ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Διεξήχθη στις δημοπρασία για την πώληση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραμματίων του Δημοσίου ύψους μέχρι με ημερομηνία έκδοσης και λήξη σε 26 εβδομάδες. Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους και οι μ η-ανταγωνιστικές προοφορές Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους Οι ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους και οι μη-ανταγωνιστικές προσφορές , Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 993,24 και 994,47 αντίστοιχα, για κάθε ονομαστικής αξίας Γραμματίων του Δημοσίου που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδόσεις μέχρι τη λήξη ύψους 1,35% και 1,10%, αντίστοιχα. Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 993,77 που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 1,24%. Αριθμός 2795 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 9.909,89 (Εννέα χιλιάδες ενιακόσια εννέα και 89 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 7η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 123 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

2 6134 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2796 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται νσ εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,01 (Δέκα επτά χιλιάδες ογδόντα ευρώ και 01 σεντ μονό) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 9η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 199 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 2797 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 683,44 (Εξακόσια ογδόντα τρία ευρώ και 44 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 5,25% Κρατικά Ονομαστικό Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1 η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ 441 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 2798 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιων και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιων) Νομών του 1996 έως 2009 Συμφωνά με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιων και Χρηματιστηρίου Αξιων Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο TOU Χρηματιστηρίου Αξιων Κύπρου αποφάσισε όπως στις 5 Ιανουαρίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 500,000 Γραμμάτια Δημοσίου 26 Εβδομάδων (4/1/2010-5/7/2010) Αριθμός 2799 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, N.22/7G ΚΑΙ Ν 97(Ι)Π996) Γνωστοποίηση συμφωνά με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νομών, στις 30 Νοεμβρίου Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ε Δ.Α.Π.) Αρ Μ.: 985 Α. ΜΥΛΩΝΑΣ Έφορος Συντεχνιών

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2800 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικού Πάρκου), στην περιοχή Μοναγρούλλι, της Επαρχίας Λεμεσού, Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008) και ιδιαίτερα τα Άρθρα 34, 36, 37 και 38. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 Την Αίτηση της εταιρείας Aiolicfran Ltd, με ημερομηνία 29/1/2009 Και αφού εξέτααε ενδελεχώς την αίτηση και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν αυτήν, αποφάσισε να χορηγήσει την πιο κάτω Άδεια: Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [έξι (6) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 2,5 MW η κάθε μια], στην περιοχή Μοναγρούλλι, της Επαρχίας Λεμεαού. Ο αδειούχος εις το παρόν στάδιο θα κατασκευάσει Σταθμό μεγέθους 10 MW μόνο, ήτοι τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες Ισχύος 2,5 MW έκαστη, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται σε ακριβές αναθεωρημένο χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας 1:5000, όπως αυτό θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ που είναι ήδη αδειοδοτημένη. Το αναθεωρημένο και εγκεκριμένο χωρομετρικό σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας αυτής. Η πιο πάνω άδεια θα εκδοθεί στο όνομα του Αιτητή που είναι η εταιρεία Aiolicfran Lid. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ και ταυτόχρονα γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Aiolicfran Ltd, όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 9(1). Η άδεια στο δικαιούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο). Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

4 6136 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2801 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικού Πάρκου), στην περιοχή Μοναγρούλλι, της Επαρχίας Λεμεσού, Ισχύος 15MW αττό Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008) και ιδιαίτερα τα Αρθρα 34, 36, 37 και 38. Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 Την Αίτηση της εταιρείας Aioliciran Ltd, με ημερομηνία 29/1/2009 Και αφού εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ττου συνόδευαν αυτήν, αποφάσισε να χορηγήσει την πιο κάτω Αδεια: Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [έξι (6) Ανεμογεννήτριες Ισχύος 2,5 -MW η κάθε μια], στην περιοχή Μοναγρούλλι, της Επαρχίας Λεμεσού. Ο αδειούχος εις το παρόν στάδιο θα λειτουργήσει Σταθμό μεγέθους 10 MW μόνο, ήτοι τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες Ισχύος 2,5 MW έκαστη, σε θέσεις ττου Θα υποδεικνύονται σε ακριβές αναθεωρημένο χωρομετρικό σχέδιο, κλίμακας , όπως αυτό θα εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και δεν θα επηρεάζει άλλη υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ ττου είναι ήδη αδειοδοτημένη, Το αναθεωρημένο και εγκεκριμένο χωρομετρικό σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας αυτής. Η πισ πάνω άδεια θα εκδοθεί στο όνομα του Αιτητή που είναι η εταιρεία Aiohcfran Lid. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ και ταυτόχρονο γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Aiolicfran Lid, όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 9(1). Η άδεια στο δικαιούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόψααί\ς και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικά Πάρκο). Η αττύφαογ\ αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2802 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήνηοη Αδειας Κατασκευής Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος θα διαθέτει και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας, στην περιοχή Δωρος- Μοναγρι, της Επαρχίας Λεμεσού, Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης Τής Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122( )/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008) Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 Την Αίτηση της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd, με ημερομηνία 25/9/2009 Και αφού εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν αυτήν, αποφάσισε να χορηγήσει την πιο κάτω Άδεια: Άδεια Κατασκευής Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος θα διαθέτει και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας, Μέγιστης Εγκατεστημένης Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [δυο (2) Ατμοηλεκτρικές Μονάδες Ισχύος 7,5 MW η κάθε μια], στην περιοχή Δωρός και Μοναγρι, της Επαρχίας Λεμεσού. Η πιο πάνω άδεια Θα εκδοθεί στο όνομα του Αιτητή που είναι η εταιρεία Alia Mediterranean Enterprises Ltd. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ και ταυτόχρονα γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Alfa Mediterranean Enterprises Ltd, όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Άρθρο 9(1). Η άδεια στο δικαιούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη Κατασκευή Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

6 ΤΜΗΜΑ θ 6138 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2803 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Ηλιοθερμικου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος θα διαθέτει και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας, στην περιοχή Δωρός- Μονάγρι, της Επαρχίας Λεμεσού, Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ). Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & Ν.143(Ι)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & Ν.92(Ι)/2008) Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004 Την Αίτηση της εταιρείας Alia Mediterranean Enterprises Ltd, με ημερομηνία 25/9/2009 Και αφού εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν αυτήν, αποφάσισε να χορηγήσει την πιο κάτω Άδεια: Αδεια Λειτουργίας Ηλιοθερμικου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ο οποίος θα διαθέτει και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας, Μέγιστης Εγκατεστημένης Ισχύος 15MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [δυο (2) Ατμοηλεκτρικές Μονάδες Ισχύος 7,5 MW η κάθε μια], στην περιοχή Δωρός και Μονάγρι, της Επαρχίας Λεμεσού. Η πιο πάνω άδεια θα εκδοθεί στο όνομα του Αιτητή που είναι η εταιρεία Alia Mediterranean Enterprises Lid. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στα Πρακτικά της ΡΑΕΚ και ταυτόχρονα γνωστοποιείται δια επιστολής στην εταιρεία Alfa Mediterranean Enterprises Lid, όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Αρθρο 9(1). Η άδεια στο δικαιούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τη Λειτουργία Ηλιοθερμικου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η απόφαση αυτή θσ τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2804 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 (Νόμοι 3CJI1 και 12211) του 2001,139(11 του (1) και 80(1) του 2003, 144(1) του (1) του 2005, 9(1) και 62(1) του 2007 και 108(1) του 2009) ' Απόφασπ δυνάυει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στις 10 Δεκεμβρίου 2009 κοινοποιήθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως Αρμόδια Αρχή, προσχέδιο μέτρου ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών» (εφεξής το «Μέτρο»). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: (α) Αρμόδια Αρχή: Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (β) Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου: Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου είναι η εφαρμογή Προγράμματος επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ]. Η ασθένεια περιλαμβάνεται τόσο στον κατάλογο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ) όσο και οτο παράρτημα της Απόφασης 90/424/ΕΟΚ 1 του Συμβουλίου για ασθένειες που μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση. Το Μέτρο προνοεί: α) την παραχώρηση αποζημιώσεων στους αγελαδοτρόφους για τα ζώα τους που κατάσχονται λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, β) κάλυψη των δαπανών για εργαστηριακές αναλύσεις, γ) κάλυψη των δαπανών σφαγής/θανάτωσης και καταστροφής των ζώων. Όλες οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί για το 2010 για το Μέτρο, πλην των δαπανών καταστροφής των ζώων, υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») στα πλαίσια των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. (γ) Δικαιούχοι του Μέτρου: Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι αγελαδοτρόφοι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης της νόσου θα γίνεται εργαστηριακή εξέταση των βοοειδών καθορισμένης ηλικίας που οδηγούνται στη σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και όλων των νεκρών ζώων από όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών και θα παρέχονται αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τα ζώα τα οποία είναι θετικά/ύποπτα στην ασθένεια. (δ) Νομική βάση: > Αρθρο του Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. > Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) [εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) 999/2001]. > Νόμος για την Υγεία των Ζώων (Ν. 109(1)2001) που προνοεί ότι: «4.(1). Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για: (γ) την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των ζώων.» (ε) Συνολικός Προϋπολογισμός για το 2010: ευρώ. 1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΙ. 147 της , σ 1. 2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224 της 18.0β.199θ, σ. 19

8 6140 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ς) Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης: i) Παροχή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των ζώων που κατάσχονται λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια. ϋ) Κάλυψη 100% των δαπανών σφαγής/θανάτωσης των ζώων. Όταν η εργαστηριακή εξέταση βοοειδούς που οδηγήθηκε στη σφαγή καταδείξει ότι το ζώο είναι θετικό/ύποπτο στην ασθένεια, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατάσχουν τα συγγενικά του ζώα. Τα κατασχεθέντα ζώα θανατώνονται. Η θανάτωση των ζώων γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με τη μέθοδο της ευθανασίας. Η καταστροφή των πτωμάτων γίνεται στα πλαίσια του Μέτρου «Σχέδια Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ζωικών Αποβλήτων από την εταιρεία Sigan Management» το οποίο εγκρίθηκε απ0 τον Εφορο με την Απόφαση του με αριθμό 263 και ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2007 και ως εκ τούτου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαττάνη στα πλαίσιο του κοινοποιηθέντος Μέτρου. iii) Κάλυψη 100% των δαπανών για την εργαστηριακή εξέταση των βοοειδών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. (ζ) Διάρκεια κοινοποιηθέντος Μέτρου: Το Μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μόνο αφότου δημοσιευτεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15^ Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των Αρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ [από Αρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ε-ρεξής η «ΣΛΕΕ»)] στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/ (εφεξής ο «Κανονισμός») και θα λήξει την 31 n Δεκεμβρίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία οι οποίες, σύμφωνα με Κανονισμούς ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, Επίσης, το άρθρο 10 (1) του Νόμου προνοεί ότι η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9Α του Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου να τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι που ο Έφορος επέβαλε με την εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (2) απόφαση του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το Αρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιανδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν η Συνθήκη ορίζει άλλως. (1) Όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των ;ώων που είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, το Μέτρο έχει ως νομική βάση, μεταξύ άλλων, το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλσπαθειών το οποίο προβλέπει ότι: «Ο/ ιδιοκτήτες αποζημιώνονται αμελλητί για την απώλεια των ζώων που θανατώνονται ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που καταστρέφονται κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 και την παράγραφο 1 στοιχείο α) και γ) του παρόντος άρθρου». Για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 η απόφαση της Επιτροπής για το καθεστώς ΝΝ 47/2006 (ex Ν 445/2006) - United Kingdom - Cattle Compensation Scheme: Bovine TB, Brucellosis, BSE and EBL (England) προνοεί τα ακόλουθα: «(31)... Thus, Article 13(4) of Regulation 999/2001 imposes on Member States a clear and precise obligation to compensate for the loss of animals if the competent authority decides that the possibility of infection with a TSE cannot be ruled out. 3 EEL 358 της 16.12,2006. σ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 147 της , α 1.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (32) The European Court of Justice has held that clear and precise obligations from acts of Community legislature are not imputable to the Member State 5. In the case of Anjcle 13(4) of Regulation 999/2001, the UK authorities are only implementing Community provisions in accordance with their obligations from the EC Treaty. Thus, the obligation tor BSE compensation stems from an act of Community legislature and is not imputable to the UK. As this condition necessary for the application of Article 87 EC is not satisfied, BSE compensation according to Article 13(4) of Regulation 999/2001 does not fall within the scope of Article 87(1) of the EC Treaty. (33) Article 87(1) applies to the compensation measures forthe otherdiseases Bovine TB, Brucellosis andebl.» Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω παραγράφους της απόφασης της Επιτροπής, οι αποζημιώσεις προς τους γεωργούς για τα ζώα που κατάσχονται στα πλαίσια προγραμμάτων για τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση. Η Σπογγώδης Εγκεφσλοπάθεια των Βοοειδών περιλαμβάνεται στις ασθένειες που καλύπτει ο πιο πάνω Κανονισμός και επομένως το μέρος του Μέτρου που αφορά αποζημιώσεις για την αξία των ζώων που είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε σχέση με το Οψος των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να φροντίζει ώστε ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης να γίνεται σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπεραποζημίωση. Καταβολή υπεραποζημίωσης εμπίπτει στις πρόνοιες του Άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. (2) Το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων για την αξία των ζώων που είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι ικανοποιεί σωρευτικά τα κριτήρια του Άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: (ί) Χορηγείται άμεσα από το Δημόσιο διότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση θα παρέχεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δηλαδή από φορέα του Κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, Δημόσιο σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις Κοινότητες (ϋ) συνιστά οικονομικό όφελος αφού η επιχορήγηση που παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις σημαίνει οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δε θα είχαν λάβει υπό τις κανονικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το εν λόγω Μέτρο συνιστά άμεσο οικονομικό όφελος σε όλους τους αγελαδοτρόφους στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη μορφή κάλυψης των δαπανών σφαγής/θανάτωσης των ζώων και παροχής δωρεάν υπηρεσιών εργαστηριακής εξέτασης όλων των βοοειδών που οδηγούνται στη σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και των νεκρών ζώων στα πλαίσια προγράμματος επιτήρησης της ασθένειας που καλύπτει το Μέτρο. Το Μέτρο απαλλάσσει τους αγελαδοτρόφους από τις εν λόγω δαπάνες που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν υποχρεωμένοι να επωμισθούν οι ίδιοι- (Hi) (ίν) συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής κι αυτό γιατί η επιχορήγηση δε δίδεται γενικά σε όλες ανεξαίρετα τις επιχειρήσεις αλλά περιορίζεται σε κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών οι οποίες επηρεάστηκαν από την ασθένεια που καλύπτει το Μέτρο- τέλος, επειδή το κοινοποιηθέν Μέτρο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ορισμένους αγελαδοτρόφους και επειδή οι ενισχύσεις αποτελούν πλεονέκτημα προς αυτούς, τούτο είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική τους θέση έναντι των Κυπρίων και ξένων ανταγωνιστών και κατά συνέπεια δύναται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά σε βαθμό που να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της ύπαρξης της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη της Κοινότητας αλλά και των κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών, κάθε ενίσχυση στο γεωργικό τομέα, οσοδήποτε μικρή, πρέπει να θεωρείται ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων για την αξία των ζώων που θανατώνονται, βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006. Ο Έφορος προχώρησε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου Μέτρου βάσει " των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού για απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ τη^ Επιτροπής της 6 Πϊ ΜαΤου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (εφεξής «η Σύσταση για τις ΜΜΕ»), Στο'Μέτρο θα πρέπει να περιληφθεί πρόνοια ότι αυτό καλύπτει μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως καθορίζονται στη Σύσταση για τις ΜΜΕ και ότι θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του οι μεγάλες επιχειρήσεις. Για να δοθούν κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.B.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας CFI case Τ-351/02, Deutsche Batin v. Commission, judgment of 5 April 2006, [2006] ECR, paras. 101 et seq, ΕπΙοημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 131 της , σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L124 της , ο. 36. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319 της , σ. 1.

10 6142 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Το άρθρο 10 του Κανονισμού εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ή/και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. ζωέμποροι, κρεοπωλεία) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου. Οι ορισμοί της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων παρέχονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού, οι ενισχύσεις «αποζημίωσης των γεωργών για τις δαπάνες πρόληψης και εκρίζωσης νόσων ζώων και φυτών και αντιμετώπισης της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς στις οποίες υποβλήθηκαν και αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, εξετάσεις και άλλα μέτρα ανίχνευσης, αγορά και χρήση εμβολίων, φαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σφαγή και καταστροφή ζώων...» συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι: > η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το 100%" > η ενίσχυση να χορηγείται σε είδος μέσω επιδοτούμενων υπηρεσιών και δεν πρέπει να περιλαμβάνει άμεσες χρηματικές πληρωμές σε παραγωγούς. Το Μέτρο προνοεί την κάλυψη κατά 100% των δαπανών για εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οτα πλαίσια προγράμματος επιτήρησης της νόσου. Η ενίσχυση χορηγείται υπό πι μορφή παροχής δωρεάν υπηρεσιών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι οποίες συλλέγουν και εξετάζουν τα δείγματα από ζώα μιας καθορισμένης ηλικίας τα οποία είτε οδηγούνται στο σφαγείο για σφαγή είτε είναι νεκρά. Κρίνεται άτι οι πρόνοιες του Μέτρου που αφορούν την παροχή δωρεάν υπηρεσιών εξέτασης εμπίπτουν στις ενισχύσεις που επιτρέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού. Ενώ ο Κανονισμός επιτρέπει σαφώς την κάλυψη των δαπανών σφαγής των ζώων, εντούτοις δεν αναφέρει ρητά ότι επιτρέπεται η κάλυψη των δαπανών θανάτωσης των ζώων με τη μέθοδο της ευθανασίας, δηλαδή με τη χορήγηση φαρμάκων κρίνεται, ωστόσο, ότι και αυτή η επιλέξιμη δαπάνη εμπίπτει στα πλαίσια του Κανονισμού καθότι, εν πάση περιπτώσει, καλύπτεται η αγορά και χορήγηση φαρμάκων. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού προβλέπεται ότι «οι ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση με νόσους... για τις οποίες υφίστανται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Οι ενισχύσεις πρέπει άρα να εντάσσονται στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος σε... εθνικό επίπεδο... για την πρόληψη, τον έλεγχο ή την εκρίζωση της σχετικής νόσου...». Το Μέτρο αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα για την επιτήρηση της νόσου των βοοειδών το οποίο εκττονεΐ η αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα ασθενειών των ζώων, δηλαδή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, και θα συγχρηματοδοτηθεί στα πλαίοια της Απόφασης 30/424/ΕΌΚ του Συμβουλίου για ασθένειες που μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι τα ζώα για τα οποία θα παρέχεται αποζημίωση θα θανατώνονται με εντολή των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο υποχρεωτικού δημόσιου προγράμματος επιτήρησης της νόσου. Η νόσος περιλαμβάνεται στον κατάλογο νόσων των ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών και στο παράρτημα της πιο ττάνω Απόφασης του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, το Μέτρο κρίνεται συμβατό με τις πρόνοιες της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού. Με βάση το Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7 Πί Μαΐου 1998 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15 ηί Δεκεμβρίου 2006, κρίθηκε πως το Μέτρο στο μέρος του που συνιστά κρατική ενίσχυση πληροί εν μέρει τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου μπορεί να εγκριθεί νοουμένου ότι θα ενσωματωθούν οι προμνησθείσες διευκρινίσεις. 4. ΑΠΟΦΑΣΗ: Για τους λόγους αυτούς, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Το μέρος του κοινοποιηθέντος Μέτρου με τίτλο «Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών», που αφορά τις αποζημιώσεις προς τους γεωργούς για τα ζώα που είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε σχέση με το ύψος.των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται ττρος τους κτηνοτρόφους για τα ζώα που κατάσχονται, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να μεριμνά ώστε ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης να γίνεται σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς ώστε να αποφεΰγέται οποιαδήποτε υπεραποζημίωση. Καταβολή υπεραποζημίωσης υπόκειται στις πρόνοιες του Αρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Β, Το υπόλοιπο μέρος του κοινοποιηθέντος Μέτρου πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου συνιστά κρατική ενίσχυση.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Γ. Το Μέτρο, στο βαθμό που συνιστά κρατική ενίσχυση, είναι εν μέρει συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15^ Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροττυποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου ΘΑ (α) του Νόμου εγκρίνεται από τον Έφορο υπό τον όρο ότι θα ενσωματωθούν οι κάτωθι διευκρινίσεις: (ί) (ϋ) Το Μέτρο θα αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως καθορίζονται στη Σύσταση για τις ΜΜΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του. Για να δοθούν κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτιστούν σχέδια κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.B.4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας και να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Το Μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ή/και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. ζωέμποροι, κρεοπωλεία) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου. Οι ορισμοί της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων παρέχονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006. Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 (3) του Νόμου, για να τεθεί σε ισχύ το Μέτρο θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 4Γ πιο πάνω. Ε. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου Ε.Ε.Κ.Ε ( ,12) (Χρίστος Ανδρέου) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων \

12 6144 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2805 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΙΉΗΗΜΙΗ Απόφαση ΕΠΑ: 106/2009 Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)Ώ008) Καταγγελία της εταιρείας Golden Telemedia Ltd εναντίον της ΑΤΗ.Κ. Επιτροπή Προστασίας του Αντανωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριοτοδούλου, Μέλος Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης: 18 Νοεμβρίου 2009 Ημερομηνία σύνταξης της απόφασης: 16 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία Golden Telemedia Ltd (εφεξής «Golden Telemedia»), στην Επιτροπή εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής «ΑΤΗΚ») για πιθανή παράβαση του άρθρου 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 1989 (Νόμος Αριθμός 207/89), ως Ισχυε τότε, και τώρα του Νόμου του 2008 (Νόμος Αριθμός 13(Ι)/2008) (εφεξής «ο Νόμος»). Η Golden Telemedia συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι η ΑΤΗΚ αδικαιολόγητα αρνήθηκε να της παρέχει την αναγκαία διευκόλυνση για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακών (binary) μαζικών μηνυμάτων στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ. Η εταιρεία Golden Telemedia ιδρύθηκε το 1993 με στόχο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Σήμερα προσφέρει υπηρεσίες μέσω των τηλεφωνικών αριθμών 0900 που αφορούν κυρίως διαγωνισμούς, αστρολογικές υπηρεσίες, ιπποδρομιακά νέα. καθώς και υπηρεσίες μέσω γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας γνωστά ως premium sms και μαζικών μηνυμάτων ( bulk sms), οι οποίες προσφέρονται μέσω του δικτύου ή/και των συστημάτων της ΑΤΗΚ και στη βάση σχετικών συμβάσεων που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των δύο μερών. Η καταγγελλόμενη ΑΤΗΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει συσταθεί βάσει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, Κεφ, 302. Η ΑΤΗΚ είναι επιφορτισμένη με την, εκ του νόμου, υποχρέωση να παρέχει δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Οι εταιρείες έχουν συνάψει στις 2/6/2005 και 22/8/2005, δύο συμφωνίες για την παροχή από την Golden Telemedia υπηρεσιών Premium SMS και Bulk SMS στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ. Περί το Δεκέμβριο του 2006, η Golden Telemedia και ΑΤΗΚ πραγματοποίησαν συνάντηση στα πλαίσια της οποίας η Golden Telemedia, μεταξύ άλλων, ζήτησε από την ΑΤΗΚ τη δυνατότητα όπως το περιεχόμενο που αποστέλλεται μέσω των μαζικών μηνυμάτων (bulk sms) να συμπεριλαμβάνει ψηφιακά μηνύματα (Binary). Η ΑΤΗΚ σε ηλεκτρονικό της μήνυμα ( ) στις 28 Δεκεμβρίου 2006 προς την Golden Telemedia, της απάντησε ότι: «ro bulk sms δεν μπορούν να στέλνουν binary sms αλλά με το Premium sms μπορούν. [..,] Όντως υπάρχει διαφοροποίηση στα συμβόλαιο σε σχέση με ιην δυνατότητα αποστολής Binary SMS. Ο λόγος για αυτό είναι καθαρά εμπορικός. Η υπηρεσία bulk sms σχεδιάστηκε για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει την αποστολή binary SMS. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τότε η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει «ανταγωνιστικά» προς την υπηρεσία premium SMS, κάτι που δεν είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή που η δυνατότητα αποστολής binary SMS υπάρχει μέσω της premium sms, δεν πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετούσε οποιαδήποτε επιπρόσθετη εμπορική ανάγκη η παροχή της και μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS». Η Golden Telemedia στις 9 lavouaplou 2007 σε απάντηση του πιο πάνω ηλεκτρονικού μηνύματος της ΑΤΗΚ αρνήθηκε τα όσα υποστήριξε η ΑΤΗΚ, διαβεβαιώνοντας την ότι «ο/ υπηρεσίες που θα παρέχουμε με την αποστολή binary sms μέσω της υπηρεσίας bulk sms δεν θα λειτουργήσουν σε καμία περίπτωση ανταγωνιστικά προς την υπηρεσία premium sms αφού σας «κόφτει» τόσο πολύ το θέμα.», ζητώντας παράλληλα να επανεξετάσει το αίτημα της «με περισσότερη σοβαρότητα». Ακολούθως, η ΑΤΗΚ με επιστολή της στις 9 Φεβρουαρίου 2007 επανέλαβε την θέση της ότι, δηλαδή, η αποστολή ψηφιακών μηνυμάτων (binary SMS) προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας Premium SMS, η οποία τους έχει ήδη διατεθεί. Στις 21 Φεβρουαρίου 2007, η Golden Telemedia υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία εναντίον της ΑΤΗΚ, ισχυριζόμενη ότι η ΑΤΗΚ με τις ενέργειες της παραβιάσει τις διατάξεις του Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 6. Στις 28 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή αφού εξέτασε το περιεχόμενο της καταγγελίας της Golden Telemedia ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει σε δέουσα προκαταρκτική έρευνα της καταγγελίας. Η Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου 2008 εξέτασε την παρούσα καταγγελία και υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/12/2007 στην Α.Ε (ΑΤΗΚ ν Δπυοκρατίαί) αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαοη της ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ υπαρχής. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007 για διεξαγωγή έρευνας, αποφάσισε όπως το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψη της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού. Η πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε με σχετική επιστολή ατην καταγγέλλουσα εταιρεία στις 28 Φεβρουαρίου 2008 και στην καταγγελλόμενη στις 11 Απριλίου Στις 13 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρία για να επιληφθεί του όλου χειρισμού της εν λόγω καταγγελίας υπό τη νέα της σύνθεση, σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η απόφαση του ημερομηνίας 14 Μάιου Η Επιτροπή εξέτασε την καταγγελία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας Για τους σκοπούς της παρούσας εξέτασης γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 53(4) του Νόμου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «53(4) Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, περιλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης τφοσωρινών μέτρων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του

14 6146 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 παρόντος Νόμου, εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας τον Ανταγωνισμού που (χει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 8 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (Αρ 2) του 2000, θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.» Προχωρώντας, ως ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχτεί, εγκρίνει και υιοθετήσει την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2008 για την εξ υπαρχής έρευνα της καταγγελίας. Ως Κ των άνω, η Υπηρεσία, στα πλαίσια των οδηγιών που της δόθηκαν από την Επιτροπή ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία και υπέβαλε σχετικό σημείωμα με ημερομηνία 7/9/2009. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της στην πρόνοια του σχετικού με την υπόθεση άρθρου, δηλαδή του άρθρου 6(1) (β) του Νόμου το οποίο ορίζει: «6. (1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ΐιΐς αποτέαετηκι ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα;- (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημία των καταναλωτών.» Με γνώμονα τις πιο πάνω διατάξεις η Επιτροπή έκρινε πώς για την υπαγωγή στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου προαπαιτείται η στοιχειοθέτηση δύο παραμέτρων : (α) της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας, και (β) της ύπαρξης μη αντικειμενικής δικαιολόγησης για την άρνηση εκ μέρους της δεσπόζουσας επιχείρησης να παρέχει στην κατσγγέλλουσα την αιτούμενη διευκόλυνση. Η Επιτροπή σημείωσε ότι η κατάχρηση σύμφωνα με την νομολογία είναι έννοια αντικειμενική 1 και δεν έχει να κάνει με την υπαιτιότητα της επιχείρησης, πλην όμως σχετίζεται με τη συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που επιδρά στην δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό με τη χρήαη μεθόδων ανάρμοστων αε καθεστώς υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Σε σχέση με την πρώτη παράμετρο, η Επιτροπή αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο σε συνάρτηση με το σημείωμα της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι η ΑΤΗΚ αποτελεί ένα κάθετα δραστηριοποιημένο οργανισμό με ισχυρή παρουσία στην σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Η ΑΤΗΚ κατά τον ουσιώδη χρόνο της καταγγελίας κατείχε μονοπωλιακή θέση στο δίκτυα της και συγκεκριμένα στην αγορά της απευθείας πρόσβασης στο Κέντρο Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS Center) της και σε όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες μαζικών ψηφιακών μηνυμάτων. Οι ενέργειες και πρακτικές στην ΑΤΗΚ στην πιο πάνω αγορά έχουν επιπτώσεις στην παράπλευρη αγορά των υπηρεσιών αποστολής μαζικών ψηφιακών μηνυμάτων, στην οποία σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Volvo ν Veng 2 δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί όπ κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η δεύτερη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την απαγόρευση που διαγράφει το άρθρο 6(1 )(β) του Νόμου, είναι αυτή της ύπαρξης μη αντικειμενικής δικαιολόγησης για την άρνηση εκ μέρους της δεσπόζουσας επιχείρησης να παρέχει στην καταγγέλλουσα την αιτούμενη διευκόλυνση. 1 Βλ. υπόθεση 322/81 NV Nederlandsche Bande Industrie Michelin κατά την Επιτροπή, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1983, σελ Βλ. απόφαση 238/87 Volvo ν Veng, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 6211 και απόφαση IV Alpha. Flight?Services/Aoraport de Paris, ημεραμηνίαςί 1/6/199Θ, Επίσημη Εφημερίδα L230, σελ210

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 6147 Σχετικά με την πιο πάνω παράμετρο, η Επιτροπή σημειώνει ότι, ο κανόνας των «βασικών διευκολύνσεων» συνιστά μια απόπειρα για Θέσπιση της υποχρέωσης των δεσποζουσών επιχειρήσεων, να συνσλααγούν με τους ανταγωνιστές τους και να θέσουν στη διάθεση αυτών-έναντι ευλόγου ανταλλάγματος- κάποια αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία τους στην αγορά. 3 Σύμφωνα με τις κλασσικές εφαρμογές του, ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στηρίζεται, στο βασικό διαχωρισμό ανάμεσα, αφενός, της βασική διευκόλυνσης στην οποία ο κάτοχος έχει δεσπόζουσα θέση και, αφετέρου, σε κάποια παράπλευρη αγορά η συμμετοχή στην οποία προϋποθέτει την πρόσβαση στη βασική διευκόλυνση. Στην παρούσα υπόθεση, όπως έχει αναφερθεί η διευκόλυνση είναι η απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS Center) της με όλες τις συναφείς υπηρεσίες και παράπλευρη αγορά είναι αυτή των υπηρεσιών Bulk MMS. Η Επιτρσιτή κρίνοντας με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομολογία σημειώνει περαιτέρω ότι για να τύχει εφαρμογής ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων, η διευκόλυνση που ζητείται από μια επιχείρηση πρέπει να είναι βασική. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια διευκόλυνση είναι βασική όταν «χωρίς πρόσβαση σε αυτήν δημιουργείται, στην ττράξη ένα αξεπέραστο εμπόδιο ασόδου για τους ανταγωνιστές της δεσπόζουσας επιχείρησης ή χωρίς πρόσβαση οι ανταγωνιστές θα υφίστανται ένα σοβαρό μόνιμο και αναπόδραστο μειονέκτημα το οποίο θα καθιστούσε τις δραστηριότητες τους αντιοικονομικές» 4. Η ΕπΓτροττή ακολούθως σημείωσε ώτι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Oscar Bronner 1 έδωσε πιο στενή εφαρμογή του κανόνα αποφασίζοντας ότι γιο να μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων πρέπει (α) η ζητούμενη διευκόλυνση/ υποδομή να είναι σττολύτως απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητας του ανταγωνιστή της δεσπόζουσας επιχείρησης, (0) να υφίσταται αντικειμενική αδυναμία (τεχνική ή οικονομική) για τον ιδανικό ανταγωνιστή της δεσπόζουσας επιχείρησης να δημιουργήσει εκ νέου αντίστοιχη διευκόλυνση/υποδομή. Η Επιτροπή έκρινε ότι η ζητούμενη από την Golden Telemedia διευκόλυνση, ήτοι η απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS Center) της ΑΤΗΚ και όλες οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε ένας πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να παρέχει υπηρεσίες μαζικών ψηφιακών μηνυμάτων (Bulk MMS), είναι αφενός η μοναδική εφικτή λύση και αφετέρου είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στη σχετική παράπλευρη αγορά για τους ακολούθους λόγους: (α) Η ΑΤΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση ατο σταθερό και κινητό δίκτυο της, καθώς και στην παροχή λιανικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. (β) Η εταιρεία Areeba / ΜΤΝ, η οποία αποτελεί τη δεύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο παρόλο που θα μπορούσε να παρέχει την ζητούμενη υπηρεσία στην καταγγέλλουσα, εντούτοις δεν θα αποτελούσε εναλλακτική λύση γιατί η Areeba κατέχει ένα πολύ μικρό μερίδιο αγοράς, ήτοι περίπου 15%, με αποτέλεσμα οι δυνητικοί πελάτες της Golden Telemedia και ο δυνητικός όγκος πωλήσεων της να είναι περιορισμένος. (γ) Ακόμη και αν υπήρχε συμφωνία μεταξύ της Areeba/MTN και της ΑΤΗΚ για τον τερματισμό μηνυμάτων στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ, θα ήταν ασύμφορο για την Golden Telemedia να τερματίζει μηνύματα στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ μέσω της interconnection. Areeba/MTN γιατί αυτό θα συνιστούσε αύξηση του κόστους της, περάν του 50%, για σκοπούς (δ) Η Golden Telemedia με τη ζητηθείσα διευκόλυνση σκόπευε να είναι η πρώτη εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα εισαγάγει νέες καινοτόμες υπηρεσίες, ΰττως είναι τα [ ]* και [. ], στην Κυπριακή αγορά, εμπλουτίζοντας αφενός την γκόμα των υπηρεσιών της και αυξάνοντας αφετέρου τα έσοδα της. 3 Βλέπε «.Ο κανόνας των Βασικών Διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο», Βασίλης Γ. Χατζόπουλος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, αελ 1 4 Βλέπε υποσημείωση 3, σελ 55 και την Έκθεση της Επιτροπής στο ΟΟΣΑ, ο.π. σελ 94 5 Βλέπε υπόθεση C-7/97 Oscar Bronner, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου,

16 6148 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ε) Οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας Bulk MMS θα αποτελούν κάτι το νέο και διαφορετικό και η υπηρεσία Premium SMS, αφενός λόγω των χαρακτηριστικών της γιατ! η μεν υπηρεσία Premium SMS είναι υπηρεσία Pull και η 6ε υπηρεσία Bulk MMS είναι υπηρεσία Push και αφετέρου η υποδομή που απαιτείται γιυ την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι διαφορετική, όπως και το θέμα της χρέωσης Η Επιτροπή έχοντας καταλήξει ως προς την παράμετρο του κατά πόσο η ζητηθείσα διευκόλυνση είναι ουσιώδης, εστίασε την προσοχή της στα γεγονότα που έλαβαν χώρα για να διαπιστώσει κατά πόσο η ΑΤΗΚ αδικαιολόγητα αρνήθηκε να δώσει στη Golden Telemedia τη ζητηθείσα διευκόλυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζοντας τη θεωρία των «βασικών διευκολύνσεων» στην υπόθεση Sea Containers ν Stena Sealink έκρινε ότι, μια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση κατά την παροχή βασικής διευκόλυνσης και χρησιμοποιεί η ίδια τη διευκόλυνση αυτή και αρνείται σε άλλες επιχειρήσεις την πρόσβαση σ' αυτήν, χωρίς αντικειμενική αιτιολογία ή παρέχει πρόσβαση κάτω από λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που Θέτει στις δικές της υπηρεσίες παραβαίνει το άρθρο 82 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου/ Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι από τη στιγμή που μια διευκόλυνση κρίνεται ως βασική τότε η δεσπόζουσα επιχείρηση που την ελέγχει οφείλει να τη δώσει σε τρίτες επιχειρήσεις, εκτός αν αποδείξει την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων που να δικαιολογούν την άρνηση της αυτή. Αυτό όμως, όπως προκύπτει από τη νομολογία του ΔΕΚ. αποτελεί αντίστροφη του βάρους απόδειξης τπ mrnin πλέον βαραίνει τη δεσπόζουσα επιχείρηση. 3 Σε αχέση με το ζήτημα αυτά, η Επιτροπή σημείωσε ότι στην παρούσα υπόθεση η ΑΤΗΚ αρχικά σε ηλεκτρονικό της μήνυμα προς την Golden Telemedia με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2006 διαμήνυσε ότι στο bulk sms δεν μπορούν να στέλνουν binary sms αλλά με το Premium sms μπορούν και ότι ο λόγος για αυτό είναι καθαρά εμπορικός. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «Η υπημευία bulk sms σχεδιάστηκε για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνουν την αποστολή binary SMS. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τότε ή υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ^ανταγωνιστικά» ιιμο$ ιην υπηρεσία premium SMS, κάτι που δεν είναι σωστά. Αυτή τη στιγμή που η δυνατότητα αποστολής binary SMS υπάρχει μέσω της premium sms, δεν πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετούσε οποιαδήποτε επιπρόσθετη εμπορική ανάγκη η παροχή της και μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS». Επίσης, σημείωσε ότι η ΑΤΗΚ στην επιστολή της με ημερομηνία 12 Μάιου 2008 προς την Επιτροπή, αναφορικά με τους λόγους άρνησης της για την παροχή της υπηρεσίας Bulk MMS, σημείωσε τα εξής α...η δυνατότητα αποστολή ψηφιακών (binary) μηνυμάτων προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας Premium SMS και ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι οι ανάγκες της εταιρείας Golden Telemedia Ltd ικανοποιούνται μέσω της υπηρεσίας Premium SMS.» Επιπρόσθετα, η ΑΤΗΚ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε τεχνικές αδυναμίες για την αποστολή ψηφιακών μηνυμάτων μέσω της μαζικής αποστολής «Bulk SMS». Σε μεταγενέστερες επιστολές της ΑΤΗΚ προς την Επιτροπή, δήλωσε ότι «Δεν θεωρεί ότι αν δοθεί η δυνατότητα αποστολής ψηφιακών μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS, αυτό θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς την υπηρεσία Premium SMS.». Η Επιτροπή σημείωσε περαιτέρω τα όσα υποστήριξε η ΑΤΗΚ σε μεταγενέστερες επιστολές της ό,τι δηλαδή, η Golden Telemedia δεν είχε ζητήσει την υπηρεσία Bulk MMS, αλλά μόνο τη δυνατότητα αποστολής ψηφιακών μηνυμάτων SMS, μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS, αντί της υπηρεσίας Premium SMS. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η ΑΤΗΚ, με την υπηρεσία ψηφιακών μηνυμάτων SMS, μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS θα αποστέλλονταν από τον πάροχο προς τον τελικό χρήστη (πελάτη κινητής τηλεφωνίας) ψηφιακά μηνύματα που περιλαμβάνουν logos ή/και wallpapers * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [ ]. 6 Βλ. Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 94/19/ΕΚ, στην υπόθεση Sea Conlainers v. Stena Sealink, (Προσωρινά μέτρα) Επίσημη Εφημερίδα L 015, ημερ , σελ Βλέπε Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Καλαβρός, 2003, σελ a Βλέπε υπόθεση C 238/87 Volvo ν Veng, Συλλογή της νομολογία του Δικαστηρίου 1998, 6211

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ή/και συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες, σε βίντεο, εικόνες και ήχους κλήσεις με «βαρύ» περιεχόμενο, με αποτέλεσμα τη χρέωση του παραλήπτη αν ακολουθήσει το σύνδεσμο (link), χωρίς να το γνωρίζει εκ των προτέρων. Αντίθετα υποστήριξε η ΑΤΗΚ, η υπηρεσία Bulk MMS, την οποία ισχυρίστηκε ότι είχε ζητήσει η Golden Telemedia, είναι εντελώς διαφορετική μιας και με την εν λόγω υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στον πάροχο να αποστέλλει προς τον τελικό χρήστη (πελάτη κινητής τηλεφωνίας) μηνύματα MMS που περιέχουν βίντεο, εικόνες, κείμενο και ήχους και να χρεώνεται ο αποστολές {εταιρείας κινητής τηλεφωνίας). Εξάλλου, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η ΑΤΗΚ οι διαδικασίες δημιουργίας και αποστολής των δύο αυτών υπηρεσιών, ήτοι μήνυμα SMS και μήνυμα πολυμέσων MMS, διαφοροποιούνται σημαντικά, τόσο όσον αφορά την τεχνική υποδομή, όσο και τους πόρους που χρησιμοποιούνται οε κάθε περίπτωση. Είναι γι' αυτό, όπως υποστήριξε η ΑΤΗΚ, που θεώρησε ότι δεν ήταν εύλογο να δοθεί η υπηρεσία αποστολής ψηφιακών μηνυμάτων SMS, μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS νιατί «δεν θα εξυπηρετούσε οποιαδήποτε επιπρόσθετη εμπορική ανάγκη της Golden Telemedia». Η Επιτροπή σημείωσε, επίσης, ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία Golden Telemedia από την πλευρά της παρόλο που απέρριψε τον ισχυρισμό της ΑΤΗΚ ό,τι δηλαδή δεν είχε ζητήσει από την αρχή την υπηρεσία Bulk MMS, εντούτοις δεν προσκόμισε τέτοια στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη θέση της. Η Golden Telemedia προς υποστήριξη της θέσης της προσκόμισε αντίγραφα ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλαγεί πριν από τη συνάντηση του Δεκεμβρίου του 2006, από τα οποία διαφαίνεται ότι εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για τη δυνατότητα αποστολής MMS, χωρίς όμως να διαφαίνεται κατά πόσο αυτά αφορούν τα Premium MMS ή τα Bulk MMS. Ειδικότερα σε ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 4/4/2006 η Golden Telemedia αναφέρει ότι: «We would like to inform you that we are interested in the service of MMS- sending MMS messages.» Αντίθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι από το ηλεκτρονικό μήνυμα, με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2006, της κας, Αβρααμίδου εκπροσώπου της ΑΤΗΚ προς την Golden Telemedia διαφαίνεται ότι το όλο θέμα αφορούσε τη δυνατότητα αποστολή MMS ως Premium SMS που κατά την εν λόγω χρονική περίοδο δεν παρεχόταν από την ΑΤΗΚ και συγκεκριμένα αναφέρονται; «Παρόλο που στψ σελίδα 47 του συμβολαίου γίνεται αναφορά uiriv υιιηρεοΐα premium mms εν λόγω υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν. Το συμβόλαιο ετοιμάστηκε γενικό ώστε να καλύπτει και τα MMS όταν θα είμαστε έτοιμοι. Στην παρ. 2.7 (Τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας μαζικής αποστολής μηνυμάτων (Bulk SMS)), γίνεται αναφορά για την αποστολή binary SMS και όχι MMS». Η Επιτροπή επισήμανε ότι, στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, η πρώτη φορά που γίνεται ευδιάκριτο ότι το αίτημα της Golden Telemedia σχετίζεται με ψηφιακά (binary) μαζικά (Bulk) μηνύματα είναι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της καταγγέλλουσα ς και της ΑΤΗΚ περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2006, όπου και πάλι οι θέσεις των δύο εταιρειών διαφέρουν. Η μεν ΑΤΗΚ ισχυρίζεται ότι η Golden Telemedia δεν ζήτησε την υπηρεσία Bulk MMS αλλά την αποστολή ψηφιακών μηνυμάτων (binary) μέσω της υπηρεσίας Bulk SMS και της αρνήθηκε την παραχώρηση αυτή για «εμπορικούς λόγους», και η δε Golden Telemedia ισχυρίζεται ότι από την αρχή ήταν ξεκάθαρο τι ήταν αυτό που ζητούσε Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και συγκεκριμένα σύμφωνα με την αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ των εμπλεκομένων και τα όσα υποστήριξαν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, κατά πόσο η Golden Telemedia είχε ζητήσει από την αρχή ήταν Bulk MMS και όχι την αποστολή συνδέσμων (Links) μέσω των Bulk SMS και συνεπώς δεν δύναται να διαφανεί ότι η ΑΤΗΚ αδικαιολόγητα αρνήθηκε να της παραχωρήσει την εν λόγω διευκόλυνση. Σε αυτό το σημείο, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να αναφερθεί στη βαρύτητα των εγγράφων που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία, Σύμφωνα με την πάγια ευρωπαϊκή νομολογία το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού βαραίνει την καταγγέλλουσα επιχείρηση και την Επιτροπή (άρθρο 2 Ε.Κ 1/2003). Σε σχέση με το επίπεδο απόδειξης (standard of proof) που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την

18 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 απόδειξη παραβάσεων το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και το ΔΕΚ στην υπόθεση Baustahlgewebe ν Commission 3 ανέφερε τα εξής: «ff is incumbent on the Commission to prove the infringements found by it and to adduce evidence capable of demonstrating to the requisite legal standard the existence of the circumstances constituting an infringement.» Συγκεκριμένα στην υπόθεση CRAM and Rheizink ν Commission' 0 το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι Η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι «sufficiently precise and coherent prooftojustify the view that there has been and infringement». Παρόλα συτά πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΕΚ σε μερικές περιπτώσεις αποδέχθηκε την ύπαρξη έμμεσων αποδείξεων (circumstantial evidence). Συγκεκριμένα στην υπόθεση Aalbord Portland ν Commission το ΔΕΚ κατέληξε «the amount of evidence produced is sufficient where there is a typical course of action suggested the existence of an infringement.» Με γνώμονα τις πιο πάνω νομολογιακές αρχές, η Επιτροπή καταλήγει ότι από τα ενώπιον της στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν και από τις δύο πλευρές στα πλαίσια της διεξαγωγής της δέουσας έρευνας δεν στοιχειοθετείται, εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου εφόσον από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον φάκελο δεν διαφαίνεται ότι η ΑΤΗΚ αδικαιολόγητα αρνήθηκε να δώσει τη ζητηθείσα διευκόλυνση και/ή να καθυστερήσει εσκεμμένα να προβεί σε άμεσες ενέργειες ώστε να δώσει την εν λόγω διευκόλυνση. Παρά ταύτα η Επιτροπή σημείωσε, ότι περί τον Ιούνιο ιυυ 2008 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στα γραφεία της Golden Telemedia οτις 10/05/2008 μετσςύ εκπροσώπων της ΑΤΗΚ και εκπροσώπων της Golden Telemedia, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούσαν την Golden Telemedia και μεταξύ άλλων συζητήθηκε η παραχώρηση της υπηρεσίας Bulk MMS. Συγκεκριμένα, στην υπό αναφορά συνάντηση η ΑΤΗΚ διαπίστωσε ότι το αίτημα της κοταγγέλληιιππς Εταιρείας αφορούσε μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει την μαζική αποστολή ψηφιακών μηνυμάτων MMS (εικόνες, ήχο, βίντεο), χωρίς να χμ*ώνετπι η παραλήπτης και έτσι αποφάσισε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την παροχή των υπηρεσιών Bulk MMS και από την Cytamobile-Vodafone, μιας και αυτή η υπηρεσία δεν προσφερόταν λιανικώς από την ΑΤΗΚ. Στις 16710/2009, η Επιτροπή έστειλε επιστολή στην καταγγέλλουσα με την οποία της κοινοποίησε την προκαταρκτική σπσφσσή της, και ζητώντας της να υποβάλει τις γραπτές τυχόν της θέσεις και παρατηρήσεις εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αυτής. Η καταγγέλλουοα εταιρεία δεν απάντησε μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία που της δόθηκε για να θέσει, εάν το επιθυμούσε τις οποιεσδήποτε απόψεις και θέσεις της για την προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής, γγ αυτό και στην τελευταία συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2009 έκρινε ότι δεν υπάρχουν πλέον οποιοιδήποτε λόγοι που να δικαιολογούν τη συνέχιση της εξέτασης της καταγγελίας και ως εκ τούτου ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει την καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας και να δώσει στην Υπηρεσία οδηγίες να κλείσει το σχετικό φάκελο. ίτάκης Χριστόφορου Τρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 9 Baustahlgewebe ν Commission C-185/1995, Ρ [1998] ECR Επίσης βλέπε C-199/92 Ρ Huls ν Commission [1999] ECR Ι-4287, παρ. 164 και Anic ν Commission C-49/92 [1999] ECR, , παρ. 86 to CRAM and Rheizink ν Commission 29-30/83 [1984] ECR 1679, παρ. 20

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Β 6151 Αριθμός 2806 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απόφαση ΕΠΑ: 114/2009 ΪΪΤΤΡωΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση εξαγοράς της εταιρείας με την επωνυμία «Singular Logic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών» από την εταιρεία «MIG Technology Holdings Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λούκια ΧριστοδοΟλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 10 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη εξαγοράς που κοινοποιήθηκε ατην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 04/08/2009. Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά της Singular Logic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών (οτο εξής «Singular Logic») από τη MIG Technology Holdings Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (οτο εξής «MIG Technology»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες. 1. Η Marfin Investment Group Α.Ε Συμμετοχών (στο εξής «MIG») Λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων με έδρα την Ελλάδα, έχοντας ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τις εξαγορές εταιρειών, τις μετοχικές συμμετοχές και τις επενδύσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Η MIG δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: τροφίμων και ποτών, υγείας, ακίνητης περιουσίας, τουρισμού και αναψυχής, ναυτιλίας και μεταφορών, πληροφοριακών συστημάτων, χρηματοοικονομικών και Λιανικής. Επίσης η εν λόγω εταιρεία μέσω των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της έχει παρουσία σε περισσότερες από σαράντα (40) χώρες. Η MIG κατέχει ψηλά ποσοοτά συμμετοχής στις ακόλουθες ενδεικτικές εταιρείες: Vivartia: είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στα γαλακτοκομικά, στα κατεψυγμένα τρόφιμα, στις υπηρεσίες εστίασης και οτην αρτοποιία. Η MIG έχει ποσοστό συμμετοχής 89,9% στην εν λόγω εταιρεία. Attica: είναι η υπ' αριθμό ένα εταιρεία στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας στην ανατολική Μεσόγειο, κάτοχος του 100% της S υ perfas (Ferries και της Blue Star. Η MIG έχει ποσοστό συμμετοχής 86,4% στην εν λόγω εταιρεία. Hilton: ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκωσία, (ποσοστό συμμετοχής 75,1%). Η MIG Real Estate διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε Ελλάδα, Σερβία και Μαυροβούνιο. ΑΝΑΚΟΝ έχει έδρα την Αμερική και έχει ως δραστηριότητα τη λειτουργία του CASINO RIO. Η εταιρεία MIG κατείχε ποσοστό της τάξης του 60,98% Marfin Popular Bank- ΜΡΒ: Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην ελληνική αγορά και η δεύτερη στην κυπριακή. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και σε άλλες 11 χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, (ποσοστό συμμετοχής 9,7%). Επίσης η MIG κατέχει μικρά ποσοστά συμμετοχής στον όμιλο Υγείας, στην SingularLogic, στην κροατική εταιρεία Sunce και στην εταιρεία, Blue Sun. 2 Η Singular Logic Α.Ε Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Singular Logic. Η εν λόγω εταιρεία έχει έδρα της την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους: Κλάδος έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, μεταποίησης, κατασκευής, εμπορίας και προώθησης συστημάτων πληροφορικής και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας Κλάδος παραγωγής, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Κλάδος παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης σε μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς και στο δημόσιο τομέα Κλάδος εμπορίου προγραμμάτων λογισμικού, συστημάτων μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικό συστημάτων. 3. Η MIG Technology Holdings Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών αποτελεί θυγατρική εταιρεία της MIG, η οποία ιδρύθηκε στις 24/07/200? και δεν έχει άλλο αντικείμενο εργασιών πέραν της συμμετοχής της στην Singular Logic. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 4/08/2009. Η Υπηρεσία, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου (Ι)/99, (εφεξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16/10/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου.

20 6152 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόνηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 30/11/2009, στην οποία κατέγραψε την αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2009 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και ενεργώντας βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων ως ακολούθως: Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ελέγχου της εταιρείας Singular Logic, ως η έννοια αυτή ορίζεται στα Νόμο, από την εταιρεία MIG Technology. Συγκεκριμένα, στις 19/12/2006 η Marfin Investment Group απέκτησε μετοχές της Singular Logic που αντιστοιχούσαν στο 10,65% του μετοχικού της κεφαλαίου. Στις 31/12/2008 το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν περίπου στο 26.3% ενώ στα τέλη του α' τριμήνου του 2009, η συμμετοχή της MIG στην Singular Logic έφτασε στο 30.87%. Στις 3/08/2009 η MIG απέκτησε τον έλεγχο της MIG Technology και η τελευταία, κατά την ίδια ημερομηνία, απέκτησε χρηματιστηριακά ποσοστό 57 81% του μετοχικού κεφαλαίου της Singular Logic. Στις 4/08/2009, η MIG Technology προέβη σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους της Singular Logic για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της τελευταίας. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2}(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και Θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η ΕΠΑ προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για το καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. ' t Η αγορά προϊόντων στην υπό εξέταση υπόθεση από της πλευράς του αγοραστή, ορίζεται στην περίπτωση της εταιρείας Singular Logic ως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα λογισμικού, η προμήθεια λογισμικού, το χονδρικό εμπόριο Η/Υ, και το χονδρικό εμπόριο περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. Στην περίπτωση της MIG, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: τροφίμων και ποτών, υγείας, ακίνητης περιουσίας, τουρισμού και αναψυχής, ναυτιλίας και μεταφορών, πληροφοριακών συστημάτων (μέσω της εταιρείας Singular Logic), χρηματοοικονομικών και λιανικής. Στην περίπτωση της εταιρείας MIG Technology, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει άλλο αντικείμενο εργασιών πέραν της συμμετοχής της στη Singular Logic. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των δραστηριοτήτων στην περίπτωση της εταιρείας Singular Logic είναι η παγκόσμια αγορά. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς των δραστηριοτήτων της εταιρείας MIG είναι παγκόσμια, ενώ η MIG Technology είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και όπως προαναφέραμε δεν έχει άλλο αντικείμενο εργασιών πέραν της συμμετοχής της στη Singular Logic. Στην υπό εξέταση υπόθεση δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε επηρεαζόμενες αγορές. Συγκεκριμένα, η εν λόγω πράξη συναλλαγής δεν θα οδηγήσει σε κάθετη ή οριζόντια επικάλυψη καθότι καμία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιείται ή διεξάγει εργασίες στην ίδια αγορά (σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες), αλλά ούτε κάποια από αυτές συμμετέχει, σε μια αγορά προϊόντων σε επόμενο ή προηγούμενο στάδιο της παραγωγής μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναλυτικότερα, η εταιρεία Singular Logic δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής εταιρείας της με την επωνυμία «Singular Logic Cyprus Ltd» και έχει ως σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην αγορά της Κύπρου. Η εταιρεία MIG Technology δεν έχει άλλο αντικείμενο εργασιών πέραν της συμμετοχής της στη Singular Logic. Η εταιρεία MIG (θυγατρική της MIG Technology) δραστηριοποιείτε στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «MIG Leisure Lid», η οποία κατέχει ποσοστό 75,08% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «The Cyprus Tourism Development Public Company Ltd». Κύριο περιουσιακό στοιχείο της προαναφερόμενης εταιρείας, είναι το ξενοδοχείο Hillon στη Λευκωσία. Επίσης, η MIG δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ Α ΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5MW) ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία,

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Α & ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ INVESTORS IN PEOPLE ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα