Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica"

Transcript

1 Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

2 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός του ΤΑΑ Β. Αιγαίου και οι όροι δανεισμού Δυνητικοί δικαιούχοι και αξιολόγηση προτάσεων Έργα στο Βόρειο Αιγαίο Spiros Papadatos CEO IBG Management S.A. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Κηφισίας 10, Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα T (direct) F E W Apostolos Papadopoulos Partner Advisory, Government & Infrastructure Advisory Grant Thornton Greece, Ζεφύρου Παλαιό Φάληρο Αθήνα Εκκάδα T (direct) T (mobile) T (office) F E W 2

3 Important Disclaimers Ενότητα 1 Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων 3

4 Πρωτοβουλία JESSICA Περιγραφή Η πρωτοβουλία Jessica (ακρώνυμο των λέξεων Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαικής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ανάπτυξη βιώσιμων αστικών έργων Στόχοι Η ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Η εξοικείωση των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων με τη χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων Τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν μέρος της κοινοτικής επιχορήγησης για επενδύσεις επιστρεπτέας χρηματοδότησης σε έργα αστικής ανάπλασης Χαρακτηριστικά Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια διαφορετική πηγή χρηματοδότησης αλλά για έναν νέο τρόπο αξιοποίησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων με κύριο χαρακτηριστικό του την ανταποδοτικότητα των κεφαλαίων 4

5 Βασικά Χαρακτηριστικά της Πρωτοβουλίας JESSICA Ανακύκλωση των πόρων Μέσω των πόρων του Jessica που θα επενδύονται από τα ΤΑΑ σε επιλέξιμα έργα αστικής ανάπλασης, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στις Διαχειριστικές Αρχές των εσόδων που θα πραγματοποιούνται, με σκοπό την επανεπένδυση αυτών σε νέα μελλοντικά έργα Ευελιξία Μέσω του εργαλείου Jessica παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μεγάλου φάσματος επιλεξιμότητας δαπανών καθώς και αξιοποίησης των διαθέσιμων αυτών πόρων, τόσο υπό μορφή δανείων όσο και υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων Μόχλευση Κεφαλαίων Ένα βασικό χαρακτηριστικό του εργαλείου Jessica είναι η δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για τη χρηματοδότηση των έργων 5

6 Άξονας Προτεραιότητας ΤΑΑ Το ΤΑΑ στην θα χρηματοδοτήσει έργα που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής» του ΠΕΠ Κρήτης Νήσων Αιγαίου, και εντάσσονται στο κωδικό Πράξης 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση». Γενικοί στόχοι άξονα Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της ς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της ς, αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και άμβλυνση των διανησιωτικών και ενδονησιωτικών ανισοτήτων Ειδικοί στόχοι άξονα Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας) - στήριξη και ενδυνάμωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών αναζωογόνηση μειονεκτικών περιοχών Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ημιαστικών περιοχών 6

7 Ενότητα 2 Προϋπολογισμός του ΤΑΑ Β. Αιγαίου και οι όροι δανεισμού 7

8 Συνολικός προϋπολογισμός ΤΑΑ και όροι δανεισμού Συνολικός προϋπολογισμός ΤΑΑ Όροι Δανεισμού εκατομ ,00 σκοπός του ΤΑΑ Β. Αιγαίου είναι να χρηματοδοτήσει έργα αστικής ανάπλασης τα οποία μέσω της παροχής δανεισμού * με ευνοϊκούς όρους (ύψος επιτοκίου) καθίστανται βιώσιμα και ελκυστικά για επένδυση. 12 4,20 το ύψος της χρηματοδότησης έκαστου έργου το 20% ** (= ~ 2,00 εκ.) του ,80 συνολικού ποσού που διαθέτει το ΤΑΑΒΑ η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται έως το 70% του συνολικού κόστους του έργου (αφορά επιλέξιμες δαπάνες) % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου είναι η ελάχιστη συμμετοχή της συγχρηματοδότησης που θα κατανέμεται ως εξής: 10% ελάχιστη συμμετοχή δανείου 2 10% μέγιστη συμμετοχή σε είδος 0 Προϋπολογισμός Jessica από συνεισφορά ΠΕΠ (contingent loan) Συγxρηματοδότηση (co-financing) κατ ελάχιστο Συνολικός Προϋπολογισμ ός ΤΑΑ Β. Αιγαίου 10% ελάχιστη συμμετοχή Ιδίων Κεφαλαίων (αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο ή/και για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 20 έτη ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα περιόδου χάριτος * Ο δανεισμός δύναται να είναι κύριος, υποστηρικτικός, υβριδικός ** Εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για μεγαλύτερο ποσό 8

9 Important Disclaimers Ενότητα 3 Δυνητικοί δικαιούχοι και αξιολόγηση προτάσεων 9

10 Βασικά Χαρακτηριστικά της Πρόσκλησης για υποβολή έργων στο JESSICA Δυνητικοί Δικαιούχοι Δημόσιοι φορείς (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) Ιδιωτικοί Φορείς Επιχειρηματικά Σχήματα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Να ενσωματώνονται στον Α.Π. 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» Να υλοποιούνται εντός της γεωγραφικής της ς Β. Αιγαίου Βασικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Έργων Να αποτελούν μέρος των «Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης» Να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, να είναι τεχνικά ώριμα και χρηματοοικονομικά βιώσιμα Η αναμενόμενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηματοδότηση του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά Επιλεξιμότητα Δαπανών Η επιλεξιμότητα των δαπανών για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ Β.Αιγαίου καθορίζεται από τους κανόνες επιλεξιμότητας όπως αυτές ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία 10

11 Βήματα υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης Υποβολή φακέλου Ωρίμανση έργου Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης Συμπλήρωση αιτήματος και απαιτούμενου ποσού χρηματοδότησης Αξιολόγηση φακέλου από το ΤΑΑ (4 στάδια) Επικοινωνία για διευκρινίσεις πρόσθετα στοιχεία Εφόσον το έργο περάσει τα στάδια 1 και 2 της αξιολόγησης, ο κύριος του έργου προχωρά με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του έργου (Στάδιο 3) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ωρίμανσης γίνεται η τελική χρηματοοικονομική αξιολόγηση από την Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΑ (Στάδιο 4) Στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση χρηματοδότησης και ακολουθεί η εκταμίευση 11

12 Στάδια Αξιολόγησης Στάδιο Ι Προκαταρκτική αξιολόγηση / Σωρευτική Ικανοποίηση κριτηρίων PΑSS/FAIL Κριτήρια PASS/FAIL Το έργο θα υλοποιηθεί σε Δήμους ή/και Αστικά Κέντρα της ς Β. Αιγαίου Στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων Περιλαμβάνεται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Α.Π. 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» Στάδιο ΙΙΙ Ενέργειες ωρίμανσης & Έλεγχος Ολοκλήρωσης Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αξιόπιστο και τεκμηριώνει ότι το έργο παρουσιάζει θετικές ταμειακές ροές διασφαλίζοντας την αποπληρωμή των επενδυόμενων κεφαλαίων Στάδιο ΙV Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Το χρηματοδοτικό σχέδιο προβλέπει τη χρήση ίδιων και δανειακών κεφαλαίων τουλάχιστον στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 12

13 Στάδια Αξιολόγησης Στάδιο Ι Προκαταρκτική αξιολόγηση / Σωρευτική Ικανοποίηση κριτηρίων PΑSS/FAIL Ομάδες Βαθμολογούμενων Κριτήριων Αξιοπιστία Φορέα Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου Εμπειρία του φορέα του έργου Στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων Βιωσιμότητα Επένδυσης Περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης Δυνατότητα Συγχρηματοδότησης Ιδία συμμετοχή φορέα Δανειακά κεφάλαια (εκτός JESSICA) Τεχνική Ωριμότητα Στάδιο ΙΙΙ Ενέργειες ωρίμανσης & Έλεγχος Ολοκλήρωσης Μελέτες / Άδειες / Κυριότητα ακινήτων Τεύχη Διαγωνισμού Κίνδυνοι & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Τεχνικοί /Νομικοί κίνδυνοι κλπ. Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά Οφέλη Στάδιο ΙV Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Νέες θέσεις απασχόλησης Εξοικονόμηση ενέργειας /Μείωση ρύπανσης 13

14 Στάδια Αξιολόγησης Στάδιο Ι Προκαταρκτική αξιολόγηση / Σωρευτική Ικανοποίηση κριτηρίων PΑSS/FAIL Στο Στάδιο αυτό υποβάλλονται στην ΕπΤΕ συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί, ότι: Έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου Στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων Έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του έργου Στάδιο ΙΙΙ Στάδιο ΙV Ενέργειες ωρίμανσης & Έλεγχος Ολοκλήρωσης Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των ιδιωτικών φορέων σύμπραξης που θα αναλάβουν την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων ΣΔΙΤ / Παραχώρησης και ταυτόχρονα έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις 14

15 Στάδια Αξιολόγησης Στάδιο Ι Προκαταρκτική αξιολόγηση / Σωρευτική Ικανοποίηση κριτηρίων PΑSS/FAIL Χρηματοοικονομική αξιολόγηση έργων Αξιολογείται η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του φορέα και η δυνατότητα του να συνεισφέρει τα προτεινόμενα στο σχέδιο Στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση προτάσεων σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων χρηματοδότησης ιδιωτικά κεφάλαια Σε περίπτωση έργου ΣΔΙΤ/ Παραχώρησης θα εξετάζεται η νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής του Στάδιο ΙΙΙ Ενέργειες ωρίμανσης & Έλεγχος Ολοκλήρωσης Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας Οι αιτούμενες χρηματοδοτήσεις θα πρέπει είναι συμβατές με τις προβλέψεις για τις κρατικές ενισχύσεις του Άρθρου 107 της Στάδιο ΙV Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 15

16 Important Disclaimers Ενότητα 4 Έργα στο Βόρειο Αιγαίο 16

17 Υποβληθέντα έργα στο ΤΑΑ Έργα που έχουν υποβληθεί στο ΤΑΑ Β. Αιγαίου και είναι σε φάση αρχικής αξιολόγησης (Στάδιο 1 : PASS/FAIL και Στάδιο 2: Βαθμολόγηση Συνοπτική Εικόνα Περιοχή Έργου Φορέας Έργου Σχήμα Επένδυσης Αντικείμενο Έργου Δήμος Χίος ΙΡΙΣ ΑΕ Ιδιωτικό έργο Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού κτιρίου με σκοπό τη μετατροπή του σε Βιομηχανικό Κέντρο Χίου Συνοπτική Εικόνα Περιοχή Έργου Φορέας Έργου Σχήμα Επένδυσης Αντικείμενο Έργου Δήμος Λήμνου Δήμος Λήμνου Δημόσιο έργο (Παραχώρηση) Ανάπλαση Παλαιών Αποθηκών και μετεγκατάσταση Δημοσίων υπηρεσιών / Ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων 17

18 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας Spiros Papadatos CEO IBG Management S.A. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Κηφισίας 10, Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα T (direct) F E W Apostolos Papadopoulos Partner Advisory, Government & Infrastructure Advisory Grant Thornton Greece, Ζεφύρου Παλαιό Φάληρο Αθήνα Ελλάδα T (direct) T (mobile) T (office) F E W Πληροφορίες για την πρωτοβουλία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA: Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση για υποβολή προτάσεων στη Πρωτοβουλία JESSICA μπορείτε να τη βρείτε: στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος : στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA : στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ς Β. Αιγαίου: 18

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης Νικόλας Καραχάλης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυ Π.Θ. / Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αθήνα 12/12/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια 4 N E W S L E T T E R - n o v e m b E R 2 0 1 0 - V O L U M E Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Νικόλαος Μαντζούφας - Ειδικός Γραμματέας ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα