτών ή δε μπορούν ν ασκήσουν την αυτόνομη κανονιστική εξουσία που τους αναθέτει το Σύνταγμα, ενώ συγχρόνως υπάρχει ανάγκη, για το δημόσιο συμφέρον των εργαζομένων, να θεσπιστούν ρυθμίσεις, νομιμοποιείται ο κρατικός νομοθέτης να παρέμβει επικουρικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η θέσπιση ρύθμισης από τον κρατικό νομοθέτη αλλά απαγορεύεται να είναι αυτή αποκλειστική. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 7 παρ. 3 του νόμου 1876/90 τίθεται ένας φραγμός όσον αφορά διατάξεις αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή

19 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 19 του Νόμου είναι αποκλειστική 17. Έτσι, στις διατάξεις αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου η αποκλειστικότητα αποτελεί την εξαίρεση διότι το εργατικό δίκαιο αποτελείται από κανόνες προστασίας που δύνανται να τροποποιηθούν επί τα βελτίω. Γ.β. Η αρχή της υπεροχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η αρχή της εύνοιας η οποία απορρέει από την θεμελιώδη για το εργατικό δίκαιο αρχή της προστασίας. Σύμφωνα με την αρχή της προστασίας του εργαζομένου ως του ασθενέστερου μέρους της συμβάσεως, η οποία είναι κατοχυρωμένη από πολλούς κανόνες του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και της κοινής εργατικής νομοθεσίας, η θεμελίωση κατώτατων ορίων προστασίας των εργαζομένων αποτελεί βασικό σκοπό του εργατικού δικαίου και λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα στις περιπτώσεις συγκρούσεως ρυθμίσεων στο ίδιο αντικείμενο. Από την αρχή της προστασίας, που διαπνέει ολόκληρο το εργατικό δίκαιο, συνάγεται λοιπόν 17 Ι. Κουκιάδης, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, σελ 46 επ

20 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 20 παραδοσιακά η αρχή της εύνοιας, η οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από το προϊσχύον δίκαιο (νόμος 3239/55) και διατρέχει ως γενική αρχή όλη την ιεραρχία των πηγών που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις 18. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, εάν το ίδιο θέμα ρυθμίζεται από δύο ή περισσότερες πηγές διαφορετικής βαθμίδος και επιπέδου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Νόμοι, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, οι Διαιτητικές Αποφάσεις, ο κανονισμός εργασίας κτλ. τότε κατισχύει η πηγή εκείνη που περιέχει όρους ευνοϊκότερους για τους εργαζόμενους, κατά παράβαση της γενικότερης αρχής του δικαίου, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να υπερισχύει κατά περίπτωση ο ιεραρχικά ανώτερος διαμορφωτικός παράγοντας 19. Κατ εξαίρεση, δεν εφαρμόζεται η αρχή της υπεροχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης μόνο εάν προβλέπεται ότι η άρση της σύγκρουσης γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση με ρητή διάταξη νόμου, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 του νόμου 1876/90. Η αρχή της εύνοιας δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά αλλά θεσπίζεται ρητά από την παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου 1876/90 και του άρθρου 680 του αστικού κώδικα που ρυθμίζουν τη σχέση 18 Γ. Λεβέντης, Η μεταβολή των όρων συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, σ. 16 και Α. Καρακατσάνης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, σ Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ 134 επ

21 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 21 συλλογικής και ατομικής συμβάσεως εργασίας 20. Το ότι η αρχή της ευνοϊκότερης μεταχείρισης των εργαζομένων δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα έχει ως αποτέλεσμα το κρατικό δίκαιο να μπορεί να επιβάλλει δυσμενέστερες ρυθμίσεις από τις ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων 21. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το ποια συλλογική ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκότερη η συλλογική σύμβαση και ο κανονισμός εργασίας διότι οι δύο αυτές συλλογικές ρυθμίσεις είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και κοινής απόφασης μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων 22. Παραβίαση των κατώτατων ορίων προστασίας Που θέτουν οι νόμοι ή οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 21 παρ. 1,2 νόμου 3239/55, άρθρο 6 παρ. 1 νόμου 1876/90) απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας ενώ επιτρέπεται κάθε βελτίωση και εξέλιξη τους. Η αρχή της εύνοιας εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το τοπικό ή επαγγελματικό πεδίο μίας συλλογικής σύμβασης διότι από το νόμο δεν προκύπτει σύστημα ιεραρχίας των συλλογικών συμβάσεων. Τέτοιο σύστημα ιεραρχίας των συλλογικών συμβάσεων προέβλεπε ο προισχύσας νόμος 20 Α. Καρακατσάνης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, σελ Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ 135

22 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας /55. Όμως, ο νόμος 1876/90 θεσπίζει δύο σημαντικές εξαιρέσεις από την αρχή αυτή. Η μία αφορά τη σχέση της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με τις λοιπές συλλογικές συμβάσεις και η άλλη αφορά τη σχέση κλαδικής ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρο 10 παρ. 2 νόμου 1876/90). Στις περιπτώσεις αυτές ισχύει το σύστημα της αποκλειστικής εφαρμογής και συνεπώς, τυγχάνει εφαρμογής η αρχή της διαδοχής των τάξεων 23. Ρητή έκφανση της αρχής της εύνοιας αποτελεί το άρθρο 7 παρ. 3 του νόμου 1876/90 που ορίζει ότι: (όροι εργασίας που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους υπερισχύουν των Νόμων). Η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, στην περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3, περιορίζει την αναγκαστική ισχύ των κανονιστικών όρων μίας συλλογικής σύμβασης προς μία μόνο κατεύθυνση, καθιστώντας την μονομερώς αναγκαστική υπέρ των εργαζομένων, αποκλείοντας η απόκλιση αυτή να προσβάλλει τα συμφέροντά τους. Η αρχή της εύνοιας ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων δημόσιας τάξης με αμφιμερή ενέργεια Γ. Λεβέντης, Η μεταβολή των όρων συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, σελ 22 επ 23 Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ 140

23 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 23 Η αρχή αυτή ισχύει και για την περίπτωση συρροής περισσότερων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή περισσότερων Διαιτητικών Αποφάσεων, καθώς επίσης και για τη συρροή Συλλογικής Σύμβασης με Διαιτητική Απόφαση. Μπορούμε λοιπόν συμπερασματικά να χαρακτηρίσουμε τους κανόνες του εργατικού δικαίου ως μονομερώς αναγκαστικό δίκαιο, με την έννοια ότι η τροποποίησή τους εις βάρος των εργαζομένων απαγορεύεται, ενώ επιτρέπεται κάθε εξέλιξη ή αλλαγή τους προς το συμφέρον των εργαζομένων. Κατ εξαίρεση όμως, ορισμένα θέματα που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της συλλογικής αυτονομίας, όπως θέματα δημόσιας τάξης, προστασίας της δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας, επιβάλλουν διαφορετικές ρυθμίσεις. Ο νομοθέτης μπορεί σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις να επιβάλλει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων κανόνες αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του νόμου 1876/90, οι οποίοι θα επικρατούν αναγκαστικά κάθε ευνοϊκότερης ρύθμισης άλλων υποδεέστερων πηγών, όπως είναι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τονίζεται ωστόσο ότι τέτοιες ρυθμίσεις συνιστούν την εξαίρεση από τον κανόνα, που είναι η τήρηση των κανόνων του εργατικού δικαίου ως μονομερώς αναγκαστικό δίκαιο.

24 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 24 Σε περιπτώσεις διαφορών τα δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν εάν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός μίας διάταξης από το νομοθέτη ως αμφιμερώς αναγκαστικής, και εάν όντως δεν θίγεται με αυτήν η συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία (άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος) 25. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να εξουσιοδοτηθούν τα μέρη μιας Συλλογικής Σύμβασης από τον κοινό νομοθέτη ώστε να συνάψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με δυσμενέστερους όρους. Αυτό ισχύει για τις καλούμενες Συλλογικές Συμβάσεις με αμοιβαίες υποχωρήσεις, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως για παράδειγμα η αποφυγή ομαδικών απολύσεων. Γ.γ. Η αρχή της τάξεως. Σύμφωνα με την αρχή της τάξεως ή της διαδοχικότητας, η οποία ισχύει στη συσχέτιση ρυθμίσεων του ίδιου επιπέδου, κάθε νεότερη νομοθετική ρύθμιση υπερισχύει των παλαιότερων ρυθμίσεων του ίδιου αντικειμένου. Σε σχέση με τα κατώτατα όρια προστασίας, 25 Ι. Κουκιάδης, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, σελ 141

25 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 25 τα οποία ορίζονται με κανόνες εργατικού δικαίου 26. Η αρχή της διαδοχικότητας δεν έχει αυθυπαρξία αλλά πρέπει πάντα να υποτάσσεται και να υπηρετεί την προστατευτική αρχή επειδή η αρχή της τάξεως από μόνη της δε μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη της συλλογικής αυτονομίας η οποία έχει ως απώτερο σκοπό να επιβάλλει τάξη στις εργασιακές σχέσεις 27. Η επέλευση της διαδοχής εξαρτάται από το πεδίο ισχύος της μεταγενέστερης και της προγενέστερης συλλογικής σύμβασης και από τα ρυθμιζόμενα από την κάθε μία απ αυτές αντικείμενα 28. Η αρχή της διαδοχής των τάξεων σημαίνει ότι: Α. Η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων πρέπει να γίνεται ενιαία. Εάν υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για ορισμένα θέματα, οφείλεται να είναι δικαιολογημένη. Β. Οι όροι εργασίας πρέπει να απλοποιούνται και να τυποποιούνται. Γ. Οι τυποποιημένοι όροι εργασίας πρέπει να γίνονται σεβαστοί και να δεσμεύουν το προσωπικό ως σύνολο. Δ. Όταν μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες καταρτίστηκε η συλλογική σύμβαση, είναι αναγκαίο η ρύθμιση της συλλογικής σύμβασης να μπορεί να 26 Γ. Λεβέντης, Η μεταβολή των όρων της συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, σελ Γ. Λεβέντης, Η μεταβολή των όρων συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, σελ 20 επ 28 Δ. Παπασταύρου, Συλλογικές συμβάσεις και διαιτησία, σελ 190

26 Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 26 αντικατασταθεί από μία άλλη η οποία να ανταποκρίνεται περισσότερο στις νέες συνθήκες 29. Η αρχή της τάξεως έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της εύνοιας σύμφωνα με την οποία η κατά περίπτωση ευνοϊκότερη ρύθμιση γενικά επικρατεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι προγενέστερη ή μεταγενέστερη. Ιδίως, όσον αφορά τη σχέση Συλλογικής και ατομικής σύμβασης Εργασίας έχει υπάρξει διχογνωμία πάνω στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με την ορθότερη άποψη, εφόσον η Ατομική Σύμβαση πραγματικά ρυθμίζει μία ατομική περίπτωση, τότε στη σύγκρουσή τους με τη Συλλογική Σύμβαση επικρατεί η αρχή της εύνοιας. Εάν όμως, αντίθετα, έχει υπάρξει πληθώρα ομοιόμορφων Ατομικών Συμβάσεων και έχει υποχωρήσει το ατομικό στοιχείο, με αποτέλεσμα το σύνολο των ατομικών συμβάσεων να αποτελεί στην ουσία μία γενική, συλλογική ρύθμιση, τότε δεν θα εφαρμοστεί σε περίπτωση σύγκρουσης η αρχή της εύνοιας, αλλά η αρχή της διαδοχής των τάξεων, και έτσι η νεότερη ρύθμιση θα αντικαταστήσει την παλαιότερη. Σύμφωνα με μία δεύτερη άποψη η αρχή της διαδοχικότητας εφαρμόζεται και στη συσχέτιση συλλογικών ρυθμίσεων διαφορετικού επιπέδου. Για παράδειγμα, ισχύει 29 Γ. Λεβέντης, Συλλογική αυτονομία και κρατικός παρεμβατισμός στο εργατικό δίκαιο, σελ 17

Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών

Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών H ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών Η συλλογική σύμβαση εργασίας (σ.σ.ε.) είναι ιδιότυπη σύμβαση, και για τη σύναψή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης ΓΣΕΕ

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης ΓΣΕΕ Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/22-5-2013 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης ΓΣΕΕ Θέμα: «Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/ ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: 5 Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΚ/22-5-2013 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες δύναµης ΓΣΕΕ Θέµα: «Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ...

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... 6 ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Με το άρθρο 1 επαναφέρεται ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, επομένως και για τους εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών, ως βάση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.Η συνταγματική πρόβλεψη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αποφάσεις διαιτησίας Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 9 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 6 της (ΦΕΚ Α 38/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πράξη 6 της (ΦΕΚ Α 38/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πράξη 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Εργασιακά Θέματα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μάρτιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισμός... 3 2. Είδη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.. 3 3. Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου 4 4. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη. Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω, επί του κάτωθι ερωτήματος. «Η ψήφιση του Ν.4472/2017 και συγκεκριμένα του άρθρου 19 αυτού, αναφορικά με τις συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας. εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας. εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» 1.1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours

Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται από τον Πρόεδρο της, καθηγητή Jan van Ours ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30-09-2016 Απόσπασμα από την Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ειδικών: Οι συστάσεις της Επιτροπής, όπως συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ. Αλεξάνδρα Κοψίνη Δικηγόρος - Μ.Δ.Ε. Νομικής Αθηνών

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ. Αλεξάνδρα Κοψίνη Δικηγόρος - Μ.Δ.Ε. Νομικής Αθηνών ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Αλεξάνδρα Κοψίνη Δικηγόρος - Μ.Δ.Ε. Νομικής Αθηνών Με τον όρο «εκμετάλλευση» εννοείται η συνένωση σε οργανική ενότητα προσώπων, τεχνικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Να αντιστρέψουμε τη σημερινή εικόνα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων : Προτάσεις επιτακτικών αλλαγών στην εργατική νομοθεσία Στην 5ετία 2010-2014 έγινε μια - χωρίς προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22παρ.1 23παρ.2 και25παρ.2σ ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΝΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα: Δυνατότητα ψήφου των εκπροσώπων των ΔΕ νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Επιτροπή Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία ιστορικού. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 25 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Σύλλογο Υπαλλήλων Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Συμβάσεις/Δημόσιες συμβάσεις: έννοια και προσυμβατικό στάδιο Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 2 Πεδίο εφαρμογής: άρθρο 1 1 Ν 1876/1990, «όσοι εργάζονται με σ χ έ σ η ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς ε ρ γ α σ ί α ς ι δ ι ω τ ι κ ο ύ δ ι κ α ί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 1 Άρις Γ. Καζάκος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δικηγορικό Γραφείο: Φράγκων 3 Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310/535354, 541476, 530468

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΠΥΣ 6/28.2.2012 - Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ειδικές μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας και λοιποί θεμιτοί περιορισμοί της/ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία Δικαστήρια Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια συνταγματική δημοκρατία βασισμένη στις αρχές της νομιμότητας, της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Σύλλογος Τεχνικών Επιστηµόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Υπερισχύς των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας σε περίπτωση συρροής 2 ΕΓΣΣΕ (30.3.2017) Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής πραγματικότητας 1. Οι θεμελιακοί άξονες του σύγχρονου αθλητισμού......

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο: «Συνυπηρέτηση Συζύγων Στρατιωτικών»

Ειδικό άρθρο: «Συνυπηρέτηση Συζύγων Στρατιωτικών» Οι Έλληνες στρατιωτικοί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αντιμετωπίζουν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που δύναται να βιώσει μια οικογένεια. Τη διάσπασή της έστω και για μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ

Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ Σοφία Γ. Παπαθανασοπούλου Δικηγόρος ΤτΕ Τα 2 μέρη ικανοποιημένα Ομαλή εξέλιξη συμβάσεως Εξασφάλιση μέσω του Δικαίου Οδηγία για την ίση μεταχείριση 2004/113/ΕΚ = λεπτή ισορροπία στις ασφαλιστικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ.

Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ. Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ. 9 Αθήνα,2/11/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Να διανεμηθεί σε όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και τους εργαζόμενους Θέμα: Επείγουσα Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 21/11/2016. Αρ. Πρωτ Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 Φαξ :210-3648049 Email : info@enne.gr Πληρ.: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Η οικονομική ελευθερία υπό το πρίσμα της επιχειρηματικής ελευθερίας Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα